Page 1

Nr. 7     “Zorro”   Duiver  

B12-­‐6178785

14e NATIONALE  ASDUIF  KBDB  ½  FOND  JAARSE  DUIVEN  2013  !   Wat  een  luxe  om  over  zulke  topduiven  te  kunnen  beschikken  en  nu  komen  deze  toppers  in  uw   bereik  !  Klasseerde  zich  9  x  Top-­‐10  waarbij  3  x  1e  prijs  !   Bestudeer  het  palmares  van  deze  jaarduif  maar  goed  !   Won  per  tiental:   1   1   1   2   3   5   7   9   9   11   13   14   15   20   24   87   92   165    

Noyon   Dourdan   Dourdan   Dourdan   Dourdan   Dourdan   Dourdan   Noyon     Dourdan   Dourdan   Dourdan   Dourdan   Dourdan   Dourdan   Dourdan   Dourdan   Dourdan   Dourdan    

192d. 173d.   62d.   764d.     304d.   505d.   1.464d.     312d.   105d.   416d.   2.557d.     1.864d.     405d.   282d.   1.199d.     2.171d.     921d.     1.702d.    

Pajot

Pajot

Pajot Pajot  

Pajot Pajot   Pajot   Pajot  

Vader: “Witstaart”    B11-­‐6070846  -­‐  won  volgende  prijzen  per  tiental:  4e  Dourdan  239d.  –     5e  Dourdan  139d.  -­‐  12e  Noyon  253d.  -­‐  15e  Dourdan  163d.  -­‐  18e  Dourdan  2.110d.  –     19e  Noyon  378d.    

G.V. :  B10-­‐6184319  –  zoon  van  “Vooruit”  x  “Kleindochter  Figo”  

G.M.: “Geschelpt  342”  B07-­‐2189342  –  dochter  van  “Balthazar”  x  Kweekmoedertje”  

Moeder: “Arlette”  B11-­‐6070850  –   G.V.:  “Kleine  Havik”  B06-­‐6228702  –  topkweker  en  zoon  van  “Mister  Havik”  x   “Superke”   G.M.:  :  “Kleindochter  Figo”  B07-­‐5100941  –  is  moeder  van  “Nico”  (won  6    x  Top-­‐10  en     1  x  1e)  –  “Vooruit”  (won  5  x  Top-­‐10  en  1  x  1e)  –  “Super  Geschelpt”  (3  x  Top-­‐10).    


Is grootmoeder  van  “Zoon  Vooruit”  –  “Blauwe  Johny”  (11  x  Top-­‐10)  –  “Witstaart”   (vader  14e  nat.  asduif  KBDB  ½  fond  jaarse  2013)    -­‐  “Favori”  (136e  Nat.  Argenton   22.463d.)  –  “Zorro”  (14e  Nationale  asduif  KBDB  ½  Fond  jaarse  2013  -­‐  9  x  Top-­‐10  en     3  x  1e)      

20131107 437232681527b9022c476c  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you