Issuu on Google+

Nr.  35     “Barack”   Duiver  

B12-­‐6178828  

Kleinzoon  van  top  kweker  “Branco”   Vader:  “Geschelpte  950”  B11-­‐6070950  –  origineel  Samson-­‐Boye.  Won:  19e  dourdan  190d.  –   27e  Dourdan  176d.  –  44e  Dourdan  239d.  –  73e  Dourdan  401d.  –  113e  Dourdan  2.051d.  –   179e  Dourdan  2.021d.   G.V.  “Branco”  B07-­‐6113767  -­‐  Vader  van  topweduwnaar  “Pros  1”.  “Pros  1”  won:       1e  Dourdan  2.334d.  -­‐  1e  Dourdan  -­‐  921d.  -­‐  1e  Noyon  158d.  -­‐  1e  Dourdan  401d.  –     1e  Dourdan  401d.  -­‐  1e  Dourdan  65d.  -­‐  2e  Noyon  253d.  -­‐  2e  Dourdan  190d.  –     2e  Dourdan  89d.  -­‐  2e  Dourdan  113d.  -­‐  3e  Noyon  261d.  -­‐  4e  Dourdan  1.229d.  Is  een   broer  van  de  vader  van  de  “Crack”  (8e  en  12e  Nationale  asduif  KBDB  halve  fond).    

G.M.:  “An”  –  B09-­‐6041183  –  origineel  Eddy  Janssens  –  lijn  “Kannibaal”  Dirk  Van  Dyck  

Moeder:  “Ijzerke”  B11-­‐6070919   G.V.:  “Den  Ijzeren”  B08-­‐6061644  –  won  2e  Etampes  772d.  -­‐  4e  Dourdan  123d.  –     5e  Issoudun  291d.  –  6e  Etampes  689d.  –  enz…   G.M.:  “Blauw  Feno”  B04-­‐3013071  –  origineel  Mark  Vandaele  –  100%  Gaby   Vandenabeele  –  moeder  van  5  verschillende  asduiven  en  8  verschillende  1e   prijsvliegers    


20131107 2127931191527b90e18684d