Page 1

Gr.S. :  5078600/07  de  600   Argenton  crackdoffer  

Sire :  5169799/10  šSchone   Blauwe  doffer Late  2010  -­    zoon  de  600   Argenton direct  kweekhok

1     1     22     1     3     1     13     1     51     1     2     15     3     55     105     14     63  

ARGENTON PROV.   NAT.   GIEN   Prov.   GIEN   Prov.   ARGENTON   Prov.   NANTEUIL   GIEN   Prov   BOURGES   Prov.   NAT.   ARGENTON’11   NAT.  

294 p 865  p 10571  p 40  p 2028  p 192  p 3131  p 214  p 2434  p 58  p 102  p 2763  p 85  p 5548  p 11756  p 427  p 3498  p

5147701/12  Blauw  701 Gr.D.  :    5122660/08

Blauw 660  duivin  

ࠃ࠱࠶࠯ࡂ࠳࠯ࡃࡀ࠽ࡃࡆࠀ߿ࠀࠧࡀ࠺߼ ߿ࠁࠜ࠯ࡂࠑࠐ࠽ࡃࡀ࠵࠳ࡁ߿ࠁࠁࠃ߾࠾ ࠇ߿ࠜ࠯ࡂࠐ࠽ࡃࡀ࠵࠳ࡁࠂ߿ࠅࠆࠁ࠾

Uit Grote  Blauwe  (kleinzoon   olympiade  en  stamdoffer  de  600)   x  de  430/03,  dochter  Olympiade   en  kleindochter  stamdoffer  de   600

Dam :      5078622/07

Gr.S. :  5132553/04 Geschelpte  van  Oude   Princen  x  Moeder   Olympiade   Halfbroer  Olympiade  duivin

Geschelpte zus  de   Bourges

Gr.D :  5217656/05  

Emille CLERINX Schoolstraat 9 3540 Herk De Stad (Schakkebroek) Limburg -­ België

Kleindochter de  600 kleindochter   Olympiadeduivin

5147701-1220121001172005  
5147701-1220121001172005