Page 1

GRAND PRIX L.C.B.

Met een prijzenpot van :25.000 Q. Asduif snelheid jongen Van 60 t/m 300 Km, t/m WE van Gueret * Afstand tot het hok * de punten x2 -> Vlaams landsgedeelte -> Waals landsgedeelte 10 PRIJZEN

R. Asduif halve fond jonge duiven Van meer dan 250 Km,t/m WE van Gueret * Afstand tot het hok * Punten x3 -> Vlaams landsgedeelte -> Waals landsgedeelte 10 PRIJZEN

Art. 1

REGLEMENT

Het Vlaams landsgedeelte omvat de provincies: - Oost-Vlaanderen - West-Vlaanderen - Antwerpen - Limburg - Vlaams Brabant Het Waals landsgedeelte omvat de provincies: - Namen - Luik - Luxemburg - Henegouwen - Waals Brabant en het Groot Hertogdom Luxemburg. De deelnemers wonende in een der 19 gemeenten van Brussel kiezen voor het Vlaams of Waals landsgedeelte, maar dienen ons wel bij hun eerste inzending hun keuze mee te delen.

Art. 2

Het huidige kampioenschap staat open voor alle abbonnees La Colombophilie Belge en in het bezit van een licentie KBDB en ook deze van het Groot Hertogdom Luxemburg die onze onderrichtingen naleven en ons de nodige documenten voor klassering overmaken.

Art. 3

Alleen het deelnameformulier op deze pagina wordt aanvaard (fotocopies zijn toegelaten). De niet overeenstemmende formulieren zullen teruggezonden worden. Bij elke vlucht moeten volgende gegevens duidelijk aangegeven zijn: - lidkaart nummer - naam en woonplaats - de categorie - de datum van lossing - de plaats van lossing - de afstand tot het duivenhok - het aantal duiven met tenminste 10 deelnemers (zie opmerking bij punt A Beste kolonie) - de getekende duiven (alleen de 3 eerste getekenden) - de behaalde prijzen - de behaalde punten in de 3 categoriën

Art. 4

Voor het berekenen van de punten verwijzen we naar de “Puntentabel”, deze punten worden vermenigvuldigd, afhankelijk van de categorie. - Snelheid: van 60 t/m 300 km -> x2 - Halve Fond: van 250 t/m 600 Km -> x3 - Fond: vanaf Limoges x4 OPMERKING: ongezien de afstand mag Limoges naar keuze hernomen worden als halve-fond of fond rekening houdend wel te verstaan met de bepaling van Art 16 hierna. Ook al wordt er volgens de puntentabel een score van meer dan 2000 punten behaald, 2000 punten is het maximum. De internationale uitslagen worden niet aanvaard, als er een nationale dubbeling is.

Art. 5

Punten gewonnen met de jonge duiven zijn niet geldig in de categorieën oude duiven en/of jaarlingen.

Art. 6

Enkel de 3 eerstgetekende duiven kunnen ingezonden worden in: - het kampioenschap “Beste Hok” - de algemene klassementen met ten minste 10 deelnemers In geval van dubbelingen kiest u het resultaat dat u de meeste punten oplevert.

Art. 7

In de klassementen: - oude en jaarlingen behoren tot hetzelfde klassement, met behoud van de voorziene data (zie G tot K). - Per week komen volgende vluchten in aanmerking: een snelheidsvlucht oude of jaarlingen, een halve fond vlucht oude of jaarlingen, een fond vlucht oude of jaarlingen, een vlucht voor jonge duiven, een halve fond - fond vlucht voor jonge duiven

N°18 du 02 MAI 2012

Art. 7 bis :

Voor de Asduifcompetities : - één vlucht per weekend !

Art. 8

De doordeweekse prijskampen en de prijskampen gehouden op een feestdag zijn NIET toegelaten dus alleen op zaterdag of zondag.

Art. 9

Enkel resultaten met een afstand van 60 Km of meer komen in aanmerking, terwijl het aantal deelnemende duiven voor de betreffende categorie minimaal 100 moet zijn. Met tenminste 10 deelnemers.

Abonneer u op LA COLOMBOPHILIE BELGE ! Doe mee aan onze kampioenschappen ! Geniet van INTERNATIONALE BELANGSTELLING ! Lees wekelijks , reeds op dinsdag een verslag over de NATIONALE WINNAARS !

jaarabonnement is 60 € contacteer ons via LCB@surinx.be of bel 0496/780034

" Licentie N° (verplicht):

-

Art. 10

Alle door de liefhebber ingestuurde uitslagen moeten door de liefhebber bewaard worden. Zij moeten beschikbaar zijn voor controle zowel in het seizoen, als aan het einde van het jaar. Foutieve uitslagen worden niet aanvaard. In dat geval vraagt u een verbeterde uitslag ondertekend door de uitmaker en de voorzitter van de betreffende maatschappij of verbond. Wij accepteren enkel originele uitslagen, dus geen kopieën. Een attest of bewijs van behaalde resultaten, eender van welke oorsprong wordt niet aanvaard.

Art. 11

De punten moeten ten laatste binnen zijn op het einde van de volgende maand (bv. de punten van april ten laatste eind mei...) - Indien u nadien nog een betere uitslag behaald, dan kan u steeds de voorgaande, die u reeds opstuurde, aanpassen.

Naam : Voornaam: Straat: N° Postcode: Gemeente: Tel: /

Catégorie: (aankruisen)

Oude of jaarduiven

D a t

Afstand tot ‘t hok

Lossingsplaats

Aantal duiven

Get

Behaalde prijs

snelheid (x2) 60 à 300 km.

½ fond (x3) 250 tot 600 km + Limoges

Fond (x4) + Limoges

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Bij de toekenning van de prijzen in de algemene klasseringen mag er geen dubbel gebruik zijn. In geval van dubbel gebruik zal de winnende liefhebber wel met naam genoemd worden op de gewonnen plaats, maar de overeenkomende prijs schuift rechtshalve door naar de volgende winnende liefhebber. Er mag geen dubbel gebruik zijn voor eenzelfde duif, geklasseerd in verschillende Asduif-klassementen. Daar tegenover mogen meerdere verschillende duiven van eenzelfde liefhebber geklasseerd worden in verschillende Asduif-klassementen en een prijs winnen. Er zal echter slechts één prijs per liefhebber in éénzelfde categorie worden toegekend. De gewonnen prijzen in een algemene rangschikking worden samengevoegd met de prijzen behald in de asduifcompetities. In geval van gelijkheid van punten zal de liefhebber met het meest aantal punten, en in geval daar ook gelijkheid zou zijn, zal het grootste aantal Km/prijzen voorrang krijgen. Dit alles wordt samengeoegd tot één prijs per liefhebber.

Art. 13

Alle foutieve informatie voor zover wij kunnen constateren dat het vrijwillig gebeurd is, zal leiden tot diskwalificatie van de betrokken liefhebber.

Art. 14

Ten minste de 7 eerstgerangschikten per categorie dienen hun uitslagen voor nazicht aan de verantwoordelijken over maken op het einde van het seizoen. De uitslagen voor controle die ons niet zouden verzonden zijn voor 10 december hebben de definitieve uitsluiting uit al de rangschikkingen voor gevolg.

Art. 15

De uitslagen ons toegestuurd voor nazicht zullen per datum geklasseerd zijn, en de asduiven zijn onderlijnd.

Art. 16

Eenzelfde lossingsplaats mag slechts eenmaal in aanmerking worden genomen, per categorie (snelheid of halve fond of fond) en per weekend.

Art. 17

Verantwoordelijke Vlaams landsgedeelte Bernard Ancia Rue Hena 98 4400 Awirs Tel/fax: 04/275 19 96 E-MAIL : bernard.ancia@skynet.be

Jonge

Gewonnen punten

Eén formulier per categorie !!

Art. 12

Een minimum van 10 deelnemers is vereist voor al de uitslagen om in aanmerking te komen voor onze kampioenschappen. Het niet naleven van het reglement zal diskwalificatie als gevolg hebben en het niet toekennen van de punten voor de desbetreffende uitslagen.

PUNT

Sturen aan : ANCIA Bernard Rue Hena 98 4400 Awirs Tel/Fax. : 04/275 19 96 bernard.ancia@skynet.be

TOT

Datums: snelheid O-YL.: zie I 1/2 Fond O-YL.: zie H Fond O-YL.: zie G snelheid Jo.: zie J 1/2 Fond Jo: zie K Max 2000 pt / lossingsplaats

11

REGLEMENT%202012%20NL%20220120907191512  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you