Page 1

Licentie N° (verplicht):

Naam : Voornaam: Straat: N° Postcode: Gemeente: Tel: /

Catégorie: (aankruisen)

Oude of jaarduiven

Afstand tot ‘t hok

Lossingsplaats

Aantal duiven

Get

Behaalde prijs

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 PUNT

Gewonnen punten

Eén formulier per categorie !! D a t

Jonge

snelheid (x2) 60 à 300 km.

½ fond (x3) 250 tot 600 km + Limoges

Fond (x4) + Limoges

Sturen aan : ANCIA Bernard Rue Hena 98 4400 Awirs Tel/Fax. : 04/275 19 96 bernard.ancia@skynet.be Datums: snelheid O-YL.: zie I 1/2 Fond O-YL.: zie H Fond O-YL.: zie G snelheid Jo.: zie J 1/2 Fond Jo: zie K Max 2000 pt / lossingsplaats

TOT


BESTE HOK :

NAAM : VOORNAAM : Tel. : Straat : Postcode : Plaats : N° licenctie : Dat

VLUCHT

UITSLAG

Cat

Aa

Vrij (uitgez.Nat.) 60 à 400 km

Oude.

Ab

Vrij (uitgez.Nat.) + de 400 km.

Oude.

Ac

Vrij (uitgez.Nat.) 60 à 400 km.

Yrl.

Ad

Vrij (uitgez.Nat.) + de 400 km

Yrl.

Ae

Vrij 60 à 250 km.

Jonge

Af

Vrij (uitgez.Nat.) + de 250 km

Jonge

Ag

Nationale of Zonale uitslag

Oude

Ag

Nationale of Zonale uitslag

Yrl.

Ag

Nationale of Zonale uitslag

Jonge

Ag

Vrij (Nat. vlucht)

Ag

Vrij (Nat. vlucht)

Ag

Vrij (Nat. vlucht)

Distance pigeonnier

Aantal duiven

ENKEL PRIJZEN PER TIENTAL

Uiterste datum van inzenden 20/10 : ANCIA BERNARD RUE HENA 98, 4400 AWIRS Tel. & Fax. : 04 / 275.19.96 e-mail bernard.ancia@skynet.be

1e get.

Totaal aantal prijzen : ..........

2e get.

3e get.

plaatsen met 1-2-3

Coëfficient : ..........

COEFF.


FORMULIER VOOR DE ASDUIF-COMPETITIES

(ENKEL PRIJZEN DIE PUNTEN OPBREGEN KOMEN IN AANMERKING - ZIE PUNTENTABEL)

Eén formulier per DUIF en per CATEGORIE

Gelieve de categorie aan te kruisen

� (D) ASDUIF VAN BELGIE � (P) ASDUIF JONGE AS DER AZEN � (Ea) AS DER AZEN NATIONAAL � (Eb) AS DER AZEN NAT. JONGE � (Q) ASDUIF JONGE SNELHEID � (L) ASDUIF FOND & GROTE FOND � (P) ASDUIF JONGE HALVE FOND � (M) ASDUIF HALVE FOND � (N) ASDUIF SNELHEID � (O) ASDUIF JAARDUIVEN

NAAM : VOORNAAM : Tel. : Straat : postcode : Plaats: N° licenctie : Ringnummer : Dat

VLUCHT

Afstand tot het hok.

Aantal duiven

Behaalde prijs

Punten

volgens tabel

x

TOTAAL der PUNTEN

Snelheid = X2 - Halve fond = X3 - fond -grote fond = X4 - Halve Fond-Fond Jonge = X3 Uiterste datum van inzenden 20/10 : ANCIA BERNARD RUE HENA 98, 4400 AWIRS Tel. & Fax. : 04 / 275.19.96 e-mail bernard.ancia@skynet.be Eén formulier per duif en per categorie ! Wanneer eenzelfde duif in aanmerking komt voor meerdere competities dan dienen hiervoor meerdere formulieren ingevuld te worden, telkens per categirie.

LCB%20FORMULIEREN%20NL20120907191453