Page 1

NR 6       “Daughter  Rosten  14”   Duivin  –  Hen     B09-­‐4334734     ORIGINAL  GEORGES  CARTEUS   DAUGHTER  OF  “ROSTEN  147”     “ROSTEN  147”  WON       6   VIERZON     1.568  BIRDS       8   JARNAC       2.124  BIRDS       55   NATIONAL  DAX     6.138  BIRDS       89   NATIONAL  PERPIGNAN   6.489  BIRDS       90   INTERNATIONAL  DAX   17.256  BIRDS   DAUGHTER  OF  “SISTER  ARMSTRONG”  –  BROCKAMP     “ARMSTRONG”  WON  1  INTERNATIONAL  PERPIGNAN  17.854  BIRDS     Extra  information:   “Daughter  Rosten  147”  B09-­‐4334734  –  origineel  Georges  Carteus   Komt  uit  de  koppeling  “Rosten  147”  x  “Brockamp  Duivin”     “Rosten  147”  B00-­‐4266147  –  origineel  Georges  Carteus       Won:   6   Vierzon       1.568d.         8   Jarnac       2.124d.         55   Nationaal  Dax     6.138d.         89   Nationaal  Perpignan   6.489d.           90   Internationaal    Dax   17.526d.         200   Nationaal  Perpignan   7.198d.       Komt  uit  de  koppeling  “089  broer  Cartier”  x  “Germaine”         “Cartier”:  1  Nationaal  Perpignan         “Germaine”:  moeder  van  “Play  Boy”  (1  asduif  Fond  BDS)     “Brockamp  duivin”  00-­‐6720161       Volle  zus  van  “Armstrong”     “Armstrong”  won  1  internationaal  Perpignan  17.854d.  bij  Brockamp.       Is  een  kleindochter  van  “De  Soustons”         “De  Soustons”  NL89-­‐2863641  –  Harry  Wijnants           Won  1  nationaal  Soustons  +  auto         Is  een  kleindochter  van  “De  Limoges”         “De  Limoges”  B88-­‐4775841  –  Carteus  Georges     Won:   1   Nationaal  Limoges       9.789d.             3   Nationaal  Perpignan     5.217d.             5   Internationaal  Perpignan   13.573d.             12   Nationaal  Perpignan     4.572d.             15   Internationaal  Perpignan   14.283d.             27   Nationaal  Perpignan     5.390d.             46   Nationaal  Tulle       3.834d.  

NR6-B09-4334734_nl20120823112733  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you