__MAIN_TEXT__

Page 1

KUVA Ella Kaidesoja

PIIRIN TOIMINTAKALENTERI

2020


YLEINEN ILMOITTAUTUMISOHJE Ilmoittautuminen koulutuksiin ja tapahtumiin tehdään pääsääntöisesti kolmessa portaassa: • (30. marraskuuta 2019 päättyy ilmoittautuminen talven 2020 koulutuksiin) • 29. helmikuuta päättyy ilmoittautuminen kevään ja kesän 2020 koulutuksiin • 31. elokuuta päättyy ilmoittautuminen syksyn 2020 koulutuksiin • 30. marraskuuta päättyy ilmoittautuminen talven 2021 koulutuksiin >> Lue lisää www.päpa.fi/ilmoporras

Selkeät ilmoittautumisajankohdat vuoden aikana helpottavat lippukuntien koulutussuunnittelua ja pestijohtajan hommia. Näihin ajankohtiin mennessä on pestijohtajan hyvä suunnitella ja sopia johtajiston kanssa heidän kouluttautumisestaan ja varmistaa, että jokainen ilmoittautuu. Muista tarkistaa ilmoittautumisen yhteydessä yhteystietojen ajantasaisuus Kuksassa, erityisesti sähköpostiosoitteet, sillä olemme osallistujiin yhteydessä lähtökohtaisesti sähköpostitse. Osallistuja saa kurssikirjeen muodossa lisätietoa viikonlo-

HEI,

pun kurssista noin pari viikkoa ennen kurssia ja iltatilaisuuk-

huisia et oot avannut piirin toimintakalenterin! Piirin tekijät ovat keränneet näihin kansiin uusia ja vanhoja koulutuksia ja tapahtumia, joten kannustamme sua etsimään ja kokeilemaan erilaisia juttuja. Kannattaa myös vinkata kaverille kaikesta siitä mitä tarjolla on, koska tosiasiahan on ettei tätä kalenteria kaikki lue. Halusimme parantaa lippukuntien arkea, joten tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittautumiset on keskitetty kolmeen kertaan vuodessa. Tarvii siis vaan muistaa, että helmikuun, elokuun ja marraskuun lopulla Kuksa

sista noin viikkoa aiemmin. Kilpailuihin ja nuorempien ikäkausien tapahtumiin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti ryhminä, jolloin ilmoittautumisessa käytetään vartion- tai ryhmänjohtajan partio-ID:tä. Tällöin siis riittää yksi ilmoittautuminen ryhmää kohden.

laulaa ja tapahtumat täyttyy. Ilmopäivien jälkeen saadaan koottua selkeästi tieto siitä, mitkä tapahtumat toteutuvat ja mitkä joudutaan perumaan, jolloin lippukunnankin toiminnansuunnittelu helpottuu.

LASKUTUS JA KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT

Toiminnantäyteistä partiovuotta toivoo,

Jokaisella tapahtumaan ja kurssille osallistuvalla partiolaisella tulee olla Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsen-

Emma ja Kira

maksu maksettuna.

Ohjelmasta ja koulutuksesta vastaavat hallituksen jäsenet

Osallistumismaksut, kuljetukset sekä mahdollinen oheismateriaali laskutetaan lippukunnalta tapahtuman jälkeen. Piiri ei kerää rahaa tapahtumissa osallistujilta, vaan kaikki kulut las-

kutetaan lippukunnilta normaalin osallistumismaksun yhteydessä. Lippukunta päättää, kustantaako se koulutuksen tai tapahtuman jäsenelleen vai laskuttaako sen osallistujalta. Kuljetukset järjestetään isoimmille kursseille ja tapahtumiin, jotka ovat julkisilla kulkuneuvoilla vaikeasti saavutettavissa. Joihinkin pienempiin tilaisuuksiin osallistuva saa kurssiviestin mukana ohjeet saapumisesta. Suosittelemme käyttämään yhteiskuljetusta, mikäli sellainen on tarjolla, sil-

TIEDOT KUNTOON KUKSA-JÄSENREKISTERIIN Tarkastakaa, että lippukuntanne johtajien pestit on merkitty jäsenrekisteriin. Tämä mahdollistaa tehokkaamman viestinnän suoraan oikeille henkilöille rasittamatta koko lippukunnan johtajistoa viesteillä, jotka on tarkoitettu vain tietylle kohderyhmälle.

lä näin saadaan kurssit käyntiin ajallaan. Kuljetuksista aiheutuvat ympäristövaikutuksetkin ovat näin pienemmät. Kurs-

Vuoden 2020 kisakalenteri 8.–9.2.

Piirin talvikisa (Järeä)

14.–15.3. Talvi-SM-kisat (J-SP) 22.4.

Maailman 8. nopeimmat partiotaitokisat

(piirin vapaaehtoistuen ryhmä)

25.4.

Törmä – Piirin kevätkisat, päiväsarjat (Tammi)

sikuljetukset maksavat yleensä 15 euroa kurssilaista kohden

PERUUTUSKÄYTÄNNÖT

per viikonloppu.

• Kurssi- ja tapahtumaperuutukset tehdään aina

9.5.

Vihree (EPT)

16.5.

Kevät-SM-kisat (Uusimaa)

Jokaiselta alle 15-vuotiaalta partiolaiselta edellytetään huoltajan suostumus osallistua piirin kursseille ja tapahtumiin. Yli kolme yötä kestävään kurssiin tai tapahtumaan suostumus tarvitaan kaikilta alle 18-vuotiailta. Lippukunta vastaa siitä, että huoltajien suostumus kurssille osallistumiseen on olemassa!

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimistolle (papa.toimisto@partio.fi / 09 8865 1200)

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset tarjoaa myös ei-vielä-partiolaisille (EVP) mahdollisuuden osallistua suurimpaan osaan tämän esitteen tapahtumista ja kursseista. Osallistuminen esimerkiksi kisoihin tai tapahtumiin on tarkoitettu yhdeksi tavoista tutustua partioon. Kertaluonteisen osallistumisen jälkeen tulee seuraaviin tapahtumiin osallistuessa olla jäsenmaksu maksettuna. Esitietovaatimukset ja ikärajat koskevat myös niitä osallistujia, jotka eivät ole partion jäseniä. Partion ulkopuoliset osallistujat voivat ilmoittautua avoimiin tapahtumiin ja osaan kursseista suoraan tapahtumalink-

3.10.

Susen loikka (Partiokannus)

4.10.

Pinkki (Järeä)

alkamista.

24.10.

Laten Laukka (Partiokannus)

Muista ilmoittaa osallistujan muutoksesta toimistolle. • Osallistumismaksu laskutetaan kokonaan, jos ilmoittautumista ei peruta lainkaan. • Ilmaisten koulutusten kohdalla laskutetaan ilmoittautumisvahvistuksessa ilmoitettu maksu (yleensä 20 €), mikäli kurssiosallistumista ei peruuteta lainkaan.

Osallistumismaksut laskutetaan EVP:ltä ennen tapahtumaa tai kurssia. Osallistumismaksun maksaminen on edellytys kurs-

osallistumismaksu mahdollista anoa lääkärintodistusta vastaan takaisin partiovakuutuksen kautta.

LISÄTIETOA NETTISIVUILTA Kaikki tässä kalenterissa esitellyt koulutukset ja tapahtumat kuvauksineen löydät osoitteesta www.päpa.fi/tapahtumat

sille tai tapahtumaan pääsemiselle. Maksutosite tulee tuoda

Mobiiliyhteensopivilla sivuilla lisäksi:

mukaan tapahtumaan. Suomen Partiolaiset on vakuuttanut

• Ilmoittautumislinkit

toimintaan osallistuvan ei-vielä-partiolaisen samanlaisella

• Linkit mahdollisiin lisämateriaaleihin ja oppimisympäristö

vakuutuksella kuin jäsenet. Vakuutus on toissijainen. Tarkemmat tiedot löydät osoitteesta www.partio.fi/partiovakuutus.

Tulevien vuosien isojen tapahtumien ja kilpailujen ajankohdat ja järjestelyvastuut löytyvät piirin nettisivuilta: www.päpa.fi/ pitkanajantapahtumasuunnitelma

• Mikäli peruutus johtuu sairastapauksesta, on

puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, syntymäaika lähetetään kurssi- tai tapahtumaviestit tavalliseen tapaan.

3.–4.10. Syys-SM-kilpailut (PäPa)

laskutetaan, ellei osallistuja löydä itselleen sijaista.

kien kautta. Lomakkeella kysytään osallistuvan henkilön nimi, sekä mahdolliset allergiat ja erikoisruokavaliot. Osallistujille

19.–20.9. Espoon Punanen (Vespa)

piirin toimistolle neljä (4) viikkoa ennen tapahtuman

• Osallistumismaksua ei laskuteta, jos peruutus tulee

• Alle neljä (4) viikkoa ennen tehdyt peruutukset

EI-PARTIOLAISTEN ILMOITTAUTUMISOHJE

16.–17.5. Piirin kevätkisat, yösarjat (Itä-Vantaa)

Moodleen • Mahdolliset päivämäärämuutokset

HUOM! Kisoilla omat kisasääntöjen mukaiset ilmo-DL:t! Tsekkaa nämä kalenterista

www.päpa.fi/ tapahtumat


JOHTOKOLMIKKO: NAPPAA NÄMÄ HALTUUN! LIPPUKUNNANJOHTAJA

PESTIJOHTAJA

OHJELMAJOHTAJA

1. Pidä huolta omasta ja kaverisi jaksamisesta.

1. Pidä huolta omasta ja kaverisi jaksamisesta.

1. Pidä huolta omasta ja kaverisi jaksamisesta

2. Tapaa säännöllisesti muuta johtokolmikkoa kes-

2. Tapaa säännöllisesti muuta johtokolmikkoa

2. Tapaa säännöllisesti muuta johtokolmikkoa

kustellaksenne työnjaostanne ja kuulumisistanne.

keskustellaksenne työnjaostanne ja kuulumisistanne.

keskustellaksenne työnjaostanne ja kuulumisis-

3. Seuraa aktiivisesti lippukunnan toimintasuunni-

3. Seuraa lippukunnan tekijätarpeita ja kiikaroi

tanne.

telmaa, taloutta ja pitkäntähtäimensuunnitelmaa

pestiresursseja eteenpäin.

3. Osallistu eri ikäkausien toimintasuunnitelmi-

yhdessä hallituksen kanssa.

4. Koukuta uusia tyyppejä mukaan tekemään ja

en tekoon ja auta varmistamaan, että ikäkaudet

4. Huolehdi, että lippukunnan avustukset tulevat

toimimaan teidän lippukuntaanne.

haettua ajallaan.

5. Huolehdi, että niin konkarit kuin aloittelijatkin saa-

5. Viestintä on iso osa johtamista:

vat hyvän startin pestiinsä - jeesaa muita onnistumaan

Pidä huolta, että johtajisto tietää oleellisista

pestien tekemisessä ja pestikeskusteluissa.

alueen, piirin ja SP:n tapahtumiin.

asioista riittävän ajoissa (esityslistat ja pöytäkirjat,

6. Varmista, että lippukunnan toiminta on turvallista:

5. Osallistu aktiivisesti alueella yhteisesti

pikaviestintäkanavat).

toteuttavat partio-ohjelmaa – ja että toiminta on tavoitteellista. 4. Kannusta ryhmiä osallistumaan myös oman

järjestettävien tapahtumien ja koulutuksien

Jokainen johtajistossanne on suorittanut Turvallisesti

6. Satsaa myös lippukunnan ulkopuoliseen

Yhdessä -verkkokurssin ja pesteissä täyttyvät Turvalli-

suunnitteluun.

viestintään (huoltajat, yhteystyötahot) ja tapaa

suusohjeiden mukaiset vaatimukset.

6. Kouluttaudu pestiisi: ohjelmajohtajan koulutus

yhteistyökumppaneita säännöllisesti.

7. Ohjaa kaikki vähintään pestinsä mukaisiin koulu-

kannattaa käydä jo pestin alkuvaiheessa.

7. Varmista jäsenrekisterinhoitajan kanssa,

tuksiin ja tarjoa aktiivisesti myös muita koulutuksia

7. Varmista, että lippukunnan toiminta on

että Kuksan tiedot ovat lippukunnan ja jäsenten

ja kouluttautumisvinkkejä. Pidä osaamisen ja taitavan

turvallista: Tunne SP:n turvallisuusohjeet ja

osalta kunnossa.

johtamisen lippu korkealla lippukunnassa!

Turvallisesti yhdessä -ohje sekä piirin kriisivies-

8. Varmista, että lippukunnan toiminta on turval-

8. Ylläpidä innostavaa johtajahuoltoa kaikille tekijöille

tintäohje.

lista: Tunne SP:n turvallisuusohjeet ja Turvallisesti

lippukunnassa yhdessä muun johtokolmikon tai johta-

8. Käy säännöllisiä välipestikeskusteluita ikäkau-

yhdessä -ohje sekä piirin kriisiviestintäohje.

jiston kanssa.

sijohtajien ja luotsien kanssa, jotta lippukunnan

9. Jotta lippukunta on elinvoimainen tulevaisuu-

9. Edistä kiittämisen kulttuuria lippukunnassa aina kun

toiminta säilyy laadukkaana vastaisuudessakin.

dessakin, huolehdi nykyisistä ja tulevista lippu-

se on mahdollista – suunnitelmallisesti ja niissä pienis-

9. Vinkkaa tarvittaessa pestejä täydentävistä

kunnan johtajista sekä rekrytoi mukaan uusia

säkin hetkissä!

koulutuksista myös ikäkausijohtajille ja

jäseniä.

10. Osallistu alueelliseen yhteistyöhön ja aluetapaa-

luotseille.

10. Osallistu alueelliseen yhteistyöhön ja

misiin.

10. Osallistu alueelliseen yhteistyöhön ja

aluetapaamisiin.

aluetapaamisiin.

KALENTERITIIVISTELMÄ 2020

> Lisää tapahtumia, kurssien kaupunki-illat ja kiipeilytykset löydät kalenterin muilta aukeamilta!

2.–6.1.

Pj-peruskurssi 1-2020

7.–8.3.

Oman elämäsi MacGyver:

19.4.

Supersupe 2020:

31.8.

Ilmoittautuminen syksyn

24.10.

Partiokamukoulutus

13.1.

Haaveiden lippukunta

Tunteet ja vuorovaikutus

Maailma -jälki

koulutuksiin päättyy!

24.10.

Seikkailijoiden Urbaani

(HaLi) -päivä

11.3.

Piirin koulutusilta 2.

19.4.

Tarpoja-tapahtuma (EPT)

2.9.

Vaikuttajamarkkinoinnin

kaupunkisuunnistus

19.1.

Ko-Gi -ohjaajakoulutus

14.–15.3. Talvi-SM-kilpailut (J-SP)

20.–26.4. PARTIOVIIKKO

aftertapahtuma

25.10.

23.1.

Valmentajakahvit

17.3.

Turva Date Night

22.4.

5.9.

KOHTAAMINEN

30.–31.10. Pj-peruskurssi 5-2020

25.–26.1. EA1-kaupunkikurssi

18.3.

Piirin koulutusilta 3.

partiotaitokisat

6.9.

Tervetuloa Partioon

maastoyö

25.1.

Talvisemma

18.3.

Pj-peruskurssi 3-2020

23.4.

Aikuisten moderni

-koulutus ja Erätaito-0

1.11. Hiippari

25.1.

Tervetuloa partioon

kaupunki-ilta 1/2

Afterwork

7.–16.9. EA1 kaupunkikurssi

3.11. Johtokolmikkoperehdytys

-koulutus

18.3.

Ryhmänhallintakoulutus

24.4.

Pj-juhlaillallinen

11.–13.9. Erätaito II

6.–8.11.

Järjestyksenvalvojan

29.1.

Johtokolmikkoperehdytys

20.3.

SGW (Samoajat Gone Wild)

25.4.

Törmä,

11.–12.9. Piirineuvosto 2-2020

peruskoulutus osa 1.

31.1.

Ko-Gi-kursseille

20.–21.3. Piirineuvosto 1-2020

kevät PT-päiväsarjat

12.–13.9. EA1-kurssi (Kannus)

6.–8.11.

Vimma-viikonloppu

ilmoittautuminen päättyy

21.–22.3. Lippukuntatuen treffit

26.4.

Mannerheim-solkien

13.9.

Ko-Gi -ohjaajatapaaminen

7.11.

Piirineuvosto 3-2020

1.–2.2.

EA1-kurssi (Kannus)

20.–22.3. ROK 1-2020 viikonloppu 2.

jakotilaisuus

13.9.

ROK-kouluttajan koulutus

13.–15.11. EA1 Metsäkurssi

6.2.

EA-kertaus (Kannus)

(Kannus)

26.4.

Partiomessu

15.9.

Turva Date Night

13.–15.11. Pj-peruskurssi 7-2020

7.–8.2.

Akela-sampo

20.–22.3. Väiskin tekijöiden ja

26.4.

Perheiden Partiopäivä

17.9.

Bonfire

15.11.

-kaupunkikurssit

LPK-yhteyshenkilöiden

3.5. Kalliokiipeilykurssin

19.–20.9. Espoon Punanen,

20.–22.11. Järjestyksenvalvojan

7.–8.2.

Johtokolmikoiden retki

Maailman 8. nopeimmat

Piirin kokous

Kiipeilyn liidikurssi

seminaari (EPT)

teoriailta

Punkku (EPT)

(Kannus)

21.3.

Tarpojien Taitopäivä

9.5.

Vihree (EPT)

23.9.

Partiokouluttajailta

21.–22.11. EA1-kurssi (Kannus)

8.2.

23.3.

Partiokannuksen

Akelan apulainen

peruskoulutus osa 2

12.5.

EPT-klubi

25.–27.9. Supersemma Johto-

21.11.

-koulutus

kevätkokous

13.5.

EA-kertauskurssi

kolmikoille ja luottiksille

koulutuspäivä

8.2.

24.3.

Valtakirjat kuntoon -ilta

26.11.

Perhepartio-ohjaajan

maastossa

30.9.

-koulutus

27.–29.3. EA-mammutti

15.–17.5. Kalliokiipeilykurssi

2.–3.10. Akela-sampo-kurssi

27.–29.11. Leikkikurssi

8.2.

Piirin talvikisat

1.4.

15.–17.5. Pohjoismainen 5-Ottelu

27.–29.11. Partiokouluttajakurssi

9.2.

Luotsikurssi

alkaa

(Kannus)

3.–4.10. Syys-SM-kilpailut

27.–29.11. Pj-peruskurssi 7-2020

9.2.

ROK-kouluttajan -koulutus

3.–5.4.

15.–17.5. Leikkikurssi

Käännekohta

28.–29.11. EA2-kurssi (Kannus)

10.2.

Partiokouluttajailta

3.–5.4. Vimma-viikonloppu

16.–17.5. Kevät PT-yökisa

3.10.

Susen Loikka (Kannus)

30.11.

Ilmoittautuminen talven

15.–23.2. Koulujen talviloma

(EPT)

16.5.

Kevät-SM-kilpailut

4.10.

Pinkki (EPT)

koulutuksiin päättyy!

17.2.

4.–5.4.

(Uusimaa)

6.10.

Luotsivihjarit (YouTube)

1.12.

Tervetuloa partioon

Pj-peruskurssi 5-2020

-koulutus

Samoajien ilta

EPT:n kevätkokous

Koko lippukunnan

Satakolkyt –haastekisa Erätaito II

EA1-kurssi (Kannus)

24 h kämpällä

Partiokouluttajailta

19.–23.2. Vinkuli (EPT)

4.4. Järjestyksenvalvojan

17.5.

Tervetuloa Partioon

7.10.

25.2.

Luotsivihjarit (YouTube)

kertauskoulutus

-koulutus ja Erätaito-0

alkaa

2.12.

26.2.

Vaeltajailta (EPT)

8.4.

Valtakirjat kuntoon -ilta

20.–24.5. Pj-peruskurssi 4-2020

9.–11.10. Flaksi samoajille

kiitosilta

29.2.

Ilmoittautuminen kevään

ja Pj-valtakirjojen DL

3.6.

Boulderointia ulkona

9.–11.10. ROK 2-2020 (Kannus)

5.12.

Gaala (EPT)

koulutuksiin päättyy!

juhlaillalliselle!

3.–4.6.

Chilli -kaupunkitapahtuma

14.–18.10. Pj-peruskurssi 6-2020

6.12.

Lipunnosto ja

28.2.–1.3. LPK-kurssit

9.–13.4. Pj-peruskurssi 2-2020

6.–7.6.

Ryhmäsemma

Syysloma

seppeleenlasku

(johtokolmikko)

9.–13.4. Pj-peruskurssi 3-2020

piiriluottiksille

17.–18.10. EA2 kaupunkikurssi

(Kannus)

1.3.

Piirin Untuvikko-ilta

metsä

13.–15.6. Jukolan viesti 2020

21.10.

EPT:n syyskokous

8.12.

Luotsivihjarit (YouTube)

(Ko-Gi)

14.4.

28.7.–4.8. Muisku (Kannus)

21.10.

Partiokannuksen

9.12.

Partiolaisten joululaulut

2.3.

Organisaatiossa toimiminen

14.4. Partiokouluttajailta

29.7.–5.8. Väiski (EPT)

syyskokous

12.12.

Piirimajakka Loiste:

-koulutusillat alkavat

15.4.

Sisujohtajien ja partio-

16.8.

23.–25.10. LPK-kurssit

selviytymis-tarppo

4.3.

Piirin koulutusilta 1.

kamujen kevätkauden

21.–23.8. Draamakurssi

(johtokolmikko)

16.12.

Pj-peruskurssin

6.–8.3.

Pj-jatkis

päätös

25.8.

23.–25.10. ROK 2-2020 (Kannus)

ennakkoilta 1-2021

6.–8.3.

ROK 1-2020 viikonloppu 1.

16.4.

28.–30.8. Erätaito I

24.10.

Laten Laukka (Kannus)

17.12.

EA kertauskurssi

28.–30.8. Vaeltajatapahtuma Väre

24.10.

LuotsiSatelliitti (SP)

2.–6.1.21 Pj-peruskurssi 1-2021

(Kannus)

Luotsivihjarit (YouTube)

Johtokolmikkoperehdytys

17.–19.4. Erätaito I

Rantalentisturnaus (EPT) Valmentajakahvit

(SP)

Johtokolmikoiden


PARTIOJOHTAJAKSI 2020

Vuoden 2020 pj-kurssit Loppiainen

HELPPO TULLA

ja Mitä saat partiojohta -peruskurssilta

2.–6.1. – Chillaa uusi vuosi alkuun

-TUNNUS piirin tapahtumissa

n partiopestiin aatiota omaa a, - Lisää motiv kunnan arjest eksi irti lippu - Pääset hetk si a vain itsestä laisiin olet vastuuss ielisiin partio m an m n sa hi ui m ut st - Tutu ojen yli eissä lippukuntaraj sa vastuupest imia erilaisis to et ud ke ua oi el - Laajat isen harjoitt oisten johtam ht ae pa va n - Muide ja ajatuksella ilta käytännössä lta lippukunn vinkkejä mui ta jil ta - Käytännön ut ul ko ilta isautta kokene eille, ss ur - Tietoa ja vi ok tk ja aukeaa portit n ee lk jä n si - Kurs eri ytään partion joissa syvenn osa-alueisiin lle seksi seuraava - Pääset ilmai le el pj-juhlaillallis si pääset yä yt kä n si - Kurs n tuleville kouluttamaa kursseille

Perinteinen pääsiäiskurssi 9.–13.4. – Kaikenkokoisille ja -karvaisille partiojohtajaksi haluaville

Helppo tulla -tunnus on luotu auttamaan piirin

Pääsiäisen metsäkurssi

tapahtumien ja kurssien järjestäjiä tunnistamaan

9.–13.4.

ja huomioimaan erilaisia seikkoja, jotka saattavat

– Kurssisisällöt luonnonhelmassa

hankaloittaa tai estää tasavertaisen osallistumisen.

Helatorstain kurssi

Tunnus sisältää eri osa-alueita: aistit, liikkuminen,

22.–25.5.

yhdenvertaisuus ja lääkkeet. Helppo tulla -ohjeistuk-

– Ensimmäiset lämpimät päivät

sia voi hyvin hyödyntää myös lippukunnan toimin-

saattavat johtaa terassikoulutukseen

nassa! Ohjeistukset löydät osoitteesta www.päpa.fi/

Syysloma-kurssi

helppo-tulla

14.–18.10. – Irtiotto syksyn kiireistä vaikkapa

Piirin nettisivuilla olevasta tapahtumakalenterista

kirjoitusten jälkeen

löydät tapahtumien kuvauksista tiedon siitä, mitkä

Kaupunki-iltakurssi

osa-alueet tapahtumissa on erityisesti huomioitu.

loka-marraskuu

Vaikka tapahtumalla ei tunnusta olisikaan, kannattaa

– Valtakirja joustavasti

olla yhteydessä tapahtumanjohtajaan ja yhdessä keskustella mahdollisista osallistumisen esteistä ja niiden

Marraskuun kurssi

purkamisesta.

13.–15.11. & 27.–29.11. – Kaksi viikonloppua kauniissa ruskassa Tarkista kunkin kurssin ennakkoillat > www.päpa.fi/tapahtumat

Polku partiojohtajaksi Ilmoittautuminen

Alkutapaaminen

Lähijakso

Johtamisharjoitus lippukunnassa

Lopputapaaminen

PARTIOJOHTAJILLE 2020 KOULUTTAMAAN? Helpoin tapa kerrata ja syventää kurssilla opittua on lähteä uudestaan kurssille – kouluttamaan! Kouluttaminen on siitä mielekäs pesti, että sillä on valmiiksi määritelty alku ja loppu. Tähän pestiin ei voi jäädä nalkkiin! Ota yhteyttä meihin, niin löydämme sinulle sopivan kurssin. Tätä tarjousta riittää loputtomiin – tuotteet eivät lopu kesken.

KUVA Atte Grönroos

bit.ly/kouluttajaksi

PARTIOJOHTAJIEN JUHLAILLALLINEN 24.4. Juhlaillallinen kruunaa partioviikon! Kaikki piirin partiojohtajat ovat tervetulleita nostamaan maljan rakkaalle harrastuksellemme. Piiri tarjoaa illallisen viime vuoden partioviikon jälkeen valtakirjan saaneille uusille partiojohtajille JA valtakirjallisille johtokolmikoille.

PJ-JATKIS 6.–8.3. Onko Pj-kurssi käyty, mutta Ko-Gi häämöttää vielä kaukana tulevaisuudessa? Olivatko keskustelut Pj-kurssin parasta antia? Tervetuloa parantamaan partiomaailmaa, viettämään laatuaikaa vaeltajien ja aikuisten kesken sekä keskusteluin avartamaan omaa tapaa katsoa partiota. Viikonlopun aikana on luvassa alustuksia aiheista, hieman koulutusta, paljon aikaa keskustelulle, hyvää ruokaa ja vielä parempaa seuraa. Kokonaisuus rakennetaan myös osallistujien toiveiden perusteella.

PJOK – Partiojohtaja-peruskurssin johtamisharjoituksen ohjaajan kurssi Tämä kolmen tunnin kurssi on suunnattu kaikille niille, jotka tukevat kurssilaisia lippukunnassa. Koulutuksen aikana käydään läpi mikä pj-kurssi on, mikä johtamisharjoitus on ja ohjaamisen perusteet.

Valtakirja! TADAA


PEL A

on saada Helsingin 130 kilometriä Itämeren rantaviivaa siivottua roskista talkoovoimin.

Haastekilpailu lippukunnille: Mistä löytyvät ahkerimmat rannan siivoajat? Osallistuminen on helppoa:

Palkitsemme lippukuntia kolmessa kategoriassa:

1. Klikatkaa sivulle www.satakolkyt.fi ja valitkaa kartalta pala

Nappaa tästä aktiviteettivinkit haltuun: Liikunta/ Yksissä tuumin / Ympäristönsuojelu Seikkailijat

2. Hakekaa roskapihdit ja -pussit lainaan kirjastosta.

Seikkailijan liikunta / Hyvä työ (Etelä) / Talkoot (Länsi) / Itämeri-taito-

3. Viettäkää kiva rantaretki ja siivotkaa samalla ranta roskista.

merkki / Luonnonsuojelija-taitomerkki / Kaupunkiympäristö-taitomerkki

4. Roskat voi jättää kartalla näkyviin jäteastioihin rannalla.

Tarpojat

5. Ilmoittakaa ranta siivotuksi kartalle ja saatte lippukuntanne

Yhteiskunta / Kaupunki

(suhteessa lippukunnan kokoon)

ja ryhmänne nimen näkyviin kartalle.

- Paras somepostaus roskaretkestä

Pelkkää roskien keräämistä? Ei suinkaan!

Samoajat Tekoja pallomme hyväksi Vaeltajat

Kun kerran lähdetään rannalle, siellä on kiva tehdä muutakin. Sivulta

Voittajille luvassa retkeilyvälineitä!

www.satakolkyt.fi löydät vinkkivihkon rantaretkeilyyn lasten kanssa.

Vaikutan ympäristöön / Palvelu

Vihko on täynnä Itämeri-aiheisia leikkejä ja tehtäviä, jotka sopivat

Perhepartio

erityisesti sudenpennuille ja seikkailijoille.

Ulkoilutaidot

KUVA Iina Kaikko

- Eniten kerättyjä roskia

VIESTINNÄN AIKATAULUT 2020 Jäsenlehti Heppu Heppu uutisoi journalistisella otteella pääkaupunkiseudun

Sähköinen uutiskirje eli sähkis

ajankohtaisista partioasioista, lippukuntien kuulumisista,

Sähkis kokoaa yhteen ajankohtaisia partioasioita,

käynnissä olevista hankkeista sekä muista merkittävis-

esittelee aiheen lyhyesti ja tarjoaa linkin tiedon

tä partioon liittyvistä aiheista. Heppu postitetaan kaikille

alkulähteelle. Sähkis lähetetään kaikille yli 15-vuotiaille.

jäsenille kotiin.

Julkaisu

DL

Ilmestyy

Julkaisu

DL

Ilmestyy

Sähkis 1/2020

14.1.

21.1.

Heppu 1/2020

14.1.

12.2.

Sähkis 2/2020

18.2.

25.2.

Heppu 2/2020

14.4.

13.5.

Sähkis 3/2020

24.3.

31.3.

Heppu 3/2020

11.8.

9.9.

Sähkis 4/2020

14.4.

21.4.

Heppu 4/2020

27.10.

25.11.

Sähkis 5/2020

19.5.

26.5.

Sähkis 6/2020

11.8.

18.8.

Sähkis 7/2020

22.9.

29.9.

Sähkis 8/2020

27.10.

3.11.

Sähkis 9/2020

8.12.

15.12.

Lippukuntaposti

3/2019

KATSO IHQUN AFTERMOVIE

Lippukuntapostin paperiversio postitetaan lippukunnan

1/ 20 19

jäsenrekisteri Kuksaan merkitsemälle postinsaajalle.

Lippuku nta hyötyy hyvästä

Postiin kootaan lippukuntaa ja sen toimintaa koskevia

vaLmen tajasta sivu 6

mukana aikuiset partios sa

-Liite!

heppu on pääkaupunki seudun partiolaiset ry:n jäsenlehti

Heppu3_2019.indd 1

asioita. Sähköinen versio lähetetään lisäksi koko lippu-

3.9.2019 9.18

kunnan hallitukselle. Julkaisu

DL

Ilmestyy

Lippukuntaposti 1/2020

14.1.

27.1.

Lippukuntaposti 2/2020

18.2.

2.3.

Lippukuntaposti 3/2020

14.4.

4.5.

Lippukuntaposti 4/2020

11.8.

24.8.

Lippukuntaposti 5/2020

22.9.

5.10.

Lippukuntaposti 6/2020

10.11.

23.11.

E

Rantatalkoot sopivat osaksi partio-ohjelmaa!

rantaviivaa siivottavaksi.

(suhteessa lippukunnan kokoon)

ASKELE

Sudenpennut

Kilpailuaika 1.4–31.5.2020

- Eniten osallistuneita jäseniä

LT

K

EL

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset on mukana SATAKOLKYT-kampanjassa, jonka tavoitteena

A

AS

Pelastetaan Itämerta askel askeleelta

TA ER

SATAKOLKYT

AN ITÄM ST

2/2 019

lip pu ku nn

2019.indd

Heppu1_

1

at ko ko on

tu vat mo

ne nla isi lla

ko loi lla

siv u 6

mu ka na lip

pu ku ntale

iri lii te !

n nkis eudu pääk aupu ti hepp u on jäse nleh iset ry:n part iola

5.2.2019

14.34


KUVA Susanna Mikander

: kunnan kevätjuhliin Valmistaudu jo lippu it tavat ansiomerk kevään aikana jaet sä. haetaan 15.1. mennes ia ntasi nuoria johtaj Muistutathan lippuku iä, nd ipe kea st mahdollisuudesta ha viin tapahtumiin ka al helmi-huhtikuussa haku-DL 15.1.

TAMMIKUU

Päivitä Kuksaan vuodenvaihteessa muuttuneet tai päättyneet pestit. Partion voi aloittaa myös tammikuussa. Tsekkaa Kuksan jonot ja täydennä vajaat ryhmät.

Tee uudenvuodenlupaus: Panosta itseesi ja kehity johtajana osallistumalla johtajakoulutukseen!

VIIKKO 1 & 2

VIIKKO 3

VIIKKO 4

VIIKKO 5

1. keskiviikko

13. maanantai

20. maanantai

27. maanantai

Uudenvuodenpäivä

Haaveiden lippukunta

2. torstai Pj-peruskurssi 1-2020

3. perjantai Pj-peruskurssi 1-2020

4. lauantai Pj-peruskurssi 1-2020

5. sunnuntai Pj-peruskurssi 1-2020

21. tiistai

14. tiistai

22. keskiviikko

28. tiistai

15. keskiviikko

23. torstai

29. keskiviikko

Valmentajakahvit

16. torstai 17. perjantai

Loppiainen

18. lauantai

Ko-Gi-ohjaajakoulutus päpalaisille ohjaajille

Koulut alkaa

8. keskiviikko 9. torstai 10. perjantai PäPan hallitussemma 1-2020

11. lauantai PäPan hallitussemma 1-2020

12. sunnuntai PäPan hallitussemma 1-2020

Medialähettiläskoulutus,

25. lauantai Medialähettiläskoulutus, Young Spokespeople (SP)

jälkitapaaminen

Johtokolmikkoperehdytys 1/2020

30. torstai Kiipeilytys Liikuntamyllyssä

31. perjantai Ko-Gi-kursseille ilmoittautuminen päättyy! (SP)

EA1-kaupunkikurssi Talvisemma Arcadassa,

Pj-peruskurssi 1-2020

7. tiistai

24. perjantai Young Spokespeople (SP)

19. sunnuntai 6. maanantai

Pj-peruskurssi 4-2019

(HaLi) -päivä

tarjolla työpajoja ajankohtaisista

TALVISE M MASTA

niin hyvinvointia in piirin ku n ie nt ku lippu sille 25.1. vapaaehtoi

aiheista koko johtajistolle! Turva-aikuisten tapaaminen Tervetuloa partioon -koulutus (Terkku-kurssi)

26. sunnuntai Medialähettiläskoulutus, Young Spokespeople (SP) EA1-kaupunkikurssi

TÄMÄN VUODE N O H J E L MAPAINOTUS

on johtajuus, miten teema näkyy teidän lippukunnas sanne?


KUVA Alex Inkiläinen

toimintaHelsingin kaupungin un lopussa. avustuksen DL on ku ä Muistakaa hyödyntä pi lä projektiavustuksia vuoden!

HELMIKUU

Tässä kuussa kutsutaan kaverit ystävänpäivän kunniaksi mukaan partioon!

Aluetapaamiskuukausi: Teemana aikuiset

VIIKKO 5 & 6

VIIKKO 7

VIIKKO 8

VIIKKO 9

1. lauantai

10. maanantai

17. maanantai

24. maanantai

EA1-kurssi (Partiokannus)

Partiokouluttajailta kaikille

Koulujen talviloma

kouluttamisesta kiinnostuneille

Samoajien ilta

11. tiistai

18. tiistai

2. sunnuntai EA1-kurssi (Partiokannus)

25. tiistai Luotsivihjarit (YouTube)

26. keskiviikko

Koulujen talviloma

12. keskiviikko 3. maanantai 4. tiistai

13. torstai

5. keskiviikko

14. perjantai

7. perjantai

Koulujen talviloma

Akela- ja sampo -kaupunkikurssit

16. sunnuntai

Koulujen talviloma

Koulujen talviloma

Vinkuli (EPT)

Akelan apulainen -koulutus Perhepartio-ohjaajan koulutus

9. sunnuntai Koulutusohjaajakoulutus ja valmentajakoulutuksen starttiviikonloppu (SP) Luotsikurssi ROK-kouluttajan koulutus

Ilmoittautuminen kevään

21. perjantai

koulutuksiin päättyy! LPK-kurssit (mm. johtokolmikoille)

29.2.

Vinkuli (EPT)

Piirin talvikisat

koulutuksen starttiviikonloppu (SP)

29. lauantai

Vinkuli (EPT)

Koulujen talviloma

8. lauantai

Koulutusohjaajakoulutus ja valmentaja-

LPK-kurssit (mm. johtokolmikoille)

22. lauantai

koulutuksen starttiviikonloppu (SP)

Johtokolmikoiden retki (Partiokannus)

28. perjantai

Koulujen talviloma

15. lauantai

Akela- ja sampo -kaupunkikurssit

Kiipeilytys Liikuntamyllyssä

20. torstai

EA-kertaus (Partiokannus)

Koulutusohjaajakoulutus ja valmentaja-

27. torstai

Koulujen talviloma Vinkuli (EPT)

6. torstai

Johtokolmikoiden retki (Partiokannus)

Vaeltajailta (EPT)

19. keskiviikko

I H JA R I T V I S T O U L ille luot-

eutulais aupunkis eosarja, jossa on pääk vid u unnatt ttävästi seille su i lähesty st o lp e h n a jien, sao ta o rp tarj kkejä ta in v taan. n ö n n toimin käytän vaeltajie tään e ja st n e e rj ji a jä mo vihjarit a n n . o 2 u ja 8.1 Tänä v .4, 6.10. 25.2., 14 ottavissa vat kats ihjarit o v i Kuuluuk io ik a rt K äteen Pa ik lk jä s e myö Youtub Kaikille valla. a n a -k

Muistelemispäivä

23. sunnuntai Koulujen talviloma Vinkuli (EPT)

ON HAN TE IDÄ N LIPPU KU N NAS SA JO PE RH EPARTIOTA?

Uusi perhepar

tio-ohjaajan op as löytyy osoittees ta https://partio-o hjelma.fi/ partio-ohjelm a/perhepartio . Huomaa myös perhepartioohjaajan koul utus 8.2.

päättyy ilmoittautuminen kevään ja kesän kursseille!


KUVA Lotta Ollila

eisavustuksen Espoon kaupungin yl 3. hakuaika päättyy 31. yhteisön edustajat, Muista kutsua tausta vanhat muut sidosryhmät ja ailemaan lippukuntalaiset vier kesäleirillä!

MAALISKUU

Partioviikko lähestyy, hyödynnä partioviikon tapahtumat ja näkyvyys erityisesti aikuisrekryssä.

Nyt on hyvä hetki harjoitella kesäleireillä tarvittavia taitoja!

VIIKKO 9 & 10

VIIKKO 11

VIIKKO 12

VIIKKO 13 & 14

1. sunnuntai

9. maanantai

16. maanantai

23. maanantai

Piirin Untuvikko-ilta 2020

10. tiistai

17. tiistai

Ko-Gi-kurssilaisille

Yo-kirjoitukset alkavat

LPK-kurssit (mm. johtokolmikoille)

Partiokannuksen kevätkokous

Turva Date Night:

24. tiistai

Leirien ja retkien turvallisuus

EPT:n kevätkokous

11. keskiviikko

18. keskiviikko

25. keskiviikko

2. maanantai

Piirin koulutusilta 2.

Piirin koulutusilta 3. (lyhyitä

Organisaatiossa toimiminen

Organisaatiossa toimiminen

(lyhyitä iltakoulutuksia kootusti

iltakoulutuksia kootusti yhdessä illassa)

-iltakoulutus: Projekti

Pj-peruskurssi 3-2020 alkaa,

Pj-peruskurssi 3-2020

-iltakoulutus: Aikuisryhmän johtaminen Pj-peruskurssien jälkitapaamiset 5-2019 ja 6-2019

3. tiistai 4. keskiviikko Piirin koulutusilta 1. (lyhyitä iltakoulutuksia kootusti yhdessä illassa)

yhdessä illassa)

12. torstai

kaupunki-ilta 1/2

kaupunki-ilta 1/2

Ryhmänhallintakoulutus

Pj-peruskurssi 2-2020 ennakkoilta

19. torstai

14. lauantai

20. perjantai

Kevään Yo-kirjoitukset päättyy

SGW (Samoajat Gone Wild)

Ko-Gi 139 vaeltaen (SP)

Piirineuvoston kokous 1-2020

Kiipeilytys Liikuntamyllyssä

ROK 1-2020 viikonloppu 2. (Partiokannus)

27. perjantai

Talvi-SM-kilpailut / Järvi-Suomen Partiolaiset

5. torstai

15. sunnuntai

Väiskin tekijöiden ja lippukuntien

6. perjantai

Talvi-SM-kilpailut /

yhteyshenkilöiden seminaari

Pj-jatkis, parasta herkkua partiojohtajille!

Järvi-Suomen Partiolaiset

21. lauantai

ROK 1-2020 viikonloppu 1. (Partiokannus)

Piirineuvoston kokous 1-2020

7. lauantai

ROK 1-2020 viikonloppu 2. (Partiokannus)

Pj-jatkis, parasta herkkua partiojohtajille! ROK 1-2020 viikonloppu 1. (Partiokannus) Oman elämäsi MacGyver: Tunteet ja vuorovaikutus

8. sunnuntai Pj-jatkis, parasta herkkua partiojohtajille! ROK 1-2020 viikonloppu 1. (Partiokannus)

Pj-peruskurssi jälkitapaaminen 7-2019

13. perjantai

AT SUSE- KIS ntu

npe 020 sude Vuoden 2 nimi on n je o is ijak -seikkail mana on e kisojen te ja , ja a p p o N teriaalit pelit. Ma t a v o erilaiset it rk kisame ilmaiset tolta sa toimis is v a tt la ti rtio.fi isto@pa papa.toim lusta. vuoden a

Väiskin tekijöiden ja lippukuntien

26. torstai

Ko-Gi 139 vaeltaen (SP) EA-mammutti

28. lauantai Ko-Gi 139 vaeltaen (SP) EA-mammutti

yhteyshenkilöiden seminaari

29. sunnuntai

Lippukuntatuen treffit

Ko-Gi 139 vaeltaen (SP)

Tarpojien Taitopäivä

EA-mammutti

22. sunnuntai ROK 1-2020 viikonloppu 2. (Partiokannus) Väiskin tekijöiden ja lippukuntien

30. maanantai

Oman elämäsi MacGyver: Tunteet ja

yhteyshenkilöiden seminaari

Erätaito II (kaupunki-ilta)

vuorovaikutus

Lippukuntatuen treffit

31. tiistai


KUVA Hanna Hämäläinen

Vantaan kaupungin DL 1.4. toiminta-avustuksen Stipendi-DL 1.4. 15.4. Ansiomerkkihaun DL (merkit kesäleirille)

PARTIOVII K KO

Partioviikko 2020 näkyy ja kuuluu! Vietämme vi ikkoa 20–26 varaslähdön .4. ja otamm sunnuntain e a 19.4. Supe Katso alta ka rSupessa. ikki partiovi ikon tapaht umat. Uutena tapa htumana on Perheiden Pa vä sunnunta rtiopäiina 26.4. Se on avoin ta myös ei viel pahtuma ä partiossa oleville perh on alle koul eille, joilla uikäisiä laps ia. Lisäksi pa kolla kannus rtioviitamme ja in nostamme uu aikuisia liitt sia ymään muk aan partioon.

HUHTIKUU

Suunnitelkaa syksyllä ikäkaudessa etenevien ryhmien siirtymät.

Aluetapaamiskuukausi: Teemana ihmisten johtaminen ja vuorovaikutus sekä uusien partiolaisten sisäänotto

Tsekatkaa samalla syksyn johtajatilanne ja aloittakaa tarvittaessa uusien johtajien rekrytointi.

VIIKKO 14

VIIKKO 15

VIIKKO 16

VIIKKO 17 & 18

1. keskiviikko

6. maanantai

13. maanantai

20. maanantai

2. pääsiäispäivä

PARTIOVIIKKO

Satakolkyt - Lippukuntien haastekisa alkaa

7. tiistai

Ko-Gi 136 pääsiäisen kurssi (SP) Pj-peruskurssi 2-2020

8. keskiviikko

Pj-peruskurssi 3-2020 metsä

Ko-Gi 136 pääsiäisen kurssi (SP)

14. tiistai

Valtakirjat kuntoon -ilta ja

2. torstai

valmistuvien Pj-valtakirjojen DL juhlaillalliselle!

Ko-Gi 138 lyhyt leiriosa (SP)

Luotsivihjarit Partiokouluttajailta kaikille kouluttamisesta kiinnostuneille

21. tiistai PARTIOVIIKKO

22. keskiviikko PARTIOVIIKKO Maailman 8. nopeimmat partiotaitokisat

23. torstai PARTIOVIIKKO

9. torstai

15. keskiviikko

Ko-Gi 136 pääsiäisen kurssi (SP)

Erätaito I (kaupunki-ilta)

Ko-Gi 138 lyhyt leiriosa (SP)

Aikuisten moderni Afterwork

Pj-peruskurssi 2-2020

Organisaatiossa toimiminen

Kiipeilytys Liikuntamyllyssä

Erätaito II

Pj-peruskurssi 3-2020 metsä

-iltakoulutus: Kehityshanke

3. perjantai

Ko-Gi 137 pitkä kesäleiri (SP) Vimma-viikonloppu (EPT)

4. lauantai

Sisujohtajien ja partiokamujen

10. perjantai

kevätkauden päätös

Pitkäperjantai

16. torstai

Ko-Gi 136 pääsiäisen kurssi (SP)

Ko-Gi 138 lyhyt leiriosa (SP)

Pj-peruskurssi 2-2020

Erätaito II

Pj-peruskurssi 3-2020 metsä

Ko-Gi 137 pitkä kesäleiri (SP)

Johtokolmikkoperehdytys 2-2020

17. perjantai

Vimma-viikonloppu (EPT)

11. lauantai

Erätaito I

EA1-kurssi (Partiokannus)

Ko-Gi 136 pääsiäisen kurssi (SP)

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus

18. lauantai

Pj-peruskurssi 2-2020

5. sunnuntai

Erätaito I

Pj-peruskurssi 3-2020 metsä

Ko-Gi 138 lyhyt leiriosa (SP)

12. sunnuntai

19. sunnuntai

Erätaito II

1. pääsiäispäivä

Erätaito I

Ko-Gi 137 pitkä kesäleiri (SP)

Ko-Gi 136 pääsiäisen kurssi (SP)

Supersupe 2020: Maailma -jälki

Vimma-viikonloppu (EPT)

Pj-peruskurssi 2-2020

EA1-kurssi (Partiokannus)

Pj-peruskurssi 3-2020 metsä

Tarpoja-tapahtuma (EPT)

Pyhän Yrjön päivä

24. perjantai PARTIOVIIKKO Pj-juhlaillallinen

25. lauantai PARTIOVIIKKO Törmä, kevät PT-päiväsarjat (Tammi)

26. sunnuntai PARTIOVIIKKO Mannerheim-solkien jakotilaisuus Partiomessu Perheiden Partiopäivä

27. maanantai 28. tiistai 29. keskiviikko 30. torstai Vappuaatto


KUVA Lasse Roiha

lippukunnan Muistathan ilmoittaa et ja partiomatkat kesäleirin, vaelluks le! aina myös toimistol eet ja sidosryhmät Kutsukaa myös perh kevätjuhlaan tai mukaan lippukunnan Muistakaa kertoa kauden päätökseen. partio vanhemmille, milloin . lä jatkuu syksyl

TOUKOKUU Kiitä johtajistoa kevään ahkeroinnista!

Kevään parhaat kisa- ja retkiviikonloput koittavat!

VIIKKO 18 & 19

VIIKKO 20

VIIKKO 21

VIIKKO 22

1. perjantai

11. maanantai

18. maanantai

25. maanantai

Vappu

12. tiistai

19. tiistai

EPT-klubi

Organisaatiossa toimiminen -iltakoulutus:

2. lauantai

13. keskiviikko

Ryhmän toiminnan suunnittelu Pj-peruskurssin 1-2020 jälkitapaaminen

3. sunnuntai

EA-kertauskurssi maastossa

Kalliokiipeilykurssin teoriailta

14. torstai

20. keskiviikko

Kiipeilytys Liikuntamyllyssä

Pj-peruskurssi 4-2020

4. maanantai 5. tiistai 6. keskiviikko Pj-peruskurssi 4-2020 ennakkoilta

7. torstai

15. perjantai PäPan hallitussemma 2-2020 Kalliokiipeilykurssi Pohjoismainen 5-Ottelu Norjassa (Partiokannus) Leikkikurssi

16. lauantai Piirin hallitussemma 2-2020

21. torstai Helatorstai

26. tiistai 27. keskiviikko 28. torstai 29. perjantai 30. lauantai Kevätlukukausi päättyy

Pj-peruskurssi 4-2020 Ko-Gi 140 kaamos (SP)

22. perjantai

31. sunnuntai Helluntai

Pj-peruskurssi 4-2020 Ko-Gi 140 kaamos (SP)

Kalliokiipeilykurssi

8. perjantai

Pohjoismainen 5-Ottelu Norjassa

Kohtaus ja valmentajakoulutuksen

(Partiokannus)

starttiviikonloppu piiriluottiksille (SP)

Kevät PT-yökisa (Itä-Vantaan lippukunnat)

9. lauantai

Kevät-SM-kilpailut (Uusimaa)

23. lauantai Pj-peruskurssi 4-2020 Ko-Gi 140 kaamos (SP)

Leikkikurssi

24. sunnuntai

starttiviikonloppu piiriluottiksille (SP)

17. sunnuntai

Pj-peruskurssi 4-2020

Vihree (EPT)

Piirin hallitussemma 2-2020

Ko-Gi 140 kaamos (SP)

Kohtaus ja valmentajakoulutuksen

Kalliokiipeilykurssi

10. sunnuntai Äitienpäivä Kohtaus ja valmentajakoulutuksen starttiviikonloppu piiriluottiksille (SP)

Pohjoismainen 5-Ottelu Norjassa (Partiokannus) Kevät PT-yökisa (Itä-Vantaan lippukunnat) Tervetuloa Partioon -koulutus (Terkku) ja Erätaito-0, Retkeilyn alkeet -koulutus Leikkikurssi

KII PE ILYTY KSET MYLLYPU R OSSA Vu

onna 2020 järjestetään taas kiipeilytyks iä Myllypuro Liikuntamyl n lyssä. Kiipei lytys sopii kaiken ikäisi lle sudenpen nuista ylöspäin. Vu oron voi vara ta laittamalla viestiä: ia.poikulain en@partio.fi . Lue lisätiedo t osoitteesta päpa.fi/tapah tumat.


ALUELEIRIEN VUOSI!

KUVA Hanna Kimmonen

Meidän lippukunnan kesäleiri on:

KESÄ- JA HEINÄKUU

3.6.

VÄ IS KI

Boulderointia ulkona

ään Väiski 2020 järjestet rinteikäs kesäleiri pe n ue ot rti liä Pa vil on Espo a. Luvassa on elokuun vaihteess ä– in he a ss ni ale elua Hangon Synd suurleiripölyn haist ttavia iltahetkiä ja osa ov meininkiä, rentou Lippukunnat at rtiolaisen kanssa. pa n ise ola po es sa näköinen. noin 2400 ä tulee osallistujien ist isk Vä ja a ot ati isa Väiskin leiriorgan dessä! Väiski tehdään yh iski.fi Lisäinfot www.vä

3.–4.6. CHILLI

3.6. Lippukuntatuen kesäkekkerit

6.–7.6. Ryhmäsemma

C H I LLI

kikaupun on uusi jille, o rp ta ma tapahtu jille a lt lle, vae samoaji ! le il is ja aiku

piiriluottiksille

13.–15.6. Jukolan viesti 2020

19.6. Juhannusaatto

20.6. Juhannus

25.6.–3.7. Ko-Gi 137 pitkä

M U IS KU ’20

Muisku ’20 tulee en

sen Mahti ’14-alue

leirin? htavampana!

tistä isompana ja ma

TU LE M UKAAN!

Se kokoaa koko Vant aan alueen lippukunn at viettämään parti okesän huikeinta viikkoa yh dessä. Alueleiri pidetä än Ke lku tteella Palotaruksen leirikesk uksessa heinä–elok uu n va iht eessa kesällä 2020. Leiri on jännittävä seikkailu kaiken ikäisille vantaalaisille. Muisku ’20 tulee ole maan kaikkien aikoje n suurin Vantaan alueleiri!

6.–12.7. Ko-Gi 138 lyhyt leiriosa (SP)

24.–27.7. Muiskun raksa (Partiokannus)

24.–28.7. Väiskin raksa (EPT)

28.7.–4.8. Muisku (Partiokannus)

29.7.–5.8. Väiski (EPT)

KUVAT Hanna Kimmonen ja Alex Inkiläinen

Muistatko legendaari

kesäleiri (SP)


KUVA Esko Raikunen

ekkaau kesän jälkeen ts Johtajisto kokoontu täkää dis Yh nan kuntoon. maan syksyn toimin lto. uo leppoisa johtajah suunnittelupäivään sien jäsenten Lisätkää Kuksaan uu at! istakaa jonossa olev yhteystiedot ja tark le ei mahdu, houkutte Jos uusiin ryhmiin oltajia akeloiksi. jonossa olevien hu rvetuloa Muista hyödyntää Te rs partioon -ku si.

ELOKUU

Vaeltaja, lähde Väreelle! Piiri tarjoaa kaikille vaeltajaikäisille päpalaisille ilmaisen yhteiskuljetuksen.

Toiminta alkaa – uudet ryhmät käyntiin! Muista päivittää pestikeskustelut

Lue lisää: päpa.fi/tapahtumat.

VIIKKO 31 & 32

VIIKKO 33

VIIKKO 34

VIIKKO 35 & 36

1. lauantai

10. maanantai

17. maanantai

24. maanantai

Ko-Gi 139 vaeltaen (SP)

Erätaito I (kaupunki-ilta)

18. tiistai

25. tiistai

Ko-Gi 139 vaeltaen (SP)

Valmentajakahvit

19. keskiviikko

26. keskiviikko

Muisku (Partiokannus) Väiski (EPT)

2. sunnuntai Muisku (Partiokannus) Väiski (EPT)

11. tiistai 12. keskiviikko 13. torstai 14. perjantai

3. maanantai Muisku (Partiokannus)

Eräopaskurssin teoriaviikonloppu (SP)

Väiski (EPT)

Partiokannuksen hallitusseminaari

4. tiistai

Ko-Gi 139 vaeltaen (SP)

Muisku (Partiokannus) Väiski (EPT)

5. keskiviikko Väiski (EPT) Muiskun purku (Partiokannus)

6. torstai

15. lauantai Eräopaskurssin teoriaviikonloppu (SP) Partiokannuksen hallitusseminaari Ko-Gi 139 vaeltaen (SP)

Muiskun purku (Partiokannus)

16. sunnuntai

Ko-Gi 136 pääsiäisen kurssi (SP)

Eräopaskurssin

Väiski purku (EPT)

teoriaviikonloppu (SP)

7. perjantai

Partiokannuksen hallitusseminaari

Muiskun purku (Partiokannus)

Ko-Gi 139 vaeltaen (SP)

Ko-Gi 136 pääsiäisen kurssi (SP)

Rantalenttisturnaus (EPT)

Väiski purku (EPT)

8. lauantai Ko-Gi 136 pääsiäisen kurssi (SP) Väiski purku (EPT)

9. sunnuntai Ko-Gi 136 pääsiäisen kurssi (SP)

Ko-Gi 139 vaeltaen (SP)

27. torstai

20. torstai

Kiipeilytys Liikuntamyllyssä

Ko-Gi 139 vaeltaen (SP)

28. perjantai

21. perjantai Ko-Gi 139 vaeltaen (SP)

Erätaito I Valtakunnallinen vaeltajatapahtuma Väre (SP)

Draamakurssi EPT:n hallitusseminaari

22. lauantai Ko-Gi 139 vaeltaen (SP) Draamakurssi EPT:n hallitusseminaari

29. lauantai Erätaito I Valtakunnallinen vaeltajatapahtuma Väre (SP)

30. sunnuntai Erätaito I

23. sunnuntai

Valtakunnallinen vaeltajatapahtuma

Draamakurssi

Väre (SP)

EPT:n hallitusseminaari

31. maanantai Ilmoittautuminen syksyn koulutuksiin päättyy!

31 .8. päättyy ilmoittautuminen syksyn kursseille!


KUVA Antti Raikunen

rkkien ja Loppuvuoden ansiome 15.9. stipendien haku-DL vä tarkistaa, Tässä kohtaa on hy johtaja on että jokainen uusi yhdessä tehnyt Turvallisesti -verkkokoulutuksen.

SYYSKUU

Kisavartiot kasaan ja lippukunnan varusteet kuntoon!

Supersemma, aluetapaamiskuukausi: Teemana partiokasvatus

Varmista lippukunnan nettisivut ajan tasalle.

VIIKKO 36

VIIKKO 37

VIIKKO 38

VIIKKO 39 & 40

1. tiistai

7. maanantai

14. maanantai

21. maanantai

Erätaito II (kaupunki-ilta)

EA1 kaupunkikurssi, ilta 3/4

Rauhanpäivä

2. keskiviikko

EA1 kaupunkikurssi, ilta 1/4

Vaikuttajamarkkinoinnin

8. tiistai

aftertapahtuma

3. torstai

9. keskiviikko

4. perjantai 5. lauantai

(Terkku) ja Erätaito-0, Retkeilyn alkeet -koulutus

Flaksi samoajille Erätaito II

12. lauantai

KOHTA ukunnan voimin

ko lipp teiseen Tule ko piirin yh o k o k n 5.9. mukaa miseen Kohtaa an pukunn p myös li a n a m a o k a u k Ota m i vaik risi! senet ta uudet jä nnostunut kave kii jelmaa partiosta rjoaa oh a k Päivä ta yksiä jo ja eläm ! e ll e d u ikäka

kouluttamisesta kiinnostuneille

EA1 kaupunkikurssi, ilta 4/4

Piirineuvoston kokous 2-2020

AM I N E N

Partiokouluttajailta kaikille

Flaksi samoajille

11. perjantai

Tervetuloa Partioon -koulutus

23. keskiviikko

Kolojen turvallisuus

16. keskiviikko

Flaksi samoajille

6. sunnuntai

Turva Date Night:

EA1 kaupunkikurssi, ilta 2/4

10. torstai

KOHTAAMINEN

22. tiistai

15. tiistai

Erätaito II

24. torstai Kiipeilytys Liikuntamyllyssä

17. torstai

25. perjantai

Bonfire

Supersemma

18. perjantai

luottiksille

19. lauantai

Supersemma

Espoon Punanen, Punkku (EPT)

Johtokolmikoille ja

20. sunnuntai

27. sunnuntai

Espoon Punanen, Punkku (EPT)

Supersemma

Johtokolmikoille ja

26. lauantai

luottiksille

Johtokolmikoille ja

Piirineuvoston kokous 2-2020

luottiksille

EA1-kurssi (Partiokannus) Vapaaehtoistuen Foorumi piiriluottiksille (SP)

13. sunnuntai Erätaito II EA1-kurssi (Partiokannus) Piirin Ko-Gi-ohjaajatapaaminen ROK-kouluttajan koulutus

KU KA

alueesi edustaa a piiriti n u lippuk della ossa kau neuvost 2 02 . 2021–2 ydään Vaalit kä a! ss u u k a lok

28. maanantai

POHJOIS MAISET JOHTAJAPÄIVÄT

syyskuussa (Partiokan nus, Tanska)

29. tiistai 30. keskiviikko Pj-peruskurssi 6-2020 ennakkoilta Valtakirjat kuntoon -ilta


KUVA Hanna Hämäläinen

uusille? Onko ryhmissä tilaa not ja jo Tarkistakaa Kuksan ryhmät. täydentäkää vajaat uskalenteri Piirin kämppien vara : ole valmiina vuodelle 2021 aukeaa ko vuoden varaamaan paikat ko retkille ja leireille!

SYYS-SM 3–4.10.

LOKAKUU

Piirin kokouksessa valitaan piirin puheenjohtajat ja piirineuvosto kaudelle 2021–2022.

Adventtikalenterikampanja alkaa!

Ole päätöksenteon ytimessä osallistumalla kokoukseen.

VIIKKO 40 & 41

VIIKKO 42

VIIKKO 43

VIIKKO 44

1. torstai

12. maanantai

19. maanantai

26. maanantai

13. tiistai

20. tiistai

27. tiistai

Useiden koulujen syyslomat

Pj-peruskurssin 2-2020, 3-2020

Pj-peruskurssi 5-2020, ilta 2/5

ja 4-2020 jälkitapaamiset

3. lauantai

14. keskiviikko

21. keskiviikko

Akela- ja sampo-kurssit 24 h kämpällä

Useiden koulujen syyslomat

EPT:n ja Partiokannuksen syyskokoukset

2. perjantai Akela- ja sampo-kurssit 24 h kämpällä Valmentajakoulutuksen starttiviikonloppu (SP)

Valmentajakoulutuksen starttiviikonloppu (SP) Syys-SM-kilpailut Käännekohta (PäPa) Susen Loikka (Partiokannus)

4. sunnuntai

Pj-peruskurssi 6-2020 Syysloma

15. torstai Useiden koulujen syyslomat Pj-peruskurssi 6-2020 Syysloma

Valmentajakoulutuksen starttiviikonloppu (SP) Syys-SM-kilpailut Käännekohta (PäPa) Pinkki (EPT)

5. maanantai 6. tiistai Luotsivihjarit (YouTube)

16. perjantai Useiden koulujen syyslomat Pj-peruskurssi 6-2020 Syysloma JOTA-JOTI -tapahtuma (SP)

17. lauantai

22. torstai Pj-peruskurssi 5-2020, ilta 3/5

23. perjantai

Pj-peruskurssi 5-2020 (24 h retki)

24. lauantai LPK-kurssit (mm. johtokolmikko) ROK 2-2020 2. viikonloppu (Partiokannus)

Partiokamukoulutus

EA2 kaupunkikurssi

Seikkailijoiden Urbaani

ROK 2-2020 1. viikonloppu (Partiokannus)

10. lauantai

kaupunkisuunnistus Laten Laukka (Partiokannus)

JOTA-JOTI -tapahtuma (SP)

25. sunnuntai

EA2 kaupunkikurssi

LPK-kurssit (mm. johtokolmikko) ROK 2-2020 2. viikonloppu

ROK 2-2020 1. viikonloppu (Partiokannus)

(Partiokannus)

11. sunnuntai

Piirin kokous

ROK 2-2020 1. viikonloppu (Partiokannus)

Pj-peruskurssi 5-2020 (24 h retki)

(Partiokannus)

JOTA-JOTI -tapahtuma (SP)

9. perjantai

30. perjantai

Pyhäinpäivä

Pj-peruskurssi 5-2020

Pj-peruskurssi 6-2020 Syysloma

Kiipeilytys Liikuntamyllyssä

ROK 2-2020 2. viikonloppu

7. keskiviikko

8. torstai

29. torstai

31. lauantai

LuotsiSatelliitti (SP)

18. sunnuntai

Pj-peruskurssin 7-2020 ennakkoilta

LPK-kurssit (mm. johtokolmikko)

Pj-peruskurssi 6-2020 Syysloma

kaupunki-iltakurssi alkaa, ilta 1/5

28. keskiviikko

PARTIOKAMUKOULUTUS 24.10. Tarvitsetko konkreettisia vinkkejä miten toimia lapsen tai nuoren kanssa, joka vie paljon johtajien aikaa? Partiokamukoulutus auttaa johtajana toimivia löytämään ratkaisuja haastaviin tilanteisiin lasten ja nuorten kanssa. Tämä koulutus auttaa ryhmänjohtamisessa ja antaa valmiudet toimia partiokamuna.


KUVA Henri Tammi

partiojohtajia ja Kiitä ansioituneita jet vat Mannerheim-sol hae keväällä jaetta . sä istolle 15.11. mennes lippukunnan johtaj ulahja: Anna itsellesi joul yt i vuonna 2020 tehd varmista, että kaikk ittynä Kuksaan. aktiviteetit on merk losteen Näin helpotat vuosise täyttöä.

MARRASKUU Aluetapaamiskuukausi: Teemana johtajiston hyvinvointi ja HaLi

Muista kertoa alueellasi, mistä ja milloin adventtikalentereita voi ostaa. Muista yhteistyökumppaneita ja taustayhteisön edustajia adventtikalenterilla.

VIIKKO 44 & 45

VIIKKO 46

VIIKKO 47

VIIKKO 48 & 49

1. sunnuntai

9. maanantai

16. maanantai

23. maanantai

10. tiistai

17. tiistai

Hiipivä haamu -kaupunkikisa (Hiippari)

Pj-peruskurssi 5-2020, ilta 4/5

24. tiistai 25. keskiviikko

18. keskiviikko

Sisujohtajien ja partiokamujen

2. maanantai

11. keskiviikko

Pj-peruskurssi 5-2020, ilta 5/5

syyskauden päätösilta

3. tiistai

12. torstai

19. torstai

26. torstai

Johtokolmikkoperehdytys 3-2020

4. keskiviikko

Partiokouluttajailta kaikille

13. perjantai

20. perjantai

EA1 Metsäkurssi

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus osa 2

Pj-peruskurssi 7-2020, osa 1.

5. torstai

Pelastautumiskurssi (SP)

kouluttamisesta kiinnostuneille Kiipeilytys Liikuntamyllyssä

21. lauantai

27. perjantai

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus osa 2

Leikkikurssi 2/2020 Partiokouluttajakurssi

6. perjantai

14. lauantai

EA1-kurssi (Partiokannus)

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus

EA1 Metsäkurssi

Koko lippukunnan koulutuspäivässä

osa 1. (koko koulutus on kahden

Pj-peruskurssi 7-2020, osa 1.

lyhyitä työpajoja ja koulutuksia koko

28. lauantai

johtajistolle:

Leikkikurssi 2/2020

viikonlopun mittainen) Vimma-viikonloppu (EPT)

Pelastautumiskurssi (SP)

Partiokouluttajakurssi

Luotsikoulutus • Tervetuloa lippukunnan hallitukseen-, talous- ja syventävä talouskoulutus

EA2-kurssi (Partiokannus)

EA1 Metsäkurssi

• Kuvauskoulutus, viestinnän perusteet ja some-koulutus

29. sunnuntai

viikonlopun mittainen)

Pj-peruskurssi 7-2020, osa 1.

• Kuksa-koulutus

Leikkikurssi 2/2020

Vimma-viikonloppu (EPT)

Pelastautumiskurssi (SP)

• Perhepartio ja lippukunta

Partiokouluttajakurssi

Piirineuvosto 3-2020

Suomen Partiolaisten jäsenkokous

• Katsomuskasvatustyöpaja

EA2-kurssi (Partiokannus)

7. lauantai Järjestyksenvalvojan peruskoulutus osa 1. (koko koulutus on kahden

15. sunnuntai

Kiipeilyn liidikurssi

• Vinkkejä ryhmänhallintaan -koulutus

8. sunnuntai Isänpäivä Järjestyksenvalvojan peruskoulutus osa 1. (koko koulutus on kahden viikonlopun mittainen) Vimma-viikonloppu (EPT)

LA 21 .11 .

Koulutuspäivä koko lippukunnan johtajistolle!

22. sunnuntai

30. maanantai Ilmoittautuminen

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus osa 2

talven koulutuksiin

EA1-kurssi (Partiokannus)

päättyy!

30.11 . Päättyy ilmoittautuminen talven kursseille!


KUVA Susanna Mikander

eä tulevista kevään Muistuttakaa kotiväk entäkää kokousajoista ja täyd vajaaT ryhmät! utus-dl Vuosiselosteen pala lähestyy, aloita täyttäminen ajoissa.

JOULUKUU

Muista ilmoittaa lippukunnan talvileiristä tai vaelluksesta toimistolle!

Hyvää joulua! Muistakaa kiittää vapaaehtoisia kuluneesta kaudesta

VIIKKO 49 & 50

VIIKKO 51 & 52

VIIKKO 53

VIIKKO 1/2021

1. tiistai

14. maanantai

28. maanantai

4. maanantai

Eräopaskurssin talviosa (SP)

Pj-peruskurssi 1-2021

Tervetuloa Partioon -koulutus (Terkku)

2. keskiviikko Johtokolmikoiden kiitosilta

3. torstai 4. perjantai

15. tiistai 16. keskiviikko Pj-peruskurssin 1-2021 ennakkoilta

17. torstai 18. perjantai

Gaala (EPT)

19. lauantai

Itsenäisyyspäivä

5. tiistai 29. tiistai

20. sunnuntai

Ko-Gi 140 kaamos (SP)

Ko-Gi 140 kaamos (SP)

7. torstai

31. torstai

8. perjantai

Uudenvuodenaatto Eräopaskurssin talviosa (SP)

8. tiistai

22. tiistai

Ko-Gi 140 kaamos (SP)

1. perjantai Uudenvuodenpäivä

Luotsivihjarit (YouTube)

23. keskiviikko

9. keskiviikko

24. torstai

Ko-Gi 140 kaamos (SP)

Partiolaisten joululaulut

Jouluaatto

2. lauantai

10. torstai

25. perjantai

Eräopaskurssin talviosa (SP)

Kiipeilytys Liikuntamyllyssä

Joulupäivä

Pj-peruskurssi 1-2021

26. lauantai

3. sunnuntai

Tapaninpäivä

Pj-peruskurssi 1-2021

11. perjantai 12. lauantai Piirimajakka Loiste tarpojille: Selviytymis-tarppo

13. sunnuntai

27. sunnuntai Eräopaskurssin talviosa (SP) Ko-Gi 140 kaamos (SP)

Pj-peruskurssi 1-2021

Eräopaskurssin talviosa (SP)

(Partiokannus)

7. maanantai

6. keskiviikko Itsenäisyyspäivä

30. keskiviikko

Lipunnosto ja seppeleenlasku

21. maanantai

Pj-peruskurssi 1-2021

Eräopaskurssin talviosa (SP)

EA-kertauskurssi

5. lauantai 6. sunnuntai

Ko-Gi 140 kaamos (SP)

Eräopaskurssin talviosa (SP)

9. lauantai 10. sunnuntai


PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY Töölönkatu 55 00250 Helsinki 09 8865 1200 YouTube: PartioKuuluuKaikille Instagram: Partiokuuluukaikille Twitter: Partiokuuluu Facebook: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset Snapchat: Partiolaiffii #partioscout #päpa

PÄPAN WHATSAPP-RYHMÄT Ryhmissä tiedotetaan muutaman kerran viikossa ajankohtaisista kohderyhmää koskevista partioasioista sekä tapahtumista. Ryhmät on tarkoitettu yksisuuntaisiksi viestintäkanaviksi ja vain ylläpitäjällä on oikeus lähettää viestiä. Turhaa spämmiä ei siis ole luvassa. Alle 16-vuotiaat voivat liittyä ryhmiin huoltajan luvalla. Samoajat: bit.ly/samoajatWA Vaeltajat: bit.ly/vaeltajatWA Aikuiset: bit.ly/aikuisetWA Luotsit: bit.ly/luotsitWA Johtokolmikko: bit.ly/johtokolmikkoWA

Profile for Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Toimintakalenteri 2020  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Toimintakalenteri 2020  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Profile for heppu
Advertisement