Page 8

Pestitesti

Testaa, minkälainen partiopesti sopii juuri sinulle!

1. OLETKO HArrASTANuT PArTiOTA AiKASEMMiN? A) En ole, aivan uusi harrastus minulle ja mielenkiinnolla odotan mitä se voisi tuoda tullessaan B) Kokeilin lapsena tai nuorena, mutta harrastus ei silloin kiinnostanut C) olen ollut mukana aikuisenakin mukana ja voisin aloittaa harrastuksen uudelleen KuiNKA uSEiN VOiT OSALLiSTuA PArTiOTOiMiNTAAN? A) Useamman kerran viikossa B) Kerran viikossa C) Kerran kahdessa viikossa D) Kerran kuukaudessa E) harvemmin 3. KuiNKA MONTA TuNTiA ViiKOSSA VOiT KäyTTää PArTiOON

4. PySTyTKö VArAAMAAN JONKiN SAMAN ViiKONPäiVäN PArTiOLLE A) Kyllä B) Ehkä, jos tarve vaatii C) En valitettavasti pysty esimerkiksi töiden takia osallistumaan viikosta aina samaan aikaan 5. AHKErOiNTiSi JäLKEEN HALuAT NäHdä A) Tornin, joka on rakennettu lohenpyrstöliitoksilla B) Sudenpennut nukkumassa tyytyväisesti teltassaan C) Vastaavan ja vastattavaa -puolien täsmäävän kirjanpidossa D) lippukunnan tavarat järjestyksessä oikeilla paikoillaan E) Kokoukseen osallistujia tyydyttävän toimintasuunnitelman

A) 0-1 tuntia B) 1-3 tuntia C) 3-5 tuntia

9. MiNKäLAiSESTA TOiMiNTAMuOdOSTA PidäT?

6. MiNKä NäiSTä NäET MiELuiTEN EdESSäSi A) Kirjoitusvirheettömän hallituksen pöytäkirjan B) Kartan ja suunnistusreitin C) lippukuntasi vision ja toimintasuunnitelman D) muonituslaskelman E) Kesäleirin asemakaavan F) Projektisuunnitelman tavoitteet ja toteuttamistavat

A) Pidän lyhyistä ja konkreettisista projekteista, kuten esimerkiksi retken suunnittelusta ja toteutuksesta B) Pidän pitkäjänteisemmästä toiminnan tukemisesta ja kehittämisestä C) Pidän pitkäkestoisesta ja konkreettisesta ryhmässä toimimisesta

7. KENEN KANSSA TOiMiT MiELuiTEN

10. KuiNKA HALuAN HArrASTAA PArTiOTA?

A) lasten ja nuorten B) Aikuisten 8. MiTEN MiELuiTEN OSALLiSTuN TOiMiNTAAN A) Toimintani ohjeistetaan selvästi, ja pääosin riittää että saavun paikalle B) Voin perehtyä asioihin etukäteen ja haluan itse määritellä toimintaani C) Perehdyn hyvin asioihin etukäteen ja haluan olla johtamassa niiden etenemistä

A) haluan päästä partiotoiminnan näköalapaikoille vaikuttamaan B) haluan toimia paikallisesti toiminnallisen partiotoiminnan parissa C) haluan toimia paikallisesti partiota tukevan toiminnan parissa

vastausten lukumäärä:

Tutki mikä pesti sopii sinulle parhaiten! ympyröi kunkin kysymyksen riviltä oma vastauksesi niin monta kertaa kuin se rivillä esiintyy. Huom! Sama vastaus voi liittyä useampaan pestiin.

SArAKE

1

2

3

4

5

6

1. Kysymys: 2. Kysymys: 3. Kysymys: 4. Kysymys 5. Kysymys 6. Kysymys 7. Kysymys 8. Kysymys 9. Kysymys 10. Kysymys

B B, C A B, C C, E A, F B B B C

B, C B B,C A B B, D A B,C C B

C A,B B, C B, C C, D, E C,D, F A, B C B, C C

A D, E A B, C A,D B, D B A A B

B,C B, C A, B B, C E F B B B, C A

B, C B, A B, C B, C A, E D, E, F A,B B, C A, C B

Tutki nyt mille sarakkeelle sait eniten vastauksia:

1. SaRaKE: olet hyvä pitämään talouden ja dokumentit järjestyksessä. Sinusta tulisi hyvä sihteeri tai lippukunnan talouden hoitaja. nämä pestit ovat ajankäytöllisesti joustavia ja esimerkiksi hallituksen kokosten ajankohdat voi-

daan sopia yhdessä muun hallituksen kanssa.

johdettavaksi toisen johtajan kanssa.

2. SaRaKE: haluat toimia lasten ja nuorten kanssa, ja voit osallistua säännöllisesti toimintaan. olisit mainio toimintaryhmän vetäjä, voisit ottaa esimerkiksi sudenpentulauman

3. SaRaKE: olet monipuolinen partiojohtaja, ja pystyt organisoimaan ja johtamaan toimintaa. Sinusta olisi ainesta lippukunnanjohtajaksi.

Partio on parasta!

4. SaRaKE: Voit osallistua partiotoimintaan

keikkaluontoisesti, eli voisit osallistua esimerkiksi retkien ja kurssien muonittamiseen tai olla muuten auttavana kätenä käytännön järjestelyissä. 5. SaRaKE: Voisit aloittaa partiotoiminnan esimerkiksi piirin luottamushenkilönä,

Miten pääsen mukaan!?

• lippukuntatoimintaan pääset mukaan soittamalla oman kaupunkisi kaupunkityöntekijälle, yhteystiedot liitteen sivulta 5 tai tsekkaamalla oman lähilippukuntasi netistä: www.liitypartioon.fi • Soita toimiston Annalle ja kerro, minkälaiset jutut sinua kiinnostavat. Anna ohjaa sinut joko sopivaan lippukuntaan, toimikuntaan tai projektiin. E-mail: anna.kolehmainen@partio.fi ja puhelimitse: 09 8865 1216. • 25.9.2012 kello 18–20 esittelemme partiotoimintaa Partioasemalla, osoitteessa Töölönkatu 55. Paikalla on joukko partiolaisia, joiden kanssa sinullekin löytyy oma paikka partiossa ja pääset elämään enemmän.

www.liitypartioon.net

missä pääset tukemaan ja kehittämään partiotoimintaa. 6. SaRaKE: olet projektityyppi, sopisit hyvin esimerkiksi kesäleirien järjestämiseen. olet aktiivinen partiolainen, joka pitää joustavista aikatauluista.

Rekryliite 2012  
Rekryliite 2012  

Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry:n rekryliite.

Advertisement