Page 2

hViläinEn Kuva Timo VE

PÄÄKIRJOITuS

Hei aikuinen,

tämä liite on sinulle, sillä partio on maailman paras harrastus myös aikuiseen makuun.

P

artio on vastavoima ”miks mun pitäis?” ja ”Ei kuulu mulle” -asenteille. Partio on seikkailuja ja elämyksiä, jotka kasvattavat luottamusta omiin kykyihin. Se opettaa arjen taitoja, ryhmässä toimimista ja toimeen tarttumista. Asiat opitaan yhdessä tekemällä. Partiossa jokainen kuuluu ryhmään ja kasvaa kantamaan oman vastuunsa. Partio on myös aikuisten, ja partiojohtajana toimiminen on on parasta vapaaehtoistoimintaa. Partiossa aikuinenkin johtaja ja nä ihmise y kehitty toiminnassa mukana, oppii ja n nuorte ja lasten a tamass vaikut a na ja on samalla mukan on kasvuun. Partio on kasvatusjärjestö, ja sen päämääränä n, inoine tasapa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan eva ajattel sesti itsenäi sekä vastuuntuntoinen, aktiivinen Aipaikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. eptelttak än pitämä , kasvua tätä aan tukem an tarvita kuisia piä pystyssä ja nauramaan nuorten kanssa tyhmille jutuille iltanuotion loimussa. Aikuinen on roolimalli, peruskallio, aitietopankki, järjen ääni ja ihan tavallisen, tasapainoisen kki. esimer kuisen Aikuisena partiossa toimimisessa on kyse mahdollisimman hyvän toiminnan toteuttamisesta ja sen mahdollistamisesta yhdessä nuorten ja muiden aikuisten kanssa. Partiossa opitaan yhdessä, eikä kenenkään tarvitse olla svalmiiksi eräjorma tai ohjelmatoimisto. Tarjolla on valtava joilta a, johtaji muita ja elmiä ti kursseja, materiaaleja, menet a kysyä. näillä varmistetaan jokaiselle hänen tarvitsemans taan. toimin tuki ava innost Jos haluat osaksi partioliikettä, tervetuloa! Partiossa on lukuisia pestejä ja tehtäviä, joissa toimia oman elämäntilan? teen ja aikataulujen puitteissa. Tulisitko auttamaan leirille itella suunn ja sissa kokouk ksen hallitu istua ko haluat Vai toimintaa? Ehkäpä osaisit auttaa kämpän kunnostuksessa? Voit tulla partiokokoukseen kertomaan työstäsi tai opetta ljokaise paikka on sa Partios . taidon asi maan jonkun osaam le. ota siis yhteys lähelläsi toimivaan lippukuntaan ja kerro heille, että haluat mukaan. melko varmasti sinullekin löytyy mielekäs homma, josta on hyötyä koko lippukunnalle.

Partio on oppimista Partiossa opetellaan paljon erilaisia tietoja ja taitoja jokaiseen ikäkauteen sopivalla tavalla. Partiossa oppii muun muassa sosiaalisia taitoja, kädentaitoja, erä- ja leiritaitoja, johtamista, ongelmanratkaisua, luonnontuntemusta ja -suojelua sekä luovaa ajattelua. Partiossa on oma koulutusjärjestelmänsä, jonka avulla nuoret ja aikuiset saavat tukea johtajuuteensa.

Partio on kokouksia ja leirejä Partioon kuuluu olennaisesti viikoittainen toiminta – kokoukset eli koloillat. lisäksi retkillä, leireillä ja vaelluksilla käydään säännöllisesti.

Partio on kaikenikäisille Partiossa löytyy tekemistä niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin.

Partio on luontoa Partiossa tutustutaan suomalaiseen luontoon ja luonnonsuojeluun. Retket ja leirit järjestetään useimmiten metsässä. luonnonsuojelu ja luonnossa pärjääminen ovat osa partiolaisuutta. luonnon ja metsän kanssa tullaan tutuiksi retkillä, leireillä ja vaelluksilla.

Partio on kansainvälinen Partioliike on yksi maailman suurimmista nuorisoliikkeistä.

Partiolaisia on yhteensä noin 38 miljoonaa ympäri maailmaa.

Partio on päihteetön Partiossa ei käytetä alkoholia eikä muita päihteitä vaan hauskaa pidetään muulla tavoin.

Partio on sitoutumaton Partio on puoluepoliittisesti sitoutumatonta toimintaa. Partiolla on arvot, joihin jokainen partiolainen sitoutuu.

Partio on kaikille uskonnollisesta taustasta riippumatta Partiossa ajatellaan, että jokaisen vakaumusta on kunnioitettava. Siksi partiota voi harrastaa uskonnollisesta taustasta riippumatta. Suomessa partio on yhteydessä luterilaiseen kirkkoon. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että monen lippukunnan taustayhteisönä on seurakunta ja lippukunta kokoontuu seurakunnan tiloissa.

Partio on edullinen harrastus Partion jäsenmaksu maksaa pääkaupunkiseudulla noin 60 euroa vuodessa. lisäksi leireistä peritään koosta ja pituudesta riippuen 5–150 euroa. Välineiksi riittävät hyvät ulkoiluvarusteet ja iso reppu tai rinkka sekä makuupussi ja -alusta.

Tervetuloa mukaan seikkailuun!

Rekryliite 2012  
Rekryliite 2012  

Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry:n rekryliite.

Advertisement