Page 1

ä l E män! m e en n haku päällä. o ä s s Piiri

la toimivien iaisten alueel ntaan ja Kaun Va , on Toiminnan po a. Es ta , in in ­ untien toim k ry on Helsing pu t lip se a ai ol ke rti tu Pa in alueella eudun a tehtävänä on 300. Partiopiir Pääkaupunkis irijärjestö, jonk mukana noin pi n a ai itt am ekijän työtä. st os nt vu do yö muo ilöt, joita on 600 nuorisot nk in he partiolaisten no us aa m st ta eltaja, va ot tia hakeva va odessa, mikä tä vastaavat lu lekästä projek htoistyötä vu järjestämises ie ae m pa si ääsi va le ol ia äm rti el nt miljoona tu sti! Oletpa va muuten vaan tehdään noin n kokoinen pe muuttanut tai va lle pi du so eu ä is st iri nk yy pi , pääkaupu ! Jokaiselle löyt anut aikuinen LLUT MUKAAN nasta uloskasv in m oi LET TERVETU at O , nt va ku ua m lippu ha ttä yy kk reita ja miele sisältöä, kave

aan iksiin m u t s u t u t a o l u t e Terv toimintaan ja luott piirin

E F A C I R I I P 0 27.9. klo 18–2 rkkia, via, pullaa ja ka h ka lla o rj Ta . nnelmaa. , Töölönkatu 55 ja leppoista tu a it Partioasemalla o ki o tu u tt ju pestejä, isoja ja pieniä

i! ö r ä p e Älä


en si u u n o a st ra a p ä ss ti es p ri ii P ! it p y ty et d u u ja lu ei k o k n je u jutt jaan) JKPR:n seuraa imikuntaan (V to n ee sut no ou in ki tuntui ihan aisi lähteä up poikia kiinnost at. Kyllähän se o ur ikä sk se m jo la n n, sa aa ää po m m in tulla katto kurssit ja sam ke tuli kysele vattiin kuitenk n myös sampo Voutilaisen Ka t Lu hä n va a. vä si ku ot , ui na rti ia ai as ss pa la in ur yhtään lisää man katon al i, meitä katotti ää umetreillä pj-k Sa ol . en a pp t ille lo ka nu aj us silaika ht an ai rs jo iv ha in ku ja ka . Olti kasa eikä nkin eniten hjareita vartion sitä tuli jäätyä Oli vuosi 2004 meillä oli kuite pestejä oli aika oulutusta ja vi a sille tiellehän sa ok sk o tk as N ko ja , nn a. n ut ku ka aa nn ta pu m koska lip iseen. ta ei se haita man vuoden Varjoon touhua hän epäröitiin ka-vj:lle” mut nnassa toimim tuttuja muuta myötä lulta, mutta vä vain ”räkänok virtaa lippuku viä tyyppejä, ta ja hy a us den ohjelman ka lu ut ai te uu ul i ih in ko te tavalta vaihte va nk et iin n ” ite ht ljo in ku te pa a pä ja ss t tä lla lo äl se de tu hä an sinne ”käsky yl iri Aihkille piirin luottik masta sai to meininki, olih 08...ja kuultiin pia kuin muut oltoon ja piirile en lisäksi hom vähän nuorem talvikisojen hu pöhinä :) Kaik tuli 2007...ja 20 n n s a tii iri ..j ra ol pi heenjohtajana ei pa s n pu ok ja yö ku n t m tta in si na a rs alaspä ja sanoin no iden toimikun sotkeennuttu on ja parhaat ku ia li to ia ot tu is os vu la 08 uv 5ta Tarp20 ne -1 un iri lä ik 12 kin. Kehitettiin rjolle. Kevääl irin hommia ttiin ehdolle pi sia, eniten toim menee kai ne 06, mua kysy Game Over Va staisi jatkaa pi ä, i in 20 no ol i si in ukava i os ki Se m . ka o vu an ei än li sk o tu jo na sä No sitten rtiolaisia”. N tukea pestis tä olikin aika kyselemään va is in ltä m ja lti iri , tu pi ho ia e m ta an m ul its ”v m rv ho an enää ta johtajia va topäällikön ttava. keväällä 2008 vartionjohtajat ekkaan vartion kin oli suostu uta-leirille huol Myöhemmin n nää enää ol emu kysyi Ro reistä ja siihen oltoukkeliksi. hä Te ei hu ei al n aal tä se uusia juttuja rv n et rta tu sa aa i, Vi m ns rin en alalei kasvojen ka 2012 vastaa jotkut ei. 2009 sin sitten valk lle en ja to si iri i le lä uu im yl iri to pi na ks t li ai tu Sy ä se ju n. a, jotkut uilla piiriss i vielä ja ky ja taas mentii itä lie temppuj n Heikki soitt mukavaa touh ulanssia ja m jälkeen Lainee on tavattoman en ta ke us lk M Ki i. B) Sporttia, Tarb ks än ohtaja ei mihinkä Roudan leirinj n usein sanoa oja juttuja. jatkumo 2011 ä en taida liia M A) ään ihan sam u. m itt ke op te a on ka ä ai st si tä äk itä tk m pi i El tämättä liian aa olla jämäh kunhan muist

, Maahiset

Matsku Salminen

Essi Tarvonen, NMKY:n rastipartio

, koska Kiinnostuin piirin toiminnasta ensimmäisiä kertoja vj-kurssilla ja vihjareilla hulvaton oli abilla kurssista kursseilla oli niin hyvä fiilis ja tuntui siltä, että myös sitten duin ilmottau siellä ja urssin sampo-k ta. Muutaman vuoden päästä kävin en) oli mulle hyvä kouluttamaankin. Sampo-kurssit (ja ylipäätään kurssikouluttamin olin partiosmitä , hommaa sellasta tehdä sai koska in, pyörteisi piirin päästä tapa ilmi, myös Kävi nista. sa muutenkin tehnyt ja nähdä paljon tyyppejä eri lippukun oikea! ihan oli , hauskaa olla voi että tulkintani siitä, että staabillakin jaoksiOhjelma- ja koulutusuudistuksen seurauksena Varjo-toimikunta SampoLiityin Luottishelposti. melko kävi haku pestin uuden ja ta toimimas lakkasi neen minaareja ryhmään, jossa olen ollut mukana tekemässä ja johtamassa luottisse ollut on touhu an, oimikunn Luottis-t ja koulutuksia. Luottis-ryhmän, nykyään rtiota, kun aikuispa tehdä hauska ollut On a. opettava ja intoista älyttömän mielenki kit, iltakitaroinnit aamulen ollu on juttuja Parhaita . sudareita johdan nassa lippukun ja hyvät koulutukset. . Tässä Kolmas piiripestini on kesän 2012 piirileiri Sarasteen ohjelmajohtajana a parhautt Onneks a. saappait isoja aika jo aan kokeilem pestissä pääsee tosiaan iriä kaikille huippule tehdään että siitä, tieto ja porukka hyvä n älyttömä jälleen on päpalaisille. edellisessä Yhden pestin päättyessä on ollut aina helppoa löytää uusi, koska en on sanomin ei:n myös n Kuitenki vereihin. partioka uusiin on tutustunut taas vaan ehi... ei aina että tietävät, kset piiriluotti kaikki koska , helppoa ) (yleensä a, Mielestäni on tosi kiva olla mukana sekä lippukunnan, että piirin kuvioiss vaan pois, toista sulje ei an Kumpika partiota. koska molemissa saa hyvän palan toisiaan. vät molemmat täydentä

Elina Kataja

mäki, Vantaa

n Metsänkäv

Toimin aik oinani lipp ukunnass aikatauluih a sudenp ini, pohdin entujen ka , josko piir nssa. Kun uudet ikä istä löytyi kaudet oliv viikottaine si jotain m n toiminta a t uusi jutt kirjoittam ukavaa ja ei enää so u ja seikk aan. mielenkiin ailijatoimik pinut toista tek untaan ha Toimikunn emistä. Tu ettiin jäse assa pääsi olloin niä - sinne n toteutta tu- seikka pä sitten maan sek ilijakisojen hakemust ä ikäkausi tekijöitä. Tu a olen vetän koulutust osta kisa-o yt nyt jo u a e tt ä m su yö se u desta mu sk ampana vu in mutta ain o h ja amaan su odostuikin otena. ku a löytyy p denpensellainen rssin vetä ieniä juttu seen. Ja a itselle tärk minen ei o ja, joita vo ina on mu eä kurssi, le i k it e se hittää ja tä ss k ä a jota ä va n h n urjan vaati ähdä, kun Keväällä 2 llätavoin lö va tehtävä alueille to 009 pääsi ytää itselle teutetaan , n SP:n su e n ko rankka u u tta kipinää toimivat k urleiri-Kilk , niin hetk tekemiisat. keelle han eäkään en teelle. Jute kintaa tote vaihtaisi p ltua leirinjo u tt a ois :) Tuolt m a a n h . ta V a ja Heikin k olen saan a sainkin ikka koke ut lisätä k kipinän ha mus olikin anssa tein averipiiriin kea tekijä melpäätökse vielä edess i ksi piirileir n u se lä h it te a ä ;) ä leirille ta mahtavia i Sarastyyppejä ja lousjohtaja Ennen toim n pestiin. hienoja ko ikuntaan m Jälleen kemuksia ukaan tulo joka nykyi - ja itse le sin on sud a en tunte irihän on nut juurik enpentu-s tuonut ka aan ihmis eikkailijato veripiiriin iä muualta imikunta, runsaasti piiristä. O ja. Mielest sekä vars uusia tutt ma toimik inkin tuleva äni mukavi avuuksia, unta, n n piirileirin ta piiritoim joiden kan vaativienk te innassa o ss k eminen o in, asioide a o n mukava te vatkin juu n n kokeilem hdä erilais ri uudet ih inen sekä ia partioju miset ja u toteuttam ttuusien, josk inen. us melko isojen ja

2

ijät

Booga! Booga

i. n epäröis Sinuna e ulla 6. iv s in ih este Tutustu p

Aloha!

Olet juuri oikea henkilö. Siirry seuraavalle sivulle.


Neetta Eriksson, Maa

hiset

nostaa ylän Virkutsa nuori partiojohtaja seisoo kannonPäpäPaällän vijaidennellä k un ul O , en n sa k ikuvas emmin Suski O n Hepun kans viikkoa aikais

aa oman ensimmäise teiden lisäksi otettu muutam Syksyn 2008 in ohjelmapis nun. Kuva on st en ui ik np ja n piiritade a ne su an äi n levä irin ajan muk pian ensimm ilmaan hymyi meraa koko le in nopeasti, ja ka n, kun nk n se ite di Pi ök ku . ät at illa iv pä iripäivät kulu ti sai hienon piirileirillä Aihk le ek et oj is pr ko en rin od iriarkea. Au Kahden vu lippukuntani le na oli takana. si. toimitus ohjelmajohtaja orti va kahdeksi viikok i t tin sä et ek untaa. Hepun son proj eenkankaan m rtiopolkuni su pa äm H an irikusi le om lta i – va st n sta tti merkittävä tietenkin luva 4000 partiolai lun, joka muu essä. Annoin he hd rtoa le pu ke a in s vi sa uu ku n lo on mahdollis Leirin jälkee ottamiani va kuvien kautta lo käyttää Aihkilla Va o . ik an is la sa ol i sy rtiossa soitti ja ky ikalle. joita varten pa e päässeet pa ät ne hetket, via, rumpuja, jotka eivät its , ille ni vissa tiivistyv sin kolumniku s va yö Ku m . ia si m ak el aj nn va ja etsin tu ku ä lo littä kuva-arkistoni ällä 2009 va tarinoita ja vä kaikki vanhat ädyinkin kevä pi pä lä n tuista n vi ee Tu . ks Kä ni . itu jä ttu Hepun toim ja kesäleire mmäisen ju ittamaan ensi htajankansiota rjo jo , ki ia s . im yö tä st m es n ka is yi äd vanhoja pa hden tekem skuvia. Pian pä n tosissani le lemassa sopivia kuvitu stä, ja innostui kä le eri teksteihin ie nssa suunnitte m i ka ol on en fik in aa am gr itt ja iset rjo n ki ja a irin tiedotta lukoksi, ja erila partioteemoist an, istuin jo pi tellen excel-tau ka hi in päävä as i un tu om ep ot H hu hm s Ennen kuin nitelma ha hakea myö essäni päätin aa. Sisältösuun tuki irj hd än ik te os hm aa ry Vu irj ik tä 09 os tin vuoden 20 at tutuiksi. Vu pärillä oli vies liv ym tu ja it , si rm oppi ik te lä t tu äl liittyvä jo tulleet tu ään, ja tekem painotyöhön intatavat olivat asti menness im pe to osien n no vu i iri ui Pi ve . nt iä en tu st harrastus ätoimittamin ttu pä toimittajan pe tu ja en ä, hd tä Le . tin imituskunta kemään vies sekä Hepun to lmapuolelta te kesän hypännyt ohje lin O . ää lis ti s unelmapestin jatkuvas utta sain myö ka n ja se ä . uk iri lta m le uude neen koke olaisen suur jälkeen aivan ryhmässä kerty a 40 000 parti tä ko n tin ik de vi es i vi uu ks n llis iri ka do valokuvasin Hepussa ja pi in oivan mah Partio antaak ella Ruotsissa: re a. bo an aj m ja itt an im in to illa. 2011 maailm lehti Jampost atiossa eri taso joukkueen leiri essa organisa ur su ia toimin Suomen im to kä sa pestissä se kehittyä omas

Hana Hou!

Mukana on mukavaa.

Johanna Toivanen, Niip

perin Nuolihaukat

Ensimmäinen lip pukunnan ulkop uolinen partiope Ennen tätä toimi stini oli EPT:n ha n pitkään lippuku llituksessa. nta-aktiivina. Ha kautta, eli viisi vu llituspestini kesti otta. Vastuualue kaksi ja puoli elleni kuuluivat alu termien mukaise e-asiat, toimin sii sti alueohjaajana s nykyisten . Tänä aikana EP ja kummiryhmä Ke T:n aluetyötä hie käle aloitti toiminta ma n uudistettiin nsa. Hallituspesti piirin Alueryhmäs n myötä olin jäsen sä, vastaten toise enä myös n ep t:lä isen kanssa Espo aikoihin aloitin my on asioista. Samo ös piirin Ansiome ihin rkk ito im iku nnassa. Piiriin perustettiin vuoden 2005 alu ssa Sytyketoimiku perustamista ja hii nta uusien lippuku puvien tukemista ntien varten. Ryhdyin ja pestini kesti ne toimikunnan puhe ljä vuotta. Tämän enjohtajaksi jäl ke en olin mukana piirin Tällä hetkellä toi min Ansiomerkk PLUS-hankkeess itoimikunnan lisäk a. vastuullani on pii si SP:n Aluetyöryh rien lippukuntajao mässä, jossa stojen tuki. Kaikki pestini ov at olleet erittäin mi elenkiintoisia ja int on saanut jatkama o asioiden kehittäm an eteenpäin. To iseen ki vu osien varrella ke olleet suuressa roo rtyneet partiokave lissa, sillä kaverei rit ovat den kanssa peste tiopestit ovat niv issä on mukava outuneet joustava toimia. Parsti siviilielämään, Toki perheen perus jopa pienten lasten tamisen myötä on kanssa. jou tunut hieman mu mutta silti partio uttamaan ajankäy lle löytyy aikaa. ttöä,

Aloitin piiriluottiks ena keväällä 2007 ensin piirileiri Aih majohtajan kakkos kin vartio-ohjelena. Saman vuoden syksynä aloitin my jana ja kahden vu ös alueohjaaoden alueohjaaju uden jälkeen siirryi -toimikunnan varap n ensin Helsinki uhikseksi ja sittem min puhikseksi. Tä olen Helsinki -toim llä hetkellä ikunnan puhispesti n lisäksi alueryhm Ennen piiripestiäni än varapuhis. olin toiminut lippu kunnassani Maah johtajana, sampona isissa vartion, LPKJA:na ja sauna projektin vetäjänä. Parasta piiripestei ssäni on ollut, ett ä olen saanut ma den tutustua tod hdollisuuella moniin uusiin ja mielenkiintoisii Samalla olen voinu n ihmisiin. t harrastaa partio ta minua kiinnos den parissa. Kunn tavien asioiallinen päätöksen teko, kaupunkien ja kaavoitus ovat markkinointi opintojeni kiinnos tuksen kohteita. ovat aiheita, jotka Nämä kaikki liippaavat läheltä myös kaupunkitoim tia ja alueohjaajia. ikunOpinnoistani joh tuv aa tietotaitoa ole voinut myös hyöd n täten yntää piiripestissä ni. Myös vahvas tataustasta on oll ta lippukunut hyötyä piiripes tissäni. Lippukunti tunteminen on pit en arjen änyt jalat tiukasti maassa vaikka pä pilvissä. Hienoin ä olisikin ta minusta on oll ut huomata, että mahdollisuuden pii rip esti tarjoaa aikuiselle harrasta a partiota toisten kanssa. Piiripestis aik uis ten sä olen myös op pinut paljon sella jotka ovat suoraa isia taitoja, n siirrettävissä es imerkiksi työelämä piiripestiäni, en tus än. Ilman kin koskaan olisi tullut laatineeksi excel taulukoita. esimerkiksi Puhistason pesti in puolestaan liit tyy paljon kokouk telemista, asioide sien valmisn esittelyä, päätö sten vaikutusten suurien kokonaisu arviointia ja uksien hallintaa. Nämä kaikki ovat tarvitaan myös työ taitoja joita elämässä. Puhis tasolla ei enää riit lee asioita vain om ä, että katsean tonttinsa näkö kulmasta vaan my toimikuntien kans ös muiden sa on tehtävä yh teistyötä. Pidän pestistäni juuri sik puhistason si niin paljon, ett ä tässä joudun tod maan itseni ja os ella haastaaamiseni. Väitän, että elämäni olisi ti paljon tylsemp huomattavasää ilman partioha rrastustani. Kirjoittaja on siviilis sä 30-vuotias tai dehistorian opisk on juuri saanut Va elija, joka ntaan Kartanonk os ke a koskevansa pr tutkielmansa valm o gradu iiksi.

tijat Tea Jormanainen, Koskenhal 2004. järjestö Kannuksen kautta vuonna

Neljä vuotta Aloitin piiripestini oikeastaan alue dollisuuden mah ja mitä parhaimman näköalapaikan Kannuksen hallituksessa tarjosivat na 2006 järvuon nkin kuite . Pestin parasta antia oli kehittää vantaalaista partiotoimintaa ä huomaan välill Aina in. toim jana o-leiri, jonka johta jestetty vantaalaisten yhteinen Lupp ää! ksää päiv muistelevani kaihoisasti noita yhde ni leirien ja naan olleen ensimmäinen innoittaja aika stini iripe alale ksen Taru n Usko sta, mutta mise listu osal aina pitänyt leireistä ja niihin projektien tekemiseen. Toki olen n, olen myös isee stäm järje ien oleir listunut erilaisten parti Taruksen jälkeen olen paitsi osal jen kesäleireillä ittäin opintopisteitä ja ollut eri taho kahminut niistä aikanaan kymmen a nykyisessä mutt t hieman toisenlaisiin työtehtäviin, töissä. Myöhemmin olen ajautunu misesta ja johta si erkik t ja taidot takaraivossa esim työssänikin partiossa opitut tiedo ja. kerto isia luku eet neet ja pelastan tehtävien organisoinnista ovat autta n Skuttien ollut Skutta. Olen toiminut molempie s myö on i istän este parip Yksi lemp . Myös siinä uksi oleiri keskelle kaupunkia viikonlop varajohtajana, joissa siis tuotiin parti jolloin kaikki ta, alus n Pidä . )projekteista niin mieluisia yhdistyivät asiat, jotka tekevät (leiri n enne iä päiv estä kiire heen aamisesta ja loppuvai on mahdollista, etenemisen seur , miten kaikki ittää jänn vielä kun a, sest tami misen odot tapahtuman alkamista. Pidän alka stä, kun kaikki on kuitenkin fiilis yhdessä tekemise ainta parh ista Kaik n. maa suju tulee ellä teen Sarashetk tällä ole yllätys edes itselleni, että puhaltavat yhteen hiileen. Ei siis tetta varajohtajan ominaisuudessa. varsinaisena ja euvostossa vietetyt vuodet vuoroin Leirien ja projektien rinnalla piirin tua erilaisiin tutus ja dollisuuden pysyä ajan hermolla varajäsenenä ovat antaneet mah toimintaan piirin ja ien kunt stossa tehdään paitsi lippu lippukuntakulttuureihin. Piirineuvo ä. öksi päät iä nnallisesti merkittäv liittyviä päätöksiä, myös yhteisku a mukaan. ut tai sitten joku on pyytänyt minu utun hake itse n usei olen i Pesteihin siin pesteihin intoi s uudet ja vanhat kaverit. Mielenki Pestien parhautta ovat tietysti myö Sarasteen n. stää enne tuntisikaan muita tekijöitä kannattaa hakeutua, vaikka ei vielä pestit ovat Leiri . eriin okav parti en ka moneen uute myötä olen jo tutustunut vaikka kuin n, oli sitten mää teke ee pääs viä liitty oon kea parti myös siitä mukavia, että lähes kaik on helppo osallistua sesta tai kv-toiminnasta. Leireille tami rijoh suda ista, kiso ut stun inno mukana. Ne ovat assa minn vaikka ei olisi enää aktiivitoi itselle sopivan kokoiseen pestiin, eräänlaisia kohtaamispaikkoja.

Käännä Seuraa polkua ja löydät oman pestisi.

3


Aloita tästä

Soppakauhasta!

Soppatoimikunnan puheenjohtaja

Haluatko...

Ote pitää partiohanskoissa ja tykkään... Koulutuksesta vastaava soppatoimikuntaan Kehittää partiotoimintaa? Kirveestä!

Maalaan mieluiten isolla pensselillä

Sammalenmuruista

Pääisännistön puheenjohtaja

Tarkkuus on leipälajini ja idolini on...

Fläppitaulusta!

Pääisännistön jäsen, Nuuksion aluevastaava

Ohjelmasta vastaava Partiokannukseen

Viestintäryhmän jäsen

Ikäkausiasiantuntijoita Sarasteelle

Luottiskoulutuksista vastaava

Hålle!

IT-toimikunnan jäseniä

Puhisluotsi luottistoimikuntaan

Hepun päätoimittaja

Lämpeneekö sydämesi espoolaisella valtatiellä Elina! Saraste-talousvarajohtaja

Onnea uudesta pestistä!

EPT:n hallituksen jäseniä ja puheenjohtaja

Arttu!

Johtajaprojekti: talousohjesäännön päivitys

Johtajaprojekti: vakuutusneuvottelija

Tiedätkö mitä luottistoiminnan pitäisi olla?

Koulutusministeri Luottistoimikunnan pj.

Pistääkö ministerinsalkku suuta muikeammalle?

pestijärjestelmän kehittäjä

Kertoa muillekin? Olet Talous- ja kiinteistöministeri Aatemyyjä Sosiaalinen eläin Tiedotusvastaava soppatoimikuntaan

Kuvaajia Heppuun Partion markkinointitiimin jäsen

Suunnannäyttäjä

Toimittajia Heppuun

Luottisvisionääri

4

Hugala bugala!

Sarasteen rekrytointipäällikkö

Tiedotusvastaava partiokannukseeen


Aloha!

Leikkisetä tai -täti

Tehdä yhdessä? Parasta partiossa on...

Luottissemman tekijä

Ihmisjoukot

Liata kätesi ja...

Luottistapahtumien tekijä luottistoimikuntaan Kisailu

Johtaa ihmisiä...

PT-syys-SM 2011 rastipäällikkö Kilpailutoimikunnan jäsen

Esillä ollen?

Shaka!

Palvelu

Saraste-ohjelmapäällikkö

Lippukuntatoiminta Kämppäisäntä

Jäseniä sisutoimikuntaan

Taustalla palvellen?

Projektina lippukunta

Saraste-muonituspäällikkö

Joku muu alueryhmään

Aloha! Toimia lippukuntien kanssa? Partio on minulle

Kalustovastaava soppatoimikuntaan

Tarpoja- ja samoajatoimikuntaan jäseniä

Silmiä ja käsiä sisupartiolaisille

Hyvä harrastus... Viikonloppuna Arkena

Kamu-tiimin jäsen

Alueohjaaja

Iltakoulutuksista vastaava

Kurssivastaava soppatoimikuntaan

Ohjata

Luota kurssiisi!

Vantaalle

Kurssikouluttaja (PJ, Ikava, Lpkj)

Löydä oma maalisi

Elämäntapa ja tahdon... Espooseen

Kouluttaa

PJ-kurssin johtaja

Lpkj-kurssin johtaja

Helsinkiin

Ikava-kurssin johtaja

Valitse sopiva vaihtoehto ja löydä unelmiesi pesti! Lisää tietoa näistä ja muistakin pesteistä: www.papa.partio.fi/hakupaalla 5


Piirissä avoimet pestit Alueohjaaja

Alueohjaajan päätehtävä on oman alueensa lippukuntien auttaminen ja tukeminen. Pestikuvaus

Alueohjaaja Helsinki -toimikuntaan

Tule mukaan Heppaan eli Helsinki -toimikuntaan. Alueohjaajia kaivataan Helsingissä erityisesti Koillis-Helsinkiin, EteläHelsinkiin, Kaakkois-Helsinkiin ja Länsi-Helsinkiin. Olemme runsaslukuinen toimikunta, joten meidän toimikunnasta saat paljon kavereita ja elämääsi sisältöä! Mitä enemmän annat sitä enemmän saat!

Alueohjaaja Vantaalle

Alueohjaajat toimivat vantaalaisten lippukuntien tukena. Alueohjaajat ovat yhteydessä lippukuntiin, tukevat niitä toiminnassaan ja auttavat tarvittaessa ongelmatilanteissa.

EPT:n hallitusjäseniä ja puheenjohtaja

Haemme hallitukseen espoolaisesta ja kauniaislaisesta partiotoiminnasta kiinnostuneita, tarmokkaita ja tehtäviinsä sitoutuvia, partio- ja lippukuntakokemusta omaavia huipputyyppejä.

Hepun päätoimittaja

Hepulla on kaksi päätoimittajaa, jotka vastaavat sisällöstä vuorotellen. Päätoimittaja johtaa Hepun toimituskuntaa ja vastaa yhdessä lehden toimituskunnan kanssa tehtävästä lehden suunnittelusta.

Iltakoulutusvastaava

Hoidat koulutusiltojen käytännön järjestelyitä. Koulutusiltoja ovat mm. Lippukunnan viestintä, Lippukunnan talous, Tervetuloa LPK-hallitukseen ja Kirjanpitäjien ilta.

IT-tmk jäsen Nörtti tai ei.

Johtajaprojekti: talousohjesäännön päivitys

Viiraako rahankäyttö piirissä? Kaipaisitko selkeämmät ohjeet? Tule kirjoittamaan uudet entistä paremmat ja selkeämmät ohjeet!

Johtajaprojekti: vakuutusneuvottelija

Tule neuvottelemaan piirin nimissä paremmat ehdot partiovakuutukseen! Moottoriajoneuvot mukaan ja 0-omavastuu? Entä lippukunnan teltat ja kalusto?

Joku Muu

Vastaa toimikunnan hallinnoimasta muonitusvälineistöstä ja kehittää tavan seurata ja ylläpitää kurssikeittiöiden kalustoa.

KAMU-tiimin jäsen

PäPa:n KAMU (Kaikki Mukaan)hankkeen tavoitteena on lisätä monikulttuuristen lasten ja nuorten määrää partiossa tekemällä yhteistyötä lippukuntien kanssa, organisoimalla monikulttuurisuuteen liittyvää koulutusta, ja olemalla yhteistyössä pääkaupunkiseudulla toimivien maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.

Kilpailutoimikunnan jäsen

Kilpailutoimikunta eli Kiva kehittää ja koordinoin partiotaitokilpailu ja suunnistustoimintaa piirin alueella. Kivan jäsenet osallistuvat tähän erikseen sovitulla tavalla.

Kilpailuvastaava Partiokannukseen

Partiokannuksella on pitkät perinteet kilpailutoiminnan järjestämisessä. Vuosittain kilpailutoimintaa järjestetään eri ikäkausille seuraavasti: sudenpennuille ja seikkailjoille SuSen Loikka, tarpojille Laten Laukka sekä samoajaikäkaudesta vanhemmille Pesisturnaus.

Koulutusministeri

Koulutuksesta vastaava hallituksen jäsen johtaa ja kehittää piirin koulutustoimintaa yhdessä koulutusryhmän kanssa.

Koulutusvastaava Soppa-toimikuntaan

Vastaa koulutuksesta pois lukien muonituskurssit.

Kurssikouluttaja (PJ, Ikava, Lpkj)

Koulutat yhdellä tai useammalla kurssilla. Valittavissa myös iltakoulutuksia.

Kurssinjohtaja (PJ, Ikava, Lpkj)

Kurssinjohtaja vetää alusta loppuun yhden yksittäisen kurssin (PJ-, Lpkj- tai Ikäkausivastaavakurssin).

Kurssivastaava Soppa-toimikuntaan

Vastaa muonituskurssien järjestämisestä.

Käsiä ja silmiä

Etsimme käsiä ja silmiä, ja vähän jalkojakin toisinaan tapahtuvaan keikkatyöhön sisupartiolaisten parissa.

Alueryhmä kaipaa joukkoonsa Jotain Muuta vastaamaan pienistä ja isommistakin erillisistä projekteista, hankkeista ja muista yhteisistä, useampaa toimikuntaa koskevista jutuista.

Leikkitäti tai Leikkisetä

Jäseniä sisutoimikuntaan

Vastaat siitä, että piirissä on tehtäviinsä koulutetut luottikset

Sisutoimikunta tukee partiolaisten ja lippukuntien mahdollisuuksia sisutoiminnan toteuttamiseen sekä yksilöllisten tarpeiden ja erilaisten tilanteiden kohtaamiseen partiotoiminnassa.

6

Kalustovastaava Soppa-toimikuntaan

Leikkitoimikunta etsii riveihinsä uusia kouluttajia. Jos olet leikkisä, huumorintajuinen ja vähän kreisi partiolainen, ota yhteyttä!

Luottiskoulutuksista vastaava

Luottistapahtumien tekijä

Haemme innokkaita tekijöitä luottistapahtumiin!

Luottistoimikunnan puheenjohtaja

Luottistoimikunnan puheenjohtajan tehtävänä on varmistaa, että luottamushenkilöt toimivat pestissään innolla, parhaalla mahdollisella tavalla ja lippukuntien hyväksi.

Ohjelmasta vastaava Partiokannukseen

Ohjelmavastaavan tehtäviin kuuluu Partiokannuksen ohjelmatapahtumien tukeminen ja kehittäminen

Pestijärjestelmän kehittäjä

Luottisten partiopolun mallintaminen, rekrytoinnin ja pestikierron kehittäminen

Projektina lippukunta

Lippukuntaprojektin tekijä on henkilö, joka pienen ryhmän tai parinsa kanssa perustaa uutta lippukuntaa valitulle alueelle.

PT-syys-SM 2011 rastipäällikkö

oden aikana*: vu n ä ä d h te ä ss ri ii P

ritystä uken elvytysy 295 Anne-n –kurssia i ta a st tu lu johtajakou 41 utuksissa autta taitokoul 2874 vuorok yttä jalkaa yn kä paamisissa 498 alueta sormea tia auttanutta 370 lipukun n osallistunutta akoulutuksee 583 johtaj henkilöä irjoja oston pöytäk sivua piirineuv 38 illa tista piirin sivu 157 nettiuu eä ht Heppu-le 6 in piirin intranetti kirjautumista 00 20 ä jä ttä äy uutta intranetk 87 ton jäsenten ntä piirineuvos ää a ttu ne an 2407 vaaleissa npalaa. syötyä piiraka kokouksessa 220 piirin nuspaikkaa 197 kustan ssa skua reskontra 1063 ostola ia er ap ap ss ve 800 rullaa uvat vuoden *Luvut perust . 2010 tietoihin

Rastipäällikkö vastaa yhden nimetyn rastin toteutuksesta.

Puhisluotsi

Piirin puheenjohtajien tukeminen, koulutus ja luotsaus pestissään

Pääisännistön jäsen – Nuuksion aluevastaava

Piirin Nuuksion kämpistä vastaava luottamushenkilö.

Pääisännistön PJ

Piirin kämppien kehityksen ja isännistötoiminnan vetäjä.

Soppatoimikunnan puheenjohtaja

Johtaa soppatoimikunnan toimintaa.

Talous- ja kiinteistöministeri

Ministeri vastaa piirihallituksessa talouteen ja kiinteistöihin liittyvistä asioista.

Tarpoja-/samoajatoimikuntaan jäseniä

Tarpoja- ja samoajaohjelmasta innostuneet ovat tervetulleita toteuttamaan villeimmätkin visiot uudistuneeseen toimikuntaan.

Tiedotusvastaava Partiokannukseen

Tiedotusvastaava huolehtii tiedon kulusta, järjestön näkyvyydestä eri medioissa sekä tiedotustoiminnan kehittämisestä.

Tiedotusvastaava Soppa-toimikuntaan

Toimii Soppa-toimikunnan tiedotus- ja materiaalien keräämisvastaavana

Toimittaja ja kuvaaja

Hepun toimittajana tai valokuvaajana pääset tutustumaan oikeaan lehtityöskentelyyn ja saat palautetta ja kommentteja jutuistasi päätoimittajilta.

Viestintäryhmän jäsen

Viestintäryhmän jäsenenä suunnittelet ja ohjaat piirin viestinnän toteutusta.

Miksi lähteä

luottikseksi?

• Kaipaa tko vaihte lua partio • Haluatk on? o vastapa inoa lippu • Haluatk kuntapest o toimia p ille? orukassa, ovat tä jossa kaik ysillä mess ki issä? • Oletko tehnyt lipp ukunnass sudari a kaiken sta LPKJ:k si? • Tarttisk o vaeltaja vartio hyv • Kiinno än projek staako tu tin? tustua hyv • Tykkää iin tyyppe tkö istua ilt ih in? anotskilla den ka partiokave nssa? rei• Onko kotilippuk untasi joss pääka ain muualla upunkiseu kuin dulla, mutt kiva h a partiota arrastaa? olisi • Haluatk o kurkata , miten pa muissa rtiota tehd naapurika ään upungeissa • Kiehto ? oko tehdä jotain väh suurem än LPK-ta paa? soa


Piiriluottis on tärkeä -kiitos ja tervetuloa!

Tule mukaan! Tee pestitesti

Kirjoittaja Akseli Meskanen

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten alueella toimii noin 130 lippukuntaa, mikä tarkoittaa noin 10 000 partiolaista. Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten alueella toimivien lippukuntien lisäksi tapahtumia ja toimintaa järjestetään myös piiritasolla. Piirillä on yksi ainoa tehtävä: tukea lippukuntia partiotoiminnan järjestämisessä. Päätyökaluina ovat tapahtumat, kurssit ja toimintaa tukevat puitteet, kuten kokoustilat Partioasemalla, kämpät, leirialueet. Piirin luottikset ovat avainasemassa kaikkia näitä järjestettäessä ja tuovat mukanaan myös tuoreen ja aktiivisen kontaktipinnan lippukuntatoimintaan. Piirissä toimii noin 300 luottista, joiden toimesta viime vuonna järjestettiin mm. yli 40 kurssia lippukuntien johtajistolle ja kymmeniä ohjelmatapahtumia. Ei mikään ”pikku juttu”. Luottistehtävät toimivat hyvänä jatkona lippukuntatoimijoille jatkaa partiotoimintaa lippukuntatehtävien tultua jo tutuiksi ja tarjoaa myös mahdollisuuden oppia lisää ja jakaa oppimaansa laajalle verkostolle. Piiripestistä voi palata lippukuntapestiin ja toisinpäin. Tarpeeksi usein vaihtuva, sopivan kokoinen pesti on avainsana aikuisen partiolaisen harrastuksen pysymisessä mielekkäänä ja kehittävänä. Partiojohtajajoukosta saa myös aivan aidosti uuden ystäväjoukon, jonka kanssa tutuksi tulevat niin kurssit, leirit, kuin hiihtolenkitkin. Minulla on ollut luottisjoukossamme todella kivaa.

Osallistu piiricafetilaisuuteen

Luottistehtäviä löytyy piiristä laidasta laitaan jokaiselle, oman ajankäytön ja kiinnostuksen mukaan. Tervetulleita ovat kaikki, olitpa sitten partiokonkari, partiolaisen vanhempi tai vasta aloittelemassa harrastusta aikuisiällä. Pestejä löytyy jokaiseen makuun ja aikatauluun sopivia, voit sitoutua pitkäjänteisempään toimikunta-työskentelyyn tai tarttua projektien ja tapahtumien tarjoamiin haasteisiin. Innostus ja kiinnostus riittää, sillä saat tarvittaessa koulutusta ja tukea, puhelinlangat ovat auki ja kysyä saa aina. Piiripestit ovat myös joustavia ja tarjoavat mahdollisuuden vaihtaa tehtävästä toiseen, pestien pituuden vaihdellessa lyhyestä keskipitkään (mm. kurssimuonittaja kaksi vuorokautta, lyhyessä projektissa muutama kuukausi, ryhmän jäsen kaksi vuotta). Ota siis haaste vastaan, rekryliitteestä näet vain osan tarjoamastamme pestikirjosta.

Rosvosektori: palaa edelliselle sivulle

Ota 3 askelta kohti pestiä

Hyppää ilmaan!

Ota 3 askelta kohti pestiä

Sarasteella metsä tuoksuu yhdessä tekemisestä Kirjoittaja Anna von Zansen

Piirileiri tulee taas kesällä 2012! Leirille odotetaan 4000 osallistujaa pääkaupunkiseudulta. Piirileiri on monen mielestä siistein juttu, mitä piiristä löytyy. Toivottavasti sunkin mielestä ja nähdään leirin suunnittelun merkeissä! Kesäpuuhien lomassa haastattelin meidän leiritoimikuntaa ja kysyin, miksi he lähtivät tekemään Sarastetta ja mikä motivoi isossa projektissa. Loistavat tyypit ja yhdessä tekeminen. Kaupungin vilinä metsässä. Metsän tuoksu yhdessä tekemisessä. Mahdollisuus päästä tekemään yhtä Suomen suurimmista partiotapahtumista uuden porukan kanssa. Vastuu ja vapaus. Mahdollisuus kehittää päpalaista partiotoimintaa. Hyvä meriitti myös ansioluettelossa. Kesäleirit on parasta partiota. Uudet ja vanhat partiokaverit. Projektien tekeminen on parasta. Pääsee kokemaan & kokeilemaan uutta. Tutustuu uusiin ihmisiin. Tehokas ja energinen porukka. Avarakatseisuus ja Sarasteen yhteishenki. Kaikki päpalaiset puhaltamassa yhteen hiileen.

Yllä muutama syy, miksi Sarasteen leiritoimikuntalaiset lähtivät tekemään piirileiriä. Tuu säkin mukaan, mielenkiintoisia haasteita löytyy just sulle! Muutamia pestikuvauksia ollaan kerätty, mutta mukaan pääsee tekemään muitakin hommia. Tsekkaa pestit http://www.papa.partio.fi/sarastepestit ja meidän tosi mageet nettisivut osoitteessa www.saraste2012.fi Kerro mitä haluaisit tehdä tai missä oot hyvä! Terkuin Sarasteen leiritoimikunta

Hymyile, olet pestikamerassa!

Leirinjohtaja Heikki Laine / Mastonvartijat Leirin varajohtaja Anna von Zansen / Vartiovuoren Tytöt Leirin varajohtaja Tea Jormanainen / Koskenhaltiat Huoltojohtaja Veli-Pekka ”Veltsu” Peltola / Niipperin Nuolihaukat Alaleirijohtaja Matsku Salminen / Maahiset Turvallisuusjohtaja Timo Pääskynkivi / Karhunvartijat Talousjohtaja Elina Katajamäki / Vantaan Metsänkävijät Ohjelmajohtaja Jonni Ahonen / Saharan Sissit Ohjelmajohtaja Essi Tarvonen / NMKY:n Rastipartio Viestintäjohtaja Lauri Lankinen/ NMKY:n Rastipartio Työntekijä Heidi Kokko Meili tulee perille etu.sukunimi@papa.partio.net ja Facebookissa löytyy Saraste 2012 –ryhmä

7


Tule n! a a k u m

www.papa.partio.fi/ hakupaalla

Heppu rekryliite 2011  

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten rekryliite