Page 1

T A M M O H A S S I K R PU

kassa ai p sä es d yh ta in im to n ri ii p – lippukuntien ja

Piirin viestintäkanavat

P

iirin toiminnasta, tapahtumista ja lippukunnille olennaisista asioista on tarjolla tietoa monissa eri kanavissa. Hyödynnä kanavatarjonta ja ole mukana tekemässä entistä parempaa pääkaupunkiseutulaista partiota! Mainosta lippukuntanne tapahtumaa, jaa vinkkejä hyviksi havaituista käytännöistä ja osallistu keskusteluihin. PIIRILEHTI HEPPU uutisoi piirin tapahtumista, käynnissä olevista hankkeista ja lippukuntien kuulumisista. Heppu postitetaan kaikille I-jäsenmaksun maksaneille pääkaupunkiseudun partiolaisille. Onko sinun lippukunnassasi, lippukuntaryhmittymässäsi tai alueellasi tapahtunut viime aikoina jotain mielenkiintoista? Oletteko vihdoin saaneet hankittua uuden veneen, kämpän tai kolon? Osallistuitko vuosisadan hauskimpaan ulkomaiseen partiotapahtumaan ja haluaisit jakaa kokemuksesi myös muille? Sekä juttuvinkkejä että valmiita juttuja voi lähettää päätoimittajille. Lue Heppu netissä: www.issuu.com/heppu. LIPPUKUNTAPOSTI ilmestyy 8 kertaa vuodessa. Se postitetaan lippukuntien ilmoittamille pos-

T

tinsaajille. Lpk-posti on Hepun ohella kätevä tapa näkyä ja mainostaa tapahtumia. Helmikuusta 2013 alkaen lippukuntaposti lähetetään myös sähköpostitse lippukunnanjohtajille ja postin liitteet löytyvät sähköisinä Purkista. Voit liittyä postituslistalle Purkissa > Piiri palvelee > Viestintä > Tilaa uutiskirjeet. SÄHKÖINEN TIEDOTE postitetaan lippukuntiin ja toimikuntien puheenjohtajille joka toinen viikko. Sähkiksessä voit ilmoittaa tai uutisoida tapahtumasta samaan tapaan kuin Hepussa tai lippukuntapostissakin. Lisää itsesi sähkiksen postituslistalle Purkissa > Piiri palvelee > Viestintä > Tilaa uutiskirjeet. Sähkiksen voit lukea myös netissä, http://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/ julkaisut/sahkoinen-tiedote PURKISTA, ELI PÄPAN UPOUUDESTA INTRANETISTÄ, kerrotaan tarkemmin seuraavalla aukeamalla. Käytöstä poistuvan papa.partio.fisivuston uutiset löytyvät nykyään Purkista, joka löytyy osoitteesta purkki.partio.fi. PIIRIN ULKOISILLA NETTISIVUILLA, osoitteessa www.pääkaupunkiseudunpartiolaiset.fi,

Koulutuksia tilauksesta

ilauspalvelut ovat yhden tai useamman illan settejä, joita lippukunta, lippukuntaryhmittymä tai esimerkiksi alue voi tilata itselleen sopivana aikana. Ne ovat muunneltavissa lippukunnan tarpeiden tai tavoitteiden mukaan. Joskus kurssitarjonta, aikataulut tai ohjelmatapahtumien sisällöt eivät vastaakaan juuri tietyn lippukunnan tarpeita. Nyt lippukunta saa itse valita, minkälaista tukea ja apua piiristä halutaan ja tarvitaan! Lpk-toimintaa tukevat: LPK:n viestintä Kamu-kylään (asenne/avoimuuskoulutus) Apua avoimeen rekrytointiin Hapuilusta hallintaan Kehitä lippukuntaasi! Kasvukerhossa nousukiitoon Sisuryhmän perustaminen ”Mitä tän lapsen kanssa voi tehdä?” Koulutusvastaavakoulutus

Partio-ohjelmaa tukevat: Erätaito IV kurssi Seikkailijailtavihjarit Vaeltajaluotsi luotsaus Café Akela Koulutus lippukunnassa Ohjelmaklinikka Lue lisää Purkista! purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Koulutus > Tilauskoulutukset

PIIRIT

kerrotaan partiosta ensisijaisesti ei-vielä-partiolaisille, partiolaisten vanhemmille sekä muille partiosta kiinnostuneille tahoille. Sivuilta löytyvät myös kaikkien lippukuntiemme yhteystiedot ja tiedot niissä toimivista ryhmistä. Pääkaupunkiseutulainen partio näkyy ja kuuluu myös sosiaalisessa mediassa, muun muassa: - Facebook:

Aina Valmiina, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

- Twitter: @partiokuuluu, @AinaValmiina

- Youtube: Partio kuuluu kaikille

- Flickr:

Partio kuuluu kaikille

Näitäkään ei kannata unohtaa: - toimintavinkit.fi – vinkkejä viikkotoiminnan vetämiseen - partiokuuluukaikille.com -blogi

LVELU T

ON PA OIMIST

Piiritoimisto palvelee lippukuntia monenlaisissa tilanteissa. Alla on lueteltuna muutamia esimerkkejä, lue lisää Purkista! purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Piiritoimiston palvelut Toimistopalvelut - kopiointi, postitus, frankkeeraus, laminointi, rintanapit - kurssien ja ohjelma tapahtumien ilmoittautumiset - stipendit - adventtikalenterit - työkeikkojen välityspalvelut Vuokraus- ja lainapalvelut - kämpät, leiripaikat ja laavupaikat - toimiston lainatavarat rasti lipuista ansiomerkkityynyihin - markkinointipaketit

- tuubitanssija, ahkiot ynnä muut vuokrattavat tavarat Lippukuntien neuvontapalvelut - partio-ohjelma ja koulutus järjestelmä - pulmatilanteet lippukunnassa - maahanmuuttaja- ja sisuasiat - yhdistyshallintoon liittyvät asiat


TATU

KI

ULUTUS

TUKSET

KOHTEET

EM S A O TI PAR

PIIR

purkk

A

ELU V L A NP

T

O

ST I M I ITO

INOINT I K K R A M & Ä T VIESTI N

Piirin uusi intranet Purkki korvaa po Intraan on pääsy kaikilla 15 vuotta t ja piirin luottamushenkilöillä.

P

apa.partio.fi-sivusto ei enää vastannut lippukuntien, piiritoimijoiden ja partion ulkopuolisten tahojen tarpeisiin. Tästä johtuen sivustot on nyt erotettu kahdeksi erilliseksi sivustoksi. Julkisten nettisivujen (www.pääkaupunkiseudunpartiolaiset. fi) kohderyhmänä ovat ei-vielä-partiolaiset, partiolaisten vanhemmat sekä muut yleisesti tietoa partiosta haluavat. Sivuille on koottu

tarpeellista inf tyvät muun mu pukuntien yhte vista ryhmistä. aikana taas syk hittämään piiri nan voimin etee Purkki-intran Lippukunnat, p

Lippukunnille

T

ämä on Purkin lippukuntatekijöille tarkoitettu osio. Jokaiselle alueelle on luotu oma pelikenttä, jota voi käyttää esimerkiksi alueen yhteisten ikäkausitapahtumien suunnitteluun. Oman alueen sivuille voi luoda vaikkapa ”yhteiset tapahtumat” -sivun, jonka alla on kätevää tehdä ja jakaa suunnitelmia, dokkareita ja muita juttuja. Lippukunta voi luoda Purkkiin sivut myös itselleen ja vaikka kaikille omille ryhmilleen.

TILAUSPALVELUT

Oman alueen sivut voivat näyttää vaikkapa tältä.

AT M U

HT A P

PALA UT E J

A KYSYMYK

SET

Toimintakalenteri

P

iirin toimintakalenteri löytyy Purkista tulostettavan version lisäksi myös sähköisenä google-kalenterina. Toimintakalenteria pääset tutkailemaan ilman kirjautumistakin, purkki.partio.fi/toimintakalenteri.

2


fi . o i t r a ki.p

oistumassa olevan papa.partio.fi-sivuston. täyttäneillä PäPan lippukuntien jäsenillä

foa tiivistetysti, ja sivuilta löyuassa kaikkien päpalaisten lipeystiedot ja tiedot niissä toimiTiedot päivitetään kesän 2013 ksyksi 2013. Sivuja tullaan kein viestinnän ja jäsenhankinenpäin vuonna 2013. net koostuu kolmesta osiosta: piirin pyörittäjät ja piiri palve-

lee. Purkin perusperiaatteena on, että se on kaikille avoin. Jokainen käyttäjä pääsee siis näkemään kaiken, mitä Purkissa on. Avoimuuden taustalla on halu avata eri toiminnanaloilla tapahtuva toiminta myös muille, ja tuoda läpinäkyvyyttä koko piirin toimintaan. Sivuston kehitystyö jatkuu edelleen, joten kaikenlainen palaute on erittäin tervetullutta!

Piiri palvelee

T

äältä löydät muun muassa tiedot ajankohtaisista asioista, tapahtumista ja kisoista, kursseista, ansiomerkeistä, kämpistä sekä piiritoimistolta saatavista palveluista. Lomakkeet, ohjevihkoset ja muut lippukuntatoimijalle ja piiritoimijalle olennaiset materiaalit on koottuna osion materiaalipankkiin.

Piirin pyörittäjät

K

aikilla piirin ryhmillä, projekteilla ja toimikunnilla on omat sivunsa piirin pyörittäjät -osiossa. Niiltä löytyvät muun muassa ryhmän/toimikunnan perustehtävä, ryhmän jäsenet, vastuunjaot ja pestin tiedot sekä vuoden 2013 toimintasuunnitelma.

Käyttäjätunnukset

Kaikkien yhteinen hiekkalaatikko!

L

ippukunnan pöytäkirjojen ja toimintasuunnitelmien jakaminen kaikkien saataville on nyt helpompaa kuin koskaan aiemmin. Purkkiin luotua sivua pääsevät kaikki kirjautuneet käyttäjät tarkastelemaan ja muokkaamaan. Kannattaa kuitenkin lähettää muille sähköpostilla linkki haluamaasi Purkki-sivuun, jotta he päätyvät kirjautuessaan suoraan oikealle sivulle. Purkissa hakutoimintokin toimii toki mallikkaasti, kokeile vaikka! Myös yhteisten tapahtuminen tekeminen on Purkissa mukavaa. Kahden lippukunnan kesäleirin tai alueen RO-kurssin materiaalit, kutsut ja suunnitelmat ovat kaikkien nähtävillä ja löytyvät helposti vielä seuraavanakin vuonna. Ja tenkkapoon iskiessä voi kurkistaa, mitä naapurialueella on suunniteltu. ”Purkki toimii ainakin meidän lippukunnan käyttötarpeisiin erinomaisesti. Itse arvosta eniten helppoutta ja sitä, että se toimii moitteetta myös mobiilisti. Tämä on paras piirin lippukunnille tarjoama palvelu vuosikausiin”, kiittelee erään espoolaisen poikalippukunnan edustaja Ossi S. uutta järjestelmää.

Rekisteröidy Purkin käyttäjäksi jo tänään!

K

aikilla 15 vuotta täyttäneillä päpalaisilla on pääsy Purkkiin. Jos sinulla ei ole vielä tunnuksia, klikkaa itsesi sivulle purkki.partio.fi/login. Rekisteröitymislomakkeessa kysytään Polun ilmoittautumistunnustasi ja sitä postinumeroa, jonka olet Polkuun kotiosoitteeksesi ilmoittanut. Mikäli kirjautumisessa on ongelmia, ota yhteyttä sivuston ylläpitoon Purkin kirjautumissivulta löytyvällä yhteydenottolomakkeella.

3


ik k r a m , n ä ä t in t s ie v :n k Tukea lp n e e t y y v y k ä n is ll a ik a p ja nointiin Partiotapahtuman tai -toiminnan markkinoiminen paikallisesti esimerkiksi lähikaupan ilmoitustaululla kannattaa. Ja aina ei tarvitse keksiä pyörää itse uudestaan. Piiri tarjoaa erilaisia materiaaleja partiomarkkinointiin:

JULISTEITA JA ESITTEITÄ on tarjolla moneen lähtöön: suomenkielisen yleisesitteen lisäksi saat toimistolta monikielistä esitettä, jossa partiotoiminnasta kerrotaan muun muassa englanniksi, viroksi, venäjäksi ja vietnamiksi. Lapsille, nuorille ja aikuisille suunnattuja julisteita saat myös toimistolta.

PARTION ESITTELYPAKETIT ovat lippukuntien käyttöön tehdyt materiaalikokonaisuus, jota voi käyttää esimerkiksi uusia jäseniä rekrytoitaessa, lippukunnan tempauksissa tai myyjäisissä partiomainoksena. Erilaisiin tilaisuuksiin ja tarpeisiin on räätälöity erilaisia paketteja. Lue Purkista, mitä mikäkin paketti sisältää ja millaisiin tilaisuuksiin ne on tarkoitettu. SUOMEN LEHTIYHTYMÄN KUMPPANISIVUSTOILLA (Helsingin Uutiset, Länsiväylä ja Vantaan Sanomat) alueelliset toimijat kuten seurat ja yhdistykset julkaisevat paikallisia uutisia ja tapahtumatietoja. Partiolaisille tämä tarkoittaa sitä, että kaikki pääkaupunkiseudun partiolaiset voivat tarjota kirjoitusta ko. sivustoille - yksin tai yhdessä partiokavereiden kanssa. Lippukunnille sivustot ovat keino nostattaa yhteishenkeä, houkutella uusia mukaan toimintaan ja saada näkyvyyttä omalle toiminnalle. Bonuksena kiinnostava juttu, uutinen tai kuva voi päätyä printtilehteenkin. Piirin tiedottaja julkaisee jutut paikallissivustoilla, joten häneen on hyvä olla yhteydessä jo, kun suunnittelee juttua, johanna.junkkari(ät)partio.fi SP:N GOOGLE SITES -MALLIPOHJAN avulla lippukunnalle on helppo luoda uudet nettisivut. Ohjeet sivujen tekemiseen löytyvät Suomen Partiolaisten sivuilta, www.partio.fi. Muistilista nettisivujen tekijälle tai päivittäjälle on Purkin Piiri palvelee -osiossa > Lippukuntatoiminnan materiaalit.

I

lman viestintää jää moni asia tekemättä. Uudet harrastajat jäävät tulematta, leirille ei osata ilmoittautua eikä kukaan johtajistossa tiedä, missä ja monelta pitikään olla. Vinkkejä ja ohjeita löytyy Purkista, ja niiden lisäksi piiri tarjoaa erilaisia viestintäkoulutuksia.

KUVA: TIMO VEHVILÄIN EN

LIPPUKUNTA-FLYERIT on varustettu lippukunnan yhteystiedoilla. Kokoa A8 olevat flyerit on tarkoitettu jaettavaksi erilaisissa tapahtumissa, partioesittelyissä ja tilaisuuksissa - kaikissa niissä tilanteissa, joissa paikalla on potentiaalisia tulevia teidän lippukuntanne jäseniä. Niitä voi tilata piirin toimistolta ottamalla yhteyttä vapaaehtoistyön koordinaattoriin, elina.heinonen(ät) partio.fi AVOIMET PARTIOTAPAHTUMAT houkuttelevat uusia jäseniä mukaan toimintaan: Kaveri partioon -viikolla helmikuussa kutsutaan eivielä-partiolaiset kaverit mukaan kokouksiin, Partioviikolla ja elokuussa pidettävällä Seikkailuviikolla näytämme, kuinka monipuolista partio on. Huhtikuun Eskarikampanja antaa esimakua partioharrastuksesta ensi syksyllä koulunsa aloittaville.

seen toteuttamiseen. ABC-kursseilla pureudutaan enemmän osallistujien hankaliksi kokemiin aiheisiin ja partiomarkkinointiin. ABC-kurssin tulisi kuulua jokaisen samoajan ja vanhemman partiolaisen ohjelmaan kolmen vuoden välein! Partio pysyy samana, mutta markkinointi ja välineet kehittyvät koko ajan. Ilmoittaudu siis mukaan!

ABC-KOULUTUKSET 13.2., 19.3., 18.4. JA 27.5.

TILAUSKOULUTUKSET

Keväällä on enemmän viestintäkoulutusta kuin ikinä! Ja kuukausittaiset viestinnän ABC-koulutukset tulevat myös. Moni onkin kysynyt mikä erottaa ABC-koulutuksen lippukunnan viestintä -kurssista. Lippukunnan viestinnän kurssilla keskitytään erityisesti viestinnän suunnitelmalli-

Kun kiljuvaa tiedonnälkäänne ei jostain syystä saa sammutettua toimintakalenterissa olevilla kursseilla, räätälöimme teille juuri omannäköisenne koulutuskokonaisuuden. Jos siis haluatte lippukunnan kesken tai alueellisesti oppia viestinnän poppaskonsteja, rientävät mediakalifimme ja

some-ritarimme apuun! Koulutukseen tulisi osallistua noin kymmenen henkilöä. Kyselyt voi laittaa maililla osoitteeseen tommi.luostarinen(ät)papa. partio.net Lue lisää tilauskoulutuksista Purkista. LIPPUKUNNAN NÄKYVYYS -KOULUTUS 7.4. Tuntuuko, ettei alueellanne tiedetä tarpeeksi partiosta? Miten näkyä paikallislehdessä? Millaista ulkoista viestintää voi tehdä blogin ja Facebookin kautta? Koulutus sopii kaikille lippukunnan ja ylipäänsä partion medianäkyvyydestä kiinnostuneille, esitietovaatimuksia ei ole. Päivään kuuluu myös valinnan mukaan joko videokuvaustyöpaja tai blogikirjoittamispaja valokuvauksella höystettynä. Lisätiedot hanna.leinonen(ät)partio.fi.

Purkkiliite 1_2013  

Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry:n Purkki-liite.