Page 1

Vuosikirja ja tilinpäätös 2017 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry


KUVAT Susanna Mikander ja Simo Pynnönen

Sisältö

4 Pääkirjoitus 5 Piirinjohtajien tervehdys 6 Johdanto

6 Mitä partio on?

8 Partion ikäkaudet

10 Lukuja toiminnasta

12 Partio kuuluu kaikille

28 Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani

30 Partio menee kouluun

ja eskariin

34 Partiolainen vaikuttaa

määrät

71 Jäsenmäärä lippukunnittain

36 Yhdessä metsään

72 Myönnetyt ansiomerkit

73 Kolmiapila-Gilwell

38 Talvileirille metsään

18 100 uutta tapaa

40 Luonnon päivät veivät

19 Aikuisena mukaan partioon?

metsään

42 Retkiruokaa luonnossa

44 Yrittäjän kanssa metsään

45 Haukkalammen opastuvalla

-suoritukset

73 Myönnetyt partiojohtaja-

valtakirjat

74 Partiotaitokilpailujen

piirimestaruudet

75 Kiitokset

46 Talous ja kiinteistöt

24 Kehity piirin pesteissä

46 Tilinpäätös

25 Kovaa osaamista partiosta

48 Tuloslaskelma

26 Partio työnantajana

49 Tase

27 Unelmaharrastuksesta unelmatyö

60 Tilintarkastuskertomus

Tekijät

69 Tapahtumat ja osallistuja-

yhteiskunnallisesti

avainpesteissä

ja projektien jäsenet

16 Mellunkylän lapset

22 Johtokolmikko lippukunnan

65 Ryhmien, toimikuntien

62 Organisaation rakenne

32 Onnea satavuotiaille!

14 Kohti moninaisempaa partiota

johtajuuteen

21 Partio kasvattaa hyvään

62 Liitteet

PÄÄTOIMITTAJA: Susanna ”Suski” Mikander GRAAFINEN SUUNNITTELU JA TAITTO: Eeva Kangas TEKIJÄT: Joona Aaltonen, Noora Eilola, Jenni Fabritius, Katri Hahl, Mette Helin, Elias Herva, Mikko Jalo, Johanna Junkkari, Josefina Lilja, Susanna Kantola, Siiri Kihlström, Leea Lakka Riikka Nenonen,

Netta Nevalainen, Heidi Ojala, Senni Raunio, Niko Tamminen, Heidi Taskinen, Hanna Vehviläinen ja Daniel Weintraub. KUVAT: Päivi Anttonen, Joona Aspegrén, Linnea Eerola, Atte Grönroos, Mikko Jalo, Anni Karlsson, Anna Enbuske, Olga Hagström, J. Heikkonen, Heikki Heinonen, Eeva Helle, Antti Jalo, Helena Kettunen, Sini Koivula, Pinja Lehtinen, Susanna

”Suski” Mikander, Tintti Parviainen, Simo Pynnönen, Aapo Rainio, Paula Tammivuori, Hesparton ja Muuttolintujen arkistot. PAINO: Suomen Uusiokuori PAINOS: 400 kpl JULKAISIJA: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset


PÄÄKIRJOITUS Partio on Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka toiminnassa pääkaupunkiseudulla on mukana yli 11 000 eri-ikäistä jäsentä. Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen.

P

artion päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Partion tavoitteet ja päämäärät pyritään saa-

vuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen. Partiota monipuolisempaa harrastusta saa hakea.

Toiminnan painopisteet pääkaupunkiseudulla vuonna 2017 Pääkaupunkiseudun Partiolaisten tavoitteena on olla pääkaupunkiseudun merkittävin nuorisojärjestö. Partioliikkeen arvopohjaan ja paikalliseen partioperinteeseen perustuvan piirin toiminnassa on mukana erilaisista lähtökohdista ponnistavia nuoria, jotka yhdessä tekevät partiopiiristä voimakkaan toimijan ja nuorten tukijan pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2017 Pääkaupunkiseudun Partiolaisten tavoitteena oli, että partio kuuluu kaikille, partio kasvattaa hyvään johtajuuteen ja partio on aloitteellinen yhteistyökumppani.

Partio kuuluu kaikille Vuonna 2017 jäsenmäärän kasvu jatkui ja pyrimme edistämään, että partiota on tarjolla kaikilla alueilla. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni löytää partiosta oman paikkansa ja partio on kohderyhmän silmissä kiinnostava harrastus ja vapaaehtoistyö.

Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen Partio on hyvä esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta yhteiskunnassa. Partiolaiset ovat aloitteellisia ja vastuullisia toimijoita omassa ympäristössään. Piiri tukee lippukuntia ja järjestää laadukasta toimintaa sekä koulutusta.

Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani Kumppanuudet tukevat partio-ohjelman toteuttamista sekä vahvistavat ja laajentavat partion vaikutusta yhteiskunnassa. Piiri huolehtii partion edunvalvonnasta ja riittävistä resursseista pääkaupunkiseudulla.

Yhdessä metsään Suomen Partiolaisten vuoden 2017 ohjelmapainotuksena oli Yhdessä Metsään. Samalla se toimi myös partiolaisten Suomi 100 -juhlinnan teemana. Juhlavuoden tavoitteena oli tarjota kaikille Suomessa asuville lapsille ja nuorille metsäkokemus taustasta riippumatta. TEKSTI JA KUVA Susanna “Suski” Mikander KUVA Olga Hagström

4

Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen. Partiota monipuolisempaa harrastusta saa hakea.


PIIRINJOHTAJIEN TERVEHDYS

V

uoden 2017 aikana me piirinjohtajat pääsimme juhlistamaan useita pyöreitä vuosia täyttäviä lippukuntia ja kuulemaan upeita tarinoita vuosien varrelta. Mikä näitä pyöreitään juhlivia lippukuntia sitten yhdistää? Asiat voi eritellä kolmeen pääkohtaan:

yhteishenkeen ja kovaan tekemiseen sitoutumiseen, uudistumiskykyyn sekä uusien jäsenten, erityisesti aikuisten mukaan ottamiseen. Nämä lippukunnat ovat ylpeitä olemassaolostaan ja haluavat tehdä työtä lippukuntatoiminnan jatkumiseksi. He katsovat vahvasti eteenpäin ja ottavat uusia jäseniä mukaan. Yksinkertaisia asioita, joiden toteutuksessa yksikään lippukunta ei ole yksin – aluevalmentajat, kurssitarjonta, lippukuntatoiminnan materiaalit esimerkiksi aikuisten rekrytoinnista ovat vain muutaman klikkauksen päässä. On kuitenkin olemassa iso joukko lippukuntia, jotka eivät selviä satavuotiaiksi. Joka vuosi hyväksymme piirihallituksessa pyyntöjä poistaa lippukuntia piirin jäsenluettelosta, sillä niissä on partiotoiminta lakannut jo kauan aikaa sitten. Syyt ovat moninaisia, mutta ytimessä on usein sama piirre: uusia nuoria ja aikuisia ei ole syystä tai toisesta tullut toimintaan mukaan. Entä mitä väliä sillä on, jatkuuko jonkun lippukunnan toiminta vai ei? Kun puhutaan kasvusta tai kannustetaan jokaista partiolaista äänestämään

Partiossa meitä yhdistää yhteinen määränpää - parempi maailma.

kuntavaaleissa, on taustalla oikeastaan sama asia: partion päämäärä. Partion perustajan B-P:n sanoin: Tee maailmasta vähän parempi paikka kuin millaisena sen löysit. Mitä parempi maailma sinun kohdallasi tarkoittaa? Miten voisit itse kannustaa myös muita toteuttamaan omia ajatuksiaan? Miten partio sitten eroaa jalkapallojoukkueesta, retkeilykerhosta tai seurakunnan askartelukerhosta? Lippukunnan arjessa harvoin tulee ajatelleeksi, miksi partio on olemassa. Partiossa meitä yhdistää yhteinen määränpää - parempi maailma. Partion kautta tavoitteena on kasvattaa meistä jokaisesta aktiivisia ja itsemme tuntevia, avoimia yhteiskunnan jäseniä. Vaalikani, vegeretki ja lippukunnan yhteisvastuuhanke ovat esimerkkejä tavoista, joilla me partiolaisina saatoimme vaikuttaa tai muuttaa maailmaa vuonna 2017. Kaikki lähtee yksittäisistä partiolaisista. Ryhmänjohtaja voi valita, että ryhmä suorittaa vaalikanimerkin. Retkenjohtaja voi haastaa lähtemään retkelle pyörällä auton sijasta. Tarpojaluotsi voi saada idean kaikille avoimesta retkestä, jota hän voi päättää lähteä tekemään. Jos jokainen tekee jotain itselleen merkityksellistä, synnyttää se toimintavirtoja, joilla voidaan muuttaa ryhmää, lippukuntaa, aluetta ja lopulta vaikka koko maailmaa. Mutta mitään tästä ei tapahdu, jos meillä ei ole elinvoimaisia lippukuntia. Miten siis voimme yhdessä luoda parempaa maailmaa? Mielestämme paras tapa on varmistaa, että jokainen lippukunta juhlistaa myös seuraavia satavuotisjuhliaan ja jatkaa partion päämäärän viemistä eteenpäin jäsentensä kautta. TEKSTI Siiri Kihlsröm ja Elias Herva KUVA Pinja Lehtinen

5


Mitä partio on?

P

artio sai alkunsa Englannissa vuonna 1907 jär-

Mitä partiossa tehdään?

jestetystä leiristä. Suomeen partiotoiminta saa-

Partiolaiset kokoontuvat viikoittain lippukuntansa kokoon-

pui jo vuonna 1910, joten suomalainen partioliike

tumispaikassa eli partiokololla. Kokouksissa tehdään oman

on toiminut aktiivisesti jo yli sata vuotta.

ikäkauden aktiviteetteja, joissa opitaan luonto- ja retkitai-

Suomen Partiolaiset on keskusjärjestö, johon

toja, kädentaitoja, ryhmässä toimimista, luovuutta, toime-

kuuluvat valtakunnallisesti kaikki partiopiirit ja sitä kaut-

liaisuutta ja vastuun kantamista. Taidot ja tehtävät kasvavat

ta kaikki suomalaiset partiolaiset. Suomessa partiolaisia on

vähitellen iän myötä.

noin 65 000.

Kokousten lisäksi partiossa retkeillään ja leireillään sekä

Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan partiolaiset

Suomessa että ulkomailla. Retket ovat yksi tai kaksi yötä

muodostavat Pääkaupunkiseudun Partiolaiset (PäPa). Pää-

ja leirit vähintään kolme yötä kestäviä tapahtumia yleensä

kaupunkiseudulla partiolaisia on yli 11 000. Piirin tehtävänä

partiokämpällä tai metsässä. Retkien ja leirien lisäksi lip-

on tukea toimintaa lippukunnissa. Lippukunnat ovat partion

pukunnat järjestävät omia partiotaitokilpailuja, vaelluksia,

paikallisyhdistyksiä ja kaiken partiotoiminnan ydin. Pääkau-

purjehduksia ja muita tapahtumia.

punkiseudulla lippukuntia on 120.

Partiomenetelmä Mistä partiolaisen tunnistaa?

Partiomenetelmä kuvaa sitä, miten partiota tehdään. Partio-

Partiohuivi on maailmanlaajuisesti partiolaisen tunnus. Hui-

menetelmään kuuluvat sitoutuminen partion arvoihin, sym-

vi toimii tunnuksen lisäksi myös hyödyllisenä apuvälineenä,

boliikka, nousujohteisuus, vartiojärjestelmä, tekemällä oppi-

joka on aina mukana. Huivi käy hädässä niin ensiapuun kuin

minen, aikuinen tuki, päivän hyvä työ ja toiminta luonnossa.

pään suojaamiseen helteellä. Huivin värit tai merkki kertovat Suomessa, mihin lippukuntaan partiohuivin kantaja kuuluu.

6

TEKSTI Susanna ”Suski” Mikander KUVA Linnea Eerola


7


Partion ikäkaudet Sudenpennut Sudenpennut ovat 7–9-vuotiaita partiolaisia, jotka kokoontuvat viikoittain 8–12 hengen laumoissa kololla. Laumaa johtaa yli 18-vuotias johtaja yleensä johtajaparin kanssa. Viikoittaisissa kokouksissaan sudenpennut oppivat monipuolisen tekemisen kautta erilaisia asioita. Sudenpennut käyvät retkillä ja myös muissa partiotapahtumissa kuten kesäleirillä, piirin sudenpentutapahtumissa tai sudenpentujen partiotaitokilpailuissa.

Seikkailijat Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia, jotka kokoontuvat 10-15 hengen joukkueessa, joka jakaantuu vartioihin. Joukkuetta johtaa yli 18-vuotias johtaja. Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja, osallistuvat partiotaitokisoihin ja retkeilevät paljon. Ikäkauden perusohjelma kestää kaksi vuotta ja koostuu ilmansuunnista.

Tarpojat Tarpojat ovat 12–15-vuotiaita partiolaisia, jotka kokoontuvat 4-12 hengen vartioissa. Vartiota johtaa samoajaikäinen eli 15-17 vuotias vartionjohtaja tukenaan aikuinen luotsi. Tarpojien kaikessa tekemisessä korostuu yhdessä tekeminen, kehittyminen ja elämykset. Tarpojaohjelma koostuu neljästä puolen vuoden jaksosta eli tarposta, jotka ovat leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta. Jokainen tarppo huipentuu majakkaan, jossa käytetään hyödyksi harjoiteltuja taitoja.

KUVAT Eeva Helle, Anni Karlsson

8


Partio-ohjelmassa on viisi ikäkautta: sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samoajat ja vaeltajat.

Samoajat Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia, jotka kokoontuvat viikoittain 4-12 hengen ryhmissä. Samoajien ryhmänjohtaja on vertaisjohtaja, jota tukee aikuinen luotsi. Samoajaohjelma kestää kolme vuotta. Aktiviteeteissa samoajat tutustuvat samoajaohjelmaan sekä oppivat johtajuutta, ryhmätyöskentelyn taitoja sekä laajentavat näköpiiriään lippukunnan ulkopuolelle. Olennainen osa ohjelmaa on ryhmänohjaajakoulutus sekä siihen sisältyvä johtamisharjoittelu.

Vaeltajat Vaeltajat ovat 18–22-vuotiaita partiolaisia, jotka kokoontuvat 3-5 hengen ryhmissä. Vaeltajien vartionjohtaja toimii vertaisjohtajana, jota tukee aikuinen luotsi. Vaeltajien toiminnan painopisteenä on henkilökohtainen kasvu ja yhä vastuullisempiin tehtäviin siirtyminen. Vaeltajaohjelma kestää neljä vuotta. Ikäkausi alkaa Suomi-projektilla, jonka aikana vaeltajat suunnittelevat ja toteuttavat 2-7 vuorokauden matkan valitsemaansa kohteeseen Suomessa. Ohjelma huipentuu ulkomaanprojektiin, jonka tavoitteena on, että vaeltajat tutustuvat valitsemaansa vieraaseen maahan, kieleen ja kulttuuriin.

Aikuiset Partiotoiminta on suunnattu lapsille ja nuorille, mutta mukaan tarvitaan myös aikuisia. Aikuiset toimivat partiossa erilaisissa pesteissä ja voivat olla mukana joko viikoittaisessa toiminnassa esimerkiksi ryhmänvetäjänä tai osallistua vaikka kerran vuodessa kesäleirin muonitukseen. Jokainen voi itse määritellä kuinka paljon antaa aikaa partiolle.

KUVAT Antti Raikunen, Aapo Rainio, Helena Kettunen

9


PIIRIN JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS VIIMEISEN 10 VUODEN AIKANA 12000

10000

8000

6000

11 241

11 165

10 856

10 442

9481

8804

8854

9261

9524

9539

2000

9877

4000

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PIIRIN JÄRJESTÄMÄ TOIMINTA VUONNA 2017 2% 2%

5%

3%

5% 5%

42%

25% 59%

34% 9% 9%

OSALLISTUJAT

OSALLISTUJAVUOROKAUDET

piirin järjestämissä tapahtumissa ja koulutuksissa vuonna 2017

piirin järjestämissä tapahtumissa ja koulutuksissa vuonna 2017

Leiritoiminta

368 (2%)

Leiritoiminta

Koulutustoiminta

474 (2%)

Koulutustoiminta

1535 (5%)

Ohjelmatoiminnan koulutukset

1625 (5%)

Ohjelmatoiminnan koulutus

751 (3%)

1754 (5%)

Ohjelmatoiminnan tapahtumat 5601 (25%)

Ohjelmatoiminnan tapahtumat 11076 (34%)

Kilpailutoiminta

Kilpailutoiminta

1901 (9%)

Muut piirin järjestämät tapahtumat

2952 (9%)

Muut piirin järjestämät 13081 (59%)

tapahtumat

13740 (42%)

>> Yhteensä osallistujia ja tekijöitä kaikissa piirin järjestämissä tapahtumissa ja koulutuksissa oli vuoden 2017 aikana 22 176. Osallistujavuorokausia kertyi 32 682. Muita piirin järjestämiä tapahtumia olivat muun muassa seminaarit, aluetapaamiset, piirineuvoston kokoukset, TEDx Youth, esikoulujen partioviikko, koulujen partioseikkailu ja Bonfire – urbaani aikuisten iltanuotio.

10


TOIMINTAA LIPPUKUNNISSA Piirin suurin lippukunta vuonna 2017 oli Vantaan Metsänkävijät (269 jäsentä). Pylväskaavio näyttää lippukunnan jäsenmäärän ikäkausittain.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

0-6 v.

sudenpennut

seikkailijat

tarpojat

samoajat

vaeltajat

23-29 v.

30 v.–

Tavoitteena on, että lippukuntien 7–22-vuotiaista 80% osallistuu sekä talvi- että kesäleireille vuosittain. Saharan Sissit saavuttivat yhteenlaskettuna sekä kesä- että talvileiriosallistumisissa suurimmat osuudet: SaSista kesäleirille osallistui 60% ja talvileirille hieman alle 70% 7–22-vuotiaista.

KESÄ 0%

20%

sudenpennut

40%

seikkailijat

60%

tarpojat

80%

samoajat

TALVI 0%

20%

40%

60%

80%

vaeltajat

PIIRIN SOSIAALISEN MEDIAN KANAVAT

2791 SEURAAJAA

Partioaiheiset julkaisut löytyvät hashtageilla #partioscout ja #päpa.

2118 SEURAAJAA 771 SEURAAJAA 196 TILAAJAA

11


PARTIO KUULUU KAIKILLE Haluamme, että jäsenistömme on yhtä moninainen kuin lapset ja nuoret pääkaupunkiseudulla ja mahdollisimman moni löytää partiosta oman paikkansa.


Kohti moninaisempaa partiota

P

14

artio on maailman monipuolisin harrastus, joka

alussa piirin sisutoimikunnan toiminta sulautettiin osaksi

tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden pitää hauskaa,

moninaisuusryhmää. Sisupartiolaisia ovat partiolaiset, jotka

oppia uutta ja saada uusia kavereita. Partiotoi-

tarvitsevat erityistä tukea esimerkiksi vamman tai pitkäai-

minta monipuolisuudessaan mahdollistaa myös

kaissairauden takia.

toiminnan muokkaamisen sellaiseksi, että kaik-

ki halukkaat voivat tulla mukaan toimintaan juuri sellaisina

Selkeyttä viestintään ja tukea toimintaan

kuin ovat. Yksi partion parhaista puolista on se, että se yh-

Järjestimme keväällä lippukunnissa toimiville nuorille ja

distää erilaiset ihmiset osaksi maailmanlaajuista yhteisöä.

aikuisille tarkoitetun tapaamisen, jossa muun muassa mie-

Partiolaisia on maailmassa yli 40 miljoonaa, lähes kaikissa

timme yhdessä keinoja moninaisuuden lisäämiseen lippu-

maailman maissa.

kunnissa ja kävimme läpi olemassa olevia partion markki-

Piirin moninaisuusryhmän tavoitteena on tukea lippu-

nointimateriaaleja. Tapasimme myös Kanava ry:n nuoria,

kuntia konkreettisesti erilaisuuden huomioimisessa partio-

joiden kanssa keskustelimme partioon liittyvistä mieliku-

toiminnassa – oli se sitten vaikka fyysisiin ominaisuuksiin,

vista.

ruoka-aineallergioihin, sukupuoleen, seksuaalisuuteen,

Syksyllä teimme ulkopuolisen tahon toteuttamana tutki-

vakaumukseen tai kulttuuritaustaan liittyvää. Vuoden 2017

muksen, jonka tavoitteena oli selvittää, miten toimintaamme


tulisi kehittää, jotta se olisi entistä houkuttelevampi ja saavutettavampi vaihtoehto myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattomille pääkaupunkiseutulaisille. Lippukunnissa kohtaamiltamme nuorilta ja kyselyyn vastanneilta saadun palautteen perusteella laajensimme partioesitetarjontaamme: uusi Mitä partio on -esite julkaistiin selkeän suomen lisäksi myös viron-, venäjän-, somalin-, arabian- ja persiankielisenä. Lisäksi kokosimme kuvitetun ”Näitä varusteita partiolainen pakkaisi mukaan retkelle” -varustelistavihkosen, josta löytyy yleisimmät retkivarusteet eri kielillä. Uudet materiaalit saatiin jakoon vuoden 2018 alussa. Syksyllä pidetyn lippukuntaseminaarin Riko omat ennakkoluulosi -työpajassa osallistujat pääsivät tutkailemaan ja murtamaan omia, ehkä itsellekin tunnistamattomia, ennakkoluulojaan. Kulttuurit kohtaavat lippukunnassa -työpajassa puolestaan tarjosimme lippukunnille konkreettisia vinkkejä ja työkaluja siihen, miten partioharrastamisen aloittamisen ja mukana toiminnassa pysymisen kynnystä voidaan madaltaa.

Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa Keväällä kävimme esittelemässä toimintaamme Eiran aikuislukion järjestöpäivässä maahanmuuttajataustaisille nuorille. Keräsimme partiotoiminnasta innostuneiden nuorten yhteystiedot ja välitimme ne alueittain lippukunnille yhteydenottoja varten. Olimme mukana Kampin Narinkkatorilla pidetyssä Rasisminvastaisen viikon kick off -tapahtumassa esittelemässä toimintaamme tapahtumaan osallistuville ja ohikulkijoille. Kesällä

osallistuimme

suvapautuksia myönnettiin 154 kappaletta. Lippukuntia on kannustettu myös hankkimaan lainavarusteita retkiä, leirejä ja vaelluksia varten tai tekemään

HeSeta

varustehankinnoissa yhteistyötä oman taustayhteisön tai

ry:n järjestämään Helsinki Pride -kulkueeseen yhdessä

seitsemättä

kertaa

seurakunnan diakoniatyön kanssa. Moni lippukunta ja alue

Pinkkipartio ry – Pink Scouter rf:n kanssa.

on perustanut varustepankin Yhteisvastuu-keräyksen kerä-

Vuoden aikana teimme yhteistyötä myös Mellunkylän lap-

ystuottojen ja 100 uutta tapaa -hankkeiden avulla. Muuta-

set -projektin kanssa. Pääsemme hyödyntämään projektista

mia pääkaupunkiseudulla toteutetuista hankkeista esitellään

saatuja kokemuksia ja oppeja lippukuntatoiminnassa myös

tämän kirjan sivulla 18. Olemme käyneet myös keskuste-

projektin päätyttyä. Projektista kerrotaan lisää sivuilla 16–17.

lemassa pääkaupunkiseudulla toimivien diakonien ja kuraattoreiden kanssa partiosta. Olemme erityisesti tuoneet

Taloudellista tukea harrastamiseen

esille partion monipuolisuutta, edullisuutta sekä ryhmässä

Tavoitteenamme on, että kukaan ei taloudellisten esteiden

ja tekemällä oppimista.

takia jättäisi aloittamatta partiota tai lopettaisi jo alkanutta

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten stipendirahaston va-

partioharrastustaan. Jäsenmaksun maksamisesta voi tar-

roista voidaan myöntää stipendejä pääkaupunkiseudun

peen tullen hakea vapautusta. Jäsenmaksuvapautus voidaan

nuorille johtajille ja partiolaisille kotimaassa tai ulkomailla

myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein.

pidettäville leireille, kursseille ja tapahtumiin osallistumi-

Hakeminen on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi ja

seksi. Vuonna 2017 stipendirahastosta myönnettiin stipendi

hakemisen kynnys matalaksi. Otimme vuonna 2017 paperisen

yhteensä 72 henkilölle.

hakulomakkeen rinnalle käyttöön netissä täytettävän lomakkeen. Hakijoita on tarvittaessa neuvottu niin sähköpostitse,

TEKSTI Johanna Junkkari ja Senni Raunio

puhelimitse kuin WhatsAppillakin. Vuonna 2017 jäsenmak-

KUVAT Tintti Parviainen ja Anna Enbuske

15


Mellunkylän lapset

P

ääkaupunkiseutulaisessa

tehtiin

yhdessä alueen eri-ikäisten asukkaiden ja muiden toimijoi-

vuonna 2017 paljon kaikkea uutta. Tämän mah-

partiossa

den kanssa. Tavoitteena oli, että erityisesti maahanmuutta-

dollisti erityisesti Yhteisvastuukeräys, jonka

jataustaiset perheet löytäisivät tiensä retkille.

vuoden 2016 kotimaan keräyskohde partio oli. Partion saamat keräystuotot jakautuivat piirien,

Avoin toiminta on helppo tapa saada ihmiset kokeilemaan

avulla järjestettiin vuoden 2017 aikana paljon toimintaa. Ta-

jotain uutta. Mellunkylän lasten periaatteena oli pitää retket

voitteena toiminnassa oli lasten ja nuorten syrjäytymisen

matalan kynnyksen toimintana: ilmoittautuminen oli tehty

ehkäisy partiotoiminnan kautta: mukaan tulemisen kynnyk-

helpoksi ja tapahtumiin saattoi osallistua kuka tahansa.

sen madaltaminen monin eri tavoin ja uusien kohderyhmien tavoittaminen.

Retkiä tehtiin vuonna 2017 niin Viikin lintutornille, Fallkullaan kuin Uutelan ulkoilualueellekin. Kuusijärvellä järjes-

Mellunkylän lapset oli Pääkaupunkiseudun Partiolaisten

tetyllä luonnon päivän retkellä juhlistettiin Suomen luon-

Yhteisvastuu-keräyksestä saaduilla varoilla syksyllä 2016 al-

toa tekemällä nuotiomuffinsseja: Mellunkylän lasten retkiin

kanut toimintamuoto, joka päättyi keväällä 2018. Projektin

kuuluikin aina jonkin nuotioruoan tekeminen. Retkille saat-

puitteissa järjestettiin vuonna 2017 Itä-Helsingin Mellunky-

toi hyvin tulla mukaan, vaikka ei osaisikaan suomea.

lässä kaikille avointa retkitoimintaa sekä muuta toimintaa

16

Avoimia retkiä ja toimintaa kaikille

lippukuntien sekä keskusjärjestön kesken ja keräystuoton

Avoimien retkien lisäksi Mellunkylän lapset järjesti vuonna


2017 yhteistyöretkiä ja tapahtumia sekä nuorille suunnattu-

järjestää jonkin jo olemassa olevan lippukunnan retken tai

ja leirinohjaajakoulutuksia. Kontulan ala-asteella kokoontui

tapahtuman yhteyteen.”

partiokerho, ja yhdessä lippukuntien kanssa järjestettiin il-

Osallistujat ovat kertoneet retkien antaneen heille itse-

tanuotioita eri ikäisille, joissa oli tarjolla rentoa illanviettoa

varmuutta metsään lähtemiseen. Vanhempien keskuudessa

sekä tietoa alueen partiotoiminnasta.

partio on myös noussut potentiaaliseksi harrastusvaihtoehdoksi lapselle.

Leirinohjauskoulutusta nuorille Osana Mellunkylän lapsia tarjottiin ei-partiolaisille leirinoh-

Etsi Instagramista käyttäjä @mellunkylanlapset ja katso, mitä kaikkea projektin aikana on tehty!

jauskoulutusta. Ensimmäinen pilotti oli Mellunkylän nuorille suunnattu avoin koulutus, ja toinen järjestettiin helmikuus-

TEKSTI Riikka Nenonen ja Jenni Fabritius

sa 2017 yhteistyössä Kanava Nuoriso ry:n kanssa. Kanava

KUVAT Susanna Mikander

on pitkään pääkaupunkiseudulla vaikuttanut järjestö, joka järjestää toimintaa maahanmuuttajalapsille, -nuorille ja -perheille, tavoitteenaan parantaa maahanmuuttajanuorten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutuksessa oli kaksi kouluttajaa partiosta, ja osallistujina yli 20 Kanavan aktiivista nuorta toimijaa. Leirinohjauskoulutus on yksi hienoimmista

Kokemukset käyttöön lippukunnille

esimerkeistä siitä, miten älyttömän moni-

“Mellunkylän lapset -projektin päättymisen jälkeen lippu-

puolinen harrastus partio on. Kun järjes-

kunnat voivat miettiä, voisivatko myös he kokeilla avointa

tämme kesäleirin, mietimme leirin sisältöä,

toimintaa”, kertoo projektipäällikkö Riikka Nenonen. “Halu-

kohderyhmää, paikkaa ja aikaa. Rakennamme

amme antaa konkreettisia neuvoja muillekin toteuttaa vas-

kunkin lapsen ja nuoren ikäkauteen soveltuvaa

taavan tyyppistä toimintaa. Avoimen retken voi esimerkiksi

ohjelmaa, mietimme turvallisuutta ja sitä, kuinka leiri olisi kaikille mukava ja että ketään ei kiusattaisi. Laskemme kilogrammoja ja litroja, kun suunnittelemme leirin ruokalistaa. Pohdimme teemaa, nimeä, leiritunnuksia ja sitä miten saisimme hitsattua porukan yhteen.

17


100 uutta tapaa – pääkaupunkiseudulla vuonna 2017 toteutettuja projekteja

1

00 uutta tapaa on Suomen Partiolaisten projekti,

taan tukeviksi aikuisiksi ja lasten toiminnan mahdollistajiksi.

jota toteutetaan Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla.

Osana tapahtumaa oli myös vanhoihin johtajiin tutustumis-

Projektin tavoitteena on löytää uusia tapoja tehdä

ta. Tapahtuma toimi tällöin myös johtajahuoltona vanhoille

partiota, jotka madaltavat harrastamisen kynnystä.

konkareille.

Projektia tehdään valtakunnallisesti, alueellisesti

Uudet aikuiset saivat nukkua (ehkä ensimmäistä kertaa

piirien toimesta, sekä paikallisesti lippukunnissa. Alle on

pitkään aikaan) ulkona ja tutustua partioon sekä johtajien

koottu vuoden 2017 aikana pääkaupunkiseudulla lippukun-

kertomana että käytännössä. Lyhyellä retkellä käytiin läpi

nissa toteutettuja projekteja. Lue lisää: 100uuttatapaa.fi.

partion perusteet, teltan pystytystä, ensiapua, tulen sytytystä ilman tikkuja, ongelmanratkaisua, kätevyys- ja luontotaitoja

Retkiä Olarissa

sekä ruoan laittoa ulkona. Tietysti ohjelmaan kuului myös

Olarinmäen Samoojat järjesti kaksi kaikille avointa retkeä

hauskaa leikkiä ja tutustumista.

vuoden 2017 aikana. Toinen retki oli suunnattu seikkailiset pääsivät tutustumaan partiotoimintaan ja suorittamaan

Peruskoulun syysretki yläasteikäisille Kontulassa

partio-ohjelmaa. Retkillä tutustuttiin myös Free Being Me

Kontutytöt olivat alueensa hyvin monikulttuurisen yläasteen

-aktiviteetteihin.

retkeilykerhon retkellä mukana auttamassa retken yleisissä

jaikäisille ja toinen tarpojaikäisille. Molemmilla retkillä lap-

Retket järjestettiin lippukunnan jäsenille sekä Olarin alu-

järjestelyissä, retkeilytaitoja opettamassa ja ohjelmaa sekä

een lapsille. Tavoitteena oli saada mukaan lapsia, jotka eivät

partioleikkejä järjestämässä. Into retkeilyä kohtaan ylä-

vielä ole partiossa, ja joilla ei välttämättä ole muita harras-

asteella on kasvanut huimasti ja retkien ilmoittautumiset

tuksia. Retkiä mainostettiin lähialueen koulussa ja seurakun-

täyttyivät heti. Lisäksi oppilaat haluavat lisää retkiä myös

nan avustuksella. Retket tarjosivat mahdollisuuden osallistua

muina vuodenaikoina.

partiotoimintaan taustasta riippumatta. Osallistumismaksut

Partio ja retkeilytaidot tulivat projektin ansiosta näkyväm-

olivat myös mahdollisimman edulliset ja lippukunta myös

miksi vaikeimmin saavutettavalle kohdeyleisölle eli alueen

tuki osallistujia stipendeillä, jotta raha ei olisi este osallis-

pääasiassa maahanmuuttajataustaisille yläasteikäsille nuo-

tumiselle.

rille. Retkellä vedetyillä ryhmäytymisharjoituksilla ja yhteisleikeillä oli rajoja rikkova, yhteistyötä luova ja yhteishenkeä

Lainattavia retkitarvikkeita Oulunkylässä

nostattava vaikutus yli kaikkien yläasteen luokkarajojen.

Oulunkylän Virkut hankki retkeilyvälinevarastoon kaksi lippukunnan lapsille, sillä lippukunta toimii tiiviisti kol-

Sisupartiolaiset mukana johtajatoiminnassa Espoossa

men lippukunnan voimin Mågeli-nimisenä ryhmittymänä

Espoolainen lippukunta Järvihaukat järjesti sisupartiolaisil-

Oulunkylän ja Maunulan alueella. Lippukunnassa haluttiin

le johtajakoulutusta soveltaen ryhmänohjaajakoulutuksen

madaltaa vähävaraisempien perheiden kynnystä ilmoittaa

materiaaleja kokouksissa. Lisäksi he järjestivät heille johta-

lapsensa partioretkelle. Virkkujen kokemuksen mukaan lip-

misharjoituksia yhteistyössä lippukunnan muiden ryhmien

pukunnilla on yllättävän paljon nurkissaan varusteita, joita

kanssa ja kesäleirillä. Johtamistehtävissä huomioitiin sisu-

voisi reippaalla tiedottamisella saada aktiivisemmin tarvit-

partiolaisten erityisosaamiset sekä tuentarpeet.

lainattavaa makuupussia. Varusteista on iloa useamman

sijoille käyttöön ja lainaan.

Sisupartiolaiset saivat uusia kokemuksia ja uuden näkökulman partiotoimintaan. Projekti edesauttoi sisupartio-

18

Aikuisten sudenpenturetki Vantaalla

laisten integroitumista lippukunnan toimintaan ja avarsi

Erämetsot järjesti lähialueen aikuisille suunnatun ”suden-

muiden lippukuntalaisten ymmärrystä sisupartiolaisten

penturetken”, jossa aikuisilla oli mahdollisuus tutustua

yksilöllisistä taidoista ja vahvuuksista. Koulutus antoi sisu-

partioon yhtä hauskalla tavalla kuin lapsilla. Tempauksen

partiolaisille mahdollisuuden kehittyä ja edetä partiopolul-

tarkoituksena oli tietysti saada aikuisia innostumaan parti-

laan. Sisutoiminnan lisäksi myös koko lippukunnan toiminta

osta ja tätä kautta tulemaan mukaan lippukunnan toimin-

monipuolistui.


Aikuisena mukaan partioon? Luokanopettajana työskentelevä Vili Niinikivi osallistui Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Bonfire -tapahtumaan ja innostui lähtemään mukaan partiotoimintaan. Opiskelijapolitiikassa aiemmin mukana olleella Niinikivellä oli valmiiksi partiosta hyvä kuva aktiivisten ihmisten ”kasvattajaseurana”, jossa on vahva halu saada uusia ihmisiä toimintaan mukaan.

”O

lin kyllä toiminnassa mukana Lohjan Eräveikoissa noin 17-18 vuotta sitten, mutta muita harrastuksia oli silloin paljon ja partio jäi niiden jalkoihin. Nyt oli sellainen tunne, että partioharrastukselle olisi taas aikaa ja tarvettakin työelämän vastapainoksi.

Konkreettinen tekeminen ja luonnossa oleminen tuntuivat juuri sopivalta hommalta”, Niinikivi kertoo. On olemassa liuta harrastuksia, jotka ovat luonteeltaan melko suoritus-

keskeisiä tai jopa kilpailullisia. Yhdeksi partiotoiminnan hyvistä puolista Vili mainitseekin sen, että siihen voi käyttää hyvin vapaasti itselleen sopivan määrän aikaa ja toiminta on muutoinkin luonteeltaan varsin leppoisaa. Mukaan lähteminenkään ei vaadi tiettyä taitotasoa tai suuria investointeja, vaan toimintaan on mahdollista rauhassa tutustua ja kokeilla esimerkiksi erilaisia lippukuntia tai tehtäviä omien kiinnostustensa mukaan. Bonfire-tapahtumaa Vili pitää hyvänä väylänä tutustua rennossa ympäristössä siihen, mitä partiotoiminnalla olisi itselle tarjota. ”Iltanuotiolla oli mukava, iloinen ja vastaanottavainen tunnelma. www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/blogi/2017/08/31/ bonfirelta-liekki-uuteenharrastukseen/

Vaikka partiotoiminta ei vielä kiinnostaisikaan, on tapahtumassa paljon tekemistä. Itselle lippukuntakin löytyi Bonfiresta. Vaikka ei lähtisikään mukaan, on tapahtumassa varmasti silti hauskaa. Ainahan voi kuitenkin kokeilla, sopisiko toiminta itselle!” Partiosta ei välttämättä usein puhuta aikuiselle mahdollisena uutena harrastuksena, mutta se on todellakin myös juuri sitä. Työelämän vastapainoksi on tarjolla esimerkiksi luonnossa liikkumista, erätaitojen opettelua, johtajakokemusta, lasten ja nuorten kanssa työskentelyä, erilaista yhdessäoloa, tapahtumajärjestämistä ja vaikkapa suunnistusta. Toiminta on erittäin monipuolista ja kaikkien taitoja pyritään sekä hyödyntämään että kehittämään. ”Vaikka työskentelen luokanopettajana ja johdan partiossa sudenpenturyhmää, on harrastus silti erilaista kuin päivätyöni. Sudenpenturyhmän vetäminen ei ollut ensimmäisenä mielessäni, mutta tässä aloitettuani olenkin huomannut, että homma natsaa minulle hyvin. Aion ehdottomasti jatkaa ryhmänjohtajana, meillä on hyvä porukka, jossa homma toimii. Myös esimerkiksi kasvatusvaliokunta olisi kiinnostava paikka toimia. Suosittelen lämpimästi partiotoiminnan kokeilemista kaikille!” Niinikivi toteaa loppuun. TEKSTI Noora Eilola

19


PARTIO KASVATTAA HYVÄÄN JOHTAJUUTEEN Partio on esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta yhteiskunnassa.

20


21


Johtokolmikko lippukunnan avainpesteissä

L

ippukunnan johtokolmikko koostuu lippukun-

Myös lippukunnanjohtamiskoulutus on päivitetty uusien

nanjohtajasta, ohjelmajohtajasta ja pestijohta-

pestikuvausten mukaisesti. Muihin johtokolmikon pesteihin

jasta. Vuonna 2017 toteutetun uudistuksen myötä

kuuluvat asiat on siirretty heidän omiin koulutuksiinsa. Kun

vastuuta on pyritty jakamaan lippukunnissa use-

koulutuksen sisältöä on karsittu, jää jäljelle jääneisiin koulu-

amman henkilön kesken.

tettaviin asioihin enemmän aikaa. Esimerkiksi lippukuntien

Lippukunnanjohtaja johtaa lippukuntaa, sen hallitusta ja

sen ihmisiä. Hän on vastuussa lippukunnan toiminnasta. Ohjelmajohtajan vastuulla on, että ikäkausitoiminta toteu-

omia papereita ehditään käydä aiempaa enemmän läpi, kun sidosryhmät ja varainhankinta ovat nykyään oma erillinen kokonaisuutensa.

tuu mahdollisimman hyvin: Kaikilla ikäkausilla on ohjelmaa ja ikäkausivastaavat, kaikkiin ryhmiin otetaan säännöllisesti

Potkua pesteihin lippukuntaseminaarista

uusia jäseniä, toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan sär-

Kiljavalla 23.–24.9.2017 johtokolmikoille järjestetyssä lip-

mästi.

pukuntaseminaarissa saatiin uutta potkua lippukunnan joh-

Pestijohtaja taas huolehtii lippukunnan vapaaehtoisten (eli

tamiseen sekä hiottiin tapoja saada lippukunnan työnjakoa

aikuisten ja kaikissa lippukuntapesteissä toimivien samoaja-

toimivaksi. Lippukunnan kantavat voimat kokoontuivat

ja vaeltajaikäisten) motivaatiosta, pestijärjestelmän käytöstä

oppimaan uutta, saamaan vertaistukea, suunnittelemaan

ja kouluttautumisesta. Lyhyesti sanottuna siis siitä, että par-

tulevaa ja toki myös rentoutumaan.

tiossa aikuisen on hyvä harrastaa ja tehdä vapaaehtoistyötä.

Työpajoissa oli mahdollista muun muassa saada vinkkejä tarpojaohjelman toteuttamiseen, rypyttää karjanpiirakoita

Kouluttautumalla laatua toimintaan

mukavan jutustelun siivittämänä, tutustua Paras vapaaeh-

Historian ensimmäiset pestijohtaja- ja ohjelmajohtajakou-

toistyö -tutkimuksen tuloksiin ja paneutua partion koulu-

lutukset järjestettiin maaliskuussa 2017 Järvenpäässä Pää-

tusjärjestelmään käytännössä.

kaupunkiseudun Partiolaisten ja Uudenmaan partiopiirin

Lippukuntapestien pitkäntähtäimen suunnittelu -pajas-

yhteistyönä. Osallistujia oli yhteensä 33. ”Kurssit sujuivat

sa käytiin hyvää keskustelua pestijaosta, selkiytettiin lip-

hyvin ja sekä kurssilaiset että kouluttajat olivat innostuneita

pukunnan sisäistä roolitusta ja vinkattiin muillekin hyväksi

ja motivoituneita”, kertoo pestijohtajakurssista vastannut

havaittuja tapoja saada pestaus toimimaan lippukunnassa

Mervi Somervuori Uudeltamaalta.

myös pidemmällä aikavälillä. Pajassa selvitettiin, mitkä ovat

”Pestijohtajakoulutus käsittää nykyisin myös pestauksen, uusien johtajien rekrytoinnin ja henkilöstösuunnittelun, jot-

ehtoisia.

ka kuuluivat ennen lippukunnanjohtajan koulutukseen. Kou-

Mankkaan Eräsusien lippukunnanjohtaja Ville Vuorenmaa

lutuksessa tehdään omalle lippukunnalle sekä koulutus- että

osallistui pajaan saadakseen näkökulmia uuteen pestijakoon.

henkilöstösuunnitelma, eli kartoitetaan henkilöstön koko-

Hänen lippukunnassaan ei vielä ole pestijohtajaa, mutta tämä

naiskuva”, Mervi kertoo.

uusi rooli on tulossa lippukuntaan vuodenvaihteessa halli-

Ohjelmajohtajan koulutus muistuttaa vanhaa ikäkausivas-

tuksen vaihtuessa. Pestijohtajan tehtäviä on hoitanut aiem-

taavan koulutusta. Sisällöt on kuitenkin päivitetty ja niitä

min lähinnä lippukunnanjohtaja muun johtamisen ohella,

on yhdistelty uudella tavalla. ”Ohjo-koulutukseen on tullut

mutta nyt tilanteeseen on tulossa helpotusta lisäresurssien

uutena muun muassa aikuisryhmän johtamista käsittelevä

myötä.

moduuli, josta on hyötyä kyllä kaikille”, toteaa Heidi Taskinen, joka vastasi kevään LPK-koulutuksista.

22

käytännössä hyviksi havaittuja tapoja pestata uusia vapaa-

”Voi olla, että ehkä lippukunnassa ei vielä tiedetäkään, mitä kaikkea hyötyä pestijohtajasta on. Kaikkea ei tarvitse


Pääkaupunkiseudun Partiolaiset loivat vuonna 2017 johtokolmikon pestien tueksi uudet Johtajapassit. Passi on kuin johtajan muistikirja.

keksiä itse ja lippukunnanjohtaja voi keskittyä kehittämään

Johtajapassit

lippukuntaa muilta osin jäsentensä näköiseksi”, Ville poh-

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset loivat vuonna 2017 johto-

diskelee. Mankkaan Eräsusissa käydään ”kehityskeskuste-

kolmikon pestien tueksi uudet Johtajapassit. Passi on kuin

luja” johtajien kanssa siitä, mikä on koettu hyväksi tavaksi

johtajan muistikirja. Niissä yhdistyvät pestikuvaukset, ke-

pitää huolta johtajistosta. ”Lippukuntaseminaarissa käytiin

hittymissuunnitelma ja piirin koulutustarjonta. Pestin al-

hyviä keskusteluja myös pajojen ulkopuolella. Sain paljon

kaessa passin asiat käydään läpi lippukunta-, pestaus- tai

hyviä vinkkejä muilta myös käytännön tasolla ihan ruoka-

ohjelmavalmentajan kanssa.

pöytäkeskusteluissakin”, Ville hehkuttaa. Lippukuntaseminaari järjestetään jälleen syksyllä 2018.

TEKSTI Netta Nevalainen, Katri Hahl, Heidi Taskinen

23


Kehity piirin pesteissä Pääkaupunkisedun Partiolaisilla on piiritasolla useita hienoja pestejä, joissa pääsee kehittämään itseään lippukuntatyön ohella. Piirin pestissä pääsee hankkimaan uudenlaisia kokemuksia suuremmassa mittakaavassa kuin lippukunnassa. Piirissä toimii monia erilaisia toimikuntia, joissa toteutetaan partiotoiminnan eri osa-alueita.

Joel Heino Joel Heino, 28, on toiminut aikuis- ja vapaaehtoistuen ryhmän puheenjohtajana vuoden 2017 alusta. Hänen pestiinsä kuuluu ryhmän johtaminen ja kokousten järjestäminen oman toiminnanalan luottamushenkilöille. Aikuisja vapaaehtoistoiminnan ryhmä kehittää vapaaehtoisten johtamista ja pyrkii saamaan uusia aikuisia mukaan toimintaan. Tällä hetkellä kehitetään mentorointijärjestelmää lippukunnille. Aikaa Joel käyttää toimintaan mielestään sopivasti, muutaman tunnin viikossa. Kotilippukunnassaan Käpylän Kuksissa hän on viime aikoina tukenut isommissa pesteissä toimivia partiolaisia.

”Pesti on monipuolinen ja hyvä näköalapaikka.”

Santeri Nurmi Partioon voi yhdistää myös muita harrastuksia! Näin on tehnyt Santeri Nurmi, 19, joka toimii kiipeilytoimikunnassa. Mukaan toimintaan hän lähti kehittääkseen omaa kiipeilyosaamistaan sekä nähdäkseen ja toteuttaakseen tapahtumia isommassa mittakaavassa. Pestissään hän järjestää kiipeilyaktiviteetteja leireillä ja erilaisia kiipeilykursseja partiolaisille. Omassa lippukunnassaan Leppävaaran Korvenkävijöissä Santeri johtaa sudenpentulaumaa ja vastaa lippukunnan kalustosta.

”Pestissä parasta on nähdä onnistumisen kokemuksia ja kehittää itseään.”

Mette Helin Piirin viestinnästä ja lippukuntien tukemisesta vastaavat viestintägurut. Yksi heistä on YSP eli Young Spokespeople –kurssin kautta piiriin päätynyt Mette Helin, 16. Sen lisäksi, että Mette on mukana useissa piirin tapahtumissa edustamassa ja auttamassa viestintäguruna, hän kirjoittaa myös jäsenlehti Heppuun. Kohokohta Meten piiripestissä on ollut Helmi 2017 -talvileiri, jolla hän toimi viestintäpäällikkönä. Piirin pestissä Mette kokee saavansa mahdollisuuden tehdä eri tyyppisiä juttuja kuin lippukunnassa, jossa hän johtaa omia, ihania tarpojia.

”Piirissä ja lippukunnassa toimiminen tekee harrastuksen tosi monipuoliseksi.” TEKSTI Heidi Ojala KUVAT Joona Aspegrén, Atte Grönroos, Paula Tammivuori

24


Kovaa osaamista partiosta Partiosta kertyy rutkasti erilaisia oppeja ja taitoja, niin sudenpennulle kuin aikuisellekin. Joeri von Wensen ja Anna Munsterhjelm kertovat, miten partiotaidot ovat hyödyttäneet heitä työelämässä.

Partio tutuksi työpaikalla

”Tärkein partiossa oppimani taito ruoanlaiton lisäksi on muutosjohtaminen.”

Kokkina toimiva Joeri van Wensen tunnistaa paljon partiosta opittuja taitoja, jotka näkyvät hänen työelämässään. Joeri kertoo kokevansa helpoksi työskennellä eri ikäisten ihmisten kanssa, kun partiossa sitä tehdään jatkuvasti. Työelämässä saatetaan joskus ajatella, että vanhempia pitää kunnioittaa enemmän, vaikka he olisivat samalla tasolla muiden työntekijöiden kanssa. Kaikkia työntekijöitä pitää kohdella tasaarvoisesti. Työpaikalla Joeri on kertonut partiosta ja harrastuksen parissa tehdyistä projekteista, mitä muut työntekijät ovat pitäneet varteenotettavana osaamisena. ”Myös työhaastatteluissa on katsottu positiivisena puolena harrastukseni ja

”Partiossa olen oppinut huolehtimaan itsestäni ja muista.”

siihen liittyvät menoni”, kertoo Joeri. Juuri me partiolaiset olemme parhaita kertomaan tästä harrastuksesta muille, ja meitä kaikkia tarvitaan luomaan hyvä kuva partiotoiminnasta. Omassa ansioluettelossa kannattaa mainita esimerkiksi tulevan kesän työhakemuksia varten koulutuksista, jotka on partiossa käynyt.

työhaastattelussa kannattaa hiukan selittää omien kokemus-

Tärkein taito, jonka Joeri on partiossa oppinut, on itsestä

ten pohjalta, mitä partiopesteissä on konkreettisesti päässyt

ja muista huolehtiminen – pukeutuminen sopivasti, läm-

tekemään. Nuorena työkokemusta ei välttämättä ole kertynyt

mittely ja tavaroista huolehtiminen.

kovin paljon, minkä vuoksi vapaaehtoistyöstä saatu osaaminen kannattaa nostaa korkealle.

Peilaa työelämään

Anna on käynyt arvopohjaiseen johtajuuteen keskittyvän

Anna Munsterhjelm hyödyntää työelämässä lukuisia taitoja,

koulutuksen (Value Based Leadership), jossa hän on oppinut

jotka liittyvät johtamiseen, viestintään ja yhteistyöhön. Anna

tunnistamaan omia arvojaan, kuten avoimuus ja rehellisyys.

toteaa, että hän on saanut lähes kaikki työpaikkansa sen

Kun tunnistaa omat arvonsa, osaa tunnistaa niitä muissakin.

ansiosta, mitä on partiossa oppinut. Työpaikalle voi myös

”Tämä taito on auttanut minua useissa neuvottelutilanteis-

tuoda uusia toimintakulttuureja, kun kertoo asioiden on-

sa”, kertoo Anna. Hän toteaa myös, että vaikka tekee yhteis-

nistuneen partiossa.

työtä sellaisen ihmisen kanssa, jota motivoi eri asiat, voi silti

Anna saattaa ongelman huomatessaan käyttää samaa ratkaisua, jota on vastaavanlaisessa tilanteessa käyttänyt

päätyä samaan päämäärään. Moninaisuus on rikkaus, kun sitä osataan hyödyntää oikealla tavalla.

joskus partiossa. Ansioluetteloonsa Anna nostaa merkittä-

Annan tärkein partiossa opittu taito ruoanlaiton lisäksi on

vät luottamustehtävänsä, kuten Pääkaupunkiseudun Partio-

muutosjohtaminen. Kun ihmiset osallistuvat, kiinnostuvat

laisten piirinjohtajuuden, ja minkälaisista asioista on ollut

vaikuttamisesta ja innostuvat muutoksesta, on tehtävä suo-

päättämässä sekä kuinka suurta ihmisjoukkoa on päässyt

ritettu onnistuneesti.

johtamaan. Projektit sekä niissä saavutetut ja opitut asiat kannattaa myös nostaa esille. Muista myös, että esimerkiksi

TEKSTI Niko Tamminen

25


Partio työnantajana

P

ääkaupunkiseudun Partiolaiset työllisti kesällä 2017 aikamoisen joukon nuoria. Haukkalammen opastuvalla retkeilijöitä ohjasi kolme partioopasta, ja Mellunkylän lapset -hankkeeseen palkattiin paikallinen nuori ohjaajaksi Helsingin

kaupungin kesäsetelin turvin. Määrällisesti suurin osa Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kesätyöntekijöistä pyöritti kuitenkin päiväleiritoimintaa ympäri pääkaupunkiseutua.

Kesätöissä partiolaisten päiväleireillä Opiskelukaveri yliopiston opettajankoulutuslaitokselta houkutteli monenlaisia kesätöitä baarimikosta asfaltintekoon kokeilleen Villen täksi kesäksi päiväleireille. ”Oon aina miettinyt, millaista partio on. Leiriviikot ovat todella muuttaneet käsitykseni partiosta. Ja trangian käyttöä on tullut opeteltua”, hän tunnustaa. ”Mukavinta leireillä on ollut yhdessä tekeminen. Kun päivän päätteeksi heitetään femmaa tai lapsi antaa pitkän halauksen viikon lopuksi, tuleehan siinä vähän haikea olo.”

Yhteistyötä Planin ja Diakoniaopiston kanssa Pääkaupunkiseudun Partiolaiset työllistää päiväleireillä myös

Partiolaisten päiväleirit pähkinänkuoressa

maahanmuuttajataustaisia nuoria. Planin kanssa tehdään yh-

• 5. kesä päiväleirejä

teistyötä jo kolmatta vuotta, Diakoniaopiston opiskelijat ovat

• 4 viikkoa leirejä

Selvete.

• 14 leiripaikkaa

”Tosi kivaa on ollut, muut ohjaajat ovat niin hyviä ja antavat vastuuta. Leirit ovat olleet mahtavia”, alun perin Kosovosta kotoisin oleva Selvete kertoo. Hän iloitsee erityisesti siitä, että lapset pääsevät leireillä kokeilemaan uusia taitoja. ”Vanhemmat eivät välttämättä tiedä, miten hyvin 7–8-vuotiaat osaavat itsekin tehdä ruokaa”, hän kehuu. Lasten ilo on tarttuvaa. ”Mukavaa, että päiväleireillä lapset pääsevät myös uimaan. Ja eilisen päivän taisi kruunata paluumatkan jäätelöhetki.” Päiväleirejä Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa työkseen

• 2 leiriä kaksikielisiä: Taivallahden viralliset

kielet ovat suomi ja englanti, Munkkiniemessä

puolestaan suomi ja ruotsi. Muun kielisiä lapsia

on monella leirillä.

• Jokaisella leirillä leirinjohtaja ja kaksi ohjaajaa • 14 leirinjohtajaa • 28 ohjaajaa • 2 kiertävää bonusohjaajaa • 2 päiväleirikoordinaattoria • 1 kesäkoordinaattori

koordinoiva Essi Pankka on myös tyytyväinen: ”Lisäkäsistä

• 9 harjoittelijaa, kuusi Planilta ja kolme

on valtavasti apua leiriohjelman toteuttamisessa, kuten lei-

vonnassa tai nikkaroinnissa.” Noin 2/3 työtekijöistä on partio-

harjoittelupaikan.

tausta, mikä näkyy erityisesti siinä, että nuoret ohjaajat ovat

• 3. vuosi yhteistyötä Planin kanssa,

tottuneet toimimaan lasten kanssa kesäleireillä. ”Lähes joka leirillä on ohjaajina myös EVP:itä eli ei-vielä-partiolaisia”, Essi kertoo. ”He tuovat tullessaan uutta ja erilaista näkökulmaa. Leirikokemuksesta on varmasti hyötyä kaikille kesätyöntekijöillemme paitsi täällä meillä, myös muissa töissä tulevaisuudessa.” TEKSTI JA KUVA Susanna Kantola

26

• Yli tuhat leiriläistä

mukana ensi kertaa. Yksi heistä on lastenohjaajaksi opiskeleva

Diakoniaopistosta. Kaikki hakeneet saivat

1. vuosi Diakoniaopiston kanssa

• Viimevuotisista työntekijöistä noin 15 on mukana

tämänkin vuoden päiväleireillä.

• Työntekijöistä noin 2/3 on partiotausta.


Olen onnekas, kun saan olla harrastukseni parissa töissä.

UNELMAHARRASTUKSESTA UNELMATYÖ Linnea Eerola, 27, toimi aikaisemmin aktiivisena partiolaisena omassa lippukunnassa muun muassa lippukunnanjohtajana. Työpaikka partiossa Pääkaupunkiseudun Partiolaisten markkinointikoordinaattorina oli Linnean mukaan sattumien summa. Vielä muutama vuosi sitten hän ei olisi uskonut päätyvänsä partioon töihin. Piirin toimistolla on töissä vuoden ympäri noin 15 henkeä.

“P

itkään mietin, haluanko yhdistää har-

voi samalla nauttia ja pitää hauskaa”, Linnea jatkaa.

rastuksen ja työn. Kuitenkin tein siinä

Jos työ ja harrastus ovat molemmat tärkeinä osina elämää,

vaiheessa oikean päätöksen, kun otin

miten sitten vedetään raja harrastuksen ja työn välille? Tun-

riskin ja hain kyseistä tehtävää. Olen

tuuko ikinä töissä siltä, että harrastaisi tai tuntuuko vapaa-

onnekas, kun saan olla harrastukseni

ajan harrastaminen työltä? Linnea sanoo työn antavan vain

parissa töissä ja samalla kehittää osaamistani markkinoin-

lisäbuustia vapaa-ajan partiotoiminnalle. Hän on juuri nyt

nin ja viestinnän asiantuntijana”, Linnea kertoo. Hän hoitaa

innostunut kisaamisesta ja Ko-Gi-kurssista, jota käy tällä

esimerkiksi markkinointiin, sosiaaliseen mediaan ja tapah-

hetkellä. “Retkeily, luonnossa liikkuminen ja kavereiden

tumiin liittyviä työtehtäviä.

kanssa kisaaminen ja vaeltaminen, kesäleirit ja muiden va-

Työnantaja tarjoaa PäPassa hyvät mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiselle ja uuden oppimiselle. “Kollegani

paaehtoisten kanssa kivojen juttujen tekeminen kuuluvat yhä omaan partioharrastukseeni”, kertoo Linnea.

ovat mielettömiä tehopakkauksia ja hyviä pitämään langat käsissään. Yleisfiilis toimistolla on positiivinen ja työnteosta

TEKSTI Josefina Lilja KUVA Heikki Heinonen

27


PARTIO ON ALOITTEELLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI Kumppanuudet tukevat partio-ohjelman toteuttamista sekä vahvistavat ja laajentavat partion vaikutusta yhteiskunnassa.


Partio menee kouluun ja eskariin Syksyllä 2017 koulu alkoi monella 1.–2. luokkalaisella vauhdikkaissa merkeissä. Yli sadassa koulussa seikkailtiin partion jännittävässä maailmassa. Pääkaupunkiseudulla koululaisten Partioseikkailuun ilmoittautui mukaan ennätykselliset 7 400 lasta yli sadasta koulusta ja iltapäiväkerhosta. Keväällä puolestaan esikoululaiset pääsivät viettämään partioviikkoa. Mukana oli yli 1500 esikouluryhmää!

Partioseikkailu kouluissa Koulujen partioseikkailu koostui erilaisista toimin-

Partioviikolla aktiviteetteja pipien hoidosta mäntyjen istutukseen

nallisista aktiviteeteista. Viikon aikana kokeiltiin ja

Ohrakaskessa esikoulujen Partioviikkoa on vietet-

opittiin uusia asioita sekä liikuttiin luonnossa. Viikko

ty perusteellisesti. Viikon aikana 5- ja 6-vuotiaista

huipentui yhdessä tehtävään retkeen lähiluontoon. Sen

koostuva ryhmä on muun muassa istuttanut män-

lisäksi, että oppilaat oppivat paljon hyödyllisiä tietoja

nynsiemeniä 100-vuotiaan Suomen kunniaksi, tutus-

ja taitoja, Partioseikkailu toimi myös mainiona ryh-

tunut läheiseen kierrätyspisteeseen, käynyt liikenne-

mäyttämisen välineenä. Materiaali pohjautui uuteen

kävelyllä, hoitanut pipejä sekä pohtinut mainontaa ja

valtakunnalliseen perusopetuksen opetussuunnitel-

kohtuullista rahankäyttöä.

maan ja mukaili myös partion kasvatustavoitteita, jot-

Ryhmän opettaja Mette Järvenkylä on ollut todella

ka tukevat lapsen kasvua ottaen huomioon ikäryhmän

tyytyväinen Partioviikon materiaaleihin. ”Tämä vih-

kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet.

ko on niin upea”, hän näyttää hiirenkorville selattua ja tarralapuin kuorrutettua vihkoaan. ”Esikouluope-

Esikoululaisten partioviikko

tuksen tavoitteet on otettu tässä ihanasti huomioon

Espoolainen Ohrakasken päiväkoti oli yksi 1 500:sta

ja mahtavia toimintavinkkejä on niin paljon! Partio

partioviikkoa viettäneestä esikouluryhmästä. Esi-

tukee hyvin kasvatustavoitteitamme: sekä eskarissa

koululaisten suosikiksi nousi päivän hyvien töiden

että partiossa korostuvat sosiaalisten taitojen opette-

tekeminen. ”Toi on sellainen metsäkeitin!” ”Mun

lu, toisten huomioonottaminen, me-henki ja luonnon

isovelikin on Mastonvartija!” Partioviikon vietto Oh-

arvostaminen”, Järvenkylä iloitsee. ”Ja lapsille omat

rakasken päiväkodin esikouluryhmässä Espoossa on

Tee päivän hyvä työ -kortit, niihin kerätyt tarrat sekä

päättymässä läheisen lippukunnan vierailuun. Han-

Partioviikon päätteeksi juhlallisesti jaetut pinssit ovat

namari ”Hansu” Haikonen opastaa lapsia tottunees-

olleet todella tärkeitä.”

ti: ”Onkohan tää aikuisten vai lasten makuupussi?”

Esikoulujen Partioviikko järjestettiin tänä vuonna

Lapset kokoavat pienryhmissä retkikeittimiä, tuolla

ensimmäistä kertaa koko maassa – mukana oli 23 000

pötkötellään jo makuupussissa. Lopuksi leikitään par-

lasta 1 500 esikouluryhmästä. Pääkaupunkiseudulla

tioleikkejä.

Partioviikkoa vietti 3 700 lasta 170 esikouluryhmässä.

Eskarilaiset Jenna, Anton ja Minka esittelevät vii-

Vaikka Partioviikko on tältä keväältä vietetty, mate-

kon aikana tekemiään päivän hyviä töitä. Jokaisesta

riaalit ovat hyödynnettävissä ympäri vuoden. Ne voi

hyvästä työstä on saanut värittää osan Partioviikon

ladata maksutta Suomen Partiolaisten nettisivuilta.

symbolina ollutta lintua, ja nyt jokaisen linnut säihkyvät sateenkaaren väreissä. ”Mä olen hieronut äidin olkapäitä. Ja sitten meillä oli aika sotkuinen pöytä, niin mä siivosin sen”, Minka kertoo.

30

TEKSTI Susanna Kantola KUVITUS Eeva Helle


Vuonna 2017 eskariviikko järjestettiin ensimmäistä kertaa koko Suomessa.

31


Onnea satavuotiaille! Vuonna 2017 Suomen lisäksi kunnioitettavan sadan vuoden iän saavutti viisi päpalaista lippukuntaa: Hespartto, Helsingin Siniset, Muuttolinnut, Helsingin Metsänkävijät ja Viipurin Metsänkävijät. Tässä jutussa näistä neljä kertoo tarinansa. Sata vuotta sitten juuri helsinkiläiset lippukunnat ottivat tehtäväkseen partion valtakunnallisen organisoimisen: perustettiin suomalainen, ruotsalainen ja kaksikielinen vapaa partioryhmä. Sataan vuoteen mahtuu jos jonkinlaista kommellusta, ylä- ja alamäkiä, ja nyt nämä lippukunnat valottavat meille mielenkiintoista historiaansa. TEKSTI Mette Helin, Iiris Rekola, Daniel Weintraub ja Hanna Vehviläinen KUVAT Hesparton ja Muuttolintujen arkistot

1) Millainen lippukunnan historia on ollut?

Helsingin Siniset

2) Miten lippukunta on päätynyt siihen, missä nyt on?

1. HeSin perusti suomalaisen partiotoiminnan isä Verneri

3) Mikä lippukuntanne erottaa muista satavuotiaista

”Pöpö” Louhivuori. Ensimmäiset noin 50 vuotta lippukunta

lippukunnista?

toimi aivan keskustassa Kaisaniemessä. Lippukunnan oma kämppä Espoon Saarijärven Saaresta saatiin lahjoituksena

Hespartto

Vähäkallion suvulta 85 vuotta sitten. Samainen Vähäkallio

1. Lippukuntamme nimi Hespartto on lyhenne Suomalaisesta

lahjoitti piirille Kiljavan hieman myöhemmin. Parhaim-

Partiotyttöyhdistyksestä. Vuonna 1918 Hespartto oli maan

millaan Helsingin Sinisillä oli etäpesäkkeitä aina Töölöä ja

suurin ja lippukunnassamme perustettiin Suomen ensim-

Munkkivuorta myöten.

mäinen sudenpentulauma, silloiselta nimeltään tonttuvartio. Parikymmentä hesparttoa osallistui ensimmäiselle maail-

2. Kun keskustasta 1960- ja 1970-lukujen taitteessa loppuivat

manleirille Pax Tingille vuonna 1939, josta hesparttojen

lapset, siirrettiin toiminta Laajasaloon ja Pukinniemeen. Nyt

suomalaisryhmä palasi Saksan kautta laivalla kotiin vain

toisen satavuotiskauden alkaessa HeSi on siirtämässä toi-

muutama päivä ennen toisen maailmansodan syttymistä.

mintaansa uudelle kasvavalle alueelle Kruunuvuorenrantaan. Siellä on tarkoitus aloittaa jo keväällä perhepartiotoiminta

2. Aluksi Hespartolla ei ollut omaa koloa. Lippukunta eli

ja syksyllä perustoiminta. Samalla perinteinen poikalippu-

kiertolaiselämää johtajien kodeissa ja muutaman vuoden tai

kunta, jossa kyllä aina on toiminut myös tyttöjä, muuttuu

vuosikymmenen välein vaihtuvissa koloissa keskustan ym-

sekalippukunnaksi.

päristössä. Toiminta on vuosien saatossa ollut välillä hyvin vaikeaa. Leirejä ei ole ollut välillä sodan vuoksi mahdollista

3. Jokainen lippukunta eroaa tietysti muista. Meidät tuntee

pitää tai kunnollisia kokouksia järjestää tilan uupumisen

sloganeista ”Apteekkari elää…” ja ”52”.

vuoksi. Hesparton jäsenet ovat olleet aktiivisesti mukana vapaaehtoisina sota-aikana sairaaloissa, järjestöissä ja rin-

Muuttolinnut

tamalla sekä rauhan aikana esimerkiksi vanhustentaloissa

1. Lippukunta on perustettu Viipurissa 15.4.1917 nimellä

ja Punaisessa Ristissä. Vaikka toimiminen on välillä ollut

Viipurin Suomalaiset Partiotytöt. Lippukunnan vaiheet ovat

vaikeaa, partiomainen asenne on säilynyt.

varsin mielenkiintoiset. Lippukunnan nimi on muuttunut kaksi kertaa, ensin Viipurin Tyttöpartioksi vuonna 1930 ja

32

3. Lippukuntamme omana juttuna voi mainita vahvan musiik-

Muuttolinnuiksi vuonna 1973. Lippukunta on toiminut nel-

ki- ja leikkiperinteen: meillä lauletaan ja paljon. Nykyään jär-

jällä eri paikkakunnalla: ensin Viipurissa, sotien jälkeen Hel-

jestämme retket ja leirit aina jollakin teemalla, jonka ympärille

singissä ja vähän aikaa sivutoimisesti Lahdessa ja vuodesta

ohjelma rakentuu. On ollut Muumi-talvileiri, keskiaikainen

1972 lähtien Espoossa Matinkylässä. Tyttölippukunnasta tuli

kesäleiri, Nälkäpeli-retki ja Harry Potter-sepeli. Korkeasta

sekalippukunta vuonna 1982. Usein tasavuosia täyttäessä lip-

iästään huolimatta lippukuntamme on rento ja nuorekas.

pukunta on tehnyt juhlavaelluksen Äkäslompolossa.


Jotain kertoo perustajamme päättäväisyydestä se, että kun tarve ilmeni lippukunnan omalle marssille, saatiin sen säveltäjäksi itse Sibelius.

2. Monta kertaa uhkana on ollut toiminnan lakkauttaminen,

3. Painotamme toiminnassamme perinteisiä partiotaitoja

mutta aina muutaman vahvan johtajan ansiosta lippukunnan

ja pyrimme toteuttamaan toimintaamme mahdollisimman

tarina on jatkunut. Lippukunnan 100-vuotishistoriikin nimi

runsaasti metsässä. Tykkäämme vaeltaa kesäisin ja talvisin

on Urheasti, rohkeasti 100 vuotta ja se kuvaa mainiosti lip-

sekä rakentaa mahdottoman kokoisia rakennelmia käyttä-

pukunnan vaiheita ja ennakkoluulotonta toimintaa.

mällä pelkkiä köytöksiä.

3. Historia on ollut hyvin mielenkiintoinen, koska nimi ja paikkakunnat ovat vaihtuneet. Lippukunnassa ollaan ylpeitä vanhoista viipurilaisista juurista, mutta toimintaa kehitetään rohkeasti ja ollaan mukana partioliikkeen kehityksessä. Ehkä meidät myös erottaa se, että vaikka lippukunta on ollut kauan olemassa, sillä ei ole omaa mökkiä, majaa tai venettä.

Helsingin Metsänkävijät 1. Oppikoulun opettaja Ilmari “Isohukka” Vainio perusti lippukuntamme oppilaidensa toiveesta. Sittemmin hän perusti useita muitakin Metsänkävijä-lippukuntia ympäri Suomea. Jotain kertoo perustajamme päättäväisyydestä se, että kun tarve ilmeni lippukunnan omalle marssille, saatiin sen säveltäjäksi itse Sibelius. 2. Vuosisadan aikana muodostuneet perinteet ohjaavat toimintaamme vahvasti, mutta pyrimme pitämään siitä kiinni, että lippukuntaamme johtavat aina nuoret. Tällä tavalla olemme onnistuneet pitämään toimintamme nuorekkaana eikä rikas historiamme toimi kehityksen hidasteena.

33


Partiolainen vaikuttaa yhteiskunnallisesti

”S

aako partiohuivi kaulassa mennä vaali-

tai emme, juuri poliitikkoihin meidän on vaikutettava, jos

teltalle, jos koko järjestö on poliittisesti

haluamme sanoa sanamme esimerkiksi lähikouluihin, met-

sitoutumaton?” Vastaus tähän vaali-

sien kaavoituksiin tai järjestöjen avustuksiin.

huumassa syntyneeseen kysymykseen on, että kyllä saa. Suorastaan pitää.

Kukaan ei äänestä yhtä hyvin kuin sinä

Kevään 2017 kuntavaalien alla Pääkaupunkiseudun Partio-

Kukaan ei äänestä yhtä hyvin kuin sinä on Allianssin vaalislo-

laiset lanseerasi oman Vaalikani-merkin. Merkin sai teke-

gan. Se on nerokas! Myös partion kannalta on ihan sama,

mällä kuntavaaliaiheisia aktiviteetteja. Mutta miksi ihmeessä

mitä puoluetta tai ketä ehdokasta äänestät. Pääasia on se,

partion pitäisi kannustaa nuoria äänestämään?

että äänestät sinulle tärkeiden asioiden puolesta ja näin teet kaupungista sen asukkaiden – siis sinun – näköistä.

Kasvatustavoitteet

34

Ilmeisin vastaus on tietysti kasvatustavoitteet. Yksi neljästä

Nuoret äänestävät aika vähän

isosta tavoitteestamme on tukea lasten ja nuorten suhdet-

Pääkaupunkiseudulla 18-29-vuotiaiden nuorten osuus väes-

ta yhteiskuntaan. Me haluamme, että partiolainen tietää ja

töstä on 18 % ja valituista kaupunginvaltuutetuista alle 30-vuo-

tuntee, miten yhteiskunnassa tehdään päätöksiä ja kuin-

tiaita vaalikauden alkaessa oli 7 %. Nuorista 33 % käytti viime

ka niihin vaikutetaan. Haluamme, että partiolainen kasvaa

kuntavaaleissa äänioikeuttaan, koko väestössä äänensä antoi

aktiiviseksi kansalaiseksi. Niin kauan kuin meitä koskevat

58 %. Eläkeläiset muuten äänestävät kaikkein aktiivisimmin.

päätökset tehdään edustuksellisessa demokratiassa, partio-

Eläkeläisiä on myös paljon, joten heidän suhteellinen sa-

lainen äänestää.

nanvaltansa on todella iso, jos nuoret jättävät äänestämättä.

Päätökset tehdään politiikassa

Valtuustot edustavat kansaa vähän vinosti

Verrattuna vuosien, saati vuosikymmenten, takaiseen ai-

Kärjistäen valtuustoihin valitaan iäkkäitä, korkeakoulu-

kaan, muutoksia saa nykyisin ajettua toki muutakin kautta

tettuja miehiä. Koko Suomessa valtuutettujen keski-ikä on

kuin politiikalla. Ei-poliittiset liikkeet, esimerkiksi aktiivi-

49 vuotta ja 94 % heistä on yli 30-vuotiaita. Korkeakoulu-

set kaupunginosaliikkeet tai taitava somekampanjointi, voi

tettuja on kaksi kertaa niin paljon kuin muussa väestössä,

todella saada muutoksia aikaan. Silti iso osa arkeemme vai-

miehiä kaksi kertaa niin paljon kuin naisia. Keski-ikäinen

kuttavista päätöksistä tehdään kuntapolitiikassa. Halusimme

korkeakoulutettu mies voi totta kai olla hyvinkin meidänlais-


Haluamme, että partiolainen kasvaa aktiiviseksi kansalaiseksi. Niin kauan kuin meitä koskevat päätökset tehdään edustuksellisessa demokratiassa, partiolainen äänestää.

ten nuorisojärjestöjen asialla, mutta onhan se vähän vinoa,

ilmoittautunut tuolle sivustolle, tee se vaikka heti. Partioko-

jos vain aikuiset päättävät myös nuoria koskevista asioista.

kemuksesta on taatusti etua valtuustossa ja lautakunnissa toimiessa!

Haluamme myös nuoria ehdolle

Tilastotiedot perustuvat Kuntaliiton taskutilastoon val-

Paitsi että kannustamme äänestämään, kannustamme

tuustokaudesta 2000-2012, vuoden 2013 Nuorisobaromet-

yleensäkin osallistumaan kuntapolitiikkaan. Ajattelemme,

riin sekä Tilastokeskuksen tietoihin vuonna 2012 valituista

että on vain eduksi, jos kasvava osa valtuutetuista tietää

valtuustoista. Väestötilastoja on lainattu myös Helsingin

omakohtaisesti, millaista nuorten elämä pääkaupunkiseu-

kaupungin koosteesta vuodelta 2016.

dulla on 2010-luvulla. Partiotaustaisia ehdokkaita kootaan partioehdokkaat.fi-sivulle – ja jos olet ehdolla etkä vielä ole

TEKSTI Leea Lakka KUVA Eeva Helle

MIKÄ IHMEEN VAALIKANI? Kuntavaalien alla Pääkaupunkiseudun Partiolaiset lanseerasi oman Vaalikani-merkin. Mietimme, mikä sympaattinen eläin yhdistäisi koko pääkaupunkiseutua. Hyvin nopeasti päädyimme kaniin: tuskin on yhtään pääkaupunkiseutulaisempaa eläintä kuin citykani. Kani käy myös nopsan ja uteliaan luonteensa myötä erinomaisesti vaalikevään toteemieläimeksi. Vaalikani hihamerkin sai vuonna 2017 tekemällä kuntavaaliaiheisia aktiviteetteja. Kyseessä ei ollut virallinen partio-ohjelman mukainen suoritusmerkki, mutta kangasmerkin sai kiinnittää partiopaidan oikeaan hihaan. Merkki sopi kaikille ikäkausille, tosin mielekkäin se oli tarpojille ja sitä vanhemmille. Merkissä oli kahdeksan kuntavaaliaiheista aktiviteettia ja merkin sai suoritettuaan niistä viisi:

1. Käyn ainakin neljän puolueen vaalikiskalla. 2. Juttelen livenä ainakin kahden ehdokkaan kanssa. 3. Katson vaalitenttiä telkkarista tai netistä. 4. Osallistun vaalipaneeliin koulussa tai muualla. 5. Kysyn vaalipaneelissa kysymyksen. 6. Teen vaalikoneen netissä ja vertailen tuloksiani ryhmän kesken. 7. Äänestän tai lähden jonkun äänestysikäisen mukaan vaalipaikalle. 8. Juon vaalikahvit.

35


YHDESSÄ METSÄÄN Luonto on elämyksellinen toiminta- ja oppimisympäristö lapsille ja nuorille. Suomen Partiolaisten vuoden 2017 ohjelmapainotuksena oli Yhdessä Metsään.

36


37


Talvileirille metsään Helmikuussa 2017 noin 300 partiolaista kokoontui Kiljavalle Suomen suurimmalle talvileirille Helmelle. Helmellä opittiin uusia partiotaitoja, ulkoiltiin talvisessa luonnossa ja tutustuttiin uusiin ystäviin.

”H

alusimme Helmi-leirin avulla edistää talviretkeilyä ja opettaa lapsille ja nuorille talviretkeilytaitoja. Oleskelimme ja yövyimme ulkona

koko leirin ajan. Jokainen leiriläinen nuorimmasta sudenpennusta lähtien osallistui kaikkeen leiriohjelmaan ja leirin huoltoon, kuten kipinämikkovuoroihin eli telttojen lämmittämiseen öisin”, leirinjohtaja Laura Setälä valottaa. Helmi-leirillä harjoiteltiin perinteisiä erätaitoja, kuten ensiapua, nuotion tekoa, eläinten jälkien tunnistamista, hiihtosuunnistusta sekä kädentaitoja, mutta kokeiltiin myös paljon uutta: tutkittiin tähtiä, rakennettiin lumikenkiä ja hätämajoitteita sekä leikittiin uusia leikkejä, kuten naskaliformulaa. Rohkeimmat saattoivat saunomisen lomassa pulahtaa avantoon.

Leiriohjelmaa yhteistyössä alan opiskelijoiden kanssa Osa leirin ohjelmasta toteutettiin yhteistyössä Kiljavan opiston erä- ja luonto-opaskurssin kanssa. Opiskelijat järjestivät partiolaisille ohjelmaa, kuten pilkkimistä tai lumikenkien rakentamista osana omaa näyttötutkintoaan. ”Pyrimme partiopiirinä aktiivisesti löytämään uusia yhteistyömahdollisuuksia”, Setälä kertoo. ”Oppilaitosten kanssa ei ole tehty aiemmin näin laajasti leiriyhteistyötä.” Yhteistä ohjelmaa järjestetään myös Leirikesä ry:n kanssa, joka järjestää Kiljavalla samaan aikaan kaikille lapsille avoimen talvileirin. Partio on tekemällä oppimista ja vastuuseen kasvamista; partiossa jokainen lapsi tai nuori saa sopivan haasteellisia tehtäviä. Helmi oli nuorissa, mutta osaavissa käsissä – esimerkiksi leiritoimikunnan eli leiristä vastaavien johtajien keski-ikä oli 23 vuotta. ”Nuoremmilla johtajilla on tukenaan vanhempia johtajia, jotka toimivat tarvittaessa mentoreina”, Setälä kuvailee. TEKSTI Susanna Kantola KUVAT Anni Karlsson, J. Heikkonen

38


39


Luonnon päivät veivät metsään Vuonna 2017 vietettiin Suomen juhlavuoden kunniaksi kaikkina eri vuodenaikoina Luonnon päiviä: talveen sukellettiin 4.2., keväästä villiinnyttiin 20.5., kesäyöhön rakastuttiin 19.6. ja luontoa juhlittiin 26.8. KUVAT Päivi Anttonen, Susanna ”Suski” Mikander, Sini Koivula, Antti Jalo

Elokuussa Johtajatulilla Suomen luonnon päivää juhlittiin nauttimalla Syödään yhdessä -päivällistä 400 metriä pitkien pöytien ääressä.

Korvenkoukkaajien tyylinäyte Suomen luonnon päivän viettämisestä.

Lippukunnille Luonnon päivät tarjosivat mahtavan tilaisuuden järjestää avoimia retkiä.

40

Talveen sukellettiin helmikuussa.


41


Retkiruokaa luonnossa

B

42

onfire Appetit –retkiruokablogin taustalla toi-

sekä reippaan annoksen kekseliäisyyttä.” Ei siis ihan niin

miva viiden partiokaveruksen porukka, Simo

helppoa, kuin miltä se kuvissa näyttää.

Pynnönen, Kimmo Koivisto, Mikko ”Moq”

Kaikkia retkikokkeja Pynnönen kehottaa kokkaamaan

Miettinen, Antti ”Päde” Mäkinen ja Jussi

oman tason mukaan, ja etenemään pikkuhiljaa vaikeampiin

Valle, toimi vuonna 2017 Luonnon päivien lä-

ruokalajeihin ja ateriakokonaisuuksiin. Tärkeäksi muis-

hettiläinä. He ottivat projektikseen luoda vuoden kaikille

tettaviksi niin aloittelijalle kuin konkarillekin hän kertoo

neljälle Luonnon päivälle retkimenun.

ajoituksen: ”Huolehdi ettei ruoka joudu odottamaan ruo-

”Retkijuhlamenuun ei ollut varsinaista kaavaa olemassa,

kailijoita vaan päinvastoin. Tosin esimerkiksi pataruoat

joten Ulkoministeriön virallinen menu tuntui luontevalta

usein paranevat pidemmän haudutuksen myötä, joten niitä

tavalta avata peli”, Simo Pynnönen kuvaa helmikuun ate-

kannattaa suosia, jos ei pysty määrittämään tarkkaa ruo-

riakokonaisuuden syntyä. Kuitenkaan aivan suoraan sitä ei

kailuaikaa etukäteen”. Myös hyvän maustamisen ja inno-

lähdetty kopioimaan, vaan pienellä muuntelulla se sovitet-

vatiivisen suunnittelun tärkeyttä hän korostaa: ”Yritämme

tiin istumaan paremmin retkiympäristöön. Vaikka Bonfire

itse aina aloittaa suunnittelun pohtimalla mitä haluaisimme

Appétitin taidonnäyte onkin niin sanottu jokamiehen versio,

metsässä syödä ja vasta sen jälkeen murehdimme käytännön

ei Pynnönen sitä kuitenkaan aloittelevalle retkikokille suo-

rajoitteita!”

sittelisi: ”Valmistaminen vaati meillä neljältä kokeneelta

Kokkaaminen ei kuitenkaan ole mitään rakettitiedettä,

retkikokilta noin 4-5 tuntia, kaksi retkikeitintä, nuotiokat-

joten kannattaa rohkeasti kokeilla ja löytää itselle sopi-

tilan, nuotiopaistinpannun, lukuisia astioita, työvälineitä

vimmat reseptit.


Viestintätekoja lippukunnissa Viime syksynä piirin viestintä- ja markkinointiryhmä pohti, miten saataisiin selville, millaisessa kunnossa lippukuntien sisäinen ja ulkoinen viestintä on ja miten lippukuntaviestintää voitaisiin tarvittaessa kehittää. Lopputuloksena syntyi täysin uusi Vuoden viestintäteko -kilpailu, jonka taustalla oli lippukunnille ennestään tuttu lippukuntalehtikisa. Loppuvuoden aikana tietoisuus kilpailuista levisi piirin eri alueilla, minkä seurauksena osallistujia alkoi kertyä pikkuhiljaa. Kilpailussa oli kolme kategoriaa: vuoden partioviestintä, vuoden partiomarkkinointi sekä vuoden kehittyjä. Ylivoimaisesti eniten suosiota saavutti partioviestintä, johon lippukunnat saivat osallistua vapaavalintaisella tavalla. Kilpailun lopputuloksia arvioidessa saattoi huomata, että moni lippukunta oli viime vuonna panostanut sosiaaliseen

Helmikuun Luonnon päivän juhlamenu ulkoministeriön virallista satavuotisjuhlamenuta mukaillen:

mediaan, nettisivuihin sekä vanhemmille suunnattuun vies-

Canapé

esimerkkejä ovat Saharan Sissien lippukunnan juhlavuoden

metsäsienisalaattia ruissipsillä

kunniaksi järjestämä #60vuotta60kuvaa-instagramkam-

Alkuruoka lohta tervakastikkeella, tillikurkkuja ja vihreää perunasalaattia viherlisukkein

tintään. Esimerkkejä toimivista nettisivuista ovat esimerkiksi Haagan Sirkkujen ja Toimen Poikien verkkosivut. Osa lippukunnista oli keksinyt jotain aivan uutta markkinoidakseen toimintaansa ja koko partioliikettä. Tästä hyviä

panja sekä Korven Koukkaajien #vegeretki-blogi.

Vegeretki-blogi Korven Koukkaajissa on pitkään tehty retkillä hyvää ja ra-

Pääruoka

vitsevaa kasvisruokaa. Muutama vuosi sitten he päättivät

liekitettyä karitsan sisäfileetä ja

jakaa parhaat reseptit muillekin ja perustaa sitä varten blo-

kauralla täytetty kaalikääryle

gin. Lokakuussa 2017 blogi valittiin Retkipaikan Kuukauden

Jälkiruoka kahvi, Sibeliuksen suosima konjamiini ja runebergintorttu

retkeilyblogiksi. Vegeretki.fi-sivulla julkaistaan retkille, leireille ja purjehduksille sopivia kasvisruokaideoita. Reseptit on tehty myös hintatietoisen retkeilijän kukkaroa ajatellen, ja jokaisen ohjeen yhteydessä kerrotaan annoskohtainen kustannusarvio. Vegeretki on lyhyen toimintansa aikana onnistunut tuottamaan todella laajalti monipuolista sisältöä ja varmasti sitä

• Voit käydä kurkkaamassa kaikkien

kautta kannustanut uusia ihmisiä kasvisruokavalion pariin.

Luonnon päivien ateriakokonaisuudet Bonfire Appétitin blogista osoitteessa >> http://www.bonfireappetit.fi/ • Simon vinkki: Facebookin Retkikokki- ryhmä on loistava paikka kokemusten vaihtamiseen jayleiseen metsäruoka- fiilistelyyn lähes 2500 samanmielisen kanssa! >> https://www.facebook.com/ groups/retkikokki/

TEKSTI Joona Aaltonen KUVAT Simo Pynnönen, Susanna Mikander

43


Yrittäjän kanssa metsään Yhdessä metsään -kampanja kutsui vuonna 2017 lippukunnat ja yritykset järjestämään yhteisiä metsäretkiä. Kysyimme kuljetusyrittäjä Janne Vuoriselta, millaista yhteistyötä partiolaiset ja yrittäjät voivat tehdä.

Miksi partiolaiset ja yrittäjät ovat hyviä yhteistyökumppaneita?

idea on järjestää kaikille alueen asukkaille avoin metsäretki

Meitä yhdistävät rohkeus, vastuunkanto ja johtajuus – siksi

ohjelmasta ja yritys auttaa muissa järjestelyissä, kuten vies-

yhteistyö on luontevaa. Partiossa pääsin johtamaan ensim-

tinnässä.

yhdessä yrityksen kanssa. Partiolaiset voivat vastata retken

mäistä kertaa, kun olin 13-vuotias. Harrastuksesta saamani taidot ovat auttaneet yrittäjän uralla.

Mitä hyötyä yhteistyöstä on lippukunnalle? Yritysyhteistyö on lippukunnalle mahtava tilaisuus saada

Millaista yhteistyötä lippukunnat ja yritykset voisivat tehdä?

lisää jäseniä, yhteistyökumppaneita ja apua tapahtumien

Jokainen yritys on erilainen ja yhteistyötapoja on paljon.

dollisesti uusia asiakkaita. Yhteistyö edistää myös yrittä-

Partio-ohjelma.fi/ohjelmapainotus-sivuilla on listattu esi-

jyyskasvatusta: lippukunta voi käydä tutustumassa yrityksen

merkkejä yhteistyöstä eri alojen yritysten kanssa. Esimerkik-

toimintaan ja yrittäjä tulla retkelle kertomaan työstään.

järjestämiseen. Yritys puolestaan saa näkyvyyttä ja mah-

si elintarvikealan firma voisi suunnitella lippukuntaretken ruuat ja kuljetusalan yritys auttaa kuljetuksissa. Loistava

Yrittäjiä ja partiolaisia yhdistää rohkeus – siksi yhteistyö on luontevaa. Kuljetusyrittäjä Janne Vuorinen

44

TEKSTI JA KUVAT Mikko Jalo


Haukkalammen opastupa viimeistä kesää partiolaisilla

N

uuksion kansallispuiston itäosissa sijaitseva

täneet tuvassa pientä kahvilaa, auttaneet sekä neuvoneet

opastupa Haukanpesä sulki kesäkauden jäl-

retkeilijöitä ja myyneet karttoja. Kävijät ovat muun muassa

keen ovensa lokakuussa 2017. Vuonna 2013

kyselleet reittiä potentiaalisille liito-oravapaikoille. Lisäksi

tupa siirtyi Metsähallitukselta Pääkaupun-

partiolaiset ovat vetäneet opastettuja kierroksia erityises-

kiseudun Partiolaisten vastuulle, kun uusi

ti päiväkoti- ja koululaisryhmille sekä lämmittäneet tuvan

luontokeskus Haltia avasi ovensa. Kuluneella kaudella tupa

yhteydessä olevaa saunaa.

oli viimeistä kertaa partiolaisten käytössä. Kuluneiden vuosien aikana partiolaiset ovat kesäisin pi-

TEKSTI JA KUVAT Susanna ”Suski” Mikander

45


Tilinpäätös 2017

P

iirin

ylijäämää

tukselta sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuk-

98 859,57 euroa (158 936,66 euroa vuonna 2016).

tilinpäätös

2017

osoittaa

selta. Julkisen rahoituksen osuus piirin kokonaistuotoista oli

Käyttötilin saldo oli vuoden lopussa 275 953,34

20,5 prosenttia.

euroa. Lisäksi yhdistyksellä oli 31.12.2017 Taa-

Yksityisiä avustuksia piiri vastaanotti yhteensä 214 000

leritehtaan rahasto-osuuksia kirjanpitoarvolla

euroa (224 000 euroa vuonna 2016). Nämä avustukset saatiin

300 613,38 euroa (markkina-arvolla 330 152,50 euroa). Piirin

Urlus-Säätiöltä, Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistyk-

maksuvalmius oli koko tilikauden ajan vakaa.

seltä ja Tunkelon säätiöltä. Urlus-Säätiö tuki piirin välityk-

Vuonna 2017 piirin kokonaistuotot olivat noin 12 tuhatta

sellä myös lippukuntia yhteensä 37 565 eurolla (57 640 eu-

euroa pienemmät kuin budjetoidut. Kokonaiskulut puoles-

rolla vuonna 2016). Näiden lisäksi vuodelle 2017 kohdistettiin

taan jäivät noin 113 tuhatta euroa alle budjetoidun. Kulu-

myös 20 000 euroa Yhteisvastuukeräyksen varoja.

puolella merkittävimmät säästöt tulivat henkilöstökuluista, joihin oli budjetoitu 837 tuhatta euroa, mutta joiden toteuma

Kiinteistöt 2017

oli vain 788 tuhatta euroa. Toinen merkittävä kokonaiskulu-

Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön hallinnoimat partiokäm-

ja pienentävä tekijä oli piirileiri Kliffan vuoden 2017 aikana

pät Nuuksiossa, Nummelassa, Vantaalla, Kiljavalla ja Inkoon

syntyneiden kulujen ja tuottojen siirto leirivuodelle 2018.

Kavalahdessa olivat taas läpi vuoden partiolaisten retki- ja leirikäytössä.

Varainhankinta

rakennustyöt, mutta uudistuksia toki tehtiin. Esimerkiksi

omatoimisen varainhankinnan muoto sekä lippukunnille

elokuun lopulla juhlittiin Kavalahden 20-vuotisjuhlia ja en-

että piirille. Vuonna 2017 kampanjaan osallistui 112 PäPa:n

nen sitä rakennutettiin yhteistyössä Helsingin Partiopoikain

lippukuntaa (114 vuonna 2016), jotka myivät kalentereita

kannatusyhdistyksen ja Inkoon kunnan kanssa alueelle kaksi

yhteensä 76 564 kappaletta (71 668 vuonna 2016). Myyn-

keittokatosta. Myös Lassila ja keittiökeskus kunnostettiin

ti nousi edelliseen vuoteen verrattuna noin 6,8 prosenttia.

ulkoa. Lisäksi isännistö kunnosti talkootyönä Nuuksiossa

Valtakunnallisesti partiolaisten adventtikalentereita myytiin

isännänkämpän.

307 269 kappaletta (294 594 vuonna 2016), joista PäPa:n myymä osuus oli 24,9 prosenttia.

46

Vuotta 2017 ei aiempien vuosien tapaan värittänyt suuret

Adventtikalenterimyynti on edelleen selvästi merkittävin

Alueena korkein käyttöaste oli Kiljavalla, ja yksittäisistä kämpistä käytetyimmät olivat Kiljavan Alakämppä ja Kassu

Julkisia avustuksia PäPa sai 383 597 euroa (329 800 vuon-

sekä Kavalahden Urhola. Vaikka viikonloppukäyttö kämpil-

na 2016). Julkisia avustuksia piiri sai Helsingin kaupungin

lä onkin aktiivista, on niillä tilaa myös uusille käyttäjille.

nuorisoasiainkeskukselta, opetus- ja kulttuuriministeriöltä,

Lisätietoa kämpistä ja mahdolliset varaukset: www.partio-

aluehallintovirastolta, opintokeskus Sivikseltä, metsähalli-

kämpät.fi.


Tuotot 2017 (1 864 t€)

TOT 2017 Osanottajamaksut

Toteuma 2017

Budjetti 2017

(1 864 t€)

(1 877 t€)

BUD 2017

189 670

225 455

TOT 2016

12 %

10 %

3%

21 %

227 145

15 %

Kohdeavustukset ja muut varsinaisen toiminnan tuotot Jäsenmaksutuotot

278 965

54 280

71 800

661 132

654 401

660 958

Myyntituotot

338 109

345 167

319 293

Yleisavustukset

381 597

593 473

540 290

14 928

4 000

23 765

Muut tuotot

32 %

18 %

35 % 35 %

18 %

Toteuma 2017

Kulut 2017 (1 765 t€)

(1 766 t€)

TOT 2017 Henkilöstökulut Poistot Muut kulut

Verot

TOT 2016

788 454

837 326

639 293

6 035

6 035

14 582

794 858

866 852

864 850

20

0

97

174 278

169 015

164 071

1 896

0

1 421

Rahoituskulut Varainhankinnan kulut

BUD 2017

0%

1%

Toteuma 2017 (1 879 t€)

0%

0%

0%

0% 10 %

9%

45 % 45 %

45 % 46 %

0%

0%

Adventtikalenterien myynti Vuosi

Myydyt

Myynnin muutos

kalenterit (kpl)

edellisestä vuodesta (%)

2013

66014

3,59 %

2014

70239

6,40 %

2015

74581

6,18 %

2016

71668

-3,91 %

2017

76564

6,83 %

90000

8,00 %

80000

6,00 %

70000 4,00 %

60000 50000

2,00 %

40000

0,00 %

30000

-2,00 %

20000 -4,00 %

10000

-6,00 %

0 2013

2014

2015

2016

2017

47


Tuloslaskelma

1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

Liitetiedot

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

Osanottajamaksut

189 669,50

227 144,50

Avustukset

274 065,00

71 800,00

Muut tuotot

4 900,06

3 749,96

468 634,56

302 694,46

9

Kulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

-648 174,24

-520 833,24

Henkilösivukulut

-140 279,63

-118 460,20

Vapaaehtoiset henkilösivukulut

-28 352,19

-24 065,12

-816 806,06

-663 358,56

2

Muut kulut

Poistot

-6 034,80

-14 581,87

3

Vuokrat ja vastikkeet

-83 084,67

-90 779,57

4

Ulkopuoliset palvelut

-186 743,09

-204 179,57

5

Matka- ja majoituskulut

-128 015,56

-142 373,70

Materiaalikulut

Muut toimintakulut

Kulukorvaustuotot

-81 222,75 -484 703,66

206 821,10

162 473,89

-772 540,62

-855 367,23

6,7,8

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

-115 174,79 -460 308,81

-1 120 712,12

-1 216 031,33

VARAINHANKINTA

Tuotot

Jäsenmaksut

661 132,20

660 958,15

Myyntituotot

338 108,61

319 293,32

Keräystuotot

13 420,00

19 162,50

Ilmoitus- ja mainostuotot

1 500,00

800,00

Muut varainhankinnan tuotot

2,89

0,00

1 014 163,70

1 000 213,97

7

Kulut

Ostokulut

Muut varainhankinnan kulut

-161 958,46

-154 942,39

-12 319,40

-9 128,35

-174 277,86

-164 070,74

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ

839 885,84

836 143,23

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot

Muut korko- ja rahoitustuotot

5,02

52,47

Kulut

Korkokulut ja muut rahoituskulut

-19,68

-96,64

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ

OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ

-14,66

-44,17

-280 840,94

-379 932,27

YLEISAVUSTUKSET 9

Valtion toiminta-avustus

Valtion erityisavustus

10 023,28

13 977,26

Muut yleisavustukset

135 000,00

292 790,00

Kaupungin avustukset

143 543,61

140 492,35

93 030,00

93 030,00

381 596,89

540 289,61

YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ

381 596,89

540 289,61

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

100 755,95

160 357,34

VEROT

Tuloverot

-1 896,38

-1 420,68

TILIKAUDEN TULOS

98 859,57

158 936,66

48


31.12.2017

31.12.2016

Liitetiedot

VASTAAVAA

Tase

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet 2

Toimistokalusto

Muu kalusto

26491,06

31789,3

736,56

1 473,12

27 227,62

33 262,42

Rahoitusarvopaperit 3

Osakkeet ja osuudet

300 613,38

300 613,38

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

327 841,00

333 875,80

VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 4

Tarvikevälitysvarasto

Koulutustarvikkeet

10 127,90

9 096,36

704,12

1 117,29

Varainhankintatuotteet

1 000,00

1 120,00

EA-todistusten varasto

7 833,00

7 077,00

19 665,02

18 410,65

Lyhytaikaiset saamiset

Lainasaamiset

Myyntisaamiset

Siirtosaamiset

1 877,00

0,00

65 192,92

40 917,26

101 933,60

71 399,35

169 003,52

112 316,61

Rahat ja pankkisaamiset

Rahat

Pankkisaamiset

1 385,75

1 364,55

307 246,67

162 290,67

308 632,42

163 655,22

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

497 300,96

294 382,48

VASTAAVAA

825 141,96

628 258,28

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 5

Käyttöpääoma

41 352,34

41 352,34

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

Tilikauden yli-/alijäämä

395 623,33

236 686,67

98 859,57

158 936,66

494 482,90

395 623,33

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

535 835,24

436 975,67

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat

Siirtovelat

89 737,46

49 419,90

199 569,26

141 862,71

289 306,72

191 282,61

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

289 306,72

191 282,61

VASTATTAVAA

825 141,96

628 258,28

49


Tuloslaskelman liitetiedot

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen (1753/2015) pienyrityksiä koskevien säännösten mukaisesti.

1) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan määräisenä. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty hankinnan välittömät menot.

2) Vertailukelpoisuus Avustusten esitystapaa on muutettu vertailukauteen nähden. Esitystavan tarkempi erittely alla. Aiemmin rahojen ja pankkisaamisten alla esitetyt virikesetelit on siirretty siirtosaamisiin. Muutokset on tehty myös vertailutietoihin.

1. Kokonaistuotot ja -kulut Kokonaistuotot Kokonaiskulut 2. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Lomapalkkavaraus Palkkojen oikaisuerät Eläkevakuutukset Muut henkilöstösivukulut Vapaaehtoiset sosiaalikulut

2017 1 864 400,17 -1 765 540,60 98 859,57 -639 791,77 -31 316,97 22 934,50 -117 283,00 -22 996,63 -28 352,19

2016 1 843 250,51 -1 684 313,85 158 936,66 -530 215,10 6 038,21 3 343,65 -98 668,63 -19 791,57 -24 065,12

-816 806,06 -663 358,56 Työsuhteessa olleen henkilöstön määrä Vakituinen työsuhde 13 13 Määräaikainen, yli 6 kuukauden työsuhde 9 4 Kausityöntekijät, alle kuuden kuukauden työsuhde 50 37 Freelancer 1 1

Yhteensä Työsuorite henkilötyövuosina

73 18,5

55 15,3

3. Poistot Toimistokalusto: seitsemän vuoden tasapoisto. Muu kalusto: viiden vuoden tasapoisto. Tietokoneohjelmat alaskirjattu v. 2016. Tietokoneohjelmat 0,00 -8 547,08 Toimistokalusto -5 298,24 -5 298,23 Muu kalusto -736,56 -736,56

-6 034,80

-14 581,87

4. Vuokra- ja vastikekulut Tilavuokrat Laite- ja tarvikevuokrat

-60 345,79 -22 738,88

-58 967,23 -31 812,34

-83 084,67

-90 779,57

5. Tilintarkastajan palkkiot Tilikauden aikainen tarkastus 1 860,00 1 860,00 Edellisen tilikauden vuositarkastus 1 860,00 1 855,80 6. Luottotappiot

3 720,00 -2 565,82

3 715,80 -1 928,72

7. Jäsenmaksut Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n osuus jäsenmaksuista Suomen Partiolaiset ry:n osuus jäsenmaksuista

317 743,00 343 389,20

317 610,00 343 348,15

661 132,20

660 958,15

Jäsenmaksut yhteensä

8. Jaetut stipendit Stipendit (päiväleirit)

-2 580,00

-2 560,00

9. Avustukset Kohdennetut avustukset Helsingin kaupungin NK leiriavustus, päiväleirit 45 000,00 32 300,00 * Urlus-säätiön avustus on aiempina Helsingin kaupungin NK projektiavustus, Mellunkylän lapset 0,00 5 500,00 vuosina esitetty kokonaisuudessaan Yhteisvastuukeräys, Mellunkylän lapset 20 000,00 0,00 varainhankinnan alla tilillä Lahjoitukset ja Aluehallintovirasto, Päiväleirit** 12 000,00 10 500,00 yksityiset avustukset. Vuonna 2017 avustus Aluehallintovirasto, Mellunkylän lapset** 6 000,00 0,00 on jaoteltu avustuspäätöksen mukaisesti Metsähallituksen avustus, Haukkalammen opastoiminta 24 000,00 24 000,00 kohdennetun avustuksen osuuteen ja Tunkelon säätiö, päiväleirit*** 4 000,00 4 000,00 yleisluontoisen avustuksen osuuteen. OKM, Mellunkylän lapset 20 000,00 10 000,00 Lippukunnille jaettavaksi myönnetty osuus STEA palkkausavustus, Mellunkylän lapset, Paikka auki 30 000,00 0,00 sisältyy kohdennetun avustuksen osuuteen Urlus-säätiö, kohdennettu osuus* 112 565,00 0,00 varsinaisen toiminnan tuotoissa, ja kuluissa 273 565,00 86 300,00 jaettu osuus näkyy muissa toimintakuluissa tilillä Jaetut avustukset. Muutokset on tehty -57 640,00 myös vertailutietoihin. Yleisavustukset ** Aluehallintoviraston avustus on aiem Valtion toiminta-avustus 143 543,61 140 492,35 pina vuosina esitetty yleisavustusten tilillä Valtion erityisavustus, Opintotoiminnan keskusliitto 10 023,28 13 977,26 Muut julkiset avustukset. Helsingin kaupungin palkkausavustus 93 030,00 93 030,00 *** Tunkelon säätiön avustus on aiempina Urlus-säätiö, yleisluontoinen osuus 65 000,00 197 640,00

Urlus-säätiö, lippukunnille jaettu osuus

Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistys

50

-37 565,00

70 000,00

80 000,00

vuosina esitetty varainhankinnan tilillä

381 596,89

525 139,61

Lahjoitukset ja yksityiset avustukset.


1.1.-31.12.2017

Budjetti 2017

1.1.-31.12.2016

VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot

Osanottajamaksut

189 669,50

225 455,00

227 144,50

Avustukset

274 065,00

52 000,00

71 800,00

Muut tuotot

4 900,06

2 280,00

3 749,96

468 634,56

279 735,00

302 694,46

Budjettivertailu

Kulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

-648 174,24

-693 536,00

Henkilösivukulut

-140 279,63

-143 789,69

-118460,2

Vapaaehtoiset henkilösivukulut

-28 352,19

-38 800,00

-24 065,12

-816 806,06

-876 125,69

-663 358,56

-520 833,24

Muut kulut

Poistot

-6 034,80

-6 035,00

-14 581,87

Vuokrat ja vastikkeet

-83 084,67

-113 215,00

-90 779,57

Ulkopuoliset palvelut

-186 743,09

-158 845,00

-204 179,57

Matka- ja majoituskulut

-128 015,56

-173 728,00

-142 373,70

Materiaalikulut

-115 174,79

-119 939,00

-81 222,75

Muut toimintakulut

-460 308,81

-424 365,00

-484 703,66

Kulukorvaustuotot

206 821,10

162 040,00

-772 540,62

-834 087,00

-1 120 712,12

-1 430 477,69

162 473,89 -855 367,23

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

-1 216 031,33

VARAINHANKINTA Tuotot

Jäsenmaksut

661 132,20

654 401,00

660 958,15

Myyntituotot

338 108,61

345 167,00

319 293,32

Keräystuotot

13 420,00

0,00

19 162,50

Ilmoitus- ja mainostuotot

1 500,00

4 000,00

800,00

Muut varainhankinnan tuotot

2,89

0,00

0,00

1 014 163,70

1 003 568,00

1 000 213,97

-161 958,46

-152 015,00

-154 942,39

-12 319,40

-17 000,00

-9 128,35

-174 277,86

-169 015,00

-164 070,74

Kulut

Ostokulut

Muut varainhankinnan kulut

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ

839 885,84

834 553,00

836 143,23

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot

Muut korko- ja rahoitustuotot

5,02

0,00

52,47

Kulut

Korkokulut ja muut rahoituskulut

-19,68

0,00

-96,64

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ

-14,66

0,00

-44,17

OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ

-280 840,94

-595 924,69

-379 932,27

YLEISAVUSTUKSET

Valtion toiminta-avustus

143 543,61

135 973,00

Valtion erityisavustus

10 023,28

36 000,00

13 977,26

Muut yleisavustukset

135 000,00

315 500,00

292 790,00

Kaupungin avustukset

93 030,00

106 000,00

93 030,00

381 596,89

593 473,00

540 289,61

140 492,35

YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ

381 596,89

593 473,00

540 289,61

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

100 755,95

-2 451,69

160 357,34

VEROT

Tuloverot

-1 896,38

0,00

-1 420,68

TILIKAUDEN TULOS

98 859,57

-2 451,69

158 936,66

51


Taseen liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot PYSYVÄT VASTAAVAT

2017

2016

1. Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmat Hankintameno 1.1.

0,00

8 547,08

vähennykset tilikaudella

0,00

-8 547,08

hankintameno 31.12.

0,00

0,00

poisto

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Aineelliset hyödykkeet

Muu kalusto

Hankintameno 1.1.

1 473,12

2 209,68

hankintameno 31.12.

1 473,12

2 209,68

poisto

-736,56 736,56

-736,56 1 473,12

Toimistokalusto

Hankintameno 1.1.

lisäykset tilikaudella

hankintameno 31.12.

31 789,30

37 087,53

poisto

-5298,24

-5 298,23

26 491,06

31 789,30

31 789,30

0,00

0,00

37 087,53

3. Rahoitusarvopaperit

Kirjanpitoarvo

300 613,38

300 613,38

Markkina-arvo

330 152,50

319 640,11

Erotus

29 539,12

19 026,73

VAIHTUVAT VASTAAVAT 4. Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus 1.1.

Varastonmuutos

Vaihto-omaisuus 31.12

18 410,66

23 786,48

1 254,37

-5 375,83

19 665,03

18 410,65

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 5. Oman pääoman muutokset

Käyttöpääoma

41 352,34

41 352,34

Edellisten tilikausien yli-/ alijäämä

Tilikauden yli-/ alijäämä

395 623,33

236 686,67

98 859,57

158 936,66

494 482,90

395 623,33

Oma pääoma yhteensä

535 835,24

436 975,67

6.Vakuudet ja vastuusitoumukset

Vuokravastuut

Varasto, As Oy Humalistonkatu 3

Autotalli, Olli-Pekka Jortikka

1 350,00 798,00 2 148,00

1 350,00 798,00 2 148,00

Vuokravastuut on esitetty 01/2018 vuokrasumman perusteella. Leasingvuokravastuut

3 Step IT Group Oy / Nordea Rahoitus Suomi Oy

1.1. - 31.12.2018

11 205,35

13 282,18

2017

1.1. - 31.12.2019

8 580,80

7 320,38

2018

1.1. - 31.12.2020

4 231,73

1 245,53

2019

24 017,88

21 848,09

Yhdistyksellä ei ole muita annettuja pantteja, kiinnityksiä tai takauksia.

7. Lähipiiritapahtumat

Hallituksen jäsenille ja muille luottamushenkilöille ei maksettu palkkoja tai palkkioita tilikaudella.

Hallituksen jäsenten ja luottamushenkilöiden matka- ja kulukorvaukset maksettiin laskua vastaan.

52


19 558,50 33 530,00 27 071,50 Kulut Henkilöstökulut -28 987,74 -37 029,74 -26 516,98 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 194,13 0,00 69,14 Vuokrat ja vastikkeet -6 310,00 -10 160,00 -7 060,00 Ulkopuoliset palvelut 0,00 0,00 -400,00 Matka- ja majoituskulut -26 796,97 -34 923,00 -23 991,43 Materiaalikulut -2 917,86 -8 010,00 -3 159,97 Muut toimintakulut -500,01 -1 940,00 -624,51 -65 318,45 -92 062,74 -61 683,75 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -45 759,95 -58 532,74 -34 612,25 VARAINHANKINTA Tuotot Myyntituotot 270,00 0,00 0,00 Kulut Ostokulut 342,83 0,00 -2 094,46 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 612,83 0,00 -2 094,46 OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ -45 147,12 -58 532,74 -36 706,71 YLEISAVUSTUKSET Kaupungin avustukset 0,00 0,00 1 600,00 TILIKAUDEN TULOS -45 147,12 -58 532,74 -35 106,71 OHJELMA 1.1.-31.12.2017 Budjetti 2017 1.1.-31.12.2016 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Osanottajamaksut 29 515,00 36 075,00 30 287,00 Kulut Henkilöstökulut -25 045,24 -38 879,90 -38 664,83 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 199,32 0,00 110,53 Vuokrat ja vastikkeet -8 052,45 -14 370,00 -12 134,15 Ulkopuoliset palvelut -1 013,07 -100,00 -437,46 Matka- ja majoituskulut -14 584,31 -22 036,00 -16 388,14 Materiaalikulut -15 399,66 -9 480,00 -6 484,22 Muut toimintakulut -846,53 -1 810,00 -2 865,12

Toiminnanalakohtainen tulos

KOULUTUS 1.1.-31.12.2017 Budjetti 2017 1.1.-31.12.2016 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Osanottajamaksut 18 733,50 31 250,00 25 715,50 Muut tuotot 825,00 2 280,00 1 356,00

-64 741,94 -86 675,90 -76 863,39 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -35 226,94 -50 600,90 -46 576,39 VARAINHANKINTA Ostokulut -5 000,00 0,00 0,00 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ -5 000,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS -40 226,94 -50 600,90 -46 576,39

IKÄKAUSI 1.1.-31.12.2017 Budjetti 2017 1.1.-31.12.2016 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Osanottajamaksut 9 317,00 14 600,00 9 080,00 Kulut Henkilöstökulut 0,00 -2 000,00 -80,00 Vuokrat ja vastikkeet -1 498,23 -3 625,00 -382,01 Ulkopuoliset palvelut -1 020,00 -600,00 -546,59 Matka- ja majoituskulut -2 704,14 -9 310,00 -3 158,30 Materiaalikulut -2 079,77 -3 190,00 -1 497,49 Muut toimintakulut -548,37 -160,00 -45,34 -7 850,51 -18 885,00 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ 1 466,49 -4 285,00 TILIKAUDEN TULOS 1 466,49 -4 285,00

-5 709,73 3 370,27 3 370,27

53


Toiminnanalakohtainen tulos

LIPPUKUNTATUKI 1.1.-31.12.2017 Budjetti 2017 1.1.-31.12.2016 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Osanottajamaksut 0,00 200,00 160,00 Avustukset 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 200,00 160,00 Kulut Henkilöstökulut -58 135,89 -113 489,00 -55 552,21 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 225,91 0,00 596,33 Vuokrat ja vastikkeet -2 030,00 -1 670,00 -1 280,26 Ulkopuoliset palvelut -1 287,12 0,00 0,00 Matka- ja majoituskulut -8 507,12 -10 638,00 -5 376,00 Materiaalikulut -3 630,44 -2 240,00 -1 701,28 Muut toimintakulut -1 397,11 -5 190,00 -5 564,82 Varsinaisen toiminnan kulut -74 761,77 -133 227,00 -68 878,24 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -64 761,77 -133 027,00 -68 718,24 VARAINHANKINTA Tuotot Myyntituotot 0,00 0,00 193,50 Kulut Ostokulut 0,00 0,00 -272,95 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 0,00 0,00 -79,45 OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ -64 761,77 -133 027,00 -68 797,69 YLEISAVUSTUKSET Muut yleisavustukset 0,00 10 000,00 10 000,00 TILIKAUDEN TULOS -64 761,77 -123 027,00 -58 797,69 PROJEKTIT 1.1.-31.12.2017 Budjetti 2017 1.1.-31.12.2016 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Osanottajamaksut 131 404,00 142 250,00 160 152,00 Avustukset 216 000,00 52 000,00 71 800,00 Muut tuotot 317,29 0,00 1 332,15 347 721,29 194 250,00 233 284,15 Kulut Henkilöstökulut -218 806,10 -263 819,44 -143 478,45 Vapaaehtoiset henkilösivukulut -565,92 0,00 211,51 Vuokrat ja vastikkeet -11 469,64 -24 060,00 -21 648,37 Ulkopuoliset palvelut -7 637,57 -8 275,00 -19 450,62 Matka- ja majoituskulut -46 389,12 -64 910,00 -60 832,47 Materiaalikulut -26 040,67 -54 245,00 -30 604,16 Muut toimintakulut -10 451,57 -13 930,00 -14 594,54 -321 360,59 -429 239,44 -290 397,10 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ 26 360,70 -234 989,44 -57 112,95 VARAINHANKINTA Tuotot Myyntituotot 19 283,70 17 000,00 19 561,75 Kulut Ostokulut -9 652,01 -6 400,00 -9 992,93 Muut varainhankinnan kulut -362,28 0,00 2,07 -10 014,29 -6 400,00 -9 990,86 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 9 269,41 10 600,00 9 570,89 OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ 35 630,11 -224 389,44 -47 542,06 YLEISAVUSTUKSET Valtion erityisavustus 0,00 20 000,00 0,00 Muut yleisavustukset 0,00 146 500,00 44 500,00 Kaupungin avustukset 0,00 15 000,00 0,00 Yleisavustukset 0,00 181 500,00 44 500,00 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 35 630,11 -42 889,44 -3 042,06 VEROT Tuloverot -710,88 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 34 919,23 -42 889,44 -3 042,06

54


1.1.-31.12.2017

Budjetti 2017

1.1.-31.12.2016

VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot

Osanottajamaksut

670,00

480,00

1 165,00

Kulut

Henkilöstökulut

Vapaaehtoiset henkilösivukulut

-17 680,71

-18 856,46

27,90

0,00

118,73

Vuokrat ja vastikkeet

-3 416,00

-1 570,00

-740,00

Ulkopuoliset palvelut

-1 194,00

0,00

-88,00

Matka- ja majoituskulut

-8 711,14

-11 890,00

-7 944,86

Materiaalikulut

-5 258,59

-3 750,00

-2 981,90

Muut toimintakulut

-2 041,03

-5 110,00

-2 577,18

Varsinaisen toiminnan kulut

-38 273,57

-41 176,46

-31 920,61

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

-17 707,40

-37 603,57

-40 696,46

-30 755,61

Toiminnanalakohtainen tulos

AIKUISET

VARAINHANKINTA Tuotot

Myyntituotot

3 571,00

0,00

2 423,00

Kulut

Ostokulut

Muut varainhankinnan kulut

-4 564,80

0,00

-2 162,89

-18,00

0,00

0,00

-4 582,80

0,00

-2 162,89

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ

-1 011,80

0,00

260,11

TILIKAUDEN TULOS

-38 615,37

-40 696,46

-30 495,50

MARKKINOINTI

1.1.-31.12.2017

Budjetti 2017

1.1.-31.12.2016

VARSINAINEN TOIMINTA Kulut

Henkilöstökulut

Vapaaehtoiset henkilösivukulut

-35 854,13

-18 879,31

0,00

0,00

-477,45

Vuokrat ja vastikkeet

-846,36

-1 400,00

-1 646,29

Ulkopuoliset palvelut

-15 958,50

-3 100,00

-2 962,75

Matka- ja majoituskulut

-1 392,75

-400,00

-549,86

Materiaalikulut

-19 723,33

-5 100,00

-8 023,98

Muut toimintakulut

-336,38

0,00

-220,48

-74 111,45

-28 879,31

-43 440,43

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

-29 559,62

-74 111,45

-28 879,31

-43 440,43

TILIKAUDEN TULOS

-74 111,45

-28 879,31

-43 440,43

YHTEISKUNTASUHTEET

1.1.-31.12.2017

Budjetti 2017

1.1.-31.12.2016

VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Osanottajamaksut

0,00

0,00

190,00

Avustukset

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

190,00

Kulut

Henkilöstökulut

Vapaaehtoiset henkilösivukulut

Vuokrat ja vastikkeet

Ulkopuoliset palvelut

-446,40

-500,00

-30,00

Matka- ja majoituskulut

-2 781,20

-2 350,00

-1 423,98

Materiaalikulut

-1 477,73

-1 320,00

-1 455,25

Muut toimintakulut

-304,80

-305,00

-716,37

-25 402,56

-35 953,60

-25 029,43

-29 978,60

69,95

0,00

-21 490,50 181,67

-595,00

-1 500,00

-95,00

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

-19 867,38

-24 902,56

-35 953,60

-24 839,43

TILIKAUDEN TULOS

-24 902,56

-35 953,60

-24 839,43

55


Toiminnanalakohtainen tulos

VIESTINTÄ 1.1.-31.12.2017 Budjetti 2017 1.1.-31.12.2016 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Osanottajamaksut 30,00 600,00 285,00 Kulut Henkilöstökulut -57 298,23 -54 791,89 -60 258,13 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 225,00 0,00 123,88 Vuokrat ja vastikkeet 0,00 -600,00 -20,00 Ulkopuoliset palvelut -17 338,28 -16 050,00 -30 095,78 Matka- ja majoituskulut -819,77 -2 171,00 -1 022,54 Materiaalikulut -15 636,01 -13 520,00 -13 149,92 Muut toimintakulut -32 059,62 -29 240,00 -28 668,19

Varsinaisen toiminnan kulut

-122 926,91

-116 372,89

-133 090,68

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

-122 896,91

-115 772,89

-132 805,68

VARAINHANKINTA Tuotot Ilmoitus- ja mainostuotot 1 500,00 4 000,00 800,00 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ

1 500,00

4 000,00

800,00

-121 396,91

-111 772,89

-132 005,68

YLEISAVUSTUKSET Muut yleisavustukset 0,00 0,00 15 000,00 TILIKAUDEN TULOS -121 396,91 -111 772,89 -117 005,68 JÄRJESTÖN JOHTO 1.1.-31.12.2017 Budjetti 2017 1.1.-31.12.2016 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Osanottajamaksut 0,00 0,00 110,00 Muut tuotot 3 757,77 0,00 1 061,81 3 757,77 0,00 1 171,81 Kulut Henkilöstökulut -273 624,83 -191 679,67 -229 872,92 Poistot -6 034,80 -6 035,00 -14 581,87 Vapaaehtoiset henkilösivukulut -29 011,31 -38 800,00 -25 078,51 Vuokrat ja vastikkeet -48 866,99 -51 880,00 -45 773,49 Ulkopuoliset palvelut -138 390,95 -127 420,00 -150 096,56 Matka- ja majoituskulut -12 921,33 -11 250,00 -21 376,42 Materiaalikulut -21 357,04 -8 184,00 -11 417,74 Muut toimintakulut -82 468,40 -25 750,00 -370 326,63 Kulukorvaustuotot 206 821,10 162 040,00 162 473,89

-405 854,55

-298 958,67

-706 050,25

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

-402 096,78

-298 958,67

-704 878,44

VARAINHANKINTA Tuotot Myyntituotot 34,30 0,00 203,30 Kulut Muut varainhankinnan kulut 0,00 0,00 -0,02 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 34,30 0,00 203,28 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Muut korko- ja rahoitustuotot 5,02 0,00 52,47 Kulut Korkokulut ja muut rahoituskulut -19,68 0,00 -96,64 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ -14,66 0,00 -44,17 OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ

-402 077,14

-298 958,67

-704 719,33

YLEISAVUSTUKSET Kaupungin avustukset 93 030,00 91 000,00 91 430,00 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -309 047,14 -207 958,67 -613 289,33 VEROT Tuloverot -1 185,50 0,00 -1 420,68 TILIKAUDEN TULOS -310 232,64 -207 958,67 -614 710,01

56


-365 150,12 -348 264,62 -64 966,04 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -327 585,12 -348 264,62 -64 966,04 VARAINHANKINTA Tuotot Jäsenmaksut 661 132,20 654 401,00 660 958,15 Myyntituotot 314 949,61 328 167,00 296 911,77 Keräystuotot 13 420,00 0,00 19 162,50 Muut varainhankinnan tuotot 2,89 0,00 0,00

Toiminnanalakohtainen tulos

VARAINHANKINTA 1.1.-31.12.2017 Budjetti 2017 1.1.-31.12.2016 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Avustukset 37 565,00 0,00 0,00 Kulut Henkilöstökulut -32 131,71 -8 364,62 -6 022,58 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 3,69 0,00 26,85 Ulkopuoliset palvelut -900,00 0,00 -71,81 Matka- ja majoituskulut -2 189,53 0,00 0,00 Materiaalikulut -584,16 0,00 -398,02 Muut toimintakulut -329 348,41 -339 900,00 -58 500,48

989 504,70 982 568,00 977 032,42 Kulut Ostokulut -143 084,48 -145 615,00 -140 419,16 Muut varainhankinnan kulut -11 939,12 -17 000,00 -9 130,40 -155 023,60 -162 615,00 -149 549,56 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 834 481,10 819 953,00 827 482,86 OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ 506 895,98 471 688,38 762 516,82 YLEISAVUSTUKSET Valtion toiminta-avustus 143 543,61 135 973,00 140 492,35 Valtion erityisavustus 10 023,28 16 000,00 13 977,26 Muut yleisavustukset 135 000,00 149 000,00 213 290,00 288 566,89 300 973,00 TILIKAUDEN TULOS 795 462,87 772 661,38

MONIKULTTUURISUUSRYHMÄ

1.1.-31.12.2017

Budjetti 2017

367 759,61 1 130 276,43

1.1.-31.12.2016

VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot

Avustukset

10 000,00

0,00

0,00

Kulut

Henkilöstökulut

Vapaaehtoiset henkilösivukulut

-21 021,91

-14 367,63

-10 089,82

279,14

0,00

52,20

Vuokrat ja vastikkeet

0,00

-200,00

0,00

Ulkopuoliset palvelut

-1 557,20

0,00

0,00

Matka- ja majoituskulut

-218,18

-800,00

-183,94

Materiaalikulut

-1 069,53

-400,00

-324,63

Muut toimintakulut

-6,58

-30,00

0,00

Varsinaisen toiminnan kulut

-23 594,26

-15 797,63

-10 546,19

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ

-13 594,26

-15 797,63

-10 546,19

-13 594,26

-15 797,63

-10 546,19

YLEISAVUSTUKSET

Muut yleisavustukset

0,00

10 000,00

10 000,00

TILIKAUDEN TULOS

-13 594,26

-5 797,63

-546,19

57


Allekirjoitukset


KUVA Mikko Jalo


Tilintarkastuskertomus

60


Tilintarkastuskertomus

61


Liitteet

JÄRJESTÖN JOHTAMINEN Piirin toimielimet eli piirin kokous, piirineuvosto, piirihallitus ja toiminnanalat, ovat osa piirin johtamisjärjestelmää, jonka kautta piirin toiminnan tavoitteet viedään käytäntöön niin, että ne vaikuttavat lippukuntien toimintaan, toiminnan vaikut-

Kaisa Pasanen (Jani Peltola)

dirahaston lisäksi ovat leiri- ja kurssikes-

Pihla Pitkänen (Mimi Rantanen)

kusten, kämppien ja retkialueiden ylläpito

Miia-Liisa Pulkkinen (Severi Anttila)

sekä niiden tarjoaminen partiotoiminnan

Kasperi Tulkki (Eemil Nuuttila)

käyttöön. Säätiön ylin päättävä elin on

Matti Mannonen (Milena Holstein)

hallitus.

Lauri Suomalainen (Roope Tanner) Hallitus

tavuutta arvioidaan ja arvioinnin kautta

Piirihallitus vuonna 2017

toimintaa kehitetään.

Piirihallitus vastaa piirin toiminnan

Piirin kokous

johtamisesta. Hallituksen käsiteltäviksi kuuluvat useampaa kuin yhtä toimin-

Piirin kokous on piirin ylin päättävä elin.

nanalaa koskevat asiat sekä poikkeamat

Piirinkokouksessa piirin jäsenet käyttä-

toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

vät päätösvaltaansa piirin asioihin. Piirin

Myös sellaiset asiat, jotka kuuluvat vain

kokous määrittelee piirin toiminnan ta-

yhteen toimialaan (esim. koulutus, talous),

voitteet ja painopisteet nelivuotiskaudeksi

mutta vaikuttavat laajasti piiritoimin-

kerrallaan hyväksymässään strategia-

taan tai sisältävät monitahoisia sidoksia,

asiakirjassa.

tuodaan hallituksen käsiteltäviksi. Hallitus

Piirin kokous järjestettiin maanantaina 23.10.2017 Folkhälsanin auditoriossa Hel-

vastaa toimistaan piirineuvostolle. Piirihallitus piti vuoden 2017 aikana

singissä. Kokouksessa täydennettiin Piiri-

11 kokousta, ja kokoontui kaksi kertaa

neuvostoa yhdellä varajäsenellä ja kuultiin

viikonloppuseminaariin. Kokoukset val-

piirin tulevaisuusryhmän raportti pitkän

misteli piirinjohtajan, piirin varajohtajan,

aikavälin kolotilanteen varmistamisesta.

piirineuvoston puheenjohtajan ja toimin-

Kokouksessa palkittiin piirin lippukunnista

nanjohtajan muodostama työvaliokunta.

ne, jotka olivat kasvaneet jäsenmäärältään

Piirin toimintaa toteuttavat toimin-

eniten. Lisäksi kuultiin infoa tulevasta

nanalat piirihallituksen alaisuudessa.

piirileiristä sekä maailmanjamboreesta.

Toiminnanalojen toimintaa johtavat hallituksen jäsenet apunaan ryhmät. Ryhmä

Piirineuvosto vuonna 2017 Piirineuvosto käyttää kokoontuessaan piirin päätösvaltaa. Piirineuvosto on piirin kokousten välillä piirin ylin päättävä elin. Piirineuvosto seuraa ja valvoo strategian toteuttamista ohjaamalla piirihallitusta sekä toiminnan ja talouden suunnittelua sekä päättää laajakantoisista tai lippukuntien toimintaa merkittävästi koskevista asioista. Piirineuvosto edustaa lippukuntien ääntä piirin organisaatiossa. Piirineuvosto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa, sekä kokousten lisäksi epävirallisemmin Pine Hangoutien merkeissä. Piirineuvoston jäsenet vuonna 2017 (suluissa varajäsenet) Anna Suntio (pj) Viivi Ali-Löytty (Saara Heinänen) Ella Gers (Simo Ortamo) Lassi Heinilä (Pyry Vilkko) Antti Jalo (Eeva Riivari) Kira Järves (Hanna Järvisalo, 23.10.2017 alkaen) Kasperi Jääskeläinen (Jenni Väisänen) Laura Kanninen (Leo Lehtinen) Johanna Kauppila (Henri Leppänen) Inka Kekäläinen (Henri Kekäläinen) Iiris Kihlström (Elina Hiltunen) Henry Konnos (Olli Virojärvi) Atte Kononen (Harri Heinonen) Heidi Korhonen (Sakari Leino)

62

koordinoi toiminnanalansa toimintaa ja seuraa toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista. Toiminnanalan tehtäviä toteuttamaan voidaan perustaa ryhmien alaisia toimikuntia. Piirin toimielinten toimintaa tukee ja päätöksiä toimeenpanee toimisto, jonka toimintaa johtaa toiminnanjohtaja. Puheenjohtaja toimii toiminnanjohtajan esimiehenä. Piirihallituksen jäsenet ja vastuualueet vuonna 2017 Siiri Kihlström, piirinjohtaja Elias Herva, piirin varajohtaja Pinja Lehtinen, ikäkausiohjelmasta vastaava hallituksen jäsen Senni Lindén, taitotoimikunnista vastaava hallituksen jäsen Nina Pitkänen, aikuisista vastaava hallituksen jäsen Anni Karsma, lippukuntatuesta perustuesta vastaava hallituksen jäsen Tiia Merenheimo, kasvun tuesta vastaava hallituksen jäsen Janne Heiskanen, viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen Hanna Salminen, koulutuksesta vastaava hallituksen jäsen Senni Rautio, moninaisuudesta vastaava hallituksen jäsen

Teppo Salmikivi (pj) Sirpa Isotupa (vpj) Nino Ilveskero Timo Kankuri Juha Putkiranta Kai, Eeva ja Aarne Vähäkallion muistosäätiö Arkkitehti Väinö Vähäkallio määräsi testamentissaan 1956 huomattavan suuren rahasumman lahjoitettavaksi Kiljavan partiokämpän ylläpitoon. Hänen edesmenneitten lastensa nimeä kantava Kai, Eeva ja Aarne Vähäkallion Muistosäätiö on perustettu vuonna 1958. Säädekirjan mukaisesti ”Säätiön tarkoituksena on tukea ja ylläpitää Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön omistaman Hyvinkään kaupungin Kytäjärven kylässä Kalkkivuori-nimisellä tilalla sijaitsevan partiolaisten koulutuskeskuksen ja retkeilymajan kunnossapitoa myöntämällä varoja alueella olevien rakennusten ja laitteiden kunnossapitoon ja korjaukseen sekä uusien rakennusten ja laitteiden rakentamiseen”. Vuosittain säätiö jakaa Pääkaupunkiseudun Partiosäätiölle avustuksen säädekirjan mukaisesti. Säätiön ylin päättävä elin on hallitus. Hallitus Vesa Vepsä (pj) Mikko Ilomäki (vpj) Timo Muttonen Mikko Nousiainen Penna Urrila Edustukset - Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, partioneuvosto: jäsenet Siiri Kihlström, Elias Herva ja Joel Heino - Partiotyönantajat – Scoutarbetsgivarna ry, hallitus: Mimmu Mannermaa - Helsingin Nuorisoyhteistyö – Helsinki Team ry, hallitus: Mimmu Mannermaa - ENNU – Espoon nuorisojärjestöjen yhteistyö, jäsen Tarja Vartiainen Jäsenyydet - Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry - Suomen Partiomuseoyhdistys – Finlands Scoutmuseiföreningen ry - Leirikesä ry - Helsingin Nuorisoyhteistyö

Mikko Kouhia (Pietari Sulonen)

Säätiöt

Hanna Laine (Suvi Immonen)

Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö

- Aikakauslehtien liitto ry

Ilari Laitinen (Melina Hiltunen)

Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö on perus-

- Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Heidi Launiainen (Nora Jokinen)

tettu vuonna 2003. Säädekirjan mukaisesti

- Partiotyönantajat

Nuutti Lehtikuja (Veli-Pekka Peltola)

”Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää

– Scoutarbetsgivarna ry

Iiro Lehtiniemi (ei varajäsentä)

pääkaupunkiseudun partiotoimintaa”.

- Veronmaksajain Keskusliitto ry

Matti Mannonen (Milena Holstein)

Säätiö hallinnoi ja ylläpitää Pääkaupun-

Sami Mattson (Lauri Hållfast)

kiseudun partioyhteisön eri yhdistyksille

Riikka-Maria Mertanen (Marie Mod)

aiemmin kuulunutta omaisuutta. Keskei-

Pinja Myllykoski (Minea Jokivuolle)

simpinä tukitoimintoina avustuksen ja

Hilda Mäkinen (Joel Heino)

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten stipen-

– Helsinki-Team ry


ORGANISAATIOKAAVIO PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY PIIRIN KOKOUS

PIIRINEUVOSTO

PIIRIHALLITUS Yhteiskuntasuhteet

Isännistö

Toiminnanalat Lippukuntatuki ja LPK-erikoistuki • Taimi • Vigut

Partio-ohjelma Ikäkausiryhmä • Sudenpentu-seikkailija • Tarpoja

Viestintä ja markkinointi

• Samoaja

• Heppu

• Vaeltaja

Koulutus • Partiojohtajakoulutus • Jatkokoulutus

• Some

Partiotaitoryhmä • Kiipeily

#PARTIOSCOUT #PÄPA

• Ensiapu • Kilpailu • Leikki

Moninaisuus

• Meripartio • Erätaito • Turva

Aikuiset

• IT

Talous Toimisto

Partioasema 2. krs Töölönkatu 55, 00250 Helsinki puh. (09 8865 1200) papa.toimisto@partio.fi

• Ansiomerkki

Partiokannus ry,

Espoon Partiotuki ry,

Vantaa

Espoo ja Kauniainen

Hallitus Hallintoryhmä Ohjelmaryhmä ORI Koulutustyhmä YKY Valtti

Hallitus Hallintoryhmä Viestintäryhmä Sudenpenturyhmä Kämppäryhmä Vimmaryhmä

63


Liitteet

Piirin henkilöstö Työsuhteessa piiriin oli vuoden 2017 aikana yhteensä 69 henkilöä, joista 13 vakituisessa työsuhteessa, yhdeksän määräaikaisessa, 50 erilaisissa tehtävissä kausityöntekijöinä sekä yksi freelancertyösuhteessa. Työharjoittelussa päiväleireillä oli 6 henkilöä Plan Suomi Säätiön kanssa solmitun yhteistyön kautta. Piirin toimistolla työskenteli vuoden 2017 aikana Päivi Anttonen, vapaaehtoistyön koordinaattori Linnea Eerola, markkinointikoordinaattori Olga Hagström, kiinteistökoordinaattori, 18.9.2017 alkaen Katri Hahl, lippukuntakoordinaattori, 7.8.2017 alkaen Aleksi Harmokivi, talouspäällikkö Hanna Hietikko, lippukuntakoordinaattori, perhevapaalla 1.7.2017 alkaen Emma Japisson, päiväleirikoordinaattori, 7.7.2017 asti Johanna Junkkari, lippukuntakoordinaattori, 27.2.2017 alkaen Susanna Kantola, viestintäkoordinaattori, opintovapaalla 23.10.2017 alkaen Anna-Maija Laakso, projektikoordinaattori, 2.3.2017 alkaen Leea Lakka, lippukuntakoordinaattori, perhevapaalla 20.3.2017 alkaen Mimmu Mannermaa, toiminnanjohtaja Riikka Nenonen, järjestöpäällikkö Susanna Mikander, viestintäkoordinaattori, 1.10.2017 alkaen Larissa Olasvuori, lippukuntakoordinaattori, 13.3.2017 alkaen Essi Pankka, päiväleirikoordinaattori, 30.6.2017 asti Ia Poikulainen, ohjelmakoordinaattori, 7.8.2017 alkaen

Inka Kekäläinen

ANSIOMERKKITOIMIKUNTA

Sara Kivi

Toimikunta käsittelee ansiomerkkihake-

Lotta Konttas

mukset. Toimikunta myöntää Pääkau-

Reetta Kuhmonen

punkiseudun Partiolaisten ansiomerkit

Heidi Känkänen

ja antaa lausunnon Suomen Partiolaisten

Eveliina Lajolinna

ansiomerkeistä. Toimikunta kouluttaa an-

Meri Lindblad

siomerkkiasioita lippukuntien johtajistolle

Ada Lindroos

ja piirin luottamushenkilöille.

Rosa Lounela Matti Mannonen

MONINAISUUS

Anna Mell

Moninaisuusryhmän tavoitteena on saada

Jimi Mäkelä

partion jäsenistö vastaamaan pääkau-

Inka Nummi

punkiseudun väestöä. Ryhmä koordinoi

Heidi Ojala

toimintaa, jota tehdään yhdessä piirin

Riikka Olkinuora

muiden toiminnanalojen kanssa.

Aino Parada Anna Pekonen

LIPPUKUNTATUKI

Kalle Pitkänen

Toiminnanala tukee hyvää johtamista

Henriikka Reima

lippukunnissa. Toiminnanala vastaa lisäksi

Aapo Reinikka

partiokasvatuksen kehittämisestä ja ohjaa-

Tuukka Retva

misesta piirin alueella. Tehtävänä on myös

Aino Sahlberg

perustaa uusia lippukuntia piirin alueella.

Eeli Salmela Susanna Salminen

ALUETIIMIT

Anni Schalin

Jokaisella piirin 13 alueella on oma alue-

Ada Segerstam

tiimi, johon kuuluu kaksi lippukuntaval-

Elina Sofronjuk

mentajaa, pestausvalmentaja ja ohjelma-

Jonna Taponen

valmentaja. Aluetiimin tehtävänä on oman

Marja Tiainen

alueensa lippukuntien ja näiden välisen

Aino Turtiainen

yhteistyön tukeminen, sekä yhteydenpito

Venla Wallinmaa

piirin ja lippukuntien välillä. Lippukun-

Martti Vehmanen

tavalmentaja on lippukunnanjohtajaa,

Satu Wessmann

pestausvalmentaja lippukunnan pestijohtajaa ja ohjelmavalmentaja lippukunnan

Päiväleirien työharjoittelijat

ohjelmajohtajaa varten. Tehtäviä hoidetaan

Abdol Majid Arab

muun muassa järjestämällä aluetapaami-

Ibrahimi Peiman

sia, henkilökohtaisesti ohjaamalla sekä

Mahdi Karimi

olemalla suoraan yhteydessä lippukuntiin.

Mahdi Mohammadi Gholam Rezai

Alueviestintätoimikunta

Shamsullah Sakhizadah

Alueviestintätoimikunnan tehtävänä on toimia alueellisesti tukien lippukuntia

Toimihenkilöiden työpanoksesta 1,6 hen-

viestinnän ja markkinoinnin asioissa.

kilötyövuotta kohdistui Espoon Partiotuki

Toimikunnan jäsenet toimivat alueensa

ry:n ja Vantaan Partiokannus ry:n teh-

aluetiimin kanssa tiiviissä yhteistyös-

täviin. Pääkaupunkiseudun Partiolaisten

sä tukien sen lippukuntia viestinnässä,

talouspäällikkö toimi myös Pääkaupunki-

markkinoinnissa ja paikallisnäkyvyydessä.

seudun Partiosäätiön ja Kai, Eeva ja Aarne

Toimikunta toimii myös päpalaisten me-

Vähäkallion Muistosäätiön asiamiehenä.

dialähettiläiden kotipaikkana.

Toiminnanalat, ryhmät ja toimikunnat, sekä projektit: niiden tehtävät ja jäsenet

Taimi-toimikunta

Elina Jalo

JÄRJESTÖN JOHTAMINEN

Tätä toteutetaan lippukuntaprojektien ja

Ringo Puurtinen

Toiminnanala vastaa piirin hallinnosta,

Simo Pynnönen, tapahtumakoordinaattori ja 1.8. alkaen projektipäällikkö Timo Pääskynkivi, kiinteistövastaava, 20.2.2017 alkaen, perhevapaalla 4.-30.9.2017 Marika Toivonen, toimistosihteeri Tarja Vartiainen, lippukuntakoordinaattori Eeva Kangas, taittaja (freelancer) Haukkalammen opastuvan oppaat Julia Lind, opastoiminnan koordinaattori

johtamisjärjestelmästä ja asioista, jotka Päiväleirien kausityöntekijät

kuuluvat piirin kokouksen, piirineuvos-

Joona Aaltonen

ton, piirihallituksen ja puheenjohtajiston

Mirjami Akkanen

tehtäviin.

Joona Aspegren

Toiminnanala vastaa myös piirin talou-

Pan lippukuntien kasvua ja kehittymistä. kummiluottistoiminnan kautta. Lippukuntaprojektit tähtäävät kasvuun alueilla, joissa on tunnistettu olevan erityisen paljon partiopotentiaalia, ja niissä tehdään yhteistyötä alueilla toimivien lippukuntien kanssa kasvun aikaansaamiseksi. Toimikunnan kummiluottikset tukevat uusia,

Jesper Berg

dellisesta turvallisuudesta, piirin talouden

Axel Gotthardt

suunnittelusta ja seurannasta sekä partio-

Niklas Granroth

yhteisön ohjaamisesta.

leella yhteistyössä aluetiimin kanssa.

Saika Halén

AIKUIS- JA VAPAAEHTOISTUKI

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

Oona Hannula

Toiminnanala vastaa aikuisten ja vapaa-

Mette Helin

ehtoisten hyvinvoinnista sekä osaltaan

Ville Hernesmaa

piirin luottamushenkilöiden tukemisesta.

Anni Hoikkala

Hyvinvointi on: tukea, jaksamista, pa-

Matias Häkkänen

lautetta, yhdessä tekemistä, sopiva pesti,

Juho Ivaska

motivoitumista, osaamista, kehittymistä,

Suvi Kankaanpää

hyvää fiilistä, merkitystä ja riittävä määrä

Pinja Haggren

tekijöitä.

64

Taimi-toimikunnan tehtävä on edistää Pä-

perustettuja lippukuntia niiden alkutaipa-

Toiminnanala vastaa piirin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Toiminnanalan keskeisenä tehtävänä on edistää partioohjelman toteuttamista lippukunnassa viestinnän keinoin ja vastata partiotoiminnan ulkoisesta kuvasta ja partiotoiminnan yleisen tunnettavuuden lisäämisestä piirin toiminta-alueella. Toiminnanala vastaa


partion yleisestä markkinoinnista ja näky-

Samoajatoimikunta

turvallisuudesta vastaavia partiolaisia

vyydestä piirin alueella ja varmistaa, että

Toimikunta on samoajaikäkauden super-

pesteissään. Toimikunnan tavoitteena on

lippukunnilla ja alueilla on osaaminen ja

sankarina ja vapaustaistelijana ja heidän

auttaa piiriä ja lippukuntia toteuttamaan

välineet markkinoida omaa toimintaansa

ohjelmansa asiantuntijana piirissä. Toimi-

turvallisia partiotapahtumia.

sekä rekrytoida uusia aikuisia toimintaan

kunta seuraa ikäkauden sekä sen ohjelman

mukaan.

muutoksia ja kehittymistä piirin lippu-

Kansainvälisyystoimikunta

kunnissa saamiensa tilastojen tai muiden

Toimikunnan perustehtävänä on edistää

Heppu

kanavien (mm. SP:n vuosiselosteen,

kansainvälisyyttä partio-ohjelman mukai-

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n

piirineuvoston tai puskaradion) avulla.

sesti lippukuntien arjessa, auttaa etenkin

jäsenlehti Heppu on piirin tärkein sisäisen

Toimikunta järjestää samoajille suunnat-

vaeltajaikäisten ulkomaanprojektien

tiedotuksen väline. Hepun tehtävänä on

tuja ilta- ja viikonlopputapahtumia sekä

toteuttamista sekä muuta kansainvälistä

informaation jakaminen, partiotapahtumi-

on aktiivisesti mukava valtakunnallisten

toimintaa niin piirissä kuin lippukunnissa.

en markkinointi ja uutisointi, keskustelun

samoajatapahtumien järjestelyissä.

Kansainvälisyystoimikunta järjestää omia

herättäminen sekä pääkaupunkiseu-

koulutuksia sekä osallistuu piirin muiden

tulaisten lapsi- ja nuorisokysymysten

Vaeltajatoimikunta

toimijoiden tapahtumien suunnitteluun ja

huomioiminen.

Vaeltajatoimikunta järjestää vaeltajaikä-

toteuttamiseen.

kauden ohjelmaa piirissä, sekä tekee KOULUTUS

yhteistyötä SP:n ja muiden piirien kanssa,

IT-toimikunta

Koulutusryhmä (Kotka) vastaa partion

tukien vaeltajaikäkauden toimintaa.

IT-toimikunta tukee ja tuottaa erilaisia

koulutusjärjestelmässä piirin vastuulle

tapahtumia ja koulutuksia.

määritellyn koulutuksen toteuttamisesta

Kiipeilytoimikunta

ja koulutusten kehittämisestä. Sen lisäksi

Kiipeilytoimikunta järjestää Suomen

YHTEISKUNTASUHTEET

koulutusryhmä järjestää piirille tärkei-

Kiipeilyliiton normien mukaista kiipei-

Toiminnanala hoitaa ja koordinoi pääkau-

tä omia tapahtumia, kuten Tervetuloa

ly- ja laskeutumistoimintaa kaikenikäi-

punkiseutulaisen partion edunvalvontaa ja

lippukunnan hallitukseen –koulutuksia

sille partiolaisille. Toimintaa järjestetään

vaikuttamista niin, että lippukunnilla on

sekä tukee omalta osaltaan lippukuntien

ryhmille, lippukunnille ja osana suurempia

parhaat mahdolliset toimintaedellytykset

johtokolmikon toimintaa. Koulutusryh-

tapahtumia. Kiipeilykurssit tarjoavat myös

ja että partio näkyy pääkaupunkiseudulla

mä kokoaa piirin Kolmiapila-Gilwell-

yksittäisille henkilöille mahdollisuuden

vahvana toimijana ja nuorten puolesta-

kurssilaisille omat ohjaajat ja ylläpitää

tutustua kiipeily- ja laskeutumistoimin-

puhujana. Toiminnanala toteuttaa piirin

partiokouluttajien taitoja tarjoamalla mm.

taan. Toimikunta ylläpitää kiipeilykonttia,

yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja edun-

Partiokouluttajailtoja. Koulutusryhmä

mikä varustuksineen mahdollistaa kiipei-

valvonnan tavoitteita.

toimii tiiviissä yhteistyössä Uudenmaan

lytoiminnan järjestämisen tapahtumissa ja

partiopiirin jatkokoulutusryhmän kanssa.

maastossa.

PJ-KOULUTUSTOIMIKUNTA

Ensiaputoimikunta

Ryhmien, toimikuntien ja projektien jäsenet

Pj-kurssitoimikunta (Pulut) vastaa piirin

Ensiaputoimikunnan tehtävänä on

partiojohtajaperuskoulutuksen järjestämi-

ylläpitää partiolaisten ensiaputaitoja

ALUEJÄRJESTÖT

sestä ja kehittämisestä partion koulutusjär-

pääkaupunkiseudulla järjestämällä SPR:n

jestelmän mukaisesti. 6-8 Pj-peruskurssin

standardien mukaista ensiapukoulutusta.

ohella toimikunta organisoi vuosittain

Toimikunta tukee partion ikäkausiohjel-

partioviikolla Partiojohtajien juhlaillallisen.

maa tarjoamalla koulutusta lippukuntien

Toimikunta edistää aktiivisesti myös par-

kaikissa johtajatehtävissä toimiville.

tiojohtajavaltakirjojen hakua piirissä. Kilpailutoimikunta PARTIO-OHJELMA

Kilpailutoimikunnan tehtävänä on kehit-

Toiminnanala vastaa piirin tehtäväksi

tää, koordinoida ja tukea piirin partiotai-

määriteltyjen ohjelmatapahtumien ja

to- ja suunnistuskilpailujen järjestämistä.

taitokoulutuksen järjestämisestä. Seuraa

Toimikunta kouluttaa tulevien kilpailujen

partio-ohjelman muutoksia ja kehittymis-

järjestäjiä sekä kannustaa lippukuntia

tä Suomen Partiolaisissa.

osallistumaan kilpailuihin.

Sudenpentu- ja seikkailijatoimikunta

Leikkitoimikunta

Toimikunta toimii sudenpentu- ja seikkai-

Toimikunnan tehtävänä on kouluttaa

lijaikäkauden äänitorvena ja sudenpentu-

lippukuntiin johtajia, jotka osaavat käyttää

ja seikkailijaohjelman asiantuntijana pii-

leikkiä partio-ohjelman, kasvatuksen ja

rissä. Toimikunnan tehtävänä on seurata

koulutuksen välineenä.

kyseisten ikäkausien muutoksia lippukunnassa sekä näihin ikäkausiin liittyvän

Meripartiotoimikunta

partio-ohjelman muutoksia ja tarpeita

Toimikunnan perustehtävä on kouluttaa

lippukunnissa. Toimikunta järjestää lip-

veneilytaitoja sekä pitää yhteyttä meri-

pukuntien sudenpentu- ja seikkailijaoh-

partiotoimintaa toteuttaviin lippukun-

jelmaa tukevia tapahtumia ja vastaa piirin

tiin sekä piiriin ja Suomen Partiolaisten

vuotuisesta sudenpentutapahtumasta.

meripartioryhmään. Meripartiotoimikunnan tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää

Tarpojatoimikunta

meripartiotoimintaa pääkaupunkiseudulla.

Toimikunta on tarpojaikäkauden tuki

Toimikunta keskittyy etenkin koulutuk-

ja suunnannäyttäjä. Toimikunta seuraa

seen ja lippukuntien tukemiseen.

ikäkauden sekä sen ohjelman muutoksia ja kehittymistä piirissä. Tarpojatoimikunta

Turvatoimikunta

vastaa myös vuosittaisten taitopäivien,

Turvatoimikunnan perustehtävänä on

sekä tarpojakauden päättävän Piirimajakan

lisätä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten

järjestämisestä.

turvallisuusosaamista pitämällä koulutuksia, tuottamalla materiaalia sekä tukemalla

Espoon Partiotuki ry, hallitus Petrus Holm (pj) Risto Ilomäki (vpj) Juuso Heikkilä Henri Kekäläinen Aaron Kling Alina Konttas Hanna Mentula Niko Rantanen Anna Vuorenmaa Partiokannus ry, hallitus Ilari Laitinen (pj) Virpi Toivonen (vpj 9.4.2017 saakka) Sara Kupari (vpj 3.5.2017 alkaen) Markus Häggblom Arttu Lahtiharju Ari Toivonen Janne Heiskanen (23.2.2017 saakka) AIKUISRYHMÄ Joel Heino (pj) Anna Hurmeranta Elisa Hytti Laura Koistinen Helena Kykkänen Salla Lainevirta Marko Leimu Netta Nevalainen Marianne Oksanen Nina Pitkänen (vastaava hallituksen jäsen) Marjut Pitkänen Minna Pitkänen

65


Liitteet

Riitta Rytkönen

Vespan aluetiimi

PJ-KOULUTUSTOIMIKUNTA

Merle Karp

Julia Sahramäki

Lehtola Katja

Kira Järves

Susanna Hyötyläinen

Johanna Silvennoinen

Ritala Verna

(puheenjohtaja)

Johanna Vuollet

Katariina Aaltonen

Vaeltajatoimikunta

Järeä-Granin aluetiimi

Petri Dahlberg

Lauha Lindholm

ANSIOMERKKITOIMIKUNTA

Joni Ärmänen

Miré Mertanen

(pj 08/2017 asti)

Akseli Meskanen (pj)

Jaakko Iivanainen

Pauliina Moilanen

Nina Koskeva

Lauri Sankari

(pj 08/2017 alkaen) Laura Turkki

Jarmo Heinonen Saara Heinänen

Ellin aluetiimi

(vpj, koulutusohjaaja)

Leena Lakka

Paula Silfverberg

Tuomas Tammisto

Nuutti Lehtikuja

22.9.2017 asti

Antti Malin

Niklas Hagelberg

OHJELMARYHMÄ

Taija Saaristo (pj)

Vesa-Pekka Murtovaara

22.9.2017 asti

Senni Lindén (hallituksen

Antti Saarikoski

Elina Norros

Elina Heinonen

jäsen)

Holtti Hakonen

Mikko Nousiainen

15.8.2017 alkaen

Pinja Lehtinen

Iida Lahdenmäki

Anne Parviainen

Emma Einamo

(hallituksen jäsen)

Janne Antson

Anniina Salenius

17.5.2017 alkaen

Laura Hakala (pj, ikäkaudet)

Joona Kaivosoja

Siina Laurinsilta

Juho Lintinen

Tammen aluetiimi

(pj, taitotoimikunnat)

Maari Saarikoski

LIPPUKUNTATUEN RYHMÄ

Timo Muttonen

Sari Arponen

Marcus Liljestrand

Oona Parviainen (pj)

Eri Tirkkonen

Mauri Kukka

Mikael Liljestrand

Joona Aspegren

Kati Kling

Salla Grönlund

Pervin Hamid

Johanna Hollo

Petri Dahlberg

Antti Seppänen

Salla Malin

Nora Jokinen

Minna Vääräniemi

Roope Heinonen

Sanna Nevalainen

Katri Järvinen

Susanna Kaurinkoski

Taija Saaristo

Santeri Nurmi

Anni Karsma

Jarmo Heinonen

Juuso Jaakkola

Sara Jääskeläinen

Sini-Pilvi Silén (06/2017 asti)

Mika Pursiainen

Ville Salo

Johanna Kauppila

Kiipeilytoimikunta

Maija-Reetta Mannismäki

Itä-Vantaan aluetiimi

Iita Stenberg (06/2017 alkaen)

Mika Nuolikoski

Matti Mannonen

Johanna Raita

Anna Hakala

Lauri Suomalainen

Lauha Lindholm (08/2017

Aku Hormaluoma

Tiia Merenheimo Pihla Pitkänen

Länsi-Vantaan aluetiimi

asti)

Ulla Tiitu

Leo Varttala

Johanna Raiskio

Nina Koskeva (08/2017

Iiris Somervuori

alkaen)

Saila Nurkka

Etelä-Helsingin aluetiimi

Alueviestintätoimikunta

Harri Walle

Mikko Kouhia

Joona Aspegren (pj)

Lauri Suomalainen

Ensiaputoimikunta

Jenni Parviainen

Leo Varttala (pj)

Essi Varjoranta (09/2017

Sari Arponen (pj)

Katariina Sinivaara

alkaen)

Reijo Aittola

Keski-Helsingin aluetiimi

Joona Aaltonen

Salla Heiskanen

Eva Ahlstedt

Sudenpentu- ja

Sami Kuivalainen

Aliisa Koivisto

Rasmus Helaniemi

seikkailijatoimikunta

Anssi Ahtiainen

Hanna Nevalainen

Liisa Jortikka

Mauri Kukka (pj)

Alli Eräkorpi

Annika Järvialho

Anni Gunnari

Lotta Forsström

Länsi-Helsingin aluetiimi

Anna Pekonen

Kimmo Kyyrö

Julia Sahramäki

Essi Henriksson

Mette Helin

Mirva Samuelsson

Maria Toivola

Sami Lehto

Kristiina Keski-Oja

Maria Laine

Jesse Jyrälä

Salla Paavilainen

Niko Tamminen

Marja Saastamoinen

Lydie Lefebvre

Aleksi Viitamäki

Ilona Tiainen Tarpojatoimikunta

KV-toimikunta

Anna Hakala (pj)

Salla Grönlund (pj)

Roope Kauhanen Koillis-Helsingin aluetiimi

Miia-Liisa Pulkkinen

Lauri Hietikko

Taimi-toimikunta

Linda Livola

Nelli Heikkinen

Eeva Riivari

Katri Järvinen (pj)

Heidi Sofia Lehtinen

Antti Jalo

Tiia Suominen

Pihla Pitkänen (pj)

Leo Sihvonen

Reetta Grönlund

Ella Gers

Eveliina Järvinen

Carla Aarnio

Pohjois-Helsingin aluetiimi

Juuso Nisula

Johannes Lares

Hanna Koskela

Nadja Grönfors

Maija Salmiovirta

Piita Lehtinen

Elias Herva

Salla Marttala

Matti Mannonen

Aino Airaksinen

Samoajatoimikunta

Roope Heinonen (pj)

Salla Salokanto

Jasmine Söderlund

Sini-Pilvi Silén

Marja Juvonen

Milla-Mari Väre

Annastiina Ali-Lekkala

(pj 06/2017 asti)

Jukka-Pekka Kantokoski

Kilpailutoimikunta

Iita Stenberg

66

Itä-Helsingin aluetiimi

KOULUTUSRYHMÄ

(pj 06/2017 alkaen)

Leikkitoimikunta

Sini Laurikainen

Evis Eteläniemi (pj)

Anniina Hämäläinen

Juuso Jaakkola (pj)

Joona Rajamäki

Meeri-Maria Jaarva

Jerry Pihkanen

Aarne Linden

Laura Saarikoski

Kira Järves

Iita Stenberg

Noora Virtanen

Nora Saarinen

Sami Kukkonen

Pyry Vilkko

Kanerva Jääskeläinen

Heidi Lehtikuja

Emilia Pennanen

Ville Laine

Kaakkois-Helsingin

(vastaava koulutusohjaaja)

Aku Hormaluoma

Jemima Sinisalo

aluetiimi

Anna Nukari

Nette Laine

Ilona Tuovinen

Noora Britschi

Laura Saarikoski

Marcus Vuorela

Laura Aalto

Ilkka Hemminki

Hanna Salminen

Emilia Hukkanen

Oona Sievänen

Ilari Immonen

(vastaava hallituksen jäsen)

Venla Kämäläinen

Elina Lahtinen

Lauri Sankari

Teemu Stolt

Aaro Koskela

Jasper Kurjenniemi

Pentti Hämäläinen


Meripartiotoimikunta

Kerttu Kivioja

Mette Helin

Mustonen Sami

Harri Walle (pj)

Suvi Kettunen

Antti Seppänen

Muonavarastomestari

Niko Tamminen

Peltonen Joonas

Satu Raudasoja Ville Rinkineva

YHTEISKUNTASUHDE-

Tiina Aleksandra

Muonavarastomestarin

Janne Puikko

RYHMÄ

Karoliina Varhee

kakkonen

Teemu Puukari

Jonna Härmä (pj)

Sami Mustonen

Hanna Järvisalo

KOHTAAMINEN 2017

Huoltopäällikkö

Venla Viitanen

Lauri Kuula

Tiia Wahlroos

Sakki Maria

Tuuli Siiskonen

Alisa Järvelä

Panu Kantola

Ympäristöasiantuntija

Juuso Mikkola

Anna Pekonen

Jari Siiskonen

Saaga Auvinen

ESIKOULULAISTEN

Huoltopäällikön kakkonen

Paula Ikonen

Pinja Raitanen

PARTIOVIIKKO 2017

Toivanen Johanna

Timo Liusvaara

Liina Tiusanen

Linnea Eerola

Toimistomestari

Janne Heiskanen

van Wensen Joeri

Elina Lähteenmäki

Muonituspäällikkö

Turvatoimikunta

Rantanen Niko

Stenberg Jalmari

Otso Nuotio

MONINAISUUSRYHMÄ

Tero Honkaniemi

Senni Raunio

Katri Söderqvist

(hallituksen jäsen)

KOULULAISTEN

Antti Seppänen (pj)

Aleksi Vesala (pj)

SEIKKAILUVIIKKO 2017

Jaakko Muilu

Eeva Haataja

Linnea Eerola

Infrapalvelut

Tilli Pesola

Elli Mannermaa

Kiilava Pauliina

van Wensen Juha Muonituspäällikkö

IT-toimikunta

Tanja Malo

Lauri Suomalainen (pj)

Otto Snellman

PIIRILEIRI KLIFFA

Kämppi Antti

Aleksi Viitamäki

Anni Rytioja

Leiritoimikunta

Lääkintäpäällikkö

Pentti Hämäläinen

Tiia Talvitie

Miettinen Ville, Leirinjohtaja

Laakkonen Mikko

Hirn Joonas

Sähköpäällikkö

Heikki Nikula

Rakennusleirin varamestari

Leo Lahti

PÄÄISÄNNISTÖ

Leirin varajohtaja

Lahin Tero

Rosa Saven

Atte Kononen (pj)

Heiskanen Pia Sofia

Rakennuspäällikkö

Susanna Hyötyläinen

Roope Heinonen

Palvelujohtaja

Liljestrand Thomas

Jari Kainuvaara

Hållfast Lauri, Palvelujohtaja

Rakennuspäällikkö

VIESTINTÄ- JA

Antti Ranki

Kaivosoja Joona

Nurmi Matti

MARKKINOINTI-

Ville Söderlund

Resurssijohtaja

Infrapalvelujohtajan

Kalliala Johanna

kakkonen

RYHMÄ Janne Heiskanen

ISÄNNISTÖ

Kokemusjohtaja

Palmola Petri

(hallituksen jäsen)

Roope Heinonen

Munsterhjelm Lina

Palopäällikkö

Taneli Immonen (pj)

Jari Kainuvaara

Kasvatusjohtaja

Saarentaus Mira

Suvi Takala (pj)

Atte Kononen

Rantanen Mimi

Vesipäällikkö

Eva Ahlstedt

Markus Kuosmanen

Ohjelmajohtaja

Suomalainen Heikki

Taru Hänninen

Jukka-Pekka Nikulainen

Touhonen Sara

Turvallisuuspalvelupäällikkö

Toni Juntunen

Antti Ranki

Ohjelmajohtaja

Taipale Joni, ICT-päällikkö

Annika Järvialho

Niko Rantanen

Varhee Tiina, Viestintä

Kristiina Keski-Oja

Niklas Sandel

-markkinointijohtaja

Jasper Kurjenniemi

Jasmine Söderlund

Julius Kuula

Ville Söderlund

Ohjausryhmä

Björkholm Stella

Anna Pekonen

Joonas Peltonen

Ahonen Jonni,

Kliffa-seppo

Ohjausryhmän puheenjohtaja

Enqvist Minna

Costiander Janne

Alaleiripäällikkö

Joona Aspegren

Projektit ja niiden tekijät

Ohjausryhmän jäsen

Enqvist Taneli

Rasmus Helaniemi

PIIRIN TALVI -SM

Pankka Essi

Alaleiripäällikön kakkonen

Ohjausryhmän jäsen

Fröberg Christina

Pynnönen Linda

Kylämestari

Ohjausryhmän jäsen

Heikkilä Juuso

Ringbom Ida

Kasvatuskärppä

Ohjausryhmän jäsen

Herold Jenni

Salo Ville

Alaleiripäällikön kakkonen

Ohjausryhmän jäsen

Hollo Johanna

Segerstam Ada

Perhepäällikkö

Ohjausryhmän jäsen

Huhtala Kati, Kylämestari

Esko Raikunen Joona Aaltonen

Sanni Pohjannoro Tiina Varhee Leo Varttala Heppu Joona Aaltonen (päätoimittaja) Rasmus Helaniemi (päätoimittaja) Jouko Raudasoja Antti Jalo Jenni Fabritius Mila Tanner Otto Snellman Silja Lehti Mikko Jalo Leo Varttala Liisa Jortikka Joosef Abokther Mette Helin Suvi Jauhonen Atte Grönroos Saana Ott Heidi Ojala Niko Tamminen

-KISAT 2018 Ari Toivonen (kilpailun johtaja) Marja Juvonen Sanna Simpanen Jaffa Toivanen Sakari Kouti Juha Salminen Pauli Saarikoski Ville Vuorenmaa

Kasvatus Aspegren Maiju, Kylämestari

Huttunen Kiia

Huoltopalvelut

KV-päällikkö

Alho Antti, Koodivelho

Hämäläinen Anniina

Harinen Anni

Kylämestari

Mari Suomela

Toimistopäällikkö

Kainulainen Kiti, Kylämestari

Hiillos Anna-Lotta

Kankainen Taru, Kylämestari

PIIRIN TALVILEIRI

Erityisruokavaliomestari

Kauppila Johanna

Jortikka Liisa

Alaleiripäällikön kakkonen

Toimistomestari

Keijonen Emilia

Laari Monna

Pestipäällikön kakkonen

Erityisruokavaliomestarin

Kling Rosa

kakkonen

Alaleiripäällikön kakkonen

Mannonen Matti

Konttas Lotta, Kylämestari

Toimistopäällikkö

Lahtinen Jonna

Mikkonen Ilkka

Alaleiripäällikkö

Palvelujohtajan kakkonen

Laitinen Ilari, Kylämestari

Aapo Rainio Emma Saukkoriipi Virpi Toivonen

HELMI 2017 (IA) Laura Setälä (johtaja) Juha Heiskanen Juha van Wensen Joeri van Wensen Miika Raki Anssi Tukiainen Sami Mustonen

67


Liitteet

Lares Johannes

Suviranta Aura

Kurttila Juuso

Kuula Lauri

Kasvatuskärppä

Brändipäällikkö

Laaksopäällikkö

Yhteistyön kakkonen

Lehtikuja Heidi

Söderlund Jasmine

Kyyrö Kimmo

Leppäaho Iina

Pestipäällikkö

Myyntipäällikkö

Laaksomestari

Resurssijohtajan kakkonen

Lehtola Katja

Tamminen Kerttu, Näyttelijä

Lappalainen Otso

Lundström Jan

Kylämestari

Tammisto Tuomas

Vaeltajaohjelmamestari

Tiedonhallintapäällikkö

Mantela Joel

Kokemusjohtajan kakkonen

Lehtikuja Henna

Norberg Ada

Kylämestari

Vaahtera Sofia, Näyttelijä

Samoajapäällikkö

Hankintamestari

Mod Marie, Kylämestari

Vangonen Daria, Näyttelijä

Liljestrand Marcus

Tiihonen Jussi

Moilanen Pauliina

Vesala Aleksi

Laaksomestari

Rahamestari

Kasvattavuuspäällikkö

Moninaisuusmestari

Lähdesmäki Julia

Vuorenlehto Pekka

Niemi Katri, Alaleiripäällikkö

Vierros Johanna

Laaksomestari

Kontrolleri

Niinikivi Vili

Ikäkausiagentti

Malin Salla, Laaksomestari

Vuorenmaa Ville

Kasvatuskärppä

Vuorela Marcus, Näyttelijä

Matinpalo-Järves Niko

Pestipäällikkö

Parviainen Oona

Vuori Iris

Johtajaohjelmapäällikkö

Perhepäällikkö

Leirihotellikymppi

Mustonen Iisa

Viestintä ja markkinointi

Penttinen Niina, Kliffa-seppo

Yli-Hongisto Liinu, Näyttelijä

Piitulainen Hanna

Pesti-integraatiokymppi

Ahonen Salla

Müller Marcelin

KV-viestintämestari

Ennakkotehtäväryhmän jäsen

Aunola Silja

Kasvatusjohtajan kakkonen

Ohjelma

Rajamäki Joona, Kylämestari

Aalto Laura, Laaksomestari

Nuolikoski Mika

Tekijäviestintämestari

Rantaniemi Juuli, Kylämestari

Aaltonen Katariina

Laaksomestari

Braun Jesse

Sainio Maria, Kylämestari

Johtajakahvilamestari

Nuotio Senna

Kuvauspäällikkö

Setälä Laura, Kylämestari

Ahonen Eveliina

Ennakkotehtäväryhmän jäsen

Enbuske Anna

Söderqvist Katri

Pesti-integraatiokymppi

Ojala Nora

Sometiimin jäsen

Kasvatuskärppä

Alanne Perttu

24h-ohjelmamestari

Hannukainen Jasmine

Pesti-integraatiokymppi

Ovaska Aino

Osallistujaviestintämestari

Kokemus

Arponen Arttu

Samoajien juhlaillallismestari

Honkanen Riina

Branders Wilma

Taskuopasmestari

Palsanen Kati

Grafiikkamestari

Leirihotellin ylirespa

Eräkorpi Alli

24h-ohjelmamestari

Inkiläinen Alex

Fabritius Jenni

Lavashowmestari

Peltola Tytti, Laaksomestari

Sometiimin jäsen

Käsikirjoittaja

Haapanen Aku

Rantanen Iida

Julku Pinja

Haakana Sanna

Laaksomestari

Ennakkotehtävämestari

Markkinointimestari

Tuotemestari

Haikonen Hannamari

Rautajärvi Noona

Jämsén Martta

Hakonen Pinja, Puvustaja

Samoajaillalliskymppi

24h-ohjelmamestari

Somemestari

Heikkinen Nelli

Hako Ella

Rättyä Jonna

Karvinen Elina

Leiriravintolamestari

Ennakkotehtäväryhmän jäsen

Lava-aluemestari

Osallistujaviestintämestari

Hurmeranta Anna

Halén Saika, Laaksomestari

Saarinen Eero

Keski-Panula Ella Helena

Palvelumuotoilupäällikkö

Heinonen Jarmo

Johtajaohjelmapäällikkö

Markkinointipäällikkö

Hämäläinen Hanna

Laaksomestari

Samuelsson Mirva

Keskitalo Kari

Näyttelijä

Hollo Lauri, Napakymppi

Laaksomestari

Somepäällikkö

Jokela Ella, Tarinamestari

Hurme Olli

Silén Sini-Pilvi,

Kling Aaron

Kabata Laura

Ennakkotehtäväryhmän jäsen

Viihdepäällikkö

Somemestari

Ikäkausiagentti

Hänninen Milka

Soini Varpu

Lahti Siiri

Kaistinen Sanna

Ohjelmajohtajan kakkonen

Pesti-integraatiokymppi

EVP- ja huoltajakymppi

Osallistujapäällikkö

Härkönen Hanna

Stenberg Iita

Laine Lilli

Karimaa Kiira, Näyttelijä

Laaksomestari

Samoajaillalliskymppi

Graafinen päällikkö

Kärkkäinen-Tunkelo Pasi

Ilomäki Riina

Teittinen Ville

Lehtola Robin

Brändipäällikkö

24h-ohjelmamestari

24h-ohjelmamestari

Sometiimin jäsen

Lahtinen Elina, Näyttelijä

Ilomäki Risto, Laaksomestari

Tolvanen Tuomas

Marvia Jari

Laine Maria, Kaavamestari

Inget Matleena

Laaksomestari

Nettipäällikkö

Lappi Jenni

Laaksomestari

Tompuri Hanna

Norilo Leo

Leirihotellimestari

Järvinen Katri

Johtajakahvilamestari

KV-viestintämestari

Lappi Marika, Tuotepäällikkö

Samoajapäällikkö

Torpo Riikka

Pohjannoro Sanni

Lindström Milla, Näyttelijä

Jääskeläinen Sara

24h-ohjelmapäällikkö

Viestintä-markkinointi-

Mäkelä Jimi, Näyttelijä

Samoajaillalliskymppi

Tulkki Kasperi

johtajan kakkonen

Mäkinen Kira, Käsikirjoittaja

Kangasmäki Erika

Laaksomestari

Raiskio Johanna

Nyberg Pinja, Puvustaja

Ennakkotehtäväryhmän jäsen

Vesanen Timo

Viestintäpäällikkö

Oinonen Heidi, Näyttelijä

Kangasmäki Jyrki

Tekniikkamestari

Sevula Mervi

Packalen Mathilda

24h-ohjelmapäällikkö

Viitanen Linda

Nettikymppi

Leirihotellikymppi

Keitaanniemi Mariia

Lavashowmestari

Sihvola Ona

Parviainen Laura

Lavashowmestari

Ylinen Kirsi, Laaksomestari

Somemestari

Tarinakakkonen

Kekäläinen Inka

Ylistalo Emma

Sinivaara Katariina

Parviainen Minerva

Ohjelmajohtajan kakkonen

Viihdepäällikkö

Markkinointipäällikkö

Näyttelijä

Kirveennummi Maija

Rantanen Oona, Näyttelijä

Ohjelmalaaksokymppi

Resurssi

Salminen Juha

Kling Kati

Hanninen Elsa

Tamminen Niko

Leiribiisin tuottaja

24h-ohjelmamestari

Talouspäällikkö

LPK-viestintämestari

Salminen Ossi

Konttas Alina

Hirvonen Noora

Teräväinen Inka

Leiri-ilmemestari

Napakymppi

Hankintapäällikkö

Somepäällikön kakkonen

Seppälä Salla

Korhonen Kirsi

Holm Petrus

Tuomala Eevi

Ikäkausiagentti

Laaksomestari

Pestipäällikön kakkonen

Sometiimin jäsen

Suominen Jenna

Kurjenniemi Jasper

Huokuna Tuomas

Wenelius Pia

Myymälämestari

Pesti-integraatiomestari

Yhteistyöpäällikkö

Graafinen päällikkö

68

Strandman Henri

Graafinen päällikkö


Vuoden 2017 tapahtumat osallistujamäärineen ja aluetapaamiset TAMMIKUU

11.3.-12.3. Uusimaa/PäPa

23.5. EPT-klubi

4.1.-8.1. Partiojohtaja

ohjelmajohtaja- ja

27.5.-28.5.

Ensiapu 1 -tilauskurssi:

pestijohtajakoulutus 51

Järeä-Grani

13.3.

Lippukunnan talous

27.5. JV-kertaus

-peruskurssi 1-2017

6.1.-7.1. Isännistökurssi 13.1.-15.1.

Piirin ja aluejärjestöjen

hallitusseminaarit

24.1.

Tervetuloa Partioon

-kurssi

38 7

1-2017 23 10

25.1.

Uusien lippukunnan-

johtajien perehdytys

10

26.1. Kiipeilytys

2

14.3.

Lippukuntien 6

5.6.-9.6. Päiväleiri,

15.3.

Papata partiosta 1-2017

7

18.3.

Tarpojien Taitopäivä

20.3.

PJ-kurssin suullinen

raportointi 1-17

36

5

Espoon Keskus 1 Haukilahti 1

21.3.-24.4. Uusimaa/PäPa

28

5.6.-9.6. Päiväleiri,

28.1.

Talvisemma 2017

93

21.3.-24.4. Uusimaa/PäPa

Lippukunnan

5.6.-9.6. Päiväleiri,

johtaminen 1-2017

22.3.

Samoajat Gone Wild

HELMIKUU

22.3.

TEDxYouth: Totuus

2.2.

24.3.-26.3. EA-mammutti

91

5.6.-9.6. Päiväleiri,

3.2. Partiokannus

24.3.-25.3.

29

EA-kertauskurssi 15

25.3.-26.3. Partiokannus

3.2.-5.4.

SP valmentajakoulutus /

materiaalien koulutus

8

Meripartiopläjäys 12

Koulutusohjaaja

koulutus 1/2017

Piirineuvosto II/2017 EA1-kurssi Vannulle

14 120 4

30

16

Kauklahti 1 Kivikko 1

Malmi 1 Munkkiniemi 1

Oulunkylä 1

1

Taivallahti 1

Akelakurssi 1-2017

11

HUHTIKUU

5.6.-9.6. Päiväleiri,

7.2.

Nettisivutyöpaja 1-2017

8

7.4.-9.4.

EPT Vimma

7.2.

Uusien lippukunnan-

-viikonloppu 46

5.6.-9.6. Päiväleiri,

johtajien perehdytys

8.4. Sudenpentutapahtuma

8.2. VOK-kurssin

- SuperSupe

10.4.

Mediasuhteet-koulutus 5

preppausiltamat 21

alkukoe ja teoriaosa

11.2.-12.2.

69

13.4.-17.4. Partiojohtaja 32

25 26 30 26

51

27

5.6.-9.6. Päiväleiri,

6.2.-10.4.

9.2.-5.3. Veneenohjaajakurssin

26

5.6.-9.6. Päiväleiri,

EA1-kurssi 14

13

27

5.6.-9.6. Päiväleiri,

materiaalien koulutus

II/2017

Herttoniemi 1

5.6.-9.6. Päiväleiri,

27.3. Aluetapaamis-

4.2.-5.2. Partiokannus

26

5.6.-9.6. Päiväleiri,

- kaupunkikurssi

Ikäkausivastaava 1-2017 2

27

5.6.-9.6. Päiväleiri,

Ensiapu 1

7

KESÄKUU

hippi-ilta

10

13

28.1.-29.1.

30.1. Aluetapaamis-

35

Tullinpuomi 1 Vantaa 1 Viikki 1

28 25 26

5.6.-9.6. Päiväleiri,

Vuosaari 1

26

5.6.

Vantaan pyöreä pöytä

15

8.6.-11.6.

EPT Johtajaleiri

-peruskurssi 3-2017

Hanki Takaisin 2017:

20.4.

Maailman 5. nopein

Viuhahdus 86

piirin talvimestaruus-

partiotaitokilpailut k-18 62

9.6.-11.6.

Ryhmäseminaari

kilpailu

149

21.4. Partiojohtajien

12.6.-16.6. Päiväleiri,

12.2.

EPT Lumiveistoskisa

120

juhlaillallinen 107

14.2.

Tervetuloa lippukunnan

22.4.

Tervetuloa Partioon

12.6.-16.6. Päiväleiri,

hallitukseen 1-2017

8

-kurssi

16.2. Kiipeilytys

5

22.4.

4

Törmä 2017

Espoon Keskus 2 Haukilahti 2

Sudenpentuohjelmailta 8

-päiväsarjojen

28.2.

”Mitä tän lapsen kanssa

kevätkisa 885

12.6.-16.6. Päiväleiri,

voi tehdä” -koulutus

23.4. PäPa/Uusimaa

28.2.

Ohjaajana pj-kurssi-

12.6.-16.6. Päiväleiri,

laiselle -iltakoulutus

Aluetapaamiset 1/2017 (12 kpl)

11 154

Kohtaaminen 107 lpk 3100

26.4. Partiokouluttajailta (PAKO) 27.4.-26.9.

11

Kaakon ja Idän

Herttoniemi 2 Kauklahti 2 Kivikko 2

Malmi 2

ryhmänohjaajakurssi

3.3.-5.3.

Leikkikurssi 1-2017:

ROK

Aarteenvartija 45

27.4.

Tulevaisuustyöpaja 11

12.6.-16.6. Päiväleiri,

6.3.

Johda innostusta

29.4.

EPT Meriretki

98

151

12.6.-16.6. Päiväleiri,

9

Aluetapaamiset 2/2017 (12 kpl)

37

Munkkiniemi 2 Oulunkylä 2

Seikkailijaohjelmailta 12

7.3.

Tervetuloa Partioon

TOUKOKUU

12.6.-16.6. Päiväleiri,

5.5.-7.5.

8.3.

Lippukuntaleiri-ilta

(turvallisuus, muonitus

ja haikki)

9.3.

3

Leikkikurssi 2-2017:

Taivallahti 2 Tullinpuomi 2

Mittarimato 48

12.6.-16.6. Päiväleiri,

10.5.

Ensiapu-kertauskurssi 18

11.5.

Kanavat kuntoon

12.6.-16.6. Päiväleiri,

Lippukuntaleiri-ilta

17.5.

LPK-tuen kevätkekkerit 26

(ensiapu, huolto,

18.5. Mannerheim-museoon

12.6.-16.6. Päiväleiri,

ohjelma)

11

20

10.3.-26.3. Partiokannus

2

tutustuminen 14

Vantaa 2

25 25 28 26 25 28 29 26

Vartiosaari Seikkailija 2

19.5.-21.5. Partiokannus

Ryhmänohjaajakurssi

28

Pohjoismainen

12.6.-16.6. Päiväleiri,

10.3.-12.3.

Valmentajatreffit

33

5-ottelu

56

11.3

PäPa ja Uusimaa:

19.5.-21.5.

Flaksi 2017

46

16.6.-18.6. Veneenohjaajakurssi,

Luotsikoulutus 1-2017

19.5.-21.5.

Kalliokiipeilykurssi 2017 8

14

27

12.6.-16.6. Päiväleiri,

6.3.

-kurssi

25

12.6.-16.6. Päiväleiri,

MAALISKUU

1-2017

26

12.6.-16.6. Päiväleiri,

27.2.

19

52

Viikki 2 Vuosaari 2

25 27 27

käytäntöosa 27

69


Liitteet

19.6.-22.6. Päiväleiri,

Espoon Keskus 3

22.9.-24.9. Partiokannus 27

19.6.-22.6. Päiväleiri,

Haukilahti 3

27

19.6.-22.6. Päiväleiri,

Herttoniemi 3 Malmi 3

26 21

19.6.-22.6. Päiväleiri,

Munkkiniemi 3

26

19.6.-22.6. Päiväleiri,

Oulunkylä 3

15

19.6.-22.6. Päiväleiri,

Taivallahti 3

25

19.6.-22.6. Päiväleiri,

Tullinpuomi 3

23.9.-24.9.

Lippukuntasemma

2017

3.11.-4.11. PäPa/Uusimaa 12 137 11

29.9. Partioaseman

EA-kertaus -kurssi

29.9.-1.10.

Leikkikurssi 3-2017:

Mämmikoura 41

Aluetapaamiset 3/2017 (12 kpl)

15

139

26

Partiokouluttajakurssi 9

4.11.-5.11.

Ensiapu 1 -tilauskurssi:

Olarin Eräkotkat ja

Muuttolinnut 17 6.11.

Johda pettymyksiä ja

nihkeitä tilanteita

10.11.-12.11.

Ensiapu 1

–maastokurssi 31

7

10.11.-19.11. Järjestyksen-

LOKAKUU

12.11. Seinäkiipeilykurssi 7

1.10.

EPT Pinkki

3.10.

EPT K-18-ilta

650 8

3.10. Joulukampanja-

19.6.-22.6. Päiväleiri,

päälliköiden koulutus

21

valvojakurssi 2-2017

16

17.11.-19.11.

EPT Iltahupi

-Vimma-viikonloppu 115

17.11.-19.11.

Kliffa Kasvatus/

Palvelut/ViMa-osa-

3.10. Partiokouluttajailta

alueseminaari 24

(PAKO) Menetelmät

17.11.-18.11.

Piirineuvosto IV/2017

36

19.6.-22.6. Päiväleiri,

vol. 1

18.11.-19.11.

Kliffabiisi Boot Camp

7

Vartiosaari

3.10.

Yösuunnistuskisat 36

Vantaa 3

Seikkailija 3

13

26

19.6.-22.6. Päiväleiri,

Viikki 3

26

19.6.-22.6. Päiväleiri,

Vuosaari 3

26

26.6.-30.6. Päiväleiri,

Herttoniemi 4

13

26.6.-30.6. Päiväleiri,

Munkkiniemi 4

13

26.6.-30.6. Päiväleiri,

Oulunkylä 4

11

26.6.-30.6. Päiväleiri,

Taivallahti 4

8

26.6.-30.6. Päiväleiri,

Vantaa 4

Viikki 4

26.6.-30.6. Päiväleiri,

Vuosaari 4

2-2017 19.11.-26.11. Marraskuun

6-2017 monimuoto

28

5

aluetapaamiset

4.10. Seppomestareiden

19.11. ja 26.11. (12 kpl)

tapaaminen 2

21.11.

Luotsaa luottamusta

7.10.

Lippukunnan

- viilaa fiilistä!

kouluttautumispäivä 33

-koulutusilta 8

7.10.-8.10.

Retkeilyn alkeet

24.11.-26.11. Leikkikurssi 4-2017:

- Erätaito/0 aikuisille

7.10.

Tervetuloa Partioon

-kurssi

19

167

Haaraparta 32 25.11.-26.11. Partiokannus

11

EA1-kurssi 15

8.10. Uusimaa/PäPa:

29.11.

pikkujoulut 10

Luotsikoulutus 14

Lippukuntatuen

30.11. Kiipeilytys

23

10.10.-25.3. Vuorovaikutusvalmennus Kliffan

tekijöille

JOULUKUU 53

13.10.-15.10. Partiokannus 21

18.11.-19.11. PT-kisatoimitsijakurssi

-peruskurssi

22

8

4.10.-13.11. Partiojohtaja

2-2017 16

26.6.-30.6. Päiväleiri,

Ryhmänohjaajakurssi

-peruskurssi 8-2017

18

13.10.-15.10. Uusimaa/PäPa LPKJ-,

2.12.

EPT Kiitosgaala

65

ELOKUU

ohjelmajohtaja- ja

3.12.

Piirimajakka Loiste

84

11.8-13.8. Partiokannus

pestijohtajakoulutus 50

5.12.

Puhisten pikkujoulut

hallitusseminaari 5

14.10. Partiokannus

- Vaarallinen illallinen

20.8.

EPT Rantalentisturnaus

Susen Loikka

7.12. Kiipeilytys

ja -bileet

-partiotaitokilpailu 150

12.12.

40

1.12.-17.12. Partiojohtaja

22.8. Partiokannuksen

14.10. PäPa/Uusimaa

brändäys-ilta 4

25.8.-12.9. Partiojohtaja

22.10. Sudenpentujen

-peruskurssi 5-2017

22

Ohitus 2017

36

EA-tapahtuma 100

28.8. Valmentajien

23.10.

Piirin kokous

syyskauden aloituskahvit 9

26.10.

Partiokannuksen

29.8.

Tervetuloa Partioon

brändäys-ilta 10

17

SYYSKUU

200

26.10. Kiipeilytys

17

27.10.-29.10. Akelakurssi 2-2017

24

27.10.-12.11. Partiojohtaja-

1.-3.9.

EPT Hallitusseminaari

10

8.9.-10.9.

Kliffa 2018

27.10.-29.10. Sampokurssi 2-2017

tekijäseminaari 65

28.10. Partiokannus

8.9.-10.9.

Syysregatta 2017

Laten Laukka

-partiotaitokilpailu 47

3

9.9.-10.9. Partiokannus

peruskurssi 7-2017

22 12

EA1-kurssi

15

11.9.-20.9.

Ensiapu 1

MARRASKUU

kaupunkikurssi 19

1.11.

Aikuisten iltanuotio

12.9.

Päiväsuunnistuskisat 7

- Urbaani kansalainen

16.9.-17.9.

EPT Espoon Punanen:

varautuu! 15

Suomi-Punkku 655

1.11.

19.9.

Bonfire - urbaani

kärkikolmikoiden

iltanuotio (20 lpk)

200

Lippukunnan

perehdytys 16

26 12

Tervetuloa Partioon

-kurssi 31

-kurssi

70

Johtajapäivät Ruotsissa

28.9. Kiipeilytys

19.6.-22.6. Päiväleiri,

17

14.12.

Ensiapu 1

kertauskurssi 19


Jäsenmäärä lippukunnittain

31.7.2017 jäsenrekisterin mukaan

Aarnivalkeat 106

Kaivokselan Delfiinit

Aviapartio 113

Kallion Kaiut

Erämetsot 146 Espoon Leppäversot

71 4

Leppävaaran

Siniritarit 14

Korvenkävijät 92

Sinivuoren Soihdut

57

Kara-Karhut 108

Lounapartio

Sipoonkorven Haltiat

60 73

92

41

Karhu-Veikot 100

Maahiset 196

Sotungin Tuliketut

118

Karhunvartijat 155

Mankkaan Eräsudet

Suomenlinnan

Fisut 69

Kartanopartio 81

Mastonvartijat 227

Merisudet 36

Haagan Eräveikot

110

Kaskenpolttajat 64

Merimetsot 198

Suosirrit 98

Haagan Sirkut

63

Kaskipartio 143

Mesikämmenet 44

Susiveikot 161

Haapakertut 1

Katajanokan

Metsolan Pojat

Susivuoren Vaeltajat

40

Hakasiskot 31

Karhunkaatajat 65

Mustat Veljet

Suvelan Samoojat

28

Haukkavuoren Haltiat

133

Kauka-Kuutit 94

Muuttolinnut 92

Tammisalon

Helsingin Eräkaverit

62

Kehäpartio 30

Myyrpartio 103

Metsänkävijät 147

Helsingin Erä-Leijonat

64

Kelotytöt 111

Navigatores 54

Tapiolan Eräpojat

Helsingin Erä-Majavat

64

Kelovartijat 45

Niipperin Nuolihaukat

Tapiolan Metsänkävijät

Helsingin Hakatytöt

76

Keronkävijät 26

NMKY:n Katajaiset

Kilon Kipinät

Nuuksion Eräkarhut

Espoon Metsänkävijät

Helsingin Kalevan Pojat ja Tytöt Helsingin Kiehiset Helsingin Kotkat

73 1 64

106

Kirisiskot 111

Olarin Eräkotkat

Kivenlahden Piilevät

Olarinmäen Samoojat

101

148

8 57

99 4

Tikkurilan Siniset

5 108 64

85

Timanttipartio 85

78

Toimen Pojat

84

210

Toimen Tytöt

45 76

Koivusissit 1

Oravanmarjat 56

Töölön Nuotioveikot

Kontutytöt 95

Otavaeltajat 113

Töölön Siniset

85

31

Korson Honkapartio

Oulunkylän Virkut

Töölön Tähystäjät

82

Helsingin Metsänkävijät

91

Korven Koukkaajat

Partiolippukunta

Vaaran Vaeltajat

Helsingin Sinihaukat

34

Koskenhaltiat 104

Tavastit 92

Vantaan Jokiversot

Helsingin Siniset

14

Koudat 191

Pitkäjärven Vaeltajat

Vantaan Metsänkävijät

Kuksat 188

Pohjois-Espoon

Vartiovuoren Pojat

134

Kulman Kiertäjät

67

Kalahaukat 55

Vartiovuoren Tytöt

150

184

Puropartio 3

Viestitytöt 128

47

Pursitytöt 3

Viherlaakson Peurat

116

Viikin Vesikot

167

Helsingin Merilokit – Helsinki Seagulls

Helsingin Versoveikot ja -siskot

69

81 164

Hespartto 124

Kulosaaren Meripartio

Huipunvaltaajat 36

Kurkisuon Rusakot

Ilmapartiolippukunta

Käpytytöt 52

Pyhän Laurin Ritarit

Laajalahden Eräveikot

82

Rantasipit

139

Rastipartio

Malmin Tuulenkävijät

67

Ilvesveikot 86

Laajasalon Siniset

Jeanne d’Arc

115

Lauttapartio

Jokihiset 57

Lauttasaaren

96

Järvihaukat 135

Luotsitytöt

144

Kaarnapartio 2

Leppäpirkot

46

135

164

49 2 111

Viipurin Metsänkävijät

240 7 233

12

Vuokot 94

Rekolan Metsäsiskot

140

Vuoren Valppaat

Rekolan Metsäveikot

138

Vuorenhaltiat 152

84

Saharan Sissit

109

Vuosaaren Vesipääskyt

111

Simometsot 16

KUVA Susanna Mikander

71


Liitteet

Myönnetyt ansiomerkit 2017 PäPa sudenpääsolki

Eero Puukangas, Vaaran Vaeltajat ry

Otto Snellman, Maahiset ry

Benjamin Eggen, Vaaran Vaeltajat ry

Jere Saarela, Mustat Veljet ry

Mari Suomela, Erämetsot ry

Agnes Ekblom, Hespartto ry

Suvi Simola, Mastonvartijat ry

Katja Tammisalo, Vantaan Metsänkävijät ry

Taika Erjo, Timanttipartio ry

Reetta Söderberg, Espoon Metsänkävijät ry

Pasi Taskinen, Susiveikot ry

Eelis Eyraud, Mustat Veljet ry

Jonne Torkko, Haagan Eräveikot ry

Lauri Tervonen, Muuttolinnut ry

Taavi Hakala, Mustat Veljet ry

Henri Vaahtokari, Vartiovuoren Pojat ry

Hannu Tiitu, Ilmapartiolippukunta Malmin

Rasmus Halme, Karhunvartijat ry

Otso Väisänen, Vuosaaren Vesipääskyt ry

Tuulenkävijät ry

Ronja Heikkinen, Mastonvartijat ry

Eerik Tirkkonen, Tapiolan Metsänkävijät ry

Elle Heikura, Timanttipartio ry

PäPa ansiosolki

Hanna Tompuri, Helsingin Kotkat ry

Jussi Hukkanen, Sipoonkorven Haltiat ry

Tuuli Ahonen, Helsingin Erä-Majavat ry

Ville Vuorenmaa, Mankkaan Eräsudet ry

Isabel Hunt, Vaaran Vaeltajat ry

Minttu Aittola, Tuikku-Tytöt ry

Emil Hätönen, Mastonvartijat ry

Reko Andersen, Lounapartio ry

PäPa hopeinen ansiomitali

Ella Ikonen, Haukkavuoren Haltiat ry

Ella Elomaa, Vuosaaren Vesipääskyt ry

Reijo Aittola, Toimen Pojat ry

Tuomas Junkkari, Viikin Vesikot ry

Camilla Finne, Vaaran Vaeltajat ry

Oili Annila, Otavaeltajat ry

Saara Kivelä, Haukkavuoren Haltiat ry

Jaime Heikkilä, Töölön Siniset ry

Sonja Eloranta, Kontutytöt ry

Inka Kivinen, Hespartto ry

Piko Hietala, Viikin Vesikot ry

Anna Haavikko, Helsingin Hakatytöt ry

Alli Kokkonen, Maahiset ry

Kiira Karimaa, Tapiolan Metsänkävijät ry

Lassi Heinilä, Vartiovuoren Pojat ry

Ville Kujala, Vaaran Vaeltajat ry

Kiia Kaukonen, Fisut ry

Satu Heinonen, Mankkaan Eräsudet ry

Amalia Kärki, Vaaran Vaeltajat ry

Saku Kosunen, Koskenhaltiat ry

Mika Hinkkanen, Sipoonkorven Haltiat ry

Anna Laaksonen, Timanttipartio ry

Julius Kuula, Maahiset ry

Nora Jokinen, Vuosaaren Vesipääskyt ry

Kirsi Lamminmäki, Vaaran Vaeltajat ry

Nita Laakkonen, JärviHaukat ry

Jarkko Jyrhämä, Jeanne d’Arc ry

Emilia Leinonen, Sipoonkorven Haltiat ry

Emma Lahtinen, Tapiolan Metsänkävijät ry

Joona Kaivosoja, Otavaeltajat ry

Ruut Leminen, Vaaran Vaeltajat ry

Heidi Mentula, Merimetsot ry

Susanna Kaurinkoski, Olarin Eräkotkat ry

Milja Majuri, Myyrpartio ry

Meri Mikkola, Saharan Sissit ry

Aliisa Koivisto, Hespartto ry

Karla Malme, Haukkavuoren Haltiat ry

Alvar Nugraha, Mustat Veljet ry

Tuomo Kouti, Muuttolinnut ry

Joonas Miettunen, Otavaeltajat ry

Maaria Peippo, Helsinkiläiset lippukunnat

Mona Kärnä, Oulunkylän Virkut ry

Sanni Mäkinen, Myyrpartio ry

Emilia Pennanen, Koudat ry

Miiku Latva, Viikin Vesikot ry

Leo Nieminen, Vartiovuoren Pojat ry

Esko Raikunen, Maahiset ry

Lauri Lehmonen, Vantaan Metsänkävijät ry

Jonne Ojamo, Karhunvartijat ry

Viivi Rainio, Vartiovuoren Tytöt ry

Sakari Leino, Ilvesveikot ry

Frida Putkiranta, Haukkavuoren Haltiat ry

Elisa Roinisto, Tuikku-Tytöt ry

Antti Mielonen, Töölön Siniset ry

Saara Putkiranta, Haukkavuoren Haltiat ry

Oona Tenkanen, Laajasalon Siniset ry

Simo Ortamo, Jeanne d’Arc ry

Lilja Rannila, Kulosaaren Meripartio ry

Maria Toivola, Susiveikot ry

Miia-Liisa Pulkkinen,

Aapo Rantaharju, Timanttipartio ry

Benjamin Webster, Kilon Kipinät ry

Olarinmäen Samoojat ry

Leevi Rautajuuri, Vaaran Vaeltajat ry

Nelli Wiksten, Koudat ry

Heikki Salmikivi, Ilvesveikot ry

Minea Rinne, Vaaran Vaeltajat ry

Anna Sell, Kauka-Kuutit ry

Akseli Saarikko, Mustat Veljet ry

PäPa pronssinen ansiomitali

Suvi Sippo, Vuokot ry

Minea Sievänen, Myyrpartio ry

Anu Ailio, Leppäpirkot ry

Salla Suvanto, Karhunvartijat ry

Kristian Silander, Maahiset ry

Oona Auramo, Suomenlinnan Merisudet ry

Väinö Syrjälä, Kurkisuon Rusakot ry

Ekku Silvennoinen, Töölön Siniset ry

Annukka Debenjak,

Lauri Uusivuori, Karhunvartijat ry

Alma Siukonen, Hespartto ry

Leppävaaran Korvenkävijät ry

Alex Virtanen, Mankkaan Eräsudet ry

Olivia Soto, Myyrpartio ry

Minttu Haapanen,

Akseli Tapio Akseli,

Lauttasaaren Luotsitytöt ry

PäPa hopeinen ansioristi

Kulosaaren Meripartio ry

Jenny Iskanius, Sipoonkorven Haltiat ry

Kalevi Oittinen,

Eino-Ilari Ulvelin,

Katri Järvinen, Niipperin Nuolihaukat ry

Helsingin Versoveikot ja -siskot ry

Niipperin Nuolihaukat ry

Teemu Järvinen, Rekolan Metsäveikot ry

Venla Varo, Mankkaan Eräsudet ry

Henri Kekäläinen, Merimetsot ry

PäPa standaari

Venni Vesanen, Otavaeltajat ry

Riikka Keränen, Muuttolinnut ry

Herttoniemen seurakunta

Mikko Kouhia, Korven Koukkaajat ry

72

PäPa tarpojasolki

Mauri Kukka, Kulosaaren Meripartio ry

SP Collanin solki

Siiri Ahonen, Tuikku-Tytöt ry

Katariina Kultapuro, Käpytytöt ry

Mika Alastalo, Haukkavuoren Haltiat ry

Into Almiala, Mastonvartijat ry

Iina Laamanen, Mastonvartijat ry

Jaakko Annila, Otavaeltajat ry

Sami Hakonen-Meddings,

Iida Lahdenmäki, Vantaan Metsänkävijät ry

Soile Bäckström, Vaaran Vaeltajat ry

Töölön Tähystäjät ry

Janne Lehtimäki, Rekolan Metsäveikot ry

Lili Hakonen-Meddings,

Senja Heikkinen, Vaaran Vaeltajat ry

Pinja Lehtinen, Vartiovuoren Tytöt ry

Töölön Tähystäjät ry

Neea Hietanen, Sotungin Tuliketut ry

Thomas Liljestrand,

Ilkka Heinäaro, Rekolan Metsäveikot ry

Rune Holopainen, Olarinmäen Samoojat ry

Vantaan Metsänkävijät ry

Heli Hekkala, Muuttolinnut ry

Ronja Jakobson, Kulosaaren Meripartio ry

Linda Livola, Vartiovuoren Tytöt ry

Satu Hellsten, Haukkavuoren Haltiat ry

Franseska Kanerva, Hespartto ry

Matti Mannonen, Vuorenhaltiat ry

Elina Järvinen, Mastonvartijat ry

Catharina Katajisto, Mastonvartijat ry

Niko Matinpalo-Järves,

Irina Kallio, Susiveikot ry

Anniina Klemi, Vaaran Vaeltajat ry

Olarinmäen Samoojat ry

Maria Kannisto, Oulunkylän Virkut ry

Ada Kling, Haukkavuoren Haltiat ry

Sami Mustonen, Kivenlahden Piilevät ry

Veikko Kastemaa, Ilvesveikot ry

Aino Kokkonen, Maahiset ry

Leo Norilo, Mustat Veljet ry

Kari Klemetti, Viikin Vesikot ry

Emma Kolkka, Vuosaaren Vesipääskyt ry

Katja Nummela, Mastonvartijat ry

Jani Korpela, Karhunvartijat ry

Sofia Lahti, Vaaran Vaeltajat ry

Nina Pitkänen,

Maija Koskelo, Jokihiset ry

Krista Law, Tuikku-Tytöt ry

Tammisalon Metsänkävijät ry

Katja Lindén, Kaivokselan Delfiinit ry

Maija Leeve, Saharan Sissit ry

Noona Rautajärvi, Kelotytöt ry

Minna Lindfors, JärviHaukat ry

Laura Lehikoinen, Sipoonkorven Haltiat ry

Nora Saarinen, Vartiovuoren Tytöt ry

Heidi Lönnrot, Töölön Nuotioveikot ry

Kaius Lehtinen, Toimen Pojat ry

Erica Sauvala, Käpytytöt ry

Emmi Niittylä, Rekolan Metsäsiskot ry

Venla Leiviskä, Hespartto ry

Sini-Pilvi Silén,

Ville Penttilä, Viikin Vesikot ry

Onni Leminen, Haagan Eräveikot ry

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

John Remes, Töölön Siniset ry

Martin Lindfors, Saharan Sissit ry

Paula Silfverberg, Kivenlahden Piilevät ry

Henna Sadonkorpi, Olarinmäen Samoojat ry


Terho Tammi, Maahiset ry

Aleksi Rintanen, Kaskipartio ry

Kaisla Väre, Kelotytöt ry

Tiina Roto, Viherlaakson Peurat ry Ilkka Savela, Kuksat ry

Kolmiapila-Gilwell -suoritukset vuonna 2017

SP Louhisuden solki

Ada Segerstam, Otavaeltajat ry

Elsa Alanko, Helsingin Metsänkävijät ry

Aku Staff, Tammisalon Metsänkävijät ry

Heiskanen Pia, Hespartto ry

Urban Back, Vaaran Vaeltajat ry

Heta Stenberg, Vuokot ry

Anna Einiö, Viestitytöt ry

Noora Särkilampi, Vuokot ry

Mette Helin, Hespartto ry

Henri Tammeaid, Koskenhaltiat ry

Pinja Hietala, Viikin Vesikot ry

Ella Toimela, Karhunvartijat ry

Hulda Helme, Kulosaaren Meripartio ry

Linn Tähti, Kirisiskot ry

Anna Keijonen, Viestitytöt ry

Sanni Uosukainen, Koudat ry

Otso Kulikoff, Haagan Eräveikot ry

Aino Wahlström, Laajasalon Siniset ry

Maria Lappalainen, JärviHaukat ry

Linnea Wartiovaara, Kuksat ry

motivaation tukemiseen

Elsa Latvala, Hespartto ry

Camilla Von Hertzen,

Nenonen Riikka, Helsingin Merilokit

Pinja Luumi, Viikin Vesikot ry

Lauttasaaren Luotsitytöt ry

Helsingin Merilokkien purjehdustoiminnan

Elisa Monto, Helsingin Versoveikot

Marcus Vuorela, Rastipartio ry

kehittäminen

ja -siskot ry

Iris Vuori, Vaaran Vaeltajat ry

Jimi Mäkelä, Töölön Siniset ry

Iida Ågren, Kaskenpolttajat ry

Heidi Oinonen, Rekolan Metsäsiskot ry

Erityisruokavalio konseptin kehittäminen ja testaaminen Johtajatulilla 2017 Henriksson Tom, Haagan Eräveikot ry Vaeltajaohjelman kehittäminen Haagan Eräveikoissa Hytti Elisa, Helsingin Hakatytöt ry Työkaluja johtajiston hyvinvoinnin ja

Oksanen Marianne, Oulunkylän Virkut ry Helsinki Pohjoisen alueellinen ohjelmatyö (pesti alueellisena ohjelmaohjaajana)

Onni Pajula, Viikin Vesikot ry

Mannerheim-solki I

Aapo Patokoski, Maahiset ry

Elsa Hanninen, Haagan Sirkut ry

Elseliina Peuranen,

Laura Kanninen, Vaaran Vaeltajat ry

Helsinkiläiset lippukunnat

Sini Koivula, Maahiset ry

Tuuli Rasimus, Tapiolan Metsänkävijät ry

Henri Leppänen, Susiveikot ry

Sanni Sainio, Haagan Sirkut ry

Salla Marttala, Niipperin Nuolihaukat ry

Syrjälä Väinö, Kurkisuon Rusakot ry

Ella-Maria Simpanen,

Ida Niemelä, Käpytytöt ry

Aikuisten rekrytoinnin ja perehdyttämisen

Kulosaaren Meripartio ry

Ada Nordberg, Suomenlinnan Merisudet ry

kehittäminen lippukunnassa

Joel Toppinen, Koudat ry

Laura Setälä, Haukkavuoren Haltiat ry

Tiia Turunen, Helsingin Versoveikot

Otto Snellman, Maahiset ry

ja -siskot ry

Pietari Sulonen, Korven Koukkaajat ry

Jesse Virkki, Rekolan Metsäveikot ry Maija Virolainen, JärviHaukat ry

SP Pronssinen ansiomitali Essi Henriksson, Haagan Sirkut ry

SP Pyhän Yrjön solki

Johanna Kauppila, Susiveikot ry

Katariina Korolainen, Hespartto ry

Emilia Keijonen, Viestitytöt ry

Henna Simonen, Karhunvartijat ry

Inka Kekäläinen, Merimetsot ry

Inka Tiainen, Koudat ry

Johanna Raita, Rekolan Metsäsiskot ry Ville-Pekka Reponen,

Paavolainen Susanna, Lauttasaaren Luotsitytöt ry Mentoritoiminnan käynnistäminen Lauttasaaren Luotsitytöissä

Myönnetyt partiojohtajavaltakirjat vuonna 2017 Ahonen Sanna, Kulman Kiertäjät ry Alkula Maarit, Mankkaan Eräsudet Alonen Eveliina, Tikkurilan Siniset ry Arponen Arttu, Lounapartio ry Asteljoki Anna, Hespartto ry Auramo Oona, Suomenlinnan Merisudet ry

Mannerheim-solki II

Tapiolan Metsänkävijät ry

Markus Aalto, Karhu-Veikot ry

Aleksi Viitamäki, Haagan Eräveikot ry

Silja Aunola, Viherlaakson Peurat ry

Ralf Baumann, Töölön Siniset ry

Visa Blad, Kulosaaren meripartio ry

Stella Björkholm, Haukkavuoren Haltiat ry

Wilma Branders, Vaaran Vaeltajat ry

Katri Nyyssönen, Hespartto ry

Henri Brax, Töölön Siniset ry

Oliver Ojala, Kaskipartio ry

Hannamari Haikonen, Mastonvartijat ry

Joonas Peltonen, Haukkavuoren Haltiat ry

Pinja Hakonen, Rastipartio ry

Ville Rinkineva, Navigatores ry

Juuso Heikkilä, Mankkaan Eräsudet ry

Tiia Suominen, Vaaran Vaeltajat ry

Elias Hinkkanen, Sipoonkorven Haltiat ry

Suvi Väistö, Rekolan Metsäsiskot ry

Hautala Anni-Kaisa, Kaivokselan Delfiinit

Taneli Immonen, Kulosaaren meripartio ry

SP Hopeinen ansiomitali

Heikkilä Juuso, Mankkaan Eräsudet

Meri Juslin, Korven Koukkaajat ry

Janne Costiander, Karhunvartijat ry

Jesse Jyrälä, Lounapartio ry

Laura Koivisto, Hespartto ry

Kuisma Kasteenpohja, Kaskipartio ry

Sami Kukkonen,

Roope Kauhanen, Olarinmäen Samoojat ry

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Kristiina Keski-Oja, Maahiset ry

Tanja Malo, Käpytytöt ry

Akseli Konttas, Lounapartio ry

Hanna Salminen,

Veera Kosunen, Kulosaaren meripartio ry

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Immonen Taneli, Kulosaaren Meripartio

Katri Kääriäinen, Haukkavuoren Haltiat ry

Hopeasusi

Inkovaara Ronja, Toimen Tytöt ry

Jenni Lappi, Vaaran Vaeltajat ry

Asko Kahapää, Helsingin Metsänkävijät ry

Liina Laukkanen, Hespartto ry

Lauri Tunkelo, Pitkäjärven Vaeltajat ry

Emilia Hirsimaa, Erämetsot ry

Lauri Kuula, Maahiset ry

Juulia Leinonen, Vuorenhaltiat ry Salla Lenkola, Suosirrit ry Siiri Mannermaa, Kirisiskot ry Emma Mesiä, Kartanopartio ry Emilia Niva, Karhunvartijat ry Senna Nuotio, Karhunvartijat ry Rauna Nurmi, Kuksat ry Janne Nurmisto, Olarinmäen Samoojat ry Joel Pitkänen, Vaaran Vaeltajat ry Heikki Ranta, Erämetsot ry Leo Rantalainen, Sipoonkorven Haltiat ry Eemeli Repo, Partiolippukunta Tavastit ry

Blad Visa, Kulosaaren Meripartio Etelä-Aho Essi, Helsingin Kalevan Pojat ja Tytöt ry Haapanen Minttu, Lauttasaaren Luotsitytöt ry Hakanen Taru, Korven Koukkaajat Halonen August, Mustat Veljet ry Hassinen Jaakko, Mankkaan Eräsudet Havansi Hannele, Mastonvartijat Heiskanen Pia, Hespartto ry Hirvenkari Ella, Kelotytöt Huolman Ella, Helsingin Eräkaverit Hurme Olli, Karhunvartijat ry Huunonen Milla, Haagan Sirkut Härmä Jonna, Lauttasaaren Luotsitytöt ry Immonen Martti, Myyrpartio ry Jahkola Lauri, Haagan Eräveikot Juuti Jenna, Karhunvartijat ry Jyrhämä Lari, Jeanne d’Arc ry Jyrälä Jesse, Lounapartio ry Järvisalo Hanna, Mankkaan Eräsudet Kaappola Tanja, Helsingin Kotkat ry Kalliala Johanna, Navigatores Kalske Marianna, Rastipartio ry Kalsta Sara, Vuorenhaltiat ry Kaukonen Kiia, Kuksat ry Kauntola Vilja, Erämetsot Kettunen Neea, Vartiovuoren Tytöt ry Kling Rosa, Kelotytöt Konttas Akseli, Lounapartio ry

73


Liitteet

Kortelainen Netta, Saharan Sissit Kotimäki Veikko, Haagan Eräveikot

Partiotaitokilpailujen piirimestaruudet vuonna 2017

Kuisma Jaakko, Nuuksion Eräkarhut ry

Hanki Takaisin talvisarjojen

Koster Saskia, Merimetsot ry

Kunnas Anna, Käpytytöt ry Kymäläinen Juho, Vartiovuoren Pojat ry Kähkönen Topias, Vartiovuoren Pojat ry Laakkonen Mikko, Toimen Pojat ry Lahtinen Jonna, Kivenlahden Piilevät Laine Lilli, Vartiovuoren Tytöt ry Lares Johannes, Laajasalon Siniset ry

piirinmestaruuskilpailu ORANSSI SARJA: Vanupalleroyksisarviset, Leppävaaran Korvenkävijät VIHREÄ SARJA: Pommikotkat,

Laurinsilta Siina, Meritähdet ry

Malmin tuulenkävijät

Lefebvre Lydie, Helsingin Hakatytöt ry

LILA SARJA:

Leväniemi Mikko,

Jukolan Veljekset,

Sipoonkorven Haltiat ry

Lauttasaaren Luotsitytöt

Lindroos Ada, Helsingin Metsänkävijät Marvia Jari, Partiolippukunta Tavastit ry Mikkola Meri, Saharan Sissit Murto Elisa, Kaskipartio

SININEN SARJA: Naalit, Helsingin metsänkävijät

Mäkelä Aaro, Ilvesveikot

PUNAINEN SARJA:

Nikkinen Julle, Muuttolinnut ry

Sateenkaarikanit,

Nurmisto Pinja, Olarinmäen Samoojat

Olarinmäen Samoojat

Nyberg Frans, Maahiset ry

RUSKEA SARJA:

Palokorpi Helmi, Helsingin Metsänkävijät Peltomäki Saara, Hakasiskot ry Perämaa Siiri, Kelotytöt Peso Jussi, Saharan Sissit Pietilä Emma, Vartiovuoren Tytöt ry Pihkanen Patrick, Vartiovuoren pojat ry Pitkänen Marjut, Sinivuoren Soihdut

Reippailijahemulit, Mankkaan Eräsudet HARMAA SARJA: Magotti, Mankkaan Eräsudet Törmä kevät päiväsarjojen

Pitkänen Nina,

piirinmestaruuskilpailu

Tammisalon Metsänkävijät

ORANSSI SARJA:

Puustjärvi Eeva, Helsingin Hakatytöt ry

Vanupalleroyksisarviset,

Pyykkö Ilmari, Haagan Eräveikot

Leppävaaran Korvenkävijät

Raikunen Esko, Maahiset ry Rajala Kaisa, Nuuksion Eräkarhut ry Reinikainen Iida, Suvelan Samoojat Remes John, Töölön Siniset ry Rintanen Aleksi, Kaskipartio Roschier Timo, Malmin tuulenkävijät

VIHREÄ SARJA: Pommarit, Malmin Tuulenkävijät LILA SARJA: Saukko, Myyrpartio

Roto Tiina, Viherlaakson Peurat ry

TURKOOSI SARJA:

Saarinen Kalle, Haagan Eräveikot

Swäggerit,

Saastamoinen Marja,

Laajalahden Eräveikot

Helsingin Erä-Leijonat ry Salmi Henri, Vuoren Valppaat

Yösarjojen piirinmestaruudet

Salmi Lotta, Karhunvartijat ry

ratkottiin Espoon Punanen

Salminen Ilmi, Otavaeltajat ry

-partiotaitokilpailussa

Salo Elina, Kara-Karhut

SININEN SARJA:

Saukkoriipi Emma,

Muukalaiset,

Espoon Metsänkävijät

Viherlaakson Peurat

Schalin Anni, Töölön Tähystäjät ry Sievänen Oona, Susiveikot ry Silvonen Marikka, Kulosaaren meripartio Simanainen Nora, Vaaran Vaeltajat ry Sirpoma Kaisla-Tuulia, Koskenhaltiat ry

Kikkiakky, Viherlaakson Peurat RUSKEA SARJA:

Söderlund Ville, Karhunvartijat ry

KDN TTT, Koudat

Tikkanen Riikka, Kuksat ry

HARMAA SARJA:

Tohka Mira, Maahiset ry

Betonia Baby, Lounapartio

Tolvanen Tuomas, Timanttipartio Tuominen Elina, Vuosaaren Vesipääskyt ry Tuovinen Henna, Helsingin Kalevan Pojat ja Tytöt ry Vahanka Teemu, Koskenhaltiat ry Walldén Helka, Käpytytöt ry Wallman Joona, Kuksat ry Varsala Lauri, Kaskipartio Viita Vili, Haagan Eräveikot Voutilainen Eetu, Kuksat ry Vuorenlehto Pekka, Otavaeltajat ry Österman Hanna, Kaskipartio

74

PUNAINEN SARJA:


Kiitos sinulle, hyvä lukija! Teemme vuosittain yhteistyötä monien kumppanien kanssa niin piiri- kuin lippukuntatasollakin. Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat tukeneet meitä joko taloudellisesti tai antamalla aikaansa. Jokainen partiolaisten myymistä adventtikalentereista kertynyt euro sekä julkisilta tai yksityisiltä tahoilta saamamme tuki tulee tarpeeseen – toiminnan pyörittämiseen lippukunnissa ja tuon arvokkaan toiminnan tukemiseen. Esimerkiksi ilman kolotiloja vapaaehtoistoiminnan vetäminen olisi erittäin hankalaa. Erityisen kiitoksen ansaitsette te kaikki tuhannet vapaaehtoiset, jotka annatte aikaanne ja mahdollistatte päivittäisen partiotoiminnan.

Kiitämme lämpimästi Helsingin kaupunkia: Pääkaupunkiseudun Partiolaisten käytössä oli Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen osoittama nimikkotila Partioasemalla. Julkisia tukijoitamme: Toimintaamme tukivat opetus- ja kulttuuriministeriö, Etelä-Suomen aluehallintovirasto sekä Opintokeskus Sivis. Yksityisiä tukijoitamme: Yksityishenkilöiden lisäksi piiri sai suoraa tukea Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistykseltä, Pääkaupunkiseudun Partiosäätiöltä, Urlus-Säätiöltä ja Tunkelon säätiöltä. Kiitos vuoden aikana tehdystä yhteistyöstä Metsähallitukselle. Muita toimintaamme tukeneita tahoja: Partiotoimintaa ja lippukuntiamme ovat tukeneet monin tavoin myös Helsingin, Espoon, Vantaan sekä Kauniaisten kaupungit, seurakunnat, erilaiset vanhempain- ja kannatusyhdistykset sekä killat ja lukuisat yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt. Tuhansia lippukunnissa tai partiopiirissä vapaaehtoistyötä tekeviä partiolaisia! Kiitos jokaiselle partiokokouksia ja tapahtumia järjestävälle nuorelle ja aikuiselle, retkeä muonittavalle tai kämpän nikkaroinnissa auttavalle vanhemmalle, kaikille viikkotoimintaa pyörittäville sekä silloin tällöin jeesaaville. Ilman teidän ainutlaatuista tukeanne ei olisi partiotakaan.

75


Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry Töölönkatu 55, 00250 Helsinki Puh. (09) 8865 1200 www.pääkaupunkiseudunpartiolaiset.fi Facebook: PääkaupunkiseudunPartiolaiset YouTube: Partio Kuuluu Kaikille Instagram: partiokuuluukaikille Twitter: partiokuuluu Snapchat: partiolaiffii

Vuosikirja ja tilinpäätös 2017  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Vuosikirja ja tilinpäätös 2017  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Advertisement