Page 1

Kev채t 2013


Koulutusvastaava

K

evään 2013 koulutustapahtumiin ilmoittaudutaan maanantaihin 14. tammikuuta 2013 mennessä. Lippukunnissa ilmoittautuminen tehdään koulutusvastaavalle. Tarkistakaa, että lippukuntanne koulutusvastaava on merkitty jäsenrekisteriin. Koulutusvastaavan vastuulla on, että ilmoittautumiset syötetään Polkuun ajoissa! Koulutusvastaava voi käyttää tätä ilmoittautumisvihkoa ilmoittautumisten kokoamiseen, lippukunnan toiminnan suunnitteluun ja omaan työskentelyynsä. Koulutusvastaava syöttää lippukuntansa ilmoittautumiset 14.1.2013 mennessä suoraan Polkuun. Ilmoittautumislinkit löytyvät helposti Piirin nettisivuilta. Koulutusvastaavan tulisi ilmoittautumisen yhteydessä tarkistaa kurssilaisten yhteystiedot, eritoten sähköpostiosoitteet, koska useat kurssinjohtajat ovat yhteydessä kurssilaisiinsa ennen varsinaista kurssia sähköpostitse. Pääsääntöisesti kurssikirje postitetaan pari viikkoa ennen kurssia osallistujille, mutta kaupunki-illoista saatetaan osallistujia lähestyä vain sähköisesti. Tammikuun 25. päivään mennessä koulutusvastaava saa tiedon kevään 2013 kursseille päässeistä oman lippukuntansa osalta sekä ilmoittautumisajan jälkeen vapaiksi jääneistä kurssilaispaikoista. Lippukunnan tulee itse tiedottaa jäsenilleen kursseille

pääsemisestä ja kurssien peruutusehdoista. Osallistumismaksut, kuljetukset sekä mahdollinen oheismateriaali laskutetaan lippukunnalta tapahtuman jälkeen. Piiri ei kerää rahaa tapahtumissa osallistujilta, vaan kaikki kulut laskutetaan lippukunnilta normaalin osallistumismaksun yhteydessä. Lippukunta päättää kustantaako koulutuksen jäsenelleen vai laskuttaako sen osallistujilta. Kurssimaksut ovat pääsääntöisesti 40 euroa viikonlopulta. Kuljetukset järjestetään isoimmille kursseille. Joillekin pienemmille kursseille osallistuja saa kurssikirjeen mukana ohjeet kurssille saapumisesta. Suosittelemme yhteiskuljetuksia käytettävän, mikäli sellainen on tarjolla, sillä näin saadaan kurssit käyntiin tehokkaasti. Kuljetukset maksavat yleensä 12 euroa kurssilaista kohden. Jokaiselta alle 16-vuotiaalta partiolaiselta edellytetään huoltajan suostumusta osallistua piirin kursseille ja tapahtumiin. Yli kolme yötä kestävän kurssin tai tapahtuman osalta suostumus tarvitaan kaikilta alle 18-vuotiailta. Koulutusvastaava vastaa siitä, että huoltajien suostumus kurssille osallistumiseen on olemassa! Suostumuksen lisäksi jokaisella kurssille osallistuvalla tulee olla maksettuna Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenmaksu. Lisätietoja koulutusvastaavien sivuilta www.papa.partio.fi/kova

Peruutuskäytännöt

2

• Kurssiperuutukset tehdään aina Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimistolle (papa.toimisto@partio.fi / 09 8865 1200)

• Kurssimaksu laskutetaan kokonaan, jos ilmoittautumista ei peruta lainkaan.

• Kurssimaksua ei laskuteta, jos peruutus tulee piirin toimistolle neljä (4) viikkoa ennen kurssin alkamista.

• Ilmaisten koulutusten kohdalla laskutetaan 20 € maksu, mikäli kurssia ei peruuteta lainkaan.

• Alle neljä (4) viikkoa ennen kurssia tehdyt peruutukset laskutetaan, ellei kurssilainen löydä itselleen sijaista kurssille. (Ilmoita osallistujan muutoksesta toimistolle.)

• Mikäli peruutus johtuu sairaustapauksesta ja toimistolle toimitetaan lääkärintodistus, kurssimaksua ei laskuteta.


Koulutuskalenteri Tammikuu 14.1. 16.1. 29.1. 31.1.

KURSSI-ILMOJEN DL Kurssinjohtajien tapaaminen Lippukunnan viestinnän ABC Nettisivutyöpaja

Huhtikuu

Helmikuu 5.2. 8.–10.2. 9.–10.2. 11.2. 11.2. 13.2. 14.2. 15.–17.2. 26.2. 26.2.

Pre-Vok Leikkikurssi Ensiapu 1 Tervetuloa lippukunnan hallitukseen VOK alkukoe Lippukunnan viestinnän ABC EA-kertaus Retkeilyn jatkokurssi – ET 2 LPKJ- ja IkäVa-kurssien ennakkotapaaminen Majakkakoulutus

Maaliskuu 4.3. 4.3. 4.3. 6.3. 8.–10.3. 8.–10.3. 8.–10.3. 8.–10.3. 8.–10.3. 12.3. 13.3. 16.–17.3. 17.3. 17.3. 18.3. 19.3.

21.3. ROK lippukunnassa 22.–24.3. Mammuttikurssi EA1 22.–24.3. ROK-kurssi 28.3.–1.4. Partiojohtaja peruskurssi – PJ-PK 1

Ikäkausi-ilta, sudenpentu- ja seikkailijaohjelma Lippukunnan talous Lippukunnan viestintä VOK tapaaminen Ikäkausivastaava-kurssi 1 Lippukunnan johtaminen 1 PT-kisatoimitsijakurssi 1 ROK-kurssi, 1. vkl VOK teoria Hygieniapassikoulutus Siirtymäilta SuSe ja SeTa Ensiapu 1 Lippukunnan näkyvyys -koulutus Untuvikkoilta (kesän Ko-Gi-kursseille lähteville) Samoajien seinäkiipeilykurssi Lippukunnan viestinnän ABC

5.–7.4. 7.4. 13.4. 18.4. 18.4. 19.–21.4. 27.4.

Ko-Gi 110 ja 112 johdanto-osa Lippukunnan näkyvyys -koulutus Tarpoja- ja samoajaluotsien koulutus Ikäkausi-ilta, tarpoja- ja samoajaohjelma Lippukunnan viestinnän ABC Retkeilyn erikoiskurssi – ET 3 Tervetuloa partioon-kurssi

Toukokuu 3.–5.5. 8.–12.5. 13.–19.5. 15.5. 15.5. 17.-19.5. 26.5. 27.5.

Leikkikurssi – eräleikit Partiojohtaja peruskurssi – PJ-PK Koulutusvastaavien tapaamiset alueittain EA-kertaus Ikäkausi-ilta, vaeltajaohjelma Kalliokiipeilykurssi Purjehdi partiossa-kurssi Lippukunnan viestinnän ABC

Kesäkuu 14.–16.6. VOK käytäntö

Heinä-elokuu 16.–21.7. Ko-Gi 110 leiri 6.–14.7. Ko-Gi 111 leiri 11.–17.8. Ko-Gi 112 vaellus

3


Ei esitietovaatimuksia.

Peruskoulutus

LISÄTIEDOT: Martti Suontausta martti.suontausta@papa.partio.net HINTA: 5 €

Tervetuloa lippukunnan hallitukseen 11.2. Kurssi perehdyttää partioon ja tukee erityisesti uusia aikuisia toimijoita. Osallistujan tulee olla kiinnostunut. Tavoitteena on yhdenmukaistaa vasta-alkajien ja pidempään partiossa mukana olleiden partiotiedollista lähtötasoa. Koulutus sisältää moduulit Tätä on partio ja Turvallisesti partiossa. Ei esitietovaatimuksia.

Koulutus on tarkoitettu 15 vuotta täyttäneille lippukunnan hallituksen jäsenille ja sihteereille. Koulutus antaa valmiudet toimia lippukunnan hallituksessa. Koulutuksessa käsitellään hallituksen ja sen jäsenien tehtäviä sekä tutustutaan kokousasiakirjoihin (esityslista, pöytäkirja, muistio). Koulutus kestää yhden arki-illan. Ei esitietovaatimuksia.

LISÄTIEDOT: Annukka Sorjonen annukka.sorjonen@papa.partio.net HINTA: 10 €

LISÄTIEDOT: Martti Suontausta martti.suontausta@papa.partio.net HINTA: 5 €

Ikäkausi-illat

Partiojohtaja peruskurssi - PJ-PK 1 28.3.-1.4.

Tervetuloa partioon -kurssi 27.4.

4.3. sudenpentu- ja seikkailijaohjelma 18.4. tarpoja- ja samoajaohjelma 15.5. vaeltajaohjelma Akeloille, sammoille, ikäkausivastaaville, luotseille tai sellaiseksi aikoville. Jälkiä, sepeliä, KITT, evästaukoja ja vaelluskarttoja? Kuka on akela, sampo tai luotsi? Entä kuka johtaa ja ketä? Ikäkausi-illoissa tutustutaan konkreettisesti ikäkauden ohjelmaan, aikuisen rooliin sekä toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Tule oppimaan ja vaihtamaan ajatuksia muiden kanssa, tarjolla on myös iltapalaa. Partiojohtajakurssille osallistuvien tulee valita yksi ikäkausi-illoista. Akelakurssille ilmoittautuvien tulee osallistua sudenpentuikäkausiiltaan ja sampokurssille ilmoittautuvien seikkailijaikäkausi-iltaan.

4

Kurssi koostuu: 1) vapaavalintaisesta ikäkausimoduulista 2) kaupunki-illasta 3) kahdesta partiokämpällä järjestettävästä kurssiviikonlopusta sisältäen maastoyön 4) lippukunnassa suoritettavasta johtamisharjoituksesta sekä 5) jälkitapaamisesta Ei esitietovaatimuksia LISÄTIEDOT: Minna Martikainen martikainen.minna@gmail.com HINTA: 80 €


Eräpainotteinen partiojohtaja peruskurssi - PJ-PK 2 8.-12.5. Kurssi on erätaitopainotteinen ja pidetään suureksi osaksi maasto-olosuhteissa. Kurssi koostuu: 1) vapaavalintaisesta ikäkausimoduulista 2) kaupunki-illasta 3) helatorstaiviikonloppuna järjestettävästä neljä yötä kestävästä varsinaisesta kurssista 4) lippukunnassa suoritettavasta johtamisharjoituksesta sekä

JATKOKoulutus

Koulutusvastaavien tapaamiset 13.-19.5. Lippukuntien koulutusvastaaville Illassa tutustutaan piirin järjestämiin koulutuksiin sekä ilmoittautumiskäytäntöihin. Saat mukaasi uuden kurssivihkon sekä vinkkejä, kenelle mikäkin koulutus olisi hyödyllinen. LISÄTIEDOT: Pekka Kantola pekka.kantola@papa.partio.net HINTA: 0 €

5) jälkitapaamisesta syyskaudella 2013. Ei esitietovaatimuksia LISÄTIEDOT: Olli Aimola olli.aimola@saunalahti.fi HINTA: 80 €

Siirtymäilta SuSe ja SeTa 13.3. Ilta on tarkoitettu kaikille kyseisten ikäkausien kanssa toimiville. Kun oma johtaja ja mahdollisesti myös ryhmä muuttuu ikäkauden vaihtuessa, voi tämä huolettaa ja aiheuttaa kysymyksiä – onhan partiossa jatkossakin yhtä kivaa? Siirtymän tarkoituksena on päättää vanha ikäkausi ja tutustuttaa uuteen ikäkauteen. Illan aikana käydään kattavasti läpi millaisia siirtymät ovat, jaetaan vinkkejä niiden toteutukseen sekä tietysti keskustellaan siirtymiin liittyvistä kysymyksistä, joita osallistujilla on. Ei esitietovaatimuksia. LISÄTIEDOT: Elina Katajamäki elina.katajamaki@papa.partio.net HINTA: 5 €

KUPLAT kertovat mille ikäkausille koulutus on suunnattu

T

S

V

A

Tarpoja Samoaja Vaeltaja Aikuinen

5


JATKOKoulutus jatkuu..

Lippukunnan talous 4.3. Lippukunnan talous -ilta on tarkoitettu kaikille lippukunnan taloudesta kiinnostuneille. Lippukunnan taloutta tarjolla kattavana pakettina! Ilta pitää sisällään seuraavia teemoja: lippukunnan talousrutiinit, talousarvio, tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase, tilintarkastus ja varainhankinta. Koulutus soveltuu mainiosti Lippukunnan johtaminen -koulutuksen jatkoksi. Esitietovaatimus: Ei esitietovaatimuksia. LISÄTIEDOT: Lasse Roiha lasse.roiha@papa.partio.net HINTA: 5 €

Lippukunnan viestintä 4.3. Koulutus soveltuu lippukunnan johtajille, hallituksen jäsenille ja tiedotuksesta vastaaville sekä muille lippukunnan viestinnästä kiinnostuneille. Koulutus käsittelee lippukunnassa tapahtuvaa ulkoista ja sisäistä viestintää eri näkökulmista. Aiheina ovat muun muassa erilaiset viestintäkanavat ja viestinnän kohderyhmät. Ei esitietovaatimuksia. LISÄTIEDOT: Pekka Kantola pekka.kantola@papa.partio.net HINTA: 5 €

Ryhmänohjaajakoulutus LPK:ssa 21.3. Ilta sopii sekä lippukunnan uusille kouluttajille kuin kokeneille konkareillekin. Illan aikana saat vankan paketin siitä, miten toteuttaa samoajien ryhmänohjaajakoulutus lippukunnassa tai miten lippukunnan ROK-koulutusta voisi edelleen kehittää. Illasta saat mukaan valmiiksi suunniteltuja ROK-rupeamia ja ohjelmateriaalivihkon. Ei esitietovaatimuksia. LISÄTIEDOT: Hanna Lempiäinen hanna.lempiainen@papa.partio.net HINTA: 5 €

Tarpoja- ja samoajaluotsien koulutus 13.4. Tarpoja- ja samoajaluotsit, tarpojien ja samoajien ikäkausivastaavat Tämä koulutus on nyt tarjolla ensi kertaa! Onko tavoitteenasi olla tehtäviisi koulutettu aikuinen johtaja, joka vastaat lpk:n tarpoja- tai samoajatoiminnasta ja tuet vartionjohtajia? Tule oppimaan tiiviissä lauantaipäivän paketissa näiden ikäkausien ohjelmasta ja jakamaan ideoita samassa pestissä toimivien kanssa! Jos olet vasta käynnistämässä samoajaohjelmaa tai pohdit miten motivoida tarpojia ja samoajia oman ikäkauden toimintaan, on tämä koulutus sinulle. Pyrimme räätälöimään koulutuksen ilmoittautuneiden ennakkotietojen ja -toiveiden mukaisesti. Jotta

KUPLAT kertovat mille ikäkausille koulutus on suunnattu

T

S

V

A

Tarpoja Samoaja Vaeltaja Aikuinen

6


saisit kurssista mahdollisimman paljon irti, toivomme runsasta osanottoa ja molempiin luotsattaviin ikäkausiin erikoistuvia luotseja, joten ylipuhu yksi kaverisi lippukunnastasi tai alueeltasi mukaan! Ainahan joku haluaa lähteä kanssasi brunssille ja ideoimaan tulevia tapahtumia, majakoita ja samoajien omia juttuja, eikös niin? Ilmoittautuessasi koulutukseen sinun tulee valita kouluttaudutko ensisijaisesti tarpoja- vai samoajaluotsiksi. Jos olet jo osallistunut jommankumman ikäkauden ikäkausiohjelmailtaan, voit osallistua sinulle vieraamman ikäkauden ikäkausiohjelmakoulutukseen päivän aikana. (Halutessasi pätevyyden molempien ikäkausien luotsaamiseen, voit erikseen ilmoittautua toisen ikäkauden ikäkausiohjelmailtaan, joka on 18.4.) Esitietovaatimus: PJ-koulutus LISÄTIEDOT: Johanna Airola johanna.airola@papa.partio.net HINTA: 15 €

Ikäkausivastaava-kurssi 8.-10.3. Kurssi on tarkoitettu vastaaville akeloille, sammoille, luotseille ja pj-kouluttautujan jälkitehtävän ohjaajille ja hallituksen jäsenille Ikäkausivastaavan kurssilla saat kokonaiskuvan partio-ohjelman toteuttamisesta lippukunnassa. Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita: partio-ohjelman soveltaminen, lasten ja nuorten psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kehitys ja kasvun tukeminen partiossa, aikuisryhmän johtaminen ja ohjaaminen, pestin käyttö partiossa ja aikuisen partiolaisen tukeminen ja ohjaaminen sekä leiritoiminnan tarkoitus partiossa. Kurssista on noin puolet yhteistä asiaa Lippukunnan johtaminen -kurssin kanssa, joten voit tulla oman lippukuntakaverisi kanssa kurssille siten, että toinen teistä osallistuu LPKJ-kurssille ja toinen Ikäkausivastaava-kurssille. Kurssi toteutetaan yhdessä Uudenmaan Partiopiirin kanssa.

Esitietovaatimus partion johtajan peruskoulutus LISÄTIEDOT: Meira Hakulinen meira.hakulinen@papa.partio.net HINTA: 40 €

Lippukunnan johtaminen 8.-10.3. Kurssi on tarkoitettu lippukunnan keskeisille johtajille (LPKJ, LPKJA, hallitus). Viikonloppu on täynnä tietoa lippukunnan arjesta ja sen pyörittämisestä, sekä erilaisten ihmisten johtamisesta ja ohjaamisesta. Kurssi koostuu kaupunki-illasta ja yhdestä viikonlopusta, joiden aikana syvennytään seuraaviin asioihin: Yhdistyksen johtaminen, lippukunnan toiminnan johtaminen, partiojohtajuus, aikuisryhmän johtaminen ja ohjaaminen sekä pesti ja aikuisen ohjaaminen. Kun ilmoittaudut kurssille, muistathan ilmoittautua myös Lippukunnan talous ja Lippukunnan viestintä -koulutuksiin, jotta saat riittävät tiedot myös näistä aiheista. Kurssista on noin puolet yhteistä asiaa Ikäkausivastaava-kurssin kanssa, joten voit tulla oman lippukuntakaverisi kanssa kurssille siten, että toinen teistä osallistuu LPKJ-kurssille ja toinen Ikäkausivastaavakurssille. Kurssi järjestetään yhdessä Uudenmaan Partiopiirin kanssa. Esitietovaatimus: partion johtajan peruskoulutus LISÄTIEDOT: Meira Hakulinen meira.hakulinen@papa.partio.net HINTA: 40 €

Muista ilmoittautua kevään kursseille 14.1. mennessä! 7


Partiojohtajien jatkokoulutus, KolmiapilaGilwell eli Ko-Gi, on tarkoitettu sinulle partiossa toimiva aikuinen, joka haluat perehtyä partiotoiminnan tavoitteisiin ja menetelmiin, kehittää omaa toimintaasi partiojohtajana sekä viedä suomalaista partiotoimintaa eteenpäin. Olet täyttänyt ennen leiriä 22 vuotta, yläikärajaa ei ole. Oleellista on, että olet halukas oppimaan uutta ja valmis sitoutumaan minimissään vuoden kestävään prosessiin. Ilmoittautuminen tehdään Polku-jäsenrekisteriin jäsenkortista löytyvän ilmoittautumistunnuksen avulla. Ilmoittautumisen tekemiseen on hyvä varata aikaa noin 15 minuuttia. Täytä kaikki kohdat huolellisesti. Vastaa kysymyksiin rehellisesti ja parhaan tietämyksesi mukaan. Ilmoittautumislinkit ja lisätiedot löydät: www.partio.fi/kogi. Kun olet täyttänyt ilmoittautumislomakkeen, kirjoita lisäksi lyhyt kuvaus itsestäsi (esimerkiksi opinnoista, ammatista, perheestä), partiopolustasi ja omista odotuksistasi sekä tavoitteista tälle koulutukselle. Lähetä kuvaus 31.1.2013 mennessä sähköpostilla osoitteeseen koulutus@partio. fi tai postissa Partioasemalle. Kuoreen merkintä ”Ko-Gi-ilmoittauttumisen liite”. Ilmoittautuminen on virallinen vasta, kun molemmat ilmoittautumiset on tehty. Piiri tukee Ko-Gi-kursseille osallistumista. Stipendiä haetaan erillisellä lomakkeella.

JATKOKoulutus jatkuu.. Untuvikkoilta 17.3. Kaikille Ko-Gi-kursseille lähteville tarkoitettu ennakkotapaaminen, jossa saat itsellesi koulutusohjaajan. Jos et pääse paikalle, ota itse yhteys Mariin, jotta löydämme sinulle koulutusohjaajan. LISÄTIEDOT: Mari Voutilainen, 040 533 2432 mari.voutilainen@papa.partio.net HINTA: 0 €

Kolmiapila-Gilwell Ko-gi kurssit 2013 Kurssi 110 johdanto 5.–7.4.2013 leiri 16.–21.7.2013 Evo johtaja Eetu Kujala Kurssi 111 leiri 6.–14.7.2013 Evo johtaja Mari Voutilainen

LISÄTIEDOT: Mari Voutilainen mari.voutilainen@papa.partio.net HINTA: 350 €

Kurssi 112 johdanto 5.–7.4.2013 vaellus 11.–17.8.2013 johtaja Pirjo Lundén Seminaariosa on kaikilla 1.-3.11.2013

KUPLAT kertovat mille ikäkausille koulutus on suunnattu

8

T

S

V

A

Tarpoja Samoaja Vaeltaja Aikuinen


taitoKoulutus

Ensiapu 1 Kaupunki 16.-17.3. < (KANNUS) Kaikille yli 15-vuotiaille, jotka ovat haluavat oppia, kerrata tai parantaa omia ensiaputaitojaan. Kurssilla käsitellään ensiaputaitoja SPR:n asettamien tavoitteiden mukaisesti: hätäensiapu, elvytys, ensiavun jatkotoimenpiteet, toimintaharjoitus. Kurssilta saa SPR:n kurssitodistuksen, joka on voimassa kolme vuotta. Ei esitietovaatimuksia.

Ensiapu kertaus 14.2. (KANNUs) EA-kertaus on tarkoitettu kaikille EA 1 tai EA 2 suorittaneille, joilla on voimassaoleva kurssitodistus. Kurssi on yhden illan mittainen ja siellä kerrataan hätäensiapu kokonaisuudessaan sekä käsitellään ensiavun jatkotoimenpiteitä. LISÄTIEDOT: Liisa Vierimaa Liisa.Vierimaa@hotmail.com HINTA: 20 €

Ensiapu 1 - kaupunki 9.-10.2. Kaikille yli 15-vuotiaille, jotka ovat haluavat oppia, kerrata tai parantaa omia ensiaputaitojaan. Kurssilla käsitellään ensiaputaitoja SPR:n asettamien tavoitteiden mukaisesti: hätäensiapu, elvytys, ensiavun jatkotoimenpiteet, toimintaharjoitus. Kurssilta saa SPR:n kurssitodistuksen, joka on voimassa kolme vuotta. Esitietovaatimus: Ei esitietovaatimuksia. LISÄTIEDOT: Leea Seppänen leea.seppanen@gmail.com HINTA: 30 €

LISÄTIEDOT: Liisa Vierimaa Liisa.Vierimaa@hotmail.com HINTA: 30 €

Mammuttikurssi ensiapukurssi 22.-24.3. Kaikille yli 15-vuotiaille partiolaisille, jotka haluavat oppia, kerrata tai parantaa ensiaputaitojaan. Mammuttiensiapukurssi järjestetään Kiljavalla noin sadan hengen kurssina, jossa voi suorittaa joko EA I - tai EA II -kurssin. Kurssille mahtuu 100 kurssilaista siten, että 75 paikkaa on EA I:lle ja 25 paikkaa EA II:lle. Kurssilla käsitellään ensiaputaitoja SPR:n asettamien tavoitteiden mukaisesti. Muun muassa: • Hätäensiapu • Elvytys • Ensiavun jatkotoimenpiteet • Toimintaharjoitus Kurssilla pyritään painottamaan partiossa tarvittavia ensiaputaitoja ja koulutuksessa käytetään hyväksi partion menetelmiä. Kurssilta saa SPR:n kurssitodistuksen, joka on voimassa kolme vuotta. Esitietovaatimuksena: EA II:ta suorittavilla tulee olla kurssilla mukana voimassaoleva EA I -kurssitodistus tai voimassaoleva kertauskurssitodistus.

9


taitoKoulutus jatkuu..

LISÄTIEDOT: Sasi Arponen sasi.arponen@papa.partio.net HINTA: 50 €

Ensiapu kertaus maastossa 15.5. EA-kertaus on tarkoitettu kaikille EA 1 tai EA 2 suorittaneille, joilla on voimassaoleva kurssitodistus. Kurssi on yhden illan mittainen maastossa (kaupunkialueella) pidettävä kurssi, jossa toimintaharjoituksen keinoin kerrataan hätäensiapu kokonaisuudessaan sekä käsitellään ensiavun jatkotoimenpiteitä. LISÄTIEDOT: Sasi Arponen sasi.arponen@papa.partio.net HINTA: 20 €

Retkeilyn jatkokurssi - ET 2 15.-17.2. Kurssi on tarkoitettu partiolaisille, jotka hallitsevat hyvin peruserätaidot ja haluavat laajentaa eräosaamistaan ja tutustua erityisesti talviretkeilyn saloihin. Talviretkeily turvallisesti tutuksi. Kurssin ikäraja on 15 vuotta. Ikä lasketaan edellisen vuoden loppuun mennessä täytetyistä vuosista. Kurssilla harjoitellaan talviretkeilyyn liittyviä asioita. Katso tarkempi kurssin koulutussisältö erätaitotoimikunnan sivuilta.

10

LISÄTIEDOT: Jussi Sipilä, sipilaj@gmail.com HINTA: 40 €

Retkeilyn erikoiskurssi - ET 3 Survival 19.-21.4. Haasteellisempia erätaitoja haasteellisissa oloissa. Erätaitojen perusteet oltava hallussa. Kurssin tarkka sisältö ja teemat vahvistuvat myöhemmin. Tarkista kurssin tiedot piirin ja erätaitotoimikunnan verkkosivuilta. LISÄTIEDOT: Jussi Sipilä, sipilaj@gmail.com HINTA: 50 €

Nettisivutyöpaja 31.1. Kurssi on tarkoitettu lippukunnan wwwsivuvastaaville tai niiden kehittämisestä kiinnostuneille. Kurssi toteutetaan työpajana, jolloin jokainen osallistuja voi keskittyä oman lippukuntansa www-sivujen päivittämiseen tai kehittämiseen. Kurssilla annetaan neuvoja ja vinkkejä esiin nouseviin ongelmiin. Kurssille otetaan osallistujia enintään kuudesta lippukunnasta. Kurssi ei sisällä luentomaista opetusta, vaan www-sivuja käsitellään lippukunta- ja tapauskohtaisesti esiin nousevien kysymysten perusteella. Kurssilla keskitytään perustekniikoihin; ohjelmointia ei käsitellä. HUOM! Ota kurssille oma tietokone mukaan jos mahdollista. Tarkoitus olisi keskittyä SP:n Liljan korvaajan Google Sivuston käyttökoulutukseen. Kurssille ei ole pääsyvaatimuksia. LISÄTIEDOT: Mika Hållfast mika.hallfast@papa.partio.net HINTA: 5 €


seinäkiipeilykurssi Samoajille 18.3. Kurssi on tarkoitettu yli 15–17-vuotiaille partiolaisille, jotka ovat kiinnostuneita kiipeilystä. Kurssiin kuuluu 1,5 tunnin teoria osuus ja käytännön harjoittelua kiipeilyseinällä. Kurssi koostuu kurssipäivästä sekä yhdestä vapaaharjoituskerrasta jonka voi käyttää kurssiviikon tai seuraavan viikonlopun aikana. Kurssi antaa valmiudet itsenäisen seinäkiipeilyharrastuksen aloittamiseen, mutta se ei anna valmiuksia ohjata ryhmiä. Kurssilla käsitellään seinäkiipeilyssä tarvittavat varusteet, turvallisuuteen liittyvät asiat, opetellaan oikeaoppinen varmistustekniikka, sekä mahdollisuuksien mukaan myös kiipeilyn tekniikkaa. Ei tarvitse aiempaa kiipeilykokemusta LISÄTIEDOT: Mika Pursiainen mika.pursiainen@welho.com HINTA: 50 €

Kalliokiipeilykurssi 17.-19.5. Kurssi on tarkoitettu 15 vuotta täyttäneille partiolaisille virkistyskurssiksi. Kurssipaikkana on Havukallio, Hollola. Kurssi kestää koko viikonlopun ja siellä majoitutaan teltoissa. Kurssilla on säävaraus. Kurssilta saat perustiedot ja taidot itsenäisen kalliokiipeilyharrastuksen aloittamiseen; laskeutuminen, kiipeily, varmistuspisteiden rakentaminen,varusteiden turvallinen käyttö, reittien valinta ym. Aiempaa kiipeilykokemusta et tarvitse, mutta kurssiin sisältyvä teoria-ilta Helsingin Kiipeilykeskuksessa ennen kurssia on pakollinen! Kurssi ei anna valmiuksia ohjata kiipeilytoimintaa. LISÄTIEDOT: Taija Saaristo, taija.saaristo@papa.partio.net HINTA: 60 €

KUPLAT kertovat mille ikäkausille koulutus on suunnattu

T

S

V

A

Tarpoja Samoaja Vaeltaja Aikuinen

PT-kisatoimitsijakurssi 8.-10.3. Kurssi on tarkoitettu 15 vuotta täyttäneille piirin tai lippukunnan pt-kisojen järjestäjille sekä muille pt-kisoista kiinnostuneille. PäPan kilpailutoimikunta ylpeänä esittää: JÄRKKÄÄ KISA! Onko lippukunnallasi jo oma pt-kisa? Järjestääkö alueesi kisaa? Haluatko tietää asiasta muuten vain? Jätä kisanumero naulaan ja tule tsekkaamaan onnistuneen kisan resepti! Kurssi järjestetään viikonloppukurssina. Antaa kurssilaisille perustiedot erilaisista pt-kisoista ja antaa valmiudet toimia ptkisojen järjestely- ja toimitsijatehtävissä, Kurssilaiset osaavat ideoida, suunnitella ja arvostella erilaisia kisa-tehtäviä, Kurssilaiset tuntevat tuloslaskennan periaatteet, Innostaa kurssilaisia kisoihin kilpailijoina. Kurssin käytyä osallistuja saa III-luokan maastotuomarikortin. Ei esitietovaatimuksia. LISÄTIEDOT: Jukka-Pekka Kantokoski Jukka-Pekka.Kantokoski@fi.abb.com HINTA: 40 €

Vapaat kurssipaikat löydät aina: www.papa.partio.fi// tulevat_ koulutukset

11


taitoKoulutus jatkuu..

Leikkikurssi samoajille 8.-10.2. Kaikille yli 15-vuotiaille! Samoaja, kaipaatko uusia ideoita kokouksiin ja mahtavia uusia partiokavereita? Jos vastasit kyllä, on tämä kurssi juuri sinulle. Tule maailman parhaalle kurssille tai ole kuusikulmio, heh. Viikonlopun aikana leikkimällä leikkejä, hyvää ruokaa ja parempaa mieltä. Ei esitietovaatimuksia. LISÄTIEDOT: Aarne Lindén, aarnenaatos@gmail.com HINTA: 40 €

Eräleikkikurssi 2 3.-5.5. Kaikille yli 15-vuotiaille! Onko sinulla kokous tulossa ja leikkilaatikko tyhjänä vai laatikko leikkejä pullollaan, mutta ohjeet hukassa? Leikitäänkö lippukunnassanne aina ja vain sitä samaa kirkonrottaa? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa asap leikkikurssille ja avot, johan leikkiminen taas luistaa! Tämä leikkikurssi on uusinta uutta ja toteutetaan siis metsäolosuhteissa! Ei tylsiä kämpän tunkkaisia hajuja, vaan vehreä luonto ja linnunlaulu. Luvassa siis parhaita partiokavereita, ulkoleikkejä laidasta laitaan ja toki hyvää ruokaa. Kipi Kapi kurssille! Ei esitietovaatimuksia. LISÄTIEDOT: Aarne Lindén, aarnenaatos@gmail.com HINTA: 40 €

12

Suur-PreVok 5.2. Iltakurssi on kaikille avoin merenkulun ja navigoinnin peruskurssi, joka valmentaa samalla osallistumaan veneenohjaajakurssin alkukokeeseen. Illan mittainen, tiivis teoria- ja harjoitteluosuus, jossa harjoitellaan meripartio-ohjelman mukaisia taitoja. LISÄTIEDOT: Jukka-Pekka Nikulainen jukkapekka.nikulainen@gmail.com HINTA: 0 €

Purjehdi partiossa -kurssi 26.5. Purjehdi partiossa on erityisesti meripartiotoimintaa aloittavan lippukunnan johtajistolle suunnattu kurssi, jossa opetellaan niin purjehtimisen perusteita kuin sitä, miten toteuttaa partiotoimintaa purjehtimalla. Jos osallistujilla on aiempaa purjehdustaustaa, voidaan kurssilla keskittyä enemmän partiokipparina toimimiseen. Kurssille otetaan ensisijaisesti osallistujiksi meripartiotoimintaa aloittavan lippukunnan vaeltaja- ja aikuisikäisiä johtajia. Jos kurssilla on tilaa, voivat myös muut vaeltajat ja aikuiset osallistua. Ota yhteyttä kurssinjohtajaan ennen kuin ilmoittaudut kurssille. LISÄTIEDOT: Satu Raudasoja satu.raudasoja@gmail.com HINTA: 15 €

KUPLAT kertovat mille ikäkausille koulutus on suunnattu

T

S

V

A

Tarpoja Samoaja Vaeltaja Aikuinen


Veneenohjaajakurssi Kurssi on suunnattu samoajille eli 15 vuotta täyttäneille meripartiolaisille tai meripartiotoiminnasta kiinnostuneille. 11.2. Alkukoe 6.3. Kaupunki-ilta 8.–10.3. Teoria 14.–16.6. Käytäntö Kurssi valmentaa toimimaan partioaluksen förstinä ja kipparina harjoitus- ja saaristovesialueilla. Teoria sisältää yhden illan kaupungissa sekä viikonlopun. Kurssin tavoitteena on antaa kurssilaisille tietoja ja taitoja merenkulun ja navigoinnin perusteista sekä toimimisesta partioaluksella. Käytäntö on tarkoitettu teoriaosan hyväksytysti suorittaneille ja suoritetaan viikonlopun mittaisena purjehduksena alueen partioaluksilla Suomenlahdella. Kurssin tavoitteena on saavuttaa veneen käytännön käsittelytaito, harjoitella teoriassa läpikäytyjä asioita ja kyky toimia turvallisesti partioaluksen förstinä. Esitietovaatimus: Teoriaosalle pääsyn edellytyksenä on II-luokan tasoa vastaava purjehduskokemus, hyväksytty teoriapainotteisen alkukokeen suorittaminen ja käytännönosalle teoriaosan loppukokeen

muu Koulutus

suorittaminen. Ennen kurssia täytetään purjehduskokemuskysely. LISÄTIEDOT: Jukka-Pekka Nikulainen jukkapekka.nikulainen@gmail.com HINTA: 80 €

Hygieniapassikoulutus 12.3. Rupeamasta ja passista on hyötyä partiotapahtumien muonituksessa ja missä tahansa elintarvikkeiden kanssa toimimisessa, vaikkapa kesätöissä. Illan aikana käydään läpi hygieniaosaamistestiin liittyvät aihealueet ja suoritetaan lopuksi varsinainen hygieniapassi. Koulutusillan lisäksi järjestetään erillinen koeilta passia varten, mikäli osallistujia on yli 30 hlö. Ei esitietovaatimuksia. LISÄTIEDOT: Nina Sarnasto-Toivanen hillis@iki.fi HINTA: 5 €

ROK-kurssi 8.-10.3. ja 24.-26.3. < (KANNUS) Samoajien ryhmänohjaajakoulutus on kahden viikonlopun ja kaupunki-illan kestävä koulutus, joka on tarkoitettu ensisijaisesti samoajaryhmässä toimivalle tarpojavartion johtajalle. Kurssi suositellaan käytäväksi jo ensimmäisenä samoajavuotena. Mitä kurssia muistelevat kaikki? Missä partiolainen saa ensikerran vinkkejä ryhmän johtamiseen? Haluatko rakentaa ystävyyttä yli rajojen? Koulutus keskittyy antamaan tarvittavat tiedot ja taidot ryhmän johtamiseen sekä ideoita ja motivaatiota ryhmän vetämiseen. Kurssisisältöön kuuluu samoajaohjelman ryhmänoh-

13


MUU Koulutus jatkuu.. jaajakoulutustaskun aktiviteetit. Haluatko siis oppia järjestämään niin viikoittaista toimintaa kuin retkiäkin, ymmärtää mitä tarpojien päässä liikkuu ja tutustua ikäisiisi partiolaisiin? Huomaathan, että kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu vantaalaisten lippukuntien jäsenille. Ei esitietovaatimuksia. LISÄTIEDOT: Eija Hirvonen eija.hirvonen@papa.partio.net HINTA: 60 €

Lippukunnan viestinnän ABC 29.1. / 13.2. / 19.3. / 18.4. / 27.5. Jokainen ilta on oma kurssi! Kaikillle lippukunnassa toimiville Paljon käytännönläheistä tietoa lippukuntien ulkoisesta viestinnästä ja markkinoinnista. Kurssin aluksi käydään kaikkien osallistujien kanssa nopeasti läpi lippukuntien viestinnän ja markkinoinnin tarpeet ja ilta käytetään tässä nousseiden asioiden käsittelyyn. Joka kerta käydään läpi myös piirin lippukunnille tarjoamat palvelut ja työkalut. Tämä kurssi tulisi jokaisen käydä ja se onkin erinomainen tilaisuus päivittää tiedot käytettävistä markkinointimateriaaleista. Vuoden 2012 lähes sata osallistujaa pitivät kurssia erittäin hyödyllisenä! ei esitietovaatimuksia LISÄTIEDOT: Tommi Luostarinen tommi.luostarinen@papa.partio.net HINTA: 0 €

14

Lippukunnan näkyvyys -koulutus 7.4. Tuntuuko, ettei alueellanne tiedetä tarpeeksi partiosta? Miten näkyä paikallislehdessä? Millaista ulkoista viestintää voi tehdä blogin ja Facebookin kautta? Koulutus sopii kaikille lippukunnan ja ylipäänsä partion medianäkyvyydestä tai -näkymättömyydestä kiinnostuneille, esitietovaatimuksia ei ole. Koulutuksessa annetaan kattavat perustiedot ja pureudutaan ulkoisen viestinnän ongelmiin: miten otetaan yhteyttä toimittajiin, kuinka kirjoitetaan hyvä lehdistötiedote, miksi ulkoinen viestintä on tärkeää. Päivään kuuluu myös valinnan mukaan joko videokuvaustyöpaja tai blogikirjoittamispaja valokuvauksella höystettynä. Tule mukaan oppimaan partion ulkoisesta viestinnästä! LISÄTIEDOT: Hanna Leinonen hanna.leinonen@partio.fi HINTA: 0 €

Majakkakoulutus 26.2. Tarpojavartioiden johtajille, tarpojaluotseille ja majakan järjestäjälle. Illan teemana on tarpojavartion majakan suunnittelu ja toteutus. Saadaan kosketusta siihen, millaisia eri majakat ovat – etkö olekin aina pohtinut, mikä on yhteiskuntamajakan idea? Pureudutaan myös siihen, millaisilla eri tavoilla eri majakoita on mielekästä järjestää. Illasta saa konkreettisia työkaluja majakoiden ideointiin ja toteutukseen. Ei esitietovaatimuksia. LISÄTIEDOT: Kati Palsanen kati.palsanen@papa.partio.net HINTA: 5 €


tilattavat palvelut

T

ilauspalvelut ovat yhden tai useamman illan settejä, joita lippukunta voi tilata itselleen sopivana aikana. Ne ovat muunneltavissa lippukunnan tarpeiden mukaan. Joskus kurssitarjonta, aikataulut tai ohjelmatapahtumien sisällöt eivät vastaakaan juuri tietyn lippukunnan tarpeita - näin lippukuntasi voi valita, minkälaista tukea ja apua piirin ryhmiltä tarvitaan. Tilauspalvelut on luokiteltu kahteen ryhmään: • Partio-ohjelman toteuttamista tukevat palvelut • Lippukuntatoimintaa tukevat palvelut Jokaisen tilauspalvelun kohdalla on kerrottu mitä siihen sisältyy, montako osallistujaa vähintään tarvitaan, kuinka paljon aiemmin se tilaustoive on jätettävä ja kauanko se tilaisuus kestää. Mikäli et löydä listasta tarvitsemaasi palvelua, ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia ohjelma@ partio.fi -osoitteeseen niin pyrimme järjestämään mahdollisuuksien mukaan lippukunnalle sopivan setin!

Käytännössä Tilaaja, eli lippukunta vastaa käytännön järjestelyistä, tiloista ja eväistä ja näiden kustannuksista, markkinoinnista ja ilmoittautumisten vastaanottamisesta. Piirin puolesta hoituvat tapahtuman sisältö, materiaalit ja kouluttajat tai ohjaajat. Joidenkin erityiskoulutusten tai arvokkaita välineitä vaativien taitokoulutusten osalta saatetaan veloittaa materiaaleihin liittyvistä kustannuksista, mutta yleisesti tilauspalvelut ovat lippukunnille maksuttomia. Tilauspalvelun tilaus on sitova ja peruutusehdot ovat samat kuin kursseissa. Kuukautta ennen voidaan setti vielä

perua. Lippukunta vastaa siitä, että minimiosallistujamäärä täyttyy. Osa kokonaisuuksista vaatii usean ihmisen läsnäolon toteutuakseen. Tällöin kannattaa hyödyntää alueellista yhteistyötä ja kysyä myös naapurilippukuntia mukaan. Miten olisi vaikka alueen lippukuntien uusien aikuispartiolaisten Tervetuloa Partioon -koulutus tai ohjattu ROK-kurssin suunnittelu? Alueohjaajat voivat auttaa lippukuntia löytämään itselleen sopivan setin tilauspalvelutarjonnasta. Piirin kouluttajat ja ohjaajat ovat määritelleet kuinka monta kertaa kukin palvelu voidaan vuoden aikana toteuttaa. Joskus voi siis käydä niinkin, ettei jotain palvelua ole heti saatavilla.

Tilaaminen on helppoa sähköisesti Tilauspalvelut tilataan lähettämällä sähköinen lomake sähköpostin liitteenä ohjelma@partio.fi -osoitteeseen. Helposti täytettävän sähköisen lomakkeen löydät www.papa.partio.fi -> Tilauspalvelut-sivulta. Lomakkeessa kysytään seuraavaa: • Lippukunnan yhteyshenkilö (puhelinnumero ja sähköposti) • Tilattava palvelu (mahdolliset lisätoiveet siihen liittyen) • Tilattavan palvelun kohderyhmä (karkeasti kuvattuna esim. LPK:n hallitus) • Kaksi ehdotusta toivotusta ajankohdasta • Missä LPK on suunnitellut tilauspalvelun pidettäväksi (kolo, kämppä tms.) Toimistolta tilaus välitetään siitä vastaavalle luottamushenkilölle, joka on yhteydessä lippukunnan ilmoittamaan yhteyshenkilöön.


Hapuilusta hallintaan LPK-toimintaa tukevat tilauspalvelut

Apua avoimeen rekrytointiin Vinkkejä ja käytännön neuvoja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden rekrytointiin LPK:n toimintaan. Otamme etukäteen selvää lippukunnan alueella toimivista maahanmuuttajajärjestöistä, valmistavista luokista ja muista tahoista. Yhdessä LPK:n johtajiston kanssa tehdään toimenpidesuunnitelma rekrytointiin. Kesto: 1-2 tuntia Minimi/maksimiosallistujamäärä: 3-6 hlö Kohderyhmä: lippukunnan johtajisto, vaeltaja-ikäiset ja aikuiset Hinta: 0 € Tilattava kuukautta aiemmin

Kasvukerhossa nousukiitoon Puuttuuko jostain ikäkaudesta jäseniä? Ongelmia aikuisten rekrytoinnissa? Haluaisitteko kasvattaa jäsenmääräänne? Kasvukerhossa pääsette miettimään lippukunnalle keinoja kasvattaa jäsenmääräänne toiminnan vahvistamiseksi. Tehdään ikioma kasvusuunnitelma lippukunnallesi. Esimerkkejä suunnitteluun ja toteutukseen: alueen väestön kartoitus ja potentiaalisten markkinointialueiden valinta, rekrytointimalleja nuorten ja aikuisten saamiseksi mukaan toimintaan sekä lippukunnassa käynnistettävä projekti aikuisrekrytointiin, Tervetuloa partioon -kurssin järjestäminen uusille aikuisille, miten perustaa uusi osasto lähialueille (esim. uusi toimintaryhmä lähikaupunginosaan). Kesto: 1-3- iltaa Minimi/maksimiosallistujamäärä: 2-10 hlö Kohderyhmä: lippukunnan johtajisto Hinta: 0 € Tilattava 1-2 kuukautta aiemmin

16

Toimiva hallitustyöskentely heijastuu koko lippukunnan hyvinvointiin. Lippukunta- tai aluekohtaisesti järjestettävä kokonaisuus tukee lippukunnan hallituksen toimintaa tarjoamalla koulutusta ja tarttumalla ongelmakohtiin. Koulutuksessa annetaan pohjatiedot hallituksen jäsenenä toimimisesta. Illan jälkeen hallituksen jäsen ymmärtää vastuunsa yhdistyksessä, oman tehtävänsä, esityslistojen sekä pöytäkirjojen laadinnan ja osaa toimia kokouksissa. Koulutusta voidaan painottaa toiveiden mukaisesti, esimerkiksi keskittyä hallituksen jäsenten työnjakoon. • hallitustyöskentelyn kehittäminen • yhdistystoiminnan periaatteet • yksittäisen hallituksen jäsenen rooli • taloushallinto • pöytäkirjojen laatiminen • kokoustekniikkaa • sidosryhmät • Polku Kesto: noin 3 h (1-2 iltaa) Minimi/maksimiosallistujamäärä: 10-20 hlö Kohderyhmä: samoajat, vaeltajat ja aikuiset. Ei esitietovaatimuksia. Hinta: 0 € Tilattava 2 kuukautta aiemmin

Tukea ryhmäytymiseen - ideoita ToKo-harjoitteisiin Toimintakokemus-harjoitteita omaan lippukuntaan, ryhmään tai toimikuntaan. Toimintakokemuksia räätälöidysti tilaajan tarpeisiin; tavoitteena esim. ryhmäyttäminen, johtajan itsetuntemus tms. ToKopoppoo auttaa rupeaman rakentamisessa ja suunnittelussa, mutta vetovastuu on ryhmällä itsellään. Edellytyksenä on, että tilaaja(t) on käynyt itse Toimintakokemuskurssin ja hallitsee ToKo-menetelmän perusteet. Kesto: 1 arki-ilta tai esim. osana viikonlopun retkeä / seminaaria. Minimi/maksimiosallistujamäärä: 7-20 hlö


Hinta: 0 € (tilaisuuden toteutus ja tarvikkeet tilaajan vastuulla) Tilattava 2 kuukautta aiemmin

Kamu kylään (Asenne ja avoimuus-koulutus) Tulemme lippukuntaan kylään kouluttamaan ja kertomaan monikulttuurisuusasioista ja avoimuudesta partiossa. Tietoa pääkaupunkiseudun monikulttuurisuudesta (perustuen Repussa kielet ja kulttuurit -oppaaseen) ja avoimuuskasvatusta keskusteluun ja leikkien avulla (perustuen Tuut sä mun kaa? -oppaaseen) Kesto: 2-3 h Minimi/maksimiosallistujamäärä: 5-20 hlö Kohderyhmä: LPK:n johtajisto Hinta: 0 € Tilattava 1-2 kuukautta aiemmin

Kehitä lippukuntaasi Miltä lippukuntanne tulevaisuus näyttää? Haluaisitko tietää lippukuntanne vahvuudet ja heikkoudet? Entä miettiä lippukunnan johtajiston motivointia toiminnan parantamiseksi? Paketissa: • Lippukunnan itsearviointi (mikä menee hyvin, missä olisi kehitettävää?) • Kehitystoimenpiteiden miettiminen (pitkän aikavälintoimintasuunnitelma, johtajiston koulutus ja motivointi) • Johtajiston keskustelut tulevaisuudesta alueohjaajan tukemana Kesto: 2-3 iltaa Minimi/maksimiosallistujamäärä: 1-20 hlö Kohderyhmä: LPKJ tai lippukunnan johtajisto Hinta: 0 € Tilattava 1-2 kuukautta aiemmin

Koulutusvastaavan koulutus Koulutus on tarkoitettu lippukunnan koulutustoiminnan suunnittelusta ja kurssiilmoittautumisista vastaaville koulutusvastaaville sekä muille asiasta kiinnostuneille

lippukuntatoimijoille. Koulutusvastaavan koulutuksessa annetaan eväitä aikuisten rekrytointiin, perehdyttämiseen, johtamiseen ja kannustamiseen toimissaan. Perehdytään koulutusjärjestelmään, piirin ja SP:n koulutustarjontaan sekä katsotaan lippukunnan koulutustarpeita tulevaisuudessa sekä tehdään lippukunnalle kouluttautumissuunnitelma. Kesto: ilta Minimi/maksimiosallistujamäärä: 2-15 hlö Kohderyhmä ja mahd. rajaukset: Kaikki PJ-kurssin käyneet johtajat Hinta: 0 € Tilattava 1-2 kuukautta aiemmin

Lippukunnan viestintä Viestintää ruohonjuuritasolla rautalangasta vääntäen. Lippukunnat voivat valita 1-3 aihetta räätälöiden juuri omaa toimintaa parhaiten tukevat ”työpajat”. Esimerkiksi: • LPK-lehden elvyttäminen • miten lisätä lippukunnan paikallista näkyvyyttä • Sidosryhmille viestiminen • Viestiminen vanhemmille • Viestiminen johtajille • Viestintäväylät lippukunnassa Kesto: 3 h Minimi/maksimiosallistujamäärä: 5-20 hlö Kohderyhmä: Toimii räätälöidystä sisällöstä riippuen alueellisina paketteina lippukuntien viestinnästä kiinnostuneille vaeltajille ja aikuisille Hinta:0 € Tilattava 2 kuukautta aiemmin

”Mitä tän lapsen kanssa voi tehdä?” Mistä on kyse: Onko laumassa yksi ylivilkas lapsi, joka vie kaiken johtajien ajan? Onkohan sillä ADHD? Miksi yksi sudenpentu ei uskalla lähteä mihinkään ohjelmaan mukaan ja on aina kiinni johtajan kädessä? Mitä tän lapsen kanssa voi tehdä? Pohditaan yhdessä mitä lauman/joukkueen toimintaa häiritsevälle toiminnalle voidaan tehdä.

17


Ongelmanratkaisuilta yhdessä lippukunnan johtajien kanssa. Keskustelua, tukea, tietoa, vinkkejä, ideoita koskien lasten erikoispiirteitä, jotka mietityttävät johtajia. Sisupartiolaiset, erityislapset, erityiset lapset ja lasten erityispiirteet aiheena. Kesto: 1-3 iltaa Minimi/maksimiosallistujamäärä: 1-5 hlö Kohderyhmä: Lippukunnan johtajisto (vaeltajat ja aikuiset) Hinta: 0 € Tilattava kuukautta aiemmin

partio-ohjelmaa tukevat tilauspalvelut

Café Akela Voit tilata Akeloille tai ikäkausivastaaville (Sudenpentu) illan joka vastaa neuvostoa, virkistystä tai vihjareita. Aiheen voitte pyytää meiltä tai jos teillä on aihe omasta takaa niin toteutamme sen ympärille viihdyttävän opetuksellisen illan. • Tarjoamme laumanjohtajaneuvoston teille mittatilaustyönä • Tarjoamme teille vihjarit juuri siitä aiheesta kun tarvetta on • Tai virkistämme teitä jotta jaksatte taas toimia ryhmienne kanssa Setin sisältö: Kouluttajat ja tarvittavat materiaalit. Sekä illan kokonaisuuden toteutus, osallistujia olette siis te kaikki jotka iltaan ovat tulossa, me hoidamme järjestelyt. Tila voi olla sisällä tai ulkona. Tilaaja vastaa sisätiloista ja illan eväistä. Neuvoteltavissa tilauskohtaisesti. Kesto: 2-3 h Minimi/maksimiosallistujamäärä: 6-20 hlö Kohderyhmä: Akelat ja Sudenpentuikäkausivastaavat

18

Sisuryhmän perustaminen Onko lippukuntasi miettinyt sisu-ryhmän perustamista? Tutustutaan yhdessä lippukuntanne mahdollisuuksiin ja avarretaan johtajiston käsityksiä sisu-toiminnasta. Tietoa, tukea, ohjausta ja apua sisuryhmän perustamiseen lippukuntaan. Kesto: 1-3 iltaa Minimi/maksimiosallistujamäärä: 1-5 hlö Kohderyhmä: lippukunnan johtajisto Hinta: 0 € Tilattava 2 kuukautta aiemmin

Hinta: Riippuu illan teemasta ja sen vaatimista materiaaleista Tilattava kuukautta aiemmin

Erätaito IV-kurssi Lippukunnalle räätälöity Erätaito IV kurssi. Kurssi toteutetaan lippukunnan toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Lippukunnalle suunnattu kurssi voidaan toteuttaa ET I-kurssin sisältöisesti, meloen tai talvikurssina. Yleisesti sisältää Retkeilyn perusteet kurssin, mutta sisältö sovitaan ja tarkennetaan yhdessä lippukunnan kanssa. Kesto: Viikonloppu tai sopimuksen mukaan Minimi/maksimiosallistujamäärä: 10-24 hlö Kohderyhmä: Samoajat (tarpoja-vartionjohtajat), vaeltajat, aikuiset Hinta: lippukunta maksaa mahd. välineisiin liittyvät kulut (esim. kanoottivuokrat) sekä ruuat Haettavissa 2 kertaa vuodessa kurssiilmoittautumisten yhteydessä

Koulutus lippukunnassa Ryhmänohjaajakoulutuksen eli ROKin järjestäminen lippukunnassa tai lippukuntaryhmittymässä. Sisältää samoajaohjelman mukaisen ryhmänohjaajakoulutuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Kesto: 2-3 h Minimi/maksimiosallistujamäärä: n. 10 hlö Kohderyhmä: erityisesti samoajaluotsit ja


Älä täytä elämääsi pelkillä vuosilla, täytä vuodet kursseilla!

muut LPK:n partiojohtajat Hinta: 0 € Tilattava 2 kuukautta aiemmin

Ohjelmaklinikka Lippukunnan tai alueen oma ohjelmaklinikka tarjoaa tukea ja apua ikäkausiohjelmassa askarruttaviin kysymyksiin. Lippukuntanne ikäkausiohjelmiin (nykyiset) ja sen johtajuuskysymyksiin liittyvät kysymykset ja pulmat. Tilaisuus räätälöidään tilaajalle sopivaksi. Kesto: ilta Minimi/maksimiosallistujamäärä: 3-15 hlö Kohderyhmä: LPK:n hallitus, JN, kaikki kiinnostuneet. Kuitenkin yli 18-vuotiaille. Hinta: 0 € Tilattava 2 kuukautta aiemmin

Seikkailijavihjarit (ilta) Lippukunnan, alueen tai ryhmittymän omiin tarpeisiin muokatut seikkailijailtavihjarit johtajille. Ohjelma tuotetaan toiveiden mukaan. Keskitytään asioihin, jotka ei ole LPK:lla

tai alueella aivan hallinnassa tai joissa halutaan kehittää. Vinkkejä ja ideoita toimintaan seikkailijoiden arjessa! Kesto: ilta Minimi/maksimiosallistujamäärä: 5-30 hlö Kohderyhmä: Sammot ja vastaavat sammot, seikkailijoiden kanssa toimivat johtajat Hinta: Riippuu illan teemasta ja sen vaatimista materiaaleista Tilattava 2 kuukautta aiemmin

Vaeltajaluotsien luotsaus Vaeltajaohjelman aloittamiseen tarjolla henkilökohtaista luotsausta. Tuki-ilta vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin tilaavan lippukunnan tilanteesta katsottuna: mitä vaeltajaohjelma sisältää, miten vaeltajaohjelma toimii käytännössä lippukunnassamme ja mikä on vaeltajaluotsin rooli? Kesto: ilta Minimi/maksimiosallistujamäärä: 1-5 Kohderyhmä: Vaeltajaluotsit, aikuinen yli 22v. Hinta: 0 € Tilattava 2 kuukautta aiemmin

19


Lippukunnan koontitaulukko Nimi

Pesti

Ilmoittautuu koulutukseen

Ilmo tehty

kev채채ll채 LIPPUKUNTAAN TILATTAVAT TILAUSPALVELUT Koulutus

22

Kenelle lpk:ssa tai alueella

Ehdotus ajankohdaksi


Nimi

Koulutus

Pesti

Ilmoittautuu koulutukseen

Kenelle lpk:ssa tai alueella

Ilmo tehty

Ehdotus ajankohdaksi

23


Pääkaupunkiseudun Partiolaiset Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh 09-8865 1200 papa.toimisto@partio.fi

Kurssivihko 1_2013  

Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry:n Kurssitarjontavihko 1/2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you