Page 23

KUVAUS JA KUVANKÄSITTELY Valokuvat ja videot kertovat partiotoiminnasta ja

JOHTAJISTON HR-SUUNNITELMA

houkuttelevat uusia jäseniä mukaan. Mutta millaisia

Tuntuuko siltä, että johtajiston osaamisesta ei ole

kuvia kannattaa ottaa ja miten ne käsitellään, julkais-

varmuutta? Kenellä on intti tulossa tai kenen suun-

taan ja arkistoidaan?

nitelmat saattavat viedä opiskelemaan jollekin toiselle paikkakunnalle? Tehdään yhdessä illan aikana lippukunnallenne HR-suunnitelma, joka auttaa katsomaan eteenpäin ja varautumaan muutoksiin.

HISTORIIKKIPROJEKTI Millainen rakenne lippukunnan historiikille kannattaa tehdä ja miten tekstit, valokuvat sekä muut kuvitukset eri vuosikymmeniltä kannattaa kerätä ja arkistoida? Tässä koulutuksessa käydään läpi lippu-

ALUEEN ENSIMMÄINEN KITT / SEPELI / SAPELI / MAJAKKA

kukunnan historiikkiprojektin aikataulu, budjetti,

Oletteko päättäneet aloittaa ikäkausitapahtumien jär-

projektiryhmän vastuut sekä yhteistyö taittajan ja

jestämisen, mutta tietotaitoa ei ole? Tilatkaa ohjelma­

painon kanssa.

ilta ja laitetaan homma alulle, jotta tapahtumasta tulee just teidän näköisenne!

PESTAUKSEEN PUHTIA ALUEELLINEN ROK-KOULUTUS Workshop-muotoisessa illassa starttaamme ROKkoulutuksen suunnittelun kanssanne. Mitä pitää ottaa huomioon ROK-koulutusta suunniteltaessa? Mikä koulutus järjestetään milloinkin? Mistä koulut-

Tuntuuko pestaus heprealta? Onko pestisopimuspohjassa jotain, minkä olemassaolo ei tunnu viisaudelta? Eikö pestaamiseen tunnu löytyvät aikaa? Pestaukseen puhtia -setissä paneudutaan pestaamisen saloihin teidän lippukuntanne näkökulmasta.

tajat ja mitä muuta tarvitaan? Mikäli startti tuntuu hoituvan, vaihtoehtona on myös sparrailu projektin eri vaiheissa.

KUKSAN KOUKEROITA JAKSAMISPAJA Tuntuuko siltä, että partiopestejä on jokaiselle sormelle ja vielä muutama pesti siihen päälle? Onko partiojaksaminen kortilla tai siinä rajamailla? Kaipaisitko tukea ja työkaluja jaksamisen suhteen? Oletko huo-

Onko Kuksan käyttö lippukunnassanne edelleen vähäistä ja kaipaisi buustia? Tuntuuko, että ryhmät, adventtikalenterit ja toimintasuunnitelmat eivät löydä paikkaansa? Mikä ihmeen poiminta tai PartioID? Kuksa-illan aikana vastataan niihin kysymyksiin Kuksasta, joita just teidän lippukunnallanne on.

lissasi muiden lippukunnan johtajien jaksamisesta? Jaksamispaja on juuri sinulle ja lippukunnallesi silloin, kun kaipaatte työkaluja johtajiston jaksamisen tukemiseen. Koulutuksen avulla saatte työkaluja, keskustelualustan ja vertaistukea jaksamiseen liittyvissä asioissa ja ohjattua tukea ja apua.

TUTUSTU TILAUSKOULUTUKSIIN JA OTA YHTEYTTÄ:

PAPA.TOIMISTO@PARTIO.FI

23

Profile for Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Heppu 2/2019  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Heppu 2/2019  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Profile for heppu
Advertisement