Page 20

VAELTAJA,

mitä haluaisit tehdä? Tiedätkö, mitä kaikkea piiri tarjoaa vaeltajille? Millainen olisi unelmiesi vaeltajatapahtuma? Tutustu piirin ohjelmatarjontaan ja valitse itsellesi mieluisin kokonaisuus. Nyt sinulla on myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista vaeltajaohjelmaa piiri tarjoaa jatkossa! TEKSTI Suvi Takala KUVA Susanna Mikander

Vaeltajaohjelmailta 4.9.2019 Jo perinteeksi muodostuneessa Vaeltajaohjelmaillassa tu-

Millaista vaeltajaohjelmaa juuri sinä haluaisit? Vastaa kyselyyn!

tustutaan vaeltajaohjelmaan yhdessä PäPan vaeltajatoimi-

Kestääkö paras vaeltajaohjelma mielestäsi koko viikonlo-

kunnan sekä PäPan ja Uudenmaan piirien asiantuntevien

pun vai yhden illan? Mitä olet aina halunnut päästä parti-

kouluttajien kanssa. Illassa keskustellaan vaeltajuudesta

ossa kokeilemaan? Kerro meille, millainen vaeltajaohjelma

ja luotsaamisesta sekä pelataan vaeltajaohjelmalautapeliä,

kiinnostaisi sinua! Klikkaa itsesi kyselylomakkeelle osoit-

jossa aktiviteetit tulevat hyvin tutuiksi! Vaeltajat tekevät

teessa bit.ly/vaeltajaohjelmakysely. Vastaamalla kyselyyn

itselleen vaelluskartan tai voivat päivittää jo tehtyä karttaa

olet mukana vaikuttamassa siihen, mitä piirissä tarjotaan

illan annilla. Luotseille on tarjolla tukea luotsina toimi-

vaeltajille tulevaisuudessa.

miseen. Vaeltajaohjelmailta järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Lisätiedot löytyvät osoitteesta päpa.fi/tapahtumat.

bit.ly/vaeltajaohjelmakysely

Vaeltajien Ohitus 5.10.2019 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ja Uudenmaan Partiopiiri

20

tekevät joka syksy yhdessä Vaeltajien Ohituksen. Ohitus on

Vai olisitko ehkä kiinnostunut suunnittelemaan huippu-

vaeltajille suunnattu kaupunkiseikkailu, joka kerää yhteen

ohjelmaa ja toteuttamaan suunnitelmat käytännössä? Pii-

vaeltajat hassuttelemaan ja haastamaan toisensa mitä eri-

rin vaeltajatoimikunta etsii joukkoonsa hyviä tyyppejä! Jos

koisimmissa tehtävissä. Aiempina vuosina ohjelmassa on

haluat mukaan vaeltajaohjelman suunnitteluun, jätä yhte-

ollut muun muassa kaupunkisuunnistusta ja extreme-ko-

ystietosi kyselylomakkeelle ja piirin vaeltajatoimikunta on

kemuksia. Tänä vuonna Ohitus järjestetään lauantaina 5.10.

sinuun suoraan yhteydessä.

Profile for Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Heppu 2/2019  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Heppu 2/2019  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Profile for heppu
Advertisement