Page 17

Jokihiset

Muita suoritettavia tehtäviä voivat olla esimerkiksi esteiden

”Jokaisella lippukuntamme kesäleirillä sekä mahdollisuuksien

ylitys tai alitus sekä annettujen esineiden tunnistaminen. Kun

mukaan myös retkillä pidetään leirikaste. Johtajien suunnittele-

Suomi täytti 100 vuotta, lippukuntamme järjesti teeman mukai-

ma kaste pidetään aina ensimmäisenä iltana kaikille leiriläisille.

sen kesäleirin. Tuolloin leirikasteen yhdellä rastilla kuului tun-

Usein tilaisuudessa toistuu samoja tuttuja tehtäviä, mutta

nistaa erilaisia esineitä, joita kymmeniä vuosia sitten käytettiin

aina silloin tällöin keksitään mukaan jotain uutta ja jännittävää. Yleensä kaste rakentuu metsässä luodulle reitille, jonka varteen on pystytetty tehtävärasteja.

kotitalouksissa. Se oli hauskaa ja mieleenpainuvaa! Kun leirikasteen tehtävistä on selviydytty, osallistujat saavat palkinnoksi leirimerkin sekä karkkia. Parasta koko leirikasteessa

Ensin leiriläisen silmät sidotaan niin, että hän voi kulkea

on se, kun näkee ensin hämmennyksen lasten kasvoilla, mut-

eteenpäin ainoastaan polun varrelle sidottua köyttä seuraamalla.

ta lopulta kaikki suoriutuvat radalta, saavat merkin ja voittavat

Matkan varrelta löytyy erilaisia tehtäviä, joita leiriläisten täytyy

haasteen. Syntyy fiilis siitä, että nyt se kauan odotettu kesäleiri

suorittaa. Tehtävänä voi olla esimerkiksi jonkin ruoan haistami-

alkaa ja olemme kaikki ansainneet parhaan mahdollisen leirin!”

nen tai maistaminen edelleen silmät sidottuina ja tämän jälkeen annetun ainesosan tunnistaminen. Useamman kerran makuelämykset ovat olleet niin vahvoja ja erikoislaatuisia, ettei naamojen vääntymiseltä olla vältytty. Kaikilla on kuitenkin aina hauskaa tehtäviä suorittaessa.

17

Profile for Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Heppu 2/2019  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Heppu 2/2019  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Profile for heppu
Advertisement