Page 16

Riitit rakentavat yhteisöllisyyttä Lippukunnilla on usein tapana järjestää erilaisia riittejä, kuten leirikasteita tai ikäkausiriittejä. Riitit ovat usein mieleenpainuvia, koska ohjelma, tunnelma ja tapahtumapaikka ovat poikkeuksellisia. TEKSTI Suvi Kettunen KUVAT Katariina Saransaari ja Susanna Mikander KUVITUS Jouko Raudasoja

Haagan Eräveikot

yhteisöllisyys sekä tunne siitä, että nyt myös minä kuulun joh-

”Lippukunnassamme järjestetään samoajille retkiä, joissa he

tajistoon ja pääsen ottamaan vastuuta. Tapahtuma oli siis lähtö-

saavat ikäkausikasteensa. Tapahtumaa voisi kutsua ’salaiseksi

laukaus johtajuuteen.”

initiaatioriitiksi’. Sen tarkoitus on antaa uusille samoajille pehmeä laskeutuminen johtajuuteen. Leirikasteet suoritetaan omalla

Käpytytöt

partiokämpällämme Vihdissä aina tarpojien ikäkauden päätös-

”Lippukunnassamme on tapana järjestää aina omilla kesäleireil-

retken jälkeen. Viikonlopun suurimpia elementtejä ovat sauna,

lämme leirikaste. Tämä riitti pidetään yleensä leirin toisena yönä.

nuotio sekä yö. Lippukunnan muut johtajat valmiste-

ja toteuttaa sen haluamallaan tavalla.

levat viikonlopun aikataulun aina etukä-

Leiriläiset herätetään keskellä yötä

teen. Ohjelmassa voi olla muun muassa

suorittamaan jotain tärkeää tehtävää.

kämppäkoulutusta tai talkootöitä. Lau-

Heille annetaan mukaan rekvisiittaa,

antain ja sunnuntain välisenä yönä pide-

joka sopii kasteen teemaan. Myös muu

tään yleensä kauan jännitetty samoaja-

johtajisto on pukeutunut asian kuulu-

kaste. Samoajat seuraavat vanhempien

vasti hauskoihin ja omituisiin asustei-

johtajien esimerkkiä ja suorittavat an-

siin.

nettuja tehtäviä. Yön aikana jokainen antaa myös samoajalupauksensa.

Kaste koostuu useista toisistaan eroavista osuuksista, joista tavanomaisimpia

Muistan, että oman kasteen saades-

ovat tietyn matkan kulkeminen sokkona,

sani meitä samoajia ei ollut kuin kaksi

annetun esineen kaivaminen erilaisista

tai kolme. Vanhemmat johtajat olivat

mömmöistä sekä jonkin haasteellisen

valmistautuneet iltaan hyvin ja heitä oli

radan suorittaminen, kuten sokkeloinen

paljon enemmän. Päivällä oli tehty puu-

hämähäkin verkko tai ramborata. Lei-

töitä sekä hakattu halkoja kämpälle. Il-

rikasteesta sekä annetuista tehtävistä

lalla kaste alkoi yllättäen, kun istuimme

suoriuduttuaan leiriläisille jaetaan pal-

vielä saunassa.

kinnot, jotka ovat yleensä tikkari tai jo-

Ajattelin hämilläni, että ’huh, mitähän

kin muu herkku.

nyt tapahtuu’. Ohjelma toimi kuten Seu-

Mielestäni huikein leirikaste oli lip-

raa johtajaa -leikki. Me emme päässeet

pukuntamme kesäleirillä muistaakse-

juuri vaikuttamaan illan tapahtumiin,

ni vuonna 2013. Suunnittelimme silloin

vaan toimimme niin kuin pyydettiin. Se,

leirikasteen itse samoajavartioni kanssa.

mitä kasteessa tapahtui, on hyvin salaista, joten en voi paljastaa

Riitin lavastukseen kuului muun muassa pimeässä hohtavia vä-

paljoa. Kaste kiteytyy kuitenkin sanoihin sauna, yö, nuotio ja

ritikkuja sekä erilaisia värisavuja. Väritikut laitettiin leikeltyjen

järvi.

talouspaperirullien sisään ja aseteltiin tämän jälkeen pusikkoon

Parasta yössä oli jännitys, joka syntyi tietämättömyydestämme tulevan yön tapahtumista. Lisäksi tärkeitä elementtejä olivat

16

Nuori johtajisto saa suunnitella kasteen

näyttämään hehkuvilta silmiltä.”

Profile for Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Heppu 2/2019  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Heppu 2/2019  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Profile for heppu
Advertisement