Page 10

Voihan GDPR!

Kesäleiri koittaa pian. Kuksan mukaan yhdellä osallistu­jalla on kuvauskielto, toinen ei voi syödä paprikaa ja kolmannella on lääkitystä vaativa sairaus. Osallistujista on paljon tietoja, mutta mitä sanoo GDPR tästä kaikesta? TEKSTI & KUVA Hanna ”Beagle” Hämäläinen

G

eneral Data Protection Regulation – tutummin GDPR – on EU:n yleinen tietosuoja-asetus,

joka astui voimaan toukokuussa 2018. Sen tarkoituksena on antaa parempi suoja henkilötiedoille eli kaikille niille tiedoille, joilla henkilöä kuvataan tai joista hänet voidaan tunnistaa. Näitä ovat esimerkiksi valokuvat, yhteystiedot ja terveystiedot. Partiossa suurena tietopankkina toimii jäsenrekisteri Kuksa. Sen kautta esimerkiksi ilmoittaudutaan tapahtumiin ja viestitään jäsenille. Tietosuoja ei kuitenkaan jää vain tähän: piirissä ja lippu-

Vähemmän harmaita hiuksia tietosuojasta

vitsevat?” ja ”Tarvitaanko tätä tietoa

kunnissa viestitään usein WhatsAppissa,

Tietosuojan ja -turvan tarkoituksena ei

enää?”. Tapahtuman valokuvaaja tuskin

päivitetään Instagramia ja ylläpidetään

ole hankaloittaa tai rajoittaa toimintaa

tarvitsee tietoa osallistujien allergiois-

esimerkiksi kuvagalleriaa. Tietosuoja

vaan osoittaa, että henkilötietoja käsi-

ta, mutta hänelle on tärkeää saada tieto

tuleekin vastaan lähes jokaisessa par-

tellään laillisesti ja luotettavasti. Toivot

niistä henkilöistä, joita ei saa kuvata.

tiopestissä – minkä vuoksi on tärkeää

varmasti itsekin, ettei vieruskaverisi

Tapahtuman jälkeen et myöskään tar-

pitää siitä huolta.

tiedä esimerkiksi terveydentilaasi liit-

vitse paperidataa kaikista pähkinäaller-

Moni mieltää GDPR:n vaikeaksi ja

tyviä tietoja, jos et niitä itse halua jakaa.

gikoista.

tyhmäksi asiaksi, joka kieltää kaiken

Kun tiedot ovat oikeissa käsissä, piene-

Viestintä ja valokuvaaminen ovat siis

tiedon jakamisen. WhatsAppiin ei saa

nee niiden väärinkäytön ja siitä aiheu-

ihan sallittuja juttuja vielä GDPR:n jäl-

lähettää

tuvan mielipahan riski.

keenkin, kunhan ne tehdään ohjeiden

nimilistaa

tapahtuman

il-

moittautuneista eikä kuvia leiriltä saa

Yöuniaan ei siis GDPR:n vuoksi tar-

mukaisesti. Tämän vuoksi tietosuo-

julkaista ilman kuvattavien tai heidän

vitse menettää. Tärkeintä on pitää mie-

jakäytännöt on hyvä käydä läpi joh-

huoltajiensa suostumusta. Toisinaan

lessä, mitä asioita saa jakaa missäkin

tajiston kesken, jotta ne aiheuttavat

GDPR muuntuukin käyttäjiensä suussa

ja että muistaa poistaa tiedot, kun niitä

mahdollisimman vähän harmaita hiuk-

todellista monimutkaisemmaksi asiaksi.

ei enää tarvita. Nyrkkisääntönä voi pi-

sia. Kun asioita pohditaan yhdessä, ei

Mutta ei huolta – GDPR ei ole kirosana!

tää kysymyksiä ”Ketkä tätä tietoa tar-

GDPR:stä muodostu isoa mörköä.

Nappaa vinkit talteen piirin blogista! Jäikö vielä kysymyksiä? Seuraa piirin blogia Pääkaupunkiseudun Partiolaisten nettisivuilla! Tällä hetkellä blogissa on julkaistu GDPR-sarjasta kolme julkaisua: Kuksasta, valokuvaamisesta ja WhatsAppista. Blogista löydät myös muita partiotoimintaan liittyviä päivityksiä. Kurkkaa siis esimerkiksi piirihallituksen eli Lotto-vartion arkeen ja nappaa samalla talteen vinkit villin ryhmän hallintaan osoitteessa päpa.fi/blogi!

10

Profile for Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Heppu 2/2019  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Heppu 2/2019  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Profile for heppu
Advertisement