4 minute read

Vastuullisuutta ja luonnon rakastamista

Jokainen voi toiminnallaan näyttää esimerkkiä. Nappaa talteen vinkit lippukunnille!

Advertisement

Partiotoiminnassa luonnon suojeleminen ja kunnioittaminen ovat

tärkeässä roolissa. Miten tämä voi näkyä ison leirin ruokailussa

ja lippukunnan omassa toiminnassa?

TEKSTI Milla Muhonen KUVAT Emma Lahtinen ja Mimi Rantanen KUVITUS Jouko Raudasoja ja Lila Puntila

Vastuullisuus on tärkeä asia, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Vastuullisessa toiminnassa huomioidaan niin sosiaalinen, kulttuurinen kuin taloudellinen vastuu sekä ympäristövastuullisuus.

Mediassa on ollut paljon esillä erityisesti ympäristövastuullisuus, sillä ilmastonmuutos ja hiilineutraalius ovat hyvin ajankohtaisia aiheita. Partiotoiminnassa luonto ja ympäristö ovat tärkeässä roolissa niin retkillä ja leireillä kuin ihan tavallisessa viikkotoiminnassakin.

Etäpartion aikaan on pyritty keksimään aktiviteetteja, jotka kannustavat liikkumaan lähiluonnossa. Partiolaiselle syntyy herkästi sisäinen motivaatio suojella luontoa, kun se on osa arkea.

Ympäristön ja luonnon kunnioittaminen näkyy myös partion aatepohjassa. Partioliikkeen perustaja lordi Baden-Powell kehotti partiolaisia ”jättämään tämän maailman vähän parempana kuin sen löysi”. Suomessa partiolupauksessa sitoudutaan partioihanteisiin, joihin kuuluu esimerkiksi ”rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä”.

Näitä asioita voi toteuttaa monella tavalla. Partiotoiminnassa voidaan pyrkiä esimerkiksi jätteiden minimointiin ja roskien kierrättämiseen. Kun sudenpentuna oppii kierrättämään niin kololla kuin retkilläkin, tulee siitä normi. Tällöin ei enää tarvitse miettiä, että kierrättäminen olisi liian vaikeaa, kun se on oletusarvo.

Kun partiolainen pyrkii omassa toiminnassaan olemaan vastuullinen ympäristön suhteen, voi arkielämässä samalla toimia esimerkkinä myös partion ulkopuolisille. On tärkeää, että ympäristövastuullisuutta toteutetaan myös partion ulkopuolella, vaikka partiossa keskitytään usein vain itse partiotoiminnan ympäristövaikutuksiin.

Jutun lopussa on vinkkilista konkreettisiin tekoihin, joita lippukunnassa voidaan tehdä ympäristövastuullisuuden edistämiseksi.

Tulevaisuuden leiriruokaa EPT:n kesälle 2021 koronan takia siirtyneen Väiski-leirin muonitus haluaa tehdä rohkeita valintoja kestävän kehityksen eteen. Tavoitteena on tehdä ilmastoystävällistä ja ravitsevaa ruokaa, jota voidaan tarjota suurleireillä myös viidenkymmenen vuoden päästä.

Muonituspäälliköt Monna Laari ja Mimi Rantanen kertovat projektista enemmän. ”Idea lähti kokemuksesta, ettei partioleireillä uskalleta tehdä kasvisruokaa, sillä sitä pidetään luotaantyöntävänä ja pakotettuna.”

He haluavat tämän projektin kautta muuttaa osallistujien asenteita niin, että kasvisruoka olisi tavanomainen ja helpommin lähestyttävä asia, joka voisi olla osa normaalia arkea.

monna

mimi

EPT:n kesäleiri Väiski järjestetään kesällä 2021. Lehden mennessä painoon ei vielä ollut tietoa, siirtyykö myös jutussa mainittu Uudenmaan piirileiri Valkama vuoteen 2021.

Heppu on nyt hiilineutraali painotuote!

Ensimmäisenä ja ainoana painotalona Suomessa PunaMusta Media Oyj valmistaa tuotteet ClimateCalcsertifioidussa tuotannossa. Painotuotteen valmistuksen päästöt lasketaan paperin valmistuksesta valmiiden lehtien ensimmäiseen purkupaikkaan. Lopuksi päästöt kompensoidaan PunaMusta Media Oyj:n valitsemaan kohteeseen. ClimateCalc CC-000084/FI

PunaMusta Magazine H I I L I N E U T R A A L I P A I N O T U O T E

”Emme halua tuoda esiin, että kyseessä on varsinaisesti kasvisruokaa, vaan se on ruokaa. Kouluissakin syödään viikoittain kasvisruokaa ja siihen on totuttu”, sanoo Monna.

Kasvisruokaan törmää partiossa yhä useammin, mutta edelleen kuuluu vastaväitteitä. Kuvitellaan, että jos tarjolla on vain kasvisruokaa, kaikki ruoka menee roskiin. Tällaiset ennakkoluulot eivät Väiskin muonituksen toimintaa hidasta.

Yksi Väiskin tavoitteista on tehdä konkreettisia toimenpiteitä ympäristön hyväksi, mikä näkyy myös muonituksessa. ”Minimoidaan ruokahävikkiä, suositaan kasvisruokaa, lasketaan ruoan ja koko leirin hiilijalanjälki ja toimitaan sen pienentämiseksi”, kertoo Monna konkreettisista toimista.

Mimi jatkaa: ”Näiden pitäisi olla itsestäänselviä asioita partiossa. Vaikutamme, opetamme ja kasvatamme kaikkia leirin osallistujia pitämällä näistä asioista meteliä. Haluamme herättää toiminnallamme ruokailijoiden ajattelun.”

Hävikkiä vastaan Ruokahävikin vähentämiseksi Väiskillä on tehty uudenlainen ratkaisu ruokailuun. Leiriläiset syövät neljän ensimmäisen päivän ajan joka päivä eri keittiöllä. Leirillä on neljä keittiötä, joissa jokaisessa tarjoillaan tiettyjä ruokia. Tällöin ylimääräinen ruoka voidaan jäähdyttää ja tarjota seuraavana päivänä, jolloin ruokahävikkiä syntyy vähemmän.

Mimi kertoo, että syntyneen biojätteen määrää halutaan kuvata leiriläisille konkreettisin keinoin. Leirillä syntynyttä biojätettä aiotaan punnita, ja siitä tehdään myös kilpailu, jonka avulla leiriläisiä motivoidaan vähentämään jätettä.

Lisäksi Mimi ja Monna ovat miettineet mahdollisuutta hyödyntää Väiskiä edeltävän Valkama-leirin hävikkiä ja he ovat puhuneet tukun kanssa, miten leiriltä ylijäänyt ruoka saadaan hyötykäyttöön.

Ilmaston huomioiminen näkyy itse leiriruoassa kasvisruoan huomattavassa määrässä. Lihaa vähennetään, mutta todella harvat asiat on kielletty ruoassa. ”Haastamme keittiömestarit pohtimaan asiaa ruoan mausta tinkimättä. Leirillä ei siis tarjota ruokaa ilman lihaa, vaan hyödynnetään monipuolisesti esimerkiksi eri kasviproteiinivaihtoehtoja”, Mimi kertoo.

Ruokailukokemuksen parantamiseksi leirin keittiöillä on omat teemat, esimerkiksi mummolakeittiöstä voi saada perunamuusia, (vege)pullia ja ruskeaa kastiketta. Mimi summaa: ”Haluamme tarjota hyvää ruokaa, jota voidaan syödä partioleirillä vielä tulevaisuudessakin.”

Vinkit lippukunnan toimintaan

RETKILLÄ:

- Suosi retkillä kasvisruokaa. Voidaan pitää esim. Vege-Masterchef-kisa. - Hanki retkiruoat hävikkitoimijan (esim. Fiksuruoka,

Matsmart) kautta eli suunnittele ruokalista saatavuuden mukaan. - Keskity ruoan valmistamiseen. Hyvää ruokaa heitetään vähemmän hukkaan. - Vähennä ruokahävikkiä. Hyödynnä edellisen ruoan jämiä seuraavassa ruoassa ja mieti etukäteen annoskokoja. Varaa mukaan myös säilytysrasioita, joissa ylimääräisen ruoan voi viedä kotiin. - Pyydä jokaista varaamaan leirin vierailupäivään ja lippukunnan iltanuotiolle mukaan omat astiat. Näin vältytään kertakäyttöisten astioiden kulutukselta. - Suosikaa kimppakyytejä ja yhteiskuljetuksia. - Rakentakaa kämpälle kompostoiva huussi. - Pese tiskauksen lopuksi säilykepurkit, nestekartonkipurkit ynnä muut, jolloin ne on mukavampaa kuljettaa kaupunkiin ja kierrättää.

KOLOLLA JA KOKOUKSISSA:

- Lisää tietoisuutta: puhukaa kokouksessa riistalihan, tuotetun lihan ja kasvisproteiinien hyödyistä ja haitoista. - Vieraile kierrätyskeskuksessa. - Kierrätä kololla jätteet. - Järjestä roskankeräystempaus lähipuistossa. - Käytä materiaaleja järkevästi askartelussa ja rakentelussa, älä esimerkiksi katko narua turhaan.