Page 1

1/2019

LIPPUKUNNAT KOKOONTUVAT MONENLAISILLA KOLOILLA SIVU 6

MUKANA LIPPUKUNTALEIRILIITE!

hep p u o n Pä ä k aup unk i s eudun Pa rt i o la i s et ry :n jäs enleht i


sisältö

sivu 14 Johtamista voi harjoitella myös sukset jalassa. KUVA Antti Jalo

Jäsenlehti Heppu PÄÄTOIMITTAJAT

Forssa Print Oy

Jenni Fabritius

ISSN 1239-1298

Mella Mattila

Levikki 8600 kpl

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ Susanna Mikander

Aikakauslehtien liiton jäsen

GRAAFINEN

ILMESTYMISAIKATAULU

SUUNNITTELU

2/2019 22.5.2019

Eeva Kangas

3/2019 11.9.2019

Kaikki toimituksen

2

PAINOPAIKKA

4/2019 27.11.2019

sähköpostiosoitteet

OSOITTEENMUUTOKSET

ovat muodossa

Tehdään itse partio-

etunimi.sukunimi@

rekisteri Kuksaan:

partio.fi.

partio.fi/kuksaohje.

TÄMÄN LEHDEN TEKIVÄT Jenni Fabritius, Reetta Grönlund, Hanna Hämäläinen, Suvi Kettunen, Pinja Lehtinen, Susanna Mikander, Milla Muhonen, Katariina Pekkonen, PJ-toimikunta Pulut, Venla Rakkola, Janne Roslöf VALOKUVAT, VIDEOT JA KUVITUKSET Sofia Björkvist, Filip Eller, Anna Enbuske, Haagan Eräveikot, Hesparton kuva-arkisto, Otto Hyytiälä, Hanna Hämäläinen, Taru Hänninen, Antti Jalo, Juho Keitaanniemi, Satu Kokko,

4 5 6 10 11 12 14 16 18 19 26

Talvi & ilmiö Kolumni: Yhteinen partiokieli ympäri maailmaa Ei kahta samanlaista koloa Partiota jokaisen ruudulle Samoajaleiri kuuluu kaikille Ihmisenä ja johtajana kasvamista Partiojohtajaksi monella eri tavalla Pesti tekijäänsä kiittää – vai kiittääkö aina? Piirifiidi: Somen helmet Lippukuntaleiriliite Piiri pyörii: Ilmoitukset ja mainokset

Hanna Koponen, Ella MacLeod, Susanna Mikander, Yannic Mühi, Saara Mutanen, Mikael Niku, Olarinmäen Samoojat, Helmi Peräkylä, Antti Raikunen, Jouko Raudasoja, Janne Roslöf, Anna-Stiina Suur-Uski, Alex Söderholm, Joni Taipale, Niko Tamminen, Ville Vuorenmaa, Shutterstock.com KANNEN KUVA Antti jalo

PEFC/02-31-162


Enemmän on kysymys ihmisenä ja johtajana kasvamisesta, partion arki kulkee sitten siinä vieressä. KIRSI-MARJA PERÄKYLÄ, S. 13

KUVAT Susanna Mikander

Asiantuntija antaa itsensä oppia uutta

H

yvät ideat syntyvät usein yllättäen ja

kohdalla yhä uusia arvokkaita taitoja. Pestin

silloin, kun hullujenkin ajatusten ja-

tekeminen päätoimittajaparin, upean toimi-

kaminen on turvallista ja kun mitään

tuskunnan, toimiston ja kaikkien muiden par-

ehdotusta ei pidetä lähtökohtaisesti tyhmänä.

tiolaisten (ja ei-vielä-partiolaisten) kanssa on

Usein myös kehittyminen ja oppiminen on he-

avartanut joka kerta käsityksiäni siitä, miten

delmällisintä, kun sallii itsensä oppia uutta.

lehteä voi tehdä.

Partiossa olen aina arvostanut sitä, että

Toivon, että pystyn jatkossakin säilyttämään

sama ihminen voi yhdellä kertaa olla asiantun-

sellaisen asenteen, että en ala arvostella jon-

tija ja toisella oppijan roolissa: olen usein eri-

kun asiantuntemusta epäoleellisten ominai-

laisilla kursseilla ja semmoissa oppimassa par-

suuksien kuten iän mukaan. Vaikkapa tarpo-

tiokavereiltani, ja seuraavana päivänä opastan

jaikäinen on monessa asiassa minuun nähden

itse samoja tyyppejä. Asiantuntemus ei riipu

asiantuntija, jolloin asetun kiltisti itse oppijan

iästä tai tittelistä: pikemminkin asiantuntijan

rooliin. Ikä tai kokemus ei tarkoita, etteikö

rooli on aina tilannesidonnainen, ja oppijan ja

voisi avartaa osaamistaan ja ajatteluaan joka

opettajan rooli vaihtelee joka pestissä, leirillä

päivä.

ja kurssilla. Esimerkiksi pestini päätoimittajana ei tarkoita sitä, että olisin pestissäni valmis – päinvastoin olen kokenut oppivani joka lehden

Jenni Fabritius päätoimittaja

KUVA Alex Söderholm

Uusi vuosi, parempi jaksaminen!

U

usi vuosi tuo tullessaan uudet haas-

aikaiseksi ihan hujauksessa. Partiossa saam-

teet myös partiossa. Tammikuussa

me luottaa oman ryhmän tukeen sekä apuun

on hyvä hetki aloittaa uudessa pes-

ja voimme myös auttaa muita, jos tekemistä on

tissä esimerkiksi lippukunnan hallituksessa.

kasaantunut yhdelle henkilölle liikaa.

Toivottavasti myös sinulla on edessäsi upeita

Uuden vuoden lupaukseni tälle vuodelle on,

partioseikkailuja tällekin vuodelle. Lippukun-

että teen uudessa pestissäni parhaani ja se on

taleirikesä mahdollistaa uusien juttujen ko-

tärkeintä. Lupasin myös auttaa partiokave-

keilemista, oivaltamista ja oppimista, ja se jos

reitani, jos huomaan, että heillä on haasteita

mikä on parasta partiossa!

jaksamisen kanssa. Toivotan sinulle mukavaa

Uudet vastuut tuovat usein mukanaan myös uutta opittavaa, ja joskus partiotekemisen määrä saattaa tuntua jopa liian raskaalta. Par-

kevättä, joka sisältää toivottavasti juuri sopivan määrän partiota ja myös koti-iltoja! Lisää jaksamisesta voit lukea sivuilta 16–17.

tiossa meillä kaikilla on etuoikeus kuulua ryhmään. Mikäli omat hommat kasaantuvat, ympäriltä löytyy varmasti muita partiolaisia, jotka ovat valmiita auttamaan tiukan paikan tullen. Itse olen päässyt monesti kokemaan ryhmän

Pinja Lehtinen piirinjohtaja

voiman, ja yhdessä tekemällä saa usein paljon

3


talvi ilmiö

sä mukana myös kansainvälisiä tuulahduksia. Ystävyyttä yli rajojen solmitaan niin Suomessa, Sveitsissä kuin Yhdysvalloissakin asti. Kansainvälisyys onkin yksi partioliikkeen suurimmista rikkauksista, ja muiden kulttuurien ymmärtäminen sekä hyväksyminen on yksi partion kasvatustavoitteista. TEKSTI Katariina Pekkonen KUVAT Antti Raikunen, Juho Keitaanniemi, Susanna Mikander

Maailman toiselle puolen

Laukussa leipää ja piimää vaan?

Treffataan pohjoisessa

Maailmanlaajuinen partioleiri World

Kymmenen päivää, vähintään 200

leiri, jonka järjestää tänä vuonna

Scout Jamboree järjestetään kesällä

kilometriä vaellusta pareittain. Vieras

Vantaan Partiokannus Suomessa.

24:ttä kertaa. Leiri pidetään Yhdysval-

kulttuuri eikä rahaa tai puhelin-

Heinäkuussa Evolle saadaan osallistu-

loissa Länsi-Virginiassa Summit Bechtel

ta. Tältä kuulostaa Explorer Belt eli

jia niin Suomesta kuin myös Vantaan

Reserven leirialueella, ja teemana on

Suomen Partiolaisten järjestämä kan-

pohjoismaisista ystävyyskaupungeis-

“Unlock a new world”. Leirialueen

sainvälinen partiomatka 18–26-vuo-

ta. Leirillä puhutaan englantia, ja leiri

ylpeys on erityisesti sen tarjoamat

tiaille. Matka järjestetään joka toinen

on tarkoitettu seikkailijoista ylöspäin

monipuoliset seikkailuohjelmat: leirillä

vuosi, ja tänä kesänä kohdemaa on

kaikille ikäkausille. Leirin teemassa

pääsee kokeilemaan esimerkiksi sukel-

Sveitsi. Kymmenen seikkailuntäytei-

näkyy 50-vuotinen yhteinen taival,

lusta tai extreme-lajeja. Rauhallisempaa

sen päivän jälkeen matkaa jatketaan

ja leirin yhteydessä järjestetään

tekemistä löytyy Centro Mondialista,

vielä yhdessä kohdemaahan tutustu-

pohjoismainen 5-ottelu. Nordtref-

jossa voi tutustua esimerkiksi maailman

en. Viehättävintä EB:ssä ovat varmas-

fille odotetaan yli 200 osallistujaa

eri uskontoihin tai pohjoisamerikkalai-

ti jokapäiväiset kohtaamiset erilaisten

ulkomailta ja ainakin 50 vantaalaista

seen elämäntyyliin.

ja eri-ikäisten ihmisten kanssa.

osallistujaa.

mikä

partio-

koti? 4

Vaikka kesä 2019 onkin lippukuntaleirien kulta-aikaa, on leirikesäs-

Nordtreffi on yhteispohjoismainen

Tiesitkö, että kansainvälistä partiotunnelmaa voi aistia muuallakin kuin leireillä? Partiokodit ja -keskukset ovat maailmanjärjestöjen, WAGGGS:n ja WOSM:n, omistamia paikkoja, esimerkiksi leirialueita tai retkikeskuksia. Partiolaiset ympäri maailmaa voivat majoittua, vierailla tai työskennellä niissä, joissakin ympärivuotisesti ja joissakin esimerkiksi kesäisin. Partiokodit järjestävät myös erilaisia kursseja ja kokouksia. Vapaaehtoiseksi voi lähteä yksin tai porukalla. Partiokoteja löytyy ympäri maailmaa!


Kolumni

Harva harrastus tarjoaa näin laajan kansainvälisen yhteisön. Reetta Grönlund

Yhteinen partiokieli ympäri maailmaa

“I

magine scouting like a language” – kuvittele partio kielenä, jota kaikki puhuvat. Puhumme eri kieliä ja murteita, mutta silti ideat ja arvot ovat samoja riippumatta kotimaastamme.

Näin ystäväni Saoirse Irlannista kiteytti kansainvälisen partion. Pidän vertauskuvasta: partio on kansainvälinen liike, ja vaikka partiota toteutetaan eri tavoin eri maissa, pohjalla on Baden-Powellin ajatus paremmasta maailmasta. Joku saattaa ajatella, että kv-partiota pääsee kokemaan vain maailmanjamboreilla ja muilla isoilla kansainvälisillä leireillä. Itse ajattelen eri tavalla: joka kerta, kun laitan huivin kaulaan, oli se sitten oman lippukunnan, Suomen Partiolaisten tai vaikka Kanadan partiolaisten, olen osa kansainvälistä noin 50 miljoonan partiolaisen liikettä. Emme ehkä ajattele koloiltaa vetäessämme sudenpentujen aktiviteettien olevan kansainvälisiä, mutta yllättävän usein samanlaisia leikkejä leikitään myös toisella puolella maailmaa. Harva harrastus tarjoaa näin laajan kansainvälisen yhteisön. Olen onnekas, kun olen saanut matkustaa partion takia ympäri maailmaa ja tavata paljon partiolaisia. Kuitenkin partioajatusmaailmaani muuttamiseen vaadittiin vain yksi tapahtuma. Vuonna 2009 lippukuntamme kesäleirillä vieraili ranskalainen samoajaryhmä, ja tämä oli ensimmäinen kokemukseni kv-partiosta. Yhdessä vietettyjen päivien aikana tajusin, kuinka onnekkaita olemmekaan kuuluessamme kansainväliseen liikkeeseen ja kuinka paljon voimme oppia toisiltamme. Tämä kohtaaminen oli hetki, jolloin kv-partiokärpänen puri minua oikein kovaa. Seuraavan kerran kun laitat huivin kaulaan, mieti hetki, mitä joku toinen partiolainen juuri sillä hetkellä tekee jossain päin maailmaa huivi kaulassa. Jos innostut kv-partiosta, voit esimerkiksi pyytää seuraavaan koloiltaan ulkomaalaisen partiolaisen kertomaan oman maansa partiosta. Apua tähän saa muun muassa Facebookin Guides and Scouts visiting Finland -ryhmästä, johon kuuluu esimerkiksi Suomessa opiskeluvaihdossa olevia ulkomaalaisia partiolaisia. Voit myös pyytää apua kontaktointiin piirin kv-toimikunnalta. Et uskokaan, miten vain yksi kohtaaminen voi muuttaa sinua. Puhutaan siis yhdessä samaa partiokieltä ja ollaan ylpeitä siitä, että meillä on maailmanlaajuinen partioperhe. TEKSTI Reetta Grönlund KUVA Ella MacLeod

> Reetta on Suomen Partiolaisten KV-valtuutettu, joka innostuu kv-partiossa vanhojen sekä uusien ystävien tapaamisesta.

KUVITUS Shutterstock

5


6


Ei kahta samanlaista koloa Miltä teidän kololla näyttää? Haastattelimme Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa i tutustuimme kolokoordinaattorina toiminutta Olga Hagströmia. Lisäks Mankkaan Eräsusien ja Helsingin Merilokkien kokousarkee n. TEKSTI Hanna Hämäläinen KUVAT Hanna Hämäläinen, Yannic Mühi, Taru Hänninen, Ville Vuorenmaa, Haagan Eräveikot, Niko Tamminen (360-video), Otto Hyytiälä (360-kuvat) KUVITUS Jouko Raudasoja

7


V

uoden 2018 aikana Olga työsti kolokyse-

Pääkaupunkiseudun lippukuntien suurimpia haasteita

lyn lippukunnille, ja sen tarkoituksena oli

olivat esimerkiksi tilojen löytäminen ja siisteyden ylläpito.

kartoittaa lippukuntien kolotilanne. ”Ko-

Jos lippukunta oli joutunut luopumaan kolostaan, nos-

lot ovat arkinen juttu, mutta silti niistä

tettiin syyksi esimerkiksi home, tilan irtisanominen tai

tiedetään vähän. Halusimme saada kolo-

remontti. ”Lippukunnat vaikuttavat olevan ratkaisukes-

kyselyn avulla moniin avoimiin kysymyksiin vastauksia”,

keisiä. Useimmilla oli suunnitelma kolon menettämisen

Olga kertoo.

varalle”, Olga lisää. Yksi suurimmista haasteista on ko-

Kysely koostui noin 80 kysymyksestä. Pääpaino oli pe-

lotilojen löytyminen jatkuvasti kehittyvällä pääkaupunki-

ruskysymyksissä: missä kokoonnutaan ja kenen tiloissa.

seudulla. ”Asuinalueille ei enää rakenneta niin sanottuja

”Partion strategian mukaan partio on aloitteellinen yh-

hukkatiloja, joissa voisi ylläpitää partiotoimintaa. Tämä

teistyökumppani. Jos haluamme laajentaa yhteistyötä ja

on iso haaste partiolle.”

löytää uusia paikkoja koloille, täytyy tietää pohja, missä

Mutta kuka auttaa lippukuntia haastavissa kolotilanteissa? ”Piirissä on tehty ja tehdään ennaltaehkäisevää työtä kolojen säilyttämiseksi, etsitään ratkaisuja ja kartoitetaan tulevaisuuden mahdollisuuksia kolotiloihin liittyen. Piiri tarjoaa lippukunnille säännöllisesti koulutusta ja muuta tukea sidosryhmäasioiden hoitamiseen.” Yksin ei siis tarvitse jäädä. ”On kuitenkin hyvä muistaa, että lippukuntienkin tulee olla aktiivisia koloasioidensa kanssa jo ennakoivasti”, Olga huomauttaa.

“Ilmainen, valmiiksi kalustettu kolo, jossa käy siivooja” Antti Vuorenmaa, Mankkaan Eräsudet Lippukuntamme kolo sijaitsee yhteiskäyttötiloissa. Joka kauden alussa varaamme Espoon kaupungilta käyttövuorot Mankkaan makasiinille ja viereiseen asukaspuistoon. Pääasiassa käytämme makasiinia, mutta jos kaksi ryhmää kokoontuu samaan aikaan, käyttää toinen asukaspuistoa. Lähes jokainen ryhmänjohtajapari saa käyttöönsä kolon avaimen, jolla pääsee sisään niinä aikoina, kun tila on meille varattu. Viime vuosina olemme olleet makasiinin Tee 360-kierros Töölön Sinisten virtuaalikololla. Koko esittely löytyy osoitteesta toolonsiniset.net/lippukunta/kolo.

suurin käyttäjä. Käytännössä meillä on siis ilmainen, valmiiksi kalustettu kolo, jossa käy siivooja. Ainoana haittapuolena on, ettei tila ole aina käytössämme. Makasiinilla meillä on käytössä muutama lukollinen kaappi, jossa säilytämme usein tarvittavaa pientavaraa.

ollaan nyt ja millaisia mahdollisuuksia on”, Olga summaa.

Olemme myös saaneet Espoon kaupungilta pihalta varas-

Kyselyyn vastasi 102 lippukuntaa eli noin 90 prosenttia

torakennuksen, jossa säily-

pääkaupunkiseudun aktiivisista lippukunnista. Vastauk-

tämme suurinta osaa kalus-

sista saatu tieto auttaa piiriä koloasioiden kartoittamises-

tostamme, kuten telttoja ja

sa ja tulevaisuuden suunnittelussa.

työkaluja.

Tilanpuute haastaa pääkaupunkiseudun lippukuntia

tynevät siihen, ettei makasii-

Positiiviseksi asiaksi Olga nostaa sen, että kaikilla lippu-

nilla ole kunnollista keittiötä.

kunnilla on kolo. ”Ja niihin ollaan suhteellisen tyytyväisiä.

Haaste on ratkaistu varaamal-

Kaikilla on myös alle kilometrin säteellä metsä tai puis-

la kokkauskokouksia varten

to, jossa pitää kokouksia.” Kyselyn tuloksista voi päätellä

asukaspuisto, jossa on kunnon

partiolaisten olevan varsin joustavia ja kekseliäitä. ”Tila-

keittiö. Toinen haaste liittyy

ongelmia kohdatessa tai vaihtelun vuoksi johtajat koko-

varauksiin. Toiminnan pitää

ustavat metsässä, kahvilassa tai vaikkapa WhatsAppissa”,

olla suunniteltua jo etukäteen,

Olga naurahtaa.

koska vuorot pitää aina varata,

Suurimmat haasteet liit-

8


eikä esimerkiksi retken suunnittelukokouksia voi pitää lyhyellä varoitusajalla.

“Ulkokokoukset ovat ihan parasta!” Roosa Virkkula, Helsingin Merilokit Helsingin Merilokit on nuori lippukunta, joka täytti viisi vuotta viime syksynä. Lippukunnalla ei ollut omia tiloja ensimmäiseen neljään ja puoleen vuoteen, joten koloiltoja

Löytyykö kololtanne nämä turvallisuusasiat? * ensiapulaukku * sammutuskalusto * palovaroitin * poistumistiet selkeästi merkittynä * pelastussuunnitelma näkyvillä Mistä lisää tiloja? Ovatko lippukunnastanne tilat lopussa? Ei huolta! Tarkista ainakin seuraavat lisätilan saamiseksi:

pidettiin aluksi milloin missäkin, välillä läheisellä koululla tai seurakunnan lasten päiväkerhon tiloissa, mutta tilat olivat partion kannalta hankalia. Päätimme siis pitää koloillat puistossa. Tuolloin olimme lähes aina ulkona, ja totuin vetämään koloillat otsalampun valossa, säässä kuin säässä. Vieläkin pidän mieluiten omat koloiltani ulkona, mutta muut ryhmät ovat usein sisällä. Tarvittaessa sisäkoloillat pidettiin Lapinlahden vanhan

• alueen taloyhtiöiden tilat • yhteiset asukastilat • tyhjillään seisovat liike- ja varastotilat • väliaikaisesti tyhjillään olevat tilat • väestönsuojat • alueen yritysten tilat • seurakunnan tilat • nuorisotilat • muiden yhdistysten tilat • päiväkotien ja leikkipuistojen tilat • Lähikoululta varattava käyttövuoro kaupungin haussa • lippukunnan jäsenten tilat

Lue Heppumediasta Viikin Vesikoiden ulkokokouksista: päpa.fi/kategoria/ heppumedia

sairaalan käytävällä. Sairaalassa meillä ei ollut mitään säilytystiloja, emmekä saaneet avaimia tilaan. Lippukunnassa oli tällöin vain sudenpentuja ja seikkailijoita, joten toimintaa oli yhtenä iltana viikossa. Varusteita säilytettiin johtajien kotona ja kuljetettiin rinkalla koloiltaan – olihan se raskasta, enää en siihen ryhtyisi. Nyt meillä onneksi on oma kolo, joka kyllä helpottaa lippukunnan toimintaa valtavasti. Ihanteellisinta mielestäni olisi, jos kolon läheisyydessä olisi suuri puisto tai metsä, mutta kololla voisi säilyttää tarvikkeita. Ulkokokoukset ovat ihan parasta. Uskon, että myös lippukunnan lapset pitävät ulkokoloilloista, koska puistossa pääsee leikkimään, purkamaan energiaa ja opettelemaan ulkona toimimisen taitoja. Lasten positiivisen luontosuhteen kehittymisen tukeminen on yksi tavoitteeni ryhmänjohtajana, ja tämä toteutuu parhaiten juuri ulkona: siellä lähes kaikki partiokasvatuksen osa-alueet pääsevät oikeuksiinsa. Kaupungin sydämessä asuville lapsille olisi tärkeää tarjota ylipäänsä mahdollisimman paljon mahdollisuuksia olla ulkona. Kolopuistomme luonto on myös upeaa rantoineen ja puineen – puistokoloiltojemme vakio-ohjelma-

Tutustu 360-videolla Niko Tammisen johdolla Haagan Eräveikkojen koloon.

numero onkin puissa kiipeäminen.

9


Katso teaseri Jalmafin YouTube-videosta!

Partiota jokaisen ruudulle

Koko video löytyy kanavalta @Jalmafi.

Helmikuusta eteenpäin päpalaisilla on mahdollisuus nähdä paikallisten tubettajien tekemää partiosisältöä näiden omilta YouTube-kanavilta. Juttua varten haastattelimme projektin manageria Taneli Immosta. TEKSTI Katariina Pekkonen KUVA Antti Raikunen

Mistä projektissa on kyse, Taneli?

laisia. Tahdomme luoda nuorille uuden-

kömme Joonas Laurikainen heitti idean

PäPa haluaa ehdottomasti elää ajan her-

laisia mielikuvia partiosta ja vahvistaa

jonkinnäköisestä Youtube-projektista,

molla. Haluamme tavoittaa nuoret juuri-

jo olemassa olevia, positiivisia sellaisia.

ja innostuimme siitä. Jalmari oli myös

kin niitä kanavia pitkin, jotka tällä hetkel-

Projektilla pyritään myös lisäämään

mukana Tubeconissa ja innostui ideas-

lä ovat suurimmassa suosiossa. Mukana

jäsenhankintaa, ja se tulee myös tuke-

ta. Projekti on siis täysin vapaaehtoisten

projektissa on sellaisia pääkaupunkiseu-

maan Suomen Partiolaisten vuoden 2019

käsialaa.

tulaisia tubettajia, jotka eivät välttämättä

YouTube-projektia. Vaikka SP julkaisee

Syksyn aikana teimme projektisuun-

ole suosittuja koko Suomessa.

oman videosarjan, ei PäPan ole kuiten-

nitelman, laadimme budjetin ja saimme

kaan tarkoitus tuottaa samanlaista si-

hyväksynnän projektille piirihallituksel-

sältöä.

ta. Olemme jo syksystä lähtien etsineet

Videoita alettiin kuvata tammikuussa, ja ensimmäiset videot tulevat ulos helmikuun aikana. Ideana on, että tu-

Tämä projekti tulee olemaan yksi Pä-

tubettajia mukaan, ja meitä kohtaan ol-

bettajat julkaisevat videot omille ka-

Pan suurimmista markkinointiprojek-

laankin oltu hyvin avoimia, ja vaikuttajia

navillensa, jotta ne tavoittaisivat yhä

teista, ja mukana tulee olemaan noin

on kiinnostanut lähteä mukaan.

useamman katsojan. Videoillaan tubet-

kuudesta kahdeksaan tubettajaa ja muu-

tajat tekevät perinteisiä partiojuttuja,

ta somevaikuttajaa. Yksi tavoitteista on

Millainen ryhmä projektia työstää?

kuten lähtevät testaamaan partiotai-

saada partio myös entistä näkyvämpään

Projektiryhmäämme kuuluu projekti-

tokilpailuja tai purjehtivat meripartio-

osaan tämän vuoden Tubecon-tapahtu-

päällikkö Joonas Laurikainen, mana-

laisten kanssa. Projektin ensimmäisen

maan.

geri Taneli Immonen, markkinoinnin

Mistä idea projektiin lähti ja miten sitä on lähdetty toteuttamaan?

va johtaja Antti Raikunen. Toimiston

Idea

vaikuttajamarkkinointiprojektis-

kinointikoordinaattori Linnea Eerola.

Mikä on projektin tavoite?

ta syntyi viime vuoden Tubeconissa.

Suuressa roolissa ovat tietenkin myös

Tavoitteena on kohdata sosiaalisessa

Aloimme pohtia vapaaehtoisten kanssa

ulkopuoliset vaikuttajat, jotka antavat

mediassa juurikin pääkaupunkiseutu-

hyvää tapaa ja oikeaa kanavaa vaikuttaa

projektille oman panoksensa videoiden

laisia nuoria, erityisesti ei-vielä-partio-

tämän päivän nuoriin. Projektipäällik-

muodossa.

tubettajan Jalmari Karvisen eli Jalmafin kanssa ollaan myös lähdössä ainakin metsäretkelle.

10

puheenjohtaja Toni Juntunen sekä luopuolelta ryhmään kuuluu vielä mark-


Samoajaleiri kuuluu kaikille Tulevan kesän yksi kohokohdista on samoajaleiri Ihqu. Vaikka leiriä tehdään jo kovaa vauhtia, tekijäksi pääsee edelleen mukaan. Ihqu järjestetään Kavalahdessa 13.–17.6.2019. TEKSTI Suvi Kettunen KUVA Anna Enbuske

I

hqu on kohtaamispaikka, jossa

kuljetukset, ruoat sekä viiden päivän

kesätyöturva-lomakkeesta löytyy lisä-

piirin samoajat saavat rentou-

verran laadukasta ohjelmaa.

tietoa Ihqun nettisivuilta päpa.fi/ihqu.

tua ja nauttia hyvästä ohjelmasta

Leirille on myös mahdollista tulla vain

yhdessä. Toteutuakseen leiri tar-

osaksi aikaa, esimerkiksi perjantaista

Mukaan pääsee myös ilman partiotaustaa

vitsee samoajamielisiä vaeltajia sekä ai-

sunnuntaihin. Tällöin yhden leirivuoro-

Samoajaleirille ovat kaikki tervetulleita

kuisia mukaan tekijäporukkaan. Pääkau-

kauden hinta on 20 euroa.

partiotaustasta riippumatta. Leirin oh-

punkiseudun Partiolaisten nettisivuille

Osallistujille taataan kesätyöturva, eli

jelma suunnitellaan jokaiselle sopivaksi

ilmestyy maaliskuun aikana tekijäpeste-

osallistuminen on mahdollista peruut-

rajoitteista huolimatta, joten rohkeasti

jä, joista löytyy varmasti jokaiselle ha-

taa huhtikuun loppuun asti. Ilmoittau-

vaan mukaan!

lukkaalle mielekästä tekemistä.

tumisajan päätyttyä osallistumisen voi

Kevään aikana Ihqu tulee näkymään

aukeaa

peruuttaa lomakkeella, jossa on työnan-

myös muissa tapahtumissa, kuten sa-

13.2.2019 ja jatkuu aina huhtikuun al-

tajan todistus leiriajan päälle sijoittuvis-

moajille suunnatuilla kursseilla. Olemal-

kuun saakka. Ilmoittautumalla 28.2.

ta työtehtävistä. Osallistujalle lähetettyä

la oikeassa paikassa oikeaan aikaan voit

mennessä varmistaa itselleen paikan

laskua ei tarvitse tällöin maksaa tai jo

saada itsellesi Ihqu-tarran.

Early Bird -hinnalla, joka on 80 euroa.

maksetusta laskusta saa rahat takaisin.

Leirille

ilmoittautuminen

Maaliskuusta alkaen leirin osallistumis-

Ihqulle on myös mahdollista hakea

maksu on 100 euroa. Hintaan sisältyy

stipendiä. Stipendin hakemisesta sekä

Muista seurata PäPan somekanavia, jotta pysyt perillä Ihqun tapahtumista. Nähdään Kavalahdessa!

11


Ihmisenä ja johtajana kasvamista Mentorointi on PäPassa vielä melko uusi ilmiö. Hepun haastattelussa MTV:n uutispäällikkö Kirsi-Marja Peräkylä ja hänen mentoroitavansa Tanu Karttunen valottavat, mitä mentorointi heidän kohdallaan on. TEKSTI Venla Rakkola KUVAT Helmi Peräkylä

O

lemme Kirsi-Marja Peräkylän kotona Helsingissä. Tapaaminen on järjestetty Hepun haastattelua varten, mutta se toimii samalla myös Peräkylän ja hänen aktorin-

”Johtajana kehittyminen on kuitenkin todella universaali juttu, joten tämä mentorointi pätee myös partion ulkopuolella”

sa, eli mentoroitavansa, Tanu Karttusen

mentorointitapaamisena. ”Tämä taitaa nyt olla kolmas tapaamisemme”, Peräky-

lä pohdiskelee. ”Sitten aina voi soittaa tai laittaa viestiä, jos mentoroitavalle tulee jokin nopeampi ongelmatilanne, jota haluaisi toisen kanssa päästä käymään läpi.” Peräkylällä oli jo viime vuoden ajan mentoroitava, mutta Karttuselle kokemus on ensimmäinen laatuaan. Hän sai tietää mentoroinnista vasta viime syksynä, kun sitä mainostettiin lippukuntien johtokolmikoille PäPan järjestämässä Lippukuntasemmassa. Useamman vuoden ajan Saharan Sissien lippukunnanjohtajana toiminut Karttunen koki, että vaikka lippukunnan arki onkin jo tuttua, voisi hän kaivata vinkkejä ihmisten ja erilaisten tilanteiden johtamiseen. ”Esimerkiksi isompia kokouksia tai muita hankalampia tilanteita on pystynyt pohtimaan mentorointitapaamisissa etukäteen”, hän toteaa. ”Sitten on tiennyt, miten asiat voi ottaa helpommin puheeksi.”

Partiotausta hyödyttää muttei ole pakollinen Peräkylällä ja Karttusella on ollut tapaamisia marraskuusta 2018 lähtien. Mentorointijakso kestää yleensä noin vuoden verran, mutta yhteydenpitoa voi halutessaan jatkaa pidempäänkin. Kirsi-Marja itse oli lapsuudessaan Paimiossa Otavatytöissä, ja nykyään hän on muun muassa mukana Tammisalon Metsänkävijöiden toiminnassa lastensa partioharrastuksen kautta. Peräkylän mukaan partiotausta ei kuitenkaan ole välttämätön onnistuneen mentorointisuhteen luomiselle. ”Kyllä se niin taitaa olla, että minua pyydettiin tähän enemmän työ- ja esimieskokemukseni kuin partiokoke-

12

Kirsi-Marja Peräkylä on toiminut jo yli vuoden verran mentorina erilaisissa pesteissä oleville partiolaisille.


mukseni takia”, hän miettii. ”Onhan partiotaustasta tietysti hyötyä, mutta en pitäisi mahdottomana, että ilman sitä voisi ryhtyä partiomentoriksi. Mentoroinnin kautta partiosta oppii itsekin.” Karttunen nyökkäilee selitykselle. ”Kuin hain mentoria, ennakkotietolomakkeessa taidettiin kysyä, haluanko mentorin, jolla on partiotausta. Muistaakseni en sitä ruksannut. Onhan siitä toki hyötyä, ettei esimerkiksi termistöä tarvitse selittää. Itse koen sen kuitenkin niin, että kun ihmisjohtamisesta jutellaan, niin kyse ei ole pelkästään partiosta vaan muustakin elämästä”, hän selventää.

Itse koen sen kuitenkin niin, että kun ihmisjohtamisesta jutellaan, niin kyse ei ole pelkästään partiosta vaan muustakin elämästä. Tanu Karttunen kuuli mentoroinnista Lippukuntasemmassa.

Keskusteluja ja pallottelua Jokaisen mentorin ja aktorin suhde on yksilöllinen. Päätarkoituksena on mentoroitavan henkilökohtainen kehitys, mutta ei kuitenkaan sillä tavalla, että mentori tekisi

”Aina on mukava nähdä ja tavata”

kaikki kehittymiseen liittyvät oivallukset mentoroitavansa

Sekä Karttunen että Peräkylä ovat molemmat olleet tähän

puolesta.

mennessä hyvin tyytyväisiä mentorointikokemukseensa.

”Meillä tämä mentorointi on enemmän tilanteiden pallottelua kuin vain sitä, että minä kysyn ja Kirsi-Marja vastaa”, Karttunen kertoo, ja Peräkylä nyökkää.

Peräkylän mukaan hänelle on tehnyt hyvää muistaa, millaista on olla tuore esimies. ”On ollut hyvä muistuttaa itselleen, miltä haasteiden

”Enkä minäkään oleta, että minulla olisi tässä mitään

kohtaaminen nuorena esimiehenä voi tuntua. Helposti

valmiita vastauksia”, hän selventää. ”Voi olla, että on jo-

unohtuu, ettei itsevarmuus ole itsestään selvä asia”, hän

tain vinkkejä ja kokemusta siitä, miten on itse vastaavas-

toteaa.

sa tilanteessa omalla työurallaan toiminut. Mutta tämä

Kokemus on ollut positiivinen myös hyvän mentoripa-

mentorointi on hyvin tasa-arvoista ja tasapuolista kes-

rin ansiosta. Karttusen mukaan Peräkylä on taitava kes-

kustelua.”

kustelija ja osaa kysyä juuri oikeita kysymyksiä. Peräkylä

Karttusen mukaan mentorointitapaamiset ovat autta-

taas kehuu Karttusen olevan avoin vastaanottamaan uusia

neet esimerkiksi valmistautumaan paremmin hallituksen

ideoita ja analysoimaan omaa toimintaansa. Ja tietenkin

kokouksiin ja toimintasuunnitteluun, kun niitä on päässyt

mukava tyyppi.

käymään läpi jonkun toisen kanssa. Peräkylä taas kehuu, kuinka mentoritapaamiset Karttusen kanssa ovat tuoneet uutta näkökulmaa myös hänen työhönsä. Mentoroinnissa ei ole kyse ainoastaan partioon liittyvistä asioista, vaan sen hyödyt ulottuvat muuallekin. ”Kun mentoria haki, suositeltiin, että omaa pestiä olisi

”Kuin myös”, tämä vastaa. ”Aina on mukava nähdä ja tavata.” Peräkylä ryhtyisi mentoriksi mielellään uudestaan. Myös Karttunen on saanut mentoroinnista niin positiivisen kuvan, että lähtisi avoimin mielin kokeilemaan mentoroimista.

vähintään se vuosi takana. Silloin pestin normaali arki oli-

”Ehdottomasti lähtisin tämän kokemuksen pohjalta,

si jo tuttua, ja voisi keskittyä siihen, missä itsessä kaipaa

vaikka siihen ehkä vielä vähän aikaa meneekin. Suosit-

kehittymistä ja neuvoja”, Karttunen selittää.

telen mentorointia kuitenkin erityisesti lippukunnanjoh-

”Enemmän on kysymys ihmisenä ja johtajana kasva-

tajille, mutta silloin pitää itsellä olla jo valmiiksi vähän

misesta, partion arki kulkee sitten siinä vieressä”, Perä-

mielessä niitä kohtia, joita haluaa parantaa. Tässä ei voi

kylä täydentää. ”Mentoroitavalla on tässä hirveän tärkeä

olettaa, että toinen tekee kaiken työn.”

rooli. Minä enemmänkin vain ohjailen vieressä ja saatan

Myös Peräkylä suosittelee mentorointia lämpimästi.

ulkopuolisena huomata asioita, joihin kannattaa puuttua

”Suosittelen tätä kaikille, jotka tahtovat hyviä keskus-

ajoissa. Sitten ne nostetaan esille ja pohditaan yhdessä,

teluja fiksujen nuorten kanssa ja uusia näkökulmia vaikka

miten ne kannattaisi ehkä tehdä toisin.”

omaan työhön ja elämään.”

13


Partiojohtajaksi monella eri tavalla Koska meitä partiolaisia on moneksi, myös kursseja on moneksi. Erilaiset teemakurssit tarjoavat kurssilaisille elämyksiä, joustoa ja valinnanvaraa. Sekä partiojohtaja-peruskursseja että Ko-Gi-kursseja järjestetään erilaisilla teemoilla. Vuonna 2019 tarjolla on näitä ja monia muita! TEKSTI PJ-toimikunta Pulut, Janne Roslöf KUVAT Janne Roslöf, Mikael Niku

Vaikka kursseja järjestetään kaupungista erämaahan, yhdessä tekeminen on kaikille kursseille yhteistä. 14


Vaellus (18.–22.4.)

iltakurssilla kouluttajat tekevät kaikkensa, jotta jokainen

Vaelluskurssi kehitettiin ajatellen kaikkia niitä partiolai-

kurssilainen saisi kurssinsa suoritettua kaikista haasteis-

sia, joille pöydän ääressä istuminen on liian puuduttavaa.

ta huolimatta.

Viime vuonna kurssi suuntasi Repovedelle, jonka komeis-

”Monimuotokurssilla parasta oli, että se ei vienyt

sa maisemissa kurssilaiset vaelsivat kouluttajien kanssa

enempää muutenkin täysiä viikonloppuja, vaan vain ilto-

pohtien ja oppien kurssin sisältöjä matkan varrella. Mat-

ja sieltä täältä ja yhden vuorokauden metsässä. Kurssilla

kat suunnitellaan aina sellaisiksi, että kokemattomam-

tutustui kuitenkin ihmisiin ja sai mielestäni täyden kurs-

pikin vaeltaja pysyy mukana, ja toisaalta innokkaammat

sikokemuksen osaavien kouluttajien ansiosta!”

vaeltajat voivat tehdä vähän pidempiä lenkkejä halutes-

-Nina

saan. Vinkkaa tätä kurssia kaikille niille, jotka haluavat elämäänsä lisää elämyksiä!

Viestintäpainotteinen (22.–24.11. & 29.11.–1.12.)

“Parasta vaelluksessa oli, että vaikka siellä oli paljon

Tämä kurssi on ensimmäinen laatuaan ja sai alkunsa pari

ihmisiä, jotka jo tunsi toisensa, se ryhmissä vaeltami-

vuotta sitten, kun eräs PJ-toimikunnan jäsen pyöri Par-

nen purki niitä klikkejä. Itse koin, että pääsi hyvin osaksi

tioaseman aulassa, näki viestintää tekeviä kavereita ja sai

porukkaa. Siellä oltiin aika kokonaisvaltasesti läsnä, kun

neronleimauksen. Johtaminen on viestintää, ja viestintä

ei voinut hinkuttaa kännykkää koko ajan, joten pysty pa-

on johtamista – PJ-kursseilla ei yleensä painoteta tätä

remmin keskittymään. Metsäisesti partion tekeminen oli

tärkeää oppia, mutta teemakurssilla asiaan voi paneu-

huippua!”

tua rakkaudella. Ensi syksynä kurssilaiset pääsevät poh-

-Jenni, aloittanut partion juuri ennen kurssia

timaan, miten hyvä johtaja viestii, miten lippukunnan viestintä toimii johtajan tukena ja miten partiojohtajuus

Johtajatulet (30.8.–1.9. & 13.–15.9.)

näkyy somessa.

Ei ole mikään salaisuus, että järjestössämme on useita

Jos lippukunnassasi on tyyppejä, joilla on taitomerk-

partiolaisia, joilta PJ-peruskurssi on jäänyt tekemättä

ki somesta, kamera takataskussa ja/tai jatkuva höpötys

syystä tai toisesta – niinpä ajatus kurssista, jossa on ai-

päällä, niin viesti hänelle tämän kurssin päivämäärät.

noa yli 20-vuotias, voi kauhistuttaa. Toki kaikilla muillakin kursseilla on aina aikuisia kurssilaisina, ja heidän

Kaamos-Ko-Gi

kokemuksensa antavat toisenlaista näkökulmaa keskus-

Partiojohtajien jatkokurssien historian ensimmäisen

teluihin.

kaamostoteutuksen, eli Ko-Gi 130:n, luonto-osa toteutui

Johtajatulet-kurssi järjestetään kuitenkin K20-kurssi-

vuodenvaihteessa 2018–2019 Saariselän hienoissa mai-

na, jotta myös teininpelkoiset saisivat valtakirjansa. Osa

semissa. Tukikohtana toimi Hämeen Partiosäätiön La-

kurssin sisällöistä korvataan Johtajatulien korkealaatui-

pinhäme.

silla seteillä, eli kurssin hintaan kuuluu myös pääsylip-

Ennen luonto-osaa kurssilaiset olivat jo tavanneet kah-

pu Johtajatulille. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla! Vinkkaa

tena viikonloppuna. Sisällöiltään kaamos-Ko-Gi tarjosi

tämä kurssi kaikille lippukuntasi uuninpankon partio-

kurssilaisille samat eväät oman osaamisen kehittämiseen

laisille!

kuin muutkin kurssit, mutta ympäröivä kaamos ja talvi-

“Parasta johtajatulet-kurssissa? Ekat kaksi juttua, jotka

nen Lapin erämaa loivat elämykselliset puitteet kurssille.

tulee mieleen, on että pääsi vaikuttamaan koulutuksen

Perinteisen leirirakentelun sijaan kurssilaiset rakensivat

sisältöön, ja toinen, että oli vähän vanhempaa porukkaa

lumikammeja, joissa rohkeimmat pääsivät myös yöpy-

paikalla. Se madalsi kynnystä osallistua ylipäätään ja teki

mään. Välillä ehdittiin myös ladulle, ja vuodenvaihteen

siitä koulutuksen hengestä varmaan vähän toisenlaisen.

jälkeen oli mahdollisuus paitsi paremman johtajuuden

Tykkäsin myös siitä, että koulutuksen ajankohdat oli

lupauksiin myös talviturkin heittoon tunturipuroon teh-

työssäkäyville järkeviä.”

dyssä avannossa.

-Lotta

Ko-Gi 130 kiinnosti kurssilaisia laajasti, ja kurssi tuli viimeistä punkkapaikkaa myöten täyteen. Hyvien koke-

Kaupunki (2.10., 9.10., 25.-26.10., 30.10, 6.11., 13.11.)

musten innoittamana seuraava kaamoskurssi on jo suun-

Tämä kurssi järjestetään kaikille niille, joiden aikatau-

nitteilla ja Lapinhäme alustavasti varattu uutta toteutusta

lu ei yksinkertaisesti veny viikonloppukurssille. Oli syy

varten.

perhe, vuorotyö tai mikä tahansa muu, niin Kaupunki-

-Janne Roslöf, Ko-Gi 130:n kurssinjohtaja

15


”Pestimäärää rajoittamalla saadaan vähennettyä yhden henkilön rasitusta.”

Pesti tekijäänsä kiittää

–vai kiittääkö aina? Milloin viimeksi kysyit partiokaverilta, miten hänellä menee? Entä annettiinko sinulle tilaisuus kieltäytyä uudesta sinulle tarjotusta pestistä? Jaksaminen puhuttaa nykyään monia, ja se tulee partiossa herkästi esiin pestien kautta. TEKSTI Milla Muhonen KUVAT Susanna Mikander KUVITUS Jouko Raudasoja

16


J

aksamisesta ei puhuta riittävän usein,

Esimerkiksi ikäkausivastaavat tukevat ryhmänoh-

jos kysytään Pääkaupunkiseudun Par-

jaajia ja vanhempi johtaja leirinjohtajaa. “Jokainen

tiolaisten moninaisuusryhmän jäse-

yksilö täytyy myös kohdata yksilönä. On tärkeää luo-

neltä Tilli Pesolalta. Hän on toiminut

da tilanteita, joissa kynnys kahdenkeskiseen kes-

aktiivisesti kahdessa lippukunnassa ja

kusteluun olisi mahdollisimman matala. Jos esiin

piirissä, joten hän on päässyt seuraa-

nousee vaikeita tilanteita, kannattaa kysyä “Miten

maan niin omaa kuin nuorempienkin

voisin auttaa?”, koska jokainen tuntee itsensä par-

johtajien jaksamista. Nykyään nuorille

haiten”, Tilli toteaa.

kasaantuu entistä enemmän paineita, ja jaksaminen voi olla vaikeaa.

Leireillä johtajat ovat käytännössä töissä viikon ajan, mikä voi olla raskasta. Tämän takia aikatauluun

“Partiossa keskitytään usein suorittamiseen”, Til-

on hyvä luoda jokaiselle omat blokit vapaa-ajalle ja

li kertoo. Kun ansiomerkkejä ja muita tunnustuksia

pestille. Pari johtajaa olisi myös hyvä olla varalla jat-

jaetaan, kerrotaan usein pitkä lista henkilön tekemiä asioita. Sivusta kuunnellessa tulee usein mieleen: mitä minun pitäisi vielä tehdä, jotta saisin merkin?

Partiossa pitäisi keskittyä määrää enemmän laatuun ja palkita esimerkiksi hyvästä asenteesta.

Tillin mielestä partiossa pitäisi keskittyä määrää enemmän laatuun ja palkita esimerkiksi hyvästä asenteesta. “Ihmiset nimittäin liiankin herkästi vertaavat itseään toisiin”, hän toteaa. Tillin mielestä olisi tärkeää opettaa johtajille itsensä arvostamista ja kasvattaa jokaisen itseluottamusta.

kuvasti, jos tulee yllättävää hommaa. “Näin sovitulla

Jaksamisesta voi puhua kaikenikäisille. Tärkeää

vapaa-ajalla saa rentoutua hyvällä omallatunnolla”,

on kuitenkin muistaa oikea sävy. Lapsille voi opettaa

Tilli kokoaa. Tällä tavoin leiriviikon jälkeen on vielä

ymmärtävää ja sallivaa asennetta toisten ihmisten

virtaa jäljellä.

kohtaamiseen ja puhua jaksamisesta voimavarana.

Kiittäminen ja palkitseminen ovat tärkeitä asioita,

Nuorille johtajille asioista on kuitenkin syytä puhua

eivätkä ansiomerkit ole ainoa tapa muistaa tehtä-

oikeilla käsitteillä, koska vanhemmat johtajat ovat

vissään onnistuneita. Jokainen pienikin tehtävä on

roolimalleja ja he vastaavat yleisestä ilmapiiristä.

tärkeä, joten niistäkin on tärkeää saada tunnustusta.

Jaksamisen tukeminen on yhteisön asia ja Tillin mielestä olisi hyvä, jos se olisi osana johtajakursseja.

Tällaiseen julkiseen kiitokseen piirin Kiitos-pinssit ovat oiva menetelmä.

Yksilö voi löytää jaksamiseen tukea netistä, esimerkiksi Nyyti ry:n sivuilta.

Pestaaminen on yksi väline jaksamiseen Pesteihin liittyy monia jaksamiseen liittyviä seikko-

Miten yhteisö voi tukea jäseniensä jaksamista?

ja. Jokaisen pitää pystyä vaikuttamaan omiin pes-

Tillillä on monia vinkkejä yhteisön jaksamisen tu-

teihinsä, koska pakkopullana tehty pesti vie todella

kemiseen. “Luodaan salliva ilmapiiri, jossa pestistä

paljon voimavaroja. “Pestien palapeliä on helpompi

kieltäytyminen on okei”, painottaa Tilli. Tällaiset

kasata, kun tiedetään kaikkien toiveet etukäteen”,

positiiviset säännöt voidaan kirjoittaa ylös, jotta il-

Tilli tähdentää.

mapiiriä saataisiin avoimemmaksi: avun pyytäminen

Jokaisella on myös oikeus tulla pestatuksi. Kun jo-

on sallittua, erilaisuus on lippukuntamme rikkaus ja

kaisen kanssa käydään pestikeskustelu, kaikki tie-

niin edelleen.

tävät, mitä omaan pestiin kuuluu. Näin pestattava

“Myös realismia kannattaa lisätä toiminnansuunnitteluun: jos kukaan ei ole vapaaehtoinen järjestä-

myös tietää, kuinka paljon aikaa hänen odotetaan pestiin käyttävän.

mään retkeä, retki voidaan jättää toteuttamatta”, Tilli

“Pestimäärää rajoittamalla saadaan vähennettyä

lisää. Lippukunnan yhteiseen kalenteriin voidaan lisä-

yhden henkilön rasitusta. Kahdeksan pestiä on yk-

tä kaikki retket ja tapahtumat sekä muut resursseihin

sinkertaisesti liikaa. Lippukuntalehden päätoimit-

vaikuttavat asiat, kuten ylioppilaskirjoitukset. Kalen-

taminen olisi varmasti kivaa, mutta onko se vält-

terista voi sitten tarkistaa, ettei kenellekään muodostu

tämätöntä, jos toimii myös ikäkausivastaavana ja

monen viikonlopun partioputkea.

sihteerinä?” Tilli kannustaa pohtimaan.

Tilli muistuttaa, että yhteisössä täytyy varmistaa, että jokaisella on tukihenkilö, jolta voi pyytää tukea.

Partio kuuluu kaikille, joten pidetään yhdessä huolta niin kaverista kuin itsestämmekin!

17


somen helmet

Päpalaisten lippukuntien somessa on talven aikana näkynyt runsaasti retkiä. Lumisista säistä on otettu kaikki irti - tsekkaa parhaat palat alta! KUVAT Sofia Björkqvist, Hanna Koponen, Anna-Stiina Suur-Uski, Joni Taipale, Saara Mutanen, Filip Eller, Jouko Raudasoja

2.

1. Lipunnosto aurinkoisena talviaamuna Nukan johtajiston viikonloppuretkellä #nuka#nuuksioneräkarhut #espoonpartiot uki#partiokuuluukaikille #partioscout

Tiedemiesten aikakone on hajonnut, mutta onneksi sasien seikkailijat ovat tulleet apuun! #sepeli2019 #saharansissit #partioscout

5.

4. Nyt on ROK loppuuntaputeltuna! Jonin iki-ihana kurssi sisälsi paljon naurua ja uusia ystäviä Espoon eri kolkista

#viestitytöt #partioscout

Ota PäPan sosiaalisen median kanavat seurantaan ja muista käyttää kuvissasi hashtageja # partioscout ja #päpa

Vesikkojen vaeltajat, Viidakkovekarat, loppiaisretkellä. Mukana myös Juuso! #vaeltajat #viikinvesikot #partiokuuluukaikille #partioscout

6.

Vuosi laitettu käyntiin johtajaretkellä!

#partiokuuluukaikille #partioscout #partiontakii

18

3.

Merirosvoja, karaoke ja tax free - tässä vain osa talvileirin sisällöstä! #partioscout #partiokuuluukaikille #hiffaakliffaamikäfiilismeilläon

Instagram – @ partiokuuluukaikille | SnapChat – @ partiolaiffii Twitter – @ partiokuuluu | Youtube – Partio kuuluu kaikille Facebook – @ PääkaupunkiseudunPartiolaiset


KOONNUT Susanna ”Suski” Mikander KUVA Olarinmäen Samoojien kuva-arkisto

K E SÄ 201 9

ON LIPPUKUNTALEIRIKESÄ!

19


KUVA Olarinmäen Samoojien kuva-arkisto

Kesän paras viikko! L

ippukuntaleireillä kaikki osal-

nuoret pääsevät kokeilemaan leirin

Kannattaa olla rohkea ja loika-

listujat ovat yleensä jo tuttuja

järjestämistä turvallisessa ympäris-

ta mukaan tekemään, mutta aina on

keskenään tai oppivat leirin ai-

tössä ja tutuissa puitteissa. Samalla

niitä, jotka eivät hetkeen ole olleet

kana tuntemaan toisensa. Leiriohjel-

myös leirin järjestämisen sekä esi-

mukana lippukunnan toiminnassa.

massa voidaan painottaa juuri omalle

merkiksi leirirakennelmien tekemisen

Tekijöiden rekrytointi on helpompaa,

lippukunnalle tärkeitä asioita ja vaalia

taito säilyvät sekä siirtyvät eteenpäin.

kun lippukunta on valmiiksi miettinyt

perinteitä. Leiripaikkoja löytyy pie-

Haasteita lippukuntaleirien teke-

erilaisia pestejä, joissa pärjää, vaikka

nille leireille Etelä-Suomesta paljon.

miseen voi kuitenkin asettaa pula

partiokokemusta ei vielä olisikaan.

Yleensä etäisyys leiripaikalle on pie-

johtajista tai kalustosta. Miten lip-

Uusien perehdyttämiseen tuovat hel-

nempi kuin suurleireillä ja hinta al-

pukunnissa siis voitaisiin tukea nuo-

potusta myös piirin samana päivänä

haisempi. Näin ollen kynnys lähteä

ria johtajia ehkä siinä ensimmäisessä

4.5. järjestämät Tervetuloa Partioon

ensimmäistä kertaa kesäleirille on

suuremmassa pestissä? Jos lippukun-

-kurssi ja Erätaito 0 -koulutus.

myös pienempi.

nassa on keskeneräisiä PJ-lopputöitä,

Paras puoli oman lippukunnan kesäleirissä on yleensä kuitenkin se, että

20

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet

voi kesäleirin jokin pienempi osa-alue

löytyvät osoitteesta www.päpa.fi/

olla myös tähän sopiva pesti.

tapahtumat.


ILMOITA KESÄLEIRI PIIRIN TOIMISTOLLE

P U L A A TA ? TO S KALU S ippu-

Piirin nettisivuilta löytyvän sähköisen lomakkeen täyttää leirinjohtaja. Se tehdään jokaisesta leiristä tai vaelluksesta

puril tä naa nä teistyö yödyn ja Tee yh sa h n kans nee li ti ä n iv u k leir nkien kaupu mot. lainaa

erikseen. Lomake lähetetään piirin toimistolle tiedoksi, säilytettäväksi ja myöhemmin arkistoitavaksi. www.päpa.fi/ilmoitus-leirista-vaelluksesta.

KOULUTUKSIA JA VALMISTA MATERIAALIA LIPPUKUNTALEIRIEN TEKIJÖILLE Runsaasti valmista materiaalia lippukuntaleirien valmistelua varten löytyy kuudesta lippukuntaleirivihkosta, joiden aiheet ovat ensiapu, raksa, muonitus, haikki, ohjelma ja turva. Lataa vihkot PDF-tiedostoina piirin nettisivuilta: www.päpa.fi/lippukuntaleirit. Tänä keväänä lippukuntaleirin tekijöille on tarjolla myös koulutusta ja tukea kahden illan verran. Koulutukset ovat ilmaisia, mutta ilmoittauduthan etukäteen, jotta paikalle saadaan varattua riittävä määrä iltapalaa. Kannustakaa lippukunnasta mahdollisimman moni mukaan koulutuksiin: 26.2. EA, haikki ja muonitus. Ilmoittautumiset kuksaan.fi/24724 viimeistään 19.2. 4.3. Ohjelma, turva, raksa ja leirinjohtajien tapaaminen. Ilmoittautumiset kuksaan.fi/24726 viimeistään 25.2. KUVA Hesparton kuva-arkisto

1 2022 2023

2019 2020 202

6 2027

2024 2025 202

PITKÄN AJAN TAPAHTUMASUUNNITELMA ELI TÄHTIKARTTA

Jamboree

Euroopan Jamboree

Explorer Belt

Finnjamboree

Tähtikartta on taulukko, jossa kuvataan

PäPan piirileiri

tulevien vuosien isojen partiotapahtumien

Alueleirit

ajankohdat. Taulukosta näkee esimerkiksi,

milloin seuraavat piirileirit tai Jamboreet

Väiski (EPT) Lippukuntaleirit

Satahanka

Samoaja Explo

Johtajatulet

järjestetään. Lippukunnat voivat käyttää taulukkoa hyödyksi suunnitellessaan lippukuntaleirejä.

21


Parhaat ohjelmavinkit! Mikä on ollut ikimuistoisin ohjelma, johon olet partioleirillä osallistunut? Kysyimme osallistujilta ja kokosimme parhaat ohjelmavinkit lippukuntaleireille.

1

MAITOKORIKIIPEILY Mikäli lippukunnasta löytyy kiipeilyosaamista ja kiipeilykurssin käyneitä, voi leirillä järjestää perinteisen maitokorikiipeilyn. Myös piirin kiipeilytoimikunnalta voi pyytää apua ohjelman järjestämiseen. Tässä ohjelmassa maitokoreja kasataan päällekkäin niin kauan, kunnes koripino kaatuu alta. Hurjimmat saattavat päästä yli 30 korin korkeuksiin. Maitokoreja voi kysyä lainaan esimerkiksi leiripaikan lähikaupoista.

2

KOKO LEIRIN KESTÄVÄ OHJELMATEEMA Valitun teeman ympärille voi rakentaa koko leirin kestävän juonellisen ohjelman ja osittain myös ruoan. Ohjelmateeman voi keksiä esimerkiksi jonkin maanosan (Afrikka, Etelämanner, Aasia), maan (Egypti, Havaiji, Japani), kulttuurin (Viikingit, Maya-intiaanit, Antiikin Kreikka) tai aikakauden (tulevaisuus, jääkausi, keskiaika) ympärille, johtaa jostakin elokuvasta, televisiosarjasta tai kirjasta (Harry

KUVA Susanna Mikander

Potter, Selviytyjät, Muumit) tai keksiä jokai-

22

selle päivälle oman elementin (nurinkurinpäivä, kuninkaalliset, avaruus).

Katso lisää ohjelmavinkkejä

WWW.PÄPA.FI/ LIPPUKUNTALEIRIT


KUVA Satu Kokko

3

OHJELMAA PERHELEIRILÄISILLE

KUVA Otto Hyytiälä

4

MUSAVISA

Perheleirillä perheellisillä partiolaisilla ja vielä partiolaisik-

Musavisan voi toteuttaa parhaiten pareittain tai ryhmissä.

si kasvavilla lapsilla on mahdollisuus päästä vanhempiensa

Leikin johtaja sanoo esimerkiksi jonkin eläimen, kasvin,

kanssa mukaan nauttimaan partioleirielämästä. Perhelei-

tunteen, adjektiivin tai jonkin tietyn sanan, jonka pitää

riläisille voi järjestää esimerkiksi Nallen ensiapukoulun:

esiintyä laulussa. Osallistujat keksivät vuorotellen lauluja ja

”Ota mukaan leirillä oma pehmolelu, joka kaipaa laastaria

alkavat laulaa kohdasta, jossa sana esiintyy. Voittaja on se

tai hellää hoivaa. Onko tassu kipeä tai kipristääkö häntää?”

pari tai ryhmä, joka keksii vuorollaan eniten lauluja.

Lasten hoivatessa pehmoleluja aikuisten kanssa voi kerrata ensiaputaitoja, haavan sidontaa, nyrjähdyksiä tai nenäverenvuotoa. Lisätietoa perhepartiosta löytyy piirin nettisivuilta www.päpa.fi/perhepartio.

5

VALMIITA TEHTÄVIÄ RASTEILLE Haikki eli leirillä toteutettava lyhyt vaellus voi kestää päivän, yön yli tai kaksi yötä. Rastitehtävien ideoinnin pohjaksi satoja erilaisia rastikäskyjä eri kisoista löytyy Espoon Partiotuen KisKasta eli Kisakannasta osoitteesta www.kisakanta.fi.

Esimerkki rastitehtävästä:

> TEUVO, MAANTEIDEN KUNINGAS < Vartion tehtävänä on seurata esitystä, jossa rastihenkilö ajaa autolla liikenteessä. Esityksen jälkeen vartion tulee kirjoittaa annetulle vastauslomakkeelle kahdeksan (8) rastihenkilön esityksessä tekemää, tieliikennelaissa määriteltyä liikennerikkomusta. Rikkeitä saattaa olla esityksessä useampiakin. Ohjeellinen aika vastauslomakkeen täyttämiseen on 5 min. KUVA Viikin Vesikoiden kuva-arkisto

23


KUVA Hesparton kuva-arkisto

Ruokaohjeita leiriolosuhteisiin Ruokalistan suunnittelu on leirikokkien ensimmäisiä tehtäviä leiriä suunniteltaessa, mutta kuinka paljon ruokaa

TALEIRIN LIPPUKUN US IT N O U M LIPPU KUNTALEIRIN MUONITUS

24

kannattaa varata mukaan? Miten ruoka-aineita säilytetään leirillä?

EU-DIREKTIIVEJÄ JA KAASUKEITTIMIÄ Leirikeittiön keitinten suhteen kannattaa pikkuhiljaa suuntautua tulevaisuuteen.

Lippukuntaleirin muonitus ja raksa

Vaikka perinteinen kaasupoltin eli töhö

-vihkoista löytyy monta sivua vinkkejä

onkin CE-merkitty, viriteltynä rautalangal-

aiheisiin liittyen ja esimerkiksi valmiit

la kaasujakkaraan se ei ole enää CE-hyväk-

taulukot perunamuusin, kanapastan,

sytty. Jos lippukuntasi keitinkalusto kaipaa

mannapuuron sekä useiden muiden

uudistusta, kannattaa panostaa uuteen

ruokien valmistukseen 10, 25, 50 tai 100

CE-hyväksyttyyn keittimeen. Näitä myyvät

hengelle.

muun muassa Kaasuvalo ja Finnflame.


KUVA Olarinmäen Samoojien kuva-arkisto

KUVA Hesparton kuva-arkisto

Leirirakennelmat RUOKAILUKATOS KOKOAA LEIRIN YHTEEN

LEIRIPORTIN SUUNNITTELU OSAKSI SAMOAJAOHJELMAA

Ruokailukatos on leirin sydän, johon koko leiri kokoontuu

Leiriportti on yksi tärkeimmistä leiri-

monta kertaa päivän aikana. Katoksen toiseen päähän kannattaa

rakennelmista. Sen suunnitteluun ja

rakentaa päivystäjiä varten koroke, josta on helppo vetää ruoka-

rakentamiseen kannattaakin varata

huudot, jakaa posti sekä

aikaa. Hyvin mietitty helpottaa teke-

antaa ohjeet seuraavaa

mistä huomattavasti. Symmetrisyys ja

ohjelmaa varten.

yksinkertaisuus tuottavat usein parhaan

Pöydät ja penkit voidaan rakentaa käyttäen

lopputuloksen. Samoajaohjelman valinnainen tasku

joko lautaa, riukua tai

Tehdään leiri sisältää monia leiriraken-

yhdistelemällä näitä. Tär-

nelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen

keää pöytiä tehtäessä on

soveltuvia aktiviteetteja, jotka löytyvät

muistaa mitoittaa korkeus

sivulta www.partio-ohjelma.fi.

eri ikäisten leiriläisten kokoon.

25


PIIRI PYÖRII

AJANKOHTAISET JA ILMOITUKSET

KATSO KAIKKI TAPAHTUMAT JA KURSSIT PÄPA.FI/TAPAHTUMAT

PIIRI PYÖRII

AJANKOHTAISET JA

RANTA-TÖRMÄ Etelä-Helsingin lippukunnat kutsuvat teidät kisaamaan Pääkaupunkiseudun Partiolaisten päiväsarjojen piirimestaruuksista Ranta-Törmään lauantaina 27.4.2019. Mestaruuksista kisataan turkoosissa, lilassa, oranssissa ja vihreässä sarjassa.

Säännöt

Kilpailureittien pituudet

Kilpailuissa noudatetaan Pääkaupunkiseudun Partiolaisten partiotaitokilpailujen sääntöjä. Osallistujilla tulee olla vuoden 2019 jäsenmaksu maksettuna.

Oranssissa, vihreässä ja lilassa sarjassa reitin pituus on 5-9 km ja turkoosissa 4-7 km.

Tehtäväluettelo Sarjat Oranssi ja vihreä:

Tehtäväluettelo julkaistaan 27.1.2019 mennessä osoitteessa päpa.fi/torma2019.

Oranssin ja vihreän sarjan vartiot kilpailevat samassa sarjassa. Vartio koostuu 4-6 hengen vartiosta. Vartion jäsenet ovat 12-17-vuotiaita*. Oranssin ja vihreän sarjan vartion jäsenten yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 59 vuotta (4 jäsentä), 73 vuotta (5 jäsentä) tai 87 vuotta (6 jäsentä). Kilpailuvartio on lippukunnan luonnollinen vartio, sen osa tai se täydennettynä lippukunnan muiden vartioiden jäsenillä.

Osallistumismaksu Osallistumismaksu 40 €/vartio laskutetaan lippukunnalta ilmoittautumisajan umpeuduttua. Maksuun sisältyy ruoka. Kilpailusta poisjääneen vartion osallistumismaksua ei palauteta.

Ilmoittautuminen

Turkoosi: Vartio koostuu 4-6 saman lippukunnan seikkailijasta. Kisaajat ovat 10-12-vuotiaita*. Lisäksi mukana tulee olla 1-2 yli 15-vuotiasta saattajaa. Saattaja ei saa osallistua tehtävien suorittamiseen, ellei sitä tehtäväkäskyssä erikseen mainita.

Ilmoittautuminen on auki Kuksassa osoitteessa kuksaan.fi/24593. Ilmoittautua tulee 10.4.2019 mennessä. Ei jälki-ilmoittautumista. Osallistuminen on mahdollista peruuttaa PäPa:n peruutusohjeiden mukaisesti viimeistään 4 viikkoa ennen kisaa.

Tekijäksi Myös tekijöitä tarvitaan! Ilmoittaudu tekijäksi osoitteessa kuksaan.fi/24530.

Lila: Sarja vastaa tasoltaan oranssia ja vihreää sarjaa. Vartion kostuu 3-9 hengestä, jotka ovat iältään 10-15 vuotiaita*. Vartion mukana voi olla 1-2 yli 15-vuotiasta vartionjohtajaa.

Lisätietoa

*Kilpailuvartion jäsenten iät lasketaan vuonna 2019 täytettävin vuosin.

Järjestelysihteerit Jessica Holmqvist ja Inkeri Seppälä torma2019@gmail.com | päpa.fi/torma2019

Partiosaaren leiriviikot 2019 on nyt varattavissa Varaustilanne näkyy Partiosaari – Vasikkaluoto -Facebook-sivuilla. Soita 045 883 4822 tai meilaa partiosaari@gmail.com

ULOS KOLOILTA:

A rv o it us

Tapahtuman järjestävät Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry ja Helsingin tuomiokirkkoseurakunta

26

Ruttopuiston arvoitus 28.4.2019

Ruttopuiston arvoitus on Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kirkkopyhä. Puolikkaan päivän ajan ratkomme Ruttopuiston arvoitusta vihjeiden avulla. Kaikille ikäkausille tarkoitettu päivä alkaa kello 10 Ruttopuiston Vanhassa kirkossa (Lönnrotinkatu 6, Helsinki) ja päättyy klo 13.30. Partiomessu ja rastit Ruttopuistossa johtavat ratkaisun äärelle. Saatteko te arvoituksen selvitettyä? Osallistujille tarjotaan vegehernekeittolounas. Ota omat ruokailuvälineet, vesipullo valmiiksi täytettynä ja tarvittaessa omia lisäeväitä mukaan.

Tapahtumaan mahtuu 200 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen alkaa helmikuun puolivälissä ja päättyy 12.4. tai tapahtuman täytyttyä. Tapahtumaan ilmoittaudutaan ensisijaisesti lippukuntien ikäkausiryhmittäin. Sudenpennut ja seikkailijat tarvitsevat saattajan mukaan (1 saattaja / 10 lasta). Tapahtuma on maksuton. Lisätiedot: tapahtuman johtaja Liina Tiusanen, liina.tiusanen@partio.fi


A ILMOITUKSET KATSO KAIKKI TAPAHTUMAT JA KURSSIT PÄPA.FI/TAPAHTUMAT PIIRI PYÖRII

AJANKOHTAISET JA ILMOITUKSET KATSO KAIKKI TAPAHT

Lähde Eurojamboreelle! Se on leiri kaikille yli 14 vuotiaille eurooppalaisille partiolaisille.

TASA-ARVON NUOTIOLLA

-VARUSTEPAKETTIEN HAKU H A L U A I S I KO LA P S E S I LÄ H T E Ä E N S I K E S Ä N Ä R E T K E L L E TA I L E I R I L L E M U T TA VA R U S T E E T P U U T T U VAT? O N KO RY H M Ä S S Ä S I LA P S I A , J O I L LA E I O L E M A H D O L L I S U U T TA H A N K K I A TA RV I T TAV I A R E T K I VA R U S T E I TA? Viime syksyn #tasaarvonnuotiolla-kampanjan ja presidentti Sauli Niinistön valitsijayhdistykseltä saadulla tuella on hankittu varustepaketteja, joiden avulla ensimmäiset retket sujuvat hyvissä merkeissä. Paketeissa on mukana mm. rinkka, ulkoiluvaatteita sekä makuualusta ja makuupussi. Kampanja toteutetaan yhteistyössä Scandinavian Outdoorin kanssa, joka osallistuu myös sen tukemiseen.

Eurojamboree järjestetään 27.7.-6.8.2020 Gdanskissa, Puolassa. Suomen joukkueen ilmoittautuminen on käynnissä ja jatkuu 30.4. saakka. Lue lisää ja ilmoittaudu: www.partio.fi/kampanja/ej2020

AVUSTUKSIA PARTIOTOIMINTAAN Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistys ry julistaa haettavaksi

LIPPUKUNTIEN KALUSTOAPURAHAT Apurahaa voivat hakea Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n lippukuntarekisteriin merkityt lippukunnat.

Varustepaketit jaetaan 7–15-vuotiaille partiolaisille hakemusten perusteella. Hakuaika on 1.–24.3.2019. Paketit myönnetään perheille, joilla ei taloudellisista tai sosiaalisista syistä ole mahdollisuutta hankkia varusteita lapsille.

Apurahat myönnetään leiri- ja retkikaluston hankkimiseen. Anomuksesta tulee ilmetä tarkka yksilöinti hankittavasta kalustosta ja sen vaikutuksesta lippukunnan toimintaan sekä hankinnan rahoitussuunnitelma ja lippukunnan pankkiyhteystiedot.

TARKEMMAT HAKUOHJEET JA LISÄTIETOA: PARTIO.FI/VARUSTEPAKETTI

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella anomuksella, joka pitää olla Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistyksen sihteerillä 31.3.2019 mennessä. Osoite: Mikko Sirkiä, Kukkumäentie 4 A, 02280 Espoo tai mikko.sirkia@gmail.com. Mahdolliset tiedustelut sähköpostilla.

27


www.r-collection.fi

www.rockseri.fi

tilaukset@r-collection.com

Meiltä yhteisöllesi tuotteet omalla painatuksella tai brodeerauksella!

R-COLLECTION LAHJOITTAA 10 € JOKAISESTA MYYDYSTÄ OUTA-ANORAKISTA WWF:N TYÖLLE LUONNON SUOJELEMISEKSI

Profile for Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Heppu 1/2019  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Heppu 1/2019  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Profile for heppu
Advertisement