Heppu Aikuisliite 2013

Page 1

– mikä ihana tekosyy!

Ter vetuloauretkelle! ikkail

koko perheen Se

. etkipäivänä 31.8 R t vä tä es rj jä et a Partiolais retken Nuuksioss ilu ka ik Se n ee rh koko pe onkorven klo 10–16 ja Sipo la el m am al kk Hau aa o 12–16. Ohjelm kl sä is et rg be ög H lapsille ja heidän 7–10-vuotiaille n aan tutustumaa uk m e ul T . en lle perhei ! ukaan seikkailuun m de h lä ja on io part

jankohtaista /a fi t. Lue lisää: e is la o ti r a eudunp paakaupunkis

Tule mukaan! Liitypartioon.net

KUVA SUSANNA OKSANEN

ö y t s i o t h Vapaae


PÄÄKIRJOITUS

RK KUVA ANTTI KU

INEN

Hei aikuinen,

tämä liite on sinulle, sillä partio on maailman paras harrastus myös aikuiseen makuun.

Partio on oppimista Partiossa opetellaan paljon erilaisia tietoja ja taitoja jokaiseen ikäkauteen sopivalla tavalla. Partiossa oppii muun muassa sosiaalisia taitoja, kädentaitoja, erä- ja leiritaitoja, johtamista, ongelmanratkaisua, luonnontuntemusta ja -suojelua sekä luovaa ajattelua. Partiossa on oma koulutusjärjestelmänsä, jonka avulla nuoret ja aikuiset saavat tukea johtajuuteensa.

P

artio on vastavoima ”Miks mun pitäis?” ja ”Ei kuulu mulle” -asenteille. Partio on seikkailuja ja elämyksiä, jotka kasvattavat luottamusta omiin kykyihin. Se opettaa arjen taitoja, ryhmässä toimimista ja toimeen tarttumista. Asiat opitaan yhdessä tekemällä. Partiossa jokainen kuuluu ryhmään ja kasvaa kantamaan oman vastuunsa. Partio on myös aikuisten, ja partiojohtajana toimiminen on on parasta vapaaehtoistoimintaa. Partiossa aikuinenkin johtaja ja nä ihmise y kehitty toiminnassa mukana, oppii ja n nuorte ja lasten a tamass vaikut a na ja on samalla mukan on kasvuun. Partio on kasvatusjärjestö, ja sen päämääränä n, inoine tasapa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan eva ajattel sesti itsenäi sekä vastuuntuntoinen, aktiivinen Aipaikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. eptelttak än pitämä , kasvua tätä aan tukem an tarvita kuisia piä pystyssä ja nauramaan nuorten kanssa tyhmille jutuille iltanuotion loimussa. Aikuinen on roolimalli, peruskallio, aitietopankki, järjen ääni ja ihan tavallisen, tasapainoisen kki. esimer kuisen Aikuisena partiossa toimimisessa on kyse mahdollisimman hyvän toiminnan toteuttamisesta ja sen mahdollistamisesta yhdessä nuorten ja muiden aikuisten kanssa. Partiossa opitaan yhdessä, eikä kenenkään tarvitse olla svalmiiksi eräjorma tai ohjelmatoimisto. Tarjolla on valtava joilta a, johtaji muita ja elmiä ti kursseja, materiaaleja, menet a kysyä. Näillä varmistetaan jokaiselle hänen tarvitsemans taan. toimin tuki ava innost Jos haluat osaksi partioliikettä, tervetuloa! Partiossa on lukuisia pestejä ja tehtäviä, joissa toimia oman elämäntilan? teen ja aikataulujen puitteissa. Tulisitko auttamaan leirille itella suunn ja sissa kokouk ksen hallitu istua ko Vai haluat toimintaa? Ehkäpä osaisit auttaa kämpän kunnostuksessa? Voit tulla partiokokoukseen kertomaan työstäsi tai opetta ljokaise paikka on sa Partios . taidon asi maan jonkun osaam le. Ota siis yhteys lähelläsi toimivaan lippukuntaan ja kerro heille, että haluat mukaan. Melko varmasti sinullekin löytyy mielekäs homma, josta on hyötyä koko lippukunnalle.

Partio on kokouksia ja leirejä Partioon kuuluu olennaisesti viikoittainen toiminta – kokoukset eli koloillat. Lisäksi retkillä, leireillä ja vaelluksilla käydään säännöllisesti.

Partio on kaikenikäisille Partiossa löytyy tekemistä niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin.

Partio on luontoa Partiossa tutustutaan suomalaiseen luontoon ja luonnonsuojeluun. Retket ja leirit järjestetään useimmiten metsässä. Luonnonsuojelu ja luonnossa pärjääminen ovat osa partiolaisuutta. Luonnon ja metsän kanssa tullaan tutuiksi retkillä, leireillä ja vaelluksilla.

Partio on kansainvälinen

KUVA MATSKU

SALMINEN

Partioliike on yksi maailman suurimmista nuorisoliikkeistä.

Partiolaisia on yhteensä noin 38 miljoonaa ympäri maailmaa.

Partio on päihteetön Partiossa ei käytetä alkoholia eikä muita päihteitä vaan hauskaa pidetään muulla tavoin.

Partio on sitoutumaton Partio on puoluepoliittisesti sitoutumatonta toimintaa. Partiolla on arvot, joihin jokainen partiolainen sitoutuu.

Partio on kaikille uskonnollisesta taustasta riippumatta Partiossa ajatellaan, että jokaisen vakaumusta on kunnioitettava. Siksi partiota voi harrastaa uskonnollisesta taustasta riippumatta. Suomessa partio on yhteydessä luterilaiseen kirkkoon. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että monen lippukunnan taustayhteisönä on seurakunta ja lippukunta kokoontuu seurakunnan tiloissa.

Partio on edullinen harrastus Partion jäsenmaksu maksaa pääkaupunkiseudulla noin 60 euroa vuodessa. Lisäksi leireistä peritään koosta ja pituudesta riippuen 5–150 euroa. Välineiksi riittävät hyvät ulkoiluvarusteet ja iso reppu tai rinkka sekä makuupussi ja -alusta.

Tervetuloa mukaan seikkailuun!


PARTIO-SUOMI –SANAKIRJA Lyhyt johdatus partioslangiin

Tule mukaan vapaaehtoiseksi!

000 suomalaista nuorta Joka vuosi partio auttaa yli 50 ta, luonnosta ja yhdesnauttimaan uusista seikkailuis ssa toimii tuhansia säolosta. Yhdessä nuorten kan on valtava kirjo erilaisia aikuisia vapaaehtoisia, joilla rooleja ja mahdollisuuksia.

Tule mukaan viikoittaiseen

toimintaan

Tule mukaan akelaksi Akelana toimit 7–9-vuotiaiden sudenpentujen johtajana tai apujohtajana. Toimintaa vär ittävät leikit, seikkailut ja tari nat. Aikuisen on helppo omaksua sudenpentutoiminnassa tarv ittavat taidot, joten aikaisempaa kokemusta ryhmän vetämisestä et tarvitse! Tule mukaan sammoksi Sampona toimit 10–12-vuotiai den seikkailijoiden johtajana tai apujohtajana. Seikkailijat ope ttelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Niin retkikei ttimet, tulenteko, ensiapu kuin solmutkin tulevat tutuiksi! Tule mukaan luotsiksi Luotsina toimit valintasi mu kaan 12–22-vuotiaiden nuo rten taustavoimana ja tukijana. Luo tsi ohjaa ja tukee nuorta johtajaa pestissään. Luotsina sinulta vaa ditaan avointa asennetta ja halua oppia itsestäsi uutta.

lloin tällöin Tule mukaan si

ojekteihin ojekteissa voit Tule mukaan pr en erilaisissa pr ist la io n rt Pa un htajia tai mukaa Pääkaupunkiseud maan nuoria jo ta ut si ul ok ko ik i vi ks an ki ta päästä esimer rtiolaista majoite n, miten 4000 pa sitä mielensuunnittelemaa ka kaksi viikkoa ik va ile ke Ko . sään yt! turvallisesti met n lopulta päätyn , johon et koskaa tia at m am a ist to kiin pahtumiin n vasaraa lipTule avuksi ta a tai heiluttamaa to au n aa am aj n, mäpariksi vaelTule kokkaamaa ylimääräiseksi sil e hd Lä . lle iri le laan. Auttajille on pukunnan kesä kunnan joulujuh pu lip a lla pu o iv lukselle tai le aina tarvetta! ksi si partion hyvä aa tai kuAnna osaamista selvää pässinlih ito np rja ki n ne ai sellaista rt ke ta en kertynyt jo in Onko kahd si? Onko sinulle se ök ämisesty itt a ör vi py ku n vaatko elo ia yhdistykse or nu aa tt au isi vo osaamistasi laaosaamista, joka aan ja jakamaan om rt ke lla tu t sä tai josta voisi hyödyksi? jemman joukon .paakaupunkioitteessa www os i os et ti ys te toimintaan, Jätä yh iset.fi/mukaanla io rt pa un ud se yhdessä lisää ja etsitään niin jutellaan piva pesti! juuri sinulle so

MIKSI LIIT YIT PARTIO ON JA MIK PARTIOTOIM Ä INNASSA M OTIVOI? Poikani ku

uluu partioon ja haluan osal saan esim. va listua hänen elluksille. Ole kansn ollut mukan usean vuoden a toiminnassa ajan mutta tu jo ntui luonnol myös partion lisemmalta ol jäsen. Etenki la n luonnossa vaellukset ov liikkuminen at mukavia, ja ja myös poik Mies, 50 ani pitää niis tä. Oma lapsi al oitti partion , jolloin avau suus palata va tui hyvä mah nhaan tuttuu dollin harrastuks jälkeen. een pitkän ta uon Mies, 34

sudenpennut seikkailijat tarpojat samoajat vaeltajat

7–9-vuotiaat partiolaiset 10–12-vuotiaat partiolaiset 12–15-vuotiaat partiolaiset 15–17-vuotiaat partiolaiset 18–22-vuotiaat partiolaiset

kokous partioryhmän viikoittainen kokoontuminen kolo paikka, jossa partioryhmät kokoontuvat viikoittain lauma nuorimpien partiolaisten eli sudenpentujen ryhmä joukkue seikkailijoiden oma ryhmä vartio vanhempien partiolaisten (tarpojat, samoajat ja vaeltajat) kokoontumisryhmä, yleensä kooltaan pienempi kuin nuorempien ryhmät akela sudenpentujen aikuinen ryhmänvetäjä sampo seikkailijoiden aikuinen ryhmänvetäjä luotsi tarpojien, samoajien ja vaeltajien aikuinen tukihenkilö partiojohtaja partiojohtajakoulutuksen käynyt (PJ) yli 18-vuotias partiolainen lippukunta partiopiiri Suomen Partiolaiset (SP) Heppu

partion paikallisyhdistys, kaiken partiotoiminnan ydin paikallisyhdistyksistä eli lippukunnista muodostettu aluejärjestö, jonka tehtävä on tukea toimintaa lippukunnissa. Helsingin, Espoon, Kauniaisen ja Vantaan partiolaiset muodostavat Pääkaupunki- seudun Partiolaiset ry:n. suomalaisten partiolaisten keskusjärjestö, johon kuuluvat kaikki partiopiirit ja sitä kautta kaikki suomalaiset partiolaiset. Pääkaupunkiseudun partiolaisten oma jäsenlehti

leiri vähintään kolme yötä kestävä kokoontuminen metsässä tai kämpällä retki pari yötä kestävä kokoontuminen metsässä tai kämpällä lipunnosto partioleirillä ja –retkellä päivä alkaa yhteisellä lipunnostolla. Lippu nostetaan salkoon, toivotetaan muille hyvät huomenet, tehdään ehkä pieni aamujumppa ja saadaan ohjeet päivään. iltanuotio leirin tai retken ohjelmallinen illanvietto, jossa kokoonnutaan nuotion ääreen muun muassa laulamaan sisaruspiiri usein partiolaiset päättävät kokouksensa ja muut tapahtumansa yhteiseen piiriin, jossa vasen käsi laitetaan ristiin oikean päälle ja tartutaan vierustoveria käsistä partiopaita partiolaisten virallinen asu, johon laitetaan kaikki ansaitut ja saadut merkit, jotka kertovat joko ohjelman suorittamisesta tai palkituksi tulemisesta partiohuivi partiolaisilla aina kaulassa partiossa. Tästä tunnistaa partiolaisen ja partiolainen tunnistaa, mistä toinen partiolainen on kotoisin, sillä jokaisella lippukunnalla on omanlaisensa. Partiohuivin taustalla on ensiavussa käytettävä kolmioliina, joka on hyödyllinen monessa tilanteessa. partio-ohjelma se, mitä partiossa tehdään. Koostuu käytännössä aktiviiteeteista ja perustuu kasvatustavoitteisiin. partio- se, miten partiota tehdään. menetelmä nousujohteisuus kuvaa sitä, että partiossa vastuun ottamiseen kasvetaan vähän kerrallaan. Pieniä vastuutehtäviä on jo sudenpennuilla ja vastuu kasvaa ikäkausien karttuessa.


a a t t i o l a i o v n o i t r a P n i k a n e s i aiku Monta tapaa tehdä vapaaehtoistyötä

JOUNI RYNÖ: Oman pojan akelaksi

ELINA NORROS: Partion paluumuuttaja

ANNIKA STUBBE: Mukaan projektiin

iemmin toimin laumanjohtajana vanhassa lippukunnassa ja SP:n sudenpenturyhmässä, kunnes partio jäi työmatkustuksen, perhe-elämän ja muualla asumisen alle. Kun oma poika sitten tuli sudenpentuikään tarjouduin tuuraamaan tarvittaessa, kun hyvin tiesin, mitä se homma on. Toiseen lippukuntaan liittyminen oli aika mielenkiintoista, ei voi olettaa asioiden toimivan vanhan lippukunnan ”perinteiden” mukaisesti. Nuorempien johtajien pitää antaa toimia omien perinteidensä mukaisesti, vaikka mieli tekisi sekaantua. Jotain omista kokemuksista saa ujutettua mukaan vanhoja muistelemalla. Metsässä liikkuminen on yhä sitä samaa.

onella aikuisella on partiotausta lapsuuden ja teinivuosien ajalta. Itsekin lähdin aikanaan partiotauolle, koska muut harrastukset söivät liikaa aikaa. Partiokärpänen pörisi silti jatkuvasti korvissani härnäten. Niinpä palasin partioon ollessani 25-vuotias. Paluumuuttajan sopeutuminen uuteen lippukuntaan on luultavasti helpompaa kuin täysin partion ulkopuolelta tulevan aikuisen. Kaikki on silti mahdollista. Minä olin aluksi hämilläni, kun uudessa lippukunnassani tehtiin asiat aivan eri tavoin kuin mihin olin tottunut. Jaksoin kuitenkin tarvittaessa kysellä, ja lippukuntakaverit jaksoivat selvittää uuden lippukuntani perinteitä ja käytäntöjä. Hakeuduin heti lippukunnan hallitukseen tutustuakseni aikuisiin, vierailin ryhmien kokouksissa ja lähdin mukaan useimmille retkille tutustuakseni lapsiin. Uuden partioohjelman opettelussa puolestaan auttoi netti. Tärkeimmät avainsanat mukaan pääsyssä ovat avoimuus ja aktiivinen osallistuminen. Hyvällä asenteella ja valmiudella opetella uutta pärjää pitkälle. Minut otettiin nykyisessä lippukunnassani avosylin vastaan, jopa niin hyvin, että toimin lopulta lippukunnanjohtajana pari vuotta. En ole hylännyt vanhojakaan partiojuuriani. Osallistun mahdollisuuksien mukaan molempien lippukuntieni tapahtumiin kuten lippukuntaretkille ja kesäleireille. Vaikka olen viihtynyt myös piiripesteissä, olen silti henkeen ja vereen lippukuntaihminen. Aikuisia tarvitaan partiossa tekemään tapahtumia sekä toimimaan tukena ja turvana, jotta lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus kasvaa ja kehittyä, sopivasti vastuuta kerrallaan kantaen.

artio kuului elämääni ala-asteikäisenä, mutta sitten elämä vei ja partio jäi. Moneen otteeseen vuosien saatossa mietin partioon liittymistä uudelleen, mutta vasta talvella 2012–2013 se tuntui oikeasti ajankohtaiselta kun opintojen jälkeen täyteen työviikkoon tuntui jäävän vapaa-aikaa. Tammikuussa 2013 laitoin viestin PäPaan ja jo muutamassa viikossa olin liittynyt partioon, minulle oli nimetty projekti Pop Up -partiokolosta ja olin saanut pestin Jäsenhankintaryhmän puheenjohtajaksi. Missään vaiheessa en edes miettinyt, otanko haasteen vastaan. Vastaanotto oli suorastaan mahtava ja kuuluin heti porukkaan. Kevät oli hektinen mutta samalla niin hieno, että koin partion – 20 vuoden tauon jälkeen – omakseni. Heti. Partio antaa mahdollisuuden tehdä, antaa ja saada. Olen tutustunut mahtaviin ihmisiin, päässyt tekemään montaa eri juttua, oppinut ihmisistä ja johtamisesta sekä nauranut kippurassa. Paljon. Syksyn ohjelmassa on Seikkailuretki ja partiojohtajan peruskurssi. Tämän lisäksi paneudumme ensi kevään Pop Up -partiokoloprojektiin jälleen uudella innolla. Partio on hieno harrastus sekä lapsille että aikuisille. Aikaa siihen saa kulumaan, mutta itse en ole yhdenkään minuutin perään itkenyt. Jokaisen panos on tärkeä ja jokainen aikuinen mahdollistaa nuorten ja lasten tekemistä, kahvin keittämisestä piirin johtamiseen. Pienistä puroista, kuten sanotaan, syntyy suuri virta.

A

Joskus sitä vain tuntee olevansa oikeassa paikassa, kun täysikuun loistossa odottelee sudenpentuja saapuvaksi heijastinradan rastille, ympärillään vielä hiljainen, syksyinen metsä. Partiossa hienointa on, että hölmöily on sallittua, jopa kannustettua. Samoin epäonnistuminen, voi yrittää isoja tai pieniä juttuja muiden tuella. Joskus sitä vain tuntee olevansa oikeassa paikassa, kun täysikuun loistossa odottelee sudenpentuja saapuvaksi heijastinradan rastille, ympärillään vielä hiljainen, syksyinen metsä.

M

P

Lähilippukuntasi löydät: www.pääkaupunkiseudunpartiolaiset.fi/lippukunnat


Näistä on hyvä aloittaa!

Aikuisille on tarjolla monenlaisia ilta- ja vii konlopputapahtumia, joissa voi helposti tutu stua partioon ja muihi n partiolaisiin.

TERVETULOA PARTIO ON -KURSSIT Perustiedot partiosta tiiv iissä paketissa, yhdessä illassa. Kurssi sop ii niin partiotoiminnasta yleisesti kiin nostuneille, partiolaisten vanhemmi lle, partioharrastuksesta kiinnostuneille kuin partioon palaajillekin. Osallistumi smaksu 10 euroa. Ei esitietovaatim uksia. Kurssi järjestetään syk syn aikana neljä kertaa:

• 31.8. klo 10–13 • 11.9. klo 18–21 • 8.10 klo 18–21 • 3.11. klo 10–13 Ilmoittautuminen sähköp ostitse osoitteeseen ohjelma@partio .fi viimeistään viikkoa ennen tilaisuutt a.

AIKUISTEN ILTANUO

TIOT

Aikuisten iltanuotiot ova t muutaman tunnin mittaisia vap aamuotoisia tilaisuuksia, joissa tehdää n joka kerta eri aktiviteettia esim. kiip eily, melonta, purjehdus. Tarjolla on yle ensä myös pientä evästä. Aikuisten iltanuotiot ovat oiva paikka myös vapaal le jutustelulle ja kysymyksille. Ei esitietov aatimuksia.

Syksyn iltanuotiot: • 15.8. klo 18–21 • 3.9. klo 17–21 • 22.10. klo 18–21 Tarkista ilmoittautumiso hjeet osoitteesta http://purkki.partio.fi/ piiripalvelee/ aikuiset

PARTIOLÖYLYT

Saunan lauteilla pääsee nyt tutustumaan paikkakunnalle muuttane isiin ja paikallisiin partiolaisiin. Ensilöylyt heitellään 24. 9. klo 18–22 Otaniemen Ossin linnan saunassa (Otakaari 18) ja toistami seen tavataan lokakuun puolella Töölös sä. Seuraa tapahtuman kes kustelua sekä syksyn muuta ohjelmata rjontaa Facebookin ”Aikuiset PäPass a” -ryhmän sivuilta (www.facebook.c om/groups/aikuiset-papassa) ja ilmoit taudu mukaan. Saunamakkarat ja -mais sit tarjoaa PäPa. Omat pyyhkeet mukaan. Ter vetuloa!

Ä N JA MIK O O I T R A T YI T P IVOI? MIKSI LII SSA MOT A N N I M I O PARTIOT iinnosti

ska se k mukaan ko in d h lä i kuitenkin an inta yksenä toim nassa pääsee sä Partiotoim sy u k al in sinaisen Partiotoim dän minua. Var ittaminen. o ainakin mei al ja n o sa ti is ar ar p en st iä la is lapseni p ötä henk antoisaa ty yös saman tekemään paamaan m orukka ja ta p e is m u k m ai sa as mukava si to lippukunn n o ä ll isia. Mei enämme! muita aiku myös kesk in v y h e m viihdym 0 Nainen, 4 intaa hjattua toim sten uorisolle o la n ja n ee en u rt al ä nuo rjota tavaa nähd Halusin ta omita tu ah m ei a n O ss . o a ti oss isia. Par m ta vuoksi. kerran viik it n o u v u inkään m ia, itsensä m is i m ta tu n is u n d on ilman n, ro utumisen upuolen, iä tämän tote ketään suk t ta leikkiä u u n al ta h is i ll o o v en ahd Partio on m lutuksia. Myös aikuin kou suurempia si! en kuin lap ja olla hetk Mies, 42

e hn a tta a a a n n a k a n uk ”Aik uise asti lähteä m n vain e m t do tto , vaikka s it s v iin partioo a p ukädeks i, jon e i ole retkille en to iminta a näh dä e n ko ittais alkitsev inta o te ilevät P ä . aika a ja nu orten s n kiva a.” lasten u n to iminta o k s ilmät, N ainen, 30

en ten jo hta ji ta a r o u n ö y t n an “Yhte is ii hy v in, k u empien im o t a s s or ka n jo hta a. N u , h e ille til a a koke illa ja m oka ta a pitää a nta petta a h e ille jo htao e itää s ko ska itä, että p s e ll e s it mista ja a tekijöihinsä.” lu o tta Mies, 31

“Partio n hieno us on, et tä aik uinen johta ja sa a its oll a mukan a to uh uamas e eikä vain opetta a lapsi sa, a nu or ia. On iha n okei juo ja st su dare iden ka nssa ra a mbora dalla!” Nainen, 24

”Itse olen havainnu t harrastuksen sy ve partioja tk uvasti ajattelu ntävän jo htamis- ja orga ni ani. Myös ovat kehittyneet so intitaidot vu rella miltei hu omaa os ien varmatta, mistä on ollu t hyötyä m uu työnha ussa ja palk n muassa ka neuv luissa.” N ainen, 30 otte-

ta on, ku n “Kaikkein anto is in sellaista, pääsee tekemään jessaa n mitä ei omassa ar työssään a tee. Aika harva sa atemalva lla te sekä su unni la taitoja el et listo a että op isah an excelistä m oo ttor 24 käyttöön.” N ainen,

KUVA TERO HO NKANIEMI

KUVA JUHO KEITAANNIE MI

ta r iittää käy n ”Jo par i aik uis ukema a n uu tta nistämään ja t un ginos issa, to iminta a ka up iminn alle o n jo issa partio to y ntää k uin enemmän kys n a t vo iva t un nyky iset lipp uk ainen, 38 N .” tar jo ta


, jossa varsinainen ippukunta on partion paikallisyhdistys nan jäsenet ovat iältään partiotoiminta tapahtuu. Lippukun ja nuoret kokoontuet 7-vuotiaita ja sitä vanhempia. Laps Lippukuntaa johtaa issä. ryhm sa vat oman ikäkautensa mukaisis o ja erityisesti ajist joht an kunn lippu vapaaehtoisista koostuva htaja. hallitus, etunenässään lippukunnanjo nittelevat ja toteuttavat suun , avat joht et nuor a niss Lippukun sitä, etteikö aikuisia taroita tark toimintaa. Tämä ei kuitenkaan olla kivaa. Päinvastoin! uisi kuul äkin heill i vittaisi mukaan, ja ette itsee saada tukea aikuiselta. Jokainen partiossa toimiva nuori ansa mene hermo, eikä sormi suuSellaiselta tyypiltä, jolta ei ihan heti iselta, joka tarjoaa korvaa Sella n. hun, kun tulee vaikea paikka etee n. Vaikka sitten samalla kun kuunteluun ja idiksiä mennä eteenpäi naa. kuoritaan leirilounaan neljääsataa peru ja 200 henkilön välillä. 20 noin telee vaih koko tien Lippukun a- tai yhteislippukuntia. poik -, Lippukunnat voivat olla joko tyttö oistuneet esimerkiksi meri- tai Lisäksi jotkut lippukunnat ovat erik erätoimintaan. enlaisiin tehtäviin. On Aikuisia tarvitaan lippukunnissa mon mmän aikaa ja paneuvähe tai män kertaluonteisia juttuja ja enem opettaa sammutuspeitteen tumista vaativia tehtäviä. Voisitko sinä tai auttaa partiokämpän käyttöä tai tangoa yhtenä leiripäivänä leipomistalkoissa. Yleisin, ja kattoremontissa tai joulumyyjäisten sopiva tehtävä on ryhmän n hyvi e ekana mieleen tuleva aikuisell änvetäjien tukena, luotsina vetäminen tai vaihtoehtoisesti ryhm sudenpentujen ja seikkailijoitoimiminen. Erityisesti pienimpien, jiä, jotka pystyvät sitoutumaan den ryhmiin kaivataan aikuisia vetä mistaan lapsille. osaa a viikkotoimintaan ja haluavat jaka i oppii monia sellaisia nuor ja i laps ssa Lippukunnan toiminna sä hyötyä. Yhdistyselämän arjen taitoja, joista on aikuiselämäs työelämää, päätöksentekojärperustaidot auttavat ymmärtämään usta. Partiossa nuorikin on koko n jestelmiä ja vaikkapa taloyhtiö een, suunnitellut leiribudosallistunut yhdistyksen vuosikokouks urssien riittämistä. Pienikin jettia ja pohtinut ryhmänjohtajares narvoisia arjen taitoja, hän partiolainen oppii nykyaikana kulla mielipiteensä yhteisessä ista ilma osaa toimia ryhmän jäsenenä, niin, että tavarat löytyvät vielä päätöksenteossa ja pakata reppunsa iolainen osaa kulkea metsässä, viidennenkin telttayön jäljiltä. Part ja omalla porukalla liikkuessa eikä pelkää nukkua ulkona. Retkillä ki ei aina mene niin kuin kaik kun oppii ongelmanratkaisukykyä,

KUVA SUSANN A

Lippukunta on partiolaisen koti

OKSANEN

Partio tapahtuu a s s i n n u k lippu L

KUVA JOON

AS HIRN

elokuvissa.

aan!

uk Tervetuloa m

s

aa yhtey oma lippukunta on ott Helpoin tapa löytää ntekijään: oman kaupunkisi työ önlund, Helsinki: Hanna Gr 1223 rtio.fi, puh: 09 8865 pa d@ lun ron hanna.g d, Espoo: Susanne Nylun 65 1212 88 09 h: pu fi, ept@partio. er, Vantaa: Linda Mann , puh: 09 8865 1217 o.fi rti pa linda.manner@ a pukuntasi osoitteest Voit myös etsiä lähilip et www.liitypartioon.n

www.liitypartioon.net


Hmmm… Aikuisuus?

Kyllä Anna tietää, se on jo aikuinen!” Tämän huudahduksen kuulin sudenpentujen suusta vuosi takaperin retkellä. Ensimmäinen. nen ajatukseni oli, että kuinka niin aikui niin n mite Ja ä. tylsä Minäkö muka? Kuinka tiedän? Aikuisen merkitys on niin sudenpennulle kkuin samoajallekin varmasti monessa tapau ja ä tietä joka nen, ihmi sessa sama: luotettava Ehkä oja. neuv ja apua ä kysy voi osaa, ja jolta aikuierona on se, että sudenpennun silmissä at. uotia 15-v sia ovat lippukunnan kaikki yli lkasai oita tavar en aretk Keväällä lippukunt ä miss n, äksee kysy ivat soitt jat lessaan tarpo in iskel Pohd n. sikaa sijait to varas an kunn lippu olla mielessäni,että lippukunnassa voi tosiaan ! lliset onne Ne . tiedä ihmisiä, jotka eivät asiaa eet ottan t oliva ajat samo llä retke Samaisella n teretken muonituksen hoitaakseen. Kävi össä keitt ssa kemisen meininkiä täynnä oleva ka kuin in kysel n enne pyörähtämässä ja ohim riitiä myks kysy silti a mutt , sujui sujuu. Hyvin oti aina siitä lähtien, että mistä löytyy juust pasn paljo ka höylä, miten uuni toimii ja kuin taa keitetään kolmellekymmenelle. än Kysymyksiin vastaillessani sain pätev täänitses ne an tosia että siitä, sen tutuk muis selviä selviltä tuntuvat jutut eivät olekaan niin josta asioi ja samo telee kaikille. Jokainen opet telin muis ellen hihit seni Itsek sain vaiheessa. kensimmäisiä kertoja kämpän keittössä, kaao sa. kans rin ajapa sen keskellä, oman vartiojoht

Piirinjohtajan viesti

n ja Aikuisen rooli partiossa on tukea laste viiretki in nuorten toimintaa. Juuri sitä tajus kämani illess vasta konlopun aikana tekeväni illespän käyttöä koskeviin kysymyksiin ja auto sa kans ien akass ruok n ttuje ahde en sani täyte pikku tun kohti kämppää. Jos nyt vihdoin suos nee täyty nen, aikui ni hiljaa myöntämään oleva suus myös antaa periksi ja myöntää, ettei aikui tekuvit än pitkä kuin toisin ä, tylsä aan ole laink . hyvin t sasia lin. Partion parissa hallitsen peru ainani oute heikk ja Tunnen omat vahvuuteni utta kin kohtuullisesti. Se tuo lisää itsevarmu n inkii empi suur ua tartt llan uska ja tekemiseen haasteisiin. Vaikka tiedän ja osaan enemmän kuin nuon. rempana, on opittavaa edelleenkin paljo tämä sihän äväk stytt pitkä sillä , näin Hyvä ja. kävisi, jos kaikki asiat olisivat tuttuja juttu nut: opin jo nkin kuite Yhden tärkeän asian olen tietää ymmärrän, ettei aikuisenkaan tarvitse ää pyyt osata hyvä On ea. kaikk aivan ja osata akin muit on apua ja muistaa, että maailmassa tehdä aikuisia. Asioita on paljon mukavampi ossa parti in sillak aikui han yhdessä. Sillä totta kaa. haus olla kin, pitää saa, ja aan Ja niin, sudenpennut osuivat arvauksess , ja tulee in huivi u oikeaan: tiesin mikä solm eipaat Saap ään. tehd se ka kuin osasin neuvoa iAiku ksi. ttävi täyte et suur liian tkaan vät ollee nen oli tässäkin paikallaan. TEKSTI ANNA HAAVIKKO

ON JA MIKÄ MIKSI LIITYIT PARTIO A MOTIVOI? PARTIOTOIMINNASS ostuin partiossa ja aikuisena inn Olin lapsena ja nuorena todella on tus ras elleen, koska har lähtemään mukaan uud ollishd ma a kke kai a voi kokeill monipuolinen. Partiossa kaan kan tä ses mi ittä leik lasten ta jollapurjehduksesta ja Ja voi a. kuj ämiseen ilman tulitik painantaan ja tulen sytytt än täm e sill lap a sta a, kun mahdolli sitä onnistumisen riemu n! kaa mu ellä siiv itse ti see tietys kaiken tekemisen – ja pää n omaltehdä yksin nysväten, vaa ään ösk my ei stä Mitään näi la tutulla kaveriporukalla. Nainen, 32 ilo ja op, koska partion antama Halusin takaisin partioon parhaiten oi tiv mo a kesken. Minu piminen jäi teininä vähän isesta, im opp en uud ja a essäolost aikuisten ja lasten ilo yhd ös my ta. Hyvä partiomieli tulee sekä itsensä voittamises autssä mi ryh äisten lasten toimivan silloin, kun näkee eri-ik a! att som kat en ole än ja sukupu taen ja tukien toisiaan ikä Nainen, 36 ja tiossa pystyn antamaan Minua motivoi se, että par voimakja n mi am use ä ksi my elä saamaan onnistumisen hepiirissä. työelämässä tai edes per kaampina kuin vaikkapa via perhta ma t ova set toimii! Lap Partiomenetelmä todella seurata. oppimistaan on mukava soonallisuuksia ja heidän mielen ää tiosta saa virtaa. Se pit Ne ilmeet, ne ilmeet! Par ailmasta ma lla tio ipussa! Teen par virkeänä ja tunnelman hu parempaa paikkaa. Mies, 28

KUVA TERO

HONKANIE MI

Partiosta saa voimaa

J

uuri tälläkin hetkellä joku pääkaupunkiseutulainen aikuinen antaa elämästään pari tuntia partiolle: opettaa sudenpennun vuolemaan makkaratikkua, miettii retken ruokalistaa, juoksee suunnistusradalla teinien kanssa tai vaikka hioo tulevan vuoden budjettia. Ai miksi? Tässä muutama ajatus siitä, miksi vapaaehtoistyötä partiossa kannattaa tehdä. 1. Voit olla hyödyksi muille. Kun kasvaa tarpeeksi vanhaksi, tulee joululahjojen antamisesta kivempaa kuin niiden saamisesta. Niin on partiossakin. En minäkään istu kokouksissa siksi, että tykkäisin byrokratiasta, rakastaisin ruispaloja (niitä on tarjolla usein!) tai jahtaisin komeita titteleitä. Istun niissä siksi, että uskon tänään tehdyillä päätöksillä olevan valtava merkitys huomisen toimintaan. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että pääkaupunkiseutulaisilla nuorilla ja lapsilla on mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen, josta saa hauskuuden lisäksi eväitä johonkin isompaan. Samasta syystä nousen lämpimästä makuupussista keittämään aamupuuroa retkeläisille tai lähden viikonlopuksi kouluttamaan tulevia johtajia. Eikä se ole marttyyriutta vaan halua varmistaa, että minua tuoreemmilla partiolaisilla on mahdollisuus kokea vähintään yhtä suuria ja mahtavia seikkailuja kuin itse olen saanut kokea. Palkkaa tästä ei tipu, mutta usko pois: toisen saama oivallus tai tyytyväinen virne palkitsee tuhat kertaa paremmin kuin raha. 2. Saat silti enemmän kuin annat. 19-vuotiaana vastasin kaverini kanssa kahdentuhannen ihmisen leiriohjelman järjestämisestä. 23-vuotiaana johdin Espoon ja 26-vuotiaana pääkaupunkiseudun suurinta nuorisojärjestöä. Näistä ja kymmenistä pienemmistä pesteistä olen oppinut käytännön taitojen lisäksi itseluottamusta, nöyryyttä, sitkeyttä – ehkä vähän viisauttakin. Samaa en olisi ikinä saanut irti työelämästä tämänikäisenä. Partiossa eletään enemmän ja kokonaisvaltaisemmin, eikä uuden oppimisella ole yläikärajaa. Innostavan tekemisen ei tarvitse olla kovin suurta. Ensimmäisen oman nuotion sytyttäminen, itsensä ylittäminen erävaelluksella tai hyvän kokouksen vetäminen ovat onnistumisia, jotka saavat jokaisen meistä lämpenemään. 3. Pääset nauramaan! Retkellä näkee enemmän arjen komiikkaa kuin keskiverrolla standup-keikalla. Tuhansien ihmisten tanssiessa leirilaulun tahtiin jäykkiskään ei voi olla heittäytymättä mukaan. Partiotaitokisoissa rämpiessä ei ehdi edes ajatella muuta kuin seuraavan rastin löytymistä. Tämä resepti on toiminut sata vuotta: jo lyhyt hetki partion maailmassa irrottaa täydellisesti raskaammastakin arjesta. Tämä on minun tarinani vapaaehtoistyöstä partiossa. Millaiseksi sinä haluaisit kirjoittaa omasi?


KUVA JUHO KEITAANNIEM I

Tervetuloa mukaan! Tsekkaa lähilippukuntasi netistä osoitteesta www.liitypartioon.net tai soita toimistolle numeroon 09 8865 1200.

Pestitesti

Testaa, minkälainen partiopesti sopii juuri sinulle!

1. OLETKO HARRASTANUT PARTIOTA AIKASEMMIN? A) En ole, aivan uusi harrastus minulle ja mielenkiinnolla odotan mitä se voisi tuoda tullessaan B) Kokeilin lapsena tai nuorena, mutta harrastus ei silloin kiinnostanut C) Olen ollut mukana aikuisenakin mukana ja voisin aloittaa harrastuksen uudelleen KUINKA USEIN VOIT OSALLISTUA PARTIOTOIMINTAAN? A) Useamman kerran viikossa B) Kerran viikossa C) Kerran kahdessa viikossa D) Kerran kuukaudessa E) Harvemmin 3. KUINKA MONTA TUNTIA VIIKOSSA VOIT KÄYTTÄÄ PARTIOON

4. PYSTYTKÖ VARAAMAAN JONKIN SAMAN VIIKONPÄIVÄN PARTIOLLE A) Kyllä B) Ehkä, jos tarve vaatii C) En valitettavasti pysty esimerkiksi töiden takia osallistumaan viikosta aina samaan aikaan 5. AHKEROINTISI JÄLKEEN HALUAT NÄHDÄ A) Tornin, joka on rakennettu lohenpyrstöliitoksilla B) Sudenpennut nukkumassa tyytyväisesti teltassaan C) Vastaavan ja vastattavaa -puolien täsmäävän kirjanpidossa D) Lippukunnan tavarat järjestyksessä oikeilla paikoillaan E) Kokoukseen osallistujia tyydyttävän toimintasuunnitelman

A) 0-1 tuntia B) 1-3 tuntia C) 3-5 tuntia

Tutki mikä pesti sopii sinulle parhaiten! Ympyröi kunkin kysymyksen riviltä oma vastauksesi niin monta kertaa kuin se rivillä esiintyy.

6.MINKÄ NÄISTÄ NÄET MIELUITEN EDESSÄSI

9. MINKÄLAISESTA TOIMINTAMUODOSTA PIDÄT?

A) Kirjoitusvirheettömän hallituksen pöytäkirjan B) Kartan ja suunnistusreitin C) Lippukuntasi vision ja toimintasuunnitelman D) Muonituslaskelman E) Kesäleirin asemakaavan F) Projektisuunnitelman tavoitteet ja toteuttamistavat

A) Pidän lyhyistä ja konkreettisista projekteista, kuten esimerkiksi retken suunnittelusta ja toteutuksesta B) Pidän pitkäjänteisemmästä toiminnan tukemisesta ja kehittämisestä C) Pidän pitkäkestoisesta ja konkreettisesta ryhmässä toimimisesta 10. KUINKA HALUAN HARRASTAA PARTIOTA?

7. KENEN KANSSA TOIMIT MIELUITEN A) Lasten ja nuorten B) Aikuisten 8. MITEN MIELUITEN OSALLISTUN TOIMINTAAN A) Toimintani ohjeistetaan selvästi, ja pääosin riittää että saavun paikalle B) Voin perehtyä asioihin etukäteen ja haluan itse määritellä toimintaani C) Perehdyn hyvin asioihin etukäteen ja haluan olla johtamassa niiden etenemistä

Vastausten lukumäärä:

A) Haluan päästä partiotoiminnan näköalapaikoille vaikuttamaan B) Haluan toimia paikallisesti toiminnallisen partiotoiminnan parissa C) Haluan toimia paikallisesti partiota tukevan toiminnan parissa

SARAKE 1 2 3 4 5 6 1. Kysymys: B B, C C A B,C B, C 2. Kysymys: B, C B A,B D, E B, C B, A 3. Kysymys: A B,C B, C A A, B B, C 4. Kysymys B, C A B, C B, C B, C B, C 5. Kysymys C, E B C, D, E A,D E A, E 6. Kysymys A, F B, D C,D, F B, D F D, E, F 7. Kysymys B A A, B B B A,B 8. Kysymys B B,C C A B B, C 9. Kysymys B C B, C A B, C A, C 10. Kysymys C B C B A B

Huom! Sama vastaus voi liittyä useampaan pestiin.

Tutki nyt mille sarakkeelle sait eniten vastauksia:

1. SARAKE: Olet hyvä pitämään talouden ja dokumentit järjestyksessä. Sinusta tulisi hyvä sihteeri tai lippukunnan talouden hoitaja. Nämä pestit ovat ajankäytöllisesti joustavia ja esimerkiksi hallituksen kokosten ajankohdat voi-

daan sopia yhdessä muun hallituksen kanssa.

johdettavaksi toisen johtajan kanssa.

2. SARAKE: Haluat toimia lasten ja nuorten kanssa, ja voit osallistua säännöllisesti toimintaan. Olisit mainio toimintaryhmän vetäjä, voisit ottaa esimerkiksi sudenpentulauman

3. SARAKE: Olet monipuolinen partiojohtaja, ja pystyt organisoimaan ja johtamaan toimintaa. Sinusta olisi ainesta lippukunnanjohtajaksi. 4. SARAKE: Voit osallistua partiotoimintaan

keikkaluontoisesti, eli voisit osallistua esimerkiksi retkien ja kurssien muonittamiseen tai olla muuten auttavana kätenä käytännön järjestelyissä. 5. SARAKE: Voisit aloittaa partiotoiminnan esimerkiksi piirin luottamushenkilönä,

www.liitypartioon.net

missä pääset tukemaan ja kehittämään partiotoimintaa. 6. SARAKE: Olet projektityyppi, sopisit hyvin esimerkiksi kesäleirien järjestämiseen. Olet aktiivinen partiolainen, joka pitää joustavista aikatauluista.