Page 1

/// Nytt fra HENT AS / mars - juni 2012 ///

- solid, attraktiv og nyskapende

HENT først ute. Sertifisert etter de 3 mest sentrale ISO-standardene.

// 16

Hersleb videregĂĽende skole // 12

Ergonomiprosjekt 2012 // 25

Rema 1000 Kroppanmarka // 26


Folk i HENT Øyvind Stenstad, kalkulasjon/innkjøp - Oslo

Kjell Tangvik, arbeidsleder Bærum idrettspark - Trondheim

Bengt-Erik Wiklund, arbeidsleder Vestby Arena - Trondheim

Torstein Langemyr, anleggsleder Hasleveien barnahage - Oslo

Espen Sjøberg, anleggsleder Bærum idrettspark Oslo Olav Myren, anleggsleder Bærum idrettspark - Trondheim

Lennart Lessnert, prosjektleder Hasleveien barnehage - Oslo

Thomas Zielke, prosjektleder Vestby Arena - Oslo

Ole Kristian Berg, produksjonsdirektør - Oslo

Anders Bull, prosjektleder Bærum idrettspark - Oslo


HENT Magasinet Årgang 6 / Nr. 1 - 2012

Innhold

Ansvarlig utgiver: HENT AS Redaktør: Geir Leseth Produksjon: HENT AS Journalister: Jan K. Jahren Geir Leseth Øyvind Kvarme Anders Bull Endre Persen Lars Chr Christensen Mariann Gryttman Bjørn Jørstad Tom Husby Thomas Kristensen Sigve Hodneland Jarle Skjulsvik Ali Guven Tegn3 AS ARC Arkitekter Snøhetta AS Grafisk utforming: Maiken Johansen Trykk: Fagtrykk

4 6 7 8 10 12 15

Forsidebilde: HENT AS Noe som skal bygges? Ta kontakt med markedsdirektør Knut Alstad Tlf: 72901707 / 97169169 E-post: knut.alstad@hent.no Jobbe for oss? Ta kontakt med personalsjef Terje Hugubakken Tlf: 72901741 / 97137153 E-post: terje.hugubakken@hent.no Samarbeid med oss? Ta kontakt med avdelingssjef kalkulasjon og innkjøp Bjørnar Lund Tlf: 72901759 / 91337032 E-post: bjornar.lund@hent.no

HENT AS Vestre Rosten 79 7075 Tiller Tlf: 72901700 Fax: 72901701 E-post: knut.alstad@hent.no

Visste du at... Vangkroken 3 Peri Vestby Arena Nørvasund skole Hersleb videregående skole Med kompetanse og vilje til å bygge miljøriktig 16 ISO-sertifisering

18 19 20 21 22 24 25 26 28

UCO Bærum idrettspark Høyskolen i Ålesund Jobb for helsa Rema 1000 Kroppanmarka Weber Ergonomiprosjektet 2012 Portrettet - Kåre Myran HENT-kartet

Ingen som oss Vi i HENT har likt å si at vi er litt annerledes enn de andre store entreprenørene i Norge. I januar i år fikk vi bevist dette nok en gang. Som første og eneste entreprenør har HENT blitt sertifisert etter ISO 9001 for kvalitetssikring, ISO 14001 Miljø og HMS–standarden OHSAS 18001 - Ingen Som Oss. Uttrykket har jeg lånt fra HENT sin kvalitetssikringssjef, Endre Persen, som brukte det i forbindelse med er reportasje om nettopp HENT sin ISOsertifiseringsprosess. Kvalitetsavdelingen har gjort en strålende jobb i forbindelse med organisering og tilrettelegging av sertifiseringsarbeidet. Men, æren for at HENT er første entreprenør til å inneha alle de, for byggeindustrien, 3 viktigste ISO-sertifikater tilhører alle ansatte i firmaet. HENT legger i disse dager frem tallene for 2011. For oss, som for landets andre store entreprenører, har 2011 vist seg å være et år med pressede marginer. Vi gikk inn i fjoråret med en forventing om en omsetning på NOK 2,4 milliarder, og med et resultat før skatt på NOK 96 millioner. HENT sin omsetning ble NOK 3,1 milliarder i 2011 som er 700 millioner over budsjett. Dette er en økning på 51% i forhold til omsetningen i 2010. Dette som et resultat av strategisk riktige valg, og stor arbeidsinnsats av HENT sine ansatte. Årsresultatet for 2011 ble til tross for dette likevel ikke ble bedre enn budsjettert. Den nylig fremlagte årsrapporten fra Arbeidsmiljøutvalget er en viktig rapport for HENT. Miljø og bærekraftig utvikling er en av de største utfordringene vi står ovenfor i byggenæringen. Næringen kalles i miljøsammenheng ofte for «40% næringen» – bruker årlig 40% av energien og produserer 40% av avfallet i verden. HENT har lagt ned et betydelig arbeid for å øke kompetanse på miljø- og energiklassifisering av nybygg, spesielt gjelder dette innenfor miljøstandarden BREEAM som nå støttes aktivt av mange byggherrer. HENT tar også miljøansvar i det daglige arbeid på byggeplassene våre. Sorteringsgraden ved våre anlegg økte med 5% i 2011 til 83%, noe som er godt over myndighetskrav. Vi skaper også økt avkastning for våre kunder, fordi verdien på eiendommer med gode miljøytelser nå stiger raskere i verdi enn andre. Miljøarbeid er lønnsomt. I HENT jobber vi alltid mot å forbedre og utvikle oss og skape mer totalverdi for våre kunder. Rapporten fra Arbeidsmiljøutvalget viser videre at HENT med rette kan si at vi er landets beste på sikkerhetsarbeid. Målsetningen for HENT sitt sikkerhetsarbeid i 2012 er nok et år uten fraværsskader. Målet er satt fordi HENT for andre år på rad i 2011 kan fremvise et H-tall lik 0. Unikt blant landets største entreprenører – Ingen Som Oss.

Jan K. Jahren Administrerende direktør i HENT


visste du at...

... avdelingskontor Innlandet med base på Hamar, etter 4 år flyttet fra sine lokaler på Midtstranda til nye lokaler vis a vi Briskeby stadion? ...3 bachelor studenter og 2 masterstudenter skal skrive oppgave for HENT innen tema kvalitetsstyring?

...sykefraværet i HENT for januar var på rekordlave 4,3%?

...HENT skal bygge Dekklager Torgård på Heggstadmoen i Trondheim? Bygningsmassen er 6000 kvadratmeter. 5000 kvadratmeter skal fungere som dekklager, samt dekkskift og servicehall for tungtransport og personbiler. 1000 kvadratmeter utgjør serviceareal og kontor fordelt på 2. etg.

...avdeling kalkulasjon og innkjøp Oslo stiller med blandet dame og herrelag på Holmenkollstaffeten lørdag 12. mai?

…avdeling kalkulasjon og innkjøp Trondheim har kalkulert jobber for 1,5 milliard de første 2 måneder i 2012?

...Quality Hotel Expo på Fornebu åpnet lørdag 10. mars? Vi kommer tilbake med fyldig reportasje i neste nummer av HENT Magasinet.

4

HENT Magasinet

Rune Hammervik er valgt til nytt Hovedverneombud i HENT? Han overtar etter Jan Lystad som frasa seg gjenvalg.


..Lovdata har nye HMS-forskrifter? De nye HMS-forskriftene som trer i kraft 1.1. 2013 er nå publisert på Lovdata. De seks nye forskriftene erstatter 47 av dagens gjeldende forskrifter.

...HMS avdelingen styrker ressursene innenfor miljø, ved å ansette egen Miljøkoordinator? 1. mars starter Ida Fines i rollen og vil etter opplæring styrke vår satsing generelt og konkret i prosjekt med krav om miljøoppfølgingsplaner i en “RIM” funksjon.

Prosjektet «driftsbase Marienborg» i Trondheim har montert en 26 meter lang prefabrikkert smøregrav for tog? Smøregraven er produsert og fraktet fra Tyskland med båt, og videre med langtransport fra Sverige. Stålkonstruksjonen består av to deler som til sammen veien 37 tonn.

...KS-avdelingen har skiftet navn til Kvalitetsavdelingen?

...lærling inntaket er i gang? HENT skal også i år ta inn fem lærlinger innen tømmer og betong

...betongarbeidene ved Nordlandssykehuset i Bodø startet like over nyttår? Arbeider pågår i U2 og U1 med banketter, fundamenter, ringmurer, søyler, vegger og dekker. Det er kun en adkomst til tomten, på de tre andre sidene er det sykehus i drift.

...det er funnet et sverd ved prosjekt Nedre Melhus omsorgssenter? Alt arbeid i den aktuelle traseen hvor sverdet ble funnet fikk stoppordre. Arkeolog startet arbeid ved byggeplass 28. februar.


Vangkroken 3 Tekst: Sigve Hodneland og Jarle Skjulsvik Foto: Ali Guven

HENT AS har nå bygget nye samlokaliserte boliger for personer med funksjonshemming og/eller utviklingshemming for Bærum kommune. Etter Bærum kommunes mål er det etablert 12 leiligheter og medfølgende støttefunksjoner på Vangkroken, og leilighetene har samme form og uttrykk som en hvilken som helst annen leilighet, men er tilpasset universell utforming og Husbankens krav til omsorgsboliger. Videre er noen av leilighetene tilpasset for større rullestoler/hjelpemidler enn de krav som stilles fra Husbanken. Bygget er i to etasjer, samt kjeller. Inngang, heis og trapp ligger midt i bygget. I hver etasje er det 6 boliger med tilhørende fellesarealer. Fellesarealene, kjøkken- og stuearealer, er lagt sentralt som gruppens sosiale tyngdepunkt. Utsikt og tilgang til utearealer er viktige trivselsfaktorer. Fellesarealene og utenforliggende hage/balkong vender mot vest og har fine solforhold. Fellesarealene i 1. etasje har utgang direkte på terreng, mens man fra fellesarealene 2. etasje kommer ut på en stor veranda/terrasse. Kontorer, vaktrom, møterom og tilsvarende ligger sentralt i bygget, umiddelbart innenfor rekkevidde fra trapperommet. Det er et vaktrom i hver etasje og i en nattevaktsituasjon gir plasseringen god kontroll over etasjen med kort avstand til samtlige boliger. Kontorene ligger i 1. etasje, mens møterommet er lagt i 2. etasje over kontorene. Ladestasjonen ligger umiddelbart innenfor inngangen i 1. etasje. I kjelleren ligger personalgarderober, lager, arkiv, boder, renholds sentral og tekniske rom. 6

HENT Magasinet

Leilighetene er tilpasset funksjonshemmede med nødvendig manøvreringsareal for rullestolbrukere. Leiligheten har bad, separat soverom og stue med kjøkkenkrok. Videre er det entré og en liten bod i alle leilighetene. Fra stuen i leilighetene i første etasje er det utgang til hellelagt uteplass på terreng. Tilsvarende er det balkonger i andre etasje. Til samtlige leiligheter hører det bod i kjelleren. Uteområdene i tilknytning til boenhetene ligger skjermet fra trafikkarealene. Solforholdene er gode og det er hyggelige og lune oppholdssoner. En bevisst beplantning, for å skjerme mot omkringliggende bebyggelse, vil bli utført nå på vårparten for å heve kvaliteten på utearealene og skjerme mot innsyn. Utearealene vil også suppleres med frukttrær, busker, staudebed og opphøyde plantekasser for grønnsaker og urter. Prosjektet har bydd på flere utfordringer underveis, spesielt med tanke på den korte byggetiden på kun 8,5 måneder. Byggetomten var meget trang, med strenge krav til logistikk og lagring. En barnehage i full drift rett ved byggeplasssen samt en høyspentmast i umiddelbar nærhet satte også strenge krav til sikkerhet og planlegging for hver enkelt arbeidsoperasjon. Byggets utforming (ref. UU) og begrensede muligheter for arealendringer ga oss lite spillerom både i prosjekterings- og byggefasen. Dialogen med byggherren har derimot vært god gjennom hele prosessen. Bygget ble overlevert 22.desember i fjor til en fornøyd byggherre, og etter endt prøvedriftsperiode i mars i år, har HENT ferdigstilt nok et prosjekt for Bærum kommune.


Br. Ulveseth AS Prosjekt Nykohnborg Skole

Vidar Foldnes, Formann Br. Ulveseth AS, Bergen: „Vi så fordelen med MAXIMO fordi vi kunne jobbe mest mulig fra en side på vegg forskalingen. Det er også trangt og liten plass inn mot fjell på store deler av våre 11m høye vegger, og det er klart stor fordel med minimalt arbeid mellom fjell og forskaling. Vi brukte også trykkmåler for å følge med på støpe trykket.“

PERI SKYDECK Timeverksbesparende PERI SKYDECK er det optimale systemet for kostnadseffektiv forskaling. Ingen deler veier mer enn 15 kg. Drophead funksjon muliggjør tidlig riving og effektivt flytting.

MAXIMO og SKYDECK Kostnadseffektive forskalingssystemer for vegg og dekke

· Industrigata Dråpen Tlf. 32 20 49 40 Tlf. 73 57 50 70 Tlf. 55 98 71 40 Tlf. 51 42 78 15 Tlf. 952 67 000

9 · 3036 Drammen Fax 32 20 49 98 Fax 73 57 50 71 Fax 55 98 71 45 Fax 51 42 78 16

Forskaling Stillas Engineering www.peri.no

NO PERI 12.050

PERI NORGE AS Drammen Avd. Trondheim Avd. Bergen Avd. Stavanger Avd. Ålesund

HENT Magasinet

7


Vestby Arena Tekst: Øyvind Kvarme Illustrasjon: ARC Arkitekter Foto: Mariann Gryttman

HENT er godt i gang med prosjektet Vestby senter som bygges for oppdragsgiver NHP Eiendom AS. NHP AS er et selskap som utvikler og bygger handelsparker for utleie til forretningsdrivende og kjedebutikker som driver forbrukerrettet omsetning over disk. Bygget består av butikkarealer på 2 etasjer, med et samlet areal på ca 30 000 kvadratmeter, som gir plass til 46 butikker når senteret står ferdig om et drøyt år. I tillegg ligger det en parkeringskjeller under bygget med plass til 215 biler, mens utendørsparkering vil bestå av totalt 800 plasser. De omfattende anleggsarbeidene med flytting av svære jordmasser har vært i full gang siden sommeren 2011, betongarbeidene går mot slutten og skal være ferdig før påske 2012. Etter råbyggentreprenøren sikret midlertidig avstiving av bygget er elementmontasjen nå i full gang. To store 220 tonns mobilkraner jobber seg fra midten av senteret og ut med samme hastighet, så alle andre fag kan følger etter samme fremdrift. For å mate de to montasjekranene kjører daglig rund 20-30 elementbiler gjennom anleggsområdet.

8

HENT Magasinet

Tre mindre mobilkraner supplerer montasjen for å utnytte produksjonsarealet optimalt. Etter at elementene av de første 60 meterne av bygget er montert, starter taktekker opp med sin jobb rett over påske, samtidig med ytterveggs- og innerveggs montasje av sandwichvegger. Tekniske fag følger rett etter når innervegger er på plass, kommenterer prosjektleder Thomas Zielke.

> Fakta Sted: Vestby Prosjekttype: Handelspark Omfang: 30 000 kvadratmeter

Byggherre: NHP AS (tidligere Nordiske handelsparker as) Arkitekt: ARC Arkitekter AS Entrepriseform: Totalentreprise


HENT Magasinet

9


Nørvasund skole Tekst: Geir Leseth Illustrasjon: Tegn3 AS

6. februar undertegnet HENT kontrakten med Ålesund Kommunale Eiendom KF om bygging av ny skole i Nørvasund. Prosjektet føyer seg inn i rekken av større skoleprosjekt HENT har ervervet de siste årene. Skolen ligger i et svakt hellende, og til nå uberørt terreng, med skog i landlige omgivelser. Nye Nørvasund skole er en barneskole for klassetrinn 1-7 for 525 ordinære elever pluss inntil 35 elever i forsterket skole klassetrinn 1-10, for barn med sammensatte lærevansker. Prosjektet utføres iht. TEK 10 og som Passivhus. - HENT har opparbeidet seg god erfaring med oppføring av bygninger med passivhusstandard. Å bygge passivhus er ikke mer komplisert enn å bygge «ordinært». De utførende og prosjektledelsen må være ekstra påpasselig med utførelse og kvalitetssikring. Der ligger nøkkelen til vellykket oppføring av passivhus.- forteller prosjektleder Knut Dreier til HENT Magasinet. Prosjektleder Knut Dreier er godt kjent med større byggeprosjekter. Med erfaring fra blant annet Storøya Grendesenter, hvor deler av prosjektet ble utført som passivhus, ligger alt til rette for at Nye Nørvasund skole vil bli en kvalitativ god skole. Prosjektet gjennomføres som en generalentreprise og samlet bruttoareal er 9015 kvadratmeter, med et nettoareal på 6773 kvadratmeter. I tillegg kommer 215 kvadratmeter uisolerte

10 HENT Magasinet

arealer i form av boder. En flerbrukshall skal integreres i bygningskroppen. Konstruksjon For best mulig ivaretakelse av passivhuskravene er de ytre bæreaksene plassert innenfor ytterveggene. For skoledelen brukes 265mm hulldekker i dekke over 1. etasje, og en kombinasjon av 200mm og 265mm hulldekker i dekke over 2. etasje. For adm. fløy og garderober rundt flerbrukshallen brukes 320mm hulldekker både i dekke over 1. etg. og dekke over 2. etg. For taket i flerbrukshallen benyttes SDT1000/600/50 med dobbelt steg og saltaksform. Taket på skoledelen utføres som et tradisjonelt kompakt tak lagt på hulldekkelementer med innvendige taknedløp. I skolebygg, administrasjonsdelen, kunst- og håndtverksdelen og garderober består klimavegger av stenderverk i tre forankret til betongbjelker. ”Gavlvegger” i skolebygg og yttervegger tekniske rom på tak består av klimavegg i stenderverk i tre som utfyllende bindingsverk i stålkonstruksjon. Tekniske anlegg Siden bygget oppføres som passivhus, er behovet for lokal romoppvarming begrenset. For store deler av bygget skal ventilasjonsluften benyttes til dekning av


transmisjons- og infiltrasjonstapet. Utover det installeres radiatorer. Byggets varmekilde er et varmepumpesystem som henter varme fra energibrønner (bergvarme). Det er planlagt å bruke et system med 2 stk varmepumper hver med 2 kompressorer og 2 kondensatorer. Dette for å oppnå gode dellastytelser. Varmepumpene skal kjøres med utetemperaturkompensert kondenseringstemperatur, slik at temperaturløftet på maskinen holdes lavest mulig som igjen gir høy varmefaktor (COP). Undervisningsdelen inkludert administrasjonsdelen, spesialrom og garderober skal sprinkles med standard næringssprinkel. I tillegg oversprinkles alle himlinger over 800 mm og himlinger med høy ”fuelload” (fuelload definerer mengden brennbart materiale innenfor et definert område). Alle lyskurser sentralstyres av et DALI-anlegg via kontaktorer i underfordelingene, og med lokal dagslys sonestyring i de forskjellige arealer som er ut mot vindus arealer for å begrense energibruken. Det skal installeres 2 maskinromløse wireheiser, samt en plattformheis dimensjonert for rullestolbrukere.

Nørvasund Skole. Det skal i alt opparbeides om lag 4 000 kvadratmeter med nytt grøntareal i form av busker, plen (inkl. gummiforsterket gressplen ca. 700 kvadratmeter) og trær. Det skal videre opparbeides nytt trafikkareal på i overkant av 5 300 kvadratmeter i form av adkomstveier og «kiss-and drive-plass», parkering og sykkelparkering. Det er prosjektert for en aktiv bruk av utearealene både i og utenfor ordinær undervisning. I alt skal nesten 6100 kvadratmeter utomhusarealer opparbeides i form av lekeareal, amfi, uteklasserom, trapper, oppholdsareal med belegningsstein, sandbasseng, gummiheller, utendørs sitteplasser. Det er planlagt to flerbruksbaner, en på lekeplassen for 1-4. trinn, og en større for de eldste barna. Det er også planlagt en ballvegg i lekeområdet for 5-7. klassetrinn. Ingen av banene har standard mål, men er dimensjonert og tilpasset området rundt skolen. Skolen skal stå ferdigstilt sommeren 2013.

Omfattende utomhusanlegg For å tilfredsstille krav til universell utforming og for å gi den nye skolen den utomhusmessige signaturen den fortjener legges det stor vekt på kvalitativt gode løsninger ved Nye

HENT Magasinet 11


Hersleb Videregående skole – fugl Phønix fra asken til ilden Tekst: Lars Chr Christensen

Orginaltegning av bygget av arkitekt Harald Aars - Kilde: Arcuno/Undervisningsbygg 2012

Hersleb skole er en arkitektonisk perle fra 1922 og et viktig bygg i norsk skolehistorie. Hovedbygningen har et bruttoareal på ca. 12 000 kvadratmeter og et nettoareal på ca. 9 000 kvadratmeter, og er også på Byantikvarens gule liste. Skolen har vært ungdomsskole, men er nå stengt på grunn av asbest funn. Hersleb skal nå gjenoppstå; totalrehabilitert, revitalisert, og bli en moderne videregående skole – et attraktivt kunnskapsenter. HENT er engasjert i en samspillsprosess sammen med Undervisningsbygg (UBF) og prosjekteringsgruppen for å planlegge et kvalitativt godt og ressursgjerrig prosjekt. Skolehistorisk viktig arkitektonisk perle Hersleb skole ble oppført i 1922 tegnet av arkitekt Harald Aars. Skolen er et viktig anlegg i norsk skolehistorie. Den gang, som nå, var det høyt fokus på å etablere gode skolebygninger. Arkitekturen og bygningsstrukturen i skoleanlegget var nyskapende for sin tid. Et annet karakteristisk moment var den høye kvalitet som ble lagt i utformingen av skolen. Dette skulle være en staselig skolebygning anlagt på Oslos østkant der trangboddhet, mørke bakgårder og klaskedoer fremdeles var realiteten for de fleste. Kravet til kvalitet er gjennomført i alle deler av anlegget, eksteriør så som interiør. Kunst hadde også sin plass. Trappeoppgangen ble utsmykket med veggmalerier utformet av de anerkjente “freskobrødrene”; Alf Rolfsen, Axel Revold og Per Krohg. Foruten veggmaleriene var det opprinnelig dekorasjoner i trapperommenes kassettetak, buer og buehvelv.

12 HENT Magasinet

Fra ungdomsskole til Videregående Skole Hersleb har vært ungdomsskole og planen er å gjøre skolen om til en form for kunnskapssenter med hovedvekt på naturvitenskap, blant annet i samarbeid med Universitetet i Oslo og Botanisk hage. – Etaten foreslår å gjøre det om til en videregående skole med et veldig spennende samarbeid med universitetet med fokus på blant annet biologi, zoologi, miljø og naturvitenskap, sier utdanningsbyråd Torger Ødegaard i 2011 til Østkantavisa. Skolen er også registrert på Byantikvarens Gule liste som bevaringsverdig. Det er derfor en utfordring å bevare særtrekkene til skolen samtidig som det skal bli en moderne og god læringsarena for ungdom. Det er også utfordrende å ta hensyn til miljø og energi krav, og skape et tidsmessig miljøbygg.

“Kunnskapssenter med hovedvekt på naturvitenskap”

Samspill for usikkerhetsreduksjon, kvalitetsforbedring og riktigere kostnadsbilde Ideen med samspill er å engasjere produksjonskunnskap og sikre byggbare og kostnadseffektive løsninger. Samspill skal også bidra til at personene i prosjektet ikke går inn i sine tradisjonelle posisjoner, men at alle bidrar til å få frem gode, byggbare og kostnadseffektive løsninger som skaper en robust og effektiv læringsarena. Byggeprosjektet gjennomføres som en totalentreprise med


Skolegården på Hersleb - Kilde: Ebba Moi 2009

samspill, vederlag etter «kost pluss» -prinsippet målt mot målpris og incitamentsavtale, med basis i NS 3431. UBF’s gjennomføringsmodell for prosjektet er vist under. Fase 1 skal lede til en målpris og deretter er det en tradisjonell totalentreprise kontrakt. UBF bruker følgende definisjoner; Samspill: En samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som er basert på dialog, tillit og åpenhet og med tidlig involvering av partene. Prosjektet gjennomføres under felles målsettinger formulert ved felles aktiviteter og basert på fellesøkonomiske interesser. Målpris: Den beregnede sluttkostnad partene ved utgangen av fase 1 er enige om og har tillitt til at prosjektet kan gjennomføres til. Sluttkostnad: Konstateres i sluttoppgjøret etter overtagelsen og representerer prosjektets reelle totale kostnad inkludert avsetninger for reklamasjonsarbeider, påslag, endringer, tillegg og fradrag. Sluttkostnaden inkluderer alt arbeid utført frem til overtakelse. Alt arbeid deretter dekkes av reklamasjonsavsetningen. HENT - en erfaren samspiller UBF fokuserer også på at byggherre, rådgivere og entreprenør forplikter seg til et åpent, ærlig og tillitsfullt samarbeid.

HENT har gjennomført mange samspillsentrepriser i de senere år. Det er avgjørende for gjennomføring av denne typen prosjekter at partenes samarbeid bygger på ærlighet, respekt, tillit og full åpenhet. For å få dette til på en god måte er involvering et viktig stikkord. En må legge opp til hensiktsmessige formelle møter og rapportering, samt vektlegge en konstruktiv og god samarbeidsform. Dette gjelder for alle prosesser, både mellom byggherren og samspillsentreprenøren, men også mellom de øvrige aktørene i prosjektet. Her er særlig prosjekteringsgruppen og de tekniske underentreprenørene viktige.

“Entreprenør bidrar med gode, byggbare og ressursgjerrige løsninger”

HENT er en av pionerene i gjennomføring av samspillsprosjekter i norsk byggenæring, vi har også videreutviklet samspillsmodellen til å utnytte BIM og åpenBIM aktivt. HENT gjennomfører for tiden også samspillsentreprise for Undervisningsbygg på prosjektet Sandaker 1-10 skole og barnehage. Undervisningsbygg’s gjennomføringsmodell for prosjektet Kilde: UBF 2012

HENT Magasinet 13


Illustrasjoner fra den digitale modell byggeplassen - Kilde: HENT 2012

Prosjektering med modell - Prosjektering v2.0 Med Prosjektering ver 2.0 mener vi modellbasert (BIM) prosjektering hvor modeller brukes i tegningsproduksjon, men også til analyser, simuleringer og til kvalitetssikring. BIM- bruk belønner systematikk i prosjekteringsarbeidet på mange ulike måter. 2.0 Prosjektering med aktiv modellbygging setter også større krav til planlegging av prosjekteringsarbeidet eller den digitale modellbyggingen. På samme måte som vi i produksjon planlegger utførelse med detaljerte fremdriftsplaner, trenger vi også å planlegge prosjekteringsarbeidet - produksjonen på den digitale byggeplassen. Denne nye modellbaserte arbeidsmåten er en utfordring for enhver prosjekteringsgruppe, fordi vår kunnskap og erfaringer i dag baserer seg på mange år med tegningsfokus og fordi få prosjekter har tatt i bruk BIM. Men vi ser at å jobbe i og med modeller åpner opp for økt tverrfaglig forståelse, forbedrer tverrfaglig koordinering og gir klarere og bedre produktforståelse og dermed aktivt bidrar til et bedre samspill. Aktiv modellbruk bedrer samspill Samspillsgruppen og prosjekteringsgruppen bruker modeller aktivt i samspillsfasen, både til å dokumentere egne løsninger, koordinere på tvers av fagene og sikre mengder for kalkulasjon. På den digitale byggeplassen på Hersleb har vi medio mars de første grunnleggende-fagmodellene oppe. For å sikre fornuftig ressursbruk skal vi nå gå inn i en fase for å 1) sikre fremføringskapasitet for tekniske systemer og 2) prøvebygge utvalgte områder (teknisk rom, klasserom, kontor og gang) i bygget for å verifisere løsningsprinsippene. Deretter vil vi 3) «kopiere» ut prinsippene i bygget for å kvalitetssikre disse løsningsmønstrene for å verifisere at teknisk føringskapasitet er tilstrekkelig.

Effektiv modellbygging krever fremdriftsplanlegging I samspillsfasen bruker vi en «involverende planleggingsmetodikk», inspirert av hvordan det arbeides med trimmet bygging i produksjon. Prinsippet er at det utformes en prosjekteringsfremdriftsplan med aktiv involvering av alle fag og spesielt de som skal gjøre jobben. Bildet viser resultatet av en planleggings workshop hvor vi har fått opp gule lapper for fagenes egenaktivitet og for ønsket informasjon/arbeid fra andre fag for å avslutte eget arbeid. De grønne lappene nederst indikerer modellbyggingsresultater.

Modell dokumenterer målpris 1 Grunnlaget for målpris 1 vil også være veldokumentert gjennom samspillsmodellen og være et vedlegg til målprisen. For å sikre målenøyaktighet har det vært gjort oppmålinger på bygget. Vi vurderer også bruk av laserskanning, spesielt i arealer for tekniske rom og noen andre kristisk områder for å sikre tilstrekkelig nøyaktighet på modellene. 14 HENT Magasinet

Planskisse fra planleggings workshop- Kilde: HENT 2012


Med kompetanse og vilje til å bygge miljøriktig Tekst: Tom Husby Foto: Maiken Johansen

Avfalls håndtering på våre byggeplasser har over lengre tid vært ett av HENT sine fokusområder og vi er etter hvert blitt svært gode på sortering! Dette reguleres av byggeteknisk forskrift som stiller følgende krav; • Byggverk skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid slik at avfallsmengder over byggverkets livsløp begrenses til et minimum. • Det skal velges produkter til byggverk som er egnet for ombruk og materialgjenvinning.

gjenvinning av brukt emballasje. Avtalen med myndighetene er basert på prinsippet om at forurenser betaler. Dette er i tråd med norsk og internasjonal miljøpolitikk.

Disse krav innbefatter derimot ikke avfall i form av emballasje som varer til byggeplass som ofte er pakket inn i. Vi skal se litt nærmere på hvordan dette blir håndtert, og hva HENT gjør i denne sammenheng i samarbeid med Grønt Punkt Norge (GPN). GPN drifter returordningene for metall, plast, bølgepapp/massivpapp, drikkekartong og emballasjekartong. Ordningen er basert på avtaler om innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall og er inngått mellom miljøverndepartementet og næringslivet. Eksempelvis blir over 50 % av plastemballasjen som oppstår i det norske næringslivet samlet inn gjennom GPN sitt system og blir materialgjenvunnet. Gode kildesorteringsløsninger og rutiner gir grunnlag for rasjonelle returordninger, der bedrifter erfarer at kildesortering av plastemballasje både er miljøvennlig og kostnadsreduserende. Grønt Punkt Norge har avtaler med over 120 innsamlingsanlegg over hele Norge. Disse er forpliktet til å ta i mot ferdig sortert plastemballasje gratis og sørge for at den sendes videre til gjenvinner.

Bakgrunnen for opprettelsen av materialselskapene og Grønt Punkt Norge var at Miljøverndepartementet på midten av 1990-tallet inngikk bransjeavtaler med norsk næringsliv, der næringslivet påtok seg et utvidet produsentansvar for emballasjens livsløp, inklusive optimering og gjenvinningsmål. Kostnadene forbundet med produsentansvaret dekkes gjennom et vederlag som betales av norske bedrifter. Materialselskapene for de enkelte emballasjetyper ble opprettet i forbindelse med inngåelse av bransjeavtalene, og de var i begynnelsen selv ansvarlig for å kreve inn vederlaget. Grønt Punkt Norge (tidligere Materialretur) ble etablert i 1997 for å effektivisere innkrevingen og gi næringslivet et samkjørt rapporteringspunkt.

Bransjekrav innbefatter at mange innkjøpere herunder Statsbygg og flere statlige departement, stiller nå krav om medlemskap i Grønt Punkt Norge. I tillegg kreves det medlemskap ved flere miljøsertifiseringer. HENT er sitt samfunnsansvar bevisst og har to medlemskap i Grønt Punkt Norge.

Bakgrunn og rammebetingelser; GPN sin målsetting er å utvikle dagens retursystemer slik at vi både økonomisk og miljømessig bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi har som mål å få alle med på næringslivets emballasjedugnad, og når alle bidrar får vi en rettferdig fordeling av kostnadene.

Sammen med våre avtalepartnere både på innsamlings- og gjenvinningssiden, og ikke minst den enkelte avfallsbesitter, både i næringsliv og i husholdningene, skal vi sørge for at Norge står frem som et foregangsland når det gjelder innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. Se www.grontpunkt.no for mer informasjon.

Standard medlemskap innebærer at HENT ved import av varer betaler ett vederlag for emballasjen som tilføres det norske markedet. I praksis betyr dette at vi ber leverandør om å medsende ett skjema sammen med faktura, hvor vekt på emballasje er angitt. HENT rapporterer årlig på dette og betaler vederlag etter gitte satser. Kontroll medlemskap, innebærer at vi stiller krav til våre vareleverandører om medlemskap i GPN, slik at de tar ansvar og betaler vederlag for den emballasjen de benytter. Næringslivet har, gjennom bransjeavtaler med myndighetene, forpliktet seg til å opprette ordninger for innsamling og

HENT Magasinet 15


HENT AS først ute.

Sertifisert etter de 3 mest sentrale ISO-standardene. Tekst: Endre Persen

24. januar i år mottok HENT det synlige beviset på at selskapet er sertifisert etter følgende standarder:

Management System Certificate

sstemmelse med To certify conformity with // Godkjent overen // Styringssystemkravene i henhold til the Management System Requirements of

NS-EN ISO 9001:2008 NS-EN ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 awarded // tildelt

HENT AS

Vestre Rosten 79, 7075 Tiller

ces: Manufacturing/supplying following products/servi ter/tjenester: for produksjon/leveranse av følgende produk

ng av Utvikling, planlegging, prosjektering og byggi nger bygni og er lasjon instal ner, ruksjo anlegg, konst

Certificate No // Sertifikat nr.:

1074 First issued // Utstedt første gang: 2012-01-24 Valid until // Gyldig til: 2015-01-24 Issued // Utstedt: 2012-01-24 Audit: Annual // Oppfølging: Årlig

Managing Director // Daglig leder

16 HENT Magasinet

Technical Manager // teknisk leder

NS-EN ISO 9001:2008 NS-EN ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

(kvalitet) (miljø) (helse og sikkerhet)

Selskapet er de første i bransjen som tar skrittet fullt ut, og legger ikke skjul på at de er stolt over nettopp dette. Markedskrav «Vi konstaterer at så vel myndigheter som markedet i sin helhet er med å skjerper kravene. - Og det er både utviklende og fornuftig» sier markedsdirektør i HENT Knut Alstad. Profesjonelle og dyktige byggherrer skjerper entreprenørene og hele bygge bransjen. Flere av disse framhever at bransjen jevnt over har blitt dyktige på HMS, men at det fremdeles kan skorte noe på miljø- og kvalitetsfokuset. Kvalitetssjef i HENT, Endre Persen, understreker at selskapet ved å gjennomføre en slik bredt anlagt ISO-prosess, har hatt som mål og bevisstgjøre egen organisasjon på den grunnleggende betydningen av et gjennomgående HMS-, miljø- og kvalitetsarbeid, samt vise omverdenen det samme. «Vi er overbevist om at dette vil gi oss bedre kontroll på kritiske prosesser, øke effektiviteten og ytterligere sikre kunden en god byggeprosess og sluttresultat» sier Persen. Forbedring På tross av mye skryt fra revisorene, er administrerende direktør Jan K. Jahren tydelig på at det viktigste denne prosessen har gitt HENT, er motivasjonen for ytterligere å styrke arbeidet med forbedringstiltak. «Mange prosesser er i gang, et godt fundament er lagt . HENT framstår mer enhetlig enn noen gang . Det er enormt mye kompetanse og vilje i organisasjonen, og det er godt å vite at det fortsatt er mye uforløst potensiale her. Dette skal vi jobbe aktivt og systematisk med videre», sier en tydelig stolt Jahren. Valgte Teknologisk Institutt Sertifisering AS (TIS) En sertifiseringsprosess består av forberedelse, planlegging, implementering, etterlevelse og til slutt en sertifiseringsrevisjon. HENT startet prosessen tidlig i 2009. De to første årene var preget av forberedende øvelser, men fra slutten av 2010 ble det satt full trøkk og gitt synlig prioritet til prosessen. Det eksisterende kvalitetsstyringssystemet ble gjennomgått, vasket og ajourført, avdelingene sine prosesser iverksatt parallelt med at hele ledelsesapparatet satte et samlet


bransje, å sertifisere seg på alle 3 ledelsestandardene, HMS, Kvalitet og Miljø. Selskapet har et felles styringssystem som dekker alle tre standardene, og gir dermed et tydelig signal om at HMS, Kvalitet og Miljø er alles business. Revisjonen bekreftet på alle måter dette, sier Skjeldstad. Prossessforståelse Ikke minst kvalitetsstandarden setter fokus på prosessbeskrivelser og forståelse for hvordan disse spiller samme, måles og forbedres. Dette oppleves av mange som et vanskelig område innen kvalitetsstyring. Hva fant dere her?

Revisjonsleder Arne Skjeldstad

fokus. Overordnet dokumentasjon ble ferdigstilt, diskutert og implementert, og et oppdatert kvalitetsstyringssystem ble rullet ut sommeren 2011. Dette er jo på ingen måte slutten, ei heller begynnelsen på slutten, men snarere slutten på begynnelsen, for å omskrive en kjent engelskmann. Men i likhet med de fleste sertifiseringsordninger, kreves det også her at jobben utføres av et akkreditert firma. HENT vurderte flere, men landet til slutt på TIS. Selve revisjonen oppleves for de fleste som en god, gammeldags eksamen. Sommerfugler som flyr ukontrollert omkring i kroppen, mens hodet surrer med mulige spørsmål en vil bli stilt. Men etter den første halvtimen har de fleste «eksamensnervene» og sommerfuglene landet. Selvfølgelig må du prestere, men revisorene fra TIS klarte å skape et samhandlingsklima samtidig som de kontinuerlig vurderte prestasjonene. HENT Magasinets reporter har gått en ekstrarunde med revisorene. Det vil si, vi har prøvd å få noen betraktninger av deres opplevelser fra revisjonene. Med andre ord en noe mer uformell refleksjon i tillegg til den vi finner i selve revisjonsrapporten. Flinke Arne Skjeldstad, du har vært revisjonsleder under alle 10 revisjonsdagene. Hvilke tanker svirret i hode før første møte? - Før oppstarten av sertifiseringen hadde vi hørt ett ord om HENT som gikk igjen fra flere Byggherrer: Flinke! Dette gjaldt gjennomføring av prosjekter, og spesielt innenfor HMS området, men også i de få tilfellene når noe måtte rettes opp. HENT var flinke til å sette på ressurser når noe måtte endres. Det var derfor med spenning vi startet opp sertifiseringen og å prøve å finne ut hva HENT gjorde for å få betegnelsen – flink fra sine kunder. Vi fant fort ut både i den innledende sjekken av dokumentasjonen og ute på prosjektene at det lå en flott kultur på å lære og å bli bedre. Byggherrers økende krav og forventning ble møtt som en utfordring istedenfor oppgitthet. Hamrens masing i Rosenborg om Attityde, Attityde, Attityde var ikke nødvendig å gjenta i HENT sin organisasjon. Store ambisjoner - Ambisjonene innenfor sertifisering var det heller ikke noe å si på siden HENT likegodt valgte som den første innenfor sin

-De beste i klassen måler prestasjon og viser målingene både på prosess og på roller i prosessene. Prosess og rollemålingene gjør best i klassen organisasjoner i stand til å ta bedre beslutninger raskere og på tvers av organisasjonen. Dette gjør også organisasjonene bedre i stand til å kvantifisere kvalitetskostnadene og knytte økonomiske mål til forbedret kvalitets prestasjoner. Visualisering øker evnen til å bedre innsalget av målingen og overvåkingen til organisasjonen. Revisjonen har vist at HENT bruker og vurderer en rekke metoder som Rent Tørt Bygg, Sikker Jobb Aanalyse, Rett Jobb Aanalyse, HENT-metoden, Trimmet Bygging, Null feil, S-kurver. Bruk av metoder og verktøy er et viktig steg på å bygge en forbedringskultur. Metodene og verktøyene virker først når de brukes. Det vil være iveren og dyktigheten til de som bruker verktøyene som gjør dem kraftige. Det er vår oppfatning at HENT har attityden og metodene for å få til en god forbedringskultur. Utfordringen er å få implementert de valgte metodene i en organisasjon i kraftig vekst. Revisjonen viste at verktøyene / metodene RTB, SJA, RJA og Null feil gav gode effekter. Blant de 25%-beste uavhengig av bransje Skjeldstad understreker at HENT har et unikt utgangspunkt for ytterligere å styrke egen posisjon i markedet. –Under revisjonen gjorde vi totalt 12 Observasjoner som det heter på fagspråket. Ingen av disse ble kategorisert som Avvik! Går en gjennom statistikken, vil en finne at det er mindre enn 25% av alle som er sertifisert som har tilsvarende score. - Og prestasjonen blir ikke mindre av at selskapet like godt klemte til med 3 standarder i samme smellen. Hva nå? -Fra nå, kan det bare gå en vei, sier Skjeldstad med et lunt smil. - Det er lagt et solid fundament og nå bør organisasjonen bruke denne som utgangspunkt for videre utvikling og forbedring. Om jeg skal peke på noen viktige områder framover, vil jeg bla framheve følgende: • Videreutvikle nøkkeltallene knyttet til prosessene. • Etablere trenddata, bla med støtte i data fra avviksanalysene. Dette kan gi et verdifullt bidrag mht å identifisere begynnende utfordringer / risiko, og dermed grunnlag for å prioritere forbedringstiltak. • Økt fokus på leverandør/UE-leddet mht å stille krav, spre kunnskap og heve kvaliteten i bransjen - La meg likevel heve en hyggelig pekefinger til slutt: Gap ikke for høyt! Det er mange med kompetanse og vilje i organisasjonen. Utfordringen ligger derfor like mye på å unngå og prioritere for mange forbedringsområder av gangen.


www.uco.no

UCO har alltid hatt et høyt fokus på HMS og vi jobber målrettet for å unngå ulykker og skader, både ved arbeid for våre kunder og internt ved egne avdelinger.

Profesjonelle kunder Tekst og bilder: Rune Vilhelmsen, UCO Trondheim

Vi i UCO har spesialisert oss på å betjene kunder i det profesjonelle marked med komplette utleie- og serviceleveranser. I de siste årene, har samarbeidet med HENT blitt stadig tettere til å fremstå i dag som et gjensidig tillitsforhold mellom to vinnende parter. HENT er UCO’s prioriterte hovedkunde og en klar hovedmålsetting er at prosjektene skal være fornøyde med alle leveranser. Det er viktig for oss å bli gjenkjent med UCO – service, derfor setter vi stor pris på direkte tilbakemeldinger dersom du har tips eller ideer om hvordan vi kan bli enda bedre. UCO – komplett hovedleverandør med DRIFTSGARANTI Som største leverandør til HENT på utleiemateriell, arbeider UCO kontinuerlig med å kunne tilby de beste løsningsvalgene, - til ethvert behov. Lønnsomheten i det å leie maskiner og utstyr, ligger først og fremst i hvilken samlet nytteverdi leveransen har. Det betyr at vi må sørge for komplette leveranser, at utstyret har høy driftsikkerhet og at det leveres til avtalt tid. UCO DRIFTSGARANTI lover at maskiner som ikke holder avtalt driftsikkerhet, blir byttet eller reparert i løpet av 4 timer (Tillegg for reisetid). Denne garantien er UCO alene om i Norsk utleiebransje og betyr i praksis at dersom UCO ikke utfører dette innen tidsfristen,

krediteres leie etter fastsatte bestemmelser. Se gjerne vår hjemmeside: www.uco.no for mer informasjon om UCO DRIFTSGARANTI. Med trygge leveranser som hovedmål, er UCO i forkant med å finne frem til produktnyheter som kan lette de enkelte arbeidsoperasjonene og dermed gjøre driften i prosjektene enda mer effektive og lønnsomme. UCO med HMS i fokus UCO har alltid hatt et høyt fokus på HMS og vi jobber målrettet for å unngå ulykker og skader, både ved arbeid for våre kunder og internt ved egne avdelinger. Alle ansatte har et egenansvar i å melde fra om ethvert tilløp til risikofylt arbeid. HMS -arbeidet blir jevnlig revidert og resultatene bruker vi blant annet til å trygge forholdene i våre kundeleveranser. Ved alltid å sette sikkerhet øverst på dagsorden, kan vi sammen med våre kunder, finne de tryggeste måtene å jobbe på. UCO – trygghet for mennesker og miljø UCO er sertifisert som sakkyndig bedrift for kontroll og vedlikehold av løfteinnretninger og masseforflytningsutstyr. Dette gir deg som kunde trygghet ved at vi kun leverer utstyr som er kontrollert og godkjent. I tillegg er UCO miljøsertifisert etter standarden NS EN ISO 14001. Dette øker vår evne til

å håndtere miljøspørsmål og er et klart konkurransefortrinn, der det i første rekke gjelder å omsette teori til handling. Det er stadig mer aktuelt å bringe inn virkningsfulle miljøtiltak i de ulike byggeprosessene. UCO vil gjerne spille på lag med prosjektene om å ta et felles løft for miljøvennlige løsninger, - til gjensidig ansvar og nytte. Ved å benytte en eller flere av våre tjenestetilbud, vil du derfor tilføre ditt prosjekt enda flere miljøgevinster enn de du allerede har planlagt. Nyhet: Brakker TEK 2010 Ved innføring av teknisk forskrift TEK 2010, har det kommet nye krav til innemiljø i arbeidsbrakker. Dette har medført at alle nye, midlertidige lokaler som produseres i Norge, skal leveres i henhold til ny standard. I praksis gir dette mange fordeler, både med tanke på miljøbesparelser og ikke minst for trivsel og helse til menneskene som skal oppholde seg i et brakkemiljø. Blant annet har de nye brakkene blitt mye større og romsligere, de har balansert ventilasjon og er langt mer energieffektive enn sine forgjengere. UCO har lenge sett frem til å kunne levere disse flotte brakkeløsningene og vi prosjekterer gjerne en ny TEK2010 – rigg til ditt neste oppdrag. Ta gjerne kontakt med din nærmeste UCOavdeling, så forteller vi deg mer om dette.

Nyhet: UCO nå med klatrestillaser, – effektiv adkomst til fasader

18 HENT Magasinet

UCO har nylig komplettert sitt produktsortiment ved å investere i arbeidsplattformer, nærmere bestemt, klatrestillaser til bruk ved alle typer fasadearbeid. Vi har lenge savnet dette utstyret i egen utleiepark og har med dette, gleden av å kunne tilfredsstille nesten ethvert behov for adkomstutstyr i høyde eller fasade, enten du har behov for å transportere personer, materialer eller begge deler. Bruk av motoriserte arbeidsplattformer, kan i mange tilfeller utgjøre store besparelser fremfor å benytte tradisjonelle stillaser. Et godt eksempel på dette, er UCO’s levering til det store HENT – prosjektet for Aker Solutions i Stavanger. Blant mange andre komplette leveranser, har UCO levert hele 12 arbeidsplattformer i kontinuerlig drift, tidsbesparende og lønnsomt. Vi viser deg gjerne hvilke øvrige fordeler det er ved å bruke disse produktene.


Status Bærum idrettspark ved utgangen av februar 2012 Tekst: Anders Bull

Foto: Øyvind Kvarme

Bærum Idrettspark er en totalentreprisekontrakt for Bærum kommune Eiendom med totalt 15 800 kvadratmeter som omfatter en friidrettshall, flerbrukshall, fotballhall og et mellombygg. Idrettsparkens mellombygg vil huse adkomst, garderober, publikumsarealer og tekniske- og driftsarealer. Grunnen består av til dels dårlig leire og bygget er fundamentert på trykkpeler i 9 m rutenett på en 350 mm tykk etterspent betongbunnplate. Bygget skal føres opp med 860 tonn stål, ca. 2500 kvadratmeter med hulldekke og 6300 kvadratmeter med Paroc elementer. Prosjektet startet 15. juli 2011, der grunnentreprenøren planerte byggegropen for peling. Forsinkelse ved tegningsunderlag og en meget våt august vanskeliggjorde overholdelse av planlagt fremdrift ved prosjektet. Da jordskjelvsanalyser og fundamenttegninger endelig forelå viste denne at det var nødvendig og øke antall peler fra 400 til 525 stk., og ringmur rundt mesteparten av bygget måtte etableres. Deler av byggegropen hadde så dårlig grunnforhold at anleggsveier med over 2.0 m tykkelse ikke bar betong peleriggene. En lettere stålkjernerigg ble satt inn for å fundamentere i disse områdene, samt at det måtte settes erstatningspeler der rammede betongpeler ikke fikk bergfeste. En dyrekjøpt lekse vi har erfart ved prosjektet er tilfeller der dybde til fjell var for liten til å mobilisere stabilitet i leirmassene for pelene. Ved tilfeller med under 3 meter fra rammenivå tok prosjektledelsen avgjørelsen på bakgrunn av anbefalinger fra peleentreprenør og rådgivende ingeniør

om å grave ned til fjell, pigge ut en berghylle og støpe opp betongpilarer. I retrospekt viste dette seg å være en uforholdsmessig dyr og tidkrevende operasjon. Da det var en borerigg på plassen ville den korrekte avgjørelsen vært å sette disse som stålkjernepeler. Disse riggene må ofte bestilles noen uker i forveien og har en oppriggingskostnad på ca. kr. 35 000, men veiet opp mot besparelser i utgraving og omfylling med setningsbestandige masser blir besparelsene store ved kun et fåtalls peler. Betongarbeidene ble som et resultat av økt omfang fundamenter, og utfordringer rundt pelearbeider, presset ut i vintermånedene. En snefattig periode mellom desember og begynnelsen av februar var medvirkende til at vi klarte å nå de store milepelene ihht. revidert fremdrift. Den 2. februar 2012 ble det støpt 2 000 kvadratmeter dekke med totalt 700 kubikkmeter betong på under 9,5 timer, med leveranse fra 3 blandeverk og 117 betongbiler. All ære går til Zucotec, Norbetong og Betong- og Industrigulv som under ledelse av prosjektledelsen fra HENT, representert ved Kjell Tangvik og Olav Myren, leverte en enorm vinterstøp. Hvis det ikke motbevises i neste utgave av HENT-magasinet, påberoper prosjektet seg en HENT-rekord hva gjelder gjennomsnittlig leveranse av betong per time på 74 m3 i -8⁰C. Den 20. februar rullet 1. lass med stål inn fra Nederland. På bildet kan man se stål- og hulldekkemontasje for mellombygget ved utgangen av februar.

HENT Magasinet 19


LAB-bygget ved Høgskolen i Ålesund Tekst: Geir Leseth

Foto: Thomas Kristensen

Byggene knyttet til Høgskolen i Ålesund (HiÅ) har gjennomgått en årelang rehabiliteringsprosess. Siste prosjekt ut i den sammenheng er «Lab-bygget». Rett før julestria i fjor skulle avsluttes kunne Kalkulasjons- og Innkjøpssjef i Trondheim, Bjørnar Lund, signere kontrakten på vegne av HENT. Om HiÅ Høgskolen i Ålesund ble etablert 1. august 1994 og har i dag vel omkring 2000 studenter og 180 ansatte. Høgskolen er en av 24 statlige høgskoler i Norge og er et resultat av at fem statlige høgskoler i Ålesund ble slått sammen som en del av Høgskolereformen i 1994. Høgskolen tilbyr vel 100 fag- og profesjonsstudier innen ingeniørfag, sykepleie, bioingeniør, fiskeri- og økonomisk-administrative fag. HENT har en lang og god referansebank knyttet til nybygg og rehabilitering av skolebygg. Å få mulighet til å benytte nettopp denne kunnskapen på et skoleprosjekt i Ålesund er veldig positivt. Byggherre i prosjektet er Statsbygg, og prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise. Når HENT Magasinet går i trykken har arbeidene pågått i en drøy måned, og en fornøyd prosjektleder, Kjell Ulriksen, forteller. – Vi er godt i gang med arbeidene, og har påbegynt saneringsarbeidene i det berammede bygget. Jeg er ikke i tvil om at dette blir et godt prosjekt for både byggherre og HENT, og at vi vil overlevere et flott rehabilitert bygg når vi avslutter prosjektet i desember i år. At vi i stort sett skal forholde oss til innvendige arbeider er

20 HENT Magasinet

heller ikke å forakte nå når vinteren står på som verst. Det har vært mye vind i distriktet i vinter, som andre prosjekt i området har slitt med. Dette er vi heldigvis i stor grad forskånet for på dette prosjektet. Leveransen Konkurransen ved Høgskolen i Ålesund ble vunnet etter at Statsbygg gjennomførte forhandlinger med HENT og et utvalg andre entreprenører. Denne besparelsesrunden sparte prosjektet for om lag NOK 12 millioner. Den endelige kontraktssummen ble på i NOK 56,5 millioner. Leveransen omfatter blant annet innvendig ombygging av undervisningsarealer, med nye planløsninger. For å kunne begynne dette arbeidet må det gjennomføres omfattende rivningsarbeider av vegger, dekker og eksisterende trapper. Oppbyggingen medfører plasstøping av nye etasjerepoer og trapper. Utvendig skal det støpes en ny HC rampe og ny trapp for tilkomst til bygget. Innvendig kommer nye innredninger i form av systemhimlinger, gulvbelegg, mur- og betongrehabilitering, leveranse av nytt inngangsparti i glass og aluminium og belegg på tak. I tillegg skal det leveres nytt elektrisitets, tele- og automasjonssystem. Ny maskinromsløs heis skal også installeres i forbindelse med bygging av det nye inngangspartiet. Det skal videre leveres nytt VVS-teknisk anlegg, inkludert nytt sprinkleranlegg. Lab-bygget ligger inne på selve Høgskole-området. Høgskolen er i full drift i anleggsperioden. Dette setter høye krav til Helse,- miljø- og sikkerhetsarbeidet i driftsperioden.


Hvis du blir sykmeldt… ..kan kolleger og jobben være god medisin

Arbeid er bra for helsa. Noen ganger er sykmelding ikke til å unngå. Men for de aller fleste er det positivt for helsa å jobbe noe samtidig. Tilrettelegging på arbeidsplassen og gradert sykmelding åpner for det.

www.jobbforhelsa.no

Du skal få hjelp. Hvis sykmeldingen blir langvarig, har arbeidsgiveren og legen eller behandleren din ansvar for å få deg tilbake på jobben. Du kan også få hjelp av tillitsvalgte, verneombud og bedriftshelsetjeneste.

Dette kan du gjøre. Du har ansvar for å medvirke. På nettsiden jobbforhelsa.no finner du regler, hjelpemidler og erfaringer som kan være til nytte. Utgangspunkt

Helsedirektoratet | NAV | Arbeidstilsynet


Rema 1000 Kroppanmarka

Rema 1000 Kroppanmarka Tekst: Geir Leseth

Illustrasjon: Snøhetta AS

Lenge har beboerne i Kroppanmarka i Trondheim vært nødt til å vente før de fikk sin første nærbutikk. Men den som venter på noe godt, kan da også få Norges første REMA 1000 butikk tegnet av akitektkontoret Snøhetta AS. Snøhetta AS har en meget imponerende referansebank å vise til, med blant andre det nye oprahuset i Oslo, biblioteket i Alexandria og minnesmerket etter 11 september 22 HENT Magasinet

i New York; og nå REMA 1000 i Kroppanmarka i Trondheim. HENT har bygd flere butikker og handelsparker for selskaper knyttet til Reitangruppen AS. De store utbyggingene for Nordiske Handelsparker på Lade og Tiller, og det pågående prosjektet på Vestby er eksempler på dette. Når vi i uke 8 i år fikk bestillingsbrev på prosjektet i Kroppanmarka, var det første gang HENT skulle bygge noe som er tegnet av Snøhetta


AS. Dette gjør prosjektet spennende på flere områder. Arkitekturen i seg selv er en ting, men også andre materialvalg enn hva vi vanligvis ser i denne typen bygg er introdusert i prosjektet. Et eksempel på dette er bruk av Aerogelfelter i fasaden. Aerogel er et alternativ til glass. Materialet slipper inn dagslys, men isolerer bedre enn tradisjonelle glassflater. Det bryter også lyset på en annerledes måte, slik at en unngår blendingseffekt. Fasaden rundt inngangspartiet dekkes med sibirsk lerk. Spilene spenner 9 meter på det høyeste. Dette arkitektoniske grepet er tatt for å ta igjen omkringliggende elementer; skogen i bakkant av tomta. For videre å knytte det modernistiske uttrykket til naturen omkring er det valgt å tekke taket med Sedumtak. I tillegg til det naturlige estetiske fortrinnet et Sedumtak kan utgjøre er det også fordeler knyttet fordrøyning.

Snøhetta er at konseptet skal kunne gjenbrukes på andre prosjekter. For å ivareta lokale variasjoner, endres løsning for inngangsparti fra prosjekt til prosjekt, og tilpasses miljøet på de forskjellige stedene der konseptet benyttes. Prosjektet i Kroppanmarka er også en prøveklut for nye tekniske løsninger for Rema 1000. Remas tekniske spesifikasjon har vært uendret over lengre tid, men selv om konseptet pr i dag er billig i investeringskostnad, har de nå valgt å se på muligheter for besparelser over tid. Dette ved å øke investeringskostnaden, og spare driftsutgifter. Sintef har vært engasjert for å utforme en ny teknisk løsning. Hovedtanker i løsningen er oppvarming ved hjelp av jordvarme, minimal elektrisk oppvarming, minimere bruken av elektrisk lys grunnet bedre dagslysinnslipp (ref. store felter med Aerogel), og gjenvinning og magasinering av overskuddsvarme fra butikkens kjøle- og fryseanlegg.

Tanken bak REMA 1000 butikken i Kroppanmarka er den første av flere som skal bygges rundt om i landet basert på det samme arkitektonisk konseptet. Tankene til Rema Eiendom og

At HENT har fått mulighet til å være med å bygge dette pilotprosjektet er både spennende og gir oss mulighet til å høste ny lærdom. HENT Magasinet 23


100% Weber 100% rett

Ingen legger mer gulv i Norge enn våre Weber Gulventreprenører. Bare i forrige uke la de 38.400 m2 Noen jobber bør rett og slett overlates til spesialistene. Som det å legge gulv, for eksempel. Sertifiserte Weber Gulventreprenører er spesialutdannede fagfolk og firmaer som utfører komplette gulvarbeider: Fra tradisjonell avretting til avanserte spesialgulv. Sertifiseringen oppnås etter endt opplæring i regi av Weber og dekker alle områder innen gulvavretting. Når du bruker en Sertifisert Weber Gulventreprenør, får du de nyeste løsningene innenfor gulvteknologi. Det betyr at du får et ferdig gulv etter funksjoner og spesifikasjoner tilpasset prosjektet. Ta kontakt med oss i Weber, så henviser vi deg til din nærmeste Sertifiserte Weber Gulventreprenør. Med rett til å legge gulv.

24 HENT Magasinet

w w w. w e b e r- n o r g e . n o


Ergonomiprosjekt 2012 - Fokus på de «De langsomme ulykkene» Tekst: Bjørn Jørstad

Foto: AkitMed

I løpet av våren og sommeren 2012 gjennomfører HENT et prosjekt som retter fokus mot arbeidsoppgavene til fagarbeiderne i produksjonen, og da spesielt tunge og ensformige oppgaver. Etter en såkalt «Ergorisk»-kartlegging utført av bedriftshelsetjenesten i 2011, på oppdrag fra AMU i HENT, ble det klart at enkelte arbeidsoperasjoner befinner seg i «rød sone». Dette innebærer en høy risiko for å utvikle muskel- og skjelettplager over tid, og tiltak er påkrevd. Denne typen skader får ikke de store overskriftene, men de «kommer snikende» gradvis og fører typisk til gjentatt sykefravær. Selv om HENT sine byggeplasser er sikrere enn noen gang er det lett å glemme disse «langsomme ulykkene». Det ble derfor nedsatt en prosjektgruppe bestående av bedriftshelsetjenesten, en HMS-sjef, en mannskapsansvarlig og to erfarne fagarbeidere. I planleggingsfasen har Bedriftshelsetjenesten bidratt med faglig input og NAV Arbeidslivssenter har tilstått prosjektet et tilskudd på kr 350000,-. NAV Arbeidslivssenter vil i tillegg til å ha en rådgivende funksjon. Prosjektplanen ble vedtatt av ledelsen den 30. januar i år, og det er avsatt midler til gjennomføring i 2. og 3. kvartal 2012. «Det skal være mulig å bygge hus, og samtidig beholde helsa», var et av utsagnene som kom i prosjektgruppa. Derfor skal de produksjonsansatte nå delta i et opplegg med fokus på egne arbeidsmetoder, hvordan arbeidshelsen påvirkes og hvilke alternativ som finnes. De skal evaluere konkret hvordan de fysisk utfører ulike arbeidsoperasjoner i dag, og deretter finne og prøve ut forbedringsmuligheter. Dette kan omhandle alt fra arbeidsteknikk, kroppsbruk og egne fysiske forutsetninger, via arbeidsflyt og rotasjon av oppgaver, til valg av materialer og hjelpemidler. Hensikten er å løfte ergonomi på agendaen både på byggeplassene og i ledelsen med mål om å forebygge unødvendige helseplager og tilhørende sykefravær. Prosjektet vil bestå av flere deler, der de to fagarbeiderne i prosjektgruppa vil være nøkkelpersoner med tanke på

gjennomføringen. En sentral del vil være «workshops» ute på byggeplassene. Håndverkerne våre får da presentert en del grunnleggende temaer omkring ergonomi, belastning og overbelastning. Videre blir det felles befaring på anlegget for å se på konkrete gjenkjennelige arbeidsoperasjoner. Da vil de også bli utfordret til å tenke kreativt; hvordan jobber vi i dag? Hvordan planlegger og organiserer vi oppgavene? Kan vi jobbe smartere? Tar vi uheldige snarveier? Kan vi løfte sammen? Kanskje kan vi skyve i stedet for å bære? Bedriftshelsetjenesten vil delta underveis med fysioterapeut som bidra og veilede i ergonomifaglige vurderinger. I tillegg setter vi av tid til enkelte utvidete lunsjpauser gjennom prosjektperioden. Dette er halvtimes samlinger til påfyll av kunnskap og deling av erfaringer og tips – for å opprettholde bevisstheten omkring ergonomi og de justeringene som skal prøves ut. I arbeidshverdagen vil fadderne dra rundt og besøke prosjektene for å sikre erfaringsoverføring og holde liv i en slags daglig diskusjon blant de ansatte omkring de gode ergonomiske løsningene. De lokale verneombudene har allerede fått en innføring i prosjektet, og vil være sentrale personer når det gjelder å opprettholde ergonomifokuset på den ukentlige vernerunden og i arbeidshverdagen for øvrig – også etter at prosjektet er avsluttet. Videre er det tanken at prosjektet skal munne ut i anvendbare sluttprodukt i form av en «tenk smart»-brosjyre til de ansatte, samt e-læringskurs til bruk i opplæringsøyemed og som alternativ oppgave ved behov for tilrettelagt arbeid. I sluttfasen vil prosjektet evalueres på nytt med kartleggingsverktøyet «Ergorisk». Forhåpentlig vil vi ikke lenger «se rødt» når det gjelder de tyngste arbeidsoperasjonene. På litt lengre sikt må det også være lov forvente utslag på sykefraværsstatistikken i positiv retning. I så fall vil investeringen i et slikt prosjekt være direkte lønnsomt for både arbeidsgiver og de ansatte. HENT Magasinet 25


Godhjertet hardhaus Tekst: Geir Leseth

Foto: HENT AS

Jeg klarer ikke helt å bestemme meg om mannen som sitter overfor meg har forsøkt å barbere seg i dag eller ikke. Jeg får meg ikke til å spørre heller. Det er vel ikke slikt en spør mannen som har ledet HMSrevolusjonen i HENT om. Helse-, Miljø og Sikkerhetssjef, Kåre Myran, utstråler en bestemt, men likevel god personlighet. Når du har møtt han skjønner du at det ikke er tilfeldig at nettopp han har vært i stand til å eliminere holdningen, i et av landets største entreprenørfirma, om at «hendelige uhell må en leve med i byggebransjen» En må gå så langt en bare kan inn i Namdalen, for å komme til HMS-sjef Kåre Myran sitt barndomshjem. Om det er oppvekst på grensa til Nord-Norge eller familiens jernbanebakgrunn som har lagt grunnlaget for Kåre sin utilslørte ærlighet og rettfra-levra holdning vites ikke, men det er sistnevnte som kan ta æren for at han hadde 5 ulike bosteder før konfirmasjonen. - Jeg skal heller ikke se bort fra at noe av min politiske grunnholdning har røtter fra dette, kan Myran fortelle. Jeg var en del av de røde ungdommene på 70-tallet, og har også bakgrunn fra jobb i gruvene på Malm. Til tross for åpenbare gode teoretiske kunnskaper lå ikke akademia for Kåre Myran. - Jeg begynte på NTH (les. NTNU red anm) i begynnelsen av 70-tallet. Jeg var til stede på to forelesninger før det ble klart for meg at dette ikke var min vei å gå. Dagen etter at dette valget var tatt begynte jeg å arbeide ved Ila&Lilleby Smelteverk i Trondheim. Der jobbet jeg sammenhengende i 30 år, frem til nedleggelsen i 2003. Å skifte arbeidsgiver etter å ha vært ett sted i 30 år, er veldig spesielt. Etter 5 minutter sammen med Jan Jahren ved intervjuet til HMS-koordinator, i det som den gang het Heimdal Entreprenør, visste jeg at dette kom til å bli veldig bra. Og det har det blitt. Dyktige mennesker med høy arbeidsvilje vil alltid klare å oppnå gode resultat. Dette, sammen med direktørens vilje – og mot – til å prøve nye og utradisjonelle metoder, er en nøkkel til HENT sin suksess på HMS-siden. Jeg kom til Jan som relativt fersk HMS-leder i 2004 og sa at jeg ønsket å legge om vernearbeidet i bedriften ved å lage egne «gerilja-tropper» som går ut på byggeplassene for å påse at HMS-regler blir fulgt. Jan likte ideen, og i dag har vi en HMS-avdeling bestående av 23 kvinner og menn – derav 19 profesjonelle HMS–koordinatorer som støtter opp prosjektene med praktisk HMS-oppfølgning. Resultat av dette er at vi faktisk er bransjeledende på HMS, etter all målbar offentlig statistikk. I disse dager ansetter vi også egen miljøkoordinator som sammen med Miljøleder Tom Husby skal bidra til at vi kan si det samme om vår miljø-oppfølging om noen år. At HENT nå er ISO-sertifisert for helse, miljø og sikkerhetsarbeid, og for ytre miljø, viser bare hvor viktig disse temaene er for ledelsen, og firmaet ellers. I dag utgjør forhold omkring HMS,

26 HENT Magasinet

Kvalitetssikring og Miljø ofte en stor av anbudsgrunnlaget hos enkelte større byggherrer. - Det var et steg for HENT å bevisstgjøre prosesser etter ISO-standarden. Likevel lå mye av metodikken knyttet til rutiner og arbeidsdokumenter på plass i det vi startet ISOsertifiseringsprosessen for et års tid siden. «ISO-tankegangen» om målbare prosesser og kontinuerlig forbedring har lenge vært lagt til grunn i vår arbeidshverdag i HENT, forteller Myran videre. - I tillegg til tradisjonell sikkerhet og ytre miljø, er arbeidsforhold for utenlandsk arbeidskraft og tiltak mot sosial dumping en viktig del av HMS-avdelingens arbeidsområde. Og trivsel. Og kommunikasjon. Og ergonomi. I 2012 skal vi gjennomføre en stor ergonomikampanje rettet mot de timelønte i HENT i samarbeid med Aktimed og NAV. Vi har store forventninger til denne. Med så mange forskjellige oppgaver er det en nødvendighet å ha en avdeling med dyktige og selvstendige medarbeidere. Det har vi i HMS-avdelingen, og det passer bra – all den tid jeg i HENT-målestokk er en gammel mann, smiler Kåre. - Jeg ble jo tilbudt rullator allerede da jeg kom til HENT i 2003. Det er ikke enkelt å få Kåre til å skifte tema når han snakker om helse, miljø og sikkerhet. Jeg klarer likevel å få dyttet inn et lite spørsmål om hobbyer. - Jeg liker friluftsliv og er mye ute, både sommer og vinter. De siste årene er det blitt en del småviltjakt oppe i Namdalen. Antallet tomhylser står riktig nok ikke helt i forhold til antall treff, kan Kåre fortelle med et stort smil. - Men når det er sagt så er selve turen vel så viktig som jakta og det ligger i hvert fall ei tiursteik i fryseren og venter på den riktige anledningen. Jeg og kona mi, Kari, drar ofte ut av byen i helgene, enten til fjells i Namdalen eller til sjøen i Åfjord. Er det andre tema du vil trekke frem som spesielt viktig for nå om dagen? - Jeg har alltid vært politisk interessert. Det som har opptatt, og bekymret meg, mest det siste året er følgene krisen i Euro-landene. Bekymringen retter seg mest mot fremveksten av fremmedfiendtlige og fascistiske holdninger som kan komme i kjølvannet av arbeidsledighet og fattigdom. På den andre siden har den arabiske våren vist at det nytter å stå opp mot urettferdighet. Selv om prisen for mange enkeltmennesker har vært høy. Jeg blir nødt til å runde av intervjuet; mer på grunn av plassmangel i denne faste spalten enn at Kåre er tom for tema han brenner for. Kåre Myran, godhjertet hardhaus.


HENT Magasinet 27


P

LT OR

TA

PO

EN NOR

GE

ST

. P. P

Returadresse: HENT AS Vestre Rosten 79 7075 Tiller Tlf: 72901700

E TO B

HENTKARTET Tromsø

Nysalg // // // // // // // // //

Dekklager på Torgård, Trondheim TOBB Elgesetergate, Trondheim Svolvær Nørvasund skole, Ålesund Høyskolen i Ålesund Hersleb vgs, Oslo Bodø Høvringen / Ladehammeren renseanlegg, Trondheim Rema Kroppanmarka - Trondheim Bodø videregående skole - Bodø Framsenteret - Tromsø

Ferdigstilt // // // // //

Vangkroken - Oslo Haakon VII´gt - Trondheim St. Jørgenshus - Trondheim Lade behandlingssenter - Trondheim Øverlands Minde - Stjørdal

Stjørdal Trondheim

Ålesund

Hamar

Oslo

Stavanger

Under bygging // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

Kiwi Ranheimsvegen - Trondheim Vestby kjøpesenter - Vestby NTNU Grønnbygget - Trondheim Kontorbygg Miele - Nesbru Nedre Melhus Omsorgssenter - Melhus Risvollan borettslag - Trondheim Nordlandssykehuset HF - Bodø Tynset videregående skole - Tynset NINA - Trondheim Borgund vgs byggetrinn 4 - Ålesund Bærum idrettspark - Bærum Postterminal - Ålesund Svolvær skole - Svolvær Hasleveien - Oslo Kontor Statoil - Stjørdal Norsk maritimt kompetansesenter - Ålesund Domus Medica - Oslo Dalen skole - Oslo Aker Solution - Stavanger Aker Solutions K2 - Fornebu Sandaker skole - Oslo Driftsbase Marienborg - Trondheim Mølladammen Næringspark - Lommedalen Bærum Akershus festning - Oslo

HENT Magasinet nr. 1, 2012  

hent magasinet nr. 1, 2012,

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you