HENT Magasinet nr. 3, 2010

Page 1

/// Nytt fra HENT AS / Oktober - Desember 2010 ///

Hovik skole HENT, i samarbeid med Lier kommune og brukergruppen, har utviklet nyskapende Høvik skole. Skolen har et spennende utseende som passer godt inn i omgivelsene, og er bygd for å sikre viktige miljøhensyn.

/// 6

Nytt avdelingskontor Stavanger /// 11

Samarbeidsprosjekt Leger uten grenser /// 14

Portrettet

Bjørnar Lund /// 30


Hallvard Overland, tømrer og Magnnus Bromstad, tømrer - Trondheim

Folk i HENT Kenneth Gjessingen, prosjekteringsleder - Trondheim

Torgeir Eriksen, tømrer/forskalingssnekker - Trondheim Jørn Reinsli, forskalingssnekker - Trondheim Frode Sande, forskalingssnekker - Trondheim

Arne Hauge, kalkulatør - Trondheim

Øyvind Enger, kalkulatør - Trondheim

Oddvar Stranden, kalkulatør - Trondheim Knut Dreier, prosjektleder - Ålesund


/// 3

HENT Magasinet Årgang 4 / Nr. 3 - 2010 Ansvarlig utgiver: HENT AS Redaktør: Geir Leseth Produksjon: Ruta Media AS Journalister: Geir Kjosavik Geir Leseth Øyvind Kvarme Charlotte Østby Sundberg Astrid Hals Terje Trobe Maiken Johansen Grafisk utforming: Maiken Johansen Trykk: Fagtrykk Distribusjon: Bring Forsidebilde: Astid Hals Opplag: 2000 eksemplarer Noe som skal bygges? Ta kontakt med markeds- og utviklingssjef Knut Alstad Tlf: 72901707 / 97169169 E-post: knut.alstad@hent.no Jobbe for oss? Ta kontakt med personalsjef Terje Hugubakken Tlf: 72901741 / 97137153 E-post: terje.hugubakken@hent.no Samarbeid med oss? Ta kontakt med avdelingssjef kalkulasjon og innkjøp Bjørnar Lund Tlf: 72901759 / 91337032 E-post: bjornar.lund@hent.no

Ru ta me d i a

Ønsker du å annonsere i magasinet, eller har tips eller bidrag til magasinet? Ta kontakt med Ruta Media: Tlf: 45234200 E-post: post@rutamedia.no www.rutamedia.no HENT AS Vestre Rosten 79 7075 Tiller Tlf: 72901700 Fax: 72901701 E-post: knut.alstad@hent.no

Innsiden 4 6 11 12 12 14 16 17 18 19

Visste du at... Høvik skole GK Norge Skifer Hotell, Oppdal T Stangeland Maskin Skifer Hotel Oppdal Sammarbeidsprosjekt Leger uten grenser Ga Yaw Ga Yaw K-Lund Økonomisk tilstandsrapport HENT Heisplan

20 22 23 24 26 27 28 29 30

Ranheim skole Mercur VVS Entreprenør Rett kvalitet, til rett tid, hver gang Stokkan skole Solland Markering av 30-årsjubileum 10 i HENT Kværndalen barnehage Portrettet Bjørnar Lund 32 HENT-kartet

Bygger oss ut Å kunne finne positive trekk ved kriser er ikke lett. Likevel må det en liten krise til nå og da. Kanskje hadde det faktisk gått for lang tid siden siste motbakke i internasjonal økonomi når subprime-krisen slo inn over oss høsten 2008. Det er når vi møter motstand at organisasjoner trimmes, nye produksjonsformer tas i bruk og nye markeder vokser frem. Dette gir håp til vår bransje som har vært hardt rammet de siste par årene. HENT sin erfaring er at den tilbakegangen i aktivitetsnivå byggenæringen har vært rammet av de siste par år, nå er over. Markeds- og Uviklingsavdelingen og Kalkulasjons- og Innkjøpsavdelingen rapporterer om tilgang til stadig nye prosjekter å jobbe med. Offisiell statistikk for byggenæringen viser også at det var omlag en tredobling av igangsatte næringsbygg andre kvartal 2010 kontra bunnivået fra samme periode året før. Nivået lå i juni i år til og med over toppen fra jubelårene før finanskrisen. Aktivitetsøkningen innenfor boligbygg har også økt betraktelig. Hele 59 % økning er registrert fra andre kvartal 2009 til andre kvartal 2010. Norge bygger seg ut av krisen. I år 872 sto slaget ved Hafrsfjord, som regnes som det avgjørende slaget i Harald Hårfagres strategiplan med å samle Norge til et rike. Uten å dra ytterligere sammenlikning er også HENT sin satsning med etablering av avdelingskontor i Stavanger viktig med tanke på vår målsetning om å ha virksomhet der det er rett å være. Det er viktig for oss å ha fotfeste i en region som har en så vesentlig betydning for landets økonomi med både on- og offshore aktivitet. Aktiviteten på Norges største byggeplass er godt i gang, og jeg gleder meg over å se entusiasmen prosjektene for Aker Solutions på Fornebu og i Stavanger sprer til hele vår organisasjon. HENT har 30-årsjubileum i år. Virksomheten vår står sterkere økonomisk og geografisk enn noen gang tidligere. Dette er et resultat av målbevist satsing, sunn risikotakning og bygging stein på stein gjennom alle disse årene. Vi ønsker å markere jubileet med en ordentlig markering som jeg håper alle ansatte og deres nærmeste vil sette pris på. Dere kan lese nærmere om jubileumsmarkeringen i dette nummeret av HENT Magasinet. Denne utgaven omtaler også Høvik Skole. Dette er et meget spennende og flott samspillprosjekt vi har gjennomført med representanter fra Lier kommune. Riktig god høst, og god lesning

Jan K. Jahren Administrerende direktør i HENT


/// 4

...HENT er kåret til “Årets bedrift 2010” av Trondheim Næringsforening?

visste du at...

...100 000 m3 masser skal ut ved Aker Solutions nye kontorbygg i Stavanger? Stillt etter hverandre tilsvarer dette omlag 9 mil med lastebiller, støtfanger mot støtfanger.

...kontoret i Ålesund har opprettet eget bedriftslag i fotball?

...HENT skal bygge en nedgravd gymsal på området som i dag er gårdsplassen for Trondheim katedralskole?

...målet i Nasjonal Handlingsplan for Bygg- og Anleggsavfall er at innen 01.01.2012 skal minst 80% av byggeavfallet gå til gjenvinning?

...HENT bygger 1/3 av alle nye barnehageplasser i Oslo? HENT har under oppføring 1144 barnehageplasser ved prosjektene Enebakkveien, Bøler, Hasleveien og Sandaker.

...HENT ved utgangen av september 2010 hadde et H-tall lik 0? Det vil si ingen skader på egne ansatte siste år, som har medført fravær, ved noen av vår anlegg.


...HENT har hatt kontinuerlig vekst i omsetning, gjennom 30 år?

...malvik Storsenter åpnet 23. september med 44 nye flotte butikker? ...HENT sin ansatte har fått nytt arbeidstøy? Dette for å øke synlighet og sikkerhet på byggeplass. ...Håkon Bekkedal (22) som yngstemann i HENT sin historie var med på å vinne et anbud? Hasleveien 3-5 skal gi plass til 305 barnehagebarn og har en kostnadsramme på kr 84,5 millioner

...HENT er Norges 9. største entreprenørbedrift, og at HENT hadde en omsetningsøkning fra 2008 til 2009 på omlag 26%? Til tross for finanskrisen.

...det skal sette omlag 1,5 km spunt ved Aker Solutions nye kontorbygg i Stavanger?

...HENT får ny sjef for KS avdelingen? Endre Persen tiltrer 01.november i år.


/// 6

HØVIK SKOLE HENT, i samarbeid med Lier kommune og brukergruppen, har utviklet nyskapende Høvik skole. Ikke bare har skolen et spennende utseende som passer godt inn i omgivelsene, men er også bygd for å sikre viktige miljøhensyn. Skolen er utformet slik at alle undervisningstrinnene er samlet rundt et felles undervisningsareal. HENT har vært en del av å utforme undervisningstorget slik at det kan fungere som en felles møteplass for både lærere og elever. Torget er innredet med moderne møbler i stil med skulpturene plassert i torget og den egenartede arkitekturen. Utformingen med alle skoletrinnene plassert rundt torget har gitt Høvik Skole en oversiktlig karakter og enhetlig følelse for å styrke skolens felles identitet. Selv om skolen har en enhetlig karakter, er det også rom for hvert klassetrinn. Rundt undervisningstorget er klasserommene for hvert trinn plassert. Barne- og ungdomstrinnet er fordelt på hver sin side av bygget. Klasserommene er plassert mot ytterveggene av bygget, i avstand lengst fra torget. Denne plasseringen av undervisningsrommene gir en rik tilgang på dagslys og en fin utsikt over det flotte uteområdet.

I klasserommene stilles det særskilte karv til avskjerming med tanke på støy fra omliggende undervisningsområder for at rommene skal være best mulig tilrettelagt for læring. Utforming av klasserommene og materialvalg slik at rommene skal være tilstrekkelig skjermet er nøye gjennomtenkt med bakgrunn i dette. To og to av rommene er tilknyttet hverandre med glassfelt og dørforbindelse slik at de kan tilrettelegges ulike undervisningsformer. Dette gir rommene god fleksibilitet. Lyddemping er ivaretatt internt mellom alderstrinnene, men også med lyddempende glassvegger mellom undervisningstoget og klasserommene. I sonen mellom undervisningsrommene og det store undervisningstorget er det også tilrettelagt for mindre, lokale undervisningstorg og grupperom hvor elever og lærere fra forskjellige alderstrinn kan møtes og slå av en uformell prat. De mindre undervisningstorgene er utviklet med tanke på at de minste elevene kan ha en sone for aktivitet før de er store nok til å delta i aktivitetene i det store undervisningstorget. Biblioteket hadde stor symbolverdi for skolen. Det var derfor viktig i HENT sitt konseptet at biblioteket fikk en sentral plass i bygget. Plassert i 2 etasje er biblioteket godt synlig og tilgjengelig fra store deler av skolens fellesarealer. De store glassveggene ut mot fellesarealene gir biblioteket en åpen


/// 7

følelse og et spennende arkitektonisk uttrykk. Glassveggene gjør også biblioteket god synlig fra fellesarealene noe som understreker den sentrale plasseringen i bygget. Det gir innsyn til et bibliotek fylt av interessante bøker og lærematerialer. Treverk er brukt i byggingen av biblioteket.

HENT har lagt vekt på å bruke naturmaterialer innendørs for å skape en helhetlig følelse i bygget og et godt innemiljø. Kravet til materialene har også vært at de skal ha lang levetid og tåle mye aktivitet. Det har blitt lagt vekt på materialer som er lette å vedlikeholde og rengjøre for å gjøre bygget driftsvennlig. >>


/// 8

Undervisningsrom for musikk og drama er også plassert i forbindelse med undervisningstorget og biblioteket. Utviklingsgruppen har utviklet en spennende og praktisk løsning for undervisningsrommet for musikk og drama ved at rommet kan direkte tilknyttes torget. En elementvegg kan åpnes i full lengde slik at rommet blir åpnet mot torget. Undervisningsrommet kan dermed brukes som en scene med elementveggen som en sceneåpning. Torget kan derfor brukes som en forsamlingssal ved ulike tilstellinger og gjør undervisningstorget praktisk for flere typer bruk. Ikke bare elevene skal ha egne områder i skolen, men lærere og øvrig personale skal ha en egen plass å arbeide eller avslapping mellom øktene. Personalområdet er bygd mellom barne- og ungdomstrinnet. Ved denne plasseringen har personalrommet god visuell kontakt med alle klassetrinnene. I tillegg er det delvis skjermet fra undervisningstorget og har en strålende utsikt over fjorden som kan nytes i pauser. Det har blitt lagt vekt på at Høvik skole skal harmonere med omgivelsene og naturen rundt bygget. Bygget er tilrettelagt slik at det skal passe sammen med den videregående skolen like ved. En av måtene dette har blitt gjennomført på er at man har valgt å bruke umalt treverk utvendig. Den utvendige kledningen er også Svanemerket for å sikre at materialet er miljøvennlig. Samspillgruppen har også vært med på å utforme uteområdene

som strekker seg rundt hele skolen. Området er utarbeidet med tanke på lek, undervisning og adspredelse. Det er utviklet slik at man skal ha en lite synlig overgang mellom klassetrinnene. Uteområdet er tilrettelagt for både et høyt aktivitetsnivå og mer rolige situasjoner. Lekeapparater er tilrettelagt for aktiv lek, mens sittegrupper gir mulighet for adspredelse. Uteområdet gir muligheter for å gjemme seg og være synlig, mulighet for trygget og utfordringer. Området er derfor tilrettelagt for så mange situasjoner av lek som mulig. Det innholdsrike utomhusanlegget inkluderer også basketballkurver, brentballbaner og en ballplass. Ikke bare ballleker har fått sin egen plass ved Høvik skole. En hinderløype og sykkelløype er også på plass for at barna kan søke utfordringer og spenningsfylte aktiviteter. HENT og samarbeidspartnerne har utformet uteområdet slik at det både har et parkpreg og mer urbane trekk. Nærmest skolen ligger det mer urbane uteområdet med benker og bord. Materialvalgene inkluderer trebelegg og granitt. I det urbane lekeområdet er det også anlagt et utendørs amfi. Amfiet har fått en særdeles bra plassering ved at man har utnyttet det naturlige landskapet på tomta. Det er plassert i en del av en haug slik at amfiet er delvis skjermet og får derfor en fin, intim beliggenhet. I tillegg har amfiet utsikt over parken slik at det er åpent mot en del av uteområdet. På uteområdet har eksisterende trær blitt beholdt i størst mulig grad. Området har fra før en sjarmerende frukthage- et trekk som har blitt


/// 9

bygd videre på i det nye parkområdet i forbindelse med skolen. Sammen med de gamle frukttrærne står nå nye trær som ikke bare vil se pene ut gjennom blomstringstiden, men også gir frukt som kan høstes av skolen eller brukes i undervisningen. HENT, sammen med Lier kommune og andre medarbeidere i prosjektet, har gjennomført byggingen av Høvik skole med et sterkt fokus på miljø. Gjennom hele prosessen har HENT hatt en miljøansvarlig for å sikre at målsetninger innen materialbruk og energibruk ble nådd. De andre aktørene har også hatt

>>


/// 10

miljøansvarlige for å forsikre et sterkt miljøfokus gjennom hele byggeprosessen. Prosjektet har jobbet hardt med at skolen skal ha et så lavt energiforbruk som mulig. Hovedkilden for energi er gjennom fjernvarme fra et lokalt biobrenselanlegg og det har vært lagt fokus på at mest mulig av energien skal komme fra fornybare energikilder. Oppvarmingen av bygget er sikret av vannbåren varme. Det sterke miljøfokuset fra HENT og samarbeidspartene har gitt støtte fra Enova. Høvik skole har fått status som ”forbildeprosjekt på grunn av sin lavenergiprofil. Arbeidet i samspillgruppen har vært en viktig bidragsyter til at Høvik skole skal bruke så lite energi som mulig. Både i den arkitektoniske utformingen av bygget og gjennom materialvalg har energisparing vært en viktig faktor. Bygget har en kompakt form og en liten glassandel. Andre energitiltak som økt isolasjontykkelse, og sone- og behovsstyring av varme, lys og ventilasjon har bidratt til lavenergiprofilen. I valg av materialer, har miljø også vært en viktig faktor. Det ble valgt miljømerkede materialer så langt det var mulig. I beregningen nå man skulle velge materialer var også avfallsmengden under bygging. Det er ikke brukt noe tropisk treverk for å forsikre at byggingen ikke bidrar til videre avskoging i tropiske strøk. Det har blitt jobbet med at lavenergiprofilen skal kunne ses av miljøet rundt skolen og besøkende. På området har det derfor blitt anlagt en energipark. I energiparken er det prosjekter som skal bidra til lavenergiprofilen i skolen. En vindmølle og et energihus med solcellepanel skal bidra med elektrisitet til noe av belysningen i skolen. Energiparken gir også skolen en mulighet til å føre en logg over energibruken som kan brukes i barnas undervisning om energi- og miljøspørsmål. HENT og våre samarbeidspartnere sitt bidrag til Høvik skoles miljøprofil bidrar dermed til at barna kan knytte erfaringer fra sitt eget nærmiljø med viktige energispørsmål og få et pedagogisk utbytte fra dette. Erfaringer fra tidligere store skoleprosjekt er gjort at HENT og samarbeidspartnere har kunnet tatt et steg videre med Høvik skole. Samspillgruppen har utformet et skolebygg som er praktisk tilrettelagt for pedagogisk undervisning, har en flott arkitektonisk utforming og har en miljøprofil som er et eksempel til etterfølgelse. Tekst: Charlotte Østby Sundberg Foto: Astrid Hals


/// 11

Inneklimaeksperter med nærhet til kunden GK ble etablert i 1964 og har gjennom stabil og målrettet vekst blitt et av Skandiavias ledende inneklimakonsern med 2,6 mrd i omsetning og 1400 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. HENT Magasinet har snakket med teknisk direktør Bjørn Stuland Johansen, som forteller at selv om GK er store, tilstreber de å være nær kundene, nær sagt uansett. - Vi leverer totalløsninger for ventilasjon, kjøling og byggautomasjon gjennom 40 avdelingskontorer, forklarer Johansen. GK leverer også rør og elektro som en totalleveranse, men disse tjenestene leveres som regel sammen med lokale leverandører som vi har etablert et godt samarbeid med. - Grensesnittene mellom vår leveranse og elektro/VVS er godt sammensydd gjennom mangeårig samarbeid, og kunden vil oppleve vår leveranse like komplett som om alle tjenestene ble levert av én leverandør. Forskjellen er at GKs modell gir den fleksibiliteten som trengs for å oppnå nærhet til kunden, forklarer han. Kort, fysisk avstand til kunden er spesielt viktig for å kunne tilby gode service- og vedlikeholdsavtaler i følge Johansen - Kort kjøreavstand, lokalkunnskap og en fleksibel organisasjon er til det beste for både oss og kunden, enten det gjelder akutte oppdrag eller rutinemessig vedlikehold. GK tar på seg prosjektering av ventilasjon, bygningsautomasjon, kulde, vannbårne systemer i nybygg og

Bjørn Stuland Johansen, teknisk direktør

rehabiliteringsprosjekter. Siden disse fagene er så sentrale i energiregnskapet for bygget, vektlegger GK energibruk i alle fag. Dette inkluderer energianalyse, energioppfølging og naturligvis, energimerking. - Alle næringsbygg over 1 000 m2 som skal selges eller leies ut, må ha en gyldig energiattest, sier Johnsen. – Med vår omfattende kompetanse om bygninger og hvordan installasjoner fungerer energimessig, kan man stole på at en energiattest fra GK oppfyller alle retningslinjer gitt av myndighetene og gir et korrekt bilde av byggets energivennlighet. - Men det stopper ikke der, avslutter Johansen. - Vi har også den beste ekspertisen for å gi gårdeier råd om hvilke tiltak som kan settes inn for å gi bygget en enda bedre energiattest i fremtiden og ikke minst, reduserer det virkelige energiforbruket til kunden. Tekst: Geir Kjosavik Foto: GK Norge AS


/// 12

Skifer Hotell, Oppdal - gjennomføring på skinner

Skifer Hotel er det andre hotellet HENT bygger sammen med Arthur og Anders Buchardt. Prosjektleder Kaj Jacobsen forteller at det unike samarbeidet mellom HENT og Oppdal hotellinvest AS ga en svært god gjennomføring og et flott hotell vil stå klar til overlevering i midten av oktober. Bak Oppdal hotellinvest AS står investorne Kjell Inge Røkke, Bjørn Ove Ansnes og Arthur og Anders Buchardt - Egentlig hadde vi ingen spesielle utfordringer, sier Jacobsen. – Det vi si, vi var kanskje litt spent på hvordan det ville bli å samarbeide med mange lokale underentreprenører som vi ikke har jobbet med tidligere. Han forteller imidlertid at skepsisen var ubegrunnet. - Underentreprenørene har gitt oss tilbakemelding at de synes at samarbeidet har vært lærerik, og vi fra vår side har vært i stand til å forme samarbeidet med de litt slik HENT ønsker for å sikre god prosjektgjennomføring, sier han og legger til at det heller ikke er noe å utsette på kvaliteten. – Vi er rett og slett imponert, smiler Jacobsen. Skifer Hotell blir et stilfullt, moderne og innholdsrikt bygg midt i Oppdal sentrum. Hotellet har 177 nye rom, restauranter, konferansefasiliteter, samt egen spa- og velværeavdeling. Hotellet fremstår som lyst og trivelig, og er bygd over fire etasjer, pluss kjeller. Ytterveggene er kledd i skifer, noe som også gjennspeiles i navnet. - Behovet for mer hotellkapasitet på Oppdal har vært stort. De fire hotellene som er her fra før, har kjempebelegg året rundt. Med dette storhotellet i tillegg, har Oppdal fått en storstue som

gjør bygda i stand til å ta i mot enda flere gjester, og ikke minst enda flere kurs- og konferanser, fremholder Jacobsen. På noe i overkant av ett år er hotellet på Oppdal blitt bygget. På det meste har mannskapsantallet vært 85 mann. - Skal et prosjekt som dette lykkes med tanke på en effektiv byggeprosess, vil planleggingsarbeidet være meget viktig. Byggherren må sammen med totalentreprenøren utarbeide en fremdriftsplan som er så gjennomarbeidet at man kan jobbe målrettet hele tiden. Byggherrens målbevisste og samhandlingsorienterte innstilling har vært sterkt medvirkende til at dette prosjektet har hatt en så strømlinjeformet gjennomføring, sier prosjektleder Jacobsen. HENT har samarbeidet med Arthur og Anders Buchardt tidligere, og bygde blant annet Buchardt sitt nye hotell, Comfort Hotel Runway på Gardermoen, som stod ferdig for halvannet år siden, forklarer Jacobsen. HENT magasinet har tidligere skrevet om gjennomføringen av Comfort Hotel Runway, der en viktig suksessfaktor var en engasjert og svært samarbeidsvillig byggherre representert ved Anders Buchardt. Prosessen i Oppdal har vært en kopi, skal vi tro Jacobsen. – Det er utrolig inspirerende å jobbe med personer som så til de grader legger sjela si i prosjektet, sier han. Når HENT magasinet snakker med Jacobsen i slutten av september, er prosjektet helt i rute, og bare siste finish og noe flikkarbeid gjenstår. Hotellet åpner 20. oktober og vi ønsker byggherre, Jacobsen og resten av HENT lykke til på oppløpssiden. Tekst: Geir Kjosavik Foto: Kaj Jacobsen


En seriøs maskinentreprenør med muskler

HENT er i gang med å etablere gode partnerskap på Sør-Vestlandet. HENT magasinet har tatt en prat med maskinentreprenøren som skal grave ut og transportere vekk 10 000 lastebillass med masse for å gi plass til Aker Solutions-bygget. Markedssjef Tore Voster i T Stangeland Maskin ønsker HENT mer enn velkommen i regionen. - Vi opplever HENT som ryddige, ærlige og et firma som man kan stole på, sier han. Det meste av vår omsetning på 1,1 milliarder hentes innenfor en radius på 30 minutters kjøring fra kontoret, så vi adresserer det samme geografiske området også. Ryddighet på alle nivåer Voster forteller oss at ryddighet er en dyd hos T Stangeland Maskin og dette strekker seg utover det faktum at 500 maskinenheter, deriblant 100 gravemaskiner, holdes nye, blanke og rene til en hver tid. - Ryddighet omfatter økonomi og systemer, internopplæring, kursing og holdninger. - I T Stangeland Maskin stiller vi krav til våre medarbeidere, slår Voster fast, men legger til at alle de 450 ansatte setter pris på å ha klare formeninger om hva som forventes av dem. - Eierskap til kvaliteten på arbeidet vi utfører gjennomsyrer alle ledd i organisasjonen. Arv fra ”oljå” Mye av T Stangeland Maskin sin vekst gjennom 50 års drift kommer naturligvis fra den landbaserte delen av petroleumsindustrien. Denne sektoren har generelt vært ledende på krav til KS/HMS, noe som har smittet over på underentreprenørene. Bedriften har bred erfaring også fra andre industrioppdrag i regionen, inkludert industrihaller, ny godsterminal og bygging av dobbeltspor for Jernbaneverket. - Som en av landets desidert største maskinentreprenører, er ingen jobb for stor for oss, sier Voster og legger til at Aker

Solutions-prosjektet ligger sånn midt på treet hva størrelse og kompleksitet angår. En solid partner å ha i ryggen for de neste HENT-oppdragene i Stavanger, med andre ord. Tekst: Geir Kjosavik Foto: Mimikk v/Fredrik Ringe


/// 14

HENT er humanitærpartner til Leger Uten Grenser.

I mars 2010 ble HENT Humanitærpartner til Leger Uten Grenser. Leger Uten Grenser (MSF) er en uavhengig medisinsk humanitær organisasjon som redder liv og lindrer nød, uansett menneskers politiske og religiøse tilhørighet.

Grenser jobber forsatt på spreng for å hjelpe flomofrene med vann, legekonsultasjoner og medisiner.

- Samarbeid som dette sikrer at vi kan fortsette vårt livsviktige arbeid for mennesker som står uten tilgang på livreddende medisinsk behandling, sier generalsekretær i Leger Uten Grenser, Patrice Vastel.

Den store mangelen på rent vann øker faren for sykdomsutbrudd og epidemier. Mange brønner er infiserte, vannsystemer har brutt sammen og tusener av mennesker står uten mulighet til å koke vann. Leger Uten Grenser driver nå tolv mobile klinikker i Pakistan. De gjør alt de kan for å hindre utbrudd av epidemier, og det er særlig kolerautbrudd de frykter mest.

Leger Uten Grenser har omtrent 400 prosjekter i rundt 70 land. Organisasjonen ble tildelt Nobels Fredspris 1999 for ”organisasjonens banebrytende humanitære innsats på flere kontinenter” og fordi den ”har bidratt til å skape en opinion mot maktmisbruk og overgrep”.

Dette har Leger Uten Grenser gjort i Pakistan så langt: · Delt ut nødhjelpsartikler til nærmere 63.000 mennesker · Distribuert 4700 telt · Satt opp 52 vannposter · Gjort 21.151 konsultasjoner på mobile klinikker og sykehus

Leger Uten Grenser hjelper flomofrene i Pakistan Flommen som først rammet Pakistan 22. juli og som senere ødela landsbyer og lokalsamfunn over hele Pakistan, har etterlatt tusener av mennesker fordrevet og sårbare. De humanitære behovene er fortsatt overveldende i Pakistan, og Leger Uten

HENT er takknemlig for å kunne få støtte Leger uten grenser i deres meget viktige arbeid.


/// 15

GA YAW GA YAW HENT støtter den frivillige organisasjonen, Ga Yaw Ga Yaw. Ga Yaw Ga Yaw betyr sakte, sakte, steg for steg. Hjelpearbeidet er knyttet til en flyktningeleir og barnehjem i Thailand, ved grensen til Burma. Dette er tilholdssted for hundrevis av karenske flyktninger som er fordrevet fra Burma av det sittende militærregiemet. Den Karenske befolkningen er en av minoritetene i Burma. Grunnet sin kamp for selvstendighet er de drevet på flukt , og HENT ønsker å bistå med å skape en bærekraftig utvikling for den Karenske befolkningen - et steg av gangen. Noen av de prosjektene GaYaw GaYaw har utviklet tidligere er byggingen av hus for enker, et barnehjem og en lekeplass. HENT vil med sitt engasjoement bistå hjelpearbeidet med fysisk planlegging nye byggeprosjekter i leiren og arkitektur. Hjep til selvhjelp og kompetanseutvikling er grunntanken, og det er vesentlig for arbeidet å benytte lokal kunnskap og råvarer i arbeidet. Området hvor den Karenske befolkningen befinner seg, er i all hovedsak regnskog. For å skjerme regnskogen fra overhogst har Ga Yaw Ga Yaw introdusert alternative byggeskikker til området. Dermed bidrar HENT til en utvikling i området som også tar miljøet i betraktning. En av de alternative byggeskikkene brukt, har vært å bygge områdets første adobe hus. Denne byggeskikken er vanlig i andre områder med samme klima, men har blitt introdusert for første gang i grenseområdet mellom Burma og Thailand. Adobe hus er bygd av jord og fiber, i stedet for tre. Ved bygging av adobe hus blir adobe steiner tørket i sola før de blir brukt på samme måte som betongsteiner. HENT vil være delaktige i at Ga Yaw Ga Yaw kan utvikle flere liknende prosjekter i fremtiden. Barnehjemmet Noh Bo er et av de ferdigstilte adobe husene. I løpet av 2010 skal en møteplass være ferdigstilt i Noh Bo, utviklet i samarbeid med HENT. I Noh Bo bor 60 barn som blir tatt vare på av organisasjonen. Utearealene og lekeplassen har blitt bygd ved hjelp av lokale materialer, og så kostnadseffektivt som mulig. Betongen som er brukt i utearealene har blitt nøye testet for å finne frem til en blanding som vil være den best egnede under regntiden. Planlagte prosjekter for Ga Yaw Ga Yaw er å ferdigstille et hus for enker hvor de kan produsere klær som de selger videre. Gjennom å støtte den GaYaw GaYaw bidrar HENT til at prosjekter, slik som huset for enker, kan bygges ferdig. Tekst: Charlotte Østby Sundberg Foto: Ga Yaw Ga Yaw


/// 16

“Miljøvennlig: Bjørn Stuland og Lasse Antonsen foran firmaets elektriske representasjons- og servicebil.

En rendyrket rørlegger med sterk faglig fokus K. Lund er en institusjon i Trondheim, og både byen og byggebransjen har endret seg mye siden etableringen i 1874. Mens flere rørleggerfirma utvider kompetanse og leveranse til å omfatte andre fag, satser K. Lund, som en av de største rørleggerbedriftene i landet, kun på rør.

K. Lund har utstrakt erfaring med store leveranser, som spenner fra store boligprosjekter til fiskefôranlegg og tungindustri i form av smelteverk. - Rørekspertisen vår omfatter mer enn vanntilførsel og avløp, forklarer Antonsen – Vi har sertifiserte sveisere og leverer også røranlegg for både gass og damp til industrien.

- Vår filosofi er at et godt samkjørt team av spesialister på VVS, ventilasjon, elektro og byggautomasjon gir det beste resultatet, sier teknisk sjef, Lasse Antonsen. K. Lund satser derfor ensidig på rørleggerfaget og følger en samarbeidsmodell der man går gjennom gråsonene og grensesnittene med tilstøtende tekniske fag allerede i kontraktsfasen. - Når kontrakten signeres, har alle sammen klart for seg hvordan vi skal få installasjonene til å fremstå som én, velfungerende leveranse, sier han. Markedsansvarlig Øivind Korsnes forklarer at dette ofte er et ønske fra oppdragsgiverne. - Når totalentreprenøren får mulighet til å spisse teamet og gjøre lokale tilpasninger, gir det en unik mulighet til å sikre samme høye kvalitet over hele fjøla, sier han.

Trondheimsbedriften satser sterkt på utdanning av eget personell og er godkjent lærlingebedrift. Rundt 15 av de nær 90 rørleggerne i bedriften er lærlinger. - Fokus og dyktighet på utdanning sikrer oss topp kvalitet på personellet, forklarer Korsnes. – Det gir status å være lærling hos oss, forklarer han stolt. K. Lund har i likhet med HENT opplevd tilstramminger i det trønderske byggmarkedet. – Korsnes forklarer at selv om de har tatt enkelte oppdrag utenfor Trondheim, er hjemmemarkedet deres hovedsatsningsområde. - Gode rutiner, lang erfaring og en motivert arbeidsstokk gjør oss til en svært effektiv bedrift. Tekst og foto: Geir Kjosavik


/// 17

HENT etablerer seg i Stavanger Å etablerer kontor i Stavanger er en viktig komponent i HENT sin vekststrategi. Bygging av Aker Solutions kontorbygg på Hinna har gitt HENT et viktig brohode inn i regionen, men et permanent fotfeste betinger at en holder trykket oppe og skaffer flere oppdrag fortløpende. Etableringssjef Nils Petter Hjulstad har sin fulle hyre med å sikre nye kontrakter samtidig som han skal bidra til oppbyggingen av en ny avdeling. HENT magasinet fikk en kort prat med ham mellom slagene.

til HENT i regionen i og rundt Stavanger, jobbes det også med å finne en avdelingsleder som gradvis kan ta over jobben med å bygge business i den, for HENT, nye vekstregionen. Han har allerede flere kandidater på blokka, men forklarer at HENT står foran andre utfordringer enn da man ekspanderte til Østlandet.

- Vi har allerede hatt et 30-talls møter med utbyggere, forteller Hjulstad, som bedyrer at det må legges ned en betydelig innsats for å få innpass som outsider i regionen. - Den viktigste vekstkatalysatoren, offshoreindustrien, har skapt et nettverk der utbygger og entreprenører samarbeider tett i partnerskap, som er tøffe å bryne seg på, forklarer han, og forklarer at den alternative strategien er klar: - Aker Solutions er et eksempel på en utbygger som ennå ikke har etablert sterke bånd med en entreprenør, og vi har identifisert flere potensielle kunder av samme type. Vi har allerede blitt invitert til å regne på flere jobber, og håper at vi kan nå opp på noen av disse, sier Hjulstad. Samtidig som Hjulstad arbeider med å hente inn nye oppdrag

Så langt har den lokale mottakelsen vært god og Hjulstad er ikke i tvil om at HENT har de kvalitetene som skal til for å sikre de neste prosjektene. For det første har han bedriftsledelsens uforbeholdne engasjement i ryggen. For det andre mener han at HENT har mye å tilføre Stavanger-regionen.

- Mange av de NTH/NTNU-utdannede i Trondheim kom fra Østlandet, så relokasjon dit var aldri noe problem. Antallet HENT-ansatte som vil flytte til Stavanger, derimot, er nokså begrenset, så her må vi bygge alt fra grunnen av. – Det er viktig at vi finner en avdelingsleder som har et godt nettverk slik at vi kjapt kan få bygget avdelingen samt etablert gode partnerskap med lokale utbyggere og underentreprenører.

- Vi hører ofte at offshore-industrien har bragt HMS og KS-rutiner til neste nivå her ute, men fine rutiner gir ikke automatisk de ønskede resultatene, forteller Hjulstad. – Her tror vi at HENT sine resultater på HMS og KS i de siste årene kan sette en ny standard, og vi satser alt på at Aker Solutionsprosjektet skal bli et manifest på akkurat det. Tekst: Geir Kjosavik Foto: iStockPhoto


/// 18

Økonomisk tilstandsrapport for HENT I 2009 nådde HENT AS nok en milepæl ved å passere 2 milliarder i omsetning. Omsetningsøkningen fra 2008 til 2009 ble i overkant av 26 %. Denne økningen medførte at HENT AS var landets 9. største entreprenør i 2009 basert på omsetning, mot 11. største i 2008. Ingen av de 8 entreprenørene som hadde høyere omsetning enn oss i 2009 hadde en omsetningsvekst og resultatvekst slik som oss. Sju av de åtte selskapene hadde en negativ utvikling i omsetningen og det var bare to selskaper som hadde vekst i resultatet. Dette viser at HENT kom veldig godt ut av finanskrisen sammenlignet med våre konkurrenter.

Ordrereserversituasjonen i HENT har aldri vært bedre enn den er pr i dag. Vi har solide ordrereserver for både 2011 og 2012 fordelt på 10 av landets fylker. Vi bygger pr i dag ingen boliger og vår ordrereserve består av en fordeling mellom private næringsbygg, hoteller og offentlige prosjekter. Tekst: Geir Kjosavik Foto: Terje Trobe

Ved inngangen til 2010 var det en krevende markedssituasjon med overkapasitet og sterk priskonkurranse. Det var marginpress og en viss frykt for lavere resultater. Til tross for dette har vi prestert godt også i 2010 og har pr 1. halvår 2010 en omsetning på i underkant av 1 milliard, mot 0,9 milliarder på samme tid i 2009. Resultatet før skatt for 1. halvår 2010 ble 42 millioner som er det samme som for samme periode i fjor. Omsetningen totalt for 2010 forventes å havne på omtrent samme nivå som for 2009, og det forventes en liten forbedring av resultatet. Budsjettert om setning og resultat før skatt for 2010 er henholdsvis 1,8 milliarder og 75 millioner.

o

Arsrapport 2009

2400 2200

2200 2009

2000

Omsetning

1800 1591

1600 1350

1400 1155

1200 1017

1000 821

800 600

530

400 200

226

280

May Helen Dahlstrø økonomisjef

607

347

0 99

19

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

10

20

j

ds

Bu

t et

20


/// 19

Dedikerte og fokuserte heiseksperter

Heisplan er en gjeng svært dyktige og svært erfarne heisspesialister som i 2008 bestemte seg for å gå sammen og danne et superteam på heisfronten. Det unge firmaet har etablert seg som god samarbeidspartner med HENT på Sunnmøre, og har blant annet Høyskolen i Volda, Ålesund sykehus, Color Line Stadion og Norsk Marinteknisk Kompetansesenter på prosjektlisten. HENT magasinet har snakket med en av gründerne, Tore Nakken, som sier at HENT er den perfekte samarbeidspartner for Heisplan. - Vi har en fantastisk måte å jobbe på! utbryter Nakken entusiastisk. – Når vi jobber med HENT har begge parter gjensidig forståelse for roller, ansvar og behov. – Vi er rett og slett gode på å gjøre hverandre gode, legger han til og sier Heisplan føler en trygghet i prosjekter hvor vi får jobbe sammen med en så god entreprenør.

Filosofien til Heisplan er å kjøre prosjekter som et samarbeid med oppdragsgiver. De leverer utelukkende heiser fra den spanske leverandøren MP Lifts, som tilbyr svært stor fleksibilitet i tilpasning. – De gir oss muligheten til å møte kundens behov ett hundre prosent, holde det vi lover og samtidig yte det lille ekstra, sier Nakken. Tarek hos leverandøren MP Lifts i Sverige fortelles det på telefon til HENT magasinet at Heisplan satser på samarbeidsmodellen også mot sin leverandør. – Vi har et utmerket samarbeid med Heisplan, forteller han. – Strategien om å satse på én leverandør som kan levere engineering, konsulenttjenester og service sammen med Heisplan er en viktig grunn til at de er så effektive som de er. Effektivitet og punktlighet er nemlig et annet av Heisplan sine varemerker. - Siden oppstarten i 2008 har vi solgt over 160 heiser – og alle de overleverte har vær levert i tide, forteller Nakken før han haster tilbake til nok en sjakt som skal innredes. Tekst: Geir Kjosavik Foto: MP Lifts


/// 20

o

A bygge skole på beste tomta i by’n


/// 21

Ranheim skole ble overlevert byggherre Trondheim Kommune 9. juli. Brukere, byggherre og totalentreprenør er strålende fornøyd med resultatet og prosjektleder Øyvind Haugen sier at HENT har lært mye av byggeprosessen i fjæra rett øst for Trondheim sentrum Ranheim skole er gjennomført som et samspillprosjekt med Trondheim kommune, som etter endt samspillfase ble konvertert til en totalentreprise. Skolen er på 6.800 kvadratmeter. HENT sin kontrakt var på 124 millioner kroner eks mva. Byggestart var vinteren 2009. Skolen stod ferdig i juli i år, innenfor oppsatt tidsplan. 630 elever Ranheim skole er dimensjonert for 630 elever fordelt på første til sjuende trinn. Den inneholder sju klassebaser som hver har egne innganger, garderober, baseareal, tre formidlingsrom, grupperom og kontor for lærere. I tillegg rommer skolen en kombinert festsal og spiserom, spesialrom for Trondheim kommunale musikkskole, bibliotek, skolekjøkken og avdeling for kunst og håndverk. Selv om samspillfasen og prosjektgjennomføringen ved Ranheim skole har gått meget bra, bød prosjektet også på noen utfordringer underveis. Blant annet ligger den idylliske plasseringen på en gammel fylling. - Hele bygget står på friksjonspæler i betong med en gjennomsnitts lengde på 26 meter, forklarer Øyvind Haugen, prosjektleder for HENT, og siden det er potensielt mye rart nede i grunnen her, må bygget i tillegg beskyttes med en gasstett membran.

Skolen varmes opp med radiatorer og gulvvarme basert på fjernvarme og varmepumpe mot sjø. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 100,5 kWh, mot en målverdi på 105kWh. Det er 30 cm isolasjon i grunn og vegger og 40 cm i tak. For å unngå kuldebroer har bærekonstruksjonen inntrukne søyler. Som følge av byggets energikrav, ble tetthetskontroller samt termografering utført flere ganger underveis. Haugen trekker likevel frem den korte byggetiden og påfølgende hektiske aktiviteten som den største utfordringen. - På det meste var den 115 mann i aksjon på byggeplassen samtidig, forteller han. - Da er det en utfordring å beregne kapasitetsbehov og fremdrift, enten man er UE eller TE. På spørsmål fra HENT magasinet om trimmet bygging hadde tilført noe positivt for fremdriften og prosjektledelsen, svarer Haugen bekreftende. Han oppsummerer uansett i svært positive ordelag: - Vi har gjort en knallbra jobb med utførelsen her. Dette bygget står som et manifest over hva HENT er kapable til. – Dessuten har vi hatt et svært godt samarbeid med Lusparken Arkitekter. De har vært løsningsorienterte og vært en støtte for oss gjennom hele produksjonsfasen, sier Haugen. HENT magasinet gratulerer entreprenøren med godt gjennomført jobb og byggherre og brukere med ny, flott skole med flotte detaljer og funksjoner – på beste tomta i by’n. Tekst og foto: Geir Kjosavik


/// 22

Tar egne grep for å sikre kvaliteten Mercur er en god samarbeidspartner for HENT sin virksomhet på Østlandet. Prosjektlisten inkluderer mange prestisjeprosjekter inkludert Domus Medica og Dalen skole. Selskapet hadde en omsetning på 114 mill i 2006 og hadde sitt toppår i 2008 på 250 mill og har for inneværende år en omsetning som blir omtrent 175 mill. Gründer Helge Henriksen, som eier firmaet sammen med sin bror Anders, kan fortelle at de ikke har til hensikt å stoppe der.

NYANLEGG

- Vår strategi er vekst, slår Henriksen fast. – Visjonen er å kunne ta jobber i hele Skandinavia. I dag har Mercur avdelingskontor på Sørlandet og i Østfold, og har en klar plan for utvidelse av nedslagsfeltet. - Vi skal være et opplagt valg gjennom å være ledende på kvalitet, sier han, og forklarer hva som skal til: - Høy kvalitet på våre leveranser sikres gjennom høy kvalitet på folkene som utfører jobben, noe som igjen krever teoretisk og praktisk kompetanse helt i toppskiktet. Dette har Mercur tatt tak i ved å etablere egen skole, Mercurskolen - en offentlig godkjent undervisningsinstitusjon for opplæring, etterutdanning og videreutdanning. I tillegg til egen skole har selskapet også innført eget kompetansekort som viser hva den enkelte har av kompetanse. Henriksen har ingen problemer med å forsvare dette valget: – Vi synes at den teoretiske utdanningen det offentlige tilbyr er utilstrekkelig. – Ved å opprette vår egen skole syr vi teori og praksis sammen i en helhet. Det lar oss etablere de rette holdinger til kvaliteten i faget i tillegg til at vi lærer betydningen av et godt arbeidsmiljø. Henriksen forklarer også at Mercur har etablert en bedriftskultur der man er løsningsorientert og har som holdning samspill er den eneste vei å gå for at alle aktører skal sammen kunne levere kvalitet til rett tid. – HENT Totalverdi representerer i så måte akkurat de verdier vi setter i høysetet, sier han. Mercur har også tatt ansvar for en annen kvalitetsfaktor, prosjekteringen. Mens andre leier inn prosjekteringstjenester, har Mercur egen prosjekteringsavdeling – Hvis vi skal bli absolutt ledende på kvalitet, må vi få kontroll over hele prosessen, sier Henriksen til avslutning. Tekst: Geir Kjosavik Foto: Mercur VVS Entreprenør

REHABILITERING

SERVICE

PROSJEKTERING


/// 23

”Rett kvalitet, til rett tid, hver gang” Stadig større innsats på kvalitet er en viktig bærebjelke i HENT sin vekst og suksess gjennom de siste årene. Kvalitetssikringsarbeidet er veien mot målet ”rett kvalitet til rett tid” og er derfor i løpende endring, både hva rutiner og ressurser angår. Kvalitetsleder Sven Karlsen, har gitt HENT magasinet innsikt i bedriftens kvalitetsarbeid. - De to siste årene har vi doblet KS-staben, forteller Karlsen og forteller at flere prosjekter alene ikke forklarer den sterke veksten. - De enkelte prosjektene er blitt større, og dessuten har kompleksiteten økt betraktelig. De store prosjektene som HENT har tatt ansvar for i det siste, er så omfattende at de sysselsetter én person full tid. HENT har innført en del nye rutiner de senere år som skal lette kvalitetsarbeidet i prosjektene og gjøre et godt kvalitetsrykte enda bedre. Oppstartsmøter Kvalitetsforbedringer betyr bedre lønnsomhet, bedre omdømme, mer fornøyde medarbeidere og selvsagt fornøyde byggherrer. - Dersom alle som er innom et prosjekt skal jobbe mot samme mål om høy kvalitet og i samme takt, er det viktig at alle har den samme forståelse av roller og ansvarsfordeling, forteller Karlsen. – Vi avholder oppstartsmøter for hvert prosjekt i flere nivå fra anleggsleder via prosjektleder og til de enkelte baser. Etter hvert som UE blir involvert i prosjektet, går også disse

gjennom en tilsvarende prosess. Dette nettopp for å avklare ansvarsforhold og forventninger til arbeidet som skal utføres. Månedlig rapportering Månedlig rapportering betyr at man ”måler temperaturen” i prosjektene og gjennomgår alle kvalitetsrelevante detaljer i den praktiske gjennomføringen. I tillegg utfører HENT mini-revisjon av alle underentreprenører. Dette initiativet startet tidlig i sommer og så langt tyder tilbakemeldingene fra prosjektene på at det dette har vært en suksess. Tett oppfølginger av underentreprenører Ofte er det en utfordring i få ført de samme holdninger og eierskap til kvalitet over på de mange UE i et prosjekt. - 95% av underentreprenørene vi bruker har ansvarsrett, sier Karlsen og forteller at det gir en viss garanti for kvalitet, men på langt nær nok. HENT har innført egne kvalitetsrutiner for å sikre kvaliteten på underentrepriser. I tillegg til de månedlige minirevisjonene i prosjektet, foretar man større revisjoner. Karlsen forteller at underentreprenørene faktisk setter pris på dette. - Vi jobber utelukkende med seriøse firmaer som ønsker å være kvalitetsledere i sitt fag. Det at vi ”kikker dem i korta”, ser de på som en konstruktiv prosess som igjen gir mindre behov for oppfølging i prosjektene. Aldri nok På spørsmål om de nye rutinene gjør avdelingen så effektiv at man kan slappe av litt, svarer Karlsen benektende - Det blir aldri nok ressurser i KS, vet du. Det er alltid et nytt nivå å strekke seg etter. Tekst: Geir Kjosavik


/// 24

STOKKAN SKOLE - HENT setter standarden Stokkan skole føyer seg inn i rekken av prosjekter HENT vinner på konsept, gjennomføringsevne og utviklingserfaring, fremfor utelukkende på pris. Sammen med Lusparken arkitekter vant HENT konseptkonkurransen og Byggherrerepresentant Arne Fridthjof Venæs fra Stjørdal kommune uttalte, i følge bygg.no, at at det ikke var nødvendig å gjøre noe særlig med vinnerutkastet. Snakk om å treffe blink! Prosjektet har dog ikke vært gjennomført uten at man har støtt på forbedringspotensialer underveis, forteller prosjektleder Ståle Fiskvik. - Blant annet hadde vi en kontrakt med de tekniske fag som gjorde oss ansvarlige for deres prosjektering. Han forklarer at dette hadde litt med føringene fra kommunen å gjøre – og hvordan anbudet i konseptkonkurransen var utformet. - Dette ble ikke så enkelt å håndtere som vi hadde håpet, så det skal vi gjøre bedre neste gang. Skolen er dimensjonert for 540 elever fordelt på seks klasser på åttende, niende og tiende klassetrinn. De er 50 arbeidsplasser ved skolen. Stokkan skole er på 8.130 kvadratmeter og har to etasjer. Hevet kvaliteten Gjennomføringen har vært preget av hektisk aktivitet med kort byggetid. To streiker hjalp heller ikke, men Fiskvik er svært fornøyd med kvaliteten på leveransen. – Vi har hatt et svært godt samarbeide med byggherren, som har gått med på endringer som har hevet standarden på bygget og gjort det

mer eksklusivt. Han forteller også at finishen til HENT har blitt lagt merke til i kommunen. – Parketten i deler av bygget er lagt så fint at Stjørdal kommune sier gulvet fremstår som langt mer eksklusivt enn i byens rådhus. Energifokus Bygget har vannbåren oppvarming med fjernvarme. På taket er det montert en luft-til-vann varmepumpe som hovedsakelig skal brukes til kjøling. Skolebygget har et beregnet energiforbruk på 110 kWh per kvadratmeter per år. Det er 30 cm isolasjon i veggene og 40 cm i taket. Ståle Fiskvik sier at det er lagt ned mye arbeid i å unngå kuldebroer i bygget Selv om nybygget er overlevert, gjenstår riving av den gamle skolen som ligger nesten vegg-i-vegg på den store tomta og alt skal være planert og klart til neste sommer. Tekst og foto: Geir Kjosavik

// Fakta Sted: Stjørdal Prosjekttype: Nybygg Totalkostnad inkl mva: 213,5 millioner kroner Bruttoareal: 8.130 kvm Byggherre: Stjørdal kommune Byggherreombud: Arcon Prosjekt (RIB), Elprosjekt Trøndelag (RIE) og AS Planconsult (RIV) Totalentreprenør: HENT Arkitekt: Lusparken Arkitekter


/// 25


/// 26

Solland-Gruppen – helt på nett Solland-Gruppen er et familieeid firma med spesialisering på ventilasjon og elektro. Firmaet har hovedkontor i Stavanger og avdelingskontorer i Bodø, Oslo, Dammen og Haugesund. HENT magasinet har hatt en hyggelig samtale med regionsleder Tom Fjeldstad i Oslo. Han forklarer noe av årsaken til at det stod igjen 17 millioner på bunnlinja av de 180 millionene firmaet omsatte for i 2009. - Positive, lojale medarbeidere med god teknisk forståelse, kommer det kontant fra Fjeldstad som forklarer videre: - Medarbeidere som har lang fartstid i bedriften og gjennomgår kontinuerlige opplæring har en egen forståelse for kundens behov, sier han og legger til at dagens komplekse systemer gir så mange muligheter at det kan være vanskelig for kundene å orientere seg. - Våre medarbeidere har kompetansen som trengs for å finne

løsningen som sikrer at kundens krav blir oppfylt på den mest kostnadseffektive måten. – Dessuten slipper vi ikke kunden når systemet er på plass, sier Fjeldstad og forklarer at tilstrekkelig opplæring i bruk av installasjonene både gir mer fornøyde kunder og letter servicearbeid. Selv om Solland-Gruppen er en geografisk spredd organisasjon, har de etablert gode systemer for at alle medarbeiderne skal være 100% oppdatert til en hver tid. – KS og HMS-arbeid er viktig for oss og rutinene våre er til en hver tid tilgjengelig for alle på eget intranett, forklarer Fjeldstad. Videre ser han sterke fellestrekk mellom Solland og HENT i så måte. – Vi håper å kunne styrke samarbeidet og videreføre de gode erfaringene vi har fått på Domus Medica i tiden som kommer. Tekst: Geir Kjosavik Foto: Solland


Markering av 30-årsjubileum I forbindelse med jubileet til HENT vil det bli arrangert ulike arrangement for de ansatte og deres familier. Vi ønsker å markere fremgangen firmaet har hatt og har lagt opp til arrangement vi håper alle aldersgrupper kan få glede av. Trondheim: I Trondheim vil det arrangeres en lukket julekonsert i Vår Frue Kirke med Nidarosdomens jentekor fredag 10.12 for alle ansatte med familie. Koret er ansett som et av Norges og skandinavias absolutt beste, og skal blant annet representere Norge i Verdensymposiet for kor i Argentina 2011. Lørdag 11.12.10 vil vi samle alle på nasjonalt senter for pop og rock; Rockheim. Her vil det arrangeres konserter og underholdning for alle aldersgrupper, samt at det blir mulighet for å bli kjent med det nye landemerket i Trondheim. Her kan vi love noe for både gutter og jenter, store som små. Den samme kvelden vil det bli avholdt julebord på Rica Nidelven for de ansatte med følge. Også her vil det bli lagt vekt på god underholdning av mange sjangere.

Oslo og Hamar: Fredag 03.12 vil vi invitere alle ansatte med familie til en juleforestilling. I skrivende stund er det ikke klart hvilken forestilling vi går for, men vi håper og tror at dette er noe folk vil sette pris på. Lørdag 4 desember er det duket for julebord for alle ansatte med følge på Posthallen Restaurant. Som i Trondheim blir dette et tradisjonelt julebord, med noe ekstra.

Ålesund: Fredag 17 desember håper vi å få samlet ansatte med familie til et julearrangement. Også her er det noe tidlig å si hvilken forestilling , men dette vil vi ha klart i løpet av kort tid. Lørdag 18 desember vil ansatte med følge samles til julebord på XL Diner. Noe ekstra i forbindelse med markeringen vil også gjøres i Ålesund denne kvelden.

Alle ansatte i HENT AS vil i løpet av kort tid motta invitasjon til årets 30-årsjubileum.


10i

/// 28

Vi spurte 10 medarbeidere i HENT:

HENT er 30 år. Hvordan ser du for deg utviklingen til HENT de neste 30 år?

Lars Daleng,

Arnt Skogan,

kalkulatør

kalkulatør

kalkulatør,

- Jeg har forventninger om at vi skal greie å ta de virkelig store jobbene, og samtidig beholde bedriftskulturen.

- Det er jo et tidsperspektiv som blir helt urealistisk for meg, jeg har jo ikke levd i 30 år engang.

Brage Jensen,

Sigve Hodneland,

Gaute Dreiås,

anleggsleder

kalkulatør

- Jeg tror vi vil fortsette å vokse og bli lendende i Skandinavia. I allefall vil vi se en voldsom vekst og mange ansettelse.

- Avanserer fra 9 plass til topp 3 blant Norges største entreprenører. Og med hovedkontor i Bergen.

Olav Myren,

Tomas Maciukas,

anleggsleder

tømrer

- Målet må være å bli riksdekkende og kanskje etablere seg utenlands

- Forventer at utviklingen fortsetter som den alltid har gjort, siden vi var 5-6 mann når jeg begynte til ca 400 i dag. Regner med at vi er godt etablerte med kontorer over hele landet, og tatt markedsandeler innen anleggs- og offshoresektoren.

- Jeg tror HENT blir dobbelt så stor som nå, de har vokst jevnlig siden starten. Kanskje blant topp 5 av de største entreprenørene i Norge. Jeg håper jeg kan jobbe her til jeg blir pensjonert. Tror HENT kommer til å kjøpe opp andre bedrifter, og ekspertise innen andre fag.

Terje Arnesen,

Tarjei Engebretsen,

Roger Frydenlund,

arbeidsleder

kvalitetsleder

betongmedarbeider

- Det er vanskelig å si, men hvis utviklingen fortsetter slik den har gjort vil vi kanskje bli ledende i landet.

- Om 30 er vi en verdensomspennende entreprenør, med over 20.000 ansatte. Og ikke minst HENT kulturen er videreført til alle verdensdelene.

- Ser positivt på utviklingen og tror vi kommer til å vokse mer, men håper at vi ikke blir for stor.


Kværnerdalen barnehage

En av Norges mest spennende og største barnehager åpnet mandag 20. september. For tiden har ingen annen barnehage i Norge flere barn. Ambisjonene til byggherre Omsorgsbygg Oslo KF har vært høye under utviklingen av den svært store Kværnerdalen barnehage i Bydel Gamle Oslo. NAV Arkitekter AS er med Kværnerdalen barnehage nominert til Oslo kommunes arkitekturpris 2010 De tre kontorblokkene som i sin tid huset Kværners Brugs administrasjon er totalforandret til trygge, gode barnehageplasser. Barnehagen er på totalt ca 6.700 m2 og vil med sine 620 barnehageplasser bli en av Norges største barnehager. Kværnerdalen barnehage er basebasert og har syv avdelinger. Den har 27 runde kokonger innvendig, som fungerer som baser. Basene på avdelingene har forskjellige farger, noe som gjør det enklere for de små å finne tilbake til sin base. I basen har hver avdeling sitt nærområde hvor de har sine skap og faste soveplasser. Lekeplasser på tak Tomten var stort sett for bratt til å kunne utnyttes som lekeområde, byggherre og arkitekter løste dette ved å bygge et garasjeanlegg i den bratte skråningen ned mot Kværnerbyen. Taket på parkeringsanlegget er tatt i bruk som lekeområde på ca 1.600 m2 For å kompensere for et begrenset ute område, har arkitekten løst dette med å bruke taket på det ene bygget som en lekeplass for de minste barna, her har de fin utsikt over store deler av byen.

Trinnvis utbygging Eiendommen består av tre tilnærmet like bygg, vi hadde litt justeringer i starten og underveis, men lærte mye av det første byggetrinn Da vi startet med neste byggetrinn luket vi ut ting som fungerte mindre bra og gjorde flere forbedringer i byggetrinn to, påpeker anleggsleder Kjell Sedeniussen. Ifølge Sedeniussen var taket som bærer takhagen den største utfordringen i hele byggefasen. – Tenk på alle funksjonene taket skal ha og vektbegrensningene i det eksisterende bygget, sier han. – Denne problematikken har vi holdt på med siden dag en. Det var ikke før helt på slutten at vi hadde løsningen klar. Den ble et isolert tak som er tekket først og så støpt med en spesiell type cellebetong oppå med freste spor til snøsmelteanlegget. Oppå cellebetongen er det spesiallaget en avrettingsmasse som kan legges med fall. Den er slipt og lagt på 3-4 mm Polyurea, Denne er helt tett og utrolig slite-sterk. Gummiasfalten som egentlig var anbefalt ble for tung, forklarer han. Høyt fokus på HMS og universell utforming Det har vært et utfordrende prosjekt, ikke minst på grunn av at fase en i prosjektet ble overlevert byggherre i desember 2009. Når 110 barn oppholder seg vegg i vegg med en byggeplass, har dette ført til et høyt fokus på HMS fra alle aktørene. Dette har blitt løst med ukentlige møter mellom entreprenøren, byggherre og brukerne. For å tilfredsstille kravene til universell utforming, er det gjennomført brukermøter med Blindeforbundet og Norges Handikapforbund. Tekst og foto: Øyvind Kvarme


/// 30

En trofast HENT-mann


/// 31

Som fersk byggingeniør med tilleggsstudier i økonomi ved TØH, tok Bjørnar Lund jobb som assistent for daværende kalkulasjon & innkjøpssjef Jan Jahren i 1991. Nå, 19 år senere er han fremdeles i HENT og fremdeles i kalkulasjon & innkjøp (KI), men det blir ikke helt rett å si at han er i samme jobb og firma. I løpet av disse årene har HENT sin omsetning økt med en faktor på 50 og Lund har blitt sjef for hele KI-avdelingen i Trondheim som i dag består av 31 personer. – Heldigvis har vi greid å ta med oss den unike HENT-kulturen hele veien, bedyrer Lund og legger til: – Det er én av grunnene til at jeg fremdeles gleder meg til å gå på jobb hver dag. Viktig og meningsfull jobb I tillegg forteller Lund at han trives svært med arbeidsoppgavene i HENT, og at han opplever det som svært meningsfullt å lede en viktig serviceinstitusjon i bedriften. - Vi er sentrale i prosessen med å tilegne HENT nye prosjekter, siden det er vår oppgave å estimere kostnadene for hvert enkelt prosjekt. I produksjonsfasen går dette ansvaret over til å kontrollere kostnadene på innkjøpssiden og for å sikre at HENT leverer det vi har lovt, forklarer Lund. At en separat avdeling har innkjøpsansvaret er av stor betydning for effektiviteten i prosjektet, mener Lund - Tradisjonelt er det prosjektlederne som har hatt ansvaret for innkjøp, men når de kan konsentrere seg 100% om å koordinere produksjonen, gir det både økt effektivitet og kvalitet. Vinn og tap med samme sinn Det er en kjent sak at pris ikke alltid er avgjørende for å få et oppdrag, men at også systematikk og resultater innen KS- og HMS blir lagt til grunn. Til tross for dette vinner ikke HENT alle oppdrag de legger inn anbud på, og HENT Magasinet lurer på hvordan Lund tar nederlagene. - Ingen vinner alt de byr på, heller ikke HENT – så det å ikke få anbud blir man vant til. Jeg innrømmer likevel at det i noen tilfeller kan være frustrerende. - Når vi har lagt ned mengder av hardt arbeid på å finregne på prosjekter som vi gjerne vil ha, og vi ikke får dem, kan en bli litt oppgitt. Heldigvis får en tykkere hud med årene, forteller han. Fyller fritiden med fysisk aktivitet Trebarnsfedre med ledende stillinger er ikke kjent for å ha mye fritid å bruke på seg selv, men Lund finner tid til å holde seg i form. HENT magasinet antyder at siden han har vært så lenge i firmaet, må det nødvendigvis dreie seg om fotball, eller? - Jeg er RBK- og Liverpool-fan, i tillegg til at jeg spiller fotball selv, bekrefter Lund med et smil, og forteller at han også sykler mye i marka og har fullført Birkebeinerrittet de to siste årene. Avslutningsvis spør vi om hvordan Lund ser for seg HENT sin utvikling gjennom de neste 30 år. Med 50% stabsøkning bare det siste året, er dette en mann som virkelig har fått kjenne HENT sin vekst på kroppen. - Utviklingen vil fortsette. Vi er en gjeng konkurransemennesker, og vi vil i alle fall være landsdekkende på det tidspunktet, samtidig som vi vil ha klatret høyere på listen over landets største entreprenører. - Utfordringen blir å beholde HENT-kulturen gjennom veksten, men det tror jeg vi skal klare, avslutter han optimistisk. Tekst: Geir Kjosavik Foto: Birkebeiner Rittet 2010 og Maiken Johansen

// Fakta Alder: 43 år Gift med Lene Far til Julie (8), Marianne (14) og Andreas (17) Interesser utenfor jobb: fotball generelt, Liverpool spesielt,, sykling og familieliv


P

LT OR

TA

PO

EN NOR

GE

ST

. P. P

Returadresse: HENT AS Vestre Rosten 79 7075 Tiller Tlf: 72901700

E TO B

HENTKARTET Tromsø

Nysalg >> >> >> >> >>

Thora Storm, Trondheim Hasleveien, Oslo Vangkroken, Oslo Rykkin Bo- og Behandlingssenter, Bærum Øverlands Minde, Stjørdal

Ferdigstilt

Under bygging

>> >> >> >> >> >> >>

>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>

Stokkan Ungdomsskole - Stjørdal Ranheim Skole - Trondheim Trysil Renseanlegg - Trysil Enebakkveien 71 - Oslo Midtbyskolen - Hamar Malvik Storsenter - Malvik Borgund vgs - Ålesund

Mo i Rana

Frøya Stjørdal Trondheim

Ålesund Oppdal Hamar Trysil Volda

Oslo

Stavanger

Klæbuveien 196 A - Trondheim Nidarvoll skole - Trondheim VIP-hus - Gardemoen Nesbru vgs - Oslo NMK - Ålesund Domus Medica - Oslo TNS Gallup - Oslo Haakon VII´gt - Trondheim Dalen skole - Oslo Dyrkorn kraftverk - Ålesund Aker Solution - Stavanger Dalsfjord skule - Volda Sykehusparken - Elverum Aker Solutions kontor - Fornebu Trehørningen avfallsforbrenningsanlegg - Hamar Riddersand skole - Fet Kommune Sandaker skole - Oslo Trondheim fengsel - Trondheim Dønski vgs, Gjettum - Oslo Ranheimsv. 149 - Trondheim Nye Bøler kirke - Oslo Skifer Hotell Oppdal - Oppdal Ålesund Sykehus - Ålesund Dragvoll - Trondheim Uståsen Bofelleskap - Trondheim Langnes Handelspark - Tromsø