Page 1

Verslag Kennismakingsgesprek Mediawijsheid Vooraf was ik nieuwsgierig naar hoe mediawijs leerlingen zijn. Ik begin dit gesprek met een korte inventarisatie over het gebruik van social media. Wie gebruikt er Hyves, Facebook en/of Twitter? Veel leerlingen hebben een Hyves en Facebook profiel. Dit is dagelijkse kost. Op mijn waaromvraag weten de leerlingen geen goed antwoord te geven. Antwoorden als: iedereen heeft het, gewoon leuk etc. hoor ik veel. Twitter wordt minder gebruikt. Verder valt op dat Bron: http://www.freakyperfect.com leerlingen niet veel tweets versturen, maar meer anderen volgen. Wat opvalt, is dat er in deze klas weinig getweet wordt. Terwijl in andere derde klassen massaal gebruik wordt gemaakt van Twitter. Een tweetal leerlingen gebruikt geen social media. Een leerling vertelt dat hij er geen behoefte aan heeft. Wat is er zo leuk aan social media? Als argument wordt vaak het woord contact genoemd. Voor andere leerlingen is het vooral een middel om op de hoogte te blijven van het nieuwtjes in de familie en vriendenkring. Privacy Hoe gaan leerlingen om met hun gegevens? Ik vraag hoe zou je het vinden als ik alles van jullie zou kunnen lezen? De reacties zijn over het algemeen eenduidig, leerlingen vinden dit niet leuk. Wat doen ze dan om hun privacy te beschermen? Ik verbaas me over de antwoorden die ik krijg. Veel leerlingen hebben hun account afgeschermd en alleen toegankelijk gemaakt voor vrienden. Laurens plaats de opmerking iets wat op internet staat gaat er nooit meer af. Dit antwoord stemt mij tevreden. De antwoorden die nog volgen, versterken dit gevoel. Over het algemeen zijn leerlingen zich goed bewust van wat ze doen. Ouders hebben hier grote invloed op. Als je vragen stelt hoor tussen de regels door dat ouders hun kinderen mediawijs opvoeden. Gevaren Ik heb cyberpesten in deze groep vermeden. Dit heeft te maken met een conflict tussen twee vriendinnen. Verder heb ik twee voorbeelden laten zien m.b.t. onverstandige dingen plaatsen op internet. Ik heb verteld dat de rol van social media steeds groter wordt. Dat we regelmatig een tweet van een bekende Nederlander in het nieuws zien. Het plaatje waarop staat: �I love my computer because my friends live in it�, wordt niet goed begrepen. Ik vertel dat je op Hyves/Facebook jezelf heel mooi kan voordoen, maar dat dit in werkelijkheid niet zo hoeft te zijn. Ze zijn in dit opzicht nog iets te goed van vertrouwen. Conclusie Het gesprek was erg positief. Wat opvalt, is dat leerlingen zich wel degelijk bewust zijn van de gevaren en het beschermen van je privacy. Iets wat leerlingen als vrij vanzelfsprekend aanmerken. Dit stemt mij tevreden. Ouders spelen een grote rol in de opvoeding van hun kinderen. In dit gesprek wordt duidelijk dat ouders hier serieus aandacht aan besteden. Bron: http://www.frappant.com

Gesprek  

mediawijsheid

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you