Page 1

FRIDOM [ WEŹ I ZBUDUJ ]

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


SPIS TREŚCI

INFORMACJE PODSTAWOWE zamiast wstępu . . info podstawowe 1 info podstawowe 2

1. PROJEKT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rzut fundamentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rzut parteru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rzut więźby dachowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rzut dachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przekrój A-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przekrój B-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . konstrukcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . detal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elewacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. PRZYGOTOWANIE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 5 5

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 20 21 22 23

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

fundament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podłoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . konstrukcja i komin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . izolacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tynki i stolarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 28 29 32 34 35

organizacja prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . harmonogram prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . przybliżone zestawienie materiałów i kosztów narzędzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wybór miejsca i orientacja . . . . . . . . . . . . .

3. WYKONAWSTWO:

*

3

INFORMACJE DODATKOWE przydatne linki, adresy, kontakty opracowanie . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37 38 39


INFORMACJE PODSTAWOWE

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

|

3


ZAMIAST WSTĘPU

klarowna IDEA KONKRETNA wiedza dostępne MATERIAŁY

LOKALNE działania

przyjaźni LUDZIE WSPÓLNA praca nowe UMIEJĘTNOŚCI BUDOWANIEwłasnymi rękoma ZDROWIE PROSTOTA OTWARTOŚĆ

nowe MOŻLIWOŚCI PROJEKT „ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

|

4


INFORMACJE PODSTAWOWE 1

Powierzchnia zabudowy:

25 m2 powierzchnia liczona po obrysie ścian zewnętrznych

Powierzchnia użytkowa:

17 m2 powierzchnia nie uwzględnia zagospodarowania poddasza

Licencja:

open source, licencja pozwala na swobodne, legalne i darmowe kopiowanie, wykorzystanie, dystrybucję i modyfikację projektu dla wszystkich :)

Zastosowanie praktyczne:

domek letni, domek do wynajęcia, pracownia, warsztat, sala ćwiczeń

Poziom trudności:

łatwy, uproszczony projekt przydatny także dla amatorów

Zakres projektu:

budynek bez instalacji, projekt dopuszcza dowolne poprowadzenie każdej instalacji

Autor projektu:

Prana House projekt wykonany zgodnie z najlepszą wiedzą przez doświadczonych projektantów oraz sprawdzony przez wykonawców

INFORMACJE PODSTAWOWE 2 Procedura budowy: zgłoszenie W zgłoszeniu w stosownym wydziale architektury należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć: • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane • mapę zasadniczą/ewidencyjną z zaznaczoną lokalizacją • część opisowo - graficzną obrazującą zamierzenie. Urząd ma 30 dni na wniesienie zastrzeżeń. Jeśli tego nie zrobił - rozpoczęcie budowy jest legalne.

Artykuł 30 ust.1 ustawy - Prawo budowlane: zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa wolno stojących, parterowych budynków gospodarczych (…) o powierzchni zabudowy do 25m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki.

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

|

5


Technologia: strawbale

KONSTRUKCJA STRAWBALE LEKKA PODWÓJNA zalety: • • • •

możliwość prefabrykacji elementów łatwość prowadzenia instalacji proste wypełnianie kostkami słomy przyjazna dla amatorów i hobbystów

wnętrze: tynk gliniany opcjonalnie na macie trzcinowej ukośne deskowanie okna i drzwi w skrzynkach mocowanych do słupów elewacja drewniana lub wapienna podwalina podwójna lub ciągła OSB skompresowana słomalekka konstrukcja lekka podwójna

KONTEKST: MASA TERMALNA BUDYNKU I PASYWNE OGRZEWANIE SOLARNE Energia słoneczna wnikająca do budynku jest w części natychmiast używana do ogrzewania, a w pozostałej części powinna być gromadzona do późniejszego użycia. Wynika to z faktu, iż energia słoneczna nie zawsze jest emitowana wtedy, gdy istnieje zapotrzebowanie na ogrzewanie. W budynku strawbale może być ona groPOWOLNE ODDAWANIE CIEPŁA

madzona właśnie w masie termalnej, która zwykle przybiera postać masywnych podłóg i/lub ścian wewnętrznych wystawionych na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych i ciemnym zabarwieniu zwiększającym absorpcję. Zastosowanie masy termalnej zapobiega także przegrzaniu budynku latem poprzez pochłanianie nadmiernej ilości energii słonecznej. Efektywność masy termalnej jest

MASA TERMALNA

uzależniona od grubości, powierzchni i właściwości termalnych zastosowanego materiału. Z materiałów o wysokiej pojemności cieplnej i dobrym przewodzeniu termicznym, najbardziej naturalnym jest glina. W naszym klimacie optymalnym rozwiązaniem jest dobrze zaizolowany termicznie budynek z dużą masą termalną wewnątrz, czyli budynek strawbale.

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

|

6


Możliwości własnej aranżacji: duże Projekt posiada duże możliwości adaptacji i aranżacji wedle indywidualnych potrzeb. Położenie okien i drzwi można modyfikować zgodnie z rozstawem słupów. Zastosowanie okiennic, szalowanie elewacji, wydłużenie okapów to niektóre ze sposobów na łatwą zmianę estetyki budynku.

WARIANT 1

WARIANT 2

WARIANT 3

WARIANT 4

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

|

7


1. PROJEKT

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

|

8


B

RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1:50

A

B 414 394

10

10

10

MF

10

60

40

10

10

9

9

8

8

7

7

MF

MF

616

5

636

516

6 536

6

5 -1,10

A

4

A

4

10

40

314

40

60

294

60

10

3

3 stopa fundamentowa 213

MF

46

55

60

67

2 40

2

1

10

10

1

10

252

394 414

66

10

B

B

A

95

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

|

9


B

RZUT PARTERU SKALA 1:50 A

B

4

73

73

154

4

73

190

154

73

398 390 98 90

D1

4

90

210

10

66

128

66

46

4

10

MZ

50

9

50

9

150

76

hp 60

60

7

150

MZ

76

hp 60

60

6 +- 0,0

528

150

76 620 620

60

hp 60

O1

620 620 76 60

16

6

O1

76 60

16

7

O1

8 76 60

8

5

5

A

76

76

MZ

4

4 46

280

76

306

76

46

A

76

3 76

3

MZ

hp 60

40 4

150

1

60

4

1

2

46

40

2

O1

169 78

4

78

60 78 398

169 78

78

4

B

A

B

B

A

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 10


B

RZUT WIEŹBY DACHOWEJ SKALA 1:50

A

B

A

B

398 390

4

4 66

10

4

66

4

10

50

9 50

9

76

8 76

8

76

7 76

7

76

620

6 620 76

6

76

3 76

3

hp 310

60

1

60

4

40

2

40

2 1

A

78

4 76

4

4

O1

ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCYJNEGO

169

60 398

169

A

B

B

A

74

5 76

5

SYMBOL I NAZWA S1 słup S2 słup S3 słup O1 oczep O2 oczep P1 podwalina P2 podwalina P3 podwalina P4 podwalina K1 krokwie BS belki stropowe

WYMIAR 4 x 14 x 234 4 x 14 x 260 4 x 14 x 270 10 x 14 x 616 4 x 12 x 327 6 x 14 x 616 6 x 14 x 394 6 x 14 x 342 6 x 14 x 564 6 x 16 x 325 6 x 14 x 394

ILOŚĆ 28 20 16 4 4 2 2 2 2 16 8

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 11


B

RZUT DACHU SKALA 1:50

A 470 390

10

15

40

15

40

10

7

7

6

6 642

8

612

8

642

9

612

9

5

4

4

3

3

2

2

1

1

15

5

15

40

390 470

A

A

40

B

B

A

B

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 12


PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:50

+4,80

MZ MZ

4 33

16

4

10

14

+ 2,40

MZ

0,0

MZ

0,0

-0,37

MF

-0,40

MF -1,20 -1,40

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 13


PRZEKRÓJ B-B SKALA 1:50

+4,80

+ 2,40

0,0

0,0

-0,37

-0,40

MF

MF -1,20 -1,40

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 14


KONSTRUKCJA

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 15


DETAL

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 16


ELEWACJE

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNA

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWA

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 17


2. PRZYGOTOWANIE

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 18


ORGANIZACJA PRAC

ETAPY

OPTYMALNY TERMIN

UWAGI

FUNDAMENT I PODŁOGA

koniec czerwca

prace mogą być wykonane wcześniej czas wiązania betonu min. 7 dni

KONSTRUKCJA

początek lipca

DACH

środek lipca

możliwość kontynuowania prac pod tymczasowym zadaszenie z papy, wcześniej zarezerwować ekipę dekarską

IZOLACJA

koniec lipca

ograniczeniem jest dostępność surowca; słomę można przechowywać z poprzedniego sezonu lub wtórnie przekompresować np. z okrągłych bali

TYNKI I STOLARKA

początek sierpnia

opóźnione tynkowanie wiąże się z niebezpieczeństwem wystąpienia korozji biologicznej tynku i potrzebą sztucznego dosuszania zaleca się nanoszenie tynków zewnętrznych w chłodniejsze dni, przy zachmurzeniu, opadach

Wyznaczanie w terenie obszarów spełniających odpowiednie funkcje: 1. obszar ścisłej budowy 2. obszary robocze poza ścisłą budową: a) obszar dołowania wapna b) obszar przygotowywania mieszanek betonowych i tynkarskich c) obszar prefabrykacji elementów 3. obszar składowania materiałów: a) zabezpieczone przed wilgocią: • kostki słomiane, drewno konstrukcyjne, płyty • workowane wapno, glina • elementy uzupełniające, elementy wyposażenia b) materiały sypkie, żwir, piaski 4. obszar socjalny

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 19


HARMONOGRAM PRAC ETAPY:

TERMIN:

CZERWIEC 3 tydz.

LIPIEC 1 tydz.

2 tydz.

3 tydz.

4 tydz.

SIERPIEŃ 1 tydz. 2 tydz.

FUNDAMENT 1. Niwelacja i usunięcie humusu 2. Tyczenie budynku 3. Wykop pod fundament 4. Stopa fundamentowa 5. Ława fundamentowa 6. Przygotowanie zbrojenia 7. Szalunek pod wieniec 8. Wylewanie wieńca 9. Izolacja pionowa i pozioma fundamentu

PODŁOGA 1. Podsypka 2. Izolacja przeciwwilgociowa 3. Izolacja termiczna 4. Wylewka betonowa

KONSTRUKCJA I KOMIN 1. Murowanie komina 2. Podwalina 3. Słupy 4. Oczepy 5. Krokwie 6. Belki stropowe 7. Elementy dodatkowe – skrzynki na stolarkę, drewniany stelaż ścian szczytowych

DACH 1. Deskowanie 2. Papa 3. Kontrłaty i łaty 4. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie 5. Izolacja termiczna i folia przeciwilgociowa 6. Podbitka drewniana

IZOLACJA 1. Izolacja przeciwogniowa komina 2. Wypełnienie ścian kostkami słomy z kompresją 3. Wypełnienie ścian szczytowych luźną słomą 4. Strzyżenie kostek słomy i wyrównywanie 5. Ukośne deskowanie wewnętrzne

TYNKI I STOLARKA 1. Podkład z mat trzcinowych 2. Obrzutka gliniana 3. Zasadnicza warstwa tynku 4. Montaż stolarki i parapetów 5. Tynk wykończeniowy „ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 20


PRZYBLIŻONE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I KOSZTÓW

MATERIAŁ

JEDNOSTKA

ILOŚĆ

CENA JEDN. (zł)

beton

m3

5

300

1500

żwir gruby

m3

8

60

480

zbrojenie

kg

100

3

300

papa

m2

40

8

320

worki

szt

250

0,6

150

folia

m2

100

0,4

40

styropian

m3

1,7

140

238

KOSZT

żwir drobny

t

5

45

225

piasek

t

12

40

480

drewno konstrukcyjne

m3

4

800

3200

drewno pozostałe

m3

4

600

2400 1400

komin systemowy

szt

1

1400

rolka

2

40

sklejka 10mm

m2

10

42

420

pokrycie dachu wiórem

m2

38

80

3040

podbitka drewniana

m2

35

42

1470

wapno workowane

szt

20

12

240

glina mielona

szt

23,5

20

470

słoma kostkowana

szt

160

3

480

okna 565x1435

szt

4

600

2400

okno 565x535

szt

1

400

400

drzwi

szt

1

900

900

parapety

szt

4

55

220

wełna drzewna 12mm

m2

35

45

1575

wełna skalna niepalna

m2

5

23

115

mata trzcinowa

m2

115

5

575

łączniki ciesielskie

szt

120

2,5

300

wkręty

kg

6

16

96

gwoździe

kg

15

6

90

lepik na zimno 10kg

szt

1

50

50

impregnat do drewna 5l

szt

1

70

70

bednarka

mb

35

3

105

pianka montażowa

szt

4

20

80

siatka leduchowskiego

KOSZT CAŁKOWITY:

80

23 909 zł

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 21


NARZĘDZIA

Zestaw minimum

ELEKTRONARZĘDZIA I NARZĘDZIA SPALINOWE: • • • • • • • • •

Pilarka tarczowa Piła łańcuchowa elektryczna Wkrętarka akumulatorowa Wiertarka Szlifierka kątowa Mieszarka ręczna Betoniarka Nożyce spalinowe do żywopłotu Zagęszczarka spalinowa

NARZĘDZIA RĘCZNE: • • • • • • • • •

Piła do drewna Siekiera ciesielska Młotek ciesielski Łapka do gwoździ Szpadel, szufla Taczka budowlana Poziomica krótka Łata pomiarowa długa Narzędzia tynkarskie

INNE: • • • • • • • • • •

Przedłużacze bębnowe i sznurowe Taśma miernicza Miara zwijana Wiadra, kastry Ołówki stolarskie Kozły murarskie/podesty robocze Rusztowanie warszawskie Kątownik dekarski Nóż budowlany Zszywacz budowlany

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 22


WYBÓR MIEJSCA I ORIENTACJA

orientacja i usytuowanie powinny uwzględniać dobowe nasłonecznienie oraz przeważający kierunek wiatru i opadów

zagrożenie przyśpieszoną korozją biologiczną pokrycia dachowego

zagrożenie ekspancją korzeni drzew

zagrożenie wynikające z usytuowania w niskim terenie i zbierającej się wody

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 23


3. WYKONANIE

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 24


FUNDAMENT

ETAP:

NIWELACJA, ŁAWY DRUTOWE, WYKOP

CEL:

Wytyczenie

CZAS:

1 dzień, przy użyciu koparki

WYKONANIE: 1. Zniweluj teren, usuń warstwę humusu, ubij. 2. Wbij paliki w odległości min. 50 cm od przyszłego wykopu i przybij do nich wypoziomowane deski, których górna krawędź powinna być na wysokości ok. 40 cm. 3. Do desek zamocuj drut wiązałkowy i mocno go napnij. Drut wyznacza przyszłe zewnętrzne krawędzie wieńca, tworzy więc pole o kształcie prostokąta i wymiarach 616 na 394 cm. Prostokąt tworzą równe odległości i równe przekątne między miejscami przecięcia się drutu. 4. Oznacz np. wapnem miejsce wykopu. Zwiń tymczasowo ławy drutowe. 5. Wykopy prowadź ręcznie lub mechanicznie. Dno wykopu wypoziomuj.

wypoziomowane deski

min.

ława drutowa wyznaczająca poziom i zewnętrzne krawędzie przyszłego wieńca

50 cm

zniwelowany teren bez humusu, wyrównany i ubity zarys przyszłego wykopu

40 cm

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 25


FUNDAMENT

ETAP:

STOPA, ŁAWA i WIENIEC FUNDAMENTU

CEL:

Osadzenie

CZAS:

5 dni

WYKONANIE: 1. Dno wykopu wysyp luźnym żwirem do grubości ok. 20 cm i następnie ubij. 2. Ułóż worki ze żwirem, kolejne warstwy przesuwając względem siebie, wykop stopniowo zasypuj. 3. Miejsce wytyczone pod komin wymuruj z bloczków betonowych lub wylej z betonu. 4. Zamontuj ławy drutowe i zaszaluj przyszły wieniec. 5. Wylej warstwę chudego, rzadkiego betonu o małej zawartości cementu. Tworzy warstwę pośrednią i zapobiega mieszaniu się „właściwego” betonu z podłożem, dzięki czemu jest on mocniejszy. 6. Wykonaj zbrojenie z 4 prętów stalowych o średnicy 12 mm, połączonych miękkim drutem wiązałkowym ze strzemionami z prętów o średnicy 6 mm. Panele zbrojenia podwieś w szalunku i połącz na zakład. 7. Przed betonowaniem deskowanie polej wodą. Wlany beton zagęść przez nakłuwanie szpadlem i ostukiwanie szalunku. Powierzchnię wyrównaj. 8. Beton zabezpiecz przed szybkim wyschnięciem.

wieniec fundamentowy ze zbrojeniem - 40 cm warstwa chudego betonu - 5 cm worki ze żwirem - 80 cm podsypka z grubego żwiru - 20 cm

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 26


FUNDAMENT

ETAP :

IZOLACJA FUNDAMENTU

EXTRA:

MIESZANKI BETONOWE, FUNDAMENTY ALTERNATYWNE

Hydroizolacja fundamentu. Pozioma – dwie warstwy papy na lepiku układane z zakładem na wieńcu przed montażem konstrukcji. Pionowa – opcjonalnie, gruba folia budowlana lub kubełkowa układana na ścianie fundamentowej od strony gruntu przed zasypywaniem fundamentu. Warstwa lepiku bitumicznego na ścianach wieńca.

Mieszanki betonowe: chudy beton SKŁADNIKI

na 1 m3

na worek cementu 25 kg

cement

160 kg

25 kg (19 l)

piasek

2200 kg

344 kg (211 l)

woda

75 l

11 l

Mieszanki betonowe: beton C12/15 (B15) SKŁADNIKI

na 1 m3

na betoniarkę pojemności 200 l

na worek cementu 25 kg

cement

275 kg

44 kg (34 l)

25 kg (19 l)

piasek

590 kg

94 kg (59 l)

54 kg (34 l)

woda

165 l

26 l

15 l

Piaski i żwiry stanowią ok. 70-80% całkowitej objętości betonu Należy stosować kruszywo o zróżnicowanych frakcjach, czyli różnej wielkości ziaren. Najczęściej używa się kruszywo drobne – piasek, i grube – żwir. Piasek powinien stanowić ponad 30% masy całego kruszywa. Do wykonania betonu o wysokiej wytrzymałości lepiej jest stosować kruszywa łamane. Gęstość nasypowa cementu – 1,3kg/l, w10-litrowym wiadrze mieści się13 kg. Gęstość nasypowa piasku – 1,63kg/l, w 10-litrowym wiadrze mieści się 16,3 kg piasku.

FUNDAMENT - ALTERNATYWY:

fundament z kamienia warstwa przepuszczalnego żwiru perforowana rura drenarska

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 27


PODŁOGA

ETAP:

PODSYPKA, IZOLACJA I WYLEWKA

CEL:

Pewny grunt pod nogami

CZAS:

3 dni

WYKONANIE:

1. Wysyp piasek na ubity grunt rodzimy, na grubość ok. 20 cm. Wyrównaj i ubij. 2. Na podsypkę wylej chudy beton, czekaj aż stężeje. 3. Połóż hydroizolację z grubej folii, krańce wywiń na brzegi wieńca, aż do papy na wieńcu. 4. Ułóż termoizolację z dwóch warstw styropianu. Drugą warstwę przesuń względem pierwszej dla uniknięcia mostków termicznych. 5. Styropian pokryj folią, która zabezpieczy izolację przed wnikaniem w nią betonu. 6. Można robić wylewkę. Przygotuj bardzo „suchą” mieszankę, czyli z minimalną ilością wody. Wylewkę możesz dodatkowo wzmocnić przez zatopienie w niej zbrojenia posadzkowego z cienkiego drutu. 7. Wylewkę poprowadź na prowadnicach np. ze stalowych, prostych rur, które wypoziomuj na plackach betonu. Prowadnice wyznaczają pola, które stopniowo zalewaj betonem i wyrównuj odpowiednio długą łatą. 8. Następnego dnia usuń prowadnice, a miejsca po nich wypełnij betonem. 9. Nie pozwól by posadzka zbyt szybko wyschła. 10. Prawda że proste!

wylewka betonowa - 6 cm hydroizolacja styropian podłogowy - 2 x 5cm hydroizolacja chudy beton - 5 cm podsypka piaskowa - 20 cm

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 28


KONSTRUKCJA I KOMIN

ETAP:

PODWALINA I KOMIN

CEL:

Ciepła atmosfera na solidnych podstawach

CZAS:

1 dzień plus domurowywanie

WYKONANIE:

1. Przygotuj podwaliny o długościach: 616, 394, 564 i 342 cm. Każda długość występuje dwukrotnie. Rozłóż je „na sucho” na wieńcu. 2. Odznacz miejsca na wycięcia na poszczególnych krańcach podwalin do połączenia narożnego. Wytnij zbędne elementy. 3. Rozłóż podwaliny ponownie, sprawdź czy wszędzie trzymają wymiar przyszłej ściany 40 cm, oraz czy są wypoziomowane. Zbij naroża gwoździami. 4. Odznacz ołówkiem miejsca pod mocowanie słupów i wymurowanie komina. 5. Zaznacz miejsca wierceń pod mocowanie śrub kotwiących. Rozmieść je na każdej nitce podwaliny co ok. 1,5m. Uważaj by nie wypadały one obok słupów ani pod kominem. min. 50 cm 6. Wywierć otwór w drewnie podwaliny, a następnie w betonie. Włóż i dokręć śruby kotwiące. 7. Teraz możesz wyciąć niepotrzebny kawałek podwaliny wypadający pod kominem. 8. Murowanie komina systemowego: Komin systemowy składa się z części ceramicznej mocowanej na kit kwasoodporny, która owinięta jest niepalną izolacją termiczną, a całość umieszczona jest w pustakach murowanych na zaprawę. Wszystkie elementy komina, łącznie z kształtkami odpływu kondensatu, drzwiczkami czyszczaka, podłączeniem paleniska i czapką kominową są dostępne w zestawach, razem z dokładną instrukcją montażu przygotowaną przez producenta. Murowanie komina, ze względu na jego ciężar, najlepiej rozłożyć na trzy etapy.

40 cm

narożne łączenie podwaliny miejsca kotwienia podwaliny do fundamentu zaznaczone miejsca montażu słupów pustak startowy komina

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 29


KONSTRUKCJA I KOMIN

ETAP:

SŁUPY I OCZEPY

CEL:

Wkręcenie

CZAS:

2 dni

WYKONANIE:

1. Przygotuj słupy o długościach 234, 260 i 270 cm. Wcześniej możesz dokładnie odczytać położenie słupów konkretnych długości na projekcie i nanieść je na podwalinę. Pamiętaj, że położenie słupa na projekcie dotyczy jego osi, więc musisz uwzględnić różnicę wynikającą z jego wymiaru. 2. Zacznij od słupów narożnych, które można częściowo skręcić ze sobą. Wypionuj je poziomicą i przykręć tymczasowo do podwaliny za pomocą ukośnych listew mocujących. 3. Zamontuj kolejne słupy. Pionuj je i przykręcaj do podwaliny kątownikami. Kątowniki stalowe przykręcaj po jednej, wybrane stronie słupów. 4. Wszystkie słupy dobrze unieruchom łącząc je ze sobą ukośnymi listwami. Pamiętaj o trzymaniu odległości między słupami w osi ściany, która wynosi 40 cm. 5. Na nitkach słupów dłuższej ściany budynku połóż oczepy. Upewnij się, czy opierają się na wszystkich słupach i czy trzymają poziom, także względem siebie. 6. Połącz oczepy ze słupami kątownikami. O ile to możliwe, w przypadku poszczególnych słupów uwzględnij położenie kątownika przy podwalinie i skręć go do oczepu po przeciwległej stronie.

40 cm

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 30


KONSTRUKCJA I KOMIN 4 ść 25 egło ca l oń i od o k kw d kro

3

ETAP:

KROKWIE

CEL:

Mistrzostwo w ciesielstwie 10

CZAS:

1 dzień

3

16

33

3 3

10

WYKONANIE:

14

14

1. Przygotuj pary krokwi na ziemi, wykonaj odpowiednie zacięcia na łączeniu w kalenicy. 4 ść 25 gło ca le oń i od o k kw d kro

14 zacięcia 12 na14 2. Aby wykonać w odpowiednich partiach krokwi oczep o głębokości 3 cm posłuż się schematem: 3 3

l oń i od o k kw d kro

4 ść 25 egło ca

10 3

16

3

10 16

33

3 3

10

3 3

10

33

14

14

14

14

14

12

14

14

12

14

3. Trzymając odległość połącz tymczasowo pary krokwi poprzeczną deską i zbij je gwoździami na łączeniu w kalenicy.

342 394 342 394

4. Wynieś gotowe pary krokwi na odpowiednie miejsca na oczepach, wypionuj i przybij gwoździami. 5. Unieruchom tymczasowo krokwie łącząc je ze sobą deskami od strony poddasza. 342

6. Połącz krokwie ukośnie bednarką po stronie zewnętrznej.

394

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 31


DACH

ETAP:

DESKOWANIE, PAPA, ŁATOWANIE I POKRYCIE

CEL:

Poszerzona perspektywa

CZAS:

2 dni + praca dekarzy

WYKONANIE:

1. Deskowanie pełne dachu wykonaj od dolnych krawędzi krokwi ku kalenicy. W miarę posuwania się ku górze nabijaj na dach tymczasowe, poziome stopnie. 2. Jedną linię deskowania wykonuj z pary desek o jednakowej szerokości. O ile to możliwe, łączenia pary desek wykonuj na różnych krokwiach. 3. Długość desek dobieraj tak, by delikatnie przekraczały planowaną długość okapu. Zachowaj dystans między deskowaniem a kominem – ok. 2,5 cm. Gdy deskowanie jest gotowe, długość okapu odznacz ołówkiem i wyrównaj dach piłą tarczową. 4. Rozwiń papę posypką na zewnątrz na dolnej krawędzi dachu. Przymocuj papiakami górną krawędź papy, która następnie zostanie zakryta zakładem kolejnej warstwy, itd. 5. Nabij kontrłaty po linii krokwi. Teraz możesz obserwować dekarzy przy pracy. Dekarze często przybijają łaty pod swoje pokrycie, oraz wykonują obróbki blacharskie komina.

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 32


DACH

ETAP:

IZOLACJA DACHU I PODBITKA

CEL:

Przytulne poddasze

CZAS:

2 dni

WYKONANIE:

1. Wykonaj podłogę tymczasową na poddaszu. Docinaj wełnę drzewną w odpowiednie pola między krokwiami, z uwzględnieniem kilkucentymetrowego zapasu. 2. Wełnę wkładaj „na ścisk” z zachowaniem odstępu od deskowania. Do krokwi przybijaj papiaki, rozciągnij między nimi sznurek – wełna nie będzie się wysuwać. Wypełnij szczelnie tym sposobem wszystkie pola. 3. Przy kominie wykorzystaj specjalną wełnę skalną o podwyższonej temperaturze topnienia. 4. Całość izolacji oddziel szczelnie folią. Przybij ją zszywkami do krokwi, łączenia sklej taśmą. 5. Przygotuj podbitkę np. z desek pióro – wpust. Pary desek dotnij na odpowiednią długość i wyrównaj do kąta prostego miejsce ich połączenia. Zamontuj do krokwi na wkręty. 6. Teraz możesz zamontować pozostałą część drewnianego stelażu pod wypełnienie szczytów domu luźną słomą.

Izolacja termiczna dachu

folia

stelaż drewniany ściany szczytowej

podbitka drewniana

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 33


IZOLACJE

ETAP:

IZOLACJA ZE SŁOMY I DESKOWANIE WEWNĘTRZNE

CEL:

Rosnące mury

CZAS:

6 dni

WYKONANIE:

1. Na szczelinie między podwalinami rozłóż i przymocuj zszywkami siatkę o drobnych oczkach, np. siatkę Leduchowskiego. Pomiędzy podwaliną i pierwszą warstwą kostek wysyp warstwę sproszkowanego wapna. 2. Możesz zacząć układać kostki „na ścisk”. Szczelinę między nitkami słupów wypełniaj szczelnie luźną słomą. Ułóż dwie warstwy kostek po obwodzie budynku. 3. Wokół czterech słupów obok komina rozciągnij i przymocuj siatkę stalową. Komin otocz bezpośrednio niepalną wełną skalną, resztę przestrzeni wypełnij szczelnie luźną słomą. 4. Każde dwie warstwy kostek dodatkowo kompresuj poziomo i stabilizuj między nitkami poszczególnych słupów za pomocą poziomego elementu drewnianego. 5. Szczyty na poddaszu wypełniaj stopniowo luźną słomą, w miarę dobudowywania drewnianego szalunku. 6. Przytnij kostki słomy na ścianach głównych zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz do powierzchni wyznaczonej przez słupy - do grubości równej 40 cm. 7. Wykonaj staranne, ukośne deskowanie wewnętrzne.

deskowanie poziome kompresowanie słomy przystrzyżone kostki słomy

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 34


TYNKI I STOLARKA

ETAP:

MATY TRZCINOWE I OBRZUTKA

CEL:

Jeziorny

CZAS:

2 dni

WYKONANIE:

1. Na zewnątrz do widocznych powierzchni słupów dobrze przymocuj matę trzcinową. Jeśli jest taka potrzeba pomóż sobie drutem wiązałkowym. Odeskowane szczyty i wnętrze również pokryj matami. Szczeliny między deskowaniem ścian wewnętrznych wypełnij uprzednio luźną słomą maczaną w obrzutce glinianej. Maty montuj trzcinami w poziomie. Usuń wystające druty. 2. Nanieś ręcznie obrzutkę glinianą. Prawidłowa obrzutka ma półpłynną konsystencję i dużą zawartość iłów – do 50%, dzięki czemu dobrze się rozprowadza i dobrze przylega do podłoża.

obrzutka gliniana

mata trzcinowa podtynkowa

Kwestia tynków zewnętrznych. Wybór tynków wewnętrznych nie sprawia problemu. Kwestia elewacji może być już problematyczna. Glina to wspaniały, przyjazny materiał, niestety nie jest zbyt odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne. Tradycyjny tynk wapienny tworzy zdrową i odporną elewację, niestety praca przy nim wymaga trochę wprawy. Trzeba pamiętać, że tynk wapienny słabo łączy się bezpośrednio z tynkiem glinianym i powinniśmy konsekwentnie stosować jeden rodzaj tynku na jednej powierzchni.

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 35


TYNKI I STOLARKA

ETAP:

TYNKI POZOSTAŁE I STOLARKA

CEL:

Zasadniczy

CZAS:

6 - 8 dni

WYKONANIE:

1. Wewnętrzną warstwę zasadniczą tynku glinianego można nanosić ręcznie, lub tradycyjnie kielnią. Można mu nadać fakturę gładką, wyprowadzać na prowadnicach podtynkowych, lub fakturę odręczną, rustykalną. 2. Wapienny tynk zewnętrzny nanosimy w dwóch warstwach. Drugą warstwę nanosimy gdy pierwsza wyschnie, ale nie jest jeszcze zupełnie twarda. Przepis na tynki SPOIWO GLINA MIELONA /CIASTO WAPIENNE

KRUSZYWO

DODATKI

gliniany zasadniczy

20 %

różne frakcje

zbrojenie organiczne

gliniany wykończeniowy

15 %

mniejsze frakcje = gładsza powierzchnia

ozdobne, wzmacniające

wapienny warstwa I

33%

różne frakcje z przewagą żwiru

25 %

różne frakcje z przewagą piasku

TYNKI

wapienny warstwa II

ochronne powłoki malarskie

3. Przykręć blachy do ramiaków okien i drzwi. Włóż stolarkę w otwory, wypionuj i przykręć do konstrukcji. Szczeliny wypełnij pianką montażową. Usuń nadmiar pianki. 4. Parapety najpierw zamontuje „na sucho”, na drewnianych klinach, z lekkim spadkiem do wnętrza. Ewentualnie podkuj ościeża. 5. Parapety montuj na klej lub piankę odpowiednią dla rodzaju materiału, z którego parapet jest wykonany. Szczelinę przy oknie uszczelnij silikonem. Większe ubytki przy ościeżach wypełnij zasadniczym tynkiem glinianym. 6. Tynk wykończeniowy nanoś pacą do grubości ok. 5 mm na całą powierzchnię i wyrównuj. Po wstępnym przeschnięciu zacieraj wilgotną gąbką. 7. Po całkowitym wyschnięciu tynku omieć powierzchnię suchą szczotką w celu usunięcia luźnych ziaren piasku.

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 36


* INFORMACJE DODATKOWE

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 37


*

PRZYDATNE LINKI

strawbale.pl

cochabitat.net

biohabitat.pl

pranahouse.pl

„ZIELONE ZAWODY- szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pranahouse.pl

| 38


OPRACOWANIE: MARIA SZULC PIOTR PASZKO 2014

Fridom opensource  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you