Page 1

HENRIK YANG ARCHITECTURE PORTFOLIO


CURRICULUM VITAE Personuppgifter

Arbetserfarenhet

Utbildning

E-Mail: Henrikyang@gmail.com Namn: Quoc Khanh Henrik Yang Född: 1989-04-03 Nationalitet: Svensk

VT 2018 (1 termin ) Henning Larsen www.henninglarsen.com Praktikant Tävlingsteam Uppgifter: Jobbade bland olika tävlingsteams med varierande ansvar. Mestadels offentliga byggnader.

Hösten 2015 Dongguk University - Arkitektur Utbytesstudent

Språk Svenska: Modersmål Engelska: Flytande Kantonesiska: Vardagsspråk It Skills AutoCAD 6/10 ArchiCAD 8/10 Revit 8/10 Maya 6/10 Rhino 8/10 Grasshopper 7/10 Sketchup 8/10 Vray 8/10 Photoshop 9/10 Illustrator 9/10 Indesign 7/10 3d print 7/10

VT 2016, HT 2019- VT2019 ( 3 terminer ) Lunds Tekniska Högskola Digitala Verktyg - Revit, Rhino, Vray Lärare och assistent Uppgifter: Höll i en introduktionskurs i Revit. Assisterade studenterna i deras projekt. VT 2016- VT 2017 ( 3 terminer ) Archus Arkitektur www.archus.se Praktikant Uppgifter: Jobbade under olika handläggande arkitekter. Mestadels bostadsprojekt och stadsplanering. 2014-2015 Ditte Ejlerskov http://ditteejlerskov.com/ Konstnärsassistent Uppgifter: Assisterade konstärens projekt 2013-2015 Brainhubs (www.brainhubs.com) Frilans grafiker Uppgifter: Logga till hemsida

2012-2019 Lunds Tekniska Högskola - Arkitektprogrammet 2010-2011 Malmö Högskola - Arkitektur Visualisering & Kommunikation 2008-2010 Playground Squad - Spelgrafikerutbildning 2005-2008 Eksjögymnasium - Estetiska linjen med animationsinriktning

Priser och utdelningar 2015 Vinnare i Kakeltävlingen 2015 http://www.bkr.se/om-bkr/tavlingar/kakeltavlingen-2015/ 2012 Vinnare i Rosengård & Kirseberg UngBo12 Idétävling (http://www.ungbo.se/bidrag-pdfer-2/)


INNEHÅLL

1. Examensarbete: Vertikalt sjukhus i Lund Vården förändras, dagens vård sker huvudsakligen på öppenmottagningen men byggnaderna är inte anpassade för detta. Förslaget binder samman det som idag är en barriär på området. 2. Aggregating Muquarnas: Ett experimentellt studie på hur man kan med moderna digitala verktyg skapa något nytt med gamla byggstenars geometrier ( Muqarnas ) i Tamnougault, Morocco.

3. Fragments Krematorie: Ett byggnadsprojekt i kalkbrottet, Malmö. Projektet består av fyra "tuber" vilka huserar de olika rummen för personal och besökare. Ett projekt med temat döden och starka kopplingar till det unika landskapet.

4. Kakeltävlingen: Sand, Sten och Lera Tunnelbanestationsrenovering i Björkhagen, Stockholm. Projektet ritades tillsammans med Carl Arvidsson där vi gemensamt diskuterade och skissade fram ett upplyftande förslag för det gråa och befintliga tunnelbanestationen.

5. Kunskapens träd Tillbyggnad: Studiecentrum i kvarteret Paradiset, Lund Gammalt möter nytt


1. VERTIKALT SJUKHUS EXAMENSARBTET: VERTIKALT SJUKHUS (TERMIN 10) MEMBERS: HENRIK YANG EXAMINATOR: TOMAS TÄGIL HANDLEDARE: JOHN STACK ROSS Mitt intresse för komplexitet i arkitektur ledde till att jag tog mig an på att rita ett förslag på Lunds nya sjukhusområde. Förslaget öppnar upp sjukhusområdet och binder samman den planerade spårvagnshållplatsen till väster och LTH till öster. Fokus låg också på att lösa sjukhuslogistiken i en vertikal sjukhustopologi. En studie som undersöker den framtida sjukhuset i staden, den vertikala sjukhuset och sjukhuset som ett landmärke. läs hela arbetet här: https://issuu.com/henrikyang/docs/vertical_hospital_rapport_final_v2 LANDMÄRKE

FRAMTIDENS SJUKHUS

TRANSPARENS


Vården förändras För ungefär 100 år sedan arbetade läkaren med infektionssjukdomar på grund av den dåliga hygien folk hade under sekelskiftet. Behandlingarna dominerades av att vårda sängliggande patienter där den operativa verksamheten låg på bottenvåningarna och vårdavdelningarna byggdes ofta långt ifrån varandra. Idag handlar ett hälsosamt liv om hanteringen av stress, matintag och träning etc vilket kan leda till kroniska sjukdomar, hjärtsjukdomar, krankärlssjukdomar, utmattning, depression och cancer om man inte tar hand om sin kropp både psykiskt och fysiskt. På grund av dagens sjukdomar sker nästan all behandling i sjukhusets

öppenmottagningar och i dagsjukvården, men lokalerna och sjukvårdsorganisationen är vare sig byggda eller anpassade för det och avstånden blir ofta stora. De gamla lokalerna är orsakerna till långsamma flöden och lågt resursutnyttjande av både personal och lokaler. Samtidigt har tekniken kommit som en storm och har en stor inflytande på sjukhustypologin. Vilka krav ställer det på organisationen och byggnaden? Hur vill och kan sjukvårdskunniga arkitekter designa om sjukvården? När jag tänker på de svenska sjukhusen ser jag dem som gråa och trista opersonliga betongbyggnader med sterila korridorer. Jag ogillar att gå till läkaren, det är tidskrävande att boka in ett möte så oftast undviker jag gärna ett besök ifall det inte är kritiskt. Mitt arbete undersöker därför den moderna sjukhusets typologi I Lund. Hur kan man

modernisera sjukhusområdet I Lund? Vilken plats kan sjukhuset ta I staden? Hur effektiviserar man arbetet för personalen och samtidigt skapar en trygg och bekväm miljö för patienterna? Mitt arbete har inneburit bl. a samtal med Region Skånes planarkitekter som planerar på området, intervjuer och studiebesök på akutmottagningen i Malmö. Förslaget landade på två torn med en platssamlande atrium på bottenvåningen vilket agerar som huvudbyggnad för sjukhusområdet. Precis framför den planerade spårvagnshållplatsen placeras byggnaden och bjuder in invånarna i staden och bryter den stängda väggen som

den typiska sjukhuset har burit. Genom att skapa ett modernt och välfungerande sjukhus som riktar sig mot både personal, patient och stadens invånare hoppas jag att staden kan förbättras.


bild: google maps

Nuläge sjukhusområdet: En barriär mitt på området gör det svårt att orientera sig.


NYA SJUKHUSETS VOLYMER

NY KOPPLING FRÅN ÖST TILL VÄST OCH NYA SPÅRVAGNSHÅLLPLATSEN

Patienttornet Läkartornet

Ankomst/Distribution

Huvud entré till området Bred gata/torg

SJUKHUSETS NYA HUVUDBYGGNAD

SPECIALISTFUNKTIONER KOMPLETTERAR HUVUDBYGGNADEN


Helikopterplatta

Nya akutingången

HUVUDBYGGNADENS BAKSIDA

AKUTEN

NYTT FRONT FRÅN VALVET

GRÖN LÄNK


T

USE

IEH

AR MIN

SE

ET

TG

AT AN

GE T

IN GE VÄ GE N

GRANATEN

SET

KHU

AR

JU RNS

BMC

BLO

CKE

T

LA S

BA

VALVEN

LUX

Skala 1:2000 0

50

100

200

SITUATIONSPLAN


Atriet: En plats för flöden, distribution och möten

Lasarettgatan: En vindskyddad och levande stadsmiljö som knyter samman sjukhusområdet med stråket från väst till öst.


TAKTERRASS BRY

GGA

PAT I EN T T O R N ET

LÄKAR T ORN E T

T E K N I K

T E K N I K RESTAURANG

AKUT

Ö P P E N MOTTAGNING HUVUDENTRÉ

AM

BU

LA

NS

IN

FA RT

VÄXTHUS

G/C GATA SPÅRVAGNSHÅLLPLATS BUSSHÅLLPLATS

Designprincip på volymerna på området För att bryta upp de stora volymerna dras fasaden in 5 meter från våning 5 och uppåt så platsen känns någorlunda lägre. En midja skapas när man separerar tornet från bottendelen för att lätta på byggnaden där plats för grönska och lugna platser finns. Volymerna kan sedan kopplas vidare med antingen ett atrium eller bryggor på volymernas bottendelar.

SIDOENTRÉ


0 5m 10 m

GETINGEVÄGEN

SPÅRVAGNSHÅLLPLATS INGÅNG VÄST

RENT- INSTRU-NÄRING MENT VÄTT

TVÄTT KAFÉ

BEHAV.

SNA

SNABB-

BB-

BEHAV. BEHAV. KONMED

NG

BEHAV. EXAM

SSK KONTOR

RI

BEHAV. RUM

PA R

KE

BEHAV. RUM

L

BETEENDEAVDELNING BEHAV. RUM

KE

TEAM

BLOMSTERAFFÄR

RESTYTA

APOTEK

CY

PSYK. DIR KONTOR

F

SN

B-

OF

D

A UL

B

AM

NORRA TORNET

WC

UP

KONTROLLCENTRAL

DUSCH

OMBYTE

BESÖKARHISS

ATRIUM

BESÖKARHISS

WC

SÖDRA TORNET

AUDITORIUM

SÖDRA INGÅNGEN

NS

AB

P RO

AB

SN BFÖRRÅD

VÄNTRUM

OB

SNABB-

SECURITY

DER

SNABB-

GAR

SECURITY UTSTÄLLNINGSPLATS

BAR/RESTAURANG

RESTYTA

SORG VÄNTSAL

INGÅNG ÖST AKUT ENTRÉ UTESERVERING

PATIENT DROPOFF

TAN LASARETTGA

CYKEL PARKERING

BOTTENPLAN


På den publika sektionen släpps solljuset in där servicefunktionerna syns utifrån

BOTTENVÅNING PLANKONCEPT

En generös mingelyta för medicinska nyheter Privat sektion

Direkt kommunikation

Ambulansingång

Baksida

Reception

Stråket

Spårvagnhållplats

Akutenté

Synlig Kommunikation

Hjärtat

Information Kärna Service

Publik sektion Huvudentrén till sjukhusområdet

Sidoentré

Upplevelserum/distrubition Symmetri

Publik sektion

Akuten


KAPELL

DISPLAY

DISPLAY

DISPLAY

FÖRRÅD KONTOR

3D PRINT HALL

BALKONG FÖRRUM DISPLAY

HISS HALL

HISSHALL

MÖTE

DISPLAY BALKONG

FIKA

BIBLIOTEK

TYST RUM

0

5

10

PLAN 1,5


PLAN 1,5 PLANKONCEPT

Akuten får sin egna entré mot lasarettgatan

På plan 1,5 placeras semiprivata funktioner för besökarna. Omgående tema är den visuella kontakten med bottenvåningen för att efterlikna ett stadsrum. Dessa platser kan utnyttjas som uppvisningsplatser för att upplysa den medicinska världens teknologiska mysterium.

Öppenmottagning

Stora displayfönster placeras synligt från atriets bottenplan för att skapa en stadslik miljö

Semiprivata funktioner

Publik

Stråket

VY FRÅN BOTTENPLAN

Visuell kontakt med bottenvåning


RAST 5m

KONSULTA-

KONSULTA-

KONSULTA-

KONSULTA-

SPECIALIST

SPECIAL EXAM. RUM

CT SCAN

AKUT ADMIN KONTOR

FYSIKER KONTOR

DATA

RESTYTA

CT KONTROLL

0

KONSULTA-

WC 10 m

SPOL

VÄNTRUM

TRAUMA

KRITISKA FALL

TT VÄ

RESTYTA

NT RE

SPECIAL EXAM. RUM

NDLI

VÄNTSAL BÄDDAR

NG

SPECIALIST

KRITISKA FALL

BEHA

KONSULTA-

KRITISKA PATIENTVÅRDCENTRAL

KONSULTA-

DEKONT AMIN-

VÄNTRUM

ANHÖRIGA VÄNTSAL

5

KONSULTA-

RECEP TION

AKUTEN VÅN 2

0

KONSULTA-

SPOL

BESÖKARHISS

RAST

ÖPPENMOTTAGNING BESÖKARHISS

KONTOR INSTÄD STRU- RENT- TVÄTT VÄTT MENT

KONSULTA-

RECEP TION

PERSONALHISS

MÖTESRUM ADMINISTRATION

CT VÄNTRUM

INSTÄD STRU- RENTVÄTT TVÄTT MENT

10

PLAN 2-4


PLAN 2-4 PLANKONCEPT Akuten och öppenmottagningen delar på samma våningsplan där kommunikationer till och från avdelningarna bör kunna ske smidigt

ATRIUM PLAN 2 Ögat

Visuella kontakten är viktigare än nånsin på akuten

ÖPPENMOTTAGNING

Öppenmottagningen delas in i två så att varje mötesrum får in dagsljus och avslutar gemensamt där personalen sitter i två teams


0 5 0

SSK STATION 10 m

RENTVÄTT

LÄKARKONTOR RÄDDNING

LOUNGE

ARBETSPLATS

FJÄRROPERERING

MÖTESRUM

LABB

KYLRUM

WC

PERSONAL O PATIENTHISS

FÖRRÅD

SPOL

RECEPTION

ARBETSPLATS

SSK STATION

5m

VÅRD BESÖKARHISS

MÖTESRUM

MÖTESRUM

MAT

BESÖKARHISS

LÄKARKONTOR GARDEROB

PERSONAL O PATIENTHISS

TVÄTT

BESÖKAR LOUNGE

FIKARUM

PERSONAL LOUNGE

FIKARUM ENSKILDA KONTORSRUM KAFFEHÖRNAN

MÖTESRUM

MÖTESRUM

ÖPPET KONTORSLANDSKAP

10

PLAN 2-4


Takterrassen: En plats för kontemplation

Vårdavdelningen: Med fin utsikt runt varje hörn

TORNENS TYPPLANKONCEPT Byggnadens struktur består av ett gridsystem av pelar med 9x9 meter i avstånd. I mitten av byggnadskroppen ligger en kärna som räcker sig längst hela byggnaden. Naturlig användning av rummen som blir över är sidorna som får gott om dagsljus.

LÄKARKONTORET: TYSTA AVDELNINGEN

VÅRDAVDELNINGEN: DEN SOCIALA HÖRNAN

LÄKARKONTORET : ÖPPNA KONTORSLANDSKAPET

För att bryta upp de upprepande korridorerna lades extra omtanke på hörnorna. Här placeras sociala ytorna med fin utsikt.


MEKANISK VÅNING Personal/Patient Publik

VÅRDAVDELNING

MEKANISK VÅNING

INTENSIVVÅRD INTENSIVVÅRD INTENSIVVÅRD OPERATION

LÄKARKONTOR

OPERATION LOUNGE ÖPPET KONTORSLANDSKAP

OPERATION MEKANISK VÅNING

MEKANISK VÅNING

VINTERTRÄDGÅRD

MATSAL

AKUTEN

FIKA

ÖPPENMOTTAGNING

FYSIKER KONTOR

AKUT ADMIN

CT SCAN

CT CTRL

CT SCAN

SPECIAL EXAM

SPECIALIST KONSULT. KONSULT. KONSULT. KONSULT. KONSULT.

ATRIUM

TEAM BRK

3D PRINT LABB PSYK DIR.

NÄRING NÄRING INSTRU REN MENT TVÄTT

STERILENHET

SEKTION B 1:400

TVÄTT

KOMMERSIELL

TEAM RAST


SKALET

PELARE OCH KÄRNOR

BJÄLKLAGEN

FASAD MOT NORR STRUKTUR Byggnadens struktur består av ett pelargridsystem med 9x9 meter avstånd. I mitten av tornen ligger en kärna som sträcker sig längst hela byggnaden. På rummen runt kärnan placeras våningens huvudfunktioner.


SEKTION BB


2. AGGREGATING MUQARNAS MASTER KURS: SPATIAL EXPERIMENTS (TERMIN 9) MEMBERS: HENRIK YANG OCH SELIN SEVIM LÄRARE: DAVID ANDRÉEN ASSISTENT: ANA GODEIA Studion Spatial Experiments leddes av David Andréen. Denna kurs fokuserade på att inspireras av naturen och/eller folklig (vernacular) arkitektur. Vi valde då muqarnas som ämne och studerade olika moskéer som utnyttjade denna byggtekniska lösning. Vi översatte sedan den urgamla teknologin och lade in det i ett verktyg som genererar olika ihopsättningar med hjälp av skrivna regler som vi själva bestämde. När vi slutligen hamnade i ett skede där vi nådde geometrins gränser försökte vi skapa något som kunde utnyttjas i arkitekturen. läs hela arbetet här: https://issuu.com/henrikyang/docs/muqarnas_portfolio


3. FRAGMENTS 2. FRAGMENTS GRUPPARBETE 20% INDIVIDUELLT 80% MEMBERS: HENRIK YANG AND SIMON FAST TERMIN: 6 KURS: STUDIO SAMTID (CONTEMPORARY) KURSANSVARIG: JOHN ROSS GÄSTKRITIKER: Sir Peter Cook, Frida Rosenberg Ett krematorie i kalkbrottet, Malmö. Projektet består av fyra "tuber" vilka huserar de olika rummen för personalen och för besökarna. Ett projekt med temat döden och starka kopplingar till det unika landskapet. Kursens uppgift var att rita ett krematorie i kalkbrottet i Malmö. Med hjälp av dagens teknologi analyserade vi ett fysiskt objekt som vi 3d skannade och hämtade rumsliga inspirationer ifrån. Från 3d modellen arbetade vi aktivt i Rhino och utnyttjade dess starka verktyg för formgivning av krematoriet. läs hela arbetet här: https://issuu.com/henrikyang/docs/yang_-_fragment

3d skanning av vår konceptmodell med hjälp av 123DCatch


KONCEPTMODELL


KARAKTÄRISTISKA DRAG EXTRAHERAS


Översiktsvy Kalkbrottets ödsliga känsla ser jag som en styrka. Denna egenskap vill jag behålla när man berör landskapet. Därför har jag valt att placera mina byggnadskroppar på det sättet där de inte påverkar den större bilden av landskapet. De är istället placerade objekt som står på landskapet. Det planteras inga nya träd eller nya vägar (bara några få uppe vid entrén) för att kunna gå runtom byggnaden. Jag tänker att naturen själv får ta hand om detta. På det sätt respekterar byggnaden landskapets själ.


Sektion Sektionen visar hur besökarna kan antingen ta en diagonal hiss eller gå en promenad genom "grottan" ner under jorden till huvudbyggnaden. Personalen har sin egen hiss. Rörelsen neråt finns ständigt från och med entrén uppe på marknivån ändå ner under byggnaden. Härifrån går man upp igen för att komma till huvudrummet. Detta för att komma till platsen på det sätt jag anser vara mest dramatisk då man går mot ljuset från den löpande öppningen.


Entrén

Självreflektion/reflection

De separata ingångarna delar upp besökarna och personalen. Känslan jag vill ge besökarna här är att platsen ska kännas överväldigande och monumental. Bakom entrén har man utsikt över kalkbrottet och man ser även hur de fyra cylinderformade byggnadskropparna reser sig upp från kalken. Entrébyggnadens vinklade form förstärker den riktning man rör sig mot.

Ett krematorium är en väldig känsloladdad byggnad. Jag vill förstärka känslorna och tankarna om döden med detta projekt. Platsen man befinner sig i grottan är en strategi för att stärka dödens närvaro hos besökarna. Den underjordiska rummen utnyttjar kontextens enorma skala och vertikalitet. Den ständiga riktningen neråt för att nå byggnaden är kopplad med att man går ner under jorden med sin kära döda. Man följer personen ända till graven. Det är en lång väg nedåt, (ca 150 meter) där man har gott om tid att tänka på livet och döden. Medan man går nerför trapporna speglas sin egen reflektion på väggarna. Väggarna är uppbyggda med vridna vinklar vilket gör så att reflektionen blir fragmenterad och ska skapa en obekväm känsla av att se sig själv i sprickor.


Övergången/transition Projektet handlar inte bara om att uppleva döden på ett läskigt rumsligt sätt. De sista trapporna ansluter sig till huvudbyggnaden och har en riktning som går uppåt. Känslorna förändras från att ha ständigt gått i en riktning ner. Stämningen ändras med materialbytet från de hårda fragmenterade spegelbilderna till något mjukt och varmt. Ljudet ändras från att vara isolerat till en större, djuoare och mer ekande effekt. ett ljus i mörkret

Ceremonihallen Det finns två ceremonihallar, en mindre och en större. Båda är väldigt stora och luftiga. Rummet är ovalt och det finns en öppning hela vägen från underjorden till den stora öppningen ca 80 meter upp, där ljuset faller rakt ner på kistan. Sakralt och storslaget. Interiört skiljer sig uttrycket väldigt mycket från exteriören. Det blir mer praktiskt rumsmässigt och det blir även en mer anpassad stämning som inte är lika aggressiv som exteriören med hjälp av trädmaterialets kulörer och mjuka former. vilandes i ljuset


Huvudentré

1. Ceremonihall

Personal entré Sidoentré

2. Reception 3. WC

11

4. Omklädningsrum 5. Hiss

5

6. Urnutlämning

9

5

Promenaden - Grottan

7. Urnaffär 8. Foajé

10

11

9. Askhantering

5

10. Kylrum/Kremering 11. Kolumbarium

5 Kolumbarium

Hiss

Trappa

Plan 4

Hiss

Trappa

1

7

3 3

5

5

3

6

3 5

4 5

Planlösningens struktur

1

Krematoriets ovala former plus den genomlöpande öppningen i alla våningar påverkar planlösningen stort. Det bildas korridorer på sidorna och balkonger in mot mitten. Ett undagtag är den första cylindern som är kopplad till personalentrén. Denna cylindern utnyttjar ovalens fulla yta för större rum såsom matsalen och maskinrum (se bilden) Denna strategi för planlösningen är liknande i alla våningar.

Plan 1

2

8

5


Frusen Fasaden har sprängts upp i fragment och kan liknas ha frusit fast i tiden. De olika fragmenten skapar tillsammans en cylinderformad bas. Detta är en symbolisk koppling till kalkbrottet som numera har Üvergivits av naturen, och som verkar ha frusit fast i tiden. fragment


Kolumbarium/columbarium I detta rum upplever man gränsen mellan de två olika karaktärerna. Väggen utåt består av de olika fragmenten, ett uttryck som är lekfull och med rörelser. Men innanför fasaden finns en solid kärna som bär upp byggnaden och stänger ut mycket av ljuset utifrån. Väggarna är tillräckligt tjocka så att de kan kläs med gravstenar där askan vilar. En plats där de levande träffar sina avlidna. mellan liv och död


4. SAND, STEN OCH LERA KAKELTÄVLINGEN : “ Sand, sten och Lera” TÄVLING MEDLEMMAR: HENRIK YANG AND CARL ARVIDSSON Tävlingsförslag för kakeltävlingen 2015. Platsen som vi fick arbeta med var tunnelbanestationen Björkhagen i Stockholm. Uppgiften var att rita om tunneln som agerar entré till tullen och även lägga till ett café. Stationens estetiska uttryck idag är väldigt grå och dyster. För oss var det självklart att fokusera på att formge tunneln till något alldeles unikt med kaklets egenskaper. https://www.facebook.com/kakeltavlingen Juryns motivering: Förslaget förstärker gångtunnelns dramaturgi. Med den gyllengula kakelsättning på organiskt formade takoch väggytor blir upplevelsen att röra sig mellan östra och västra sidan av Björkhagen något alldeles unikt. Stationen ges en ny värdighet som kan mäta sig med de allra finaste tunnelbanestationerna längs SL:s blåa linje. Genom att lägga caféet i befintlig lokal vid sidan om tunneln kan båda funktionerna fungera flexibelt och de kommersiella ytorna konkurrerar inte med stationsrummet.


Fasad

Björkhagens tunnelbanestation är idag i sin arkitektur en ganska grå och dyster plats. Belägen i ett litet skogsparti som erbjuder skogens levande färger ena halvåret, har hållplatsen en viss potential att utnyttja. Ett gott exempel på hur man kan ta tillvara till den grönskande kontexten är nära till hands (och inte så långt till fots för den delen heller) i och med Markuskyrkan närvaro. Markuskyrkan visar hur man kan med enkla medel och jordnära material samt ett stundvist svajande formspråk uppnå hållbar och naturlig (i.e sprungen från naturen) skönhet. Precis som Markuskyrkans tegel är bekant i sin enkelhet, är vårt förslag:

- Nelly Gul - 7,5x15 - Lhådös Kakel (cm)

Sand, Sten och Lera kort sagt jordnära. - Indostone Hexagon gråsvart - 6x6 - Konradssons

Vår idé handlar om att visa en abstraktion av kaklets ursprung i dess formspråk och kulör. Vi h ar därför valt att ge tunneln en mjukare form med en färg som påminner om öknens sand. Den mjuka formen och den klargula färgen kontrasterar starkt mot den befintliga gråa, korniga och mer raka betongstrukturen. Den organiska formen och lackade kaklet med gula fogar reflekterar ljuset likt runt tunnelns krökning. Förhoppningsvis kan det hela ge en gnutta ljus och en viss värme då sommarens värme och ljus givit plats åt vinterns mörker och kyla. Det mer i sin form ortogonala kafét mot tunnelns östra sida är separerat från tunneln så de tillåts kontrastera mot varandra. Det öppna kafét förses med en fondvägg av hexagonalt, mer vasst tegel som påminner om de formationer man ibland kan se i bergväggar i sin form och kulör. På detta sätt skapar kafét med sin rätvinkliga ram och stadiga fondvägg en miljö som i sin stabilitet berättar om det statiska tillståndet som en fikapaus innebär. Slutligen ber vi er att titta ner på markytan som omger kafét. Kaklet ni ser är ett förslag från oss till er. Vi kallar detta förslag jordnära och det är en abstraktion av det spruckna, repeterande geometriska utryck lermark kan få i torra klimat. Vi har förenklat ett sådant mönster för att kaklet ska kunna läggas utan större möda. Färgen påminner också om torr lera och den vaga färgskiftningen tillsammans med kakelsättningens mönster skapar en enkel komplexitet som livar upp platsen utan att ta uppmärksamhet från tunneln.

- Jordnära - Nyanser av torkad lera - En fyrkant: 15x15 - Eget förslag

Markuskyrkan av Sigurd Lewerentz, skönhet uppnåd genom enkelhet och jordnära material

Sand, Sten och Lera ger fokuserad enkelhet och tillåter en plats att skapa en helhet av tre material som har mycket gemensamt men också har enskilda egenskaper att berika platsen med. Det är ett förslag som har mycket gemensamt med sin kontext, vid Björkhagen, men som appellerar de olika platser i världen där materialen kan tänkas utvinnas. Något att kontemplera om du stigit av här för att besöka Markuskyrkan.

Sand, Sten och Lera


Tunneln

Axonometrisk sektion

Plan


KafĂŠen bredvid tunnelentrĂŠn


5. KUNSKAPENS TRÄD 1. Kunskapens träd GRUPPARBETER: Henrik yang, Ludvig Von Hofsten TERMIN: 5 KURS: SUSTAINABLE ARCHITECURAL DESIGN KURSANSVARIG: Tomas Tägil Tillbyggnad: Studiecentrum i kvarter Paradiset, Lund Kursens huvudfokus låg på att formge en tillbyggnad på kvarter Paradiset i Lund som utnyttjar dagens moderna hållbara strategier. I detta projekt arbetade vi starkt med att hämta våra inspirationer för byggnadsformer från naturen, samt funktioner från den framväxande trenden av annexer som byggs runtom i Lunds Universitetscampus.


KUNSKAPENS TRÄD VÄGEN TILL PARADISET Henrik Yang Ludvig Hofsten

Kvarteret Paradiset i Lund har fått en ny framsida mot nordost: Kunskapens träd, ett studiecentrum för kvarterets alla studenter. Genom att göra om den tidigare outnyttjade och av biltrafik dominerade platsen söder om universitetsbibliotekets park till en intressant mötesplats och entré till kvarteret säkras framtiden för de gamla byggnaderna så att de klarar av att tillgodose dagens och framtida studenters behov. Den föråldrade grindstugan rivs och tvärs genom de befintliga tegelbyggnaderna växer istället en skog

(1 Mos 2:17)

fram av höga och skulpturala trästrukturer. Med en ny markbeläggning och sittplatser under trädens regnskydd minskar biltrafikens dominans på platsen för att ge ytrymme åt fotgängare och cyklande studenter. För att passa olikas studenters behov och humör rymmer studiecentret grupprum med olika storlek och grad av omslutenhet. Naturen har fått ge inspiration till byggnadens tekniska lösningar. Taket på byggnaden tar likt bladet på ett träd upp energi från solen, här genom solceller.

Likt daggkåpan samlar takstrukturen regnvattnet som tas tillvara på. Genom öppningen i taket i stora rummet strömmar dagsljuset för att minska behovet av artificiell belysning. Kunskapens träd är ett modernt studiecentrum där alla som vågar kan ta del av kunskapens frukt.


TAKETS UPPBYGGNAD SOLCELLER

TAKSTRUKTUR

INTERIÖR

GLAS

TRÄRIBBOR

ENTRÉ FRÅN ALLHELGONAKYRKOGATA


SLUTEN STUDIEPLATS

SEMIÖPPEN STUDIEPLATS

ÖPPEN STUDIEPLATS

NATURENS HÅLLBARA LÖSNINGAR

DAGGKÅPANS VATTENSAMLANDE

TILLVARATAGANDE AV DAGVATTEN

KANTARELLENS FORM

TORGETS SOLSKYDD

LÖVETS FOTOSYNTES

SOLCELLER PÅ TAKET


FÖRÄNDRING AV STADSRUMMET

FÖRE

EFTER


PLAN 2

BOTTENPLAN

HALVPLAN

TAKPLAN


SEKTION AA NORDOST ( ALLHELGONA KYRKOGATA )

FASAD NORDOST ( ALLHELGONA KYRKOGATA )

FASAD SYDOST ( SANDGATAN )

SEKTION BB NORDVÄST ( PARKERINGSSIDAN )


1. Solcell 2. Infästning metall 3. Tätskikt 4. Fibercementskiva 5. Fibercementskiva 6. Metallregel 7. Isolering, polystyren 8. Vindskiva, fibercement 9. Bärande träribbor 10. Infästning fönsterglas 11. Fönsterglas 12. Fibercementskiva 13. Golvmonterad konvektor 14. Betong 15. Isolering, polystyren 16. Träparkett 17. Träregel 18. Fibercementskiv 19. Vit makadam 20. Dränerande skikt, makadam 21. Isolering, polystyren 22. Fibercementskiva 23. Betong 24. Isolering grund, polystyren

SNITTETS PLACERING


HENNING LARSEN Här hittar ni ett urval på mina illustrationer och annat material som jag producerat under min tid hos Henning Larsen. Första två projekten är projekt där jag fick varierande uppgifter. De sista bilderna är visualiseringar för olika tävlingsprojekt arbetade av mig.

ABSALON - UNIVERSITETSFÖRSLAG I SLAGELSE

KIMMEL - KONTORSKVARTER I RIGA

THE HIVE - STARTUP KONTORSKVARTER I SOLNA

HUMLESTADEN - BOSTADSPLANERING STOCKHOLM

SOLNA TOWER - VISION SOLNA STATION

DIGIHALL - KONTORSFÖRTÄTNING


Vareindlevering Løbebåndet

Sprinkler central

Løbebåndet Løbebåndet

Cykel øen

Backoffice Madlaboratoriet Skolekøkken

Køkkenet

Eksperimentariet Skolekøkken

Parkerings-øen

Fitness

Buffet

Reception

Indgang øst Overdækket fitness

Torvet

Parkerings-øen

Slagelse Multihal

Bevægelsestorvet

Indgang vest

Det overdækkeuderum Tribunen

Aktiv tagterasse Fodsporet

Sportssporet

Crossfit

Den sociale trappe Ind/udkørsel parkering Udendørs spisning Hovedindgang nord-længe

Tribunen

Aktivitets-torvet

Café torvet

Overdækket Indgang nord-længe

Søndre stationsvej

Campus strøget

Det grønne hjerte

Fodsporet

Udendørs sport

Parkerings-øen

Café absalon

Spiseriet

“Hjerterum nord”

Transparent multihal

Shared-space Sportsplads

Street basket

Campus strøget

Crossfit

Campus torvet Den grønne ø Overdækket Hovedindgang syd-længe

Grønt ophpld

Fodsporet

Regnbed

Regnbed

Integreret siddebænk

Regnbed Den grønne kile

Åbent arbejdstorv og konference

Det overdækkede uderum

Udendørs læring Åbent arbejdstorv

Villa-parken

Siddetrappen

Amfi-trappen

Pioneer skoven

Kreativt undervisningsrum Fleksibelt undervisningsrum

Ankomstplads SDU

Cykel striben

Biblioteket & Dineren

“Hjerterum syd”

Udelæring

Auditorium

Oase-terassen

Sol-pause Regnbed Den grønne vold

ABSALON - TÄVLINGSFÖRSLAG PÅ ETT NYTT UNIVERSITETSBYGGNAD I SLAGELSE, DANMARK Jag kom rätt sent in i projektet och fick i uppgift att designa landskapet runtomkring med en viss handledning. Detta arbete innebar att rita in vägarna på området, hur vår site kopplas till den andra byggnaden till väster och samtidigt få in tillräckligt med bilparkeringar och cykelparkeringar runtom campus. Förslaget landade på ett väldigt grönt förslag och en stor parkeringsplats som byter funktion när bilarna är borta, en så kallad shared space koncept. Kompletterande sektioner ritades för att förklara den komplexa planritningen. Annat material som ritades var konceptdiagram för fasaden.

Sønd re st ations vej

“Den grønne scene” Regnbed


Hotel/Spa 2nd Floor + 4,6 m

+ 2,8 m

Museum 2 nd Floor + 4,6 m

+ 2,1 m

+ 4,6 m

Café/Restaurant 2nd Floor + 3,4 m

+ 2,5 m - 0,2 m

+ 4,6 m

Kindergarten 2nd Floor + 4,6 m

Conference hall 2nd Floor + 4,6 m

+ 4,6 m

Office 3rd Floor + 10,9 m

- 1,1 m

+0m + 4,6 m

Beerbar Garden -1st Floor - 2,1 m +0m

+0m

Restaurant 1st Floor +0m

+0m

+ 2,3 m

- 0,7 m

Lobby/reception 1st Floor +0m

+0m

AXONOMETRI - KIMMEL QUARTER

+0m

KIMMEL - TÄVLING I detta projekt var vi ett team på ca 7-10 arkitekter varav 2-4 var praktikanter. Även här kom jag sent in i projektet och fick i uppgift att planlösa gymmet i kvarterskomplexet och även parkeringen för hela kvarteret. När detta sedan löstes ritade jag en axonometri som skulle beskriva förslagets komponering och dess kopplingar.


GYMMET


PARKERING


“ THE HIVE - BOTTENVÅNINGEN ” THE HIVE - KONTORSHUB I SOLNA STOCKHOLM I detta projekt var jag med från början till slut. Jag och en praktikant började initiellt med att modellerade upp hela siten som vi sedan använde för att tillsammans undersöka vårt förslag i olika volymertudier. Vi började också gemensamt skissa på fasaden där jag utvecklade ett skript på grasshopper för att snabbt generera olika fasadförslag. När vi sedan kom till slutstadiet började vi jobba med presentationsmaterialen.


“ THE HIVE - NATTBILD ”


+ 49,3

+ 49,3 + 45,5

+ 45,9

08 + 42

07

+ 37,9

06 05 04 03 02

Atrium 2 Föreläsningssal

Klassrum

Atrium 1

Restaurang Parkering

Sektion AA - 1:400

Reception

Kök/café

Hissar

01 Huvudingång

00 + 10,9

-01

+ 13,9


Uppställning, söder - 1:400


“HUMLESTADEN MIDSOMMARSCEN” HUMLESTADEN - BOSTADSOMRÅDE I GÖTEBORG


“HUMLESTADEN BOULEVARD”


SOLNA TOWER - VISION PÃ… FRAMTIDA SOLNA


“ DIGIHALL - EXTERIÖR “

DIGIHALL - KONTORSANNEX I PARIS


ARCHUS 3. TEGELBRUKET PRAKTIKARBETE MEDLEMMAR: ANDERS BURMAN, HENRIK YANG ARBETSPLATS: ARCHUS HANDLÄGGANDE ARKITEKT: ANDERS BURMAN KLIENT: STENDÖRREN Archus Min första professionella erfarenheter börjades i Stockholm på Archus Stockholmskontoret där ca 20-30 personer arbetade. Här fick jag arbeta under arkitekterna Maria Lagergren som är kontorschefen i Stockholm, Johnnie Pettersson är grundaren och koncern-VD, Anders Burman en veteran som jobbat som arkitekt i flera år i branschen likaså Anders Nyström, Mark Schultz, Pål Norén och Ricardo Acevedo. Andra arkitekter som jag hjälpte till var Mattias Fredberg, Mårten Bäckman och Joanna Rokowska. Under arbetet på tegelbruket hjälpte jag till den handlägganden arkitekten, Anders Burman som agerade som min direktör. Här skissade vi fram tillsammans ett förslag och en uträkning på ett nytt bostadsområde över den existerande parkeringsplatsen. Jag producerade all material som visas i portfoliot åt vår kund med direktioner från Anders Burman. Jag jobbade med flera bostadsprojekt under min tid hos Archus, däremot kan jag tyvärr inte lägga ut något på grund av sekretess.


TACK. Henrik Yang henrikyang@gmail.com +46739096559

Profile for Hendrick Young

Henrik Yang Portfolio  

Henrik Yang Portfolio

Henrik Yang Portfolio  

Henrik Yang Portfolio

Advertisement