Issuu on Google+

henrik storm pedersen

portfolio / mediegrafikerelev portfolio / henrik


om mig Navnet er Henrik Storm Peders-

mit bedste. Jeg arbejder seriøst

en, jeg søger efter en læreplads

med mine ting. En anden force er

som mediegrafiker. Jeg går p.t. på

min positive tilgang til både hver-

mediegrafikernes grundforløb på

dagen og nye udfordringer. Hvis

Hansenberg i Kolding.

Jeg søgte

jeg skal nævne en negativ ting er

ind som mediegrafiker, da jeg har

det nok at jeg er stille som per-

en stor interresse for design og

son. Men i en situation, hvor jeg

det at bygge ting op fra bunden,

føler mig tryg mht. det jeg skal,

arbejde med elementer der får tin-

påvirker det ikke min indsats.

gene til at gå op i en højere endhed, og til sidst til at se godt ud.

I de 6 år der er gået siden jeg blev

Jeg er født og opvokset i Ribe,

færdig som kontorassistent, har

men bor lige nu i Sønderborg

jeg arbejdet som halvproffesionel

Når jeg ikke går i skole, så går

håndboldspiller på højeste eller

min tid med at spille håndbold

næsthøjeste niveau for Sønder-

for SønderjyskE i håndboldligaen.

jyskE og Ribe-Esbjerg HH. Samtidigt har jeg arbejdet i forskellige

Jeg sætter en stor ære i at ud-

børne-

føre et ordentlig stykke arbejde,

som medhjælper.

og

ungdomsinstitutioner

desuden er jeg meget perfek-

Fra håndbolden har jeg lært en

tionistisk når det kommer til det

masse om mig selv og andre men-

færdige produkt. Jeg besider et

nesker. Desuden har jeg lært at

drive, der gør at jeg stræber efter

holde hovedet koldt i vigtige og af-

at være den bedste, uanset hvad

gørende situationer, med presset

jeg foretager mig. Det at lære en

fra mange forskellige sider, har jeg

masse nyt er noget jeg vægter

lært at fungere som en teamplayer

højt. Jeg siger sjældent nej til en

med ansvar og ikke mindst at sa-

udfordring. Udover at have lært en

marbejde med mine holdkammer-

del om den grafiske branche via

ater. I mit andet arbejde som pæd-

mit ophold på Hansenbergs me-

agogmedhjælper, har jeg lært en

diegrafikergrundforløb, så har jeg

masse om mennesker og at sætte

tidligere arbejdet 2 år som kon-

sig ind i andre menneskers behov

torelev i en grafisk virksomhed.

og følelser. Jeg har lært at tackle vanskelige situationer med ro og

Jeg er en loyal, fleksibel og pålide-

forståelse.

lig medarbejder, der altid vil yde

portfolio / henrik


cv Uddannelse 1991 - 1999

2005 – 2007

Nørremarksskolen, Ribe

Kontorassistent med speciale i

1999 - 2002

administration

Valdemarskolen, Ribe

2013 – 2014

2002 - 2004

Mediegrafiker grundforløb, Hansenberg

Handelsskolens Grunduddannelse, Ribe

Erhvervserfaring 2005 – 2007

2010 - 2013

Kontorelev ved Vejle Print A/S, Vejle

Medhjælper Kløverskolen, Sønderborg

2008 - 2010

2005 – 2014

Medhjælper i Regnbuen, Løjt Kirkeby

Elitehåndboldspiller

IT - kompetencer Daglig bruger af Adobepakken

Dansk: Modersmål

Bred almen viden indenfor PC og MacBook

Engelsk: God forståelse

cv


skilteprojekt 2013

Skilteprojekt var et projekt vi havde

der hedder Jakitek, der har base i

i december 2013. Kort fortalt gik det

Esbjerg. Mine primære opgaver var

ud på at finde en virksomhed hvor

at stå for de vejvisende skilte, py-

der var svag skiltning eller helt man-

lonskilte, designe nyt beklædning til

gel på samme. Den gruppe jeg var

deres varevogne og trailere. En op-

en del af fik til opgave at redesigne

gave vi endte med at få karakteren

skilte og logoer for en virksomhed

12 for. Et projekt vi fik meget ud af.

4


5


berlinprojekt 2014

Vores studietur i uge 7 gik til Berlin. Meningen med studieturen var at vi skulle ned og tage en masse billeder som vi senere skulle bruge til at lave en brochure og en webside. Temaet var valgfrit. Jeg valgte at tage udgangspunkt i en guidettur for mĂŚnd.

6


7


berlinprojekt 2014 brochure

Som skrevet på forrige side så var det

farver der henvender sig til det mand-

et projekt som havde udgangspukt i

lige køn. De fleste af billederne er taget

vores studietur til Berlin. Et projekt vor

i Berlin, dog er nogle også fundet på

vi skulle både lave en brochure og en

nettet. Nederst på alle sider er der sat

hjemmeside. Jeg valgte at lave om en

et lille ikon ind. Det er sammen med

guidet mandetur til Berlin. Brochuren

farverne og selvfølgelig indholdet, min

er bygget op i et simpelt design, med

røde tråd mellem web og brochure

8


9


berlinprojekt 2014 web

Websiden tog selvfølgelig udgang-

at jeg lykkedes meget godt. Jeg tog

spunkt i den røde tråd fra brochuren.

også udgangspunkt i gestaltlovene,

Font og farvevalg, symbolerne og

så det blev meget mere overskueligt

selvfølgelig indholdet. Meningen med

på den måde. Jeg syntes at resultatet

websiden var at det skulle være en

for både hjemmesiden og brochuren

overskuelig hjemmeside, hvor det er

ramte meget godt min målgruppe,

nemt at navigere rundt i. Jeg syntes

som jo var mænd på 20 - 45 år.

10


11


plakater berlin

Inden turen gik det til Berlin, fik vi

fra renæssancetiden. Mine renæs-

til opgave i design, at lave nogle 2

sanceplakater tog jeg udgangspunkt

plakater for en udstilling på et muse-

i Leonardo da Vinci og Michelangelos

um i Berlin. Temaet var en historisk

kendte værker. Jeg lavede deres værk-

stil. Den ene stil var valgfri, imens den

er om til vektorgrafik. Mine bauhaus-

anden skulle trækkes tilfældig. Mine 2

plakater tog jeg udgangspunkt i bau-

temaer blev bauhausstilen samt stilen

hausstilen som er meget figurpræget.

12


BAUHAUS STILEN

RENÆSSANCE STIL

13


3D mock - up

Earphones by TIGER

Denne opgave bestod i at redesigne

sigtigt hård plastik. Jeg brainstormede

et produkt til max 20 kr fra butikken

og kom frem til at det skulle være et

Tigeren. Og lave en såkaldt mock-up.

produkt der udstrålede kraft, rock og

Jeg valgte at lave nogle høretelefoners

appelerede til de unge. Så jeg kom

emballage om. Jeg syntes at der var

frem til at det skulle være designet

absolut intet der appelerede til at man

som en old school højtaler. For som de

netop skulle købe det produkt. Embal-

unge siger “No school but old school”.

lagen bestod af kedeligt og gennem-

14


15


27 89 94 59 henrikstorm_2@hotmail.com Ringbakken 5, 1.th 6400 Sønderborg

portfolio / henrik


Portfolio Henrik Storm Pedersen