Page 1

Årsberetning 2011

BESTYRELSENS BERETNING · ÅRET DER GIK


Indhold

2011 Bestyrelsens beretning

5

Ă…ret der gik

6

Medlemsstatistik 2011

16


BESTYRELSENS BERETNING

Bestyrelsens beretning 2011 To store overraskelser Normalt plejer vi, i beretningen, ikke at gøre alverden ud af hvad der sker hos vores baneejer. Men i år vil være en undtagelse fordi 2011 ganske enkelt har været et lidt specielt år. Vi startede med at miste centrets forretningsfører, hvilket har givet en del mere arbejde til alle. Der er arbejdet hårdt med et godt samarbejde mellem bestyrelsen, udvalg og drift, og det er bestyrelsens opfattelse, at man er kommet igennem med et særdeles flot resultat. Midt i sæsonen fik vi ny baneejer, som i starten kunne virke som en styrkelse for vores bane, men baneejeren måtte efter et par måneders arbejde opgive at køre banen videre, dette har været en meget speciel periode, og mange timers arbejde, frustrationer og skuffelser. Men bestyrelsen har under hele forløbet ønsket at give klubbens medlemmer så god information som muligt. Det er klart bestyrelsens opfattelse at klubbens medlemmer vil give klubben den støtte i fremtiden som der skal til i en svær tid.

Der skulle i 2011 gøres op med mange års traditioner.

Fremtidens golf ser anderledes ud På landsplan blev også 2011 et år men store ændringer til fremtidens golfer. Flex medlemsskaber blev skudt i gang i år 2011, mange års traditioner med konservative forretnings gange blev ændret, DGU´s krav til et golfkørekort blev også vendt op og ned i år, der skulle i 2011 gøres op med mange års traditioner. På Benniksgaard blev de nye ting hurtigt taget til efterretning. Klubbens brede vifte af medle­ mskaber, priser, og et medlemskab uden indskud og mulighed for mdl. PBS betaling, som et klart flertalt af klubbens medlem­mer vedtog på sidste års generalforsam­ling, har sammen med det nye golfkørekort været en stor del at den medlems frem­ gang Benniksgaard golfklub har oplevet i år. Dagligdagen på Benniksgaard Der blev til sæson opstart indført nyt baneforløb og 10 minutter mellem hver starttid,, hvilket har medført den ønskede forbedring. Der er i år også ændret på booking af gæster og medlemmer, da vi i perioder har oplevet, at der ikke var plads til medlemmer pga. mange gæster. Der i år er opnået et fornuftigt niveau så der har været plads til alle.

Vi har i år haft meget stor opbakning til alle de ting der er lavet, spil med en ven har vist sig at være et stort tilløbsstykke, hvilket har været med at til skaffe mange nye medlemmer.

Vi har i år haft meget stor opbakning til alle de ting der er lavet, spil med en ven har vist sig at være et stort tilløbsstykke Banens-dag så dagens lys på Benniksgaard og der er afholdt 2 store arbejdsdage, hvor endnu engang sammenholdet blev bevist. Og til sidst Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til alle de frivillige medlemmer som har ydet en kæmpe indsats for Benniksgaard golfklub. Uden dette var det ikke muligt at have så god en klub og klubliv. Tak til alle medlemmer for den tillid som der er udvist over for bestyrelsen. Bestyrelsen takker for en god golf sæson, og ser frem til et spændende år i 2012.


Ă…ret der gik

2011


Hverveudvalget I forsommeren 2011 startede hverveudvalget op med mentorordningen for klubbens nye/kommende medlemmer. Hensigten er at hjælpe alle vores nye medlemmer igang med golfspillet. Vi har været klar ved den lille bane hver onsdag, for at give de nye mulighed for at snakke lidt med en mere erfaren spiller, da de, inden de får lov til at gå på en store bane, skal have været den lille bane rundt 2 gange i højst 45 slag. Herefter skal de spille med en mere erfaren spiller minimum 2 gange på den store bane, før de er klar til at gå selv på den store bane. Der er ikke nær så mange, der har gjort brug af vores ordning, som vi havde troet. Vel nok fordi mange nye i forvejen kender nogen, som de går ud og spiller med. Men for dem der har gjort brug af en mentor, tror jeg, det har været en succes. Vi har i hvert fald fået mange nye medlemmer i år. Vi håber, at vi til næste sæson får chancen for at tage mange flere nye med ud på vores dejlige bane for at lære dem vores dejlige sport at kende. It & kommunikationsudvalget: Der er igen år blevet arbejdet med det sociale medie for at udvide folks kendskab til vores klub. Vi har også i år, for de mange af klubbens medlemmer som ikke bruger disse sociale medier, arbejdet meget for at få lagt alle nyheder på vores hjemmeside, samt øge brugen af de elektroniske nyhedsbreve. Vi arbejder hele tiden med den tanke, at vi skal nå ud til så mange af vores medlemmer med vores informationer, på en så simpel og enkel måde som muligt. It & kommunikationsudvalget vil gerne takke de mange medlemmer som bruger hjemmesiden og læser vores artikler. 

Baneudvalget Vejret har i år virkelig drillet – startende med en masse sne – så kom foråret med masser af sol og tørke – og så kom sommermånederne, der gav os megen regn..

• • • • • •

Det har betydet, at vi har haft rigtig mange udfordringer med banen i denne sæson. Vi har dog i forhold til mange andre sluppet nådigt igennem sæsonen.

til vore klubturneringer samt en sponsor til klubmesterskabet.

Vi har inden og i løbet af sæsonen haft forskellige ønsker, som kunne være med til at forbedre selve banen og tilhørende bygninger, parkeringspladser med mere. Ikke alt er lykkedes, men vi håber, at der med en ny bane-ejer vil være bedre muligheder for, at få vore ønsker opfyldt. Plejeplanen beskriver, hvor megen rough, der skal være på hvor bane, men vi fik i år lov til at ændre klippelinjen for roughen, hvilket har været til stor hjælp for spil-hastigheden. Banens tilstand og anlægget som helhed har i år ikke været i den stand, vi som medlemmer kunne ønsker os, men vi tror på, at vi går bedre tider i møde.

En stor tak til de medlemmer, som mødte til BanensDag, og var med til at rydde op, lave forbedringer og gøre vor bane mere indbydende Tak til seniorklubben for det fine bed. Sponsorudvalget Igen i år lykkedes det at finde 9 sponsorer • Cutter & Buck • Wilson • CJ • BHJ

Schmidt´s Insektenschutzrahme KPMG Jyske Bank Golfrestauranten CimberSterling SuperBest, Kruså

Ligeledes er sponsorpræmien fra CimberSterling på 2 flybilletter til en valgfri destination for hole in one i en klubturnering blevet vundet af Christian Feddersen. CimberSterling har igen tilbudt 2 flybilletter på samme vilkår. Sponsorudvalget takke alle for den store støtte, der er udvist over for klubben. Eliteudvalget

Sæsonen 2011, der nu er afsluttet må fra eliteudvalgets side betegnes som tilfredsstillende Vi var ca. 20 spillere i bruttotruppen til sæson 2010. En god sammensætning af rutinerede og unge kræfter. Der er således mange spillere, der har mange års erfaring på holdet, samtidig med at en del nye unge spillere står og ”banker på døren” til holdet. Vi har været i den positive situation, at vi har haft rigtig mange spillere at vælge imellem. Derfor har vi til tider måtte fravælge spillere til de 2 hold. Vi skal som bekendt bruge 2 x 7 spillere til hver kamp. Dette ser vi dog som et luksus problem. Træningen startede allerede i vinteren 2010/2011. En del af træningen måtte vi dog i starten ligge inden døre pga. det dårlige vejrlig. Dette for at gøre alle spillere klar til de første matcher i maj. Fra april måned har der ugentligt været hhv. træning og


elitematcher. Dette for at skærpe spillerne og for at udvælge spillerne til holdet. Opnåelse af plads på de 2 hold afgøres ud fra træningsindsats og resultater i elitematcherne. Resultatet i år blev at begge hold bliver i samme række til næste år. 1. holdet var i en meget spændende pulje og formåede trods en dårlig start, at kæmpe med om 1. pladsen i puljen. Til sidst måtte vi dog tage til takke med 2. pladsen. 2. holdet formåede derimod at vinde puljen, og kvalificerede sig til oprykningsspillet på Storådalen i Holstebro. Her kæmpede spillerne på en meget svær bane med 11 andre hold om 4 pladser i 4. division. Desværre måtte vi tage til takke med en 6. plads, kun 2 slag fra at kvalificere os til 4. division. Meget ærgerligt, men trods alt lovende at vi kan spille med om pladserne. Der har været lagt meget vægt på, at spillerne er klar over, at de er repræsentanter for Benniksgaard. Forberedelserne til næste sæson er allerede i gang. Målsætningen er for 1. holdet at slutte i top 2. For 2. holdet er det at slutte i top 2 i puljen. Vi påbegynder træningen i november måned og forventer at køre videre med samme træningsmodel som sidste år. Desuden vil vi gerne kunne fortsætte med at tilbyde spillerne en træningsweekend til næste år. Truppen bliver på nogenlunde samme størrelse til næste år. Der forventes afgang af 2-3 spillere. Det ser derfor ud til at truppen igen bliver på ca. 1718 spillere til næste år. Baneservice Det har været et godt år for baneservicen – efter bane omlækningen har det ikke være de samme problemer som sidste år. Bladt vore egne medlemmer er der stadig folk som ikke bekræfter deres spil – som tidligere sagt er det af stor betydning at dette bliver fulgt . 1. Registrering af brug af banen 2. Ejer kan se hvor meget vi selv bruger den 3. Aftaler som aftales på generalforsamlingen skal overholdes. 4.Eller skal vi ingen regel have.

5. Der er stor betydning AT ALLE TAGER DERES NEDSLAGS MÆRKER OP På spidsbelastninger  har vi afholdt startkontrol. Hvorefter der ingen problemer var på banen. Vi har dog haft mindre problemer når der har være golfskoler / Turbospillere på banen – men dette kan næppe undgås.

Der har være udført 198 baneservice/ kontrol på bane i 2011 Begynderudvalget I år har begynderudvalget primært stået for afvikling af ællingeturneringer. Vi har ligeledes i noget omfang været involveret i afviklingen af Turbo- kurserne for nye medlemmer i april måned. Som afveksling til ællingeturneringer valgte vi igen i år at afvikle 4 af turneringerne som greensome, og som rosinen i pølseenden blev der gennemført en ekstra turnering i september som norsk stableford. I gennemsnit har der været 38 deltagere i alle disse turneringer. Sommeren 2011 vil blive husket for at være meget regnfuld, og vi har i dette år været nødt til at aflyse en enkelt ællingeaften p.g.a torden. Et forhold vi ellers ikke kender til i begynderudvalget, da der er tradition for godt vejr onsdag aften. Af almindelige ællingeturneringer blev der afviklet 15 stk tællende i top-10 regnskabet. Vinder af årets gennemgående top-ti turnering blev Henrik Phillipsen, dog skarpt forfulgt af Allan Hansen og Annette Trosborg. Til disse havde vi i gennemsnit 28 ællinger + 8 til10 flightførere ude at spille.

Der har i løbet af sæsonen været 70 forskellige ællinger (spillere med et handicap over 36) som deltagere i ællingeturneringerne, og af disse har 13 kun deltaget 1 gang. 37 ællinger har fået nyt lavere handicap, og af disse er 10 nået under 36 og dermed ikke kvalificeret til at deltage i næste års ællingeturnering. 29 ællinger er startet med hcp 54, og 10 af disse har siden fået lavere handicap. Ællingernes afslutningsturnering blev afviklet med 40 deltagere og var, til en forandring i denne sommer, begunstiget med godt vejr. Banens våde forhold gjorde dog at evt. handicapregulering ikke var mulig. Årets herre rookie blev Allan Hansen, som startede i april med hcp 53 og sluttede med hcp 29,7. Dame rookie blev Sanne Sørensen der startede i 54 og endte i 38. Rookie hos seniorerne blev Mads Peter Madsen der rykkede fra 54 til 40 i hcp.

Både dame-, herreog seniorklubben hædrer igen i år årets rookies med et års gratis medlemskab af de respektive klubber Begynderudvalget foretog sidste vinter et nyt tiltag med arrangementer i løbet af vinteren, som blev positivt modtaget af vore ællinger. Der var bl.a. foredrag af René Clausen og Steffen Jacobsen samt regelopfriskninger og coursemanagement for ællinger. Alle arrangementer blev afholdt den sidste onsdag i hver måned. Endvidere blev golfsimulator stillet til rådighed for ællinger hver onsdag fra kl. 18.30 som en slags kompensation for onsdage uden ællingeaften.


Det er planlagt også at gennemføre arrangementer i den kommende vinter.

I sensommeren blev ønsket fra ællingerne om en søndagsrunde gennemført Et tiltag, der forsøges gennemført i efteråret for også at tilgodese de nye spillere, der har afsluttet uddannelsen til golfspiller sidst på sæsonen. Det er begynderudvalgets ønske at opnå kontakt med nybegyndere lidt før i forløbet. Af samme grund koordineres arbejdet med hverveudvalget i den kommende sæson. Ællingeturneringerne – ofte med et stort deltagerantal – og de andre aktiviteter har vi ikke kunnet afvikle uden hjælp fra garvede spillere som flightførere – så derfor skal der lyde en meget stor tak til dem, som stillede op gang på gang. Igen i år har begynderudvalget kunne gennemføre vores arrangementer uden tilskud fra klubkassen – vi er kommet ud med et mindre underskud, der dog er dækket ind af et lille overskud fra sidste år. Juniorudvalget Der er pt. 67 aktive juniorer – 15 piger og 52 drenge. Året har været præget af god og stor aktivitet. Juniorudvalgets mål er fortsat at tilbyde aktiviteter for juniorer på alle niveauer. Igen i år har alle juniorer fået tilbudt træning på de 5 hold, i løbet af ugen. Derudover har vi haft 7 ”boblere” i SønderjyskE Eagles konceptet, som er juniorer med højere ambitioner og evner, som tilbydes ekstra holdtræning og individuel træning både på Benniksgaard og til fællessamlinger i landsdelen. Desuden har vi pt. 2 juniorspillere fra Benniksgaard i Sønderjyske Eagles spillertrup . Jeanette Petersen på 1. hold damer og

Simon Koch i herre-bruttotruppen. Som noget nyt har vi forbedret overgangen fra junior til Herre Elite spiller. Som en del af den ”røde tråd” har vi i år haft 7 junior-drenge, som fast træner med Herre Elite truppen og resultaterne er ikke udeblevet. Igennem hele sæsonen har der været gennemført mandagsmatcher (9 huller stableford) kun for juniorer, med rimelig tilslutning – dog mindre end sidste år. Disse matcher tilfører juniorerne en god erfaring og et godt socialt sammenhold på tværs af aldersgrupper. Juniorerne har ligeledes deltaget i diverse turneringer rundt omkring i landsdelen og i klubben. Vi har haft juniorer som har spillet på Mini-Tour U14, Juniordistriktstur JDT og har haft 1 hold på DGU-holdturnering U16A. Vi havde også et U19A tilmeldt, men de andre hold i rækken trak sig desværre. Desuden har vi 5-6 juniorer som deltager i officielle Ranglisteturneringer (slagspil), hvilket ikke er for ”tøsedrenge”, da der gennemføres 2 x 18 huller samme dag .

Igennem sæsonen er der opnået flotte resultater, som klubben og trænerne kan være stolte af. Blot for at nævne nogle af resultaterne Jeanette Petersen, 17 år nr. 5 DM hulspil for damer nr. 7 DM slagspil for damer Simon Koch Johansen, 15 år nr. 1 Kolding Junior Open (rangliste) nr. 1 Klubmesterskab Herre Jonas Faaborg, 14 år nr. 5 DM for årgang 1997 Juniorer blev nr. 1, 3 og 4 ved klubmesterskab for Herre. Og sidst men ikke mindst er der 4 juniorer på 2. hold Herreelite som vandt kvalifikationsrækken.

Juniorudvalget vil gerne takke klubbens trænere for en stor indsats og de forældre som frivilligt over hele sæsonen har været til hjælp ved diverse juniorarrangementer Juniorudvalget håber på samme engagement fra forældrenes side i den kommende sæson og skulle der være forældre som har lyst til at være med i juniorudvalget er de meget velkomne. Husk vore juniorer er en del af klubbens fremtid og samtidig kan det også trække nye forældre ind i sporten…..!!! Det er vores klare anbefaling at styrke juniorarbejdet de kommende år ved at forbedre strategi-planen, talentudvikling, træning, forældre-engagement, rekruttering og sponsorstøtte.

Turneringsudvalget

Fra turneringsudvalgets side skal der lyde en stor tak til alle sponsorer som i år har været med til at donere enten penge til eller direkte præmier til turneringerne Det er absolut med til at sætte ekstra spænding på resultatet. Turneringsledelsen gør sit bedste for at sætte sponsor i fokus til den enkelte turnering.


Deltagelse: Det har været en fornøjelse at se hvor engageret alle stiller op. Man stiller selvfølgelig op for at vinde, men mange nyder også dagen socialt ved at komme og spille sammen på kryds og tværs i klubben. Det sociale er set fra Turneringsudvalgets side også en vigtig ting ved disse arrangementer. Der kommer løbende inputs og ideer, som bliver taget op og prøvet af. Til Jyske Bank / Golfrestauranten Open blev der lavet en ren Dame række og herrerne blev delt i to rækker – hvor de enkelte rækker også dannede flights. Det vil igen blive praksis ved en enkelt eller to turneringer til næste år – men så må der gerne komme flere damer! De øvrige turneringer blev afholdt som vanligt, blandede flights fra A,B og C rækkerne. Dette gøres for at bygge gode relationer mellem høj og lav handicap spillere på det personlige plan men også spillemæssigt.

96 – så til alle jer som ikke har kunnet nyde en turnering i år, vi håber at se jer til næste år. Turneringsvinderne Række A,B,C Cutter&Buck: Jørn Jessen, Hans-Henrik Bolø, Thomas Maschoreck. Wilson Staff: Julian Kristensen, Jens Peter Jensen, Marlies Gosch-Insenhöfer. CJ: Jørn Jessen, Leif Scheel, Astrid Saemann. BHJ: Leif Scheel, Finn Nielsen, Henrik Phillipsen. Schmidt’s Insektenschutzrahmen: Per Ditlev, Andreas Thomsen, Ole Gernhøfer.

Her tryllede Christian Feddersen med en Over året har der, ved hole in one på hul 1 redaktions dead line, været omkring 460 KPMG: Julian Kristensen, Søren Mikkelsen, Ole Gernhøfer. ude at spille klub/ Jyske Bank: Astrid turneringer; Cimber Golfrestauranten Bednarski, Simon Koch Johansen, John Open mangler endnu Christensen. Cimber: Leif Scheel, Hans-Henrik Bolø, men her er der d.d. Ole Gernhøfer. 81 tilmeldte. Således Klubmesterskab 2011: ender vi på en delJunior mestre: tagelse på ca. 550 Piger: Anna Schlaikjer-Petersen Drenge: Jonas Faaborg over 8 turneringer Turneringerne er åbne, udefra kommende ligger typisk 1-3 personer. Hvor mange spiller turnering (uden Cimber): 103 spillere har spillet 1 turnering, 106 har spillet 2 eller flere og 4 personer har været til alle turneringer. Det er således ca. 20-25% af medlemmerne der deltager i klubturneringer. På de fleste turneringer har der i snit været 60 deltagere, og vi har plads til

Mid age mestre: Damer: Jette List-Jensen Herre: Henrik Kragh Senior mestre: Damer: Kirsten Knudsen Herre: Niels Andersen Klubmestre: Herre: Simon Koch Johansen. Damer: Marion Pischel.

Tak for deltagelse, i et noget typisk vejr for sensommeren i år – blæst og byger Der er plads til mange flere i denne turnering, kom og vær med næste år. Tak for en fin afslutning, hvor en del dukkede op og var med til at gøre afslutningen til noget helt særligt for vinderne og deltagerne. En stor tak hjælpere og specielt for caddies som ”stod ” i regnen. Gavekort til 2. pladser var venligst sponsoreret af Super Best i Kruså. Det har igen i år været spændende at følge turneringerne, hvor deltagerne med gnist i øjet forsøger at spille sig til en god score – forhåbentlig bedre end de andre. Når det så alligevel kikser her og der, kan det knibe med humøret, men oftest findes så det positive frem, ved at det da var en god dag trods alt, god flight, god snak, lærte lige et trick der skal øves på, putteren sad lige i skabet eller nu skal sandjernet ud af skabet osv.

Tak til turneringsudvalget for en god sæson, I er et godt engageret team som klare de forskellige opgaver ved turneringerne med glans. Sluttelig tak til Bente som sætter turneringer op og redder trådene ud når der er tvivl om noget.


Klub i klubben

2011


Seniorklubben Senior-Klubben har haft en ”super ” sæson 2011, med p.t. 90 medlemmer , ca. 57 % af medlemmer mødte op til vor GUN-start hver mandag morgen kl. 08:00, ( kl. 08:30 i april og sidste halvdel af september og oktober). Vi har spillet 26 mandags- turneringer ,heraf 3 turneringer spillet som greensome ,-foursome ,-og fourball. En del af turneringerne er afviklet med spillerne opdelt i A-, B- , C og D, grupper opdelt ud fra spille- dages CUT. Turnerings-ledere har gjort et stort arbejde for at spilletiden kunne holdes inden for den tildelte tid, - 9 huller skal spilles på 120 min . Der har været godt vejr HVER –mandag.

Turneringerne har vi afsluttet i GolfRestauranten,-det sociale samvær og hygge samt præmieuddeling for dagens turnering gjorde mandags turneringen til en positiv oplevelse Senior-Klubben har været på 2 èen dags udflugter til fremmede golfbaner Hof Berg Golf Club,-og Haderslev Golf Klub ,- desværre blev turen til Altenhof Golf Club aflyst grundet kraftig regn , ,på disse ture deltog 25-30 medlemmer , der havde en udfordrende og hyggelig dag på de fremmede golfbaner. Turen med 3 overnatninger gik i 2011 til Polen i samarbejde med Jysk Golf -med overnatning på Hotel –Marina i byen Miedzyzdroje . Her deltog 48 medlemmer med spil på Amber Baltic Golf Club, Golf-Platz. PÅ ”fri”-dagen var der en bus tur til byen Kolorzeg, og dagen sluttede med kirke koncert, på det andet største orgel i Polen,-en stor oplevelse. En meget vellykket golfudflugt med mange fine sponsorerede præmier- fra virksomheder i nærområ-

det._Alle der deltog havde en positiv oplevelse, selv om rejsen med fælles bus ”var” rimelig lang.

klubber som pr. deltager i Pink Cup har indsamlet flest penge. Benniksgaard var i sidste kategori.

Senior-Klubben har arrangeret venskabs-turneringer med Golf-Club an der Schlei og Birkemose Golf Klub ved Eltang (Kolding). Alle turneringer var en stor_oplevelse for alle spillere-der deltog 36 spiller fra begge venskabsklubber, -og hver gang ca. 34 spillere fra Senior Klubben. Begge venskabsklubber har udtrykt ønske om fortsat samarbejde,-SeniorKlubben er også interesseret i et sådan samarbejde .

Udflugten i år gik til Golf Club Loher Sand hvor 19 deltog. Det var et frygteligt regnvejr, men humøret var højt og Bent Eskildsen fik fragtet alle damer sikkert frem og tilbage i bus. Det var en hyggelig dag, selvom golfrunden kun var på 9 huller.

Senior- Klubben retter en STOR TAK til greenkeeper teamet,-for altid godt humør og venlighed og ”Profi” arbejde,- alle greens på bag-ni var klar, når Senior Klubben har GUN-start kl. 0800 En stor TAK ,--også til Golf Klubben og Bente Petersen og HELE holdet omkring Golf Klubben for godt og velvilligt samarbejde omkring afvikling af vore turneringer. Dameklubben 44 medlemmer af Dameklubben har spillet på vores dejlige bane i både regn og rusk, som 2011 nok vil blive bedst husket for. Vi spiller ud hver tirsdag mellem kl. 15:00 og 16:30, og det har nok gjort sit til at vi ikke har flere medlemmer, da der er mange kvindelige spillere som, jo heldigvis, har et job der skal passes. Mors dag blev markeret med Pink Cup, og da vi meddelte datoen til Kræftens Bekæmpelse sagde de at det jo var en aldeles god dato. Igen i år havde vi, ud over Pink Cup, som er Danmarks største turnering kun for kvinder, en række for herrer og en 9 hullers række. Turneringen som blev forestået af turneringsudvalget hvilket vi er meget taknemmelige for. Tak til alle deltagere og vore sponsorer. Der blev indsamlet 32.150 kr. til kampen mod brystkræft. Vinderen i A rækken blev Monica Lund Hansen, og B rækken blev vundet af Bettina Berndt. Benniksgaard Golf Klub er repræsenteret af Sofie Blaske Nielsen, og Bettina Berndt ved landsfinalen som bliver spillet på Silkeborg Golf Klubs bane. Ud af 125 deltagende klubber er der kun 40 klubber som kan deltage i landsfinalen, som finder sted på De 20 klubber er dem som har indbetalt flest penge total. Og de 20

I år var det Herreklubbeen som inviterede Dameklubben til den årlige dyst om kønnenes kamp. Der blev spillet greensome i flights med 2 damer og 2 herrer. Der blev spillet om 1 point pr. flight. Selvom Herreklubben var på ”udebane” – vandt de alligevel stort nemlig 16/2. Udebane – fordi turneringen blev spillet en tirsdag i stedet for en torsdag.

Årets spiller i Dameklubben er endnu ikke afgjort. Der er stadig en turnering tilbage og det er spændene at se hvem der løber med pokalen i år. Dameklubben Benniksgaard, 23. september 2011 Herreklubben Herreklubben har i denne sæson haft 78 medlemmer hvilket er et solidt grundlag. Året startede med den traditionelle kegleaften på Knudsborg i Flensborg. Der var 24 deltagere (plus de to som kom lidt senere), næsten ligeligt fordelt mellem syd og nord. Det var en god aften, hvor alle kæmpede alt de havde lært, men efter at været kommet bagud med 1-0 kom DK godt igen, og lukkede og slukkede med en sejere på 2-1.


Der er booket keglebane og grønlangkål til fredag den 13. januar 2012 indbydelse udsendes i december af Flemming. En stor tak til Flemming for at tage sig af dette arrangement. Torsdag d. 3 marts blev der afholdt informationsmøde, hvor ca. 50 deltog hvilket er meget flot. Vi startede med spisning, mad fra Hans, som igen havde tryllet en fantastisk ret sammen og nok engang blev alle mætte. Mange tak igen Hans. Flemming B. Petersen blev valgt som dirigent, og agendaen blev gennemgået. Vi havde så første spilledag torsdag den 31. marts, og alt gik vel den første gang efter vinter pausen. Der var ingen sne og på resultaterne kunne man se, at der var nogle som ikke havde glemt spillet. I 2. til 5. serie blev der spillet 18 huller. Generelt har vi hele sæsonen haft en god tilslutning, og et par gange var vi næste booket ud. De 4 serieafslutningsturneringer blev afviklet med gunstart på 9-10 huller. Efterfølgende blev der afholdte præmieoverrækkelse, som ca. tog en times tid, hvor stemning altid er god. En succes med 35 til 45 deltager. Desværre var der en enkelt turnering i August som blev aflyst grundet vejret. Der var en små 8 mand som trodsede regnen og blæsten (en 3 flight og en 5 flight), men de måtte kapitulere efter 9 huller. Godt gået i 8 Lørdag den 14. maj var så dagen for den første udflugt. Den gik i år til Aukrug og 29 medlemmer deltog hvilket var en flot tilslutning. Helge kørte for os, tak til Helge, da han sparer Herreklubben for mange penge også en tak til Flemming for at står for turen og ikke mindst alle de præmier han havde fået skrabet sammen. Han snuppede dog selv de fleste, men det var ikke top præmierne  (tabt fleste bolde, flest bold i søen, flest bold i bunker, osv.) Den 4. juni afholdtes GrænseCup/ RyderCup. Vi havde en god dag med mange fremmødte både nord og syd for grænsen, matchen blev vundet klart af syd med 4½ - 1½. Det var kun

formandens flight som var i stand til at stå for presset. Vi glæder os allerede nu, til næste år, hvor jeg håber at der kommer ligeså mange deltagere igen. Den 16. juni var så dagen for matchen mellem Dameklubben og Herreklubben. I år var det Herreklubben der var arrangør. Der var 18 deltagere fra Dameklubben og 16 fra Herreklubben, flot fremmøde. Der blev spillet Greensome Stableford, men lige lidt hjalp det damerne, vi vandt igen 16–2, flot. Ole og Eckhard bedre held næste år. Weekendturen gik i år til Kieler Golfclub Havighorst og GC Hohwachter Bucht hvor der efter sigende blev spillede 2 flotte baner, med en masse sjov. Jeg tror også de fik hilst på herre ”Puls”. En fantastisk tur hvor 17 medlemmer deltog, lidt mindre end sidste år. Tak til Dirk for at godt arrangement. Den anden endagsudflugt fandt sted den 10. september og gik til Barløseborg golf klub på Fyn. Helge kørte igen, tak til Helge. Banen er ny, og ved første øjekast ligner det lidt en Mickey Maus bane, men når man så kommer i gang er der faktisk mange flotte og svære huller med meget vand. For mange af os var vandet tit i spil, men når man hedder Per og flytter bolden ca. 270 meter, ja så tager man hurtigt det vand ud af spil. Maden var lidt af en anden standard end hvad vi er vant til, men ok man kan jo ikke vinde hver gang. En hyggelig udflugt med 19 deltagere. Tak til Michael og Torben for et godt arrangement.

Maden i restauranten har i år været godt blandet og i rigelige mængder, en stor tak til Hans og Bo for godt samarbejde og altid godt humør. Specielt har vi nok fået os en ny favorit ret som hedder ”Kong Fiddes livret” P.t. ved vi ikke om vi er købt eller solgt. Benniksgård golf center er jo desværre gået konkurs, og kurator er i fuld gang med at finde en løsning på miseren. Vi håber selvfølgelig alle på, at der bliver fundet en holdbar løsning, så vi i fremtiden kan spille golf på Benniksgaard, i ro og fred uden disse forstyrrelser. Jeg

er sikker på at vores bestyrelse arbejder på højtryk sammen med kurator, om at finde en ny ejer. Jeg vil gerne sige tak til receptionen, altid hjælpsom med et smil på læben selv om de har meget travlt og er i en svær situation pt., en særlig tak til Bente, hun ved når jeg ringer og min ryst er lidt pibet, ja så er der arbejde i luften.

Også en stor tak til Christian Feddersen for det store arbejde han i år, har haft med at føre vore turneringer i golfbox og tak til Kim med hjælp med hjemmesiden og resultatførelsen. Ellers vi jeg gerne takke alle for en god sæson 2011 og håber at ligeså mange tropper troende op til næste år igen. Sidst men ikke mindst. Vi har i år haft 16 sponsorer. De er skyld i at vi har de præmier vi har. En stor tak for deres støtte. Vi havde i år en enkelt turnering hvor vi ikke havde en sponsor, her gik herreklubben ind og var sponsor. Jeg vil hermed gerne opfordre jer alle til at tænke over emner der kunne blive sponsorer for os til næste år og meddele eventuelle emner til en fra bestyrelsen.


Medlemsstatistik

2011


MEDLEMSSTATISTIK

NYE MEDLEMMER

2010 87 personer 2010 2011 Januar 0 0 Febuar 1 5 Marts 0 7 April 24 24 Maj 10 19 Juni 7 19 Juli 7 9 August 19 11 September 8 1 Oktober 11 November 0 December 0 TOTAL: 87 95

OVERSIGT PR. 30-09-2011 Flex basis 37 Flex plus 7 Junior 66 Ynglinge 35 Seniorer 644 Long Distance 38 Junior/passiv 2 Senior/passive 156

Antal medlemmer 827 Antal passive 158


NYE MEDLEMMER I ÅR 2011

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Sindri Sindrason Christian Michaelsen Ole Hoflund Rasmus Holm Else Warmbier Kristbjörn Sigurdardottir Klaus Pedersen Thorge Mönnich Henrik Strømsborg Jensen Thomas Mayman Gitte Provstgaard Christensen Ulrik Jonas Krogsnæ Alexander Maschmann Ronny Høding Marianne Hoflund Lena Thielke Frank Jensen Henrik Olesen Karl Jürgensen Henrik Olesen Lars Agergaard Otto Petersen Solvejg Frost Jens Frederik Als Bjarne Skjoldemose Rasmussen Oscar Thorndahl Thomsen Stanley Engström Inge Jensen Maria Thorndahl Thomsen Kevin Knappe Helle Golsche Knappe Mads Nielsen Jan Boutrup Claus Sievers Martin Lorentzen Palle Hansen Lutz Goldbeck Inge Jægerfeld Kristoffersen Kim Petersen Tony Hvidkjær Bent Sørensen Michael Rehbein Jan Christensen Rasmus Kjærgaard Bernd Andreas Jan Daniel Fandrey Beate Burmeister Maria Eduada Cunha Carsten Ravn Lis Christensen Rasmus Christensen Claus Christensen Poul-Erik Beck Karin Gerber Mads Fruelund Larsen Cecillie Fleggaard Shawn Patrick O’Brien Henrik Hansen

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

Hans Jørgen Iversen Per Jessen Thomas Lintrup Esben Perlewitz Peter Frost Rasmussen Viggo Andersen Jan Henriksen Steen Helge Jørgensen Helle Hansen Jensen Thomas Troelstrup Edlef Schröder Conny Sloth Rasmussen Sigurd Larsen Karsten B. Dressø Emil Gernhøfer Henrik Aakjær Philip Baxter Lasse Andersen Søren Ejnar Nielsen Allan Hansen Ole Gernhøfer Astrid Andersen Jacob Thordsen Jette List-Jensen Anni Dressø Rasmus Holmgaard Bak René Schrøder Pia Gernhøfer Niels Chr. Nielsen Ruth Maschmann Martin Kjærsgaard Nielsen Knud Kaastrup Stine Lee Rosenkilde Steffen Markussen Jens Fruensgaard Jannie Manly Frederiksen Edlef Schröder

Oversigt pr. 30-09-2011


I året 1997 blev Benniksgaard GK stiftet... Nærmere den 20. august 1997, det er i år 2012 hele 15 år siden, så 2012 kommer til at så i klubbens 15 års jubilæum. Det glæder vi os til at fejere med jer i hele 2012.

Beretning 2011 DK  
Beretning 2011 DK  

Beretning 2011 DK