Page 1

Katastrofeberedskabet – kom med i forreste linje Beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelse


2


Bliv mellemleder – og kom med, når vi rykker ud Vil du med helt frem i forreste linje, når Beredskabsstyrelsen rykker ud, enten herhjemme eller i udlandet, er en uddannelse som mellemleder i Beredskabsstyrelsen måske noget for dig.

Tjenesten som operativ mellemleder er både krævende og spændende. Derfor er uddannelsen tilrettelagt, så du får både faglige, menneskelige, pædagogiske og ledermæssige kompetencer.

Som mellemleder bliver du befalingsmand. Og du kommer enten til at arbejde ved et af vores fem centre med vagter i udrykningstjenesten, med uddannelse af værnepligtige og frivillige, som instruktør på skolen i Tinglev eller med tekniske eller administrative funktioner.

Uddannelsen har sit udgangspunkt på centret i Haderslev. Efter fire måneder her bliver du udnævnt til beredskabsassistent og skal så ud og virke ved et beredskabscenter i fem måneder. Herefter vil der være mulighed for at søge om forlænget ansættelse.

Uddannelsen klæder dig på til at blive:

Efter de første 13 måneder ved Beredskabsstyrelsen bliver du aflønnet som befalingsmand.

• Befalingsmand i Beredskabsstyrelsen generelt • Vagthavende befalingsmand i udrykningsvagten • Underviser/instruktør

3

Sådan søger du Vil du være mellemleder i Beredskabsstyrelsen, skal du sende en skriftlig ansøgning til os. Heri skal du fortælle, hvorfor netop dine særlige kompetencer passer godt til jobbet som mellemleder. Og det er en god ide at huske på, at det gælder om at skille sig ud. Desuden skal du vedlægge dit CV og relevante eksamenspapirer og anbefalinger.

For at komme ind på mellemlederuddannelsen er der en række krav, der skal opfyldes. Bl.a.: • skal du have gennemført de ni måneders værnepligtuddannelse i Beredskabsstyrelsen tilfredsstillende • skal din afdeling vurdere, om du er egnet • skal du bestå optagelsesprøven.

• Hvis du er tjenestegørende, skal du sende ansøgningen via din chef. • Hvis du er hjemsendt, skal du sende den til: hre@brs.dk eller til: Beredskabsstyrelsen HR-enheden Datavej 16 3460 Birkerød

Optagelsesprøven varer to dage og består bl.a. af: • en række skriftlige test • fysiske test i kredsløb og muskelstyrke • praktiske opgaver • en kort præsentation af et selvvalgt emne • samtaler med bedømmelsesudvalget. Hvis du bliver optaget, får du det at vide straks efter optagelsesprøven.


Amalie Sjøgren, 21 år, fra Århus For mig er noget af det mest spændende ved uddannelsen at lære at tænke i ledelse. Man skal lige omstille sin tankegang, så man i stedet for at få at vide, hvad man skal, vænner sig til at være den, der fortæller andre, hvad de skal. Men det er fantastisk, når man finder ud af, at man kan. Og jeg glæder mig rigtig meget til nu at bruge de værktøjer, vi har fået – og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser.

4

Hvad skal du bruge uddannelsen til?

Er det en god ide med kvinder her?

Uddannelsen her har givet mig blod på tanden i forhold til en karriere som leder – ikke bag et skrivebord, men i en praktisk verden, hvor der i situationerne skal tages hurtige beslutninger, og hvor jeg også kan få lov selv at have fingre i tingene. Det er jo det, der er det sjove ved uddannelsen her – at man både kan bruge hovedet og hænderne. Min drøm er at blive paramediciner.

Det med at være kvinde og mellemleder er to ting, der efter mine begreber passer rigtig godt sammen. Inden jeg begyndte på uddannelsen, frygtede jeg, at man som pige skulle anstrenge sig ekstra for at få respekt fra drengene. Men sådan er det slet ikke. Jeg tror, at de også oplever, at der bliver en bedre balance, når der er kvinder med. Vi supplerer jo hinanden. Og det giver alt i alt et rigtig godt arbejdsmiljø. Selvfølgelig er det primært en mandeverden her. Men hvis man synes, uddannelsen lyder spændende, vil jeg til hver en tid sige til andre kvinder: Kom i gang!


5


6


Det lærer du på mellemlederuddannelsen Uddannelsen som mellemleder veksler mellem teoretiske og praktiske opgaver. Den operative del af uddannelsen foregår på Beredskabsstyrelsens center i Haderslev, mens holdlederkurserne foregår på styrelsens tekniske skole i Tinglev. Hele vejen igennem er undervisningen intensiv og kommer til at fylde meget af din tid. Du må regne med også at skulle bruge mange aftener og weekender – både til undervisning og forberedelse. Selve undervisningen tager udgangspunkt i personlige evner og faglige kompetencer fra tiden som værnepligtig. Nogle timer foregår på skolebænken, mens andre er individuelle øvelser med sparring og feedback fra instruktører, erfarne ledere og kolleger. Desuden kommer du på større øvelser, der ligner de indsatser, du i Beredskabsstyrelsen kan komme ud for i den virkelige verden. Og på en del af uddannelsen trænes der under både fysisk og mentalt krævende vilkår.

Temaerne under uddannelsen til befalingsmand i Beredskabsstyrelsen generelt er: • • • • • •

Ledelse Motivering Helhedsorientering Fleksibilitet Styring Initiativ

Temaerne under uddannelsen til vagthavende befalingsmand i udrykningsvagten er: • • • • •

Føring Beslutningstagning Håndtering af pres i uvante situationer Indsatstaktik Materielkendskab

Temaerne under uddannelsen som underviser/instruktør er: • • • • •

Pædagogik Formidling Kommunikation Præsentationsteknik Udvikling

På de følgende sider kan du mere konkret se, hvad modulerne på uddannelsen indeholder.

Uddannelsen består af 19 ugers skoleforløb

5 måneders efterfølgende praktik ved en operativ afdeling Vurdering om egnethed

Tilbud om kontraktansættelse i Beredskabsstyrelsen

7


Moduler på mellemlederuddannelsen MODUL 1 2 UGER

8

MODUL 2 3 UGER

MODUL 3 5 UGER

1 uge

1 uge – Idræt og Operation

1 uge – Ledelse

Dette er primært en introduktion til uddannelsen og til jobbet som befalingsmand. Desuden får du et sikkerhedskursus.

Vi arbejder videre med værktøjerne til underviserrollen. Desuden bliver du hjælpeinstruktør i idræt.

1 uge

2 uger – Holdleder Brand, 1. del

Dette modul udgør det primære ledelsesmæssige fundament i uddannelsen. Det forbereder dig gennem teori og praktiske øvelser på lederrollen. Desuden arbejder vi videre med idrætsuddannelsen og underviserrollen.

Her får du en Voksenpædagogisk Grunduddannelse, VGUDD, med de grundlæggende værktøjer til rollen som underviser.

Du får en grundlæggende operativ uddannelse med fokus på funktionen som holdleder på en udrykning. 1. delen omhandler både tekniske og taktiske emner.

3 uger – Holdleder Brand, 2. del Her fortsætter du din operative uddannelse og afslutter med eksamen.

1 uge – Praktik Praktikken foregår på et beredskabscenter, hvor du under vejledning træner dine nye ledelseskompetencer m.v. Det uddannelsesmæssige fokus er på de omfattende tekniske og taktiske udfordringer i Beredskabsstyrelsens indsatser.


MODUL 4 3 UGER

MODUL 5 7 UGER

1 uge – Øvelse og Markering

1 uge – Uddannelse og Operation

Her er der opsamling på praktikugen. Desuden er fokus på markering og sikkerhed ved øvelse og uddannelse i Beredskabsstyrelsen. Vi tilrettelægger store øvelser og træner samtidig virket som vagthavende befalingsmand.

Dette er en omfattende operativ uddannelse med fokus på din kommende funktion som vagthavende befalingsmand i Beredskabsstyrelsen. Sideløbende trænes og videreudvikles dine ledelses- og underviserkompetencer.

2 uger – Holdleder Redning, 1. del

3 uger – Holdleder Redning, 2. del

Du begynder en operativ redningsuddannelse med fokus på redningsteknik og -taktik.

Du fortsætter den operative uddannelse og afslutter med eksamen.

2 uger – Uddannelse og Operation Her får du en operativ uddannelse med fokus på din kommende funktion som vagthavende befalingsmand. Vi træner dine operative og føringsmæssige kompetencer og dykker samtidig ned i de beredskabsfaglige emner, der er specifikke for Beredskabsstyrelsen. Desuden træner og videreudvikler vi dine ledelses- og underviserkompetencer. Uddannelsen afsluttes med en kontrolprøve.

BEREDSKABSASSISTENT 5 MDR Udnævnelse til beredskabsassistent 5 mdr. – Praktikperiode Her er du i praktisk tjeneste som beredskabsassistent ved en uddannelsesenhed. Du indgår i den daglige tjeneste og i udrykningsvagten.

9 KONTRAKTANSÆTTELSE

Tilbud om kontraktansættelse i Beredskabsstyrelsen


Rasmus Jørgensen, 22 år, fra Herning Jo længere jeg kommer på uddannelsen til mellemleder, des mere tændt bliver jeg. Det er en fantastisk god og alsidig uddannelse, som jeg synes har mange lag og en masse positiv substans. Der er så meget af den, man nemt kan trække med uden for hegnet og bruge til noget på sin videre karrierevej.

10

Er der noget, der har overrasket dig?

Hvad er det sjoveste?

Ja. At uddannelsen er så intens. Vi lærer utrolig meget på kort tid og blive virkelig presset. Men det er helt klart på den gode måde, hvor det ikke er et spark bagi, men fremad. Og det foregår heller ikke med kæft, trit og retning, men i et godt samspil, hvor vi udvikler os i fællesskab. Måske skyldes det, at pædagogikken fylder så meget. Den er på mange måder en stor del af vores uddannelse. Men igen synes jeg kun, at det er positivt, fordi vi bliver rigtig gode til at lære fra os og få andre til at forstå, hvad vi siger. Målet med det hele her er at få alle med – ikke kun at drive dig selv frem.

Sammenholdet! Vi er ti mennesker, som er meget forskellige og har alle mulige uens forudsætninger. Men vi er alle super dedikerede og kompetente, hvilket er med til at højne hele niveauet. Det er en motivationsfaktor i sig selv, når mørket falder på, og du føler dig lidt træt. Vi driver simpelthen hinanden frem, fordi vi alle brænder for det her. Jeg føler mig som del af en familie – og vel at mærke en, som det er rigtig rart at være med i.


11


Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået – og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser.

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk

Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød

Beredskabsstyrelsen  

Beredskabsstyrelsen Vaernepligtigepjece

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you