Page 1

MatthÌusevangeliet Lektion 1 – Intro


Menighedsskole p책 www

www.menighedsskole.blogspot.com


Notater


FĂŚlleskirkelig Menighedsskole Vision


Notater


Tilbud i 2009 Matthæusevangeliet Romerbrevet (efterår 2009) Lederskab (efterår 2009)


Notater


Matthæusevangeliet Forløb med 6 lektioner 18. marts - Intro til Matthæus 1.

April

- Tema: Gudsriget er kommet (lignelser)

15. April

- Bjergprædikenen 1 (discipelskab)

29. April

- Bjergprædikenen 2 (discipelskab)

13. Maj

- Tema: Mission 1

27. Maj

- Tema: Mission 2


Notater


Processen Eksegese - Hermeneutik Udlægning – Fortolkning Hvad står der i teksten? - Hvad betyder det i dag? Udlægning (eksegese) - forstå den historiske sammenhæng (person, baggrund, formål) - forstå den litterære sammenhæng (hvad siges der og hvorfor, genre, pointe)

Fortolkning (hermeneutik) - En tekst kan aldrig betyde, hvad den aldrig betød!


Notater


”...I har hørt at det er sagt, men jeg siger jer..!”


Notater


Undervisning... Det bliver ikke et studie i MatthÌusevangeliet, men et studie i Jesus liv, Hans budskab om Gudsriget og kald til efterfølgelse – MatthÌusevangeliet er det vindue vi kigger igennem


Notater


Jesus billeder �...hvem siger I at jeg er..?�


Notater


5 spørgsmål - vi må spørge os selv; hvilken rolle skal Jesus have i udformningen af vores selvforståelse og den bevægelse, som vi er en del af? - hvordan er kristendommen inspireret og formet af Jesus, som vi møder Ham i evangelierne? - Hvordan vurdere vi forbindelsen mellem Jesu liv som forbillede, og det kristendommen er blevet til? - På hvilken måde har vi tæmmet en radikal revolutionær i forsøget på at fastholde en bestemt form i kirken? - Hvordan kan vi genopdage Jesus og forny vores discipelskab, fællesskab og kirkens fortsatte mission?


Notater


Lektion 1 MatthĂŚusevangeliet Intro, oversigt og temaer


Notater


Refleksion Hvilken slags tekst? Hvilken ”teksttype” har vi med at gøre? Hvad kan I forventninger af teksten? Sandhedskriterium – jeres/tekstens eget? Kræver det noget at læse denne tekst?


Notater


Matthæus oversigt A - Demonstration af Jesu kvalifikationer som konge (kap 1-4) B - Bjergprædikenen: hvem kan komme ind i Gudsriget? (kap 5-7) C - Mirakler og undervisning (kap 8-9) D - Undervisning af de 12: autoritet og budskabet til Israel (kap 10) E - Modstand: Nationernes afvisning af kongen (kap 11-12) F - Lignelser om Gudsriget – (kap 13) E1 - Modstand: Nationernes afvisning af kongen (kap 14-17) D1 - Undervisning af de 12: autoritet og budskabet til kirken (kap 18) C1 - Mirakler og undervisning (kap 19-23) B1 - Oliebjergsprædikenen: Når Gudsriget kommer (kap 24-25) A1 - Demonstration af Jesu kvalifikationer som konge (kap 26-28)


Notater


Matthæusevang, forfatter, baggr 

En af de 12 apostle

1st. skrift i bibelenMatt 9,9 og 10,3

1 af 3 synoptiskeSkrev til en menighed Centrale begreber med mange jøder Gudsrige (væsen, (syrien/antiokia) praksis, udbredelse) Tid ml. år 40-50 ef.K. Discipel græsk/aramæisk Gud med os Mission Amen

 


Notater


Matthæus oversigt Kap 1 – Stamtavle og navn Kap 2-4 – Moses analogi Kap 5-7 – Bjergpræd. (discipel undv.)+ kap 8-9 Kap 10 – Udsendelse (Mission) Kap 13 – Gudsriget er ligesom.. (lignelser) Kap 18 (Lignelser) + kap 24-25 Kap 26-28 Jesu død og opstandelse (Mission)


Notater


Afsluttende refleksion Hvad var aftenens ”Aha oplevelse” Hvad var det vigtigste du lærte i aften? Hvad er du betænkelig over? Er der noget du skal arbejde mere med inden næste lektion?


Notater


Ressourcer Undervisningsnoter og mp3 www.menighedskole.blogspot.com

studiebøger og ressourcer Tom Wright ”Matthew for Everyone” Kaj Kjær Hansen ”Matthæusevangeliet” www.soniclight.com/constable/notes.htm


Notater

Matt.evang - lek 1 - handout  

handout i forbindelse med undv. i matt

Matt.evang - lek 1 - handout  

handout i forbindelse med undv. i matt