Page 1

Af Henrik D. Aggerholm

MEDIESTORMEN Under overskriften Inovation og nye medier har Tv-og-medietilrettelægger liniens 4. Årgang haft et intens, men utroligt lærerigt forløb de sidste fire uger. Forløbet har været delt op i forskellig underpunkter, som alle har ledt hen til den hovedfokusset - cross media strategier i forhold til klassisk flow-tv-produktioner. I denne mini-rapport har vi forsøgt at samle alle læringspunkterne fra de forskellige uger i et dokument. Vi håber at udefrakommende/interesserede på den måde kan få et nemt og hurtigt overblik over forløbet og måske endda lære noget nyt. Vi har delt har delt forløbet op i fire underoverskrifter, som hver repræsentere en uge. Overskriften er valgt ud fra teamet for den pågældende uge. Vi håber du får noget ud af læsningen og opfordre samtidig til at du deler kommenterer og deler dokumentet med hvem der måtte have interesse i materialet og det underliggende emne.

Uge 1 - Erik og de syv principper Ugen startede med et meget interessant oplæg fra DRʼs On Demand redaktør Erik N. Graversen. Det gav en god indsigt i de strategiske overvejelser der er, eller burde være bag brugen af cross media i forbindelse med markedsføring, public service tilbud osv. En vigtig pointe i den forbindelse var, at det kan være rigtig let, at lade sig forføre af de mange teknologiske muligheder der i dag findes, men, at man ikke skal ty til cross media produktion, hvis det ikke er velovervejet og giver mening ifht tent polen (Hoved produktet). Udover Erik Graversen, blev vi introduceret for et vigtigt og altafgørende værktøj, når det kommer til cross media strategier. Henry Jinkens 7 principper har på en gang været utrolig konkret og brugbar som tekst og værktøj, men på samme tid også været grundlaget for den del frustration. Når man deler noget så uhåndgribelig som medie-markedsføring op i syv punkter, kan det være svært, at skille de forskellige udtryk ad. I sidste ende, har gode diskussioner og analytisk gennemgang medført, at man har fået en langt større og mere konkret forståelse af hvad cross media egentlig er og hvilke teknologiske markedsføringsmæssige muligheder der findes derigennem. Midt på ugen fik vi en større analyse opgave, som gik ud på, at analysere et allerede eksisterende cross media produkt. Vi valgte Foxes Live, både fordi konceptet vakte vores nysgerrighed, men også fordi det på alle måder var et fuldt ud gennemført cross media produkt, der udnyttede alle platforme, så vel klassisk flow-tv, mobiltelefonen og de sociale medier.

MEDIESTORMEN  
MEDIESTORMEN  

I denne mini-rapport har vi forsøgt at samle alle læringspunkterne fra de forskellige uger i et dokument. Vi håber at udefrakommende/intere...

Advertisement