Page 1

KYAINI STJI\RISE* Dokonalf deri sa zatina pomocou Kydni Sunrise. Predstavte si, s kompletnym multivitamlnom vo forme chutneho napoja, ktory sa l'ahko pije.Vd'aka baleniu do samostatnych balitkov moZete mat Kydni Sunrise jednoducho pripravene na noinom stolfku, aby ste si hned'po zobudeni mohli doplnit energiu a liviny.

ie by ste mohli kaidy deri zaiat

Vf hody tutoriedok su be2n e znlme a Studie preukazali konkr6tne zlepSenia v kognitfvnych funkciach a v pamdti nasledujuce po konzum;icii cdcoriedok. Ale vedeli ste, 2e naAlja5ke rastu cucoriedky,

q

)

KYAI{I

I{rrRoFX* roku 1998 Nobelovu cenu za vyskum v

Regeneracne ucinky vitaminu E a omega-3 mastnych kyselin a ich dolelitost pre mozog s0 dobre zndme. Na trhu je ale len jeden pr:odukt, ktory kombinuje najsilnejiiu formu vitaminu

oblasti jeho ucinkov na telo.

E

v tele a v poslednlTch rokoch patri medzi najsku ma nejSie moleku ly. Zdu)em na rastol

od doby, kedy traja Ameriiania zlskali v

s najcistejSim zdrojom omega-3 mastnych

kyse lln.

Kydni NitroFX je uplne jedineiny produkt a pocit po

jeho pouZitl budete milovat

Spoloinost Kydni si znovu vybrala Aljaiku ako zdroj cisteho a vysokokvalitneho rybieho

3__  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you