Page 1


2


Wäst-Byggs

KONCEPTHUS Bygg bättre, snabbare och till EN lägre kostnad Övning ger färdighet sägs det. När vi utformade vårt Koncepthus utgick vi från de erfarenheter vi själva har samlat på oss efter att ha uppfört ett stort antal lägenheter. I Koncepthuset har vi valt beprövad teknik och enkla lösningar och kombinerat det med vårt gedigna byggkunnande. På så sätt kan vi sänka produktionskostnaden utan att ge avkall på vare sig kvalitet eller flexibilitet. Rent konkret handlar det om att utnyttja husets alla ytor optimalt. Planlösningen är väl genomtänkt liksom placeringen av schakt och installationer. Koncepthuset byggs med en prefabricerad betongstomme, vilket reducerar byggtiden. Så snart bottenplattan är på plats uppförs ett åttavåningshus på nio månader. Valfrihet är viktigt. Trots att grundtanken med Koncepthuset är att standardisera bostadsbyggandet erbjuds ändå goda möjligheter till egna val, både vad gäller utseende och planlösningar. Koncepthuset kan därför enkelt anpassas till lokala förutsättningar och omkringliggande bebyggelse. Det fungerar dessutom för såväl hyresrätter som bostadsrätter. I kombination med ett stort utbud av tillval för de boende kan varje Koncepthus – och varje bostadslägenhet – få en helt individuell prägel.

3


Femton För de boende: Hög kvalitet på boendet Öppna, moderna planlösningar skapar rymd och gör det lätt att umgås när man är många. Lägenheterna har genomgående en hög standard som tilltalar de allra flesta. Välplacerade fönster ger tack vare snedställda nischer ett stort ljusflöde in i lägenheterna. Fina balkonger Varje lägenhet får en stor, möblerbar balkong. Med en genomtänkt placering av huset på tomten kan alla balkonger erbjudas soltimmar under dagen. Inglasning av balkongerna kan erbjudas som tillval. välkomnande entré och bottenplan Entrén är väderskyddad och placeras så att de som bor närmast inte störs. I grundutförandet finns även förråden i entréplanet. Som alternativ kan en tvättstuga placeras här. Brett tillvalsprogram Wäst-Bygg kan erbjuda ett brett utbud av tillval, exempelvis annan köksutrustning, val av ytskikt samt standard på badrummen.

4


goda skäl att välja Wäst-Byggs koncepthus Energi och miljö:

Trygghet och flexibilitet:

Certifiering enligt Miljöbyggnad Koncepthuset är utformat för att klara god miljöbyggnadsklass. Beroende på vald uppvärmningsform klarar Koncepthuset certifiering enligt Miljöbyggnad i klassen guld inom energiområdet och silver totalt sett. I Miljöbyggnad bedöms områdena energi, innemiljö samt byggnadsmaterial och certifieringen ger ett kvitto på ett sunt och resurssnålt hus.

BEPRÖVAD TEKNIK Med Koncepthuset utgår vi från beprövad teknik, enkla lösningar och erfarenheterna från att ha producerat cirka 1 500 lägenheter. I kombination med ett volym- och samordningstänkande optimeras produktionskostnaden. Allt material som behövs till Koncepthuset köper vi av leverantörer som vi känner väl och som har ett kvalitetstänkande som stämmer överens med vår egen filosofi. Vi använder beprövade material, ett standardiserat utbud och få detaljer. Det ger oss kontroll över inköpskostnaden redan på planeringsstadiet.

Låg energianvändning Koncepthusets energianvändning är beräknad till 55 kWh per kvadratmeter och år. Detta är ungefär hälften av vad ett traditionellt bostadshus använder. Ett välisolerat ytterskal och fönster med låga u-värden i kombination med ett effektivt värmesystem håller energianvändningen nere. Dessutom installeras energisnåla vitvaror i bostäderna och närvarostyrd belysning i allmänna utrymmen. VENTILATION Koncepthuset kan förses med ett traditionellt frånluftsystem med värmeåtervinning alternativt ett FTX-system med till- och frånluftsfläktar, där frånluften används för att värma tilluften. UPPVÄRMNING Normalt ansluts Koncepthuset till fjärrvärmenät alternativt bergvärme om möjlighet till fjärrvärmeanslutning saknas.

Anpassat till omgivningen Koncepthuset kan byggas i flera olika utföranden, anpassat till de lokala förutsättningarna, tomten och kundens önskemål. Koncepthuset är en stilren och funktionell fastighet med ett tidlöst utseende. Fasadkulör kan väljas fritt. Färgsättningen kan varieras ytterligare genom att färgsätta med flera kulörer. Färgflexibiliteten gör att Koncepthuset fungerar i olika stadsplanemönster och gestaltningsprogram. Alternativ finns även till betongfasaden, exempelvis tegel eller puts. Flexibel storlek Koncepthuset kan byggas 4 – 8 våningar högt och fördelningen mellan lägenhetsstorlekar kan anpassas efter behov. I sitt basutförande är Koncepthuset ett punkthus, anpassat för fyra eller sex lägenheter per våningsplan. Huset kan också byggas som lamellhus.

MAXIMAL BOSTADSYTA Nyttjandegraden i Koncepthuset är mycket hög – närmare 80 procent av byggytan utgörs av bostadsyta. Varje kvadratmeter är genomtänkt och utnyttjad in i minsta detalj. STABIL OCH FUKTSÄKER STOMME Koncepthuset har en tung, prefabricerad stomme som levereras målad och klar, alternativt med vald fasad samt med monterade aluminiumfönster. Merparten av alla installationer gjuts in, vilket är bra ur brand- och ljudsynpunkt. Den prefabricerade stommen innebär att det stadium som kallas tätt hus nås snabbt. Under byggtiden används heller inga organiska material som kan skadas av fukt. KORT PRODUKTIONSTID Projekteringen för huset är redan gjord, det enda som krävs är markoch grundläggningsprojektering. När bottenplattan är gjuten tar det bara nio månader till dess att huset är klart för inflyttning. LÖNSAMT ATT BYGGA OCH ÄGA Wäst-Byggs Koncepthus möter alla de krav som byggherrar och bostadsbolag har på prisbild, yteffektivitet och energianvändning. Koncepthuset är självklart ett sunt hus med lång livslängd. Betongstommen gör att behovet av löpande underhåll är litet. Kostnadseffektiva material- och systemval i övrigt borgar för att underhåll kan ske enligt plan.

5


Enkla grundmoduler skapar flexibilitet Rumsmodulen är kärnan i byggsystemet. Genom att lägga till eller dra ifrån rum kan lägenhetsfördelningarna enkelt ändras, samtidigt som enkelheten bibehålls. Rum till rum är en klassisk rumsfördelning som ger många möjligheter. Det enskilda rummets storlek kan lätt ändras genom att alla väggar inom bostaden är lättväggar.

Grundmodulen blir Koncepthus Grundmodulerna paras ihop och bildar tillsammans ett våningsplan med fyra eller sex moduler. Antal våningar kan varieras från fyra upp till åtta.

Tre alternativ för taket... I den normala taklösningen med antingen sadel- eller pulpettak utgörs vindsbjälklaget av ett översta betongvalv som följer taklutningen. På valvet läggs isolering och tätskikt. Avvattningen sker utvändigt med hängrännor och stuprör. En indragen vindsvåning ingår inte i standardutförandet men ger möjlighet till takterrasser som är tillgängliga för rörelsehindrade genom ett förhöjt gjutet översta bjälklag. Terrasslösningen är välisolerad och har en säker fuktlösning med utvändig avvattning.

6

...och fantasi för fasaden Fasadens utseende och kulör kan varieras i det oändliga. Detta ger samtidigt stora möjligheter att anpassa Koncepthuset till omgivningen – både genom att smälta in i omgivningen eller få det att sticka ut. Sätt igång fantasin!


Ljusa lägenheter med fin rumskänsla ”Varje bostad har ljus från minst två håll och är utformad för att låta dagsljuset på ett vackert sätt lysa upp rummen och skapa genomblickar från fasad till fasad. Eftersom rum ligger bredvid varandra, i ”fil”, på ett traditionellt vis utan långa korridorer, kan man röra sig runt i sin bostad på flera sätt och uppleva genomsikter och utblickar. En viktig grundkvalitet är god kontakt mellan kök och vardagsrum, samtidigt som man på ett enkelt sätt kan skilja av rummen.” Petter Lodmark, QPG arkitekter Genom att placera en dörr mellan två moduler ges flexibilitet och möjlighet att variera rumsfördelningen mellan lägenhetsmodulerna. Generös balkong som en förlängning av köket. Inglasning som tillval.

3

Ekparkett genomgående i lägenheten med klinker i hallen närmast ytterdörren.

Vinklade fönsternischer ger ett bra och vackert ljusflöde.

2 1

4

Öppet förhållande mellan kök och vardagsrum. Möjlighet till avgränsning finns.

5

1

2

Helkaklade badrum med klinker eller plastmatta på golvet samt tvättmaskin och torktumlare.

4

3

5

7


Läget Varje tomt har ett unikt läge och oftast också en unik form. Koncepthuset är anpassningsbart både till läget och formen. Dessutom går det att anpassa antalet våningar och utseendet till omgivningen.

Entrén En välkomnande entré är viktigt både för boende och besökare. Koncepthuset har en skyddad entré med skärmtak och/ellerbalkong ovanför. Hög tillgänglighet till entrén utan trappor. Entrépartiet utförs i aluminium eller trä.

Trapphuset Trapphuset i Koncepthuset är rymligt och ljust. Gott om plats finns för att ställa ifrån sig kassar och för att flytta större möbler ut och in genom ytterdörren.

8


Koncepthus

4

fyra lägenheter per bostadsplan

En samlad husform med nätta mått gör Koncepthuset till ett lättplacerat punkthus som passar in i de allra flesta omgivningar. Byggnaden kan vridas åt alla håll så att exempelvis entrén placeras i bästa läget. Detta kan göras utan att bostädernas kvaliteter försämras, eftersom samtliga lägenheter ligger i ett hörn med ljusinsläpp från två håll. Lägenhetsfördelningen kan varieras över bostadsplanen och två tvårummare kan delas till en etta och en trerummare. Koncepthus 4 är konstruerat för att uppföras upp till åtta våningar högt där bottenvåningen innehåller två lägenheter samt teknikrum och bostadskomplement. Alla lägenheter har balkonger på cirka åtta kvadratmeter, som kan förses med inglasning.

Exempel på lägenhetsfördelning i Koncepthus 4 1 rok 44,4 m2 Entréplan

2 rok 60-64 m2

3 rok 75,5 m2

2

BOA/plan m2 124,0

Lägenhetsfördelning 4 (Baserat på 8 våningar)

Plan 2

1

2

1

244,2

Plan 3

1

2

1

244,2

Antal lägenheter: 30 st

Plan 4

1

2

1

244,2

BTA/plan: 315 m2

Plan 5

1

2

1

244,2

BTA total: 2 520 m2

Plan 6

1

2

1

244,2

BOA total: 1 833 m2

Plan 7

1

2

1

244,2

Plan 8

1

2

1

244,2

Totalt

7

16

7

1833

23,3 %

53,3 %

23,3 %

Fördelning

9


Balkongen Koncepthusets balkonger är rymliga och ljusa. Vi strävar alltid efter att storleken ska göra balkongen möblerbar. Ett mervärde som uppskattas av alla hyresgäster eller lägenhetsköpare.

Köket Köket är bostadens hjärta. Köket i Koncepthuset kan anpassas till önskad standard och utrustning.

Badrummet Badrummen är kaklade från golv till tak. Tvättmaskin och torktumlare samt handukstork ingår. På golvet läggs klinker alternativt plastmatta.

10


Koncepthus

6

sex lägenheter per bostadsplan

Tack vare en väl tilltagen bostadsyta per plan ges god möjlighet att bygga Koncepthus 6 med lönsamhet även om man väljer en lägre hushöjd. Huset kan dock uppföras i upp till åtta våningar. Via ett centralt trapphus, generöst utformat, nås lägenheterna, som är anpassade för att utnyttja läget i huset på bästa sätt. Vardagsrummen är placerade i hörnen för att få tillgång till ljus från flera håll och planlösningen erbjuder möjlighet till öppna förhållanden mellan kök och vardagsrum. Lägenheterna har gott om förvaringsyta och goda funktioner. Balkongerna kan utföras med en yta på upp till 18 kvadratmeter, som med tillvald inglasning utgör ett rejält rum som förlänger uterumssäsongen.

Exempel på lägenhetsfördelning i Koncepthus 6 – BOSTADSRÄTTER

Plan 8

1

2

2

424,2

Lägenhetsfördelning koncepthus 6 (8 vån.) FÖR BOSTADSRÄTTER Antal lägenheter: 44 st BTA/plan: 511 m2 BTA total: 4 088 m2

Totalt

7

6

29

2

3 201

BOA total: 3 201 m2

16 %

14 %

66 %

4%

1 rok 50,9 m2

2 rok 63 m2

3 rok 77-78 m2 3

232,0

1

1

4

424,2 x 6

Entréplan Plan 2 - 7

Fördelning

4 rok 110 m2

BOA/plan m2

Exempel på lägenhetsfördelning i Koncepthus 6 – HYRESRÄTTER 1 rok 51 m2

2 rok 55-60 m2

3 rok 70 m2

Entréplan

1

1

1

Plan 2 - 8

1

2

2

Totalt Fördelning

4 rok 79,7 m2

BOA/plan m2

1

389,4 x 7 2 902

176,0

8

15

15

7

18 %

33 %

33 %

16 %

Lägenhetsfördelning koncepthus 6 (8 vån.) FÖR HYRESRÄTTER Antal lägenheter: 45 st BTA/plan: 480 m2 BTA total: 3 840 m2 BOA total: 2 902 m2

11


Koncepthuset som

PUNKTHUS Punkthus i många former Punkthuset har sedan 1950-talet haft en given plats i stadsplaner med parkkvaliteter och ”hus i park” är ett uppskattat och luftigt sätt att bo på. Eftersom punkthuset erbjuder en i särklass hög produktionseffektivitet och hög utnyttjandegrad av den byggda ytan har det blivit en favorit för många bostadsutvecklare. Wäst-Byggs arbete med att utveckla former för punkthus är inriktat på att skapa förutsättningar för en mångfald av tillämpningar. Alltid med genomtänkta planlösningar och tekniska lösningar som ger en hög bostadsstandard.

En samlad form med centralt trapphus

Stjärnformen, som ger varje bostad villans kvaliteter med utblickar och ljus från fler väderstreck.

12

Volymen uppdelad för ljusa trapphus och en slankare byggnadskropp.

Isärdraget med friställda byggnadskroppar ges mer fasadyta och fönstermöjligheter för bostäderna.


Koncepthuset som

LAMELLHUS Lamellhus i långa former

Lamellhus i kilform, anpassas till begränsad och oregelbunden tomtyta.

I tätare stadsbebyggelse, kvartersstad eller stadsplaner med höga krav på gatugestaltning är lamellhuset den naturliga pusselbiten. Ofta ställs också höga krav på byggnadsplanering som kan hantera bullernivåer med tillgång till tysta gårdsmiljöer. Wäst-Byggs Koncepthus kan användas på ett kreativt sätt även i lamellform. Koncepthuset kan också anpassas med butiker och verksamheter i bottenplanet. Det finns planlösningsvarianter med trapphus och loftgångar. Lägenheternas planlösningar följer samma grundmoduler som i punkthusen. I lamellhusen blir bostäderna genomgående med ljus från två håll. Givetvis har de alla Wäst-Byggs grundkvaliteter med gott om ljus, öppen planlösning och flexibilitet.

L-format lamellhus för hörnplacering. Koncepthuset kan kombinera invändiga trapphus med loftgångar.

Husvolymen uppdelad för en slankare byggnadskropp med trapphus i mitten.

Loftgångar och/eller invändiga trapphus. Koncepthuset ger valfrihet.

13


Några referensprojekt: EKEN, BOLLEBYGD koncepthus 4 I centrala Bollebygd ligger brf Eken, där den ena delen byggts som punkthus med 16 bostadsrätter med 1 till 3 rok. ARKITEKT QPG arkitekter BESTÄLLARE Wäst-Bygg Projektutveckling AB

Trandareds Backe, Borås koncepthus 6 På Trandared i östra Borås har vi uppfört 44 bostadsrätter med 1,5 till 4 rok. ARKITEKT QPG arkitekter BESTÄLLARE Wäst-Bygg Projektutveckling AB

Eken, Bollebygd LAMELLHUS En del av brf Eken i centrala Bollebygd byggdes som lamellhus med 12 bostadsrätter med 3 till 4 rok samt tre affärslokaler i gatuplanet. ARKITEKT QPG arkitekter BESTÄLLARE Wäst-Bygg Projektutveckling AB

14


15


WÄST-BYGG Wäst-Bygg är ett av Sveriges största byggföretag. Vi bygger och utvecklar logistikanläggningar, kommersiella fastigheter och flerbostadshus. Vårt huvudkontor finns i Borås men vi har även kontor i Stockholm, Göteborg, Varberg och Jönköping. Wäst-Byggs framgångsrecept bygger på en tidig ingång i projekten och en förtroendefull relation med våra beställare. Genom att vara lyhörda och hitta kreativa lösningar på såväl stora som små problem har vi byggt ett starkt varumärke och fått förnyat förtroende från våra kunder om och om igen. Ett förtroende som vi är måna om att förvalta på bästa sätt. Wäst-Bygg erbjuder en flexibel organisation med engagerade medarbetare. Här finns en platt och projektorienterad företagsstruktur där alla hjälps åt och jobbar nära projekten. Vi värderar personliga relationer högt.

NYCKELFAKTA • • • • •

Wäst-Bygg grundades 1981. Vi är Sveriges största privatägda byggföretag. Omsättningen är 1,2 miljarder (2012). Vi har cirka 160 anställda tjänstemän och yrkesarbetare. Affärsområde Bostad uppför varje år mellan 200 och 300 lägenheter.

Välkommen att läsa mer om oss och våra projekt på www.wast-bygg.se

BORÅS Postadress: Box 912 501 10 Borås, Besöksadress: Åsboholmsgatan 30, 504 51 Borås, tel: 033-23 30 00 GÖTEBORG Post- och besöksadress: Sofierogatan 3B, 412 51 Göteborg, tel: 031-733 23 00 STOCKHOLM Post- och besöksadress: Vallgatan 9, 170 67 Solna, tel: 08 - 68 40 41 00 VARBERG Post- och besöksadress: Birger Svenssons väg 28D, 432 40 Varberg, tel: 0340-25 06 50 JÖNKÖPING Post- och besöksadress: Slottsgatan 14, 553 22 Jönköping, tel: 036-16 66 60 info@wast-bygg.se, www.wast-bygg.se

Koncepthus  

Wästbyggs koncepthus Övning ger färdighet sägs det. När vi utformade vårt Koncepthus utgick vi från de erfarenheter vi själva har samlat p...

Koncepthus  

Wästbyggs koncepthus Övning ger färdighet sägs det. När vi utformade vårt Koncepthus utgick vi från de erfarenheter vi själva har samlat p...

Advertisement