Page 9

... Verdivurdering

Kompetanseheving

HEIA skal utarbeide en verdivurderingsmodell som i stor grad vil bidra til

HEIA vil tilby foredrag og kompetanseutvikling for både næringsliv og

å sikre kulturprosjekter en bevissthet rundt hvilke verdier de besitter og

kulturprosjekter. Foredrag og kurspakker vil gi en grunnleggende og helhetlig

hvordan dette skal forvaltes.Verdivurderingsmodellen har som mål å etablere

gjennomgang av sponsing som markedsverktøy, og et dypere innblikk i moderne

en ”fast valuta” innen kultursponsing, noe som vil øke rammene for slike

kultursponsing. Forretningsområdet vil stå for 5 % – 10 % av omsetningen.

samarbeid innen næringslivet.Verdivurderingsmodellen vil utvikles basert modeller etablert og utviklet av IEG. IEG har de siste 20 årene vært ledende i verden på sponsoranalyser og verdivurdering. Disse modellene, sammen med gründerens kompetanse, og i samarbeid med enkelte aktører i nettverket som for eksempel Sponsor Insight og Vizeum, vil danne grunnklaget for utviklingen av en norsk og en skandinavisk modell for verdivurdering av kultursponsorater. Forretningsområdet vil stå for 5 % – 10 % av omsetningen i 2010 og det forventes en økning i andelen i årene etter. Møteplass HEIA vil bygge opp egne nettsider som en portal og kompetansebase for både kulturprosjekter og næringsliv som ønsker dypere innsikt i kultursponsing. På nettsiden vil det legges ut dokumentmaler, caser/ innspill, forumløsninger, lenker til relevante nettsteder m.m. Det skal også legges opp til et område hvor kulturprosjekter kan presentere seg for potensielle sponsorer. Nettstedet med funksjonene og innholdet presenteret over vil i seg selv ikke representere en forretningsmodell, men vil generere annen omsetning. Forretningsområdet vil stå for 0 % av omsetningen.

WEBSIDE  
WEBSIDE  

Dette er min hjemmeside. Håper dette holder.

Advertisement