Page 7

... Mediebyråer

Svenske sponsor og Eventforeningen

Medielandskapet består av mange ulike kanaler. I Norge består

Sponsrings & Eventföreningen er en bransjeorganisasjon i Sverige med

medielandskapet først og fremst av avis, ukepresse, gratisblader, fagpressen,

samme mandat som sin svenske søsterorganisasjon. Foreningen ble

utendørs(boards), tv, kino, radio og Internett. Medielandskapet kan være

etablert i 1986 og er i dag den ledende svenske organisasjonen på

forvirrende for mange kunder som ønsker å igangsette reklame- eller

området.

informasjonskampanjer. Et mediebyrå hjelper kunden med å komme fram til hvilke mediekanaler som er mest riktig og som gir mest effekt. Byrået

S&B

gir råd om hvilke medier som vil være mest hensiktsmessig for å nå

S&B er kommunikasjonsbyrå med sete i Stockholm, som har spesialisert

kundens målgrupper, og forvalter store deler av markedsbudsjettet til de

seg på sponsing og opplevelsesbasert kommunikasjon.

fleste av landets største merkevarer. Frilansnettverk Mediebyråer hvor gründeren har 3-5 kontakter;Vizeum, Carat, Mediacom,

Frilansnettverket er vanskelig å gi en inngående beskrivelse av.

Starcom, OMD, Phd, Mood Communication, Media;edge, Mindshare, MEC

Dette er et nettverk av frittstående personer, eller grupperinger av

Access og Fuse.

personer, som besitter kompetanse som kan være relevant for drift og prosjektgjennomføring. Typisk relevant kompetanse er prosjektledere,

Sponsor Insight Sponsor Insight er et analysebyrå med bred erfaring innen effektmåling av ulike sponsorater. Modellene er basert på forskning om hvordan sponsing fungerer og hva som skaper effekt i et sponsorat. Sponsor Insight arbeider med både kvantitative og kvalitative analysemodeller.

grafisk designere, konsulenter innen ulike fagområder m.m.

WEBSIDE  

Dette er min hjemmeside. Håper dette holder.

WEBSIDE  

Dette er min hjemmeside. Håper dette holder.

Advertisement