Page 6

... Organisering

Forum for kultur og næringsliv

I etableringsfasen (første 1-2 år) vil organisasjonen i all hovedsak bestå

Forum for kultur og næringsliv sin målsetting er å styrke samarbeid mellom

av prosjektmedarbeidere og frilansere som hentes inn basert på med

kulturliv og næringsliv, og bidra til vekst innen kulturbasert næringsutvikling

oppdragsmengde og etterspurt kompetanse. Dette gjøres for å holde kostnadene

og stedsutvikling. Dette gjør de ved å skape møteplasser for kunnskaps-

nede i etableringsfase. Det er forventet at første faste ansettelse vil finne sted

og erfaringsutveksling, tilby verktøy og publikasjoner, gjennomføre ulike

Q3-Q4 2010, og at bedriften vil bestå av fem til syv årsverk innen fem år.

kompetansehevende aktiviteter samt formidle aktuell informasjon om norsk og internasjonal forskning innen fagfeltet.

Partnere/leverandører Gründeren besitter her et nettverk med underleverandører og andre partnere som sørger for utfyllende leveranse. Dette nettverket består av bl.a. av; Sponsor og Eventforeningen Sponsor- og Eventforeningen er en ideell organisasjon som ble stiftet 16. januar 2001. Foreningen har som formål å fremme forståelsen for sponsing og event som fagområde. Dette gjør de ved å arrangere fagmøter, debatter, seminarer, studiereiser i inn- og utland, samt dele ut Sponsorprisene på det årlige SPOTarrangement. Foreningen består av 90 medlemsbedrifter og organisasjoner totalt 300 personer.

WEBSIDE  
WEBSIDE  

Dette er min hjemmeside. Håper dette holder.

Advertisement