Page 5

Organisasjon og ledelse Om gründeren

Innen strategi har gründeren skrevet sponsorstrategier,

Gründeren har de siste 10 årene jobbet med kultursektoren, og de siste

kommunikasjonskonsepter, aktivitetsstrategier, brand stories og jobbet som

4,5 årene har han ledet en avdeling i et kommunikasjonsbyrå (Concept

tekstforfatter for kunder som Hydro, TORO og Akademika. Gründeren har

Communication) som har jobbet med sponsorobjekter bl.a. innen

vært delaktig i å heve bevisstheten og kompetansen rundt sponsing blant flere

kultursektoren.

av Norges største merkevarer gjennom foredrag, seminarer, innlegg i presse og generell drift.

Som konseptleder i Concept Communication har gründeren ledet forretningsområdet sponsing og strategi i CC, og et team på mellom 3-6 ansatte avhengig av periode og behov. Innen sponsing har arbeidet hovedsaklig dreid rundt utvikling, formidling og gjennomføring av sponsorprosjekter i egen sponsorportefølje. Gründeren har jobbet med objekter innen kultur, film, musikkfestival, sport og sosio (som Kari Traa Skilag, TV2 Sommerturné, Quartfestivalen, Skeive dager m.m.). Her har gründeren etablert sponsorplattformer og strukturer for objekter, samt verdivurdert, formidlet, gjennomført og analysert sponsorater for sponsorer.

Gründeren har i CC omsatt for ca. 18-20 millioner.

WEBSIDE  

Dette er min hjemmeside. Håper dette holder.

WEBSIDE  

Dette er min hjemmeside. Håper dette holder.

Advertisement