Page 2

Sammendrag HEIA DE SOM VINNER (HEIA) ser det er en klar mangel på kompetanse og

Oppdragsgivere vil være små/mellomstore kulturprosjekter, typiske prosjekter

initiativ innen det å utvikle og bygge kultursponsorater. HEIA har satt seg som

er musikkfestivaler, kulturfestivaler og kulturinstitusjoner landet rundt. Disse skal

mål å endre på dette.

være store nok til at de har en klar kommersiell verdi for en sponsor, men de besitter ikke kompetanse selv, og/eller de har ikke har ressurser til å håndtere

HEIA skal innen kort tid bli et ledende byrå innen verdivurdering, formidling

dette arbeidet selv. HEIA vil så etablere en partnerstruktur og et kommersielt

og håndtering av kultursponsorater. HEIA skal med etablert kompetanse, god

produkt, for så å kunne videreformidle og håndtere kommersielle samarbeid.

markedsinnsikt og egenutviklede modeller bidra til heve kompetansen og

HEIA har identifisert et klart behov i markedet her. Kundene/sponsorene er

inntjeningen blant norske kulturprosjekter, samtidig som man etablerer veldrevet

markedsledere innen bl.a. dagligvare (fast moving consumer goods), telekom, data/

og økonomisk sunn bedrift.

mobil, reise, klær, bank/finans, industri, medier m.m.

Gründeren har de siste 10 årene jobbet med kultursektoren, og de siste 4,5 årene har han ledet en avdeling i et kommunikasjonsbyrå som har jobbet med sponsorobjekter bl.a. innen kultursektoren. I etableringsfasen (første 1-2 år) vil organisasjonen i all hovedsak bestå av prosjektmedarbeidere og frilansere som hentes inn basert på med oppdragsmengde og etterspurt kompetanse. Dette gjøres for å holde kostnadene nede i etableringsfase. Det er forventet at første faste ansettelse vil finne sted Q3-Q4 2010, og at bedriften vil bestå av fem til syv årsverk innen fem år.

WEBSIDE  

Dette er min hjemmeside. Håper dette holder.

WEBSIDE  

Dette er min hjemmeside. Håper dette holder.

Advertisement