Page 11

... Sponsortrender Sponsing som et viktig verktøy i markedskommunikasjonen er kommet for å bli, og vil være en voksende andel av markedsbudsjettene fremover. Sponsing har gått fra å være en ren B2B og brandingaktivitet, til å bli en allsidig plattform som benyttes innen alt fra omdømmehåndtering, intern og ekstern relasjonsbygging, rekruttering og salg. Ettersom sponsing i voksende grad blir en viktig og nødvendig del av markedskommunikasjonen, allokeres det mer midler og ikke minst ressurser til aktivering av sponsoratene. Samtidig har man klarere målsettinger og krav knyttet til sponsingen. Idretten er tradisjonelt sett den store vinneren i sponsorkrigen, mye grunnet dens posisjon som tv- underholdning. Samtidig oppfattes idrettssponsorater tradisjonelt som enklere å aktivisere enn for eksempel kultursponsorater. Dette ikke minst fordi de er enkle å forankre internt i organisasjonen.

WEBSIDE  

Dette er min hjemmeside. Håper dette holder.

WEBSIDE  

Dette er min hjemmeside. Håper dette holder.

Advertisement