Page 1

Det økologiske produktionssystem - udfordringer og muligheder Inger Bertelsen Souschef VFL, Ă˜kologi Supply Chain Workshop 14. juni 2011


Ă˜kologisk produktion

2...| 13. januar 2012


Udfordringer planteavl Næringsstofforsyning Udfasning af konventionel husdyrgødning 2015-2021

Udnyttelse af tilførte ressourcer Kontrol med udbyttereducerende faktorer Sygdomme Skadedyr Ukrudt

Robuste og bæredygtige sædskifter

3...| 13. januar 2012


Afgrøder til biogas skal øge sædskiftets bæredygtighed

4...| 13. januar 2012


Muligheder med biogas Et bedre sædskifte f.eks. 20 – 30 pct. kløvergræs Rodukrudt kan forebygges Ensartet gødning, der er let at håndtere Afgasset biomasse

Total N kg. pr. tons

NH4N kg pr. tons

Værdital, vårbyg

Kl. græs

4,53

2,75

73

Lupin

2,78

1,9

73

Triticale/vikke

2,69

1,58

77

Kvæggylle

2,94

1,81

69

5...| 13. januar 2012


Udfordringer ved økologi og biogas Skaffe tilstrækkeligt økologisk biomasse Efter udfasning skal alt være økologisk Frem til udfasning starter skal det være mindst 50 pct. økologisk

Økonomi Samhandel mellem anlæg og økologiske landmænd Pris på afgrøder til biogas i forhold til foder Udbytte, høst og transport

Andre næringsstoffer end kvælstof Tekniske udfordringer i biogasanlægget Opbygning af jordfrugtbarhed 6...| 13. januar 2012

Det økologiske produktionssystem inger bertelsen  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you