Page 1

AU

Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi

Askov Forsøgsstation

Markplan 2013


2


3 Askov Forsøgsstation Askov Forsøgsstation er oprettet i 1885 og hører under Aarhus Universitet. Til forsøgsstationen hører et areal på 28 ha let lermuldet jord (JB-5) og 1 ha sandjord (JB-1). Foruden arealer til markforsøg findes lysimeter- og rammeanlæg. Askov er beliggende i landets nedbørsrigeste område, med en årlig normalnedbør på 862 mm. Aarhus Universitet har ud over forsknings- og uddannelsesenhederne tre forsøgsstationer (Askov, Foulumgård og Jyndevad). Virksomhedens forskningsresultater offentliggøres i internationale fagtidsskrifter og fagpressen. Hjemmeside på internettet: http://agro.au.dk/markforsoeg-og-semifieldanlaeg/au-askov/

Personale: Henning Thomsen, Ledende jordbrugstekniker Poul Boesen, Forsøgsmedhjælper Kristine Riis Hansen, Jordbrugstekniker

E-mail adresser: Henning.Thomsen@agrsci.dk Poul.Boesen@agrsci.dk Kristine.Hansen@agrsci.dk

Foulum

Askov Flakkebjerg

Jyndevad


4 Indholdsfortegnelse: Askov Lermark: Oversigtsskitse……………………………………………………………………………………... 5 Forsøgsarealet ved ”Højgaard”…………………………………………………………………….. 5 Mark B De langvarige gødningsforsøg (2-9301)…………………………………………… 6 Mark B.2vest De langvarige gødningsforsøg (2-9301)…………………………………………… 7 Mark B.2 øst De langvarige gødningsforsøg (2-9301)…………………………………………… 8 Mark B.3 De langvarige gødningsforsøg (2-9301) Enkorn………………………………… 9/10 Mark B.4 De langvarige gødningsforsøg (2-9301)…………………………………………… 11 Mark B.5 De langvarige gødningsforsøg (2-9301)…………………………………………… 12 Mark L Observationparceller i vårsæd……………………………………………………… 16 Mark B2 Syd Observationsparceller i vintersæd………………………………………………….. 15 Mark O1 Brødhvedekvalitet: betydning af pløjetidspunkt, halmnedmuldning og efterafgrøde (2-8905)………………………………………………………….. 13 Askov Sandmark:………………………………………………………………………………….. 17 Mark G. 1-4 De langvarige gødningsforsøg (2-9302)…………………………………………… 17 Estrup Overvågningsareal for pesticider…………………………………………………... 18 Oversigtskort over gamle lysimeterkar og rammer………………………………………………... 19 Gl. lys. Langvarige gødningsforsøg (2-2601)…………………………………………..…. 20 Gl. lys. Fosforniveauforsøg (Lundgård jord) (2-7510)…………………………………….. 20 Ramme Metoder til undersøgelse af jordens organiske stof (2-8305)…………………….. 21 Oversigtskort over nye lysimeterkar………………………………………………………………. 22 Klimaforhold, normalværdier

Måned

Temperatur, °C

Nedbør, mm (1961-90)

Januar

-0,2

69

Februar

-0,4

43

Marts

1,7

56

April

6,1

47

Maj

11,0

55

Juni

14,1

67

Juli

16,0

74

August

15,8

82

September

12,8

85

Oktober

8,6

100

November

4,8

101

December

2,0

83

SUM

862


5

Askov Lermark:

Oversigtsskitse

Forsøgsarealet ved ”Højgaard”

N


6

Mark B

De langvarige gødningsforsøg (2-9301)

De langvarige gødningsforsøg blev anlagt i 1894 og har med tiden opnået international status, som det eneste forsøg i verden, hvor varierende tilførsel af næringsstoffer i handels- og husdyrgødning er blevet sammenlignet i en periode på mere end 100 år. Formål: Forsøgene har til formål at sammenligne betydningen af forskellig gødningstilførsel på udviklingen i afgrødernes udbytte og i jordbundens beskaffenhed i relation til dyrkningsegnethed. Samtidigt udgør forsøgene et værkstedsareal for specialundersøgelser i relation til jordkvalitet, frugtbarhed, og samspillet mellem afgrødernes næringsstofforsyning, samspillet med det omgivende miljø, og planteproduktionens omfang og kvalitet. Se video som omhandler projektet


7

Mark B.2vest

De langvarige gødningsforsøg (2-9301) Afgrøde: Majs

Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led

7 117

1

3 127

2

6 137

3

9 147

4

2

6 116

1

4 126

1

7 136

3

1 146

4

3

5 115

1

6 125

2

9 135

3

2 145

4

4

4 114

1

13 124

2

1 134

3

3 144

4

6

3 113

1

9 123

2

2 133

3

4 143

2

7

2 112

1

1 122

2

3 132

3

6 142

4

9

1 111

1

2 121

2

4 131

2

13 141

4

1

Forsøgsplan: 1. a Ugødet 2. b ½ gylle 3. c 1 gylle 4. d 1½ gylle 5. s 2 gylle 6. e 1 P,K 7. f 1 N,K 8. p ½ N,P,K

9. k 1 N,P,K 10. r 1½ N,P,K 11. u 2 N,P,K 12. r1 1½ N,3 P,3 K 13. l 1 N,P 14. m 1 N 15. n 1 P 16. o 1 K

Brutto parc.: 7,33 * 9,40 = 68,90 m² Netto parc.: 4,00 * 5,00 = 20,00 m²

Nord

1 gødning er følgende mængder, kg/ha total-N P K Vinterhvede 150 30 120 Vårbyg 100 20 80 Majs 150 30 120 Bælgplanter 0 0 0 Middel 100 20 80 ved såning af gødning med Hege 45 tands kædehjul, gear B6 = 7,33 m


8 Mark B.2 øst

Nord

De langvarige gødningsforsøg (2-9301) Afgrøde: Majs

10 7 8 9 6 5 Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led

8 218

5

3 228

2

10 238

2

11 248

8

4 258

9

3 268

5

10 8

7 217

6

4 227

5

1 237

3

8 247

2

5 257

3

12 267

9

97

6 216

5

9 226

1

16 236

7

3 246

3

10 256

7

1 266

5

86

5 215

1

8 225

1

15 235

4

13 245

7

9 255

3

11 265 10

35

4 214

5

4 224

1

14 234

6

1 244

4

8 254

2

12 264

9

44

3 213

1

10 223

6

9 233

1

11 243

8

3 253

3

5 263

8

13

2 212

3

13 222

6

3 232

2

8 242

7

4 252

4

10 262

8

92

1 211

5

2 221

1

5 231

1

12 241

5

6 251

6

2 261

4

11 1

Forsøgsplan: 1. a Ugødet 2. b ½ gylle 3. c 1 gylle 4. d 1½ gylle 5. s 2 gylle 6. e 1 P, K 7. f 1 N+1 K 8. p ½ N,P,K

9. k 1 N,P,K 10. r 1½ N,P,K 11. u 2 N,P,K 12. r1 1½ N,3 P,3 K 13. l 1 N,P 14. m 1 N 15. n 1 P 16. o 1 K

Brutto parc.: 7,33 * 9,40 = 68,90 m² Netto parc.: 4,00 * 5,00 = 20,00 m²

1 gødning er følgende mængder, kg/ha P K total-N Vinterhvede 150 30 120 Vårbyg 100 20 80 150 30 120 Majs 0 Bælgplanter 0 0 Middel 100 20 80


9 Mark B.3 Projekt ”ENKORN” som er placeret i De langvarige gødningsforsøg (2-9301) Afgrøde:Enkorn

Tidligere undersøgelser i de langvarige gødningsforsøg har vist, at gentagen tilførsel af husdyrgødning øger jordens og især planternes naturlige indhold af den stabile kvælstof isotop 15-N. I samarbejde med arkæologer er denne viden brugt i et projekt, der har belyst om man har brugt husdyrgødning i ved korndyrkning i det forhistoriske landbrug. Ved dette projekt blev der dyrket spelt, emmer og nøgen byg i udvalgte parceller i de langvarige gødningsforsøg. Fra museer blev der indsamlet kerner fra de samme kornarter, dyrket i perioderne stenalder, bronzealder og jernalder. Analyserne viste, at brug af husdyrgødning til fremme af korndyrkning har været brugt på nogle marker, men ikke på andre. Nogle af de dengang dyrkede kornarter har kunnet sås enten om efteråret eller om foråret, og det er vigtigt at afklare om denne forskel i såtidspunkt kan afsløres ved bestemmelse af kvælstofisotopen 15-N. I nærværende projekt sammenlignes isotopsammensætningen af enkorn sået enten om foråret eller om efteråret i samme parceller, idet den enkelte parcel neddeles i to underparceller. Første såning sker i foråret 2013, derefter sås enkorn i samme parceller i efteråret 2014 og foråret 2015. Der medtages ugødede, PK og NPK gødede og husdyrgødede led.


10 Mark B.3

De langvarige gødningsforsøg (2-9301) Afgrøde:Vårbyg med udlæg

Nord Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led

5 315

1

1

325

1

8

335

1

7

345

2

10 355

3

9

365

4

3

375

5

1

4 314

1

16 324

1

3

334

1

4

344

3

1

354

3

8

364

2

13 374

3

6

3 313

1

15 323

1

13 333

2

9

343

2

7

353

3

3

363

3

4

373

5

3

2 312

1

14 322

2

1

332

2

8

342

1

10 352

2

6

362

3

10 372

3

7

1 311 31

1

9

1

6

331 33

2

3

341 34

2

4

4

1

361 36

4

9

4

8

321 32

Led Forsøgsplan 1. a Ugødet 2. b ½ gylle 3. c 1 gylle 4. d 1½ gylle 5. s 2 gylle 6. e 1 P,1 K 7. f 1 N,1 K 8. p ½ N,P,K

9. k 1 N,P,K 10. r 1½ N,P,K 11. u 2 N,P,K 12. r1 1½ N,3 P,3 K 13. l 1 N,P 14. m 1 N 15. n 1 P 16. o 1 K

Brutto parc.: 11,68 x 9,40 = 109,80 m² Netto parc.. 7,28 x 5,00 = 36,40 m²

351 35

371 37

1 gødning er følgende mængder, kg/ha total-N P K Vinterhvede 150 30 120 Vårbyg 100 20 80 Majs 150 30 120 Bælgplanter 0 0 0 Middel 100 20 80

Græsblanding: 10,0 kg Lucerne, Daysy 3,0 kg Alsike, Aurora 3,0 kg Kællingetand, lotanova 5,0 kg Alm. Rajgræs, Foxtrot s D 5,0 kg Engsvingel Laura 2,0 kg Timothe, Dolina I alt 28 kg/ha


11

Mark B.4

De langvarige gødningsforsøg (2-9301) Afgrøde: Vinterhvede

Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led 1½ N 3 PK 1½ NPK 1 NK 1 NPK 1N 1K

4 414

2

20

424

2

23

434

1 NK

3 413

1

2

18

1

18

423

1

4

433

Led 1. 2. 3. 4. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

1

22

454

3

23

422

1

3

432

1

20

443

2

442

1 NP

20

421

1

1

431

1

24

464

2

1

1

453

2

2

24

1 NP

19

463

1½ NPK

3

474

3

1

½ NPK

19

473

1 NPK

2

21

1 NK

21

452

3

23

462

3

22

472

3

18 græsværn

22

451

2

4

461

2

3

471

2

2

1 NPK

19

Forsøgsplan a Ugødet b ½ gylle c 1 gylle d 1½ gylle n2 1 P (råfosfat 16,67%) o2 1 K (kainit 11,0%) a2 Ugødet v ½ fast kvægg./ajle x 1 fast kvægg./ajle y 1 ½ fast kvægg./ajle z 2 fast kvægg./ajle

Behandlinger før omlægning i 1996 Forsøgsplan: 1. a Ugødet 9. k 2. b ½ gylle 10. r 3. c 1 gylle 11. u 4. d 1½ gylle 12. r1 5. s 2 gylle 13. l 6. e 1 P,K 14. m 7. f 1 N,K 15. n 8. p ½ N,P,K 16. o

1 1P

½ NPK

1 PK

1 411

2

1 PK

1½ NPK

2 412

444

441

1

1 gødning er følgende mængder, kg/ha total-N P K Vinterhvede 150 30 120 Vårbyg 100 20 80 Majs 150 30 120 Bælgplanter 0 0 0 Middel 100 20 80 Til vintersæd tildeles der ajle i stedet for kvæggødning - hvert fjerde år skal reguleres med Råfosfat og Kainit til middel værdi.

1 N,P,K 1½ N,P,K 2 N,P,K 1½ N,3 P,K 1 N,P 1N 1P 1K

Brutto m. værn: 11,68 x 9,40 = 109,80 m² Brutto parc.: 10,0 x 7,50 = 75,00 m² Netto parc.. 6,00 x 5,00 = 30,0 m²

Nord

1 gødning er følgende mængder, kg/ha total-N P K Vinterhvede 100 17 100 Vårbyg 75 12 75 Roer 225 36 225 Bælgplanter 0 0 0 Middel 100 16 100


12 Mark B.5

De langvarige gødningsforsøg (2-9301) Afgrøde: 2 slæt græs til ”hø”

Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led

7 517

2

9

527

1

14

537

1

15

547

1

16

557

5

1

6 516

1

6

526

2

1

536

1

13

546

3

3

556

4

8

5 515

1

3

525

2

8

535

3

9

545

3

6

555

3

4

4 514

1

2

524

1

4

534

2

7

544

3

1

554

3

2

3 513

1

1

523

1

10

533

2

2

543

3

8

553

4

9

2 512

1

9

522

1

7

532

2

4

542

2

13

552

4

3

1 511

1

8

521

2

6

531

2

3

541

2

10

551

4

1

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

k r u r1 l m n o

Led Forsøgsplan 1. a Ugødet 2. b ½ gylle 3. c 1 gylle 4. d 1½ gylle 5. s 2 gylle 6. e 1 P, K 7. f 1 N, K 8. p ½ N,P,K

1 N,P,K 1½ N,P,K 2 N,P,K 1½ N,3 P,3 K 1 N, P 1N 1P 1K

1 gødning er følgende mængder, kg/ha total-N P K Vinterhvede 150 30 120 Vårbyg 100 20 80 Majs 150 30 120 Bælgplanter 0 0 0 Middel 100 20 80

Brutto parc.: 11,68 x 9,40 = 109,8 m2 Netto parc.: 7,28 x 5,00 = 35,90 m2

Græsblanding: 10,0 kg Lucerne, Daysy 3,0 kg Alsike, Aurora 3,0 kg Kællingetand, lotanova 5,0 kg Alm. Rajgræs, Foxtrot s D 5,0 kg Engsvingel Laura 2,0 kg Timothe, Dolina I alt 28 kg/ha

Nord


13

Mark O.1

Betydning af pløjetidspunkt i vårbyg dyrket med halmnedmuldning og efterafgrøde (2-8905). Afgrøde: Vinterhvede

Formål: Nedmuldning af halm og dyrkning af efterafgrøde øger jordens indhold af organisk stof og dermed jordens kvælstofmineraliserende evne. For at udnytte det ekstra kvælstof er det vigtigt, at mineraliseringen sker på et tidspunkt, hvor dyrkede afgrøder er i stand til at optage det. Immobilisering af kvælstof i forbindelse med omsætningen samt optagelse af kvælstof i en efterafgrøde kan på den anden side midlertidigt reducere mængden af plantetilgængeligt kvælstof. I dette forsøg undersøges effekten af halmnedmuldning og dyrkning af forskellige typer efterafgrøder med og uden bælgplanter. Der pløjes enten efterår eller forår for at afgøre, om kvælstofmineraliseringen kan optimeres i forhold til de efterfølgende afgrøder. Nord Parc Blok Led Parc Blok Led Parc Blok Led Parc Blok Led Parc Blok Led Parc Blok Led Parc Blok Led Parc Blok Led

Sildig rajgræs 109 3 2xb 209 3 2yb 309 3 2yc 409 3 10 halmballe

20 halmballe

108 3 1xb 208 3 1yb 308 3 1yc 408 3

2xc 509 3 2xd 609 3 2yd 709 3 2ya 809 3 2xa 30 halmballe

Ingen efterafgrøde

1xc 508 3 1xd 608 3 1yd 708 3 1ya 808 3 1xa

Kløvergræs 107 3 3xb 207 3 3yb 307 3 3yc 407 3

3xc 507 3 3xd 607 3 3yd 707 3 3ya 807 3 3xa

Ingen efterafgrøde 106 2

1xc 206 2 1yc 306 2 1yd 406 2 1xd 506 2 1xa 606 2 1ya 706 2 1yb 806 2 1xb

20 halmballe 105 2

3xc 205 2 3yc 305

10 halmballe

30 halmballe

Kløvergræs

3yd 405 2 3xd 505 2 3xa 605 2 3ya 705 2 3yb 805 2 3xb

Sildig rajgræs 104 2

2xc 204 2 2yc 304 2 2yd 404 2 2xd 504 2 2xa 604 2 2ya 704 2 2yb 804 2 2xb

Kløvergræs 103 1 3xa 203 1 3ya 303 1 3yb 403 1 3xb 503 1 10 halmballe

20 halmballe

102 1 2xa 202 1 2ya 302 1 2yb 402 1 2xb 502 1

8,5 m

3xc 603 1 3yc 703 1 3yd 803 1 3xd 30 halmballe

Sildig rajgræs

2xc 602 1 2yc 702 1 2yd 802 1 2xd

Ingen efterafgrøde 101 1 1xa 201 1 1ya 301 1 1yb 401 1 1xb 501 1 1 2 3 4 5 Forsøgsplan: Ingen halmnedmuldning 2008 parcst.: 10 x 25,5 = 255 m² Halm t/ha A 0t B 4t C 8t D 12 t

1xc 601 1 1yc 701 1 1yd 801 1 1xd 7 8 6

Efterafgrøde: 1. Ingen efterafgrøde 2. Efterafgrøde, alm. Sildig rajgræs (15 kg) 3. Efterafgrøde, kløvergræsblanding (12 kg alm. Sildig rajgræs + 3 kg hvidkløver) Jordbearbejdning: Gødskning: Ukrudtsbekæmpelse: Svampebekæmpelse: Udbyttebestemmelse:

x. Pløjes okt/nov y. Pløjes feb/marts 100 kg N/ha i 21-3-10 før såning Ingen evt. strigling før fremspiring af udlæg Efter behov Kerne, halmvægt og N-indhold


14 I forsøget indgår yderlige undersøgelser i 2013: Kort- og langtidseffekt af kulstof i jord på kvælstoftilgængelighed Når der tilføres kulstofholdigt materiale til jord, f.eks. med halm, vil der straks starte en mikrobiel omsætning. Herved udskilles en del af halmens kulstof som CO2, medens andet kulstof forbliver i jorden og kun langsomt omsættes. Begge dele kan påvirke tilgængeligheden af tilført kvælstof, da kvælstof indgår i omsætningsprocesserne. Her belyses, hvordan kvælstoftilgængeligheden påvirkes dels af den mikrobielle omsætning, som sker umiddelbart efter halmnedmuldning dels af det kulstof, der er ophobet i jord efter gentagne halmnedmuldninger. I markforsøget indgår parceller dyrket med kornafgrøder, hvor halmen enten har været fjernet siden 1980 og parceller, hvor der været foretaget årlig halmnedmuldning i samme periode. I 2013 er der i småparceller nedmuldet halm i parceller med normal halmfjernelse, og der er fjernet halm fra parceller, der normalt har fået nedmuldet halm. Isotopmærket gødning (15N) er tilført i stigende mængder (0-250 kg N/ha) til småparcellerne med kombinationerne af tidligere og nuværende halmnedmuldning. Ved høst vil der blive bestemt udbytte, 15N-optagelse og total kvælstofoptagelse. Se video som omhandler projektet


15 B2 syd Observationsparceller i vintersæd Anlagt med og uden fungicidsprøjtning til bedømmelse af sygdomsmodtagelighed 48 X 71 m eter nord Parc

sået d. Navn

Led

146 Værn Hvede

11-10-12

Parc

Navn

Led

246 Værn Hvede

Parc

Navn

Led

346 Værn Rug

Parc

Navn

Led

446 Værn Rug

145 STRU 071932.3

45

245 STRU 091991.1

46

345 KWS-H128

14

445 KWS-H129

15

144 LGH.2013-03

44

244 R 11224

47

344 KWS-H127

13

444 KWS-H131

16

143 SEM 3440

43

243 RW41057

48

343 SU Mephisto

12

443 KWS-H134

17

142 LGW 56

42

242 RW41163

49

342 SU Drive

11

442 SU Satellit

18

141 Hybery

41

241 RW41288

50

341 HYH264

10

441 KWS-H137

19

140 Tobak

40

240 RW41299

51

340 KWS-H119

9

440 KWS-H138

20

139 UN 5260

39

239 KW 8079-4-09

52

339 KWS-H124

8

439 KWS-H139

21

138 KWS W226

38

238 MH 12-23

53

338 CEP 18

7

438 KWS-H140

22

137 Sj 8563021

37

237 MH 10-34

54

337 Heltop

6

437 KWS-H141

23

136 Sj 7420310

36

236 KW 1166-7-08

55

336 Kapitän

5

436 KWS-H142

24

135 Sj 8544003

35

235 KW 11105-11

56

335 KWS Magnifico

4

435 KWS-H143

25

134 Sj 7388006

34

234 MH 12-24

57

334 Palazzo

3

434 KWS-H144

26

133 Hadm. 17519-08

33

233 KW 8182-3-09

58

333 Brasetto

2

433 DIE 29

27

132 Pengar

32

232 SC 2215

59

332 Marcelo

1

432 Dankow skie Rubin

28

131 KW 2736-1-08

31

231 NOS 15005.22

60

331 Værn Rug

431 Værn Rug

130 KW 8370-2-07

30

230 NOS 15009.02

61

330 Værn Rug

430 Værn Rug

129 MH 11-18

29

229 NOS 15035.27

62

329 Værn triticale

128 RW41088

28

228 NOS 15042.11

63

328 Empero

7

428 Sj 090303-9

127 R 10924

27

227 NOS 15098.28

64

327 Sj 060504-3

6

427 Sj 070909-3

9

126 BB 715508

26

226 NOS 15098.01

65

326 Amarillo 105

5

426 Orleac

10

125 Elixer

25

225 NOS 15046.17

66

325 Br 1390a27

4

425 SW 1431

11

124 KWS Cleveland

24

224 NOS 15043.03

67

324 Tulus

3

424 SU Agendus

12

123 NOS 14012.38

23

223 NOS 15021.32

68

323 Gringo

2

423 MS-meldug

13

122 NOS 14012.16

22

222 SURH.3628-333

69

322 Ragtac

1

422 MS-brunrust

14

121 KW 2259-1-06

21

221 SURH.3327-354

70

321 Værn Triticale

120 Sj 6186059

20

220 Sj 8547301

71

320 Værn Vinterbyg

119 Sj 7343501

19

219 Sj 9734005

72

319 KWS Tenor

19

419 KW 2-233

20

118 Genius

18

218 Sj 9726005

73

318 SY Leoo

18

418 KW 2-234

21

117 Torp

17

217 Sj 9710002

74

317 SJ 103327

17

417 KW 2-235

22

116 Nakskov

16

216 Sj 9705204

75

316 SJ 092375

16

416 Br 05-6210/58

23

115 Capricorn

15

215 Sj 9705003

76

315 SJ 087196

15

415 SJ 104051

24

114 Gedser

14

214 Sj 0173003

77

314 SEC 116A-2C

14

414 SJ 103318

25

113 KWS Dacanto

13

213 Nord 06074/009

78

313 Glacier

13

413 SJ 091049

26

112 Julius

12

212 SEWC111

79

312 Alpine

12

412 SZD 7806

27

111 Jensen

11

211 KWS W227

80

311 Padura

11

411 Br 7525f4

28

110 Mariboss

10

210 Landsknecht

81

310 California

10

410 SY 210-77

29

109 Tabasco

9

209 LGW70

82

309 KWS Tonic

9

409 SY 210-79

30

108 JB Asano

8

208 LGW66

83

308 Souleyka

8

408 Cassiopee

31

107 Hereford

7

207 SU Anapolis

84

307 Apropos

7

407 KW 6-130

32

106 Tuareg

6

206 MS-septoria

85

306 Sandra

6

406 MS-skoldplet

33

105 Frument

5

205 MS-brunrust

86

305 Anisette

5

405 MS-ramularia

34

104 Ellvis

4

204 Anja

87

304 Talisman

4

404 MS-bygrust

35

103 Herew ard

3

203 Sleipner

88

303 Matros

3

403 Celtic

36

102 Ure

2

202 Florida

89

302 KWS Meridian

2

402 Hamu

37

101 Blanding

1

201 Cardos

90

301 Blanding

1

401 Prestige

38

100 Værn Hvede BEH

200 Værn Hvede UBEH

12 m

UBEH

BEH

8

421 Værn Triticale 420 Værn Vinterbyg

300 Værn Vinterbyg BEH

12 m

429 Værn Triticale

400 Værn Vinterbyg UBEH

12 m

Såning: Forsøg: Hege 45 tands kædehjul, gear C10 Brutto parc: 12,68 x 1,5= 19,02 m²

Behandlet afd: Ved tidlige angreb af meldug og/eller rust anvendes 0,15 l Flexity + 0,2 l Rubric i st. 31-32 st. 35-37, dog tidligst to uger senere: 0,3 l Rubric st. 55-61, dog tidligst to uger senere 0,6 l Viverda

UBEH

BEH 12 m


16 L-mark Observationsparceller i vårsæd Anlagt med og uden fungicidsprøjtning til bedømmelse af sygdomsmodtagelighed

Anlagt med og uden fungicidsprøjtning til bedømmelse af sygdomsmodtagelighed Sået d. 19/4/13 (havre led 9 og 10 d. 22/4) 141 Værn Vårbyg 140 LSB0769-3306 139 NOS 16111-55 138 KWS Irina 137 Odyssey 136 Shuffle 135 Tesla 134 Melius 133 Overture 132 Sanette 131 AC 06/509/41/5 130 AC 08/529/12 129 AC 08/528/1 128 NOS 17257-81 127 KWS Atrika 126 China 125 Charles 124 Invictus 123 Paustian 122 Chaplin 121 Catamaran 120 Genie 119 Laurikka 118 Malika 117 Chapeau 116 Cheers 115 KWS Asta 114 Pinocchio 113 Propino 112 Evergreen 111 Tamtam 110 Sumit 109 Columbus 108 Chill 107 Cha Cha 106 Rosalina 105 Keops 104 Simba 103 Quench 102 Blanding 101 Blanding 100 Værn Vårbyg BEH x

241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 UBEH

12,0 m

48x63 m

Værn Vårbyg SC 95390 A LSB0769-3093 Ca812103 Ca824707 Ca832503 KWS 10/251 KWS 11/227 KWS 11/243 SJ 123949 SJ 123743 SJ 111829 SJ 111703 SJ 112296 SY 410-256 SY 411-285 Niogara Montoya Shada Crooner NOS 19124-83 NOS 17211-53 NOS 17263-55 NOS 16129-55 NOS 17009-53 LSB0976.10 LSB309104.4 CA100651 CA102219 CA103560 CA102236 CA104939 AC 08/607/113 NSL10-4303-A SY 411-289 SY 412-302 SY 412-306 LN1276 LN1283 Br11202b5 SC 35593 M1 Værn Vårbyg

UBEH x

N

341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 BEH

12,0 m

Værn Værn Havre RV20059 SW 090305 SG-K 09772 SG-K 09719 Værn Havre Værn Vårbyg Pallas Carlsberg II Alexis Proctor MS Bladplet MS Ramularia MS-skoldplet SC1017412 KWS 107545 KWS111080 LGB 11-8345 Solist SC95119B Hacker NORD 11/2521 SY412-319 SY411-291 LGB11-8339 LGB11-8234 SJ 112195 SJ 112002 SJ 123749 SJ 136027 SJ 136089 SJ 136150 SJ 136204 SC 35635 M2 KWS 12/1976 KWS 12/3635 KWS 12/4112 KWS 12/247 KWS 12/213 KWS 12/205 Værn Vårbyg

BEH

x

19 20 21 22

113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 UBEH

12,0 m

Behandlet afd: Ved tidlige angreb af meldug og/eller rust i vårbyg anvendes 0,2 l Folicur i st. 31-32 st. 39-45 dog tidligst to uger senere: 0,4 l Prosaro Såning: Forsøg: Hege 45 tands kædehjul, gear C10 Brutto parc: 12,68 x 1,5= 19,02 m²

441 Værn 440 Værn Havre 439 NORD 11/140 438 Bor 09114 437 F9234 436 Nike 435 NORD 11/112 434 NORD 10/123 433 NORD 09/135 432 Albatros 431 LW 03W040-04 430 Symphony 429 Gry 428 Flämingsgold 427 Canyon 426 Scorpion 425 Flämingsprofi 424 Dominik 423 Pergamon 422 Blanding 421 Værn Havre 420 Værn Vårhvede 419 AC Vista 418 SG-S 154-06 417 KWS Westfield 416 KWS Kilburn 415 SEC431-01-9 414 Quintus 413 SG5308B 412 KWS Willow 411 SG-S1257-09 410 SEC 426-01-1b 409 KWS Alderon 408 Hamlet 407 Sonett 406 KWS Chamsin 405 KWS Bittern 404 Dafne 403 Katoda 402 Trappe 401 Amaretto 400 Værn Vårhvede UBEH

x

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BEH

12,0 m


17 Askov Sandmark: Mark G. 1-4

De langvarige gødningsforsøg (2-9302) Forsøget er i 1997 tilsået med vedvarende græs Græsblanding sået d. 26/4 2005 (alm. rajgræs og rødsvingel med skivesåmaskine)

Forsøgsplan: 1. Ugødet (2) 12. 1 kvælstof + 1 kalium (2) 7. 1 staldgødning (3) 16. 1 stg. + ½ fosfor + ½ kalium (2) 5. 1 handelsgødning (3) 17. 1 fosfor + 1 kalium (1) 6. ½ handelsgødning (2) 2. 1 kalium (1) 9. 1 kvælstof + 1 fosfor (2) 3. 1 fosfor (1) 10. 1 staldg. + ½ kalium (2) 4. 1 kvælstof (1) 11. 1 staldg. + ½ fosfor (2) Forsøgsgødskning stoppet i 1997 I parentes angivet antallet af forsøgsled med den pågældende behandling 1 gødning er følgende mængder, kg/ha, der er anvendt indtil 1996

Vintersæd Rodfrugt Vårsæd Bælgplanter

Total-N 100 225 75 0

Fosfor, P 17 36 12 0

Kalium, K 100 225 75 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Vest G4 G3 G2 G1 Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Le

5

25

12 35

7 45

10 55

4 14

16 24

11 34

6 44

9 54

3 13

7 23

10 33

5 43

2 12

9 22

17 32

1 11

5 21

16 31

5

75

12 85

7 95

10 105

4 64

16 74

11 84

6 94

9 104

1 53

3 63

7 73

10 83

5 93

12 42

7 52

2 64

9 72

17 82

11 41

6 51

1 61

5 71

16 81

Omlægning af vedvarende græs på Sandmarken 2005

5

125

12 135

7 145

10 155

4 114

16 124

11 134

6 144

9 154

1 103

3 113

7 123

10 133

5 143

12 92

7 102

2 112

9 122

17 132

11 91

6 101

1 111

5 121

16 131

5

175

12 185

7 195

4 164

16 174

11 184

6 194

1 153

3 163

7 173

10 183

5 193

12 142

7 152

2 162

9 172

17 182

12 192

11 141

6 151

1 161

5 171

16 181

11 191

1


18 Overvågningsareal for pesticider Samarbejdsprojekt mellem Århus Universitet, GEUS og MST (Miljøstyrelsen)

En mark ved Estrup udgør, sammen med 4 andre marker, fordelt rundt i landet, grundlaget i VAP. Formålet er at undersøge, hvorvidt godkendte sprøjtemidler eller deres nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet, når danske landmænd bruger dem efter de gældende regler. På baggrund af blandt andet resultaterne fra VAP har Miljøstyrelsen tidligere forbudt stofferne metribuzin, terbuthylazin, rimsulfuron og bifenox og arbejdet med et forbud mod metalaxyl-M er igangsat. I VAP er til nu undersøgt 43 pesticider og 47 nedbrydningsprodukter. Hovedparten af de testede sprøjtemidler har ikke givet anledning til ændringer i godkendelsen. På VAP markerne ved Estrup og Thisted er der fundet udvaskning af kønshormoner, medicinrester og sygdomsfremkaldende mikroorganismer fra nedfældet gylle til markdræn, og udover at være et intensivt moniteringssystem, tjener VAP markerne som forskningsplatform for bl.a. et stort antal Ph.d. studerende. Alle resultater kan hentes fra projektets hjemmeside http://www.pesticidvarsling.dk/ Se video som omhandler projektet Afgrøde: Markært, Alvesta


19 Oversigtskort over gamle lysimeterkar og rammer Areal af kar: 07721 m2

Areal af rammer: 0,7633 m2


20 Gl. lys.

Langvarige gødningsforsøg (2-2601) Afgrøde: Vedvarende græs – Sået: 24/3-98 Forsøgsgødskning er ophørt i 1997

Led a b c e

Lysimeternr. 1 5 24 2 6 21 3 7 22 4 8 23

Gl. lys.

28 25 26 27

43 44 41 42

47 48 45 46

62 63 64 61

66 67 68 65

=0 = 1 P: = 1 K: = 1 N:

Ugødet 20 kg P/ha 40 kg K/ha 100 kg N/ha

Fosforniveauforsøg (Lundgård jord) (2-7510) Jord hjemtaget lagvis fra markforsøg på Lundgård, efterår 1991. Overjord 0-25 cm, mellemjord 25-65 cm og underjord 65-140 cm. placeret lagvis i karrene.

Formål: Formålet er at undersøge den tidsmæssige udvikling i jordens fosfortal, i udbytte og i afgrødernes fosforoptagelse ved forskellige fosforgødningstyper og doseringer.

Afgrøde: Havre, Dominik

Gl.lysimeter Nord

Parc Gent Led

indgang

Led 1. 2. 3. 5. 6.

Gl.lysimeter Parc Gent Led 79

3

5

58

2

3

78

3

2

57

2

2

77

3

1

56

1

6

76

3

6

55

1

5

75

2

5

54

1

3

74

3

3

53

1

2

73

2

1

52

1

1

72

2

6

Forsøgsplan 0 P 15 P i sup hv år 30 P i sup hv år 15 P i svinegylle hv. år. 15 P i svinegødn. hv. år


21 Ramme

Metoder til undersøgelse af jordens organiske stof (2-8305)

Formål: Forsøget har til formål at belyse kulstofomsætningen i forskellige jordtyper ved anvendelse af den naturlige forekomst af den stabile kulstof-isotop 13-C. Majsplanten afviger fra de traditionelle danske afgrøder ved at have et større indhold af 13-C. Jordens organiske kulstofpulje vil ved tilførsel af majsrester blive tilført kulstof med et højere 13-C indhold. Ved gentagne analyser af jordens indhold af 13-C over en årrække kan omsætningen af jordens organiske pulje bestemmes. Fastsættelse af sådanne omsætningshastigheder er afgørende for udvikling af simuleringsmodeller, der anvendes i jordbruget til ar forudsige betydningen af ændrede driftsformer. Afgrøde: Majs, Ambition Havre, Dominik i ramme 45 og 60 Rammer Parc Blok jordt Led

Nord

indgang

Rammer Parc Blok jordt Led

45

1

8

16

60

1

7

15

44

3

5

11

59

3

6

14

43

3

6

13

58

3

5

10

42

2

5

9

57

3

6

12

41

2

6

14

56

2

5

11

40

2

5

10

55

2

6

13

39

2

6

12

54

3

5

9

38

1

5

11

53

1

6

14

37

1

6

13

52

1

5

10

36

1

5

9

51

1

6

12

35

1

4

7

50

1

4

8

34

1

3

5

49

1

3

6

33

1

2

4

48

2

2

4

32

1

2

3

47

2

1

2

31

1

1

1

46

1

1

2

Delforsøg A: Led Jordtype 1 1 Rønhave 2 1 Rønhave 3 2 Roskilde 4 2 Roskilde 5 3 Askov 6 3 Askov 7 4 Lundgård 8 4 Lundgård Delforsøg B: Jordtype 9 5 Askov 10 5 Askov 11 5 Askov 12 6 Lundgård 13 6 Lundgård 14 6 Lundgård 15 7 Askov 16 8 Lundgård

Se video fra projektet

Forhistorie 9 år med majs + 1 år med havre 9 år med majs + 1 år med vårbyg Ingen majs fortid Ingen majs fortid

Tilførsel af majsmateriale nedmuldes fjernes nedmuldes fjernes nedmuldes fjernes nedmuldes fjernes

Tilførsel ingen majs - plantemateriale Majs - fårefaeces ingen majs - plantemateriale Majs - fårefaeces ingen ingen

Ramme nr. 31 46, 47 32 33, 48 34 49 35 50 Ramme nr. 36, 42, 54 40, 52, 58 38, 44, 56 39, 51, 57 37, 43, 55 41, 53, 59 60 45


22 Oversigtskort over nye lysimeterkar

Areal af kar: 0,8275 m2


23

Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Askov Forsøgsstation Vejenvej 55 6600 Vejen Tlf.: Mobil: Mobil: Mobil:

87 16 92 84 40 83 54 36 Poul 20 73 02 77 Kristine 40 61 48 99 Henning

Askov markplan 2013  

Forsøgsoversigt fra Askov forsøgsstation 2013. Se alle forsøg og forskningsprojekter på forsøgsstationen i år 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you