Page 1

AU

Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi

Askov Forsøgsstation

Markplan 2012


2


3 Askov Forsøgsstation Askov Forsøgsstation er oprettet i 1885 og hører under Aarhus Universitet. Til forsøgsstationen hører et areal på 28 ha let lermuldet jord (JB-5) og 1 ha sandjord (JB-1). Foruden arealer til markforsøg findes lysimeter- og rammeanlæg. Askov er beliggende i landets nedbørsrigeste område, med en årlig normalnedbør på 862 mm. Aarhus Universitet har ud over forsknings- og uddannelsesenhederne tre forsøgsstationer (Askov, Foulumgård og Jyndevad). Virksomhedens forskningsresultater offentliggøres i internationale fagtidsskrifter og fagpressen. Hjemmeside på internettet: http://www.agrsci.au.dk

Personale: Niels Peter Pedersen, driftsleder Poul Boesen, forsøgsmedhjælper Kristine Riis Hansen, landbrugstekniker

E-mail adresser: nielsp.pedersen@agrsci.dk poul.boesen@agrsci.dk kristine.hansen@agrsci.dk

Foulum

Askov Flakkebjerg

Jyndevad


4 Indholdsfortegnelse: Askov Lermark: Oversigtsskitse Forsøgsarealet ved ”Højgaard” Mark B De langvarige gødningsforsøg (2-9301) Mark B.2vest De langvarige gødningsforsøg (2-9301) Mark B.2 øst De langvarige gødningsforsøg (2-9301) Mark B.3 De langvarige gødningsforsøg (2-9301) Mark B.4 De langvarige gødningsforsøg (2-9301) Mark B.5 De langvarige gødningsforsøg (2-9301) Mark O.2 Observationparceller i vårsæd Mark C Observationsparceller i vintersæd Mark O1 Brødhvedekvalitet: betydning af pløjetidspunkt, halmnedmuldning og efterafgrøde (2-8905) Askov Sandmark: Mark G. 1-4 De langvarige gødningsforsøg (2-9302) Estrup Overvågningsareal for pesticider Oversigtskort over gamle lysimeterkar og rammer Gl. lys. Langvarige gødningsforsøg (2-2601) Gl. lys. Fosforniveauforsøg (Lundgård jord) (2-7510) Ramme Metoder til undersøgelse af jordens organiske stof (2-8305) Oversigtskort over nye lysimeterkar Klimaforhold, normalværdier

Måned

Temperatur, °C

Nedbør, mm (1961-90)

Januar

-0,2

69

Februar

-0,4

43

Marts

1,7

56

April

6,1

47

Maj

11,0

55

Juni

14,1

67

Juli

16,0

74

August

15,8

82

September

12,8

85

Oktober

8,6

100

November

4,8

101

December

2,0

83

SUM

862

5 5 6 7 8 10 12 13 17

14 18 18 19 20 21 21 22 23


5

Askov Lermark:

Oversigtsskitse

Forsøgsarealet ved ”Højgaard”

N


6

Mark B

De langvarige gødningsforsøg (2-9301)

De langvarige gødningsforsøg blev anlagt i 1894 og har med tiden opnået international status, som det eneste forsøg i verden, hvor varierende tilførsel af næringsstoffer i handels- og husdyrgødning er blevet sammenlignet i en periode på mere end 100 år. Formål: Forsøgene har til formål at sammenligne betydningen af forskellig gødningstilførsel på udviklingen i afgrødernes udbytte og i jordbundens beskaffenhed i relation til dyrkningsegnethed. Samtidigt udgør forsøgene et værkstedsareal for specialundersøgelser i relation til jordkvalitet, frugtbarhed, og samspillet mellem afgrødernes næringsstofforsyning, samspillet med det omgivende miljø, og planteproduktionens omfang og kvalitet.


7

Mark B.2vest

De langvarige gødningsforsøg (2-9301) Afgrøde: Vinterhvede, Hereford - Sået: 16/09-2011

Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led

7 117

1

3 127

2

6 137

3

9 147

4

2

6 116

1

4 126

1

7 136

3

1 146

4

3

5 115

1

6 125

2

9 135

3

2 145

4

4

4 114

1

13 124

2

1 134

3

3 144

4

6

3 113

1

9 123

2

2 133

3

4 143

2

7

2 112

1

1 122

2

3 132

3

6 142

4

9

1 111

1

2 121

2

4 131

2

13 141

4

1

Forsøgsplan: 1. a Ugødet 2. b ½ gylle 3. c 1 gylle 4. d 1½ gylle 5. s 2 gylle 6. e 1 P,K 7. f 1 N,K 8. p ½ N,P,K

9. k 1 N,P,K 10. r 1½ N,P,K 11. u 2 N,P,K 12. r1 1½ N,3 P,3 K 13. l 1 N,P 14. m 1 N 15. n 1 P 16. o 1 K

Brutto parc.: 7,33 * 9,40 = 68,90 m² Netto parc.: 4,00 * 5,00 = 20,00 m²

Nord

1 gødning er følgende mængder, kg/ha total-N P K Vinterhvede 150 30 120 Vårbyg 100 20 80 Majs 150 30 120 Bælgplanter 0 0 0 Middel 100 20 80 ved såning af gødning med Hege 45 tands kædehjul, gear B6 = 7,33 m


8 Mark B.2 øst

Nord

De langvarige gødningsforsøg (2-9301) Afgrøde: Vinterhvede, Hereford og Mariboss – Sået1.såtid : 23/08- 2011 Sået 2.såtid: 16/09- 2011

5 6 7 8 9 10 Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led

8 218

5

3 228

2

10 238

2

11 248

8

4 258

9

3 268

5

10 8

7 217

6

4 227

5

1 237

3

8 247

2

5 257

3

12 267

9

97

6 216

5

9 226

1

16 236

7

3 246

3

10 256

7

1 266

5

86

5 215

1

8 225

1

15 235

4

13 245

7

9 255

3

11 265 10

35

4 214

5

4 224

1

14 234

6

1 244

4

8 254

2

12 264

9

44

3 213

1

10 223

6

9 233

1

11 243

8

3 253

3

5 263

8

13

2 212

3

13 222

6

3 232

2

8 242

7

4 252

4

10 262

8

92

1 211

5

2 221

1

5 231

1

12 241

5

6 251

6

2 261

4

11 1

Forsøgsplan: 1. a Ugødet 2. b ½ gylle 3. c 1 gylle 4. d 1½ gylle 5. s 2 gylle 6. e 1 P, K 7. f 1 N+1 K 8. p ½ N,P,K

9. k 1 N,P,K 10. r 1½ N,P,K 11. u 2 N,P,K 12. r1 1½ N,3 P,3 K 13. l 1 N,P 14. m 1 N 15. n 1 P 16. o 1 K

Brutto parc.: 7,33 * 9,40 = 68,90 m² Netto parc.: 4,00 * 5,00 = 20,00 m²

1 gødning er følgende mængder, kg/ha total-N P K Vinterhvede 150 30 120 Vårbyg 100 20 80 Majs 150 30 120 Bælgplanter 0 0 0 Middel 100 20 80


9

B.2 øst Projekt Recirkulering af plantemasse ved bladfald afhængigt af såtidspunkt Tidlig såning af vinterhvede kan øge vækst og kvælstofoptagelse gennem efteråret og dermed bidrage positivt til både kulstofbalancen og tilbageholdelse af kvælstof. I dette projekt belyses effekten af tidlig såning under varierende gødningsforhold. To hvedesorter, Hereford og Mariboss, blev sået enten tidligt (23. august 2011) eller til normal tid (16. september 2011). I Hereford blev der til otte tidspunkter gennem vinteren 2011/12 gennemført otte planteklip ved gødningsniveauerne 1N og 1½N efter hhv. tidlig og normal såning. Både vissen og grøn plantebiomasse blev indsamlet til bestemmelse af den samlede produktion. Udbytte af kerne og halm efter tidlig og normal såning bestemmes for begge sorter i alle forsøgsled ved modenhed.


10 Mark B.3

De langvarige gødningsforsøg (2-9301) Afgrøde: Majs, Adept, - Sået: 02/05-2012

Nord Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led

5 315

1

1

325

1

8

335

1

7

345

2

10 355

3

9

365

4

3

375

5

1

4 314

1

16 324

1

3

334

1

4

344

3

1

354

3

8

364

2

13 374

3

6

3 313

1

15 323

1

13 333

2

9

343

2

7

353

3

3

363

3

4

373

5

3

2 312

1

14 322

2

1

332

2

8

342

1

10 352

2

6

362

3

10 372

3

7

1 311 31

1

9

1

6

331 33

2

3

341 34

2

4

4

1

361 36

4

9

4

8

321 32

Led Forsøgsplan 1. a Ugødet 2. b ½ gylle 3. c 1 gylle 4. d 1½ gylle 5. s 2 gylle 6. e 1 P,1 K 7. f 1 N,1 K 8. p ½ N,P,K

9. k 1 N,P,K 10. r 1½ N,P,K 11. u 2 N,P,K 12. r1 1½ N,3 P,3 K 13. l 1 N,P 14. m 1 N 15. n 1 P 16. o 1 K

Brutto parc.: 11,68 x 9,40 = 109,80 m² Netto parc.. 7,28 x 5,00 = 36,40 m²

351 35

371 37

1 gødning er følgende mængder, kg/ha total-N P K Vinterhvede 150 30 120 Vårbyg 100 20 80 Majs 150 30 120 Bælgplanter 0 0 0 Middel 100 20 80


11 I B3-marke foretages tre delundersøgelser: 3.1) I led med stigende mængde husdyrgødning (0, ½, 1, 1½ AM) og handelsgødning (0, ½, 1, 1½ NPK) undersøges sammenhængen mellem jordparametre og plantevækst. 3.2) I led med tilførsel af handelsgødnings-P (P, NP, PK og NPK) opdeles parcellerne i to halvdele. I den ene tilføres handelsgødnings-P som normalt (overfladeudbringning), mens der i den anden halvdel foretages placering ved såning. Måske skal også NK komponenterne placeres. 3.3) I visse tilfælde ses der interessante vekselvirkninger mellem næringsstofferne i værnene mellem to parceller. Der anlægges transecter langs disse gradienter med henblik på at sammenkæde jordanalyser med plantevækst. Specielt mellem led, der udelukkende er gødet med henholdsvis P og K, ses der gradienter, der kan udnyttes til at etablere sammenhæng.


12 Mark B.4

De langvarige gødningsforsøg (2-9301) Afgrøde: Græsblanding, - Sået: 4/4 -2011

Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led 1½ N 3 PK 1½ NPK 1 NK 1 NPK 1N 1K

4 414

2

20

424

2

23

434

1 NK

3 413

1

2

18

1

18

423

1

4

433

Led 1. 2. 3. 4. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

1

22

23

422

1

3

432

3

20

443

1

2

442

1 NP

20

421

1

1

431

1

2

1

1

19

441

1

1 N,P,K 1½ N,P,K 2 N,P,K 1½ N,3 P,K 1 N,P 1N 1P 1K

1 NK

424

2

23

464

453

2

2

24

1 NP

19

463

1½ NPK

3

474

3

1

½ NPK

19

473

1 NPK

2

21

1 NK

21

452

3

23

462

3

22

472

3

18 græsværn

22

451

2

4

461

2

3

471

2

2

1 gødning er følgende mængder, kg/ha total-N P K Vinterhvede 100 17 100 Vårbyg 75 12 75 Roer 225 36 225 Bælgplanter 0 0 0 Middel 100 16 100

Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent 1½ N 3 PK 1½ NPK 1 NK 1 NPK

20

24

1 gødning er følgende mængder, kg/ha total-N P K Vinterhvede 150 30 120 Vårbyg 100 20 80 Majs 150 30 120 Bælgplanter 0 0 0 Middel 100 20 80 Til vintersæd tildeles der ajle i stedet for kvæggødning - hvert fjerde år skal reguleres med Råfosfat og Kainit til middel værdi.

Brutto m. værn: 11,68 x 9,40 = 109,80 m² Brutto parc.: 10,0 x 7,50 = 75,00 m² Netto parc.. 6,00 x 5,00 = 30,0 m²

2

1

1 NPK

Forsøgsplan a Ugødet b ½ gylle c 1 gylle d 1½ gylle n2 1 P (råfosfat 16,67%) o2 1 K (kainit 11,0%) a2 Ugødet v ½ fast kvægg./ajle x 1 fast kvægg./ajle y 1 ½ fast kvægg./ajle z 2 fast kvægg./ajle

Behandlinger før omlægning i 1996 Forsøgsplan: 1. a Ugødet 9. k 2. b ½ gylle 10. r 3. c 1 gylle 11. u 4. d 1½ gylle 12. r1 5. s 2 gylle 13. l 6. e 1 P,K 14. m 7. f 1 N,K 15. n 8. p ½ N,P,K 16. o

4 414

454

1P

½ NPK

1 PK

1 411

2

1 PK

1½ NPK

2 412

444

Nord

434

2 1 PK

18

444

2

Græsblanding: 10,0 kg Lucerne, Daysy 3,0 kg Alsike, Aurora 3,0 kg Kællingetand, lotanova 5,0 kg Alm. Rajgræs, Foxtrot s D 5,0 kg Engsvingel Laura 2,0 kg Timothe, Dolina 28Gent kg/ha LedI alt Parc Led Parc Gent Led Parc 1N

22

454

1 1P

Gent

Led

3

1

1K

24

464

2 1 NP

24

474

½ NPK

Nord


13 Mark B.5

De langvarige gødningsforsøg (2-9301) Afgrøde: Vårbyg, Keops - Sået: 29/03-2012

Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led Parc Gent Led

7 517

2

9

527

1

14

537

1

15

547

1

16

557

5

1

6 516

1

6

526

2

1

536

1

13

546

3

3

556

4

8

5 515

1

3

525

2

8

535

3

9

545

3

6

555

3

4

4 514

1

2

524

1

4

534

2

7

544

3

1

554

3

2

3 513

1

1

523

1

10

533

2

2

543

3

8

553

4

9

2 512

1

9

522

1

7

532

2

4

542

2

13

552

4

3

1 511

1

8

521

2

6

531

2

3

541

2

10

551

4

1

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

k r u r1 l m n o

Led Forsøgsplan 1. a Ugødet 2. b ½ gylle 3. c 1 gylle 4. d 1½ gylle 5. s 2 gylle 6. e 1 P, K 7. f 1 N, K 8. p ½ N,P,K

1 gødning er følgende mængder, kg/ha total-N P K Vinterhvede 150 30 120 Vårbyg 100 20 80 Majs 150 30 120 Bælgplanter 0 0 0 Middel 100 20 80

Brutto parc.: 11,68 x 9,40 = 109,8 m2 Netto parc.: 7,28 x 5,00 = 35,90 m2

1 N,P,K 1½ N,P,K 2 N,P,K 1½ N,3 P,3 K 1 N, P 1N 1P 1K

Nord


14

Mark O.1

Betydning af pløjetidspunkt i vårbyg dyrket med halmnedmuldning og efterafgrøde (2-8905). Afgrøde: Vårbyg, Keops - Sået: 27/03-2012

Formål: Nedmuldning af halm og dyrkning af efterafgrøde øger jordens indhold af organisk stof og dermed jordens kvælstofmineraliserende evne. For at udnytte det ekstra kvælstof er det vigtigt, at mineraliseringen sker på et tidspunkt, hvor dyrkede afgrøder er i stand til at optage det. Immobilisering af kvælstof i forbindelse med omsætningen samt optagelse af kvælstof i en efterafgrøde kan på den anden side midlertidigt reducere mængden af plantetilgængeligt kvælstof. I dette forsøg undersøges effekten af halmnedmuldning og dyrkning af forskellige typer efterafgrøder med og uden bælgplanter. Der pløjes enten efterår eller forår for at afgøre, om kvælstofmineraliseringen kan optimeres i forhold til de efterfølgende afgrøder. Nord Parc Blok Led Parc Blok Led Parc Blok Led Parc Blok Led Parc Blok Led Parc Blok Led Parc Blok Led Parc Blok Led

Sildig rajgræs 109 3 2xb 209 3 2yb 309 3 2yc 409 3 10 halmballe

20 halmballe

108 3 1xb 208 3 1yb 308 3 1yc 408 3

2xc 509 3 2xd 609 3 2yd 709 3 2ya 809 3 2xa 30 halmballe

Ingen efterafgrøde

1xc 508 3 1xd 608 3 1yd 708 3 1ya 808 3 1xa

Kløvergræs 107 3 3xb 207 3 3yb 307 3 3yc 407 3

3xc 507 3 3xd 607 3 3yd 707 3 3ya 807 3 3xa

Ingen efterafgrøde 106 2

1xc 206 2 1yc 306 2 1yd 406 2 1xd 506 2 1xa 606 2 1ya 706 2 1yb 806 2 1xb

20 halmballe

10 halmballe

30 halmballe

105 2

3xc 205 2 3yc 305

104 2

2xc 204 2 2yc 304 2 2yd 404 2 2xd 504 2 2xa 604 2 2ya 704 2 2yb 804 2 2xb

Kløvergræs

3yd 405 2 3xd 505 2 3xa 605 2 3ya 705 2 3yb 805 2 3xb

Sildig rajgræs

Kløvergræs 103 1 3xa 203 1 3ya 303 1 3yb 403 1 3xb 503 1 10 halmballe

20 halmballe

102 1 2xa 202 1 2ya 302 1 2yb 402 1 2xb 502 1

8,5 m

3xc 603 1 3yc 703 1 3yd 803 1 3xd 30 halmballe

Sildig rajgræs

2xc 602 1 2yc 702 1 2yd 802 1 2xd

Ingen efterafgrøde 101 1 1xa 201 1 1ya 301 1 1yb 401 1 1xb 501 1 1 2 3 4 5 Forsøgsplan: Ingen halmnedmuldning 2008 parcst.: 10 x 25,5 = 255 m² Halm t/ha A 0t B 4t C 8t D 12 t

1xc 601 1 1yc 701 1 1yd 801 1 1xd 6 7 8

Efterafgrøde: 1. Ingen efterafgrøde 2. Efterafgrøde, alm. Sildig rajgræs (15 kg) 3. Efterafgrøde, kløvergræsblanding (12 kg alm. Sildig rajgræs + 3 kg hvidkløver) Jordbearbejdning: Gødskning: Ukrudtsbekæmpelse: Svampebekæmpelse: Udbyttebestemmelse:

x. Pløjes okt/nov y. Pløjes feb/marts 100 kg N/ha i 21-3-10 før såning Ingen evt. strigling før fremspiring af udlæg Efter behov Kerne, halmvægt og N-indhold


15


16 Mark C Observationsparceller i vintersæd Anlagt med og uden fungicidsprøjtning til bedømmelse af sygdomsmodtagelighed Sået: 29/09-2011 nord Parc Navn Led 146 Værn Hvede 145 CM2212 45 144 RW2629 44 143 BB 715508 43 142 BB 515608 42 141 Kepler 41 140 Elixer 40 139 KWS W 194 39 138 Denman 38 137 NOS 14012.38 37 136 NOS 14012.16 36 135 NOS 12090x24.0135 134 NOS 895889 34 133 MH 10-11 33 132 KW 2259-1-06 32 131 KWS W203 31 130 Sj 6186059 30 129 Sj 7343501 29 128 Sj 7420510 28 127 BB 850607 27 126 SW 75450 26 125 Genius 25 124 Xantippe 24 123 KWS Santiago 23 122 NOS 14012.23 22 121 KWS W196 21 120 KWS Podium 20 119 Nakskov 19 118 13009,34 18 117 Gedser 17 116 KWS Dacanto 16 115 JB Diego 15 114 Julius 14 113 Sj 07-42 13 112 Timaru 12 111 Jensen 11 110 Mariboss 10 109 Tabasco 9 108 JB Asano 8 107 Hereford 7 106 Tuareg 6 105 Frument 5 104 Ambition 4 103 Hereward 3 102 Blanding 2 101 Blanding 1 100 Værn Hvede BEH UBEH

Parc Navn Led 246 Værn Hvede 245 R 10924 46 244 RW41088 47 243 RW41097 48 242 S.J3326 49 241 LEU 10112 50 240 LEU 10114 51 239 MH 11-18 52 238 KW 10346-08 53 237 KW 8370-2-07 54 236 KW 8258-2-08 55 235 KW 2736-1-08 56 234 NOS 14093.10 57 233 NOS 14095.23 58 232 NOS 709-702 59 231 NOS 709-809 60 230 BB 281606 61 229 SW 75224 62 228 Hadm. 17519-08 63 227 Nord 05090/46 64 226 Sj 7388006 65 225 Sj 8579001 66 224 Sj 8544003 67 223 Sj 7420310 68 222 Sj 8509204 69 221 Sj 8641221 70 220 Sj 8563021 71 219 SECFK 175-99-4 72 218 KWS W226 73 217 Foxtrott 74 216 FD 07164 75 215 Bombus 76 214 BR 8037b26 77 213 Egoist 78 212 UN 5260 79 211 Tobak 80 210 Amundsen 81 209 Hybery 82 208 LGW 56 83 207 MS-septoria 84 206 MS-brunrust 85 205 Anja 86 204 Sleipner 87 203 Florida 88 202 Cardos 89 201 Ure 90 200 Værn Hvede UBEH BEH

Parc Navn 346 Værn Rug 345 HYH264 344 HYH249 343 HYH251 342 KWS-H119 341 KWS-H118 340 KWS-H124 339 CEP 18 338 SU Skaltio 337 DHH 336 DIE 26 335 Kapitän 334 KWS Magnifico 333 Palazzo 332 Evolo 331 Marcelo 330 Værn Rug 329 Værn triticale 328 Br 1390a27 327 Sj 070909-38 326 Sj 070901-5 325 Tulus 324 Ragtac 323 Gringo 322 SW Valentino 321 Værn Triticale 320 Værn Vinterbyg 319 KWS B100 318 SJ 064207 317 SJ 087723 316 SJ 087699 315 SJ 087689 314 AC 05/279/74 313 California 312 Talisman 311 KW 6-926 310 Souleyka 309 Xenon 308 Matros 307 KWS Meridian 306 Apropos 305 Sandra 304 Zephyr 303 Anisette 302 Tasmanien 301 Blanding 300 Værn Vinterbyg BEH

Led 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

7 6 5 4 3 2 1

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 UBEH

Behandlet afd: Ved tidlige angreb af meldug og/eller rust anvendes 0,15 l lexity + 0,2 l Rubric i st. 31-32 st. 35-37, dog tidligst to uger senere: 0,25 l Rubric st. 55-61, dog tidligst to uger senere 0,5 l Bell + 0,1 l Comet

Parc Navn Led 446 Værn Rug 445 HYH244 16 444 SU Mephisto 17 443 KWS-H127 18 442 KWS-H128 19 441 KWS-H129 20 440 KWS-H130 21 439 KWS-H131 22 438 KWS-H132 23 437 KWS-H133 24 436 KWS-H134 25 435 HYH266 26 434 HYH262 27 433 SU Santini 28 432 værn 29 431 HYH263 30 430 Rasant 31 429 Værn Triticale 428 Sj 060504-3 8 427 Sj 060517-5 9 426 MAH 5809 10 425 BR 1351b2 11 424 Empero 12 423 MS-meldug 13 422 MS-brunrust 14 421 Værn Triticale 420 Værn Vinterbyg 419 BR 8096a45 20 418 SEC 116A-2C 21 417 NSL09-6037-B 22 416 BE 2004032009 23 415 SJ 075394 24 414 SJ 087196 25 413 SJ 092375 26 412 SJ 103327 27 411 SC 1189 KH 21 28 410 NSL 08-6725-D 29 409 SY Leoo 30 408 SY 209-72 31 407 Nord 06067/5 32 406 MS-skoldplet 33 405 MS-ramularia 34 404 MS-bygrust 35 403 Celtic 36 402 Hamu 37 401 Prestige 38 400 Værn Vinterbyg UBEH BEH


17 Mark O2 Observationsparceller i vårsæd Anlagt med og uden fungicidsprøjtning til bedømmelse af sygdomsmodtagelighed Sået: 26/3-2012 Nord Parc Navn Led 138 værn Vårbyg 137 KWS 10/214 37 136 CA713707 36 135 CA613006 35 134 CA728467 34 133 SJ 111998 33 132 SJ 111609 32 131 SJ 108888 31 130 Shandy 30 129 Genie 29 128 Carambole 28 127 Collage 27 126 Chicago 26 125 Salome 25 124 SC 075280 24 123 NOS 16008-51 23 122 NOS 15258-55 22 121 Olympic 21 120 Chapeau 20 119 Cheers 19 118 KWS Asta 18 117 Pinocchio 17 116 Propino 16 115 Evergreen 15 114 Chief 14 113 Tamtam 13 112 Sumit 12 111 Columbus 11 110 Chill 10 109 Cha Cha 9 108 Rosalina 8 107 Fairytale 7 106 Keops 6 105 Simba 5 104 Charmay 4 103 Quench 3 102 Blanding 2 101 Blanding 1 100 værn Vårbyg

Parc Navn Led 238 værn Vårbyg 237 NOS 17257-81 38 236 NOS 15251-52 39 235 AC 08/528/1 40 234 AC 08/529/12 41 233 SC 5633 K1 42 232 LW 04W126-01 43 231 AC 06/509/41/5 44 230 SY 409-204 45 229 SY 409-226 46 228 LSB0084-24 47 227 LSB0315-6 48 226 LSB0315-5 49 225 UN-Z 7401 50 224 Overture 51 223 SY 409-228 52 222 LAN 0848 53 221 Shuffle 54 220 AC 05/565/180 55 219 Odyssey 56 218 SW 12860-06 57 217 KWS 09/320 58 216 NOS 16111-55 59 215 LSB0769-3306 60 214 SC 95358 A 61 213 NOS 17005-58 62 212 NOS 16140-54 63 211 NOS 16130-55 64 210 NOS 16111-52 65 209 SC 95390 A 66 208 LN1143 67 207 LSB0769-3093 68 206 Ca812103 69 205 Ca824707 70 204 Ca831801 71 203 Ca832503 72 202 KWS 10/251 73 201 KWS 11/227 74 200 værn Vårbyg

Parc Navn Led 338 værn Vårbyg 337 værn Vårbyg 336 værn Vårbyg 335 Pallas 109 334 Carlsberg II 108 333 Alexis 107 332 Proctor 106 331 MS Bladplet 105 330 MS Ramularia 104 329 MS-skoldplet 103 328 F10959 102 327 Acclaim 101 326 Pionier 100 325 Crooner 99 324 SY 411-266 98 323 SY 410-235 97 322 Montoya 96 321 Milford 95 320 NSL10-8320-A 94 319 SC 85068 93 318 KWS 10/206 92 317 KWS 107083 91 316 MH 5572-2 90 315 SY 411-285 89 314 SY 410-256 88 313 SJ 112671 87 312 NSL09-2842-B 86 311 SJ 112296 85 310 SJ 111703 84 309 SJ 111829 83 308 SJ 112132 82 307 SJ 123713 81 306 SJ 123743 80 305 SJ 123828 79 304 UN-E 417 78 303 SJ 123949 77 302 SER 35131-16 76 301 KWS 11/243 75 300 værn Vårbyg

Parc Navn Led 438 værn Vårbyg 437 værn Vårhvede 436 Amarillo (Vårtriticale) 2 435 Dublet (Vårtriticale) 1 434 værn Hvede 433 værn Hvede 432 AC Vista 13 431 SG-S1257-09 12 430 SEC 426-01-1b 11 429 KWS Alderon 10 428 Hamlet 9 427 NOS 707-4001A 8 426 KWS Bittern 7 425 Dafne 6 424 Katoda 5 423 Hovsa 4 422 Alora 3 421 Trappe 2 420 Amaretto 1 419 værn Hvede 418 værn Havre 417 Nike 17 416 NORD 11/112 16 415 NORD 10/123 15 414 NORD 11/324 14 413 LW 05W009-03 13 412 NORD 09/135 12 411 Flocke 11 410 LW 03W040-04 10 409 NORD 09/128 9 408 Gry 8 407 Flämingsgold 7 406 Canyon 6 405 Scorpion 5 404 Flämingsprofi 4 403 Dominik 3 402 Pergamon 2 401 Blanding 1 400 værn Havre

BEH

UBEH

BEH

UBEH

UBEH

BEH

Behandlet afd: Ved tidlige angreb af meldug og/eller rust i vårbyg anvendes 0,2 l Folicur i st. 3132

UBEH

BEH


18 Askov Sandmark: Mark G. 1-4

De langvarige gødningsforsøg (2-9302) Forsøget er i 1997 tilsået med vedvarende græs Græsblanding sået d. 26/4 2005 (alm. rajgræs og rødsvingel med skivesåmaskine)

Forsøgsplan: 1. Ugødet (2) 12. 1 kvælstof + 1 kalium (2) 7. 1 staldgødning (3) 16. 1 stg. + ½ fosfor + ½ kalium (2) 5. 1 handelsgødning (3) 17. 1 fosfor + 1 kalium (1) 6. ½ handelsgødning (2) 2. 1 kalium (1) 9. 1 kvælstof + 1 fosfor (2) 3. 1 fosfor (1) 10. 1 staldg. + ½ kalium (2) 4. 1 kvælstof (1) 11. 1 staldg. + ½ fosfor (2) Forsøgsgødskning stoppet i 1997 I parentes angivet antallet af forsøgsled med den pågældende behandling 1 gødning er følgende mængder, kg/ha, der er anvendt indtil 1996

Vintersæd Rodfrugt Vårsæd Bælgplanter

Total-N 100 225 75 0

Fosfor, P 17 36 12 0

Kalium, K 100 225 75 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vest G4 G3 G2 G1 Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led Parc Led 8

5

25

12 35

7 45

10 55

4 14

16 24

11 34

6 44

9 54

3 13

7 23

10 33

5 43

2 12

9 22

17 32

1 11

5 21

16 31

5

75

12 85

7 95

10 105

4 64

16 74

11 84

6 94

9 104

1 53

3 63

7 73

10 83

5 93

12 42

7 52

2 64

9 72

17 82

11 41

6 51

1 61

5 71

16 81

Omlægning af vedvarende græs på Sandmarken 2005

5

125

12 135

7 145

10 155

4 114

16 124

11 134

6 144

9 154

1 103

3 113

7 123

10 133

5 143

12 92

7 102

2 112

9 122

17 132

11 91

6 101

1 111

5 121

16 131

5

175

12 185

7 195

10 205

55

4 164

16 174

11 184

6 194

9 204

44

1 153

3 163

7 173

10 183

5 193

1 203

33

12 142

7 152

2 162

9 172

17 182

12 192

7 202

22

11 141

6 151

1 161

5 171

16 181

11 191

6 201

11


19 Overvågningsareal for pesticider Samarbejdsprojekt mellem GEUS, DMU og DJF En forpagtet mark ved Estrup indgår, sammen med 4 andre marker fordelt rundt i landet i ” Varslingssystemet for Pesticider” (VAP). Formålet er at undersøge risikoen for at sprøjtemidler, anvendt i dansk landbrug, kan påvirke grundvandskvaliteten, når midlerne bliver anvendt efter de gældende regler. På Estrup-marken, og en tilsvarende mark ved Thisted, har vi fundet at østrogene fra svinegylle kan udvaskes til markdræn. Nu undersøges det om kønshormoner, medicinrester og sygdomsfremkaldende mikroorganismer fra nedfældet gylle kan udvaskes til markdræn og dermed ende i vore vandløb. Afgrøde: Vårbyg, Keops – Sået: 30/03 -2012


20 Oversigtskort over gamle lysimeterkar og rammer Areal af kar: 07721 m2

Areal af rammer: 0,7633 m2


21 Gl. lys.

Langvarige gødningsforsøg (2-2601) Afgrøde: Vedvarende græs – Sået: 24/3-98 Forsøgsgødskning er ophørt i 1997

Led a b c e

Lysimeternr. 1 5 24 2 6 21 3 7 22 4 8 23

Gl. lys.

28 25 26 27

43 44 41 42

47 48 45 46

62 63 64 61

66 67 68 65

=0 = 1 P: = 1 K: = 1 N:

Ugødet 20 kg P/ha 40 kg K/ha 100 kg N/ha

Fosforniveauforsøg (Lundgård jord) (2-7510) Jord hjemtaget lagvis fra markforsøg på Lundgård, efterår 1991. Overjord 0-25 cm, mellemjord 25-65 cm og underjord 65-140 cm. placeret lagvis i karrene.

Formål: Formålet er at undersøge den tidsmæssige udvikling i jordens fosfortal, i udbytte og i afgrødernes fosforoptagelse ved forskellige fosforgødningstyper og doseringer. Med henblik på at understøtte diverse initiativer til at igangsætte forskning omkring majsdyrkning er der i 2009 sået majs i dette rammeforsøg for at belyse, hvad fosforstatus i jorden og fosforkilden måtte betyder for majsvækst − specielt i majsens tidlige vækstfase. For at gøre dette måles plantehøjde i hvert kar gentagende gange i den tidlige vækstsæson. Afgrøde: Majs, Adept – Sået: 01/05-2012

Gl.lysimeter Nord

Parc Gent Led

indgang

Led 1. 2. 3. 5. 6.

Gl.lysimeter Parc Gent Led 79

3

5

58

2

3

78

3

2

57

2

2

77

3

1

56

1

6

76

3

6

55

1

5

75

2

5

54

1

3

74

3

3

53

1

2

73

2

1

52

1

1

72

2

6

Forsøgsplan 0 P 15 P i sup hv år 30 P i sup hv år 15 P i svinegylle hv. år. 15 P i svinegødn. hv. år


22

Ramme

Metoder til undersøgelse af jordens organiske stof (2-8305)

Formål: Forsøget har til formål at belyse kulstofomsætningen i forskellige jordtyper ved anvendelse af den naturlige forekomst af den stabile kulstof-isotop 13-C. Majsplanten afviger fra de traditionelle danske afgrøder ved at have et større indhold af 13-C. Jordens organiske kulstofpulje vil ved tilførsel af majsrester blive tilført kulstof med et højere 13-C indhold. Ved gentagne analyser af jordens indhold af 13-C over en årrække kan omsætningen af jordens organiske pulje bestemmes. Fastsættelse af sådanne omsætningshastigheder er afgørende for udvikling af simuleringsmodeller, der anvendes i jordbruget til ar forudsige betydningen af ændrede driftsformer. Afgrøde: Majs, Adept – Sået: 01/05, Havre, Dominik i ramme 45 og 60 - Sået: 03/04-2012 Rammer Parc Blok jordt Led

Nord

indgang

Rammer Parc Blok jordt Led

45

1

8

16

60

1

7

15

44

3

5

11

59

3

6

14

43

3

6

13

58

3

5

10

42

2

5

9

57

3

6

12

41

2

6

14

56

2

5

11

40

2

5

10

55

2

6

13

39

2

6

12

54

3

5

9

38

1

5

11

53

1

6

14

37

1

6

13

52

1

5

10

36

1

5

9

51

1

6

12

35

1

4

7

50

1

4

8

34

1

3

5

49

1

3

6

33

1

2

4

48

2

2

4

32

1

2

3

47

2

1

2

31

1

1

1

46

1

1

2

Delforsøg A: Led Jordtype 1 1 Rønhave 2 1 Rønhave 3 2 Roskilde 4 2 Roskilde 5 3 Askov 6 3 Askov 7 4 Lundgård 8 4 Lundgård Delforsøg B: Jordtype 9 5 Askov 10 5 Askov 11 5 Askov 12 6 Lundgård 13 6 Lundgård 14 6 Lundgård 15 7 Askov 16 8 Lundgård

Forhistorie 9 år med majs + 1 år med havre 9 år med majs + 1 år med vårbyg Ingen majs fortid Ingen majs fortid

Tilførsel af majsmateriale nedmuldes fjernes nedmuldes fjernes nedmuldes fjernes nedmuldes fjernes

Tilførsel ingen majs - plantemateriale Majs - fårefaeces ingen majs - plantemateriale Majs - fårefaeces ingen ingen

Ramme nr. 31 46, 47 32 33, 48 34 49 35 50 Ramme nr. 36, 42, 54 40, 52, 58 38, 44, 56 39, 51, 57 37, 43, 55 41, 53, 59 60 45


23 Oversigtskort over nye lysimeterkar

Areal af kar: 0,8275 m2


24

Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Askov Forsøgsstation Vejenvej 55 6600 Vejen Tlf.: Mobil: Mobil: Mobil:

87 16 92 84 40 83 54 36 (PBO) 20 73 02 77 (KRH) 20 80 34 33 (NPP)

Askov Markplan 2012  

Oversigt over forsøg på Askov Forsøgsstation 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you