Page 1

Kære Lions!

NR: 11— Maj 2014 - Lions året 2013– 2014

Distriktsmødet 2014 i Viborg arrangeret af LC Viborg, LC Viborg Borgvold og LEO Viborg er nu afviklet og ledelsen for det kommende lions år er valgt og præsenteret. En stor tak til Viborg klubberne for at særdeles vel arrangeret distriktsmøde. Tak til alle klubber/deltagere som var med til at gøre distriktsmødet til en rigtig god oplevelse. De seneste måneder har været meget positiv læsning omkring vores medlemstal. Det er dejligt, at flere har fundet tid og fornødent engagement til at deltage i dette frivillige og ulønnede arbejde, som det er at være medlem i lions og deltage i humanitært arbejde lokalt, nationalt og internationalt. MEN VI KAN SAGTENS BRUGE FLERE MEDLEMMER. Uddannelsestilbud er tilgængelig på LionOffice.dk>106B>Kalender. Benyt disse tilbud og få netværk og ”gode værktøjer” til det kommende år. Brug uddannelsestilbuddene til at fjerne den usikkerhed, som måske kan være forbundet med at påtage en funktion i klubben. Næste store arrangement i lions er vores årsmøde, som i år foregår i Hurup i perioden 13 – 15 juni 2014. Tilmelding senest er den 19 maj 2014. Flere oplysninger kan findes på LionOffice.dk>106B>kalender. Livet er for kort til at vågne op til fortrydelse. Så elsk de mennesker, som behandler dig ordentligt Glem alt om dem der ikke gør.

Bedste Lionshilsen Steen Madsen Distriktsguvernør i Distrikt 106B for Lionsåret 2013-2014

DG`s Nyhedsbrev nr. 11 Maj 2014 side 1


En lille billedkavalkade fra det vellykkede årsmøde i Viborg De tre klubber, LC Viborg, LC Viborg Borgvold og Leo havde sørget for en dag med strålende solskin og dejlig musik , da vi ankom til det smukke Borgvold lige ved søerne. Efter morgenkaffen var der velkomst ved Viborgs dynamiske borgmester, Søren Pape Poulsen.

Vore Australske gæster, Peter og Lynn Smith , hyggede sig også under frokosten.

Distriktsguvernør, Steen Madsen bød os alle velkommen og aflagde beretning, ” stramt ” styret af ordstyrer Per K. Christensen.

Per Larsen fra Muskelsvindfonden, holdt et medlevende og engageret foredrag om det arbejde foreningen gør og talte bl.a. om ikke kun at se på projektet men også mennesket, det hele menneske. Herover ses nogle af de nye Zoneformænd. Herunder er det Bjarne Andersen fr a LC Viborg der takker af. DG, Steen Madsen , uddelte ” ros til de tre arrangerende klubber i Viborg for et godt tilrettelagt Årsmøde i de smukke omgivelser

Med modlys fra skærmen sang Tenorerne fra Herning om byens fortræffeligheder, til næste årsmøde. DG`s Nyhedsbrev nr. 11 Maj 2014 side 2


Et eksempel på den nylig afsluttede tulipan aktivitet rundt i distriktet

Tulipanaktivitet gav flot overskud på 30.000 kr. Af: Birgit Drejer Lænner. Mandag d. 17. marts fik Lions Club Aalborg Limfjorden igen hele Aalborg til at blomstre. Ca. 200 tulipanbuketter, forsynet med et flot skilt, der synliggjorde hvad man støtter, blev solgt til forretninger, restauranter og kontorer i Aalborg-området. Mange forretninger vil trods krisetider, gerne gentage deres støtte år efter år. De bidrager til et godt projekt og får til gengæld en frisk og flot buket til deres butik.

Mandag morgen blev samtlige buketter leveret ved Aalborghallens parkeringsplads, hvor de blev opdelt og forsynet med skilte. Mange af klubbens medlemmer mødte op for at deltage i opgaven, og omkring middag var alle buketterne leveret. Præsident Christa Schou Andersen er her klar til at køre gennem Aalborgs gader med de mange tulipaner

Redaktøren vil gerne opfordre de klubber der endnu ikke er med i tulipanaktiviteten til at deltage næste år , det er både en god indtægt og en god måde at blive ”set og hørt ” på.

Støt Fuglsangcentret i Fredericia! Indlæg af: Jens Martin Elsborg LC Rosenholm. Vi i LC Rosenholm har lige besluttet at støtte Fuglsangcentret , og jeg giver hermed min varmeste anbefaling til alle, som måtte overveje at donere penge til Dansk Blindesamfunds kursus ejendom og ferieopholdssted , Fuglsangcentret i Fredericia. Begrundelse:Jeg har i 20 år arbejdet for Dansk Blindesamfunds førehunde ordning som instruktør og gennem alle årene ofte været på Fuglsangcentret som underviser. Herunder har jeg naturligvis set mange forældre med børn opholde sig på stedet. Det kan være blinde bøærn med seende forældre eller seende børn med blinde forældre , eller en kombination af dette. Fuglsangcentret er et godt sted at opholde sig for voksne , men absolut ikke for børn. I øjeblikket er der kun en forholdsvis ny mindre udendørs legeplads for børn og en lille svømmehal på stedet, ellers er der absolut intet for børn . De projekterede opholds og legeområder vil i høj grad være til gavn for blinde børn . Støt derfor projektet , her kan vi gøre en forskel. Skulle nogen i Lions ønske yderligere oplysninger om Fuglsangcentret eller Dansk Blindesamfunds arbejde med førehunde er jeg tilrådighed. Jens Martin Elsborg, Telefon: 22 16 62 28 DG`s Nyhedsbrev nr.11 Maj 2014 side 3


Fra uddeling af midler til SIND ungdom i Silkeborg. Fra venstre P. i LC Silkeborg Theodora , Anni Sjøgren., projektleder Malene Jensen, SIND og VP Bent Kold Jensen, LC Silkebog.

Nyt mødested for unge psykisk sårbare Lions Club Silkeborg og Lions Club Theodora i tæt samarbejde!

Mange unge psykisk sårbare sidder tit alene hjemme og føler sig måske afskåret fra omverdenen. Det vil et nyt mødested, der åbnede den 24. marts, gerne lave om på. Hensigten med klubben er at skabe et fordomsfrit, trygt rum, hvori mennesker, der er sårbare, kan mødes og tale med ligesindede. En tidligere psykisk sårbar fortæller: ”Da jeg hørte om dette projekt var jeg virkelig glad fordi, at jeg selv har manglet et sådan tilbud tidligere i mit liv. Da jeg var yngre og havde det rigtigt svært, oplevede jeg tit, at jeg nærmest var fastlåst i mit liv. Jeg havde ikke lyst til at tage af sted til nogle sociale arrangementer fordi, at jeg ikke havde lyst til at tage af sted alene. Havde jeg haft dette klubtilbud dengang, så havde jeg haft mulighed for at møde nogen, som jeg kunne tage af sted sammen med, og det ville have betydet en stor forskel i mit liv, er jeg sikker på.” (Cimone, 22 år).

Klubben kommer til at have et lokale i Kulturhuset Silkeborg på Hostrupsgade 14. Det er en smuk, gammel villa, der i forvejen har en åben og levende ungdomskultur, hvilket giver de unge en mulighed for senere hen at engagere sig i andre aktiviteter i huset, hvis de skulle få lyst til det. En værdifuld og måske uundværlig økonomisk opbakning kommer fra Lions Club Silkeborg og Lions Club Theodora Silkeborg. Takket være Lions medlemmernes aktive og frivillige indsats bl.a. gennem lotteriet ”Salg af bilnøgler i 2013” bliver der som udgangspunkt støttet med et sekscifret kronebeløb til etablering af center og klubaktiviteter. En flot mulighed for en solid start på klubben. Det er i det hele taget karakteristisk, at Lions Club Theodora Silkeborg og Lions Club Silkeborg ved styrkelse af deres klubsamarbejde opnår bemærkelsesværdige resultater. Hver for sig er klubberne stærke og har deres egne succesfyldte aktiviteter hvert år med indsamling af mange midler til uddeling til nødvendige og målrettede lokale hjælpeaktiviteter. Sammen har klubberne formået at opbygge en stor tillid og troværdighed blandt Silkeborgs borgere og har derved udviklet en gensidighed og et godt og nært miljø omkring ønsket om at hjælpe og støtte betrængte grupper og enkeltpersoner i Silkeborg Kommune. Netop hvad Lions stærke ord peger på:

”We serve”! PR-gruppen Lions Club Silkeborg Erik Laugesen Kristensen

DG`s Nyhedsbrev nr. 11 Maj 2014 side 4


Lions Club Nibe fylder 40 år Den 6. april 2014 fyldet Lions Club Nobe 40 år. Dette blev fejret med en stor og velbesøgt reception, hvor flere end 100 gæster kom for at fejre klubben og være med til at hylde de foreninger og personer som modtog donationer fra klubbens jubilæumsfond. Lions Club Nibe har gennem de sidste 5-6 år arbejdet målrettet på at samle en betydelig sum penge til velgørenhed i anledning af 40 års jubilæet. Der var således ca. 160.000 kr. som skulle deles ud, til gode projekter i Nibe og omegn. Det blev til i alt 18 donationer, hvor både Nibes vinterbadere fik et tilskud til bygning af en flydende sauna og Afdelingen for kroniske syge børn på Aalborg Universitetssygehus til en stor sum penge til indkøb af legetøj. Ud over Præsidentens tale, var både Distrikts Guvanør Steen Madsen og Aalborgs viceborgmester Mads Sølver Pedersen med til at hylde Lions Club Nibe for klubbens store indsats for at støtte det frivillige arbejde i lokalområdet og humanitære projekter rundt om i verden. Ud over at fejre klubben, var der også tre medlemmer, som var med til at starte klubben i 1974: Ejner Gravy, Poul Dalstrøm og Vagner Nielsen, som stadig er medlemmer af Lions Club Nibe og som derfor også skulle hylds og have overrakt en 40 års nål.. Dagen bød også på Gallafest, hvor medlemmerne og deres hustruer sammen kunne festligholde dagen. Til festen var der desuden besøg fra klubbens venskabsklub i Sverige LC Floda Gråbo, deres charterklub LC Løgstør, LC Nibe Guldgåesen som klubben chartrede i 2003 og LC Aars. Derud over deltog som repræsnetant for distriktet Per Skovbo og hustrus. Per Skovbo skal i 2015 overtage posten som Guvanørråds formand. Ud over en perlerække af sjove og spændende taler og aktiviteter, blev der også tis til at få optaget 2 nye medlemmer i klubben (nr. 44 og 45). Alt i alt en festlig dag, hvor Lions Club Nibe fik rig lejlighed til at vise, at man tager Lions motto ”WE SRVE – Vi er til tjeneste” seriøst. Her ses de mange glade modtagere af de mange penge der blev doneret på jubilæumsdagen.

Fra venstre er det den 82 årige Erik W Lund fra LC Farsø der er faldet i snak med Per Skovboe og DG. Sten Madsen ved receptionen i Nibe.

Blandt gæsterne var naturligvis også naboklubben LC Løgstør, der for 40 år siden startede LC Nibe . Her er det en af initiativtagerne fra Løgstør, Grundtvig Sørensen, der får en lille hæder af Ole Pedersen LC Nibe. Til højre ses Frode Sønderstrup, ligeledes LC Løgstør. DG`s Nyhedsbrev nr. 11 Maj 2014 side 5


Lions donerer 30.000 Kr. Af: Jens Axel Thomsen LC Struer.

I forbindelse med festligholdelse af ’Verdens Autismedag’ den 2. april 2014 hos Autismeforening Kreds MidtVest, havde Lions klubberne i Z2 og 6 fundnet den store pung frem. Sammen havde de 2 klubber doneret en SMART Board (interaktiv tavle) til en værdi af Kr. 30.000. Autismeforening Kreds MidtVest afholdt vanen tro ’Verdens Autismedag’ med et ’åbent hus’ arrangement. Årets tema var ”Digitale løsninger til mennesker med autisme” og indvielse af den nye interaktive tavle, som 19 Lions klubber i vores medlemsområde har doneret. Søren Dalgaard (formand for Kreds MidtVest) bød velkommen til de ca. 30 fremmødte og socialudvalgsformand i Herning Kommune, Anne Marie Søe Nørgaard indledte dagen med et kort indlæg, Søren Dalgaard, informerede kort om Autismecenter Vests autismespecifikke ydelser (Kursus, konferencer, bisidning, konsulenter mm. ) og opstarten af ”Specialisterne på Langvadbjerg”: Et ressource – og arbejdsevneafklaringsprojekt i samarbejde med ’Specialist Foundation’ i Ballerup med opstart i august 2014. Jette Kruse fra bo institutionen, Bøgehusene i Ikast fortalte meget inspirerende og engageret om deres brug af interaktive tavler, QR koder og andre applikationer. Dorthe Madsen og Vinni Andersen fra Aktivitetscentret på Skovbjergparken i Ikast kom med et spændende oplæg om et enkeltmandsprojekt, som de pt. havde med en ung kvinde. Ved hjælp af en iPhone og QR koder havde kvinden fået mere struktur, medbestemmelse og betydelig højere grad af selvhjulpenhed i hendes dagligdag. Afslutningsvis blev den interaktive tavle indviet med maner med taler fra både Zoneformand for Lions Klubberne i Zone 2, Jens Aksel Thomsen, fra Lions Club Struer og Søren Dalgaard. Jens Aksel Thomsen overrakte Kreds MidtVests formand et flot donationsskilt til ophængning på væggen ved siden at tavlen. Herefter gennemgik Martin Dyekær fra firmaet ’Solutors’, som havde leveret tavlen, mange af de funktioner, som tavlen kan. Vi tilhørere kom frem til, at vores SMART Board kunne næsten alt – bortset fra at lave kaffe. Autismeforening Kreds MidtVest er meget taknemmelige for Lions klubbernes flotte donation af den interaktive tavle, der gør det muligt at udbygge kendskabet til dette hjælpemiddel for mennesker med autisme og afholde kurser, møder mm. på et højt digitalt niveau.

Smart board´det blev indviet med maner af Zoneformand Jens Axel Thomsen, og formand for kreds midt vest Søren Dalgaard.

Dg´s nyhedsbrev nr: 11 Maj 2014 side 6


En aften om Burkina Faso Første gang Katrin Rohde besøgte Burkina Faso, skulle hun hente medicin til en afrikansk bekendt, der boede i Tyskland. På det tidspunkt var hun en aktiv forretningsdrivende med to boghandler. På turen blev Katrin alvorlig syg. At hun lever i dag, kan hun takke de hjælpsomme mennesker i Burkina Faso for. Da hun kom tilbage til Tyskland, solgte hun sine forretninger og ejendele og rejste tilbage til Afrika. Her begyndte hun at tage sig af gadebørn og forældreløse børn. I 1996 står det første hjem for disse børn færdigt. Katrin lægger stor vægt på, at den hjælp hun giver, er hjælp til selvhjælp. Uddannelse er af stor betydning. Under sit spændende foredrag på Kimbrer Kroen i Års, som blev holdt i IR-regi, omtalte hun flere eksempler på gadebørn, der i dag uddanner sig på universiteter og opnår gode stillinger. ”Alle børn har brug for nogen at holde af,” siger Katrin. Derfor er hun heller ikke bange for at give dem et kram og trøste dem, når de er kede af det. Videre siger hun: ”Når børn får en chance, griber de den og hjælper hinanden og bliver til noget. De lærer at vaske deres tøj, vaske op osv.. De er stolte af deres ting, og de lærer at regne og skrive.” Katrin driver flere børnehjem og et sygehus i Burkina Faso, og hun driver også skoler, hvor børn og unge lærer at dyrke jorden, så det sparsomme vand udnyttes bedst muligt. Ikke alle er boglig interesserede, men disse børn og unge lærer at bruge deres hænder. Det seneste hjem Katrin har oprettet, er for piger der er bortviste eller løbet hjemmefra, fordi de er blevet gravide. I Burkina Faso har familien ret til at dræbe disse piger. Hos Katrin lærer pigerne at hjælpe sig selv. Når de er selvhjulpne får de tilbudt et mikrolån, så de kan købe sig f.eks. en symaskine. Alle der bliver ”sluset” ud fra Katrin´s hjem, står derfor ikke med tomme hænder. De har alle lært noget og er i stand til at klare sig selv. Hun følger dem og ser, hvordan de klarer sig efter et år. Mange kommer også selv tilbage for at takke Katrin for hjælpen. Til slut nævner Katrin, at AIDS også er et problem i Burkina Faso og at hun ikke kan hjælpe alle. ”Mange dør, ja, men de dør ikke alene, når de er hos mig,” siger hun. Katrin Rode havde os i sin hule hånd den aften, hvor lionsklubber fra hele distrikt 106B var indbudt. LC Årstidens Kvinder fra Års havde benyttet chancen og kombinerede deres klubmøde med en interessant IR-aften. Sammen med Katrin Rode var også mødt Torben Würz, der er formand for den danske del af AMPO. Han er vor sikkerhed for, at de penge lionsklubberne i Danmark donerer til AMPO-projekter, også bliver brugt på den rigtige måde. I øvrigt er alle hjertelig velkomne til at smutte en tur til Burkina Faso og besøge et af Katrin´s børnehjem. Har denne lille artikel vakt din interesse, fortæller Katrin Rohde om sit liv i bogen ”Mama Tenga – Mit afrikanske liv”. På vor hjemmeside med miniprojekter, kan der læses mere om AMPO-projekterne og alle de andre projekter. Find det projekt, der passer til jeres klub og send en donation. Edith Møller-Jensen LC Fjerritslev Vesterhavsfruerne IRCC

Fra venstre er det den ihærdige IRCC, Edith MøllerJensen, derefter er det Torben Würtz , formand for AMPO, og garant for at pengene kommer det rigtige sted hen. På den anden side af skiltet er det Katrin Rohde og til højre er det Ole Engedal IRC.

Her er beviset på at Lions gør en forskel

DG´s Nyhedsbrev nr. 11 Maj 2014 side 7


Nekrolog. Leif Blindbæk. Trofast og meget aktiv Lions medlem siden 1972. Vi har mistet vort yderst trofaste og aktive medlem. Leif Blindbæk. Leif var klubbens absolutte nestor. Chartermedlem siden klubbens oprettelse i 1972. Præsident for LC Støvring (Nu LC Rebild) 1978/79 og medlem af bestyrelsen i adskillige perioder igennem alle årene. Leif blev ligeledes et stort aktiv for Lions, Danmark. Bestred adskillige kabinetsposter i organisationen. Distriktsguvernør 1995/96 og Redaktør af Den grønne Håndbog 1999-2009 Han var i flere år med i Lions Danmarks ledelse, som ansvarlig for den interne uddannelse og primus motor for introduktion af it i organisationen. I adskillige år var han inspirator og formand for redaktionsudvalget for bogen Barn af Himmerland. Ingen gik nogensinde forgæves til Leif, når det drejede sig om Lions organisationen og dens humanitære arbejde i hele verden. Han havde altid ideer til nye indtægtsgivende aktiviteter i klubben, altid fremsynet, ikke mindst hvad angik fremtidens elektroniske udfordringer for medlemmerne. ”Fremtiden er trådløs og ligger oppe i skyen…” var hans signatur på alle mails. LC Støvring, nu LC Rebild belønnede ham for hans store engagement i Lions og for klubben med et Melvin Jones Fellowship i 2002. I 2008 en Melvin Jones Fellowship Progressiv og ved klubbens 40 års jubilæum i 2013 en Melvin Jones Fellowship Progressiv med 2 diamenter, som kun er uddelt i få eksemplarer i Danmark. Leif sov stille ind i sit hjem den 21 februar 2014 omgivet af sine 3 trofaste døtre Ære være Leif Blindbæks minde. Axel René Aubertin.

DG´s Nyhedsbrev nr. 11 Maj 2014 side 8


Så mange er vi pr. 31-3-2014 106A: + 9– 10 = 857 medlemmer i 51 klubber 106B: + 24 – 18 = 2967 medlemmer i 123 klubber 106C: + 6 – 6 = 1773 medlemmer i 85 klubber 106D: + 3 – 14 = 1014 medlemmer i 54 klubber TOTAL: + 49– 37 = 6611 medlemmer i 313 klubber

Kalender den kommende måned. 6 Maj

P skole 1. trin.

6 Maj

IR-Program-Aktivitets

Struer Skole

Kursus

Struer Skole

8 Maj

P skole 1. trin

UCN Aalborg

8 Maj

IR-Program-Aktivitets Kursus

19 Maj

P skole 1. trin

19 Maj

IR-Program-Aktivitets Kursus

14 Juni

UCN Aalborg Arena Randers

Arena Randers

Årsmøde

Hurup

Deadline for indlæg til BNyt nr: 12 D. 20 Maj 2014

Se i øvrigt kalenderen på lions office. Samt tilmeldinger og mere info. Tekst og billeder sendes til :

HUSK: Foto i jpg format og tekst i word, og Ikke som enPDF fil, Tak !

prc.b@lions.dk Deadline for indlæg til The Lions: nr. 6 er 9 juni

DG´s Nyhedsbrev nr. 11 Maj

2014 side 9

Nr 11 maj 2014  

106B Nyt nr. 11 - maj 2014

Nr 11 maj 2014  

106B Nyt nr. 11 - maj 2014

Advertisement