Page 1

Nijmegen 08-01-2017 Geachte Redactie van de Gelderlander Met verbazing en verbijstering hebben we uw artikelen over de Eritrese bewoners van de Griftdijk (Lent) in uw krant van afgelopen zaterdag gelezen. Wij zijn nu een jaar Coach Vestiging van 11 Eritrese jonge mannen in de leeftijd van 19 tot 23 jaar. Wij doen dit werk als vrijwilliger vanuit Vluchtelingenwerk en hebben met de jonge manen één of twee maal per week contact. We herkennen het beeld niet dat u schetst van de Eritrese jonge mannen. Integratie In de beginfase van het begeleidingstraject hadden de jonge mannen veel hulp nodig. Nu weten ze de weg in Nijmegen, reizen met openbaar vervoer, regelen zelf hun bankzaken en doen hun huishouden op een manier die bij hun leeftijd past. Met 10 van de 11 jonge mannen kunnen we een normaal gesprek voeren in het Nederlands. We helpen ze onder andere nog met het voeren van telefoongesprekken en het uitkiezen van een passende zorgverzekering. Natuurlijk maken wij ons ook zorgen over het psychisch welbevinden van deze jonge mannen. Het zal nog moeten blijken hoe de verschrikkelijke dingen die zij meemaakten in hun levens gaan doorwerken. Daar zal zeker nog hulp en ondersteuning bij nodig zijn. Het wonen op de Griftdijk met 95 landgenoten heeft twee kanten. Ze hebben veel steun aan en plezier van elkaar zoals je dat ook ziet bij Nederlandse jongeren in studentenhuizen. Het is inderdaad een nadeel dat ze in hun thuissituatie niet uitgedaagd worden om Nederlands te spreken. Maar er is voldoende aanbod om dat wel te doen. ‘Onze’ jonge mannen doen dat volop, de een weliswaar meer dan de ander. Ze gaan naar school, gaan naar de taalcoach, bezoeken een gastgezin, sporten, zoeken Nederlandse jongeren op en een enkeling doet vrijwilligerswerk. Alcohol Wat betreft het alcohol probleem kloppen uw cijfers niet. U baseert zich vooral op het gesprek met één jonge man. Hij zou hebben gezegd dat in het wooncomplex slechts 2 of 3 de drank kunnen weerstaan. Wij hebben direct contact met 11 jonge mannen; vijf drinken er niet of nauwelijks, drie matig, twee misschien wel eens wat te veel en over één jonge man maken wij ons zorgen. Vergelijk dit eens met de Nederlandse jongeren tussen de 21 en 23 jaar. In de samenvatting staat in de kop ‘problemen in Eritrese flat’. Het is een kleinigheid maar als de schrijver op de locatie zou zijn geweest, zou hij deze fout niet maken. Ze wonen in barakken. In oktober 2015 is de eerste groep in Lent komen wonen. In februari 2016 de laatste groep. Kun je na een jaar al constateren dat de opvang faalt en de inburgering stroef verloopt. Nee dat kan en dat mag niet. Er moet nog hard gewerkt worden maar met hulp en support hebben deze mensen zeker een kans om zich hier te vestigen. Het helpt niet om zo’n negatief, ongenuanceerd, op halve waarheden gebaseerd beeld te schetsen zoals dat in uw krant is gebeurd. Hierdoor ontstaat een slecht imago dat maar heel moeilijk is recht te zetten en dat zeker niet helpt bij de integratie. Wij zijn er trots op dat we in een stad wonen waarin het gemeentebestuur, allerlei instanties en bewoners zich positief opstellen ten opzichte van de vluchtelingen en asielzoekers. Het zou mooi zijn als onze regionale krant daaraan mee doet. Jacqueline Rademaker Hennie Kemps

Reactie op artikel gelderlander eritrese mannen griftdijk  

Een ander geluid