Page 1

THE NONGQAI

DIE NONGQAI

Un-official Police Gazette for VETERANS of the former South African Police Force and for those interested in the history of our Police and National Security

Nie-amptelike Polisiekoerant vir VETERANE van die ou Suid-Afrikaanse Polisiemag en vir diegene wat belangstel in die geskiedenis van ons polisie en Nasionale Veiligheid

Vol 2 no 1

Vol 2 Nr 1

The first Police Station in Cape Town under the Dutch Rule Dis hier in Kaapstad waar alles begin het met die polisiewese in Suid-Afrika! Nadat die Hollands-Oos Indiese Kompanjie ook bekend as die VOC - Vere Oos-Indiese Kompanie – hier geland het die regspleging begin. Die ou prent kom uit een van George McCall Theal se boeke en is na bewering een van die eerste ‘polisiestasies’ of ‘wachtkantore’ aan die Kaap. Die gebou staan vandag nog in Kaapstad. Eers was almal in diens van die VOC. Later het die vryburger gekom en met verloop het daar verskillende burgermagte ontstaan gemik op huis en haard beskerming. Soos in Nederland het ons ook hier aan die Kaap ook veldwachtmeesters gehad. Die beamptes met wie die veldwagmeester in die Kasteel moes skakel was meestal offisiere. Die veldwachtmeesters – gelyk aan sersante - het oor die lae status gekla. Later is die beampte in bevel van ‘n wyk as die “veldkornet” aangestel. Die offisiersrang het die veldkornet die geleentheid gebied om met die offisiere in die 1


Kasteel op gelyke voet te skakel. Die veldkornet was ‘n eenman staatsdiens, polisieman en speurder. Indien groot probleme ontstaan het, het hy of die landdros die kommando gemobiliseer. Die rang van veldkornet, kommandant en kommando is deur die Voortrekkers die binneland ingedra. Die range veldkornet en kommandant was ook vir ‘n kort rukkie SA Polisierange.

Contents Ruilverplasing na SAP Buitepos – Gawie Botha ...................................................................................... 5 Die BBP-Beskermingseenheid – Pieter Scholtz ..................................................................................... 11 W.P. Polisie vereer Kol IPS Terblanche ................................................................................................. 18 The Frontier Mounted and Armed Police – Fred Hart .......................................................................... 24 The FMAP – Moose van Rensburg – Ft Beaufort Museum ................................................................... 28 Badges and Uniforms of the FMAP – Hennie Heymans ........................................................................ 32 FMAP – Reunion Dinner – Moose van Rensburg .................................................................................. 34 Moose van Rensburg shared the following two menus with us. The first menu is from the Polley’s Hotel, Pretoria and the dinner was held on 2nd of August 1929. This menu is of great cultural-historical value: ......................................................................................................... 34 The second menu dates from 1941 and the Dinner was held in the Imperial Hotel, Pretoria on the 2nd August 1941:.................................................................................................................... 35 Die Republikeinse Intelligensiediens [RI] – Hennie Heymans ............................................................... 36 Nasionale Intelligensiediens – Hennie Heymans .................................................................................. 39 Heraldiek: Nasionale Intelligensie – Louis Lubbe.................................................................................. 42 Nasionale Intelligensie: Kenteken en Vlag – Hennie Heymans............................................................. 43 Die Handelstak van die Suid-Afrikaanse Polisie – genl-maj Martin Nel ................................................ 45 Die Kwartiermeester van die Suid-Afrikaanse Polisie ........................................................................... 46 1931 Quartermaster: Retirement of Col AE Oldridge ........................................................................... 50 1936: POLICE HORSE WITH A WIRELESS ............................................................................................... 55 Hd/Const JM "Jimmy" Shee, DCM ........................................................................................................ 55 Nuus van Verkykerskop......................................................................................................................... 57 Capt MA Kruger – Umtata ..................................................................................................................... 59 SAP Dry Goods Canteen ........................................................................................................................ 60 1956: The Price of a Haircut .................................................................................................................. 61 ZU 1B Calling ... ..................................................................................................................................... 62 Some Police Stations – ‘n Paar Polisiestasies........................................................................................ 65 Police Headquarters – Polisie Hoofkwartier ......................................................................................... 65

2


Radiobeheer Johannesburg Flying Squad ............................................................................................. 67 SAP Depot ............................................................................................................................................. 68 Umtwalumi Police Camp 1907 & 1938 ................................................................................................. 69 Paarl ...................................................................................................................................................... 70 Cape Town: Some Old Police Stations .................................................................................................. 70 The Greys – Johannesburg .................................................................................................................... 71 Umtata – some old Photos of SAP Activity ........................................................................................... 72 The Long Legs of the Law – Charles Stewart......................................................................................... 74 “Warn-A-Brother” ................................................................................................................................. 81 1951: SAP Queenstown......................................................................................................................... 82 The Internment Camp Corps of Rhodesia ............................................................................................. 82 Lt-Col HF Trew ....................................................................................................................................... 83 Aanklagkantoorsersant: Charge Office Sergeant .................................................................................. 91 Weesfonds van die SA Polisie ............................................................................................................... 92 Botha Treks – Lt-Col HF Trew ................................................................................................................ 94 1927: The Immorality Act ..................................................................................................................... 97 “Ou” Polisiemanne ................................................................................................................................ 97 1980: Die Bankbeleg in Silverton – Dana Kruger .................................................................................. 98 Bergville: Moord op Polisie: Februarie 1956 ........................................................................................ 99 Ererol: Bergville ................................................................................................................................... 103 SAP Kultuurhistoriese Teëls ................................................................................................................ 103 Nasionale Veiligheid............................................................................................................................ 104 1913: Die 1ste Generale-staf van die UVM......................................................................................... 104 1913: Defence Staff / Verdedigingstaf ................................................................................................ 105 1945: Newly Commissioned Officers in the SA Police ........................................................................ 106 FIFTY-TWO YEARS A POLICEMAN........................................................................................................ 107 New Technology: Paul Els ................................................................................................................... 110 Special forces to use strap-on 'Batwings' - MATTHEW HICKLEY, Daily Mail ...................... 110 Verdwaalde Stemme uit die Verlede – Ron Aylward .......................................................................... 112 1927: Murder of Police at Charlestown – Sandy Hanes ..................................................................... 114 Roll of Honour: Charlestown (HBH) .................................................................................................... 120 Kuspatrollie No 3 – Ron Aylward ........................................................................................................ 120 SAP Toneelgroep – Pieter Scholtz ....................................................................................................... 122 New School prayer – Gen Roy During ................................................................................................. 126 3


Ratpacks: J Wepener ........................................................................................................................... 126 Johan Pieters: Gansbaai ...................................................................................................................... 128 “Really Inside Boss” – PC Swanepoel .................................................................................................. 129 OORGAWE AAN 1SAP: PUNT 207, HALFAYA EN QUALALA DEUR DIE SPILMAGTE ............................ 130 Reunie: 1961 Inname SAP Kollege ...................................................................................................... 132 Orkaan tref Vryheid-distrik: Matty van der Merwe ............................................................................ 133 Personalia ............................................................................................................................................ 134 Berigte van Heinde en Verre ............................................................................................................... 136 Slot ...................................................................................................................................................... 148

4


Ruilverplasing na SAP Buitepos – Gawie Botha Polisiediens was altyd vir my een groot avontuur en hoe verder ‘n polisiestasie van ‘n dorp af kon wees, hoe meer avontuuragtig kon dit net wees. Met die gevolg dat ek die polisie-adresboek geneem het en daarin het verskyn SAP Buitepos in SWA. Ek het Buitepos as die stasie geïdentifiseer het waar ek glo ek van sou gehou het. Ver van die naaste dorp, dit was 150km van Gobabis, geen spoorverbinding en ‘n grensstasie met Betsjoanaland, Britse protektoraat……man dit het lekker op die tong geval! Soos die geluk dit wou hê, was daar ‘n konstabel Deon Brand gestasioneer wie se ouers op die Weskus by Veldrif vissermanne was, en Deon wou terug, nader na sy ouers. Om ‘n lang storie kort te maak, goedkeuring is van die Distrikskommandant gekry vir ‘n ruilverplasing. Op daardie stadium het ek ‘n 1937 Plymouth kopee motor gehad, ek het gedink hy sou dit nie maak nie want dit was oor die 1200km grondpad. Kort voor my vertrek moes ek gevangene na Malmesbury vervoer na vonnis oplegging te Hopefield. Ek moes vir een van die boere ‘n onderdeel optel by “Van Niekerk Motors” en terwyl ek daar staan en wag, merk ek ‘n voertuig wat onder ‘n seil toegegooi staan. Ek vra of ek maar kan kyk, en die persoon se, jy kan hom sommer koop ook, as jy wil! Ek trek die seil af, hier staan die 1949 Ford V/8, vlootblou en 12 jaar jonger as my Plymouth…. ”Start hy?” vra ek. Die Garage-eienaar maak sy deur oop, pomp die petrolpedaal so ‘n paar keer, met sy een voet, terwyl hy buite bly staan, ek loer deur die venster van die anderkant af. Hy druk ‘n “button-starter”. My Plymouth het ‘n “starter” gehad wat jy met die voet trap - links van die koppelaar’. Die V/8 vat onmiddelik, die dreuning van die agtsilinder “sidevalve” praat onmiddelik hier met my binneste…ek voel so ‘n tinteling deur my gaan, ek maak die deur oop ruik die egte leer sitplekke, ruik soos ‘n perdesaal 5


se leer…sy bande is amper nog nuwe “retreads”! Sy “speedo” sê hy het so amper 70,000 myl op …… my Plymouth het al oorgeslaan. Garage– eienaar verseker my die kar se enjin is nog reg! Hy sal mos nie vir ‘n polisieman lieg nie, sê hy!

Die “sleepwa-maker” op Hopefield het my Plymouth gekoop, en met die geld as deposito het ek die Ford V-8 op huurkoop gekoop. Dit was so voor my verjaarsdag in Junie wat ek die pad sou aanvat SuidwesAfrika toe, ander mense het nog gepraat van Duits-Suidwes-Afrika. Ek sou 21 jaar oud word in SWA. Ek het toe nog nie iemand geken, wat al in daai rigting gery het, so ek kon my nie juis indink hoe die paaie loop, en sou maar op elke dorp verder pad vra. Ek het darem ‘n kaart gehad tot op Vioolsdrif op die grens met SWA, die kaart het ook maar net ‘n kronkelende geel streep aangedui wat die pad is vorentoe. Omdat hierdie model Fords “warm geloop” het met hulle twee gegote yster kopstukke (tops) het ek op aanbeveling van ‘n werktuigkundige, Hendrik Neethling, op Hopefield, ‘n “lorry-fan”wat twee ekstra blaaie het, ingebou in die plek van die ou “fan”. Dit sou 6


hom koeler laat loop. As jy nou die Ford ‘opgeref’ het dan het hy so ‘n ekstra loei geluid by die waaier laat uitkom, saam met die agtsilinder se dreuning het dit baie goed geklink! Al waaroor ek spyt was van SAP Hopefield se weggaan was dat ons net ‘n nuwe Landrover vangwa gekry het en hy het darem wragtig lekker gery, dat ek nou die Landrover so moes los!

Maar die vooruitsigte en ‘n nuwe avontuur wat vir my moontlik gewag het, het vir die verlies van die Landrover vergoed. En ek en my twee honde het die langpad aangevat. So twee uur die nag hier kort voor Springbok, bars die een boonste waterpyp, die masjien het vier waterpype gehad twee bo, vir elke kopstuk een en twee onder by die masjien. Stof kon die Ford, hou ingedagte altwee agtervensters is ook afgedraai, want ek het twee groot Baster-rifrughonde wat ook saam ry SWA toe. Elkeen het ‘n afgedraaide venster waar hulle uitkyk in die ry. Hulle is net so opgewonde soos ek, en hulle het lekker kos net voor skemeraand geëet toe ons uit Hopefield

7


vertrek het. Die reuk kon jy maklik onderskei tussen die stofwalms in die kar. En ‘n hond kan darem mos stink skyt! Ek het spaar waterpyp gehad …. vervang die oue, en vul die koeler weer met spaar water, wat ek genoeg het. Moet sê die grondpaaie was nie sleg nie, behalwe hier naby Springbok waar Joel’s se voertuie die myn se erts aangery het. Daar was die pad redelik vol gate en sinkplaat. Die volgende dag so teen halfvyf die middag hou ek voor die polisiestasie te Keetmanshoop stil, die Ford is nou nie meer blou nie, maar meer vaal as blou – dis nou van die stof! Dit is warm. By elke venster steek ‘n hond met ‘n oophang-bek se kop uit met ‘n lang tong! Hulle asems jaag asof hulle heelpad saam gehardloop het. Ek is van de stof, my hare is asvaal, ek is maar blas van kleur ook. Ek hou by ‘n blanke konstabel stil, wat voor die polisiestasie die blou Ford sien aankom het. Hy is netjies gekleed in volle uniform - tuniek die lot, soos dit daardie jare die drag was! My kar se registrasie nommer is CR 51. Die polisieman verwar dit met GR 51, en GR het gestaan vir Grootfontein bo in die noorde… Ek klim uit die motor stap om na hom en steek my hand uit om hom te groet. Hy staan op ‘n trap van die polisiestasie: nou is hy langer as ek. Ek sien hy kyk af na my, met ‘n nors uitdrukking op sy gesig. Ek lees sy persoonlikheidsgedrag onmiddelik: “Ek is benede sy stand!” Ek staan met uitgestrekte hand. Dan praat hy met stem hier uit sy keel uit, amper soos ‘n predikant. Ek is half verbaas vir so ‘n jongman met so ‘n predikant stem. “Ek groet nie ‘n H#tn#t met die hand nie!” hoor ek hom sê. Om ‘n lang storie kort te maak, nadat ek my behoorlik voorgestel het, wie en wat en waar ek is en vandaan kom en op pad is na Buitepos en na hy my aanstellingsertifikaat bestudeer het….lag hy dan so half verleë en steek sy hand uit en se met die bariton stem: “Bly te kenne, welkom in SWA ek is Eugene Terre Blanche.” Daar ontmoet ek hom vir die eerste maal en ons paaie sou nog later baie kruis. Hier deur die rooi duine op pad deur Leonardville met twee-spoor, die Ford bly in second-gear. Die Ford het net drie ratte gehad: (vorentoe: low, second en top). Hier sien ek vir die eerste keer in die Ford se ligte ‘n 8


springhaas voor my in die een spoor af hop en die honde sien hom ook, met die wat ek afslek, is die twee honde elk by sy venster uit. Met sulke kort tjankies wil hulle die springhaas van agter af inhardloop. Die springhaas wat ek geïdentifiseer het as ‘n klein kangaroe….. en nou is ek bekommerd oor waar is die ma, want ek het ‘n fliek gesien, hulle kan boks ook, lekker skop met hulle pote en wou nie graag my twee honde verloor so met die intrapslag hier in die wilde SWA nie! Nee, wat toe die springhaas die honde agter hom gewaar, toe is sy tree drie tree…nege tree.. en so is hy onder die honde uit. Hekke, nog nooit so baie op ‘n pad teëgekom! Dan later koedoes, gemsbokke, springbokke, ystervarke, sommer hier langs die pad in die nag. Ek moes later die agter ruite toedraai, want van banggeit dat die honde die grootwild sal aan vat wat hulle niks van weet en nou vir die eerste keer die reuk optel.. En Jakkalse? Man ek was in my element gewees ... gedink ek sien seker nou enige tyd ‘n leeu ook…!

Die volgende dag, laat skemeraand, nadat ek oral al pad gevra het kom ek voor ‘n gesluite hek tot stilstand. Aan die linkerkant van die pad is ‘n 9


plaashuis en op die hek staan geskryf: “Gesluit” en ure wat hek oop is….. Nou wat nou?Dan aan die linkerkant van my voertuig sien ek ‘n blanke in kortbroek en leer sandale aangestap kom. Ek klim uit die kar en voor ek kan groet sê hy baie vriendelik: “Ou mater die grenshek maak eers more oggend 8 uur oop!” Ek sê-vra: “Ek dink ek is verdwaal, waar is Buitepos-polisiestasie”? Hy antwoord: “Ons staan voor die polisiestasie.” Ek bekyk die gebou, dan sien ek onder die peperbome voor die ingang van die “plaashuis” staan ‘n bord en daarop staan geskrywe “SuidAfrikaanse Polisie”. Ek merk die vlagpaal, die vlag is reeds gestryk. Ek identifiseer myself as konstabel Botha van Hopefield. Die man vra vir my nou: “Mater waar is jy op pad heen….!” Dan besef ek dat die man seker niks te doen het met die polisie. Ek vra hom of hy my kan sê waar die stasiebevelvoerder van die stasie is? Hy vra hoekom? Ek sê omdat ek by hom moet rapporteer vir diens. “Watse diens?” vra hy. “Polisiedienste, maar jy sal nie verstaan nie…..!” antwoord ek. Die man kyk my so met ‘n frons aan. Voordat hy weer praat, weet ek, dit is ‘n polisieman. Hy antwoord: “Ek is a/o Campher en die SB van hierdie stasie…” Die volgende oomblik spring ek op aandag en oorhandig my roetevorm aan hom. Daar hoor ek toe eers: hulle kry net elke 14dae pos, dringende pos word met toestemming op Gobabis loop haal. Dink toe het die SB my geensins so vroeg verwag, aangesien hy nog nie eers die goedkeuring van die ruilverplasing gesien het nie. En hier is ek al met my 1949 blou Ford Custom V/8, twee baster rifrughonde, my polisietrommel met my uitrusting, .303 en Webley .38 (ons beredemanne

10


was in die kollege al met vuurwapens uitgereik) en ek het R1.50 in my broeksak oor. Ek sal dit nooit vergeet nie, daardie aand het ek aan die slaap geraak van ‘n geroep van jakkals en die veraf gekug van ‘n leeu. Ek het vir die eerste keer in my lewe as polisieman tuis gevoel! Geneem uit my dagboeke; ‘VOETSPORE IN DIE WIND.” Die BBP-Beskermingseenheid – Pieter Scholtz

Links agter is sers Chris Ludeke, in die middle agter maj Rupert Anelich, tweede van regs agter kapt Pieter Scholtz en lt-kdr Ters Ehlers. Voor is mnr PW Botha en mev Elize Botha.

Nadat ek vanaf September 1978 tot Junie 1982 as veiligheidsoffisier van die toenmalige Eerste Minister, PW Botha, diens verrig het, is ek as Takbevelvoerder van die Veiligheidstak na Mosselbaai verplaas. Die geografiese gebied van die tak het vanaf Witsand by die Breërivier naby Heidelberg tot by die Bloukranspas oos van Plettenberg gestrek. Dit het George ingesluit wat ook die kiesafdeling van mnr PW Botha was. Ons 11


was dus gereeld in aanraking met hom tydens sy besoeke aan George en die Anker,sy vakansiehuis by Wildernes. Mnr PW Botha en kapt Scholtz oppad na Parlement om sy begrotingsrede te lewer

Gedurende 1983 is ek bevorder tot Majoor en is daar aan my gesê dat ek gedurende 1984 terug verplaas word na Hoofkantoor, Pretoria. Dit het inderdaad gebeur en ek is na die BBP-lessenaar verplaas omdat lt-kol Rupert Anelich, wat toe die lessenaar beman het, afgetree het. Die lessenaar het onder brig Kalfie Broodryk ressorteer wat op daardie stadium in beheer van die Ondersoek afdeling was. Terwyl ek my nuwe kantoor betrek het, het ek in een laai ‘n klompie leêrs aangetref wat betrekking gehad het op beveiliging van BBP’s. Dit was nie georden nie en was eintlik niksseggend. Daar was egter een dokument wat my aandag getrek het. Dit was ‘n brief wat bevestig het dat die kabinet besluit het dat die SA Polisie die taak van beskerming van BBP’s moet verrig. BBP’s was vaagweg gedefinieer as die 12


Staatspresident, Eerste Minister, ministers sowel as ”ander BBP’s”. Op daardie stadium het die Staatspresident een veiligheidsoffisier, lt-kol Piet Steyn, gehad en een motorbestuurder, a/o Blackie Swart. Die Eerste Minister het twee veiligheidsoffisiere, kapteins At Kellerman en Fanie Claassen gehad, ‘n motorbestuurder, a/o Tom van Wyk, en een geleide motorbestuurder, sers Chris Ludeke. Geen minister het polisiepersoneel gehad nie. Die BBP-huise was egter deur die Spesiale Wageenheid van die SAP bewaak. Ek het dadelik besef dat ons nie ons opdrag behoorlik uitvoer nie en dat ons die blaam sal kry as daar iets met ‘n BBP gebeur. Ek as die betrokke lessenaar offisier was nie bereid om die aangeleentheid op so ‘n lukraak manier te doen nie en het onmiddellik aan die werk gespring en ‘n memorandum aan die kommissaris, genl. Mike Geldenhuys voorberei. Ek het eerstens na die brief verwys wat ek in die laai gekry het en dit duidelik gemaak dat ons nie ons opdrag uitvoer nie. Die United Democratic Front is die vorige jaar in die Weskaap gestig en dit was maar ‘n front van die ANC. Die veiligheidsituasie op daardie stadium het meer van ons geverg as net bloot ‘n afgewaterde diens. In die memorandum het ek aanbeveel dat daar drie takke gestig word nl. in Pretoria, Kaapstad en Durban. Ek het uitgewei oor die voertuie en toerusting wat benodig word en dit as ‘n aanhangsel by die memorandum ingesluit. Daarin het ek aanbeveel dat die eenheid uit 50 lede en 25 ses-silinder voertuie moet bestaan. Al die toerusting was in die aanhangsel gestipuleer bv, die aantal vuurwapens, noodhulptoerusting ens. Ek het die aanbevelings, ook die toerusting, in een paragraaf vervat wat beteken het dat, indien die kommissaris die memorandum sou goedkeur, al die voertuie en toerusting ook goedgekeur sou word. Die Bevelvoerende Offisier van die Veiligheistak, genl-maj Johan Coetzee, het die memorandum gelees, dit geteken en aan my opdrag gegee om dit direk verder met die kommissaris

te

bespreek indien hy vrae sou hê. Ek was baie in my skik omdat geen veranderings in die memo gemaak is nie. Genl. Geldenhuys het my, 13


nadat ‘n afspraak by maj. Johan Ferreira, sy Privaatsekretaris, gemaak is, tewoord gestaan. Hy het die memorandum gelees en enkele vrae gevra wat ek kon antwoord. Daarna het hy die memo geteken en aan my teruggee met die woorde: “Scholtzie, dit is ‘n netjiese stuk werk. Gaan stig die eenheid en sê as daar probleme is.” Ek was eerstens half uit die veld geslaan omdat dit so maklik was en tweedens uit my vel omdat ek geweet het dat die eenheid lankal nodig was en dat ek dit kon bewerkstellig. Ek kon nog goed onthou hoe genlmaj Maans Engelbrecht, die Kwartiermeester, reageer het toe hy verneem dat hy die 25 ses-silinder motors moes verskaf. Brigadier Gouws wat op sy personeel was en vir voertuie verantwoordelik was, was eweneens nie baie inskiklik nie. Ek het elke stukkie toerusting wat ek as aanhangsel in die memo gespesifiseer het, ontvang. Intussen moes ek aan die werk spring om die bevelvoerders van die drie takke te werf. In Pretoria was my twee offisiere, kapt Fanie Claassen wat pas van die Eerste Minister se kantoor teruggekeer het, en kapt Royce Merton. In Kaapstad is kapt Sakkie Brand van die veiligheidstak oorgeplaas en in Durban kapt

Fanie Weyers. Ek het met die

Departement van Openbare Werke onderhandel en kantoorruimtes is deur hulle gehuur. In Pretoria het ek ‘n gebou in Koedoespoort ontdek wat aan ‘n verfmaatskappy behoort het en wat deur hulle ontruim is. Dit was ‘n groot gebou en al die voertuie kon gemaklik in die gebou pas. Daar was genoeg kantoorruimte en personeel kon selfs daar slaap indien dit nodig sou blyk. Ek moes die personeel en hul range so bietjie aandik om die gebou gehuur te kry maar dit was vir ‘n goeie doel. Brigadier Gouws het ook vir my ‘n petrolpomp by die gebou goedgekeur omdat daar ondergronds reeds ‘n tenk bestaan het. 14


Nadat die geboue beskikbaar gekom het, is opdrag aan die offisiere gegee om personeel te werf. Ek wou verkieslik jong manne hê wat ongetroud is, omdat die werk lang en ongewone ure geverg het. Die meeste van die personeel het uit die veiligheidstak gekom en enkeles uit die Spesiale Wageenheid. Die eenheid is onder direkte oorhoofse bevel van brigadier Richard Bean geplaas wat ook in bevel van die Spesiale Wageenheid was. Ek was die Takbevelvoerder en het weer ‘n parlementêre beampte geword. Ek het onmiddellik besef dat die personeel behoorlik opgelei moet word en al instansie wat dit werklik sou kon doen was Nasionale Intelligensie. Die personeellid in bevel van hul opleidingseenheid was Basjan Rothman. Ek het met hom ‘n afspraak gemaak en hulle het ingewillig om die opleiding te doen. Tien lede is genomineer om die eerste kursus te deurloop. Ek het aan twee van die lede wat goed aan my bekend was gevra om so veel as moontlik material, ook videos, te “bekom” terwyl hulle opgelei word. Ek het besef dat NI op ‘n stadium dalk nie meer mense sal wil oplei nie en dat ons ons eie opleiding sal moet doen. Nouja, ná die eerste kursus het ons al ‘n taamlike biblioteek opgebou en ná die tweede kursus was ons gereed om ons eie opleidingseenheid te stig. Sers Hugo, ‘n ou Veiligheidstaklid en eerste kursusganger is in beheer van die opleiding geplaas. Later het meer personeel bygekom. Die eenheid het stadig begin in plek kom en ek het ‘n skakeloffisier, lt (v) Maryna Rossouw van V/Tak, Johannesburg, aangestel om met die privaatsekretarisse van die ministers te skakel oor hul betrokkenheid om die eenheid en die gepaardgaande beveiliging te laat werk. Sy het ook ‘n parlemetêre beampte geword en kon dus naby die BBP’s funksioneer. Op die stadium het die Staatsmotorhawe alle bestuurders van BBP’s met die uitsondering van die SP, Eerste Minister en Minister van Polisie, verskaf. Die meeste van die bestuurders was onopgelei en/of middeljarig of oud. Ek wou goed opgeleide, jong polisiebeamptes as bestuurders hê. 15


Sommige van die ministers het hardnekkig probeer vasklou aan hul bestuurders maar uiteindelik het hulle bes gegee. Ek wou graag die bestuurders so goed moontlik laat oplei om enige aanslag die hoof te bied. Ek het besef dat die SA Polisie nie op daardie stadium so behoefte kon bevredig nie en het my tot die Transvaal Provinsiale Administrasie in Pretoria gewend. Ek was bewus van hul opleidingsperseel in die weste van Pretoria. Dit het ‘n glybaan, ‘n figuur 8 baan ens. ingesluit. Ek het ‘n afspraak met die Administrateur, mnr Willem Cruywagen, gemaak en aan hom verduidelik wat ons graag sal wil bereik en dat sy verkeersopleidings department behulpsaam kan wees. Hy het die foon opgetel en alles was gereël. Met die inligting is ek na brig Gouws by die Kwartiermeester. Ek wou by hom weet waarom ons nie ‘n paar voertuie wat gekeur is, met versterkte kajuite kan verskaf om die opleiding moontlik te maak nie. Dit sou ons lede beskerm en onnodige beserings beperk of uitsluit. Hy het ‘n oomblik daaroor gedink en dit goedgekeur. ‘n Paar gekeurde voertuie wat meganies vir die doel geskik was, is voorsien van versterkings en die opleiding het begin. Die Eerste Minister het op die stadium met ‘n gewone voertuig gery. Ek het die aangeleentheid met sy privaatsekretaris, Ters Ehlers, opgeneem en hy het onderneem om dit verder te hanteer. Die eerste versterkte voertuig, ‘n groen Mercedes Benz 350, is toe in gebruik geneem. Die eenheid het met die tyd uitgebrei en het ‘n goed opgeleide personeel gehad wat ‘n professionele

diens gelewer het. Ek het verskeie briewe

van waardering, veral van hooggeplaasdes uit die buiteland wat hier besoek afgelê het, ontvang.

Ons het mense soos Perez de Cuellar,

sekretaris-generaal van die VN, die Pous en, senator Jesse Helms van die VSA, ens. beveilig. Lt-kol Riaan Engelbrecht het later by my as Takbevelvoerder oorgeneem.

16


Ek is van die BBP eenheid na die Kantoor van die Eerste Minister gesekondeer en was oorhoofs verantwoordelik vir beviliging van SP en BBP’s. Ek het ook onder die voormalige Staatspresident FW de Klerk gedien.

Vlnr agter is: sers Stassen, kapt Hein Bezuidenhout en o/sers Shaw. Voor: vlnr kol Pieter Scholtz, mnr FW de Klerk en maj Pieter van Zweel.

Tydens die inhuldiging van meneer Mandela as eerste President in 1994, was ek as Bevelvoerder van Fisiese Dienslewering in Noord-Transvaal, verantwoordelik vir die opstel van die beveiligingsplan en koördinering van die beveiliging. Die BBP-beskermingseenheid was deel van die ongeveer 17 000 veiligheidsmense wat ontplooi was en het die beskerming van BBP’s uit die buiteland sowel as ons eie BBP’s hanteer. Ons kan met trots terugkyk na dit wat ons as lede van die ou SAP vermag het. Ons was nie alleen professioneel nie, maar het in moeilike tye ons verpligting jeens ons land en sy mense nagekom. 17


Ons kon met trots dien. W.P. Polisie vereer Kol IPS Terblanche Sowat vyfhonderd polisiemanne en hul gesinne het op Saterdag 9 Oktober 1982 by die Terrie Terblanche-sportkompleks in Pinelands saamgetrek vir 'n gesindag waarop 'n borsbeeld van kol IPS Terblanche (79), voormalige Afdelingskommissaris van die Polisie in die Westelike Provinsie onthul is. Die gesinsdag is gereël deur die Afrikaanse Kultuurvereniging van die Polisie (Akpol). Toe kol Terblanche nog dienende was in die SA Polisie, het hy deur sy versiendheid, hom beywer vir 'n SA Polisie ontspanningsklub. Vandag spog die Kaapse Polisie met 'n terrein wat enige sportman se hart bly maak. En kyk bietjie na die fantastiese klubhuis en sy geriewe. Dis pragtig en van die hoogste gehalte. Die groot saal dra dan ook die naam van kol Terblanche: die TERRY TERBLANCHE-SAAL. Die Bond wil ook graag hulde bring aan hierdie uitsonderlike man maar weens ruimte gaan ek net 'n paar insidente noem. In 1950, terwyl hy Distrikskommandant op Bethlehem was, het daar onrus in Witsieshoek onder die Basotho’s uitgebreek. Kol Terblanche (toe ‘n majoor) en 'n troep berede manne is in 'n hinderlaag in die berge aangeval. Luit Jonker en nog 'n lid is doodgeslaan en kol Terblanche is ernstig beseer met 'n slag op sy oog. Die Engelse spreekwoord se: “It's an ill wind that blows no one some good" en so was dit ook hier. Destyds was die Ongevallewet net van toepassing tot op die salariskerf van £600 en 'n majoor op die kerf van £720 was dus ingesluit. Kol Terblanche het tereg gevoel dis onregverdig teenoor die Polisieman en het 'n geveg aangeknoop wat daarop uitgeloop het dat lede van die mag 18


vandag volle dekking onder die Ongevallewet het. Dit was beslis 'n groot deurbraak vir lede wat daarna beseer is maar Kol. Terblanche het 'n karige £90 ex-gratia betaling gekry. Terwyl hy in Durban distrikskommandant was het hy geslaag om ou militêre geboue op Wentworth te bekom en omskep in polisie-getroude en -enkelkwartiere. So was hy. Hy het altyd gestreef om die lot van sy ondergeskiktes te verbeter. Maar daar is 'n stukkie geskiedenis wat ek glo nog deur die owerhede in sy leeftyd reggestel moet word. Hier verwys ek na die onluste in die Kaap in 1960. Ek haal aan uit die boek "How long will South Africa survive" deur RW Johnson. Johnson skryf o.a. in die hoofstuk "The Sharpville crisis and the defeat of Revolution.” “On the 21st March 1960 a crowd of some 10000 Africans from Sharpeville location gathered in a noisy demonstration, organised by the PAC, against the pass laws. The local detachment of white police panicked and fired into the crowd. When the volleys ceased, 67 Africans lay dead and 186 were injured." Johnston is natuurlik verkeerd. Die polisie moes in selfverdediging skiet maar hy gaan dan aan om uit te wys dat dit beplan was as die begin van 'n rewolusie soos die 1917 rewolusie in Rusland. Ons ouer polisiemanne weet dat daar daarna meer optogte en skietery was – alles daarop gemik om die polisie uit te tart om so die buiteland se hulp te verkry en om die binnelandse swartes tot grootskaalse rewolusie op te rui. Terwyl die parlement in Kaapstad in sessie was in 1960 word die grootste optog in Kaapstad beplan. Die skrywer stel dit so: “In Cape Town, in the biggest demonstration of the disturbances, 100 000 Africans marched to the city centre. The police, unnerved, produced several 19


PAC leaders and the white radical Patrick Duncan1 to address them. They, perhaps oddly, advised the crowd to return to their locations. The crowd, after an initial display of derision, even more extra-ordinarily did what had been suggested. Only with the benefit of hindsight is. It’s possible to see that this represented the passing of the most threatening moment of the disturbances." Kom ons kyk hoe het sake in Kaapstad gelyk op daardie dag. Daar was 100 000 swartes in die hartjie van Kaapstad. Wat sou gebeur het as hulle die blankes begin aanval het? Wat sou gebeur het as hulle motors en geboue aan die brand begin steek? Wat kon die paar honderd polisiemanne doen teen so 'n oorwig in getalle? Hoe gou en in hoe groot getalle kon die Weermag ingryp? Ek glo dat een verkeerde stap van die polisie die massa swartes sou laat oorgaan tot geweld maar die skrywer Johnson sê die gebruik van die skare se leiers om hulle vreedsaam te laat uiteen gaan was 'n groot terugslag vir die betogers en die einde van die beplande rewolusie Kaapstad is van verwoesting gered deur Kol. Terblanche se onderhandelinge met die leier Philip Khosane. Maar dit is nie wat die owerhede destyds gedink het nie. In stede van ‘n aanprysing in magsorders is hy kwalik geneem omdat hy met die leiers onderhandel het. Met sy onderhandelinge het hy nie net Kaapstad gered nie maar die rewolusie se nek gebreek. Dit is die oorwoë mening van die skrywer Johnson wat nie die Polisie en die blankes goedgesind is nie. Ek sou graag nog meer hieroor wou se maar sluit af deur te meld dat I.PS. Terblanche op 5/2/1983 die mooi ouderdom van 80 jaar sal bereik nou 'n mak tier, maar nie 'n gebreekte tier nie. Kommentaar deur Hennie Heymans 1

Seun van ‘n voormalige goewerneur-generaal van die Unie van Suid-Afrika.

20


Bostaande berig is ontleen vanuit die Bondsnuus van 1983 en verskyn op p 8. Dit is onbekend wie die skrywer van die berig is. Vir ‘n geruime tyd is ek besig om navorsing te doen oor sekere legendariese figure van die SA Polisie en ook om opspraakwekkende gebeure waarby die SA Polisie betrokke is, aan te teken. Die geskiedenis van die SA Polisie is in ‘n groot mate ook die geskiedenis van SuidAfrika! Dit alleen, omdat die SA Polisie die primêre gesagsorgaan van die (destydse) Staat was. Op die terrein van inligting en operasies; veral mbt landsveiligheid, misdaadondersoek en -bekamping het die polisie nog altyd sy kant gebring! Kol (afgetree) IPS Terblanche is later deur minister Adriaan Vlok na die ererang van brigadier bevorder! Jong manne luister nie altyd behoorlik na geskiedkundige vertellings en -stories nie! Verskeie vriende en kennisse was ooggetuies tydens die aanval op maj Terblanche en sy manne. So bv luit-kol AJ “At” de Villiers – sy bynaam in die polisie was Jerseybul. Eendag as jong seun, luister ek hoe hy die hele storie van Witsieshoek vir my Vader vertel het! Later toe Oom At oud was, kon hy glad nie meer die feite onthou nie! Ek was destyds ‘n kollega van kaptein HS Visser te veiligheidshoofkantoor – hy was ook daardie noodlottige dag ook daar - ek het nooit die gebeure wat hy vertel het oor die aanval te Witsieshoek neergeskryf nie! Majoor Terblanche se epiese tog was die laaste klassieke perdepatrollie na die tweede wêreldoorlog wat in ‘n gewelddadige skermutseling betrokke was! Daarna het die Mag begin met meganisasie. Behalwe majoor (later brigadier) Terblanche kan ek net noem dat luit JP Jonker wat die dag so wreed te Witsieshoek vermoor is, ‘n ervare offisier was. Beide Luitenant Jonker en Oom At was lede van die SAP Brigade tydens die tweede wêreldoorlog. Dit was dus nie jong manne nie, maar ervare en deurwinterde polisiemanne wat aangeval is! Die polisie het 21


soms so ‘n moeilike taak; wat hy altyd taktvol moet verrig omdat sy bekamping hof-gerig is – hy moet altyd probeer om deur die regte prosedure te werk – jare nadat die polisie opgetree in die hitte van die stryd sit mense in leunstoele en kritiseer! Brig Terblanche het baie vermag – ek het altyd gewonder hoe die Wentworth polisiekamp ontstaan het? Hy het die Ongevallekommissaris aangevat en hy het die situasie te Kaapstad met takt hanteer – politici moet net die “wat” bepaal – die man op die grond weet gewoonlik “hoe” om sy taak te vervul! In my argief het ek die volgende foto’s van brig Terblanche gekry:

[In die eerste ry sit speurder-konstabel Daantjie Bester – later ‘n generaal en hoof van die speurdiens.]

22


23


The Frontier Mounted and Armed Police – Fred Hart EARLY DAYS IN THE FRONTIER MOUNTED POLICE - THE NONGQAI - SEPTEMBER, 1936 Veteran Member Looks Back Over 60 Years When East London Was Mostly Sand Heaps ANNUAL REUNION The annual reception of the Frontier Armed and Mounted Police, which took place last month, is of special interest to a veteran of 84, Mr Fred Hart, who has stirring and interesting recollections of the corps and the early days. Born in Essex, England, in 1853, Mr Hart left his position in the Metropolitan Railways and came to South Africa with 16 others to join the FAMP. They arrived by the Walmer Castle in September, 1877, at Cape Town, and Mr Hart remembers that the Policemen there wore top hats and carried walking sticks, and that there were still some residences in Adderley Street. They transhipped into the Stettin and had a rough passage, landing in surf boats at East London, which was then on the other side of the river, the present town then being known as Panmure, and what is now the market square was a collection of sand heaps. From there they were taken by wagon to Fort Murray. After he had done a little police work, the Galeka war broke out, then the Gaika war, and later the Basuto war and the Morosi Mountain campaign, in all of which Mr Hart participated. Later the FAMP became the CMR. Mr Hart became a trader in Basutoland for 15 years, during which he visited the Rand, when it consisted only of Jeppe’s and Ferreira’s camps, a few tents and one or two tin shanties.

24


NEVER WENT BACK. After the South African War Mr Hart went to Ermelo and Germiston, and he has been living in retirement in Bedford Park, Johannesburg, for a number of years. Although it is nearly 60 years since Mr Hart came to South Africa he has never been back to England. He confesses to a feeling that "he would like to go over and take a peep at the old place." When he left England there was no electric light. Cleopatra's Needle had just arrived, and the trees had just been planted on the Embankment in London. There was gas but the majority of people useded candles and the first benzolene lamp had just come in. Here is Mr Hart’s own story of the early days when he came out to join the FAMP: The annual reunion in Johannesburg of the existing members of the Frontier Armed and Mounted Police (he says) will bring back pleasant memories of that fine old corps to the few survivors. So little appears to be known of this old frontier force by the present generation that it may be of some interest to revive a few particulars and some impressions. The Force existed under different names (mostly CMR), for about 150 years, and was considered "the most famous mounted corps in the Empire outside the British Army." About the middle of the 1870's a paragraph in a London newspaper pointed out that the "sons of broken-down gentlemen, who preferred a sword to a pen, and a charger to an office stool could obtain a life of interest and adventure on the frontiers of South Africa by joining the FAMP of the Cape Colony." This and other similar notices led to a big rush of the right stamp of young man to the Agent-General's office in London, and several hundreds were enlisted and sent out in parties of about 30. 25


GENTLEMEN’S CORPS The "gentlemen's corps," we were called (often in derision) and we generally lived up to that name. The advent of these healthy, fit, educated young fellows had results which were perhaps not quite expected by the then Cape Government, as when the men had finished their service (three years) they drifted into all the Government services and invariably proved themselves good officials. Among them we can include a Cabinet Minister, three Generals, three Knights, a number of Magistrates, in fact, in every Government department, they could be found in good positions. At the moment my memory goes back to Crewe, Sloley, Shervington, Dalgetty, Cantwell, Winslow, Alan Wilson, Goldsworthy, Neylan, Scott, Kennan, Preston among many others. Our uniform was sombre black corduroy, ammunition boots, with laced gaiters, and a peaked cap with a puggaree hanging over the back of the neck. No tents, excepting a patrol tent, which was soon discarded as useless. There was always something missing or torn. Each man was served out with half a tent. The other half would be supplied by whoever one chanced to chum in with at the bivouac. Very shortly after leaving headquarters the tents would disappear and the sky would be the only roof for the man, and the hard ground his mattress. Commissariat - there was none. The men bought their own rations and carried them in their saddlebags. It was a rough, hard, but healthy life. One compares the life of those days with the present luxuriously equipped South African forces. I remember my first impression of a real old Frontier Policeman. We were off-saddled at a junction of roads between Komgha and Kei Drift, 26


where we awaited the arrival of No. 5 Troop. From there we were going on patrol to Impetu, near the Kei mouth. THE WANDERER The man I have in my mind arrived alone, also to join up with No.5 Troop. He had travelled over 100 miles. He was seen leading a pony zigzagging through the mimosa thick in those parts. On arrival he presented a comical sight. On the pommel of his saddle was a pile of blankets, etc., and only his head and shoulders appeared above these. He had grown whiskers, which were very much untrimmed, and his face reminded me of a Jack-in-the-box I owned as a small boy. It only required him to be dragging a "life along by the hail', to complete the picture of a real ancient. The paraphernalia on those two ponies was amazing. A tin pannikin was looped up under the horse's throat and patrol tin, gridiron, fry-pan, three-legged pot and all sorts of useful odds and ends were hanging about. Of course this was not the everyday equipment of a Policeman on duty. This man was shifting camp. He arrived with a friendly grin, but would not enter our camp. His reason, he said, was that he wanted to be off drill as long as possible. He was still on the road and on his own. While I was wondering how he would disentangle himself from his pile, he threw his feet into the air, and alighted easily. Quite a circus stunt! He refused our offer to help him unload, saying we would mix things up, and make repacking difficult. In an astonishing short time he had fixed things to his liking gathered some sticks and proceeded to light his fire, using a tinder box. We offered him matches - the old sulphur sort, usually damp and useless. He lit his fire and proceeded to knead bread 27


on the back of his macintosh2. We came to his rescue with some real baker’s bread, which we had bought in Komgha. He said it was cake to him. He had not tasted white bread for months. Cookies from unleavened dough, baked in the ashes had been his lot. Indigestion was unknown on the veld. We were a healthy skinny lot, nothing on our bones but skin and muscle. A SORRY SIGHT No.5 Troop turned up later in the day. They were an eye-opener to us. All had whiskers. No two were dressed alike. Nearly every man had a spare pony and a native servant. Among No. 5 Troop there were a good few Germans, mostly sons of settlers from the old German Legion, and good comrades we always found them. At this time the nominal strength of the FAMP was 1,200, scattered in small parties from Kenhardt in the west to Kokstad in the East and as far south as Peddie. There was no drill then after leaving headquarters and very little discipline, but the Force kept order on the frontier in a satisfactory way. This scattered condition handicapped the corps when the Galeka war broke out, but we were soon to be re-established as the CMR with drill, discipline, and good commissariat and as a new CMR to whose fame there is little to add. Nongqai 193609723-724 The FMAP – Moose van Rensburg – Ft Beaufort Museum Moose is the curator of the Museum at Ft Beaufort. One day we were talking and he gave me the following notes – the author thereof is unknown: ARMED AND MOUNTED POLICE

2

Reënjas – Rain Coat.

28


The War of 1850-1853 had begun disastrously for the Cape Colonists. To add to the difficulties of the situation, the Orange River Farmers were in revolt, and the Basuto War had started in 1851, besides a few British soldiers, the only regular levies on the Eastern Cape Border were native troops. The farmers and settlers were armed, and ready to defend their lives and property as best as they could, but suffered from a lack of organisation. In 1852 authority was given for the formation of the ARMED AND MOUNTED POLICE, forces from the Border Districts of Albany, Uitenhage, Somerset, Cradock, Albert, Victoria and Fort Beaufort. Each force had its separate Command, and this beginning of the organisation proved to be a great value in stamping out rebellion in the area. In 1852 at the end of the war, it was thought unnecessary to continue the service of Uitenhage, Somerset, Cradock, and Albert, but Albany, Fort Beaufort and the two Victoria detachments were retained on a permanent footing. British Kxffrxria, north of the Amotola Mountains was settled with military colonists and annexed to the Cape Colony. The Fort Beaufort detachment commanding officer was Commandant Wynne. In 1853 Queenstown was founded and the Victoria Detachment of police was transferred there as a garrison. Two years later of the first acts a responsible Cape Assembly (Act no. 3 of 1855) merged Albany, Fort Beaufort and the two Victoria detachments of police into one corps the FRONTIER ARMED AND MOUNTED POLICE. FRONTIER ARMED AND MOUNTED POLICE. The Commando of this corps was Captain Walter Currie, who had commander the ALBANY POLICE since its formation, he had distinguished himself in two wars preceding this. Under his command he had four inspectors, twelve sub-inspectors and approximately five hundred NCO's and men. They were armed with double-barrelled 29


percussion guns one barrel rifled and the other barrel smooth, revolvers and Bowie knives, arms and saddles were provided by the men, they had to pay twelve pound ten shillings for their guns and seven pound ten shilling for their revolvers. The men enlisted for three years. In 1857 after the Crimean War the German Legion and individual German Agriculturists were settled on unoccupied land in British Kxffrxria, and many of these men proved valuable recruits for the FAMP. When Transkei was placed under British Administration, a strong troop of FAMP under Inspector Bowker, with Major Gawlers of the "Kxffxr Levy" was left as a permanent garrison when the rest of the troops were withdrawn. With the advent of Sir Philip Wodehouse as Governor in 1861, changes in native affairs necessitated the employment of the FAMP. The undefined right of the Griqua Chieftain, Adam Kok, over white inhabitants in his territory had caused considerable trouble in the south of the Orange Free State. It was therefore decided to remove him and his tribe from that district and to transplant them to the north east Cape Colony in the sparsely populated no man's land on the border of Basutoland (now Lesotho) and Natal. Sir Walter Currie was ordered to supervise the migration and relocation of the Griquas to the new territory, henceforth known as Griqualand West, with a large force of the FAMP. When it became possible to annex British Kxffrxria to the Cape Colony. All changes naturally caused some unrest in the Transkei, where it was thought prudent to concentrate the FAMP in 1864. In the following three years they were occupied with patrol work. 1868 and 1869 were busy years for the police. In 1868 Sir Philip Wodehouse intervened in the fourth Basuto War, which the Free State Boers were carrying on against Moshesh. After the peace of Aliwal North troops under Inspector Bowker, was left as a permanent police force for Basutoland.

30


In 1869 two troops under Sir Walter Currie were hurried off to the west of the colony to suppress some Koranna marauders ensconced in the difficult fastness of the Lower Orange. In the same year the discovery of diamonds in the neighbourhood of Kimberly led to a dispute between the Cape Colony and the Orange Free State Government as to the ownership of the land. Before the point had been decided there was considerable lawlessness in the district, necessitating the presence of the whole of the FAMP at Hopetown to keep order amongst the miners, and to watch the Orange Free State border. In 1873 the police again found work on the Eastern border. Langalibalele, chief of the Hlubi tribe which had been driven out of Natal by the Zulu, rose against the government3 and being defeated across the border. The FAMP was consistently kept occupied during the remained of its existence by the natives in the east of the Colony. In 1875 the police were employed in carrying out the annexation of Tembu Chief Ganganlizwe's territory north of the Transkei, with the district of Elliot, Engcobo, Umtata and Maganduli being proclaimed under British Protection. In 1876 they had the same duty to perform in Griqualand East. During these years several important changes had taken place in the internal structure of the police. In 1870 Sir Walter Currie had retired from service and died two years later at the age of filthy three. He had been commander, first of Albany detachment and then of the united police, since 1852. He was more than anyone else, was responsible for the tradition of soldierly conduct in war and tactful in police work, for which the corps had always been distinguished, in peacetime. His successor was JH Bowker one of the original Inspectors appointed in 1855, who had since 1868, been acting as agent in Basutoland. In 1877 Commandant Bowker resigned and was replaced by CD Griffith, who commanded the second detachment of Victoria Police in 1852. After the 3

In response to this threat the Natal Mounted Police was established during 1874 – HBH.

31


ninth Frontier War he returned to his old post of Agent in Basutoland. He was succeeded by his second in command, Lieutenant- Colonel H Garrett Moore4, VC, of the 88th Regiment. In 1869 the government issued arms as well ammunition but officers and men still had to provide uniforms, equipment and horses for themselves. In 1870 the HQ of the police was removed from Grahamstown to King William's Town. Up to 1878 the FAMP had only nominally been a police force. It had always when the occasion arose, been called upon for purely military duties. In that year the Government decided to reorganise the corps as a regiment of Mounted Rifles and for that purpose, passed an Act no. 9 of 1878, which gave them the title of the CAPE MOUNTED RIFLEMAN familiar known as CMR and their duel function as a police force to preserve peace, prevent crime and as a military for the defence of the Colony. Badges and Uniforms of the FMAP – Hennie Heymans

4

He won the VC in South Africa and is the first recipient of that medal in Colonial South Africa – HBH.

32


Silver NCO arm badge

Cap Badge

33


See Nongqai 1927-10 FMAP – Reunion Dinner – Moose van Rensburg Moose van Rensburg shared the following two menus with us. The first menu is from the Polley’s Hotel, Pretoria and the dinner was held on 2nd of August 1929. This menu is of great cultural-historical value:

Above: This menu dated 1929 has aged with time and has been enhanced on the computer – the present colour is yellow. The present Wachthuis – the national police head quarters are now situated on this site.

34


Here is a photograph of Col Burne the Chairman

The second menu dates from 1941 and the Dinner was held in the Imperial Hotel, Pretoria on the 2nd August 1941:

35


Die Republikeinse Intelligensiediens [RI] – Hennie Heymans Die ANC en PAC is gedurende 1960 onwettig verklaar. Nelson Mandela het toe die ANC 'ondergronds begin bedryf'. Ek redeneer omdat die 36


ANC, PAC en SAKP reeds ondergronds was moes die SA Polisie ook by die stryd aanpas en self 'ondergronds' gaan om hul te beveg; so is RI gebore! Dr HF Verwoerd het generaal John Keevy toestemming verleen vir die stigting van RI. Die eerste bevelvoerder van RI was majoor MCW ‘Mike’ Geldenhuys.5 RI se hoofkantoor was in die “Withuis” in Johannesburg. Genl Geldenhuys het vanaf die “Withuis” al die RI-manne hanteer en beheer. RI het weer onder die direkte bevel van genl HJ van den Bergh, die SA Polisie se veiligheishoof gestaan. RI was toe al ‘n professionele inligtingsdiens. Toe RI oorgeplaas is na die Buro is daar reeds ‘n bewese kundigheid en ‘n vermoë gevestig om klandestien op te tree. Oom Pieter Swanepoel, ‘n tydgenoot van genl Johann Coetzee, vertel vir my hoe moeilik dit was om as lid van die veiligheidstak baie sensitiewe bronne te hanteer. Hy en genl Johann Coetzee was destyds beide speurdersersante en was belas met die ondersoek van die bekende hoogverraadsaak. Hulle het aan die destydse owerhede voorgestel dat die polisie ‘n koverte inligtingsvermoë moes bekom sodat hulle onder dekking kon opereer, met geheime voertuie en vanuit geheime kantore kon opereer. Ou manne vertel daar was ‘n redelike mate van verdraagsaamheid teenoor lede van die ou Special Branch – maar die ou klante wat van veiligheidsbelang was, het al die polisiemanne geken! Dit was nodig om ‘n koverte afdeling te stig. Oom Pieter Swanepoel vertel hy was die hoof van RI in SWA – hy en Ben Burger. So het RI tot stand gekom en in Durban was ook ‘n tak van RI wat onder die vaandel van Pretoria Agencies [PA] geopereer het. Gou het PA die aandag van ons gewone polisiemanne getrek. Die manne by PA het 5

Dit is my voorreg om gereelde skakeling met generaal Geldenhuys te hê en ons is besig om sy rol in

die SA Polisie en in die Buro aan te teken. Hy was op ‘n stadium adj-hoof van die Buro en ook waarnemende sekretaris van die Buro.

37


snags laat gewerk, die ligte het snags laat in die kantore gebrand en daar was baie beweging rondom die plek! Kaptein Johann Coetzee was in bevel en mettertyd het ons die meeste van die manne geïdentifiseer – so het die een offisier van PA se eggenote in die plaaslike apteek gewerk. Die apteker was my vriend. Sy Oupa was kolonel TJ “Burn-the-Bastard” Byrne en gou vertel die apteker een aand oor ‘n bier vir my van die snaakse polisieman. Later het ek kapt Johan Coetzee by die SAP Motorhawe Wentworth ontmoet waar ek vir ‘n rukkie as klerk werksaam was. [Dit was ‘n nadeel dat RI sy motors na die SAP Garage moes bring!] So het ons polisiemanne geweet en later te SAP King’s Rest het ons meer van die manne raakgeloop. Kaptein Johan Coetzee het in Merle Court gewoon en ek het hom dikwels by die Brightonstrand se swembad ontmoet en hy het altyd vriendelik gesels. Eendag tydens patrollie, naby Merle Court, het ek genl HJ van den Bergh in ‘n motor gesien op die h/v Marinerylaan en Airlieweg. Ek het my stasiebevelvoerder daarvan verwittig. Van Standerd sewe tot matriek was ek en dr Donald Campbell goeie vriende en het ons baie avonture saam meegemaak. Sy Vader was die DK van Durban-Sentraal. Op ‘n dag word sy Vader na Pretoria verplaas en Donald vertel my Pa gaan na “veiligheid”. Later is kolonel RJF Campbell na Taiwan waar hy Suid-Afrika se eerste konsul-generaal aldaar geword het. Donald het in Taiwan besoek afgelê. Later is sy Vader terugverplaas na Pretoria en het hy kwartiermeester geword. So het ons gewone polisiemanne van ‘veiligheid’ geweet maar deur my ‘kontakte’ het ook ek geweet daar was een of ander geheimediens in SuidAfrika. Spoke was die woord wat in die verband genoem is.

Hierdie

geheimediens was niks anders as RI nie. Die Loginov- en die Glazer-sake is persoonlik deur genl Mike Geldenhuys hanteer toe hy by RI in Johannesburg werksaam was. Toe die Buro gestig is, is daar reeds ‘n goeie fondament gelê afgesien van 38


kritiek deur ander kundige lede uit die inligtingsgemeenskap. Genl Geldenhuys vertel dat genl Keevy ‘n groot belangstelling in RI openbaar het en het dikwels daar heimlik besoek afgelê het. Nasionale Intelligensiediens – Hennie Heymans Sun Tzu skryf baie jare gelede dat ‘inligting’ nie van die gode afgebid kan word nie! Daar is slegs drie bronne van inligting: overte-, koverteen tegniese bronne – uit hierdie mengelmoes en warboel van mense (en hul instrumente) wat om verskillende redes inligting verstrek, moet die inligtingsorganisasies hul bronne optimaal aanwend om inligting te bekom, evalueer en optree. Veral die ondergrondse stryd - hier ter plaatse en in die buiteland - het daartoe gelei dat die Buro vir Staatsveiligheid, Departement van Nasionale Veiligheid en uiteindelik NI gestig is. Daar moes 'n organisasie soos NI wees wat nie aan die SDK se reëls en regulasies onderworpe is nie. (Ongewone en buitengewone instansies soos NI het ander behoeftes as die res van die staatsdiens.) Die Nasionale Intelligensiediens het op 1 Mei 1969 as die Buro vir Staatsveiligheid die lig gesien. Die grondslag vir die Buro – soos ons polisiemanne dit genoem het - is deur die Suid-Afrikaanse Polisie se koverte inligtingsinsamelingsafdeling, die Republikeinse Intelligensiediens (RI) gelê. Die kritici en ‘n vyandige pers het gou na die Buro as “BOSS” verwys. Die Engelse benaming was Bureau for State Security – BfSS. Die Buro het tot stand gekom agv sekere behoeftes wat die regering gehad het. Die polisie en die weermag was nie vir hierdie taak opgelei nie. Kundiges veral in die politiek en staatsleer het die Buro gou versterk! Dit is mos duidelik dat die Afdeling Militêre Inligting homself bemoei met militêre inligting vir oorlogvoering en strategiese beplanning edm 39


want in die finale analise is die weermag en die militêre industriële kompleks verantwoordelik om die integriteit en soewereiniteit van die land te waarborg. Die weermag moet ook sy eie departemente geheime beskerm en darem verrig hy ook teeninligtingsfunksies. Net die weermag kan militêre inligting vertolk – polisiemanne en siviele inligtingsmanne kan dit nie doen nie! Die polisie is onder meer verantwoordelik vir ondersoek van misdaad, versekering van landsveiligheid, vir wet en ordehandhawing. Die polisie werk uit die aard van die saak met kriminele, saboteurs, terroriste, spioene,

kommuniste,

diewe,

moordenaars, inbrekers,

vervalsers en talle ander tipes van mense. Daarom stel die polisie in die bewegings van mense belang, ook wat hulle buite die landgrense doen en beplan ten einde binnelandse veiligheid te verseker. Diegene wat nie tydens gevegte met die polisie doodgeskiet word nie, word gearresteer en word voor die hof gebring met feite wat die bewerings teen die aangeklaagde staaf. Polisie-inligting het ook te make met optrede (operasies) of om sekere planne van sekere mense in die wiele te ry en om daardie samesweerders en kriminele voor die hof te daag of om administratiefregtelik teen sekere op te tree bv inperkingsbevele, weiering van reisgeriewe edm. Alhoewel die polisie met politieke inligting werk en optredes beplan werk die polisie nie met bona fide politieke inligting nie, ook nie met klerikale of vakbone se inligting nie - maar met subversiewe politieke inligting – tog kom daar gewone politieke inligting tot die polisie se kennis. [Die polisie is ook verkeerdelik gebruik om op sekere akademici en ook bv op Afrikaners se verregse bedrywighede te spioeneer. So ook is die polisie ook in ‘n beperkte mate teen die HNP en wyle mnr Jaap Marais ingespan.]

40


Politieke ondermyning veral in Afrikanerpolitiek het beslis nie by die polisie tuisgehoort nie maar eerder by ‘n siviele inligtingsorganisasie sonder enige uitvoerende magte. Die voormalige NI het hoofsaaklik op ekonomiese-, staatkundige-, maatskaplike - en veiligheidsinligting gefokus, wat 'n bedreiging vir die veiligheid van die RSA ingehou het. NI was in staat om akademici, ekonome, sielkundiges, geestelikes, tegnici, taalkundiges of wie ook al nodig was, te werf en goed te besoldig. (Op my personeel was ‘n jong sersant met ‘n MA-graad in staatsleer. Hy het in kommunisme gespesialiseer. Ons kon op die aarde niks vir die man doen nie! Hy moes maar doodeenvoudig jare wag om ‘n offisier te word. Ek het so gewens die SAW of NI kon hom werf en hom dan weer aan die SAP sekondeer! Daar was eenvoudig nie ruimte vir sy bevordering nie, behalwe deur die voorgeskrewe regulasies.) NI was ook oorhoofs verantwoordelik vir die Nasionale Inligtingswaardering en die Nasionale Breigingsontleding wat in oorleg met die SA Inligtingsgemeenskap en die SSVR se TNV opgestel is. NI was ook verantwoordelik vir koverte buitelandse inligtinginsameling en skakeling met plaaslike verteenwoordigers van die Internasionale Inligtingsgemeenskap. Dit is ook die sentrale inligtingsorgaan se funksie om die president in te lig en hoe beter tegnologie ontwikkel hoe moeiliker is dit die taak van die voorligter om die president betyds voor te lig. (Dink bv terwyl die bomme in Jerusalem neer val is CNN besig om dit in regte tyd wêreldwyd te reklameer. CNN en andere het vandag reeds ‘n voorsprong, maar die waarde van die voorligter lê juis op die gebied van vertolking en evaluasie – die wie, wat, waarom, hoe en dies meer word deur die voorligter gegee. ‘n Goeie inligtingsdiens sal natuurlik die president reeds voor die aanval inlig dat sulke dade beplan word!)

41


NI was ook verantwoordelik vir fisiese sekerheid in die staatsopset en in die algemeen belas met teenspioenasie. Ook

was

NI

verantwoordelik

vir

die

Sekretariaat

van

die

Staatsveiligheidsraad en vir die kostes wat daarmee gepaard gegaan het! Generaals van die SAW was natuurlik almal die Sekretaris van die Sekretariaat van die Staatsveiligheidsraad. (Daar was ‘n notulerende sekretaris van die SVR.) Nadat RI na die Buro oorgeplaas is, het die Veiligheidstak ‘n nuwe koverte eenheid nl “Seksie 4” gehad. Heraldiek: Nasionale Intelligensie – Louis Lubbe Eendag sit Louis Lubbe en ek met Oom Pieter Swanepoel, wat by NI afgetree het, gesels. Ons praat oor Oom Pieter se boek Really Inside Boss. Op die voorblad pryk die kenteken van NI. Louis Lubbe merk toe op dat sy broer, Petrus (“Peet”), verantwoordelik was vir die ontwerp van NI se kenteken. Tydens die Desember-vakansie kom Louis kuier en bring van die sketse saam wat sy broer ontwerp het:

Verspieders en “land van So gaan die kenteken lyk!

melk en heuning”. Numeri 13: 23

42


1 Samuel 29: 9 – 11 Dawid en slapende Saul Scientia Munit – deur

– kruik en spies

kennis beveiliging ens. Pouveer

Hulp van Sokkies van Tonder.

Nasionale Intelligensie: Kenteken en Vlag – Hennie Heymans

Wapen van Nasionale Intelligensie

Vlag van Nasionale Intelligensie

Die wapen van die Nasionale Intelligensiediens Die wapen is ontwerp as ‘n departementele wapen en die leeumotief op die helm is ‘n oorkoepelende embleem wat op alle departementele 43


wapens gebruik word, elke keer gedifferensieer met ‘n ander simbool onder sy poot. Vir die skild is onder andere van ‘n wolfshaak (veemteken) gebruik gemaak. Dit wil sê ‘n regsimbool wat deur sy vorm maklik in ‘n boom gekap kon word ter afskrikking van rondtrekkende en stropende huurbendes. Die verbyganger wis dan dat hy op sy hoede moes wees aangesien hy hom in die sg 'veemregggebied' bevind het. (Duits: Femogeheime geregshof). As jaggereedskap is die haak oorspronklik in ‘n boom geslaan en ‘n stuk vleis is daarin gesteek. Wanneer ‘n wolf nou na die vleis spring, was die kans groot, dat hy met sy kaak in die wolfskaak (ook

genoem

wolfsangel)

sou

bly

hang.

Aldus

het

dit

‘n

waarskuwingsteken geword teen sowel wolwe as ‘n teken van die veemreg. Die idee van geheime kennis kan ook voorgestel word deur middel van we drie pouvere. Pouvere woord in die heraldiek beskrywe as ‘geoog' van wee die helderkleurige kolle daarop. In samehang met die wolfshaakmotief verkondig die samegestelde embleem dus op ‘n bedekte wyse: Wees gewaarsku, geheime oë is op jou gerig. Dit is ook ‘n vergestalting van die Wapenspreuk: ‘Kennis beveilig’. As die simboliek verder uitgebou wil word kan daarin ook die drieledige funksie van die Nasionale Intelligensiediens gesien word: Insameling van inligting, die verwerking en evaluasie daarvan, en die beskikbaarstelling daarvan aan hoër gesag, Die vlag van die Intelligensiediens Blou en wit is simbolies van donker en lig: van die bekende en die onbekende. Die aanwending van die Wit en Blou op die vlag kan geïnterpreteer word as simbolies van ‘n pad van lig die donkerte in of ‘n blik in die onbekende van die toekoms; vergelykbaar met die eie aard van die werksaamhede van die Diens, om die toekoms te probeer 44


voorspel. Dit dui ook op ‘n doelgerigte beweging voorwaarts. Die vlag ig by wyse van ‘n kennisgewing in die staatskoerant van 26 September 1986 aangekondig en, op grond daarvan dat geen besware of Kommentaar ontvang is nie, geregistreer en in die staatskoerant van 3 Januarie 1987 amptelik goedgekeur. Ander kentekens van NI:

Binnelandse Insameling

Teenintelligensie Buitelandse Insameling

Tegnologie

Navorsing

Korporatiewe hulpbronne

Bron: Nasionale Intelligensiediens 25 jaar, Amptelik, 1994, Pretoria. Nota: Die SVR en die SSVR het sy eie kenteken gehad. Die Handelstak van die Suid-Afrikaanse Polisie – genl-maj Martin Nel Die Handelstak van die Suid-Afrikaanse Polisie is een van daardie keurkorpse in die Mag. Deur die jare het ek goeie vriende in daardie afdeling gehad. Genl Martin Nel het op versoek die volgende lys van bevelvoerder van die Handelstak saamgestel: HANDELSTAK HOOFDE: 45


POST JANUARIE 1969 TOT ?? (1992??) NR JAAR POSBEKLEËR 1

1969

Brig AP (Alwyn) Burger

2

1970

Kol JF (Jan) Kleinhaus

3

1973

Kol PS (Shorty) van Zyl

4

1978

Kol TH (Theo) Scherman

5

1982

Brig I (Sakkie) van der Vyver

6.

1985

Brig FMA (Frans) Steenkamp

7

1985

Brig JA (Nollie) Hulme

8

1991

Brig MJ (Martin) Nel

9

1994

Brig MJ (Manie) Schoeman

10

1997

Asst Komm LJ (Louis) Estherhuizen

11

1998

Asst Komm J (Johan) Ackermann

12

??

Asst Komm JW (Hans) Meiring

• Ons sal met graagte foto’s van hierdie offisiere ontvang. Die Kwartiermeester van die Suid-Afrikaanse Polisie Hier volg ‘n onvolledige lys tov die kwartiermeesters van die SuidAfrikaanse Polisie. [Op een stadium tydens die Erasmus-bewind het elke senior posbekleër ‘-generaal’ as agtervoegsel gehad – so was daar ‘n speurder-generaal. Die kwartiermeester was toe bekend as die kwartiermeester-generaal.] Vandag staan hierdie afdeling as “logistiek” bekend. Naas finansiële administrasie is die kwartiermeester seker een van die belangrikste afdelings in die ou Mag gewees. Veldmaarskalk Erwin 46


Rommel kon goed veg, veral in Noord-Afrika, maar hy het een swakheid gehad – logistiek! Rommel het later ongeveer 80 – 90 % van sy brandstof gebruik om voorraad mee aan te ry wat hom met ‘n skamele 10 – 20 % brandstof oorgelaat het om mee te veg! 6 Die Kwartiermeester het ‘n baie belangrike funksie vervul. Hy was die kommissaris se senior stafoffisier wat betref voorraad en was die voorlaaste rekenpligtige voor die kommissaris in die Mag. Ons het baie tyd bestee aan inspeksies en kontrole ens. Die Kwartiermeester het ons soms “vrot ge-‘query’” – maar al hierdie rompslomp het gehelp om die kommissaris en die polisie ‘n goeie ouditverslag te gee! Polisiestasies is vier maal per jaar formeel geïnspekteer. Alles moes reg wees; van persoonlike uitrusting, van kamerinventarisse tot voertuie se bande en die selle se komberse is nagegaan! Hier volg ‘n onvolledige lys van al die SA Polisie se kwartiermeesters van 1913. Dit moet onthou word dat die ZAP en die UVM aanvanklik van dieselfde kwartiermeester gebruik gemaak het. Op 1 April 1918 het die ZA Polisie ‘n eie kwartiermeester gekry. Twee kwartiermeesters het later baie hoë poste beklee – genl Keevy het kommissaris geword terwyl luit-genl JG le Roux Stemmet, na genl JV van der Merwe se aftrede, vir die laaste ruk die SA Polisie se “kommissaris” in die oorgangstydperk was. Dit was nadat genl George Fivaz as nasionale kommissaris van die SAP-diens aangestel is en hulle besig was om die verskillende polisieagentskappe te amalgameer. Date

Name

REF

19130401

Harvey, FG Lieut-Col7

SAPS

-

Museum8

6

Lees: Supplying War – Martin Creveld.

7

Lt-Col Harvey serves as QM for the UDF and the SAP. An officer of the UDF. Marlene Swanepoel – 20101208.

8

47


19180331 SAP Quartermaster 19180401- Lloyd, HN Capt9

Servamus 19970148;10

19270000

SAPS Museum11 1928 -

Oldridge, AE Lt-Col (At his retirement Capt Nongqai

1931

FW Cooper was 2i/c)

193105373

19310000

Cooper, FW Major12

SAPS

-

Museum13

19450000 19451200

Coetzee, MP Lt-Col

SAPS

Museum14

19490131 19490201

Keevy, JM Lt-Col

SAPS

Museum15

19611100 19611201

Du Preez, MD Brig

SAPS Museum16

– 19630000

1 April 1918 an own QM for SAP. Photo taken from Servamus 19970148 11 Marlene Swanepoel – 20101208. 12 Later Brig FW Cooper, DSO – SAP Brigade. 13 Marlene Swanepoel – 20101208. 14 Marlene Swanepoel – 20101208. 15 Marlene Swanepoel – 20101208. 16 Marlene Swanepoel – 20101208. 9

10

48


19630000

PHS Henning PHS, Maj-Gen

SAPS Museum17

19680100 19680000

Du Plooy, J Brig

SAPS

00000000

Museum18

Terblanche, LA Brig

SAPS Museum19

19710831 19710901

Campbell, RJF Brig

SAPS

Museum20

19720700 19701017

Kol P Kruger word ingesweer – Meganise

Sarp 1970-11-

Ingenieur21

04 Sarp 1970-1153

19720800

Van Onselen, CM Brig

SAPS

Museum22

???????? 19760000

De W Crafford, CP Brig

of

SAPS Museum23

17

Marlene Swanepoel – 20101208. Marlene Swanepoel – 20101208. 19 Marlene Swanepoel – 20101208. 20 Marlene Swanepoel – 20101208. 21 Hy speel groot rol in die ontwikkeling van die Casspir saam met dr V Joint. 22 Marlene Swanepoel – 20101208. 23 Marlene Swanepoel – 20101208. 18

49


19790900 19791000

Engelbrecht, CJ Maj-Gen

SAPS Museum24

???????? 19860000

Reynecke, Frik Maj-Gen

SAPS Museum25

??????? ??????

Coetzee, JC ‘Jan’ genl-maj (8 maande) 26 Stemmet, JG le R Brig, Maj-Gen SAP Logistic – SAP-Logistiek

198904001 Stemmet, JG le R Maj-Gen & Lt-Gen27 Coetzee, I Lt-gen28 Westraat, HJJ Maj-Gen SAPD Logistic – SAPD-Logistiek Westraat, HJJ Div Com29 Hasses, Colin Ass-Com30 Hlela, Hamilton Div Com – Lt-Gen

1931 Quartermaster: Retirement of Col AE Oldridge Retirement Lt-Col AE Oldridge - THE NONGQAI - MAY 1931:373 – 374 24

Marlene Swanepoel – 20101208. Marlene Swanepoel – 20101208. 26 JG le R Stemmet - 20101224 27 JG le R Stemmet - 20101224 28 JG le R Stemmet - 20101224 29 JG le R Stemmet - 20101224 30 JG le R Stemmet - 20101224 25

50


CLOSING SCENES OF HIS OFFICIAL CAREER FAREWELL FUNCTIONS

THE S.A. POLICE LOST A MUCHVALUED

Quartermaster

with

the

retirement of Lt-Col AE OIdridge on the 30th April. The farewell function was an Officers' dinner and dance at the Central Barracks, Pretoria, on this date, when LtCol Whelehan, in proposing the health of Col and Mrs Oldridge, referred to the long and honourable service rendered by the former in various parts of the Union, but more particularly to his service as Quartermaster of the Force for the past three years. At the outset he said how sorry he was that, owing to Parliamentary duties, Col IP de Villiers, Commissioner of Police, had been unable to attend. Continuing, Col Whelehan said he was sure that the whole of the Force regretted the loss of their Quartermaster, who had done all that he could for everyone. He trusted that Col and Mrs Oldridge would thoroughly enjoy their forthcoming trip to Europe, and would return in the near future to settle in this country. Col Sir Theo Truter, late Commissioner of Police, also spoke, remarking that he himself had selected Col OIdridge for the appointment of Quartermaster, and that he knew very well, when doing so, that Col Oldridge was the man for the job.

51


Felicitous speeches were also made by Col Godley and Major Mathews, who stated that all the outside Deputy Commissioners and District Commandants were truly sorry to part with Col OIdridge. Col Whelehan then presented to Col Oldridge a wallet of notes from his fellow-officers, and wished Mrs Oldridge and, the Colonel a very bright and prosperous future. Col Oldridge, in reply, stated that, when called on to reply to the Mayor's toast at Capetown on the return of the Police from the Rand Strike in 1922, he thought it the most arduous task of his whole thirty years' service, but that on the present occasion he found it far harder. He was bidding official farewell to the Force in which he had spent his adult lifetime and breaking touch with officers with whom he had been associated during most of that period. He trusted, however, that although no longer one of them, he would still have a lot to do with them, as he hoped to be a successful competitor for a lot of the business done with the Force in certain lines of their requirements. He appreciated all the kind things that had been said of him, although he could not help but tell them that his task had been made more pleasant and easy by the thoroughly efficient staff under his control and by the spirit of good-fellowship existing between outside districts and his Department. He proposed taking Mrs Oldridge on a trip to Europe, and they would return in three or four months' time to settle down in the country where the two of them had spent so many happy years. Amongst those present were Col and Mrs Whelehan, Col Sir Theo and Lady Truter, Col and Mrs Oldridge, Col Godley and Miss Archer, Mrs. Lewis, Col Woon, Col and Mrs Lendrum, Col, Mrs and Miss Cilliers, Col and Mrs Loftus, Mr

and Mrs

Lydall, Major, Mrs and Miss

Mathews, Major, Mrs and Miss Byrne31, Major and Mrs Morton, Dr and Mrs Caldwell, Capt. and Mrs Long, Capt, Mrs and Miss Jerome, Capt, 31

Aka “Byrne-the-Bastard�. He grew to a very old ripe old age. He was very proud of his nick name!

52


Mrs and Miss Stanbridge, Mrs JP Coetzee, Capt Kunhardt, Capt Bryant, Capt and Mrs Cooper, Lieut and Mrs Verster,32 Lieut and Mrs Whittet, Lieut and Mrs Grobbelaar, Capt and Mrs Palmer, Lieut Walters, Lieut and Mrs Wheeler, Lieut and Mrs Moss, Mr and Mrs Homfray,33 Lieut Nicholl and Lieut Kruger.34 Earlier in the day Col Oldridge was met by his staff and presented with a farewell gift from them as a mark of their appreciation of the interest he had always taken in their welfare. Lt-Col AE Oldridge, Quartermaster, S.A. Police, was born in 1880 at St Helier, Jersey, Channel Islands, and: Joined the Rural Police, Capetown, in 1902. Supernumerary Sub-Inspector,35 Capetown,1902; Chief Constable, Jansenville, 1902; Chief Constable, Prieska, 1903; Chief Constable, Victoria West, 1904. Transferred to South African Police, 1st April, 1913. Sub-Inspector, Laingsburg, 1913; Acting District Commandant, Vryburg, 1914; Acting District Commandant, Kuruman, 1915; Acting District Commandant, Laingsburg, 1915. Promoted Inspector, 1-11-19; District Commandant, Paarl, 1919; District Commandant, Wynberg, 1925. Appointed Quartermaster, Headquarters, Pretoria, 1928; Senior Inspector,36 Quartermaster, 1928; Divisional Inspector,37 Quartermaster, 1929; Deputy Commissioner, Quartermaster, Headquarters, Pretoria, 1930. Medals 32

The Father of Lt-Gen HV Verster. Editor: The Nongqai. 34 See his obituary in this issue. 35 This rank is unknown. 36 This rank is unknown. 37 This rank is unknown. 33

53


1899-1902 Queen's and King's. Mrs Oldridge At the Country Club, Pretoria, on the 22nd April, Mrs Oldridge was farewelled by the wives of Officers of the SA Police. Mrs Whelehan presided, in the unavoidable absence of Mrs IP de Villiers, who was with the Commissioner at Capetown, and was assisted by Mrs Lendrum. The function took the form of an eleven o'clock tea at which Mrs Whelehan made a charming speech (her very first) in presenting a handsome Morocco handbag to Mrs Oldridge, who suitably responded. The following ladies were also present: Lady Truter, Mesdames Lewis, Lendrum, Lydall, Loftus, Byrne, Morton, Mathews, Stanbridge, Cooper, Verster, Moss, Grobbelaar, Palmer, Walters, Caldwell and Homfray. : THE S.A. POLICE QUARTERMASTER'S STAFF

On the Occasion of the Retirement of Lt - Col AE Oldridge on the 30th April, 1931 FRONT Row (left to right): 1/Sergts WP Mostert, J Edwards, H Clem Mould38, RH Banaclough and AW Cook, Hd-Const SJ Wilson, Lt Col AE Oldridge, Capt FW Cooper, Hd-Const NW Bates39, 1/Sergts WF Noonan, A Earnshaw, AW Russell and WJ Smith. SECOND Row: 2/Sergt AE Hunter, Consts TL Botha and BCF Joyce, 2/Sergts AG Webb, HB Senekal, F Gage and JJN Hattingh, 1/Sergts J Cornish and CE Petterson, 2/Sergts W Allen, GH Marais and CR Opperman.

38 39

He developed the SAP Camel Saddle. He is appointed Sub-Inspector and 2i/c.

54


THIRD Row: L/Sergt BC Ie Roux, 2/Sergts J Hefferman and HV Hoey, Consts CF Rothman, HJ Slabbert, L Hubach, JR Schoonraad, H Besaans and CE Pexter, L/Sergt F Holden, Consts DJ Scholtz, SD de Kock and J J Wessels. FOURTH Row: 2/Sergt H McDougall, Consts JD Viljoen and EH Venzke, 2/Sergt JJ Roey, Consts JJ vd L Hattingh, JA Pretorius, JH Nel, CEI Christenssen, V Park, NB Burton and FA Schuster. FIFTH Row: Consts RG Orsmond, PT Geldenhuys, AW Ortlepp, TA Louw, PJJ Schoeman, DJ Louw and CH de Beer, 2/Sergt RO Stemmett, Consts. P Burger and JG Mostert. [Photo: Hildick's Studio, Pretoria]

1936: POLICE HORSE WITH A WIRELESS “Sammy," a famous Lancashire Police horse, is to be equipped with a wireless receiving and transmitting set. The set is to be used in traffic control work. The set, including aerial, weighs about six lbs40 and has a two-way range of three miles. "Sammy" will be posted at busy road junctions and receive calls direct from headquarters on his own call sign - GTL 9. If the experiment is a success further similar sets will be used and it is announced that Lancashire's present two-way telephone wireless equipment for cars will also be increased in the near future. Nongqai 193609776

Hd/Const JM "Jimmy" Shee, DCM An impressive military

funeral,

attended by a very large number of mourners, took place at the 'Vest End Cemetery

on

August

18,

when

Hd/Const JM "Jimmy" Shee, DCM, who had been in charge of the Police Remount Camp at Kamfersdam was buried. Hd/Const. Shee's death occurred on August 17 from injuries sustained in a riding accident at the Camp the previous day.

40

About 3 kg.

55


The cortege was nearly a mile long, headed by a large detachment of Police. Not far behind the

coffin

“Duke,"

Mr.

favourite

walked Shee's horse,

saddled, and with his master's boots reversed in the stirrups. At the Cemetery

the

coffin

was draped with the Union Jack, and the Union Flag was borne by former comrades - all Head Constables -past the Guard of Honour. At the conclusion of the Service a Police firing party under Sergt NB Young fired a volley over the grave and the Last Post was sounded by Sergt Bugler P Fouchè and Bugler J Fouchè of the Kimberley Regiment. The chief mourners were the widow and step-son, Mr C Shee, of Port Elizabeth, and the six-year-old son. Lieut Col. G. Lloyd Lister, Deputy Commissioner of Police at Kimberley, Major DD Morton (representing the Commissioner of the South African Police), Major FJ Verster, District Commandant, Kimberley, and Capt WM Osmond were among the Police Officers who attended, and there were representatives of every branch of the civilian community in the city. The pall-bearers were Det/Hd/Consts WJ Markram, S Roberts, C Erasmus and T Jackson and Hd/Consts WS Maplesden and H de Bruyn. The late Hd/Const JM Shee, DCM, was South Africa's most brilliant Police horseman and his tragic death is a tremendous loss to the Force. He was a popular figure at all the Agricultural Shows in the Country. He 56


won the Open Championship at the Rand Show this year in April, and recently secured the South African Championship at the Pretoria Show, riding the horse which subsequently caused his death. Mr Shee had been a horseman for fifty years and a strange coincidence was that his father and brother were both killed in precisely the same manner.41 The late Hd/Const. Shee was one of the 100 men who comprised General Botha's Bodyguard in the S.-W. Africa campaign and he was also one of the men who were chosen to represent the Police at the Coronation of King George. To Mrs Shee and little Jimmy we extend our deepest sympathy. Nongqai 193609775-776 • Duke made such a lovely picture! I could not resist placing this item. Nuus van Verkykerskop “Dit verskaf my groot genot om kortliks iets te verhaal oor bogemelde Pos. Laasgenoemde is 'n "B" Klas Stasie geleë ongeveer 30 myl noordwaarts van Harrismith, met 'n personeel van drie flukse manskappe, naamlik 'n Ondersersant, 'n Konstabel, en natuurlik 'n swartkonstabel, wat dikwels gedurende die winternagte, terwyl op patrollie, lief is om te sê: "Kosaan dis hels koud, ek voel of ek wille vrek." Verder is die pos bevorig met in Periodieke Hof, wat gereeld twee keer 'n maand sit. Dan is daar gewoonlik 'n baie groot ophef; want sake, moenie praat! Dit kom van ooste en weste, jy sien net rybroeke afklim, en. . . . Mnr. die Aanklaer, vandag het ek maar net 20 Paswetsake. 41

Reading through the various Nongqai’s one reads that many a horseman in the police and army died while riding horses.

57


(Veral als dit van die berge is.) Julle kan glo " Van" die Publieke Aanklaer kan prosekweer laat dit bars! Die Magistraat moet dikwyls sê: "Steady, Mr. Prosecutor, I'm miles behind!" Daarmee was ons nie tevrede nie, want werk ken ons en alles moet gou gaan. Ons maak toe applikasie vir 'n ander Magistraat, waarop ons toe een kry wat gekwalifiseer is in snelskrif, en toe gaan alles weer O.K. Miskien is dit van groot belang om mee te deel dat bogemelde pos 'n besonder mooi plek is. Wat die geboue betref, wil ek liewers nie my opinie uitspreek nie. Miskien kon dit slegter gewees het. Maar dit wil ek graag meedeel dat ek meer as een keer saam met Broeder Padda moes gaan baai het. Maar onthou, alles het 'n beginsel en 'n einde: nou word bogemelde pos herbou in die nuutste mode. In 'n paar maande sal dit 'n fraai pos wees. Laasgenoemde is geleë tussen twee taamlik hoë bulte, vanwaar 'n pragtige kloofvormende vlei uitstrek en verdwyn in die verte. In die somer is dit bedek met die digste, mooiste, groen gras. Die wellustige en jong diere wat daarin wei verkondig die ewige prag van die Natuur. Die winter is net die teenoorgestelde. Alles is vaal en kaal, koue, sneeu, en kapok; dit affekteer jou tot in die diepste murg van jou gebeente! Nieteenstaande al die ervarings ens, is ons altyd plesierig. Al kom dit ook hoe moeilik, ons ontvang alles met 'n glimlag. Soos 'n Engelse spreekwoord sê: "It’s very, very smart to carry sorrow with a smile." " After all, friends, our duties first. And then, Hennie Kosie, bring die bottel, Laat ons nou die doppie steek, And everything is O.K. once more. J.D.R.” Nongqai 193609374 Let op die ‘ou’ Afrikaans – Die Afrikaanse vertaling van die Bybel het eers in 1933 die lig gesien. Geplaas met ‘n geringe verandering. 58


Capt MA Kruger – Umtata After a gallant fight against illness Capt MA Kruger passed away late in August. The news caused profound Sorrow throughout the Territories where he was generally respected and popular. Capt Kruger was a favourite among all the men who served under him, and they feel they have lost a splendid officer and a fine gentleman. On the cricketing field he was very well known and always retained his interest in the game. He was an exceptionally good wicket keeper and a good, sound bat. The late Capt Kruger was born in Lady Frere 49 years ago. He joined the Cape Police in 1909 and later transferred to the SAMR. At the outbreak of war, on 22nd August, 1914, he proceeded as Corporal of Signallers with the 5th SAMR to South West Africa and was there until the end of that campaign. In 1916 he went overseas and joined an Imperial unit. He was posted to the OTC and from there was appointed to the Bedfordshires and went overseas with them. In April, 1917, he was captured and remained as a prisoner of war until armistice. He did not take kindly to captivity as he escaped three times but on each occasion was recaptured. He was warned if he made another attempt he would be shot. On one occasion while in the prisoners of war camp he was presumed to be dead and was put in the mortuary. When the burial party arrived the next morning they found him sitting up, and he eventually recovered. After the armistice Lieut Kruger returned to South Africa and rejoined 59


the SAMR as Lieutenant and in 1921 was drafted over to the Police as a Sub-Inspector; he was promoted to Captain in 1928. He was awarded the 1914 and 1915 Stars, the Victory and Service medals and the Coronation medal. Before the cortege left his residence in town for Lady Frere, where the funeral took place, the Mobile Squadron and the Town Police paraded outside where a short service was conducted by Rev W Hall Green and Rev Mr Morran. The troops saluted the coffin as it was placed on the hearse. At Lady Frere over 50 Police paraded for the funeral, which was attended by Capt Pryce in charge of the Umtata contingent. Capt Regnart, District Commandant of Queenstown and Lieut Smith and Col Woon, under whom Capt Kruger had served in Umtata. Full military honours were rendered at the graveside. Three days before he went overseas on active service, Capt and Mrs Kruger were married. Mrs Kruger was one of the first VAD’s in the Union and also went over with the Union Forces and was nursing in France until the war terminated. To Mrs Kruger and family we tender our sincerest Condolences in their bereavement. Nongqai 193609748 SAP Dry Goods Canteen All those who purchase their groceries from the Pretoria Police Dry Goods Canteen will admit that the prices they pay, even with the 21/2 per cent handling charge, are a good deal below those the ordinary citizen has to disburse for the same articles in the local stores. The other day an old member handed in a bill for groceries which were purchased by him from one of our contractors sixteen years ago. Now the cost of living at that time was certainly higher than it is to-day, but you would hardly 60


credit it, though it is a positive fact, that the identical goods which cost ÂŁ8 17s 0d in June, 1920, are now priced at ÂŁ4 4s. 8d in our Dry Goods Canteen. No wonder we have members a far afield as Vryheid on the east and Vryburg on the west, to say nothing of others even more remote. Mr KH Lewis, Financial Adviser, has frequently expressed at Canteen Board meetings his surprise and admiration at the economical manner in which our Institution enables its members to run their household expenses, and if he doesn't know, well, no one does. Nongqai 193609731 1956: The Price of a Haircut

(Op agterkant van een van genl Dillon se koerantberigte!)

61


ZU 1B Calling ... ZU 1B Calling Another Police Amateur Radio Experimental Station THE NONGQAI - SEPTEMBER, 1936 - 750 RADIO TO THE ORDINARY MAN IN THE street spells mystery but in recent years it has developed with such rapid strides that it is fast taking up a place in every home. In fact there are certainly very few people in this sunny land of ours who have not as yet listened in to a radio broadcast. Much of the present popularity as well and the high standard of efficiency reached in our broadcast stations are due to the untiring and consistent experiment of the Amateur Radio Experimenter. It is safe to say that were it not for the amateur, our present era would not have been possession of such a vast and efficient network of radio, telephonic and telegraphic communication channels. What these men have done and are still doing daily for the advancement of radio would take volumes to describe. Radio as a hobby is fascinating and, above all, very instructive, and it is surprising to see what magnificent results can be obtained with rather crude, primitive or simple apparatus. The accompanying photo was taken in the "Shack" (as all the dens or workshops of amateurs are called) of amateur radio ZU1B owned and operated by Const DB van Rensburg of the South African Police at De Aar. This amateur has been an active experimenter since 1924 and has vivid recollections of playing with spark coils and coherers as receiving methods, and has the honour of being the first member of the Police to be a radio experimenter and transmitter long ere the advent of the present Broadcasting stations in South Africa. He started when apparatus was hard to obtain and each article cost a small fortune, and he had to make most of his own parts or components. In 1929, when stationed at Bredasdorp, he constructed a high tension accumulator which, when completed, gave 160 volts, and, with that as a power supply, he managed to span the globe and work other amateurs in four Continents with a power input of just on to four watts - barely sufficient power to light up an ordinary torch bulb. In 1932, whilst stationed in Cape Town, he constructed a portable receiver and transmitter and no doubt many readers of THE NONGQAI will recollect having seen a photo of them in one of the issues during that year when experiments were carried on by him on one of the Police patrol vans in Cape Town.

62


Since those days the station has undergone main changes in both localities and structure. The former being of necessity and the latter being a matter of course, for no amateur who is an experimenter in the true sense of the word can afford to stop in one position if he wishes to keep abreast with the trend of the times.

The photo on this page shows chiefly the transmitting set as it is at present and may be described as consisting of a rack and panel containing the apparatus as set out here below: Bottom rack inscribed ZU1B This is a metal-lined compartment housing all the power transformers, filter chokes, and smoothing condensers as well as the rectifying valves. In this compartment the 220 volt alternating current is transformed to various values from 600 volts to 300

63


volts, then rectified and smoothed so as to provide direct current to the various stages of the transmitter. Second rack This contains the power supply for, and the speech amplifier of the phone transmitter and is operated by a switch in centre and two controls-that of the left being for tone and that on the right for volume. Third rack This contains a complete transmitter operating on 21.3 meters or at a frequency of 14,087 kilocycles per second and is controlled by a quartz crystal of half that frequency. Fourth rack This contains an all band transmitter and is the one mostly in use at the station. It comprises a Type 47 valve as crystal oscillator fed into a type 46 buffer which in turn drives two type 45 valves in parallel in the final radio frequency amplifier with its input rated at twenty watts. On the top of the cabinet is the antenna or aerial coupling network which couples the aerial to the transmitter to be operated, by means of a switch located at the back. To the immediate right of this is the station monitor by which a continuous check is kept [Concluded on page 782] on all transmissions. Immediately behind and partly obscured by the body of the operator is the station receiver which, like all the other parts, is homemade and specially built for amateur communication purposes. A wave change switch enables its operation on any of the amateur bands as well as the Broadcast band.

The cards on the wall represent but a few of the many hundreds of similar cards received from other amateurs with whom direct communication has been held in all parts of the world. The station is operated in both Morse code and telephony and in both the official languages. For many months the operator has kept almost a daily schedule with station ZS4J operated by Det-Sergt Brown of Bloemfontein, and very recently he took part with the latter station in an "All Police" communication with stations owned and operated by Sergt. Barnard of Zululand (ZU5AL) and station ZS5M owned and operated by Det. Somers of Glencoe. Being a member of the Force employed mostly on outside duties, no fixed schedule can be kept, but operation mostly takes place daily at 1.30 p.m. and after 5 p.m. Like most other amateur stations, this one is continually undergoing changes and the owner can never guarantee that any particular part will retain its place in the transmitter for any length of time. In conclusion let me add that the owner is interested in reports of any nature on his transmissions and is willing to answer any technical questions as well as give 64


instruction to any interested person-members of the Force in particular. His chief aim is the advancement of radio science in both reception and transmission, of radio signals and maximum efficiency at minimum input. No letter is ever left unanswered and no question or enquiry is considered too much or too little.

Some Police Stations – ‘n Paar Polisiestasies Police Headquarters – Polisie Hoofkwartier

65


Heelbo verskyn ‘n foto van die eerste ‘SAP’ Hoofkwartier. Dit was eers die Transvaal Police se HK. Kol TG Truter het in 1910 diens aanvaar en hy was aangestel

as

kommissaris

van

die

Transvaal Police in die plek van kol R Burns-Begg. Kol Truter is ook aangestel as hoofkommissaris

van

die

nuwe

ZA

Polisiemag. Daarna her die ganse ZAP insluitende die SAKB (toe bekend as die Identifikasie Buro) en die Nongqai na die Paleis van Justisie getrek. Later het die polisie na Compol

gebou

gestaan

het

getrek as

wat die

bekend Sentrale

Regeringsgebou. Vandaar het die SAP na Wachthuis getrek.

66


Radiobeheer Johannesburg Flying Squad

Links die legandariese majoor WA ‘Rooibaard’ van Zyl, KPM, BO Radiobeheer. Regs die ewe legandariese sersant (later brigadier) TJ ‘RooiRus’ Swanepoel, SOO, wat ook later ’n BO van Radiobeheer geword het.

67


Nongqai Januarie 1949

SAP Depot SAP Kollege – Die ou stalle

68


SAP College – the old Stables Umtwalumi Police Camp 1907 & 1938

Nongqai 1907-12-96a

69


Paarl Paarl - Nongqai 195104

Cape Town: Some Old Police Stations

1918 – Wells Square Police Station. 1927- Wells Court – Nongqai March 1927

70


Wale Street

The Greys – Johannesburg

71


Umtata – some old Photos of SAP Activity

72


Filler:

73


Konst CJF du Plooy was die ouer broer van genl HJ du Plooy Const CJF du Plooy was the elder brother of Gen HJ du Plooy Nongqai 1952111197

The Long Legs of the Law – Charles Stewart Like the famous North-West Mounted Police, the Camel Police of the Kalahari "get their man". Twenty years ago the camel-mounted Policeman had an advantage over every fugitive from justice in the desert he could travel twice as fast and twice as far as the horse-mounted criminal. But to-day many lawbreakers have a steering wheel 74


instead of horse-reins in their hands, and even the camel stands little chance of overtaking the balloon-tyred cars of the Kalahari-unless they run short of petrol, water or oil. Charles Stewart, the writer of this article, stayed with the Camel Police at their posts at Witdraai, Ohohogorop and Rietfontein, deep in the sandy wastes of the Kalahari, and reveals much of the life and adventures of these remote upholders of the law. "YES, before I was transferred to the Kalahari I was stationed at Woodstock; the Sergeant came here from Keimoes; the other Constable was sent here from Paarl. No, we did not ask to come here; we were just sent; and here we do not mind remaining." The Constable who told me this was checking up on the pack of his riding camel while his native patrol boy loaded up the heavier water pannikins and foodstuffs on to the pack camel that grumbled incessantly alongside. He was off on a 20-day jaunt through the loneliest 500 miles of the Union, accompanied only by his native boy, two mounted camels and a pack animal. Three weeks later he would return from the loneliness of the Kalahari Game Reserve, which stretches from the confluence of the Oup and Nosop Rivers to Union's End, and settle down once more to the slightly less lonely life of the Witdraai Camel Police Post. Water and compass, flour and tea, gun and ammunition, colic mixture for the camels, cooking utensils

and

food

supplies were packed, and they were set for their patrol. A cheery wave of the hand and a khaki-clad camel-rider preceded his patrol boy over the riverbed to the first of the sand-dunes. I had arrived at Witdraai in the early hours of the morning and had tried to escape from the all pervading stench of the 60 camels by creeping into a wellbuilt room and closing the stout door. There I had slept uninvited until a reasonable hour for making my presence known to the Police. 75


The incessant complaining of the camels at daybreak woke me and I walked outside. Besides the natives who were herding the camels a heavily-built man was also astir, pacing about outside a small room similar to the one in which I had passed the night. I told him that I had slept in the adjoining room and hoped that he had no objections. He informed me that he really had nothing to do with it. He was occupying the cell next to mine because the Police demanded it. I had better wait for the Sergeant to appear. "I'm sorry to hear that you're a prisoner here", I told him. "Hope it's nothing serious." "That's why I'm up so early", he said. "You see I'm up on a charge of murder ...............�. But I had stepped backwards, not wishing my newfound friend to be brought up on a double charge. From a safe distance I saw his leg-of-mutton arm swing gently in the air. "But why are you allowed to go free with no one watching you if you are charged with murder?" I asked. "Aren't the Police afraid you'll escape?" "No ..... I suppose the charge will be reduced to culpable homicide and I will eventually get off with a suspended sentence and a fine. Even if I did escape during the night I could not get far in the desert and the Camel Police always get their man." UNDER the guidance of the Police Sergeant in charge of Witdraai Camel Post the map of the Kalahari gradually began to assume shape. Little pencilled dots showed where man had made oases in the sand country; carelessly drawn lines indicated where the Camel Police patrolled and where the new tracks was becoming more defined.

76


The gradual opening up of the desert made it necessary for a Police Post to be established in the heart of the Kalahari, and a Sergeant was sent up here to start the post. "See over there on the opposite bank of the river; there are two caves which were the first headquarters of the Camel Police at Witdraai. One was used as the Police Post, and the other was the barracks. Then a couple of mud and stick shanties were built on this side of the river and were used for a number of years, until a cloudburst washed everything away. The Police who were stationed here had to cross the swollen river in a camel food trough and take up abode once more in the caves. Now we have as fine a Police Post as can be found in the Union", explained the Policeman. The soft plop-plop of the camel’s feet accompanied by the unceasing bad-tempered grumbling of the animals heralded the arrival of my mount for an excursion into the sand-dunes. I was to accompany one of the Constables down to Inkbosch Pan, where another Constable had three native youths in custody for cattle-stealing. It was fortunate that I began gathering my information during the early part of the ride, for after ten miles of the bone-rattling lumbering of the disjointed animal I was as sore and as incapable of showing any interest as a seasick Table Bay tripper. In the early morning a camel may be tolerated within smelling distance, but when the heat of the sun liberates all its offensive stench under one's very nose, one fully appreciates the reason for calling the camel the ship of the desert. I will forget the horrors of that nightmare journey and tell of the tales I was told as we wended down the camel track. SINCE the coming of the motor car to the desert the toll of the hunter's rifle, has increased out of all proportion to the rate of breeding and the desert is in danger of becoming denuded of its fine herds of Gemsbok, Eland, Koodoo and Wildebeest. Restrictions have been placed on the hunting of these animals, and hunters discovered killing them out of season and without permits are severely punished. One of the Camel Policemen out on patrol heard the report of a rifle shot and set off across the dunes in the direction of the sound. It is difficult even to locate a known spot in the desert because so many little valleys are hemmed in by sand-dunes, and it is possible to miss one's destination by the width of a sand-dune. Luck, however, favoured the Policeman, and from the top of a high dune he saw a motor-car spoor leading onwards across the sand. He followed it for half a mile and then saw the car 77


standing in a hollow between two ridges of dunes. A short distance away the hunter was cutting the carcass of a Gemsbok. Gemsbok flesh makes the best biltong obtainable in South Africa and, therefore, in the world. In any of the Kalahari border towns it is possible to buy Gemsbok biltong all the year round if you know where to go for it. But the Gemsbok that was just shot was not destined to be turned into biltong for sale in Upington. It was confiscated by the Police; the head and the feet taken along by the Police as the corpus delicti. The hunter's car was used to carry the rest of the Gemsbok to the Police Headquarters, and there the lawbreaker was locked up pending his removal to the court at Kuruman. During his spell in the cell the hunter must have thought seriously about his position, for he had a cast-iron case to present when he was brought before the Judge at Kuruman. This was his story-and he stuck to it. He had been motoring to an outlying cattle ranch on business and had spent hours trying to get over some really difficult dunes. Although he had brought along plenty of spare petrol and a small quantity of oil, he had not made provision for much extra water, and the gruelling work to which the engine had been put quickly used up the water to drink and there was insufficient in his radiator to keep the engine from overheating. Then-so his story went-he saw a Gemsbok in the distance. He knew the stomach of the Gemsbok always had a fair quantity of water in it-as much as three gallons at times-so he shot the royal game in self-preservation. He was in the act of removing the stomach when the Policeman appeared and arrested him. And, according to the finding of the court, that was exactly what happened. So the hunter was discharged. Naturally this led to an epidemic of illegal shooting. Poaching became rife in the game reserve and the Camel Police had as much as they could cope with to protect the game under their care. They really thought they had a cast-iron case against a hunter who was caught red-handed after shooting a wild ostrich which, in the Kalahari, is protected. Here the delinquent could not very well claim that he shot the bird for the water in its stomach! But in the court the hunter told a story which not only earned him a verdict of not guilty but also caused him to be congratulated on his ingenuity.

78


His story was and he stuck to it, too-that his motor-lorry had run short of oil and the bearings were in danger of being burnt out. He had searched among his provisions on the lorry, but failed to find anything which, could be used as a substitute for oil. Then there appeared on the horizon an ostrich. His wife had used ostrich fat for many purposes when they had kept a camp of ostriches many years ago, and he remembered that the fat could be used for many lubricating purposes. He had just finished skinning the bird and was about to cut it up and render it over a fire, when the Camel policeman appeared and placed him under arrest. The motor-lorry plan aged to do a distance of about 30 miles to the Police Post without damaging the engine - but somehow the court overlooked that point. I was pleased to allow my camel to fold up like a picnic table when we eventually arrived at Inkbosch Pan, and I slid off on to solid ground. A native Constable and three dejected coloured youths awaited our arrival. The three prisoners the youngest was about I5 had been suspected of stock theft and were also found to have killed royal game. The skin of a buck had been brought along as the corpus delicti. Unfortunately for the two older lads, the youngest had turned King's evidence and had recounted a story of stock theft which was certain to earn the three of them several months in gaol. They had been caught 60 miles away and had already walked for three days on their way to Witdraai. Despite their long walk, I think I was even more thankful than they were that the Policeman decided to spend the night at Inkbosch Pan and to make the return journey the next day. Nearly four hours on the back of a camel had been more than enough for me for one day. When we arrived back at Witdraai at midday I felt happy that both cells were now occupied and that I had perforce to enjoy the soothing softness of a spring bed instead of the unsympathetic stone floor that had been my mattress during my first night at the Police Post. The following day I motored down the bed of the Molopo River to the secondary Camel Post at Obobogorop. Here there were only three camels and two Policemen, with two native boys to look after the animals. When I said good-bye to them I little realised that I would return to Obobogorop within the space of a few months. The news that the forgotten waterways of the Kalahari were flowing again brought me to a great lake now formed at Obobogorop. The two Camel Policemen were 79


busily engaged in scouring the edges of the lake in search of the bodies of Bushmen who had been drowned by the waters rushing down the Molopo. So unused were these Bushmen to the sight of rushing water that, they failed to appreciate its strength. Within three weeks eleven lives had been lost-and in the Kalahari the loss of eleven lives makes a material alteration in the census figures. The whole of that day I helped the Police to scour the lake. In the Kalahari there are no laws regarding bathing attire, so we swam without costumes whenever we thought we had discovered a likely place for a dead body to lodge. That night we talked of "Scotty" Smith, who was well known to the Camel Police; and of George Pearson, the Upington pioneer, who is now living at Simonstown. TO-DAY the desert folk, and the Camel Policemen as well, know that the camel's days as the chief mode of transport in the sand country are numbered, for the Police patrols of the Kalahari will be more and more carried out by means of air-wheeled lorries which are able to compete with the conveyances used by those adventurous lawbreakers who make a meagre living by poaching. An easy day's jaunt for a camel is 30 miles, and with little difficulty he can be pushed on for 60 miles between grazing times. About ten years ago there stumbled into Upington a camel and its rider. They had just completed a journey through the desert of 150 miles without a break. The last 20 miles had been over hard ground which had so mangled the camel's feet that the animal had to be destroyed. But those 150 miles had taken the best part of a day and a night. I completed a similar distance over the same route in a small motor car in a little over six hours. The great air-wheeled lorries to-day average their 30 miles an hour over the desert sands. Those few interested people who make a study of the Kalahari feel that the Camel Police are not being used to their fullest extent during their patrols of the desert. Information off the beaten track is very meagre, although the Camel Police 80


have penetrated to every corner of the Kalahari. A proposal put to me was that the Government survey department should issue the Camel Police with sectional maps of the desert marked off in latitude and longitude degrees, and filled

in

with

all

the

available

information.During their patrols the Camel Police could take notice of prominent down

on

landmarks, their

jotting

maps;

them

marking

waterholes; plotting probable routes through the unfrequented sand wastes; and generally checking up on the existing information.In this way the Kalahari could be subjected to a thorough survey which would probably throw much light on many problems involving the welfare of other parts of the Union as well. To-night while Cape Town's Policemen tread firmly on the asphalt of city and suburban pavements, their Kalahari colleagues are rolling themselves up in their blankets under the starry canopy of the desert. And on Monday a Police official at Headquarters may decide that it is time that a Constable at Wynberg was transferred to Witdraai. And that Wynberg Policeman will be setting out to learn what loneliness really is. Source: Nongqai 19440125.

“Warn-A-Brother�

81


1951: SAP Queenstown

Source: Nongqai 195107873.

The Internment Camp Corps of Rhodesia

82


While paging through the above book: Arniel, AJ: Badges and Insignia of the Rhodesian Security Forces 1890 – 1980, Alec Kaplan & Son CC, Germiston c 1987, I found the following badge: No 155 Southern Rhodesia Interment Camp Corps of the Second World War which brings me to the question: Who guarded the internees who were interned in South Africa? Was it the Prisons Department? Women who were interned in South Africa were sent to Rhodesia to be detained there as South Africa had no camps for the internment of women. If I remember correctly only about eight women were detained in the Union of South Africa during WW2 and were sent to Rhodesia for internment. I know that during WW2 the SA Police attended to a riot at Baviaanspoort where the Germans were detained. The Germans caused trouble and Police were sent to assist.

Lt-Col HF Trew From "Jackeroo" to Police Officer: LT-COL HF TREW Formerly Deputy-Commissioner of S.A. Police.

Col Trew, who has written many vivid stories of crime and criminals for The Nongqai based on his 28 years' service in the South African Police, relates how he came to South Africa from Australia and joined the South African Constabulary. "My life's ambition", he writes, "was to gain a commission in the mounted police." The strange way in which this ambition was realised is told in the following article. Had I not dined with Lord Hopetoun, then Governor of Victoria, Australia, on a night in 1894, I should never have become a Police Officer in South Africa in July, 1901. On such small things one's fate turns. The Governor had taken for his winter residence the house of Mr. Edward Lascelles, situated at Lake Corrong Station in the heart of the Mallee scrub country of Victoria, Mr. Lascelles, who, for the Mallee country, was the Cecil Rhodes of Victoria, had attached me to the Governor's staff, and bid me see that he was well looked after. Lord Hopetoun (afterwards to become first Marquess of Linlithgow, and Governor-General of Australia) was the first English nobleman that I had met, and his great simplicity and charm soon conquered my heart, as it did that of all my countrymen. He was only 30 years of age at the time, tall and slight, and one of the finest horsemen I have ever seen. Although so very young he had already held high office under Queen Victoria. At dinner on the night in question, besides Lord and Lady Hopetoun were present Phillip Russell (a well-known Australian squatter), Captain Wallington (afterwards

83


Sir Edward Wallington, private secretary to Queen Mary), Captain Ralston, A.D.C. and the latter's brother who was on a visit to Australia. During dinner a discussion arose on the Kelly Gang of Bushrangers, who, a few years before, had terrorised Victoria and a portion of New South Wales. Phillip Russell explained to H.E. that they owed their immunity from capture to their mobility and system of intelligence the latter known to Australians as " bush telegraph" . The Governor asked what the distance was that they were known to have covered in a day. Phillip replied that they were known to have covered 100 miles in one night, using relays of horses. He said: "I want to try and beat that record Trew, where can we ride to, and back so that we will cover 100 miles?" I replied: "Tyrrel Downs Station,' also owned by Mr. Lascelle"s, is 60 miles to the north by bush tracks; if we rode there and back in a day we should beat the Kelly Gang's record". "We'll do it on Wednesday", the Governor decided. "Who will come with me? It is my wife's birthday; please make the necessary arrangements." No one volunteered, and Lady Hopetoun then explained that she was having a duck shooting party on that day, and that the other guests were going with her. Next morning I sent off a stockman with a letter to the manager of Tyrell Downs asking him to send two spare horses to meet us at the boundary gate of Lake Corrong on Wednesday morning, and to have a light lunch ready for us. Two spare horses were sent on to the outstation at Minapre, 20 miles away. Thus we would change horses twice during the ride, and in the evening ride back on those we had ridden out in the morning. The only worry was as to whether the Governor could stand the fatigue of the ride; although a great horseman he was very delicate. The year before I had ridden 90 miles in a day riding one horse and leading another, and changing the saddle every 10 miles, but that was urgent duty in connection with a great bush fire. To ride 120 miles in a day did not, however, appeal to me as amusing, and I expected the Governor to knack up half-way through the journey. The present Viceroy of India, now the second Marques of Linlithgow, then a boy of eight, was at Corrong with his parents and took a keen interest in our ride. Every

84


morning he used to go down to the stables to inspect the horses. He had a small pony of his own and a diminutive groom named Teddy. At last the day to beat the Kelly Gang's record arrived. Lord Hopetoun and I breakfasted in the dark at 3.30 and left Corrong punctually at 4 o'clock. [48] It was a cold winter's morning and the ground was white with frost, while a thick mist shrouded the bed of the lake as we rode along its edge. We retained our coats in the early morning, and wore beside flannel shirts, soft wide-brimmed hats, riding breeches and boots. Our pace generally was a canter broken occasionally by a quick trot. It was daylight when we reached Minapre and found a boundary rider waiting with the change of horses. Quickly the saddles were changed, and, taking off our coats, we strapped them in front of the saddles. We cantered on through dense Mallee scrub along a wandering wagon track. Once a great grey old man kangaroo hopped with enormous leaps across our front, then we came on a slinking dingo hurrying home after a night's hunting; a yell sent him scurrying off into the bush. As we rode H.E. explained to me the system of Roman Government and how the Pro Consuls in charge of provinces sent their despatches to Rome by means of mounted Orderlies who changed horses every 10 miles. On this ride I learnt more of Roman Government than ever I did at school. He asked me, too, what my ambition in life was. I told him that I had been brought up to be a soldier, and had hoped to get one of the Imperial commissions given every year to Australians. After two years' service as a subaltern in the Defence Force I had passed the necessary examinations, but a loss of family fortune at that time had compelled me to transfer to the reserve of officers, and start out to earn my own living. Edward Lascelles had enlisted me in the band of young men whom he had gathered to assist him in carrying out his dream of turning the Mallee wilderness into a vast wheat field, dotted over with the comfortable homesteads of prosperous settlers. My ambition was now to get to South Africa, and, if possible, obtain a commission in the mounted police. Greatly daring, I had written to Cecil Rhodes, asking to be allowed to join his pioneer column to enter Rhodesia. The great man replied that he could only take men who knew South African conditions and natives, but if I came over later on he 85


would give me a farm in the new territory, where my knowledge of sheep and cattle would be of use. The Governor replied that if ever he could help me with his influence I was to call on him and he would do his best. As we talked we arrived at the boundary gate and found the Tyrell Downs horses waiting for us. The saddles were changed and off we cantered, soon to get into open rolling country, as we skirted the edge of the salt "Sea Lake". As we rode on I found that my girths were loose, and Lord Hopetoun went on while I dismounted to tighten them. Galloping on to overtake him, I saw that he had been halted by two men on foot. When I reached them they turned out to be two old swagmen on the tramp. They stopped me in turn, and one said: "Who is that young bloke in front?" I replied: "Lord Hopetoun, Governor of Victoria". "Oh, I thought we had struck a ruddy toff; we asked for a fill of terbacca, and he gave us cigars! ", was the answer. After a short chase I caught up with Lord Hopetoun and told him of the swagman's remark, at which he laughed heartily. He said: "I love those fellows they are so independent and free; they remind me of the Gipsies in Scotland". He told me that many years before a Gipsy woman had put a curse on one路 of his ancestors, and predicted that no holder of the title would live to be 40 years of age. It was a curious fact that since that date, every head of the family had died during his thirties. Lord Hopetoun himself died at the age of 39, but I am glad to see that his son, the present Viceroy, has defeated the curse and is now well over 40. When we reached the Tyrrell Downs homestead we found Mrs. Carruthers, the wife of the manager, "all of a dither". She had not expected us so early and was still cooking an enormous lunch consisting of a suckling pig, a turkey and a round of beef. The Governor told me to break it to her gently that we must lunch at once, and that the meal was to consist of a lightly boiled egg and some bread. She chased me out of the kitchen saying: "Do you think I am going to let the Governor go back to Melbourne and tell all the big folk he could not get a square meal at Tyrrell Downs?" Back I went to the broad cool verandah where Lord Hopetoun was resting, and reported the result of my errand. He jumped up, strode into the kitchen and said: "Mrs. Carruthers, I am sorry; I cannot eat a big meal and then gallop 60 miles. If you will not boil me an egg, give me a saucepan and I 路will do it myself". This had the desired result and we soon sat down to lunch. 86


Before leaving on our journey, Lord Hopetoun asked for a photograph of the homestead, and requested Carruthers to inscribe on the back the time of our arrival and departure, and then sign it. The ride back to the boundary gate was a painful experience for me, as Carruthers, in revenge for the lunch incident, had given me the worst horse on the station. For the first few hundred yards he proceeded in a series of jig jumps, and when he finally settled down he would neither trot nor canter. The result was that I had to let H.E. forge ahead, and then stand in the stirrups and send him along at a gallop to catch up. It was a great relief to mount my old cattle pony at the gate, and canter along with the nins hanging on his neck. To make our record we had to reach Corrong homestead before 4 p.m. At Minapre we changed on to our two best horses, both of them thoroughbreds and, increasing our pace, finally rode into the stable yard at Corrong at 3.55 p.m. As we handed our horses over to the stockman in charge, the Governor said: "Now, Trew, let's have a hot bath, change, and walk out and meet my wife on the way back from the duck shoot". I felt much more inclined for a rest but orders must be obeyed, and after a long whisky and soda and a bath I felt equal to the walk. Two miles out we met Lady Hopetoun, driving the peculiar team she fancied three horses, in the lead and two in the pole. She was a beautiful woman and as good a rider and driver as could be found in England. She told me that the reason she had learned to ride so well was because she was brought up as a girl at Ventry Castle in the west of Ireland. When she saw us approaching she pulled up the team and said: "Ah, I knew you would knock up and have to turn back". With a flourish Lord Hopetoun produced the photograph of Tyrrell Downs, and handed it up to her, drawing her attention to the signature on the back. My 10nging to get to South Africa was increased in 1896 when two South Africans stayed with us at Lake Corrong for a week. They were Messrs. Visser and Ralse, both members of the Cape Parliament. In 1899 the South African War started, and I thought I saw my chance of getting to the Cape. Volunteering for service with the first Victorian contingent, I rushed down to Melbourne. My name was on the Reserve of Officers of the Victorian Defence Force and I felt certain of being chosen. I was right. 87


We sailed from Port Melbourne in January, 1900, having loaded 500 horses on the transport "Euryalus" in one hour, which at that time constituted a record for Australia. One morning at daybreak we steamed past Robben Island and saw Table Mountain for the first time. The bay was a forest of masts for there must have been some hundreds of ships anchored there. We steamed slowly down between the lane of ships and anchored about a mile off the old breakwater. We soon received orders that our destination had been changed to Beira; we were to spend only one day in Cape Town taking in stores. About a week later we dropped anchor in the river directly off Beira and the British Consul came on board, accompanied by, Colonel Arnold, who was the director of the Mozambique Company which ran Beira. It appeared that no arrangements had been made for our landing and that the Portuguese authorities objected to it strongly. Our legal excuse for the breach of neutrality in landing troops was a private treaty made by Cecil Rhodes with the Portuguese Government, which stipulated that in the event of trouble in Rhodesia he could land armed troops and supplies at Beira for transit to that country! The crisis became more complicated in the afternoon when a German gunboat steamed up the river and anchored about 200 yards away, with her guns, very obviously, pointed in our direction. The Commander went ashore and called on the Portuguese Governor and then on the British Consul. The latter came on board our ship and informed us that the German officer had given him formal notice that his Government object to the landing of British troops in Portuguese territory, and that if any attempt was made to land armed men he would open fire on us. Night fell with nothing settled, except that we had sent the nurses ashore in case of trouble, I was Orderly Officer for the day, and one of the Sergeants informed me that there was trouble brewing among the men. All the way over from Australia they had worked hard at drill and musketry; their behaviour had been perfect and there had been no defaulters. They were men, however, accustomed to a free, open-air life, and they were tired of being cooped up on board ship. When they heard that the German warship was trying to prevent their landing, their rage knew no bounds. It seems that some of the wilder spirits had proposed that at midnight they would seize the ship's boats, drift down the river and carry the German gunboat by boarding.

88


I reported to the O.C. what I had heard, and he ordered the Officers to see the men and explain to them how hopeless was the proposal that it would mean the sinking of the transport, and would involve England in a war with Germany. The N.C.Os and older men soon squashed the wild idea, and everyone settled down for the night. At daybreak I was walking up and down the bridge with the Officer on watch when the look-out shouted that there was a vessel coming up the river. Great was my joy when the ship's Officer, after looking through his glasses, announced that it was a British sloop of war. She came up and anchored about 200 yards from the German warship, and a boat was swung out and pulled over to us bearing her Commander. He was soon put in possession of all the facts, and cheered us up by saying: "If he opens fire, I will sink him in 10 minutes". The Commander then went ashore to call on the British Consul, and, with the latter, had an interview with the Portuguese Governor. He then returned to our ship and told us that we could start off-loading as soon as the shore people could get their lighters ready. Fortunately the British South African Company had taken charge, and had sent down the Quartermaster of the BSA Police, Captain Masterman, and Mr. Liversage to superintend. We also received the greatest assistance from the great railway contractor, Mr. Lawley, and from Colonel Arnold. Arriving at Marendellas by the two-foot gauge railway, we were supplied with ox wagons and began our long trek across to Bulawayo. When we arrived there I was promptly put into the Rhodes Memorial Hospital with a temperature of 105 degrees, having contracted malaria at Bamboo Creek. Sharing my room was Mr. Jordaan, who had formerly been Cecil Rhodes's private secretary. Kimberley had just been relieved, and 'one morning Jordaan received a letter, which, after reading, he threw across to me, saying: "Isn't he a grand man?” It was a short note and it read: "Dear Jordaan; I have just got out of Kimberley. Am so sorry to hear that you have been very ill. I enclose a little something to help settle the Doctor's bill. Regards, Cecil Rhodes”. The "little something" was a cheque for £100. Sometime later in the campaign we were trekking about the Transvaal bushveld with Baden-Powell when we heard that he was leaving us to organise a Police Force for the Transvaal and Orange Free State.

89


COMMISSION ARRANGED As soon as we heard this news I asked for an interview with the General and applied to him for a commission in his new Force. "B.P." said he would be pleased to take me, but that I had to make written application to the Secretary of State for the Colonies. My application was forwarded and for months I heard nothing until at last I saw Colonel John Nicholson, of the 7th Hussars, who was "BP's" Chief Staff Officer. He told me that they had received 12,000 applications for commissions in the South African Constabulary, and that only 300 Officers were required, a number of whom had already been appointed. Mr. Joseph Chamberlain, I was told, would not appoint anyone unless he got a personal recommendation from someone he knew. Colonel Nicholson asked me if I knew anyone in England who would speak to Mr. Chamberlain on my behalf. I told him "No, my family had not lived in England for nearly 100 years and I know no one with any influence". He said he was personally sorry about it, but that he was afraid I had no chance. Next day, riding along with my men, I heard one of them talking about a record ride he had done, and immediately I thought of Lord Hopetoun and our long ride together. That night, when we camped, I walked across to the field telegraph tent and sent a cable to Lord Hopetoun at his country seat, reminding him of his promise made six years earlier in the heart of the Australian bush. Two days later, the Orderly from the field telegraph handed me a cable from Lord Hopetoun. It read: "Have seen Chamberlain, commission arranged". For some months nothing happened and then my regiment returned to Australia. De Haviland, a brother Officer, and I had been promoted Captains and gazetted to a new regiment, the 5th Victorian Mounted Rifles. Before joining we ran over to Modderfontein to see what had happened with regard to our commissions in the SAC, for De Haviland had also applied. Colonel Nicholson informed us that Lord Kitchener refused to release us from our duty in the field, and that our only chance was to try and get someone on his staff to intercede for us. We returned to Pretoria, and, with my heart in my boots, I walked past the two Gordon Highlander sentries at Headquarter House, and asked at the front door for Captain Maxwell, Kitchener's favourite ADC, who, fortunately, I knew. "'The Brat", as he was nicknamed, came to the door and I explained my business. Like the good 90


fellow he was, he promised to tackle the Commander-in-Chief, and gave me a drink. One month later De Haviland and I received orders to proceed to Modderfontein and report for duty with the South African Constabulary. My ambition had at last been realised. As Baden Powell once said: "The Constabulary was a hard Force to get into, but a very easy one to get out of"'. Nongqai January, 1944 p 47

Aanklagkantoorsersant: Charge Office Sergeant

Ja, dit was nogal ‘n problem wanneer die “Raiding Squad” so uur voor die aanklagkantoorsersant van diens gaan, sowat 60 tot 70 prisoniere inbring! Dis die RAA, SAP 14, SAP 22, J70 en dan partykeer nog bewysstukke ook!

91


Weesfonds van die SA Polisie

92


93


Botha Treks – Lt-Col HF Trew

JUST UNDER 21 YEARS AGO THE BRITISH Empire at stretch beneath the strain of the world war received as tonic surprise news of our complete conquest of Germany's vast territory of South-West Africa. And the tonic was the better by reason of the fact that the Great War's first big victory was won by forces under the command of a man who had proved our toughest white foe since the days of Napoleon. As surprising as the feat of arms itself was the attitude of this man, General Botha, in the hour of triumph. He was given to understand that for his achievement he might have any honour in the King's gift. He refused title, decoration, money. Thus it was that the sole outward distinction of this farmer, who pledged his faith at the Treaty of Vereeniging, were the rank of honorary General in the army he had opposed, and, as Privy Councillor, the courtesy prefix "right honourable" to his name. BOTHA'S STRUGGLE Such choice of distinctions with honour as common root was strangely apt: straightness was the key to the character of a natural genius in field and council. Had it been otherwise, it is fair to believe that the outbreak of war would have changed the course of history. Because the South African Rebellion of 1914 on the question of the invasion of neighbouring enemy territory would, if successful, have crippled to an unguessed extent our resources. As it was Botha, at terrible cost to his private feelings, took the field against his fellow countrymen in arms, restored order, and, 94


leading the campaign in person against the Germans then, completely defeated them. Colonel Trew, an experienced soldier in the war of 1899 - 1902, was in peculiarly close and continuous touch with General Botha throughout this double campaign. The Government decided that Botha must have a Bodyguard to look after his safety in the field, and appointed Colonel (then Major) Trew, Commandant of Police, as its head. “Botha Treks" is the Colonel's story of those days. Because of his very different job the soldier does not commonly shine with the pen. This dapper and keen-eyed Australian, so well known in South Africa, here proves himself a surprising exception, however. Of the campaign which, in common with many others the present writer shared, he has written a plain and clear story, but keeping the high light always on the central figure, he has so successfully introduced conversation, incident, and pithy description that there emerges a new and lifelike close-up of his famous subject. That this is so all who ever knew or met Botha will agree, and, the test of such success, those who did not will be at once convinced. IN EVERY MOOD It is what a man says that counts, and here we get Botha in every mood and surrounding: by camp fire, at night, in action, sad, jocular, worried; decisive, outspoken, thoughtful, angry; often surprising as are the great, but always in character. Here is an incident during the Rebellion: We came on a place where several dead were lying (after the action that led to the final defeat of his old comrade De Wet. General Botha halted his horse beside one and said: "This is terrible. That was Commandant ------, he was one of my best men during the Boer War." Then with tears in his eyes: “You Englishmen will never understand how hard this is for me." Though he was often silent, sometimes Louis Esselen, who had been his ADC in the SA War, would mention something that had happened in that contest that would excite his interest. Of Lord Roberts, to my surprise, he said: "He was a cruel man, and did not stick to his word. . . He was always issuing absurd proclamations, and then in about a week he would substitute another cancelling the former one." 95


Of Kitchener:"He is a man. If he says he will do a thing he will carry it out. If he makes a promise, you can rely on it." HISTORIC TREK Here is a scene on a starlit night when General Botha and us all camped sitting on the sand in the middle of the great Namib Desert during the historic trek before the action that broke the German resistance: We discussed war generally, and suddenly Botha said: "What an extraordinary thing a man's fate is! There is no man who hates war more than I do. As I sat in Kitchener's saloon carriage at Vereeniging and laid down the pen after signing the Treaty which ended the Boer War, I said to myself, 'Thank God, Louis Botha, you will ride your horse to no more wars, and, now, look, my duty calls me back once more "into the thing I hate. '" And here, finally, is a scene after the action at Jakalswater42, on the result of which depended the capture of waterholes which ruled the fate of the whole army:I was awakened by someone touching my arm. Looking up, I found the General leaning over me with a steaming pannikin of coffee in his hand. He said, "Come all, man, drink this; it will do you good." I replied, "General, you should not wait on me.� "Nonsense, man," he answered; "you looked after me all night, now it's my turn." I reproached him for the way in which he had exposed himself the previous day. He replied: "I will not get hit until my time comes; then nothing I can do win postpone my fate." "Do you wonder," adds Colonel Trew, "that we all loved the man."

42

German South West Africa on the railway to Windhoek.

96


The question will be readily answered by the readers of a book which should find its own definite place in the literature on a personality whose work in war and peace is forever a part of the story both of South Africa and our Commonwealth of Nations. Nongqai 1936-09-720. • Botha Treks - Lieut-Colonel HF Trew (Blackie, 8s 6d).

1927: The Immorality Act “4. Describe fully three offences defined by the Immorality Act (No. 5 of 1927).” ANSWER • It is an offence for a European male to have illicit carnal intercourse with a native female. • It is an offence for a native female to allow a European male to have illicit carnal intercourse with her. • It is an offence for any person to procure a native female for the purpose of having illicit carnal intercourse with a European male. Nongqai 1936-09-765. Comment: The (old) Immorality Act was enacted long before the 1948 election!

“Ou” Polisiemanne

97


1980: Die Bankbeleg in Silverton – Dana Kruger

Op 25 Januarie 1980 was ek Nr W80779M Konstabel Dana Kruger gestasioneer te Radiobeheer, Silverton as hondegeleider. Ek het net van rusdae gekom. Op parade om 14:00 het ons gestaan, toe 'n klagte van gewapende roof by die Volskasbank in Silverton deurkom. Ons het dadelik uitgetree op parade en ons polisiehonde gelaai. Daar was nie tyd om die honde te laat ontlas nie en sowat 4 “squadkarre” - almal Valiants - het hulle na die bank gehaas. By die bank aangekom het ons dadelik die strate met die polisievoertuie af geblokkeer en dmv die polisiehonde skarebeheer toegepas. Daar was toe alreeds heelwat polisielede op die toneel en dit is ook toe dat ons vasstel dat dit nie 'n bankroof was nie maar eerder terroriste is wat hulle binne skuil hou met verskeie gyselaars. My polisiehond, A1959 Simba, het nie lekker gelyk nie maar ek kon nie anders as om op die kritieke tydstip met hom die gebied te patrolleer nie. Meer en meer polisiebeamptes het opgedaag en die nuuskierige publiek het aangegroei tot 'n groot skare. Koerant fotograwe het orals gestaan en foto's neem. Die bank was op 'n straathoek geleë en die ruite van die bank was donker getint. Dit het die beweging van die polisie aansienlik verhinder deurdat die spieël effek van die tint verhoed het dat daar in die bank gekyk of ingeloer kan word. Die grote van die ruite het natuurlik die terroriste weer gehelp. Later die middag moes ek toestemming verkry om die toneel te verlaat om my polisiehond by 'n veearts by die SA Polisie-hondeskool te neem. Ek het dadelik terug gehaas na die toneel nadat ek my polisiehond daar gelos het. Nog steeds was die polisiebeamptes besig met onderhandelinge ens. Wat later in die polisie se guns getel het was toe dit begin donker raak, toe word al wat lig in die bank aangeskakel wat toe weer die polisie gehelp het. Toe is die terroriste nie meer in staat om die polisie, buite die bank se bewegings te monitor nie en die polisie kon toe weer deur die groot vensters insien en dus die terroriste se bewegings gemonitor. Op die eerste verdieping van die bank kon jy afkyk na die banksaal en dit was dan ook die Taakmaglede se rigting van binnekoms in die bank toe hulle van bo deur die bank af beweeg het en toe stelling ingeneem het op die eerste verdieping en toe op die terroriste gevuur het. Daar was 'n groot geskiet en ontploffings binne die bank en toe was alles stil. Die terroriste was dood maar een van hulle het nog daarin geslaag om handgranate te gooi wat van die glasafskortings getref het en tussen die 98


gyselaars ontplof het. Twee bank assistente is dood waaronder 'n polisiebeampte se eggenote en van die polisiebeamptes het skrapnel wonde gehad. Ek onthou dat ons later in die bank in is om te help en het die lyke van die terroriste in 'n bloed massa gesien lê. Orals was stukkende glas en koeëlmerke. Op die toonbanke waar die bank se kliënte vormpies ingevul het, het half geëte borde kos en blikkies koeldrank gestaan. Die kos was vroeër die middag aand die terroriste gegee. Vuurwapens en handgranate het orals op die toonbanke gelê. Ek onthou duidelik dat van die handgranate in tinfoelie toegedraai daar gelê het. Dit was duidelik dat die terroriste heelwat vuurkrag gehad het om heelwat menselewens te kon neem, maar ongelukkig het hulle nie met die SLAANKRAG van die SA Polisie tred gehou het nie. Die gebeure die dag bly my nog duidelik by en het voorwaar 'n indruk op my as jong polisieman gemaak . Die dag se gebeure sal ek nooit vergeet nie, want dit was ook die laaste dag wat ek met my eerste polisiehond gewerk het, hy is toe met bloedkanker gediagnoseer. Simba is later uitgesit sonder dat ek hom ooit weer gesien het. Dana Kruger, Sen Supt (afgetree); Durban; 2010-08-18.

Bergville: Moord op Polisie: Februarie 1956

99


Voetseer en moeg! .303; 50 patrone en ‘n waterbottel!

[Talle

303’s is sigbaar op ander

foto’s.]

Van

heinde en verre uit Natal

het

verster-

kings kom help. Van die DK tot by die juniorste lid – was almal in die veld! So moet dit wees! Dit is die etos wat die polisie in daardie uitgestraal

het.

Moord op polisie was nooit gedoog nie! Volgens

persberigte

het

SALM

die

‘n

Dakota (met ‘n Jeep) en ‘n paar Harvards gestuur. Volgens die foto’s

was

die

Harwards bewapen. Kol Els was destyds ass-kommissaris van polisie en het in die Dakota opgedaag!

100

aldaar


Ook voetseer en moeg! Die Kaptein se lyftaal en gesigsuitdrukking

spreek

boekdele! Die Dillon-familie kom van die plaas Waterfall net buite Van Reenen op die OVSgrens. Ladysmith waar kapt Dillon (later generaal) die DK is, is naby

Van

Reenen.

Van

Reenen is een van die stasies in sy beheer gebied. Die Dillons

is van Ierse

afkoms. Sy een kleinseun dien in die Britse Household Cavalry (naby Buckingham paleis) en die ander is in die NZ ook verbonde aan die ABM. Genl Pat Dillon se Vader het aan die Boere se kant tydens die Anglo-Boereoorlog geveg. Een ding is seker die Dillons

is goeie

vegters!

Moet net nie met ‘n Dillon moeilikheid soek nie!

Kommentaar van die distrikskommandant, kapt PJ Dillon: “We will bomb them”. Dit is sy antwoord op ‘n vraag wat die polisie sou doen indien die moordenaars oor die grens sou vlug. Volgens alle berigte was sersant De Lange ‘n beminde en geliefde Sersant in sy Gemeenskap. Die swartmense het hom “Sergeant Shorty” genoem. Hierdie aanval op die polisie is nie ver van die aanval op die polisie te Witsieshoek nie. As kind kan ek nog goed onthou hoe die ou polisiemanne hieroor gepraat het! Daar was in Die Huisgenoot ‘n artikel oor diè moord. Een foto het gewys hoe die tuit van die Sersant se pet gekap was met ‘n panga! Gebeure soos Cato Manor en Sharpeville het snel hierop gevolg!

101


Bron: Genl-maj PJ Dillon se dokumente. Baie van die skĂŞrsnitte is so gesny dat die naam van die koerant uitgesny is.

102


Ererol: Bergville No 13980 2/sers SJD De Lange – Bergville – 22 Februarie 1956 No 24820 o/sers JMJ Koorts –– Bergville – 22 Februarie 1956 No 124751 konst A Sithole – Bergville – 22 Februarie 1956 No 129389 konst P Xaba – Bergville – 22 Februarie 1956 No 136162 konst ZE Gabela – Bergville – 22 Februarie 1956

SAP Kultuurhistoriese Teëls

Bron: Sarp 1980-05-26

103


Bron: Servamus. [Datum: ???]

Nasionale Veiligheid Die Nongqai van ouds het ook sake van nasionale veiligheid aangespreek; daarom word besondere en waardevolle historiese foto’s van die weermag en gevangenisdiens ook geplaas ten einde dit vir die nageslag te bewaar. Ons is maar almal voÍls, maar met verskillende kleure en geure!

1913: Die 1ste Generale-staf van die UVM

Daar is vyf oud-Boere-generaals op die foto: Maritz, Bouwer, Pienaar, Kemp en Beyers. Foto: Nongqai 194605553

104


Onder: Oud-sers-maj Paul Els en genl Jannie Geldenhuys

1913: Defence Staff / Verdedigingstaf

Adv JG Strijdom, later EM van die Unie van SA, het in 1916 klerklike werk in die UVM verrig. Genl JC Smuts, later EM van die Unie van SA verskyn op die foto.

105


1945: Newly Commissioned Officers in the SA Police

(Continued)

Above: There was never all this fuss when I crashed a Spitfire! Left: I does not matter where you are, either the Mounties or Marshall Square will get you!

106


FIFTY-TWO YEARS A POLICEMAN During 1996 I visited the depot of the State Library in Pretoria West. I bought a number of books which have destined for sale.43 However this Christmas season I read the book: FIFTY-TWO YEARS A POLICEMAN by Sir William Nott-Bowker, KCVO, which I had bought during 1996. The book is published by Edward Arnold & Co during 1926 (335 pages). It was a worthwhile read! Nott-Bowker started life as a soldier and then went to the RIC as a cadet. He retired as the Commissioner of the London City Police (Westminster). I would like to share four short excerpts: 1. ROYAL IRISH CONSTABULARY44 pp 26 - 27

43 Even public libraries and universities are these days selling their books at bargain prices. I have bought hundreds of such books! 44 A study of the RIC is very important to readers of Police History as they differ drastically from the London Metropolitan Police – the “Bobbies on the Beat”. They were armed and served as role model

107


Life at the Depot was very similar, in most respects, to life in the Army. The Royal Irish Constabulary was, of course, an "armed" force, and Drill (of which necessarily I had little to learn), Parades, Duty as Orderly Officer, Riding School, the Officers' Mess, and Barrack Routine, made it hardly distinguishable from a soldier's life at home. But, in addition to this military training, valuable instruction was given in Criminal Law, and the Law of Evidence, in police methods and procedure, in the preparation of police reports, the keeping of police accounts, etc., constituting altogether the most complete and practical (if not indeed the only) system of preliminary training for the duties of an Officer of Police, available anywhere within the United Kingdom. I cannot, however, omit to record one wonderful piece of instruction conveyed at the Depot, by an old and disgruntled Sub-Inspector then upon the Staff. He said: "Never neglect any routine duty. Never take any responsibility which you can avoid. Never attempt any job which is not strictly your own. Then you will have a happy time in the Police. But if ever you try to do anything, you will surely be done." One could never forget such valuable advice, and it has stuck in my memory ever since. I can only hope I have generally managed to apply it in a negative sense. One also learnt at the Depot to know the men (necessarily of a somewhat different class to the average Army recruit), and to know them; was to appreciate them. They were a magnificent body, in physique; no Guards Regiment could approach them, in the troubled times in Ireland not one of them ever "deserted his salt," and not a man of them ever left his Officers in the lurch, no matter how trying circumstances might be. It is a tragedy that that splendid Force no longer exists. At the conclusion of about six months' training at the Depot, I was transferred, as Sub-Inspector, to the charge of a large, and widely scattered, district, comprising all the north-western portion of Co. Limerick, and stretching from Glin, on the Shannon, on the west, to Adare and Ballingarry, on the east. My headquarters were at the little town of Rathkeale, and I had rooms at the small hotel of that place. 2. The Fair at Nenagh pp 31 - 32

for the NWMP and other Colonial Police Forces. RIC had a remarkable influende on the SAC and the SAP.

108


One day, during a fair held at Nenagh, after much fighting, and much whisky, many went to sleep in the tents. A few, who were still “sober enough" wandered round the fair, and if they saw a head showing under the canvas of an "enemy's" tent, naturally took a "whack" at it. One of these whacks proved fatal, and the assailant, being fully identified, was afterwards placed upon his trial. The jury found the usual verdict Not Guilty. The Judge turned to the jury and said: "Is that your verdict, gentlemen?" To which the foreman replied: “Yes, my Lord, the jury are of opinion that a man with a skull as thin as an egg-shell had no business in the fair of Nenagh." 3. CHAPTER XV - VON VELTHEIM A Romance of Crime - "Von Veltheim"- His Boyhood - At Sea - "Don Juan" CareerBust at Trieste - Interview with Barney Barnato - Capetown - Johannesburg "Kismet" Letters - Murder of Woolf Joel - Transvaal, etc. - Threats to S. B. Joel - Trial at Central Criminal Court - Subsequent Career. “Probably the most extraordinary case, with which I had to do during the whole of my police service, was that of the man who was tried under the name of Franz von Veltheim, at the Central Criminal Court in 1908, for demanding money with menaces from S. B. Joel.” (p 196) /......../ “After serving some years of his sentence, "von Veltheim" was, during the Great War, released on licence. He owed this mainly to his courageous conduct in defending a warder, who was dangerously attacked during a prison èmeute. He was at first removed to an Internment Camp, but was subsequently deported (of course with the unexpired portion of his sentence hanging over him, should he venture to return to this country). I understand that he went to South Africa once more, where he again tried to exploit "the Kruger millions," but was arrested, and deported to Germany. Finally, in March, 1925, he is said to have been sentenced, at Magdeburg, to 3t years' imprisonment for obtaining money by false pretences. It remains to be seen whether his story is yet complete.” (p 216) 4. “Looking back at the development of Police as an institution” (p 323 – 324) 109


The last, and in many ways the most important, question to which I would refer is that of securing the best possible direction and control of police work. The efficient work of any machine depends on the efficiency of its motive power. The efficiency of the police service must depend mainly upon the quality and the attainments of the men who fill its higher administrative offices. And yet, during the ninety years in which Police Forces have been working in this country, no suggestion even of a system, securing the appointment of the most highly qualified men to these important offices, has ever been fully considered. When Police Forces were first established there was no course open but to select men on chance of their proving efficient, test of qualification, or experience of the work required, being of course impossible. As a rule, choice fell upon ex-Officers of the Army, who at any rate were men of education, with a knowledge of the world, accustomed to discipline and to the management of men, and whose personal qualities were generally known to those making the appointments. The progress and increasing efficiency of the Police during the ninety years of its existence is a testimony to the good service rendered by these Officers, and to the general soundness of the selections made. And the system of selection was practically the same as then existed in all public services - Army, Navy, Civil Service, etc - one necessarily redolent of nepotism, and one which any democracy must necessarily disapprove. It has now been discarded in all those Services, save in the Police alone, for which no definite system has yet been substituted.

New Technology: Paul Els Paul Els skryf: Hoog tyd om ‘n nuwe paar “wings” te kry. Mooi bly.

Special forces to use strap-on 'Batwings' MATTHEW HICKLEY, Daily Mail How the stealth wings work

Elite Special Forces troops being dropped behind enemy lines on covert missions are to ditch their traditional parachutes in favour of strap-on stealth wings. 110


The lightweight carbon fibre mono-wings will allow them to jump from high altitudes and then glide 120 miles or more before landing - making them almost impossible to spot, as their aircraft can avoid flying anywhere near the target. The technology was demonstrated in spectacular fashion three years ago when Austrian daredevil Felix Baumgartner - a pioneer of freefall gliding - famously 'flew' across the English Channel, leaping out of an aircraft 30,000ft above Dover and landing safely near Calais 12 minutes later. Wearing an aerodynamic suit, and with a 6ft wide wing strapped to his back, he soared across the sea at 220mph, moving six feet forward through the air for every one foot he fell vertically - and opened his parachute 1,000ft above the ground before landing safely. 'Massive potential' Now military scientists have realised the massive potential for secret military missions. Currently special forces such as the SAS rely on a variety of parachute techniques to land behind enemy lines - or else they must be dropped by helicopter. Existing steerable square parachutes can be used - opened at high altitude of 27,000 ft - but jumpers then have to struggle to control them for long periods, often in high winds and extreme cold, while breathing from an oxygen tank to stay alive. Alternatively they can freefall from high altitude, opening their parachutes at the last possible minute, but that limits the distance they can 'glide' forward from the drop point to just a few miles. Now German company ESG has developed the strap-on rigid wing specifically for special forces use. Resembling a 6ft-wide pair of aircraft wings, the devices should allow a parachutist to glide up to 120miles, carrying 200lb of equipment, the manufacturers claim. Fitted with oxygen supply, stabilisation and navigation aids, troops wearing the wings will jump from a high-altitude transport aircraft which can stay far away from enemy territory - or on secret peacetime missions could avoid detection or suspicion by staying close to commercial airliner flight paths. The manufacturers claim the ESG wing is '100 per cent silent' and 'extremely difficult' to track using radar.

111


Once close to their target landing zone, the troops pull their parachute rip cord to open their canopy and then land normally. Weapons, ammunition, food and water can all be stowed inside the wing, although concealing the 6ft wings after landing could prove harder than burying a traditional parachute. ESG claims the next stage of development will be fitting 'small turbo-jet drives' to the wings to extend range even further. According to SAS insiders, very few operational parachute jumps have taken place in recent years, with teams tending to rely more on helicopters or other means of transport. Supporters of the new mono-wing technology hope it will give a new lease of life to parachute tactics in the special forces world. The Ministry of Defence would not comment on any equipment used by Special Forces, but is expected to evaluate the new system for use by UK special forces. Read

more:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-389357/Special-forces-use-

strap-Batwings.html#ixzz18MvkkDKe

Verdwaalde Stemme uit die Verlede – Ron Aylward Dagsê Broers in die verdrukking, Meegaande afdrukke was gemaak van artikels wat in 'n Amerikaanse Tydskrif, Popular Communications gedurende 1989 en 1990 verskyn het.

Ek het geen idee

waar dit oorspronklik vandaan kom nie maar, ek het dit by (T)Luit Blackie Swart wat 'n tyd lank ons hoofklerk by Radio Hoofkwartier te Logistiek was, gekry. Soos ek voorheen vertel het was ek my eerste klompie maande in die SAP te Radiobeheer, Caledonplein, Kaapstad werksaam.

Daar het ek onder andere saam

met konst Burnett Malherbe gewerk wat ook voorheen aan die Rand gestasioneer was en hy het my vertel dat hulle daar in die begin jare soms, in die nag met polisie in die VSA kontak gemaak het.

Ek het dit ook eenmaal ondervind. Port Elizabeth asook die ou Afdeling OosTransvaal was op 42.8 Mhz.

Op 'n dag was ek daar naby die Swaziland grens 112


onderweg en wou met die klagtekantoor Amsterdam kontak maak maar, hulle het natuurlik nie geantwoord nie.

Toe roep ek maar weer "Amsterdam! Amsterdam!

Amsterdam!" Die volgende oomblik sê 'n stem, "Jy sal nie Amsterdam hier kry nie!" Ek vra toe wie praat nou, toe sê hy, hy ry met 'n patrollievoertuig in Kabega Park in Port Elizabeth. Net daarna het my vriend, daar van ver af verdwyn en kon ek kon ongelukkig nie meer verder met hom gesels nie. • Het enigeen van julle miskien 'n soortgelyke ondervinding gehad? Terloops! Daardie laaste afdruk het niks met die saak te doen nie, ek is net bang julle vergeet my vriendelike ou gesiggie! Beste Pretoria Groete, Calipie.

From: "Tubby Myburg" To: "Ronnie Aylward" Date: 21 October 2010 08:56 AM Terwyl ek ook op Sheppie was het ek ook met die hospitaaldienste Noord van Lake Victoria gepraat. Later jare toe ek op Bloemfontein was het ons ook met hulle kontak gehad.Ek wil dink dit was meer in die winter maande.Daar by Quasashnek grenspos teen Lesotho weet ek ook dat hulle redelik gereeld met hulle kontak hehad het. Wie kan onthou hoe baie keer het ons op SSB nie met iemand kontak kon maak nie dan het Kilo Een (Kimberley) altyd jou boodskap oogedra. Kimberley was mos die regte afstand tussen die meeste stasies. Ek kan ook onthou dat Windhoek `n goeie afstand was vir lang afstand SSB boodskappe vanaf die SWA en Rodesië grensposte. Mike Roos het al afgetree toe ek by V/T begin het. Tubby Myburg 0041434-4(H)

Old Skips: Kallie die scans is nie baie duidelik vir my ou oë nie maar ek het dit effe vergroot en kon taamlik lees wat die kêrel te sê had. Interesant - en ons was deur ons taal verloon terwyl ons met ons Afrikaans redelik kon wegkom. Ek het mos beter gevaar.

Daaglikse komunikasie op 38.1 met Kenia se ambulans

dienste en hospitale vanaf Port Shepstone. Toe ek my oe uitvee toe staan Glen Brubaker, Mediese dokter by die Mission Hospitaal Shirati op lake Victoria se wal voor my W/shop op Sheppie.

Slaap toe die nag by my oor en is die volgende dag

weer Durban toe op sy reis. Interesant - ek maak eendag met iemand by Shirati kontak per Epos en verneem na Glen. Hy het nooit terug gegaan Amerika toe van 113


waar hy van oorsprong is nie en het alles in die stryd gewerp met navorsing oor siektes wat voorkom in Kenia.

Ten tye van sy kuier het hy diensplig as

‘Missionary’ verrig in plaas van na Vietnam te gaan. Ek sal weer probeer om hom op te spoor eendag. Tussen Calvinia en Nieuwoudville is 'n leegte so 10 km voor laasgenoemde. OP hierdie plek kon jy gereeld gesprekke uit Amerika hoor wat ook met polisie werk te doen gehad het. Laeband tv in England (Crystal Palace) se klankbaan was presies op 41.5 wat mee gebring het dat die Tygerberg-link op 160 heeltyd getrigger was na beheer. Hiervoor het ek toe 'n time-out timer gebou om die arme finals te spaar op die consolette. Groete. Kletsbek Jurgens no 41886-2. Kommentaar deur “Em-ses-sewe; sewe-en-sestig King’s Rest”: In Durban het ons dikwels die polisie van Texas opgevang, ook Suidwes-Afrika. Dan het beheer gesê: “Daai voertuie moet nou ophou gekskeer!” In PMB het ons dikwels “Portugese” opgevang en in Johannesburg op SAP-Intelligensie het ons die SAS se rangeerders opgevang met: “Koppel-koppel, nog drie bogies!” en “Leier, is die crossing geprotek?” ens indien ons naby Braamfontein gekom het - 43630

1927: Murder of Police at Charlestown – Sandy Hanes Sandy Hanes writes from London in the UK: Got the story below off the net: In the final stop-press edition of the Johannesburg Star on Friday, 6 May 1927, the following news story appeared NINE KILLED IN SHOOTING TRAGEDY NATAL BORDER SENSATION EARLY MORNING FIGHT WITH POLICE A well-known farmer in the Charlestown district named SAJ Swart, this morning ran amok and killed 8 Europeans and a native, wounded 3 other Europeans and then shot himself. Among those killed were his wife and the officer commanding the posse of police who went to arrest Swart. Stephanus Swart had always been a violent, unpredictable man. For a number of years he had displayed some of the classic symptoms of paranoid schizophrenia extreme mood swings, hostility toward authority, and feelings of persecution - but no one could have predicted the course of events that would take place that fine autumn morning. 114


Swart was wedded to a woman thirty years his senior. Many people in the district believed he had married the widow for her money - her first husband, Eksteen, had left her a number of farms. Certainly, the union appeared loveless, and Swart was resented by some of his in-laws. He was a poorly educated man, but there was one thing he had learned in his thirtyseven years, and that was that he would find no justice in the courts. Perhaps this belief had its beginnings some years earlier, when Swart lost a civil suit. He felt, as he would make clear to anyone who would listen, that he had not only been unfairly treated on that occasion, but had also been victimized. The evidence indicated quite the reverse. Nevertheless, Swart grew increasingly embittered with age, and his temper, rather than mellowing, deteriorated. In a second and much more serious incident a few years after the civil suit, Swart viciously assaulted a relative and was sentenced to imprisonment for eighteen months. As far as Swart was concerned, the judge had handed down this harsh sentence purely out of personal animosity. It was confirmation of his worst fears: that the authorities were against him. He determined that in future he would solve his own problems in his own way. On his release from prison, Swart returned to his wife, from whom he was judicially separated, and who was living at Potter's Hill. The farm belonged to Mrs Knight, Mrs Swart's daughter by her first marriage. Early in 1927, Swart was accused of committing 'a serious sexual offence', namely incest. He had some difficulty raising the ÂŁ500 bail required, having ignored the suggestion from many quarters that he sell some of his livestock to make the money, because he felt it would have been unfair on the animals. (He knew he could trust no one but himself to care for them properly.) The hearing was set for 4 May. In the knowledge that he would certainly face a long prison term if he should be found guilty, and with the trial only two months off, Swart had to deal with the next problem: both his wife, and his stepdaughter's farm manager, Mr IC Visser, had been called as witnesses against him. Swart solved this complication in a simple and direct way: he threatened to kill them if they attempted to speak against him. Visser, who had managed the farm for nine months, and Mrs Swart both knew that Stephanus meant what he said, and they promised to keep quiet about the whole business. Visser even said that he would go to Worcester in the Cape to avoid being subpoenaed by the police. True to his word, he left the farm a few days later. Soon after, Mrs Swart left for Potchefstroom. She knew that her husband was having an affair with a young girl and, like Visser, she had every intention of giving evidence at his trial.

115


Swart was obviously under a great deal of strain at this time. Towards the end of April 1927, he was fined 10 shillings by a local magistrate for driving an unlicensed vehicle. This seemingly unimportant episode may have been the last straw for Swart. On Tuesday, 3 May, the day before he was due to appear in the Magistrates' Court, he drove over to a neighbouring farm and, for no apparent reason, fired a shot at the owner of the farm, a Mr Lourens. He had begun to lose control. When the police learnt of Swart's unprovoked attack, they issued a warrant of arrest for attempted murder. The final act in his tragic drama was about to be played out. Accordingly, Swart made careful preparations for the grand finale. He began by summoning his attorney, Mr G Maasdorp, to Potter's Hill. He wished, he said, to put his personal affairs in order. This kind of behaviour is not uncommon among aggressive psychopaths. Such people have been known to commit crimes of violence with careful premeditation and planning and a lack of compassion that even close friends and family find hard to understand. Psychologists believe that an unbalanced emotional state is the cause of psychopathic hostility, which takes the form of remoteness and a seeming indifference to the plight of others. Before Maasdorp set out for Potters Hill, he contacted the local police commander, Captain Gerald Ashman, and asked him whether he should delay seeing his client until after Swart's arrest. Captain Ashman suggested to Maasdorp that he go to Potter Hill in order to try persuade Swart to give himself up. Accordingly, Mr Maaskop hired Mr B Plaats as a driver and, in the late afternoon of Wednesday, 4 May the two men set out for the farm. Swart turned out to be intractable. For five days he had roamed the farm planning his revenge, driving himself and his farm workers to a point of exhaustion in the process. At night he locked himself in the Farmhouse and sat with his gun primed, raging against the authorities. Maasdorp was convinced that the man was mentally disturbed. He learnt that Swart had gone to Potchefstroom a few days before in order to see his wife and reiterate his threat - only to learn that she had left for Newcastle. He followed her there but was unable to find her. On his way home Swart claimed he suddenly realised that if something were to happen to him, his car would fall into the hands of his enemies. He had to prevent this from happening at all costs, so he stopped at the side of the road and set the car alight then walked the last ten miles to his home. Swart refused to listen to reason and Maasdorp was forced to listen to his ravings until late into the night. In the end, he ordered Maasdorp to write down a statement. This last statement to the madness of Stephanus Swart was twenty- eight pages long and contained the following excerpt: 116


I have arranged all my affairs with my attorney. I now give blood for blood. I will shoot them down till I have one cartridge left. And that will be mine. But alive you will never get me. With my corpse you can do what you please. Burn it, mutilate it and treat it in such a manner as you think fit to best revenge yourselves. I wish this statement to be published after my death in all the prominent newspapers in the Union and I desire a copy to be forwarded to the Prime Minister, General Hertzog. When Captain Ashman heard of Swart's ravings the following day, he was greatly concerned. He knew Swart to be a crack shot and a man who was more than capable of carrying out his threats. In an effort to defuse what was quickly becoming an extremely volatile situation, Ashman asked Mr Plaats to return to Potter's Hill with a message for Swart. In this note he advised the farmer to give himself up. In this way, he said a great deal of necessary trouble could be avoided. He also offered to meet with Swart alone to discuss the matter. (Courting detection and punishment is also behaviour typical of a psychopathic disposition many of the world’s most notorious killers, particularly those who commit sexual crimes, have apparently craved the attention their deeds have brought them. Neville Heath was a case point. Labelled the most sadistic sex killer of all times during his trial at London’s Old Baileys in 1946, Heath had so enjoyed the limelight that he had approached the police in order to see a photograph of the woman he had murdered.) Swart seemed in a much calmer mood when Plaats returned to the farm. He listened quietly while the letter was read out to him, then gave his reply. He was prepared to meet with Captain Ashman and Maasdorp if the two arrived on his farm before sunset. At 600 pm, he said, he intended to close the main road that ran through his property and shoot on sight anyone who attempted to cross his land. Then he gave his final instruction to Plaats: he wished to have a coffin ordered in Volkrust. The casket was to be made of oak and to be zinc-lined, and it should not cost more than £40. When Asman heard Swart's reply, he knew that the time for talking was over. He gathered together a detail of 12 policemen and before dawn on Friday 6 May, they set out in two cars and a motorcycle with a side car on the fourteen-mile journey from Charlestown Hall to Potters Hill. The police convoy halted on the boundary of Swart's property. The policeman disembarked and split into three groups. The plan was for Captain Ashman and his second-in-command, Sergeant Annes van Wyk, to direct operations from a small Indian trading store on the boundary of Swart's property, while the other two groups advanced on the farmhouse from different directions. One party would 117


move in from below and the other from a point higher up the hillside. However just as the men were about to set out, one of Swart's farm labourers galloped out of the early morning mist with a warning that Swart was preparing to fight them. Captain Ashman listened to the man, then gave some last instructions: he wanted Swart taken alive if possible. What the police did not realise was that Swart had gone on the offensive. He had left the farmhouse and had gone into the fields. The first casualty was Constable Feucht, who was shot as he approached the farmhouse. In a great deal of pain he made his way back to Captain Ashman, who sent him back to town for medical attention. At this point, Ashman sent a note to Segeant Watts, who was leading the uphill party: “Carefully take cover towards house and shoot Swart on sight. Feucht wounded with shotgun and gone to hospital. Have sent for more men. Try to save yourselves and do not expose, as Swart is now desperate”. Shortly after this, Swart shot and killed two more policemen - Sergeant William Charles Mitchell and Constable William Crossman. After bringing down the men he had shot both of them at point-blank range to make certain they were dead. By this time, Swart had realised that despite his success in having killed three policemen, he would ultimately be captured. He had other tasks he had to complete first. With the police closing in, he decided to make use of the thick mist to affect his escape across a mealie patch. It was while making this manoeuvre that he encountered his fourth victim, Sergeant Grove. Mortally wounded, Grove died from loss of blood after crawling hundreds of metres. After killing Sergeant Grove, Swart planned to make good his escape, but not before paying a visit to Captain Ashman and Sergeant Van Wyk in order to seize the horse, which his labourer had been riding when he first galloped out of the mist. Swart shot both men dead. Then, before setting out for Charlestown, where his wife was living, he took Captain Ashman's Webley service revolver to add to the Mauser rifle and Browning automatic pistol he was already carrying. En route to Charlestown, Swart stopped for a cup of coffee at his neighbour's farm. By this time it was eight o'clock and the day was brightening. He seemed in the best of spirits. “I've just killed five policemen,” he boasted, “and now I'm going to Charlestown to shoot three more people. If I get through that alive I'm heading for Volkrust where I intend to kill myself.” To substantiate his story, he produced Captain Ashman's Webley. Swanepoel listened in silent astonishment then, the moment Swart had departed, saddled his own horse and set out to warn the police that Swart was on his way. He was nearing Mount Prospect when an African rode up and handed him a note from Swart. In it, Swart promised to return and kill Swanepoel when he had completed his mission. This was shortly after he had killed two more people on the road - Mrs

118


Knight and Mr M. Roets (who was farm manager for Mr Lourens), both of whom had recently given evidence against him. Mrs Swart was staying with the Van Vuuren family, who lived about three hundred metres from the Charlestown railway station. When Swart galloped up to the house, Mrs Swart, 17-year-old Gertrude van Vuuren, and Lucas, her crippled, 21-year-old cousin, were sitting on the stoep. Even from a distance, Gertrude was frightened by the look on Swart's face. She called to her sister and together the two girls rushed next door. Their neighbour, Mrs Thomas, seemed to know instinctively that disaster was at hand. “Run to the police station,� she shouted. The girls ran out of Mrs Thomas's yard just as two shots were fired. Behind them, Swart had walked calmly into the house and shot his wife twice, once in the forehead and once in the chest. Gertrude and her sister, along with two other women, Mrs Grove and Mrs Erasmus, locked themselves in the police station and prayed that help would come. Two hours passed before a constable came to release them from their ordeal. After killing his wife, Swart rode to the edge of town. At the main road, he tethered his exhausted horse to a fence. He tried to wave down the first car that came along. Inside were Mrs Pulford, wife of the manager of the Charlestown and District Cooperative Stores; Mr Hadley, a local farmer; and his three year old nephew. When Mr Hadley failed to stop, Swart fired at the car. Both Hadley and Mrs Pulford were wounded, but they managed to drive on to safety. By this time, the whole district was getting to know of Swart's reign of terror. The police and local farmers were mobilized to hunt him down, and a posse eventually caught up with him near Johannes Swanepoel's farm. Spotting Swart in the distance, the station foreman at Charlestown, a man named Kriel, fired three shots in rapid succession. Swart dived into the veld at the side of the road just as a contingent of regular police from Volksrust arrived on the scene. Seconds later, a fourth shot rang out. In what was perhaps Swart's final act of defiance of authority, he had shot himself in the head with Captain Ashman's Webley. He had indeed done as he had promised: returned blood for blood. Hi Hennie; The dead and injured were: Constable Feucht WIA45 #1 Head Constable 7954 William Charles Mitchell #2 shot and then executed (Grave Vryheid)

45

Wounded.

119


1/C Constable 10738 William Hunter Crossman #3 shot and then executed (Grave Heidelberg) 2/C Sergeant 8363 Jan Antoine Grove #4 (Grave Vryheid) 1/C Sergeant 4831 Annes Heyns Van Wyk #5 (Grave Heidelberg) Captain Gerald Colin Ashman #6 (Grave?) Mrs Knight #7 Mr M Roets #8 Unknown black #9 Mrs M. Swart (wife) #10

Roll of Honour: Charlestown (HBH) No 58 7954 4831 8363 10738 No Photos of Capt Ashman, Sgt Grove or Const Crossman.

Rank Capt Head-Const46 1/Sgt 2/Sgt 1/Constable

H/Cst Mitchell

Name Ashman, GE Mitchell, WC Van Wyk, AH Grove, JA Crossman, WH

Date 6 May 1927 6 May 1927 6 May 1927 6 May 1927 6 May 1927

Sgt V Wyk

Place Charlestown Charlestown Charlestown Charlestown Charlestown

Unknown if erected!

NB. Once on a visit to Charlestown the then Station Commander told me nobody wanted to bury Swart. His body lied on a slap of cement in front of the cells. The SAP buried him, nearby. However since then the station has been plagued a ghost.

Kuspatrollie No 3 – Ron Aylward

46

W/O Class 1

120


Die mistiek van die ewigbewegende see, met sy malende skuim op die bollende dynings so vroeg op ‘n mistige oggend, tower beelde op van harde seemanne uit die verlede, wat op grond van hul liefde vir die see, heel dikwels die swaard moes opneem om hul lewens te verdedig teen ewe geharde moordenaars en diewe – ja-nee, teen die seerowers van destyds ….. en nog steeds langs die kus van Ethiopië ….. by die horing van Afrika. Dat hebsug die ou mensdom so kan vasgryp in sy kloue en dat daar deur al die eeue nog geen oplossing daarvoor gevind kon word nie, slaan mens totaal dronk.

Die

versugting na rykdom en mag het al menige mens tot ‘n posisie van heerskappy oor menigtes verhef, om hulle net weer so in hul selfopgelegde strewes vas te vat en te vernietig deur ‘n ewe bedorwe siel. Dit is tog net so jammer dat daar altyd ‘n menigte onskuldige bystaanders is wat ook betrek word en dan in die slag moet bly.

Daar is

van die magtigste koningryke tot die kleinste mafia groepe wat al so deur hul eie strewes verslind was ….

Daar breek die son nou

deur die miswolke en verdryf gelukkig hierdie drogbeelde, sodat ‘n nuwe, skoner realiteit van hom gewag maak. Dit is asof die sonlig skielik die massiewe rotswand wat uit die see sowat ses verdiepings hoog ten hemele strek, skielik sommer so tien meter nader aan die wal getrek het.

Elke eienskap staan nou

duidelik afgemerk teenoor mekaar, en selfs die halfmaanvormige gat in die sowat sewentig meter lange muur van tussen drie en ses meter dik, het al sy meerminne en see-elwe verloor, terwyl sy naakte waarheid jou byna met geweld aan jou drome ontruk. Die grotagtige gat van nagenoeg tien meter wyd en drie meter hoog, wat dwarsdeur die rotsmuur strek, bied ‘n blik op die wye oseaan se branders in aantog, maar wat andersinds van sig afgeskerm is deur die massiewe obstruksie, en nogtans poog om ploffend deur die gat en rondom die twee kante te dwing, met strepe wit skuimvlakke wat aanlandig na mekaar toe vervloei.

Die ruwe skoonheid van hierdie omgewing gryp verseker die

verbeelding aan, en het waarskynlik ook die gees van die meer romantiese herders van die stamme van weleer aangeroep en tot diepe denke gedwing. So het inheemse volke hierdie verskynsel met allerhande mistieke – romantiese verbeeldingsvlugte verbind en ingevoer en gekoppel aan die etos en lewensversugtinge en -eise van die lewens van hierdie stamme, sodat dit in ‘n nuwe kultuur vasgevang is. Van hierdie droombeelde was bes moontlik ook aan die stamlede voorgehou om 121


dissipline en morele waardes af te dwing.

Een legende wou dit hê dat die hoofman se

seun en die dogter van die see-god op mekaar verlief geraak het. Sy kon uiteraard nie aan land gaan nie, en hy kon eweneens nie sondermeer die dieptes van die see aandurf nie, en het hul dus heimlik vele gelukkige uurtjies saam, verskuil agter die muur, deurgebring.

Toe die see-god van hul verraad te hore kom, was hy ontsettend

woedend en het hy die muur met ‘n bliksemstraal getref wat albei van die oortreders gedood het, en toe ook die gat in die muur gelaat het, en het die beeld geskep waaraan hierdie hele gebied sy naam kon ontleen. Die gees van die prinses van die see besoek steeds die omgewing op die wieke van die malende misnewels, in ‘n soeke na haar verlore liefde, terwyl die geloei van die windjie deur die gleuwe die pyn van haar ouers vertel. ‘n Ander weergawe van die ontstaan van die gat in die muur lui dat ‘n beeldskone Xhosa meisie en ‘n hooggeplaasde lid van die see-mense verlief geraak het, maar die mense van haar stam het haar gewaarsku dat die mense van die see op sout grootgemaak is, en dat hulle net so onheilspellend, wreed en onvoorspelbaar soos die see is.

Sy het haar egter nie laat beïnvloed nie.

Die vader van die see-mens wou sy

welwillendheid met die verhouding toon deur die weg na die strand te vergemaklik om die verliefdes tegemoed te kom. Hy het toe die dienste van ‘n see-monster bekom en hom beveel om ‘n gat deur die muur te bewerkstellig. Die monster het toe sondermeer kop-eerste op die muur afgestorm en ‘n gat dwarsdeur die rotsmuur gemaak. Die seemense het toe deurgestorm en die skone dame weggevoer, en sy was nooit weer gesien nie. Sederdien en tot in ewigheid sal die gat in die muur daar bly. Ons het, sterk onder die indruk van hierdie majestueuse verskynsel, probeer om aan die land-kant van die muur te hengel, maar op daardie stadium was daar slegs ‘n paar klein vissies en krappe wat die aas afgevreet het. Deur toe tot naby die muur in te gooi het ek ‘n kleinerige hotnot en ‘n ‘king-klip’ gevang, wat ek albei teruggegooi het. Laat die middag het ek en ‘Piet-Kantien’ du Toit elk ‘n paar mooi elwe links van die ‘muur’ gevang. Ons het ook later dieper ingegooi in ‘n poging om ‘n kabeljou te probeer vang, maar sonder sukses. Ek het wel ‘n sandhaai gevang, maar hy is teruggegooi en ons het toe opgepak vir die aand. By die kamp ‘n ‘Slasto’ brandewyn aangetree om die groot ‘klip met die gat’ te vereer!

SAP Toneelgroep – Pieter Scholtz Gedurende 1968-9 was lt- kol Kobus Visser (later lt-genl) die werwingsoffisier by Wachthuis. Tydens een van sy besoeke aan Suidwes-Afrika (nou Namibië), het hy Eugene Terre Blanché onmoet wat as sersant in die SAP aldaar gestasioneer was. Hy 122


het in gesprekke met Eugene en ook ander lede verneem dat Eugene ‘n kranige toneelspeler en skrywer is. Nadat kolonel Visser met hom onderhandel het, het hy ingewillig om ‘n verplasing na hoofkantoor te aanvaar. Hy is toe op kolonel Visser se personeel by werwing geplaas. Hy en die kolonel het dadelik ingespring en in ‘n omskrywe gevra of daar lede is wat belangstel om ‘n toneelgroep op die been te bring. In die skrywe is ‘n datum en tyd bepaal waar lede en hul gades kan aanmeld vir ‘n oudisie asook om die toneelgroep te stig. Ongelukkig kan ek nie die presiese datum onthou nie maar weet dat ons die betrokke aand by hoofkantoor byeengekom het. Ek en my vrou, Christine, asook enkele ander lede en hul gades het in teenwoordigheid van kolonel Visser en Terre Blanché die groep gestig. Ons eerste eenbedryf waarvoor ons ‘n oudisie afgelê het, was Sybrand die Boorman. Die stuk is deur Terre Blanché geskryf en het oor ‘n plaas gehandel wat onder droogte gely het ens. Terre Blanché was die regisseur en die rolverdeling was Sybrand – Eugene Terre Blanché, sy vrou Debora was sers Verster van die SAKB se vrou, die twee seuns – Pieter Scholtz en Dirk Kotzé. Ons het saans geoefen en bedags natuurlik gewerk. Daarna het ander stukke soos’n Diener en ‘n daggaboom, “Die Jammer Hart en Die hand wat Hy eenmaal geneem het gevolg. Die bekende aktrise Milla Louw het ook met die regie gehelp. Ons het op verskeie dorpe ten bate van die SAP Weduwee en Wese fonds opgetree. Ons het gedurende 1971 vir die ATKV toneelfees in Bloemfontein ingeskryf met drie eenbedrywe. Ons het verskeie toekennings ontvang. Op die stadium was daar ‘n nuwe politieke party, die HNP47, gestig wat aan die komende algemene verkiesing sou deelneem. Terre Blanché het al meer politieke uitsprake begin maak en was duidelik baie simpatiek jeens die regse party. Hy het dikwels die regering van die dag aangeval en daardeur die aandag van die senior offisiere op hom gevestig. Die uiteinde was dat generaal Joubert, die kommissaris op daardie stadium, hom ingeroep het en aan hom ‘n ultimatum gestel het. Hy was op die punt om disiplinêr verhoor te word, of hy moes bedank. Hy het laasgenoemde verkies en is uit die SA Polisie om as kandidaat vir die HNP in Heidelberg te staan. Hy het later die leier van die AWB48 geword.

47 48

Herstigte Nasionale Party Afrikaner Weerstandsbeweging

123


“Die diener en die daggaboom� Sers Kobie Fourie, kolonel Eddie Oosthuizen en sers Pieter Scholtz in Die jammer Hart

Sers Pieter Scholtz in Die hand wat Hy eenmaal geneem het.

Die toneelgroep het voortgegaan. Kolonel Eddie Oosthuizen van veiligheidshoofkantoor het by genl Visser oorgeneem as beskermheer. Sers Will Roberts van veiligheidshoofkantoor se vrou, die bekende aktrise Annette Engelbrecht, het by ons aangesluit. Sy en ek het die regie verder hanteer. Ons het ook dikwels saam met die SAP-mannekoor opgetree wat ook gedurende dieselfde tyd as die toneelgroep gestig is.

124


Sers Scholtz en Christine Scholtz in die Jammer Hart. Christine Scholtz, Anina Venter en Kobie Fourie in Die Diener en die daggaboom. Nadat ek in 1973 ‘n offisier geword het, is ek en Christine uit die toneelgroep en dit het kort daarna ontbind. Kommentaar deur HBH:

Gedurende 1969 is ek ’n deeltydse-student aan die

Universiteit van Natal, Durban, in my finale jaar. Eendag woon ek klas by en daar is groot plakkate orals by UND opgeplak: “Graduates join the SA Police – Room 110”. My belangstelling is geprikkel, want ek weet my (Engelse) vriende sal nie juis in die polisie belang stel nie! [Daar was juis sulke wrede stories in die media, ek dink dit was in die Sunday Times, waarin gewys word hoe die polisiekollege die manne opkeil onder leiding van luit-kol Louis Snyman!] Ek gaan toe na die lokaal en ek word dadelik “tee” aangebied en diè twee offisiere wil my net vir die polisie werf! Ek verneem toe dat ek die eerste persoon is wat toe kom navrae doen het! Daardie dag het ek luit-kol JC Visser – ’n vriendelike innemde man met ’n sterk persoonlikheid – ontmoet. Hy wou toe hê ek moes “Werwing” toe kom. Hy het my tyd gegee om daaroor te dink. Ek het vasgeskop want ek was gelukkig by die see! Later het my gebel en gesê hy werf vir ene Eugene Terre Blanche na Werwing en ek kan in Durban bly!

125


New School prayer – Gen Roy During New School Prayer by a 15 yr old school kid in Arizona. New Pledge of Allegiance (TOTALLY AWESOME)! Since the Pledge of Allegiance and The Lord's Prayer are not allowed in most Public schools anymore because the word 'God' is mentioned..... A kid in Arizona wrote the attached New School prayer: Now I sit me down in school We can elect a pregnant Senior Queen, Where praying is against the rule And the 'unwed daddy,' our Senior King. For this great nation under God It's 'inappropriate' to teach right from Finds mention of Him very odd. wrong, We're taught that such 'judgments' do If scripture now the class recites, not belong.. It violates the Bill of Rights. And anytime my head I bow We can get our condoms and birth Becomes a Federal matter now. controls, Study witchcraft, vampires and totem Our hair can be purple, orange or green, poles.. That's no offense; it's a freedom scene.. But the Ten Commandments are not The law is specific, the law is precise. allowed, No word of God must reach this crowd. Prayers spoken aloud are a serious vice. For praying in a public hall It's scary here I must confess, Might offend someone with no faith at When chaos reigns the school's a mess. all.. So, Lord, this silent plea I make: Should I be shot; My soul please take! In silence alone we must meditate, God's name is prohibited by the state. Amen We're allowed to cuss and dress like freaks, And pierce our noses, tongues and cheeks... They've outlawed guns, but FIRST the Bible. To quote the Good Book makes me liable. • Certainly food for afterthought!

Ratpacks: J Wepener Food and Rations.

126


A Ratpack was made for a troop's survival for the entire day in the bush or while on patrol. They were numbered 1 to 5 and the number on the box reflected a particular combination of contents. During the mid-1980s there were three tins in a ratpack; however this was changed to 2 larger tins closer to 1990 when the vegetables were incorporated into one of the meat tins. A vigorous trade was done as soon as Ratpacks had been distributed, but one would usually find that Dog Biscuits would be discarded immediately. All food items were pre-cooked, although they did always taste better heated. The rest of the items such as tea and coffee would be mixed with boiling water in your fire bucket (like a mug). Cold drink and milkshake was mixed in a plastic sachet akin. And there was always the risk that it would burst! There was also at one stage a small can opener in the ratpack, but most troops either brought their own can opener with, or used the rifle's bipod to cut a hole in tins. One problem that was experienced on the Border was that quite often the Ratpacks had passed their expiry date. But you didn't complain as there would be no alternative - other than starving. Contents

Flavours/Types

Meat

Pickled Fish, Steak & Onions, Viennas & Tomato, 2 Small tins Curried Fish, Corned Beef Hash, Viennas & Baked Beans

Vegetables

Peas, Mixed Vegetables, 1 Small tin Diced Carrots

Chocolate, Dessert or Milkshake Strawberry, Lime,

127

Quantity

1 Sachet


Vanilla Coffee

n/a

2 Sachets

Tea

n/a

1 Sachet

Colddrink

Lime, Naartjie, Orange, Cola

3 Sachets

Porridge

Banana

1 Sachet

Dog Biscuits

Thin or thick

1 Pack

Cheesies

n/a

2

"Super C" Sweets

Pineapple, Orange, Tangerine

1 Roll

Fruit Bars

n/a

2 Bars

Raisins

n/a

1 Packet

Energy Bars

Mint, Choc Rum & Raisin

Chewing Gum

n/a

3 Pieces

Sugar

n/a

4 Sachets

Salt

n/a

2 Sachets

Matches

n/a

1 Pack

Esbits

n/a

1 Strip

Nut, 2 Bars

The fruit bars and the packet of raisins were sometimes interchangeable though. The "Super C" sweets could also be made into a refreshing cold drink by dissolving them in water.

Johan Pieters: Gansbaai Genl Westraat skakel en berig dat (kol?) Johan Pieters opgeneem is in ‘n versorgingsoord te Gansbaai. Ek onthou Johan Pieters baie goed, ons het saam gewerk op dieselfde seksie onder kol MJ “Jackson” van Zyl. Eendag vertel Johan vir my, toe hy ‘n speurder in Durban was, woon hy ‘n moordsaak, in die Overport-wyk, by. Hy en sy swart kollega besoek die toneel. Toe hulle stasie toe ry – dit was in die aand - ry hulle in ‘n straat daar naby die toneel en hulle merk dat ‘n tuinhekkie oop is. Hulle hou op die ingewing van die oomblik stil 128


en besoek die woonkwartier in die agterplaas. Hulle klop aan die deur en die swartman maak die deur oop en toe hy die speurders sien, erken hy dadelik dat hy die moord gepleeg het .... Eenmaal, het ek sy pyp kort voor etenstyd, met ‘n klein bietjie dagga gestop. Almal het daarvan geweet en later toe ons by sy kantoor instap, om veerpyltjies te speel, vra hy of ons ook sien die al geboue staan skeef ...? Hermanus, die dorpie, waar Johan Pieters vandaan kom se oorspronklike naam is Hemanuspietersfontein ...

“Really Inside Boss” – PC Swanepoel Oom Pieter het vir die Oud-SAP-lede Trust ‘n paar van sy boeke geskenk en ons het die boeke aan ‘n paar vriende verkoop. 1. Alex Faria wat by ons ‘n uitgawe gekoop het, was met Oom Pieter in verbinding en het ‘n afskrif van sy brief aan Oom Pieter vir ons gestuur. Alex skryf: “Môre oom Pieter, Ek wou ‘n geruime tyd terug al vir u skryf en sê hoeveel ek u boekie Really Inside BOSS geniet het! Voor ek te vêr gaan wil ek, soos u, net meld dat Afrikaans nie my eerste taal is nie so, verskoon maar as ek die taal soos ‘n Engelsman praat! My moeder was ‘n ware Afrikaner (‘n Meiring van Oudtshoorn) maar my pa was van Portugese afkoms en kon nie Afrikaans praat nie, so ons is Engelssprekend opgevoed. Een ding wat vir my uitgestaan het in u boekie was hoe die Weste – en dit is ook duidelik dat ons te doen gehad het met die liberales van die weste – eintlik ons vyand was en nie die Kommunisme nie. Die Kommuniste wou wel “hegemony” in die streek hê, maar eintlik was dit die liberale element in die VK en die VSA wat ons geforseer het om die handdoek in te gooi (om ‘n Engelse uitdrukking te gebruik). Nadat ek u boekie klaar gelees het, het ek begin lees aan ‘n boek met die naam Suicide of the West – The Meaning and Destiny of Liberalism – deur James Burnham (ek is seker u ken hom goed !) en dit is tragies hoe die liberale alles net weggooi omdat hulle ‘n soort van ‘n skuldgevoel het .... Dit is ook interessant dat James Burnham ‘n stigter van The Congress for Cultural Freedom was – wat, volgens u boekie, deur die CIA gefinansier was. Dit klink vir my asof hy wel aanvanklik ‘n liberaal was, maar êrens langs die pad verander het.

129


Die hoofstuk (in Burnham se boek) oor Amerikaanse buitelandse beleid werp veel lig op dinge wat in Afrika en Asië, asook Suid-Amerika, gebeur het en hoe die Weste daarop gereageer het. Al praat Burnham nie veel van Suid-Afrika in sy boek nie, is dit duidelik hoekom diegene, wat veronderstel was om ons geallieerdes te wees, ons in die rug gesteek het. Maar soos u in u boekie self gesê het, “…but we all know whose version of the history (of Blood River) will prevail” (of woorde tot daardie effek). Totsiens en goed gaan, Groete, Alex Faria” [Kaapstad]. 2. Chris van Vuuren van Saudi-Arabië het tydens sy vakansie in Suid-Afrika gou ingeloer om sy boekie wat hy lank gelede gekoop het, te kom af haal. Chris is ‘n “ou” polisieman wat in die SAP Kollege groot geword het. Sy Vader was ook polisieman. Hy is tans in Saudi-Arabië woonagtig. Hy is in bevel van die somerpaleis. Daar waar hy is, is dit baie warm en vogtig die temperatuur wissel van 420 tot 590 met ‘n gemiddeld van so 480 met ‘n humiditeit van 80%. Hy vertel dat prins Saud al Faisal alreeds 36 jaar lank die minister van buitelandse sake is! Chris van Vuuren

Sy broer Rudi is woonagtig in Charlotte in NoordCarolina in die VSA. • Ons wag vir ‘n paar foto’s van Saudi-Arabië!

OORGAWE AAN 1 SAP: PUNT 207, HALFAYA EN QUALALA DEUR DIE SPILMAGTE Brig Frik Nel het eendag vir my ‘n ‘n fotoalbum en ‘n “lap” persent gegee. Ek het die foto’s afgetas en toe die “lap” onder oë geneem. Die lap was niks anders as ‘n witvlag van WO2 nie! Onder geplaaste foto’s vertel hul eie storie! Een van die handtekeninge op die witvlag is die van luitenant WA Wessels – later brigadier WA Wessels die Afdelingskommissaris van die Wes Rand. Hy is ook die Vader van dr Leon Wessels, wat self polisieman was! Die witvlag is om sentimentele redes aan Leon Wessels geskenk.

130


Die hemp is seker in die hospitaal geneem of van ‘n Arabier geleen? Dr Leon Wessels, self ‘n oudlid (troep 7 berede: 1964) neem die “witvlag” in ontvangs waarop sy Vader geteken het.

131


Oorgawe 17 Jan 1942

Lt WA Wessels se hantekening. Leon Handtekeninge van lt-kol RJ ‘Bobby’ Palmer en sy

het dit onmiddellik herken!

opvolger lt-kol PL Grobbelaar toe nog majoor.

Reunie: 1961 Inname SAP Kollege Beste Hennie, Is dit moontlik om asseblief hierdie berig te plaas in ons volgende Polisiekoerant? Ons beoog om ‘n re-unie te hou in Mosselbaai gedurende September 2011 vir alle student/rekrute, asook personeel wat verbonde was aan die SA Polisie Kollege tydens die opleiding van lede in die jaar 1961. Verdere besonderhede sal later verskaf word. Alle lede wat belangstel kan vir my; Matty van der Merwe, 082 876 8727, of Louwtjie Loubser, 082 828 3091, kontak sodat ons hulle kontak besonderhede kan verkry. By voorbaat baie dankie. 132


Groete: Matty van der Merwe.

Orkaan tref Vryheid-distrik: Matty van der Merwe Hallo Hennie, Gegroet hier vanaf Vryheid, KwaZulu Natal. Eerstens moet ek verskoning vra dat ek nou eers weer van ons laat hoor, maar dinge gebeur maar waaroor ons nie beheer het nie! Sondag, 24 Oktober 2010, om 17h00 tref ‘n hewige orkaan ons plaas asook dié van my seun wat aan ons grens. Beide huise se dakke word afgewaai, bome word ontwortel en val op die dakke. My motorhuis word platgevee, swaar reën val en veekrale word platgedruk. Ek en my vrou was in die huis, maar deur die genade van Bo kom ons ongedeerd daarvan af. Boomstompe lê in die een slaapkamer en ons loop enkeldiep in die water. My seun was in Irak, maar sy vrou en hulle drie kinders kruip onder die kombuistafel weg en spring ook so beserings vry. By van ons bure agter Leeunek se berg waar ons bly, is verskeie plaaswerkers beseer deur vlieënde sinkplate en drie persone is gedood. Skade is baie erg, maar danksy ons versekering en twee maande se ongerief tydens die herstelwerk, woon ons nou weer in lekker in ons huis. Ons kan net dankie sê aan ons Hemelse Vader wat ons beskerm en bewaar het. ’n Manne-naweek Hennie, ek wil jou ook vertel van ‘n byeenkoms wat ‘n klomp van ons oud lede elke jaar hou te Kosibaai. SedertOktober 1999 kom alle oud lede wat vroeër jare op die Makatini Vlaktes gestasioneer was, of daar diens gedoen het bymekaar by Kosibaai vir ‘n naweek. Daar word lekker gekuier, gebraai en stories vertel. Dit is ongelukkig net ’n manne-naweek, want die geriewe is maar primitief. Ons is ongeveer so 30 lede wat op die volgende stasies was nl: Ingwavuma, Ndumo, Muzi Grenspos, Maputa (nou Emanguzi), Jozini, Ubombo, Mbazwane, asook enige oudlid, al het hy nou net daar verbygery, of al was jy ook nog nie daar nie, almal is welkom om dit by te woon. Ons gebruik die ou Veiligheidstak se huis langs die meer. Van die manne wat die naweek gereeld bywoon is onder andere Johan Gijsbers, brig Theuns du Plessis, brig Abrie le Roux, Daan Calitz van Richardsbaai, Bill Fourie, Gerhard Herbst en Rassie Erasmus. Wat het van Bill Clark geword? Hy was Stasiebevelvoerder te Maputa in 1967. Ongelukkig moes ons ‘n paar groot manne aan die dood afstaan en on seer hulle nagedagtenis. Vir verdure navrae kontak Matty van der Merwe by 082 876 8727. Hennie, as jy weer hierdie kant toe kom, moet jy asseblief by my aankom. Groete, Matty van der Merwe.

133


• Matty, baie dankie vir die uitnodiging – ek sal eendag weer daar verby ry! Sterkte met die opruiming edm! Personalia Afsterwe49: Dit is met innige leedwese dat die bvolgende onder u aandag gebring word:

49

Etiketshalwe moet hierdie berig, soos in magsorders, heel eerste in die polisiekoerant verskyn, maar agv uitleg probleme word sekere artikels aan die einde geplaas sodat “laat berigte” ook gedra kan word.

134


Tinky Jones (SALM): Daan Nel (SAW) berig: Tinky Jones is 'n legende! Hy was die professionele vlieënier wat altyd vriendelik was, maar wee jou as jy nie sy bevele as kaptein gehoorsaam nie. Ek het die voorreg gehad om saam met hom, nogal voor in die kajuit, in Vic Valle af te vlieg met 'n C130; let wel! Nie 'n C160 nie, maar 'n C130 en ek sal liefs nie die gesprek hier herhaal toe die "stall hooters" aanmekaar huil nie en nadat Tinky die vlug ingenieur "aangespreek" het, was hulle skielik stil. Ek het ook die voorreg gehad om seker honderde vliegure in sy vliegtuig deur te bring. Geniet die rus Tinky! Daan Nell. • Ja Tinky Jones was ‘n legendariese figuur wat ook baie polisiemanne rondgevlieg het in die ou grotes! Ons eer sy nagedagtenis! - HBH Afsterwe: Brig Trevor Baker: Nottingham Rd • Dit is met groot leedwese dat ek moet ek u verwittig dat brig Dave Baker (vanoggend) oorlede is. Hy was 'n "groot polisieman" en het diep spore in die veiligheidstak getrap. Sy seun, (Lt-kol) Dave, het geskakel - verdere besonderhede volg later. Ons eer sy nagedagtenis! • Genl Johan van der Merwe: Ek is so jammer. Trevor was een van die baanbrekers. Dit is ‘n groot verlies. Groete, Johan van der Merwe. Afsterwe mev Carine Susan Myburg (gebore Van Viegen) 20/11/1944. Ons is getroud die 9de Mei 1981. Geen kinders nie. Oorlede die 5de Desember 2010 om 22 : 25 in die Bayview Privaat Hospitaal Mosselbaai. Die roudiens?/treurdiens? vind plaas die 18de Desember 2010 uit die N.G.Kerk Reebok om 11:00. Met aftrede was sy `n rekenmeester in die Dept Onderwys, Pretoria. Tubby Myburg: Baie dankie aan al my familie en vriende wat vir my boodskappe van bemoediging gestuur het met Carine se dood.Dit word baie gewaardeer en het ook vertroosting gebring. Ek het my rekenaar bietjie op gegradeer en die e-pos versendings funksie het iewers vas gehak. Alles is nou weer in orde en kan ek nou weer met julle gesels. Alles van die mooiste ook vir die nuwe jaar wat ons reeds begin het , mag daar baie vreugde ook in die nuwe jaar vir ons almal wees.Groetnis EKKE. Ongesteld

135


• Ons korrespondent Hennie Westraat skakel van Hermanus(pietersfontein): Hy berig dat JH ‘Johan’ Pieters – voorheen van Durban, Vryheid, Kompol X302 en ander plekke tans in Gansbaai in ’n versorgingseenheid opgeneem is. • Rudi van Vuuren in die VSA sterk ook aan na ’n operasie – Chris van Vuuren, Jeddah, Saudi Arabië.

Berigte van Heinde en Verre Beste Hennie, Graag verneem ek of ek mag inteken op bogenoemde. Ek is nie ‘n SAP Veteraan nie maar het as reservis in die vorige SAP diens gedoen (1970 tot 1980) en verrig tans aktiewe diens as SAPD reservis te SAPD Hoofkantoor (NATJOINTS), Bev Kol Louis Dafel. As lid van die Militêre Veterane Vereniging skryf Kol Johann Vorster altyd van Hennie Heymans van die ZARP’e, en ek het op die internet op u webtuiste toegang verkry wat baie interessant is, veral die destydse SAP tydskrif die NONGQAI. Ek het baie jare gelede hierdie tydskrif as jongman gelees tydens vakansie kuiers by my oom en gesin nl daardie tyd Sers Theuns Scheepers, GoudTak te Barberton. Tydens my diens tydperk by Afd Mil Inl nou bekend as Verd Inl het ek ook nou saamgewerk met die voorheen SAPV. Dankie, PJ vd Merwe (Cobus).

Hallo Cobus! Natuurlik mag jy "inteken" op die polisiekoerant! Kliek op die skakel: http://issuu.com/hennieheymans/docs en dubbelkliek op enige polisiekoerant en siedaar! U kan ook "subscribe" (inteken) tot die polisiekoerant op ISSUU - dis gratis! Kyk net vir die blou skakel "subscribe" op ISSUU. Hierdie stelsel laat ons toe om "groot" foto's edm te laai ens ens teen geen koste vir ons lesers nie. Stuur ons die polisiekoerant as ‘n word.doc uit, dan is hy baie groot en weier verskeie ontvangers se bediener om die koerant te ontvang. Op hierdie wyse kos hy niemand iets! Baie dankie vir die belangstelling. Groete, Hennie Heymans. Johan Jonker (1): Beste Hennie, Ek loop vandag toevallig die "polisiekoerant" raak! My oorlede pa, Michael (Mike) Adriaan Jonker was sy hele lewe 'n polisieman en ek wil baie graag sy loobbaan en stories navors en vir die nageslag opteken. Dalk is daar lesers wat hom nog onthou en nog staaltjies en fotos het…. Hy het op George skool gegaan en moes ongeveer in die 1940's (dink ek) in die depot gewees het en was daarna in Calizdorp, Ladismit, Knysna, Stilbaai, Mosselbaai en Hofmeyr gestationeer. Hy was in die 1970's op offisiers en boskursusse. Hierna was hy stasiebevelvoerder op Middelburg Kaap, en is uiteindelik in 1976 medies ongeskik uit die diens (met die rang van Kaptein). Gedurende die 1960/70 was hy aktief betrokke by die SWD atletiek span se afrigting. In die 70 was hy twee maal in die Rhodesiese bos. Twee van sy jonger broers; my ooms "Toel" en Louis was ook in die polisie – gestationeer in Soweto en Middelburg – beide al afgetree. Ek sal dit baie 136


waardeer as enigeen van jou lesers wat hom onthou (of fotos het), my kan kontak by die epos: alliancebs@gmail.com.Baie dankie en voorspoedige 2011. Johan Jonker. • Hallo Johan, Lekker om van jou te hoor - ek plaas jou brief in die nuwe polisiekoerant wat so teen die einde van die maand verskyn. Stuur asb foto van u vader! Groete, Hennie Johan Jonker (2): Baie dankie – sal eers 'n foto moet soek …. Ons bly lank in die buiteland! Piet van Zyl: Goeiemôre en ‘n baie geseënde en voorspoedige Nuwejaar aan al my epos vriende. Onthou ek is nou permanent terug in Nelspruit. Good morning and a very happy end prosperous new year to all my e-mail friends. Remember I’m now permanent back in Nelspruit and on address and mobile as per below. Walk Tall, Piet Van Zyl. • Welkom in die RSA! Why the Police harass people: Steve Seargent (UK) To all my Police mates serving and non this is great! I nearly didn't read this but am so glad I did!! I'm sure you will see the message. Recently, South Australia Police ran an e-mail forum (a question and answer exchange) with the topic being "Community Policing." One of the civilian email participants posed the following question,"I would like to know how it is possible for police officers to continually harass people and get away with it?" From the "other side" - the law enforcement side - Sgt Kym Webb of Mount Barker police, a policeman with a sense of humour, replied: "First of all, let me tell you this...it's not easy. In the Adelaide Hills we average one cop for every 600 people. Only about 60% of those cops are on general duty (or what you might refer to as "general patrols") where we do most of our harassing. The rest are in non-harassing departments that do not allow them contact with the day to day innocents. At any given moment, only one-fifth of the 60% general patrols are on duty and available for harassing people while the rest are off duty. So roughly, one cop is responsible for harassing about 5,000 residents.

137


When you toss in the commercial business, and tourist locations that attract people from other areas, sometimes you have a situation where a single cop is responsible for harassing 10,000 or more people a day. Now, your average eight -hour shift runs 28,800 seconds long. This gives a cop one second to harass a person, and then only three-fourths of a second to drink a Farmer's Union Iced Coffee AND then find a new person to harass. This is not an easy task. To be honest, most cops are not up to this challenge day in and day out. It is just too tiring.What we do is utilizing some tools to help us narrow down those people which we can realistically harass. The tools available to us are as follows: PHONE: People will call us up and point out things that cause us to focus on a person for special harassment. "My neighbour is beating his wife" is a code phrase used often.

This means we'll come out and give somebody some special

harassment. Another popular one is, "There's a guy breaking into a house." The harassment team is then put into action. CARS: We have special cops assigned to harass people who drive. They like to harass the drivers of fast cars, cars with no insurance or no driver's licences and the like. It's lots of fun when you pick them out of traffic for nothing more obvious than running a red light. Sometimes you get to really heap the harassment on when you find they have drugs in the car, they are drunk, or have an outstanding FINS warrant on file. RUNNERS: Some people take off running just at the sight of a police officer. Nothing is quite as satisfying as running after them like a beagle on the scent of a bunny. When you catch them you can harass them for hours. LAWS: When we don't have PHONES or CARS and have nothing better to do, there are actually books that give us ideas for reasons to harass folks. They are called "Statutes". These include the Criminal Law Consolidation Act, Summary Offences Act, Road Traffic Act and a whole bunch of others ... They all spell out all sorts of things for which you can really mess with people. After you read the law, you can just drive around for a while until you find someone violating one of these listed offences and harass them. Just last week I saw a guy trying to steal a car. Well, there's this book we have that says that's not allowed. That meant I got permission to harass this guy. It is a really cool system 138


that we have set up, and it works pretty well. We seem to have a never-ending supply of folks to harass. And we get away with it. Why? Because for the good citizens who pay the tab, we try to keep the streets safe for them, and they pay us to "harass" some people. So the next time you are in the Hills, give me the old "single finger wave." That's another one of those codes. It means, "You can harass me." It's one of our favourites. " Ger en Jos Sevink: Vars uit Nederland, of is dit Frankryk? voor de nieuwsgierige ... jammer dat de bijlage verviel. met een dikke kus van ons beiden, Ger en Jos (Sevink) Er is 1 afbeelding naar u verzonden. Verjaardag van Jos op 2111-2010 [Van al ons lesers baie geluk!]

Jean van der Rul (Belgie): Hierbij, in bijlage enkele foto’s van onze meest geliefde bezigheid in deze winter. Liefs van Lydia en Jean.

139


140


Battle of Cuito Cuanavale: Jacque Wepener "If defeat for South Africa meant the loss of 31 men, three tanks, five armoured vehicles and three aircraft, then we'd lost. If victory for FAPLA and the Cubans meant the loss of 4600 men, 94 tanks, 100 armoured vehicles, 9 aircraft and other Soviet equipment valued at more than a billion rand, then they'd won." (Colonel Dean Ferreira, CDR SADF in Angola, Paratus (SADF Magazine), March, 1989, p.14.) Johann Kotze: Hallo Oom Hennie, Baie dankie vir al die e-mails met die polisie koerantjie. Ek waardeer dit baie en wag elke maand in spanning vir die volgende een. Hier by my gaan dit goed. My wêreld het intussen so ‘n bietjie verander en groot aanpassings is gemaak, maar ek lê nie. Die koerantjie wat ek af en toe kry is darem iets waaraan ek kan vashou as iets wat nie verander het nie, amper soos ‘n lig huis vir my. Stuur tog groete aan die Tannie en ‘n Geseënde Kersfees en voorspoedige Nuwejaar aan Oom, die familie en vriende. Gedurende Kersfees werk ek nagskof en sal ek seker maak dat die presente onder die boom daar bly vir wie dit bedoel is en nie pad vat na ou skelm se plek nie. Johann Bart en Marie Vosloo: Hennie, dankie vir die Kersboodskap man. Lekker om altyd die koerant te lees. Beste wens ook vir jou en die familie vir Kersfees en die jaar wat voorle. Wanneer jy weer in hierdie wereld kom, maak n draai. Sal lekker wees om jou weer te sien. Groete. Johan Nel: Wil net vir jou en geliefdes n baie Geseende Kersfees toebid met n voorspoedige en gesonde 2011!!!!! Baie dankie ook vir jou onbaatsigtige harde werk en ywer waarmee jy ons deurlopend op hoogte hou van gebeure en interesante brokkies van die verlede. Servamus et Servemus !!! Groete uit die pragtige Kaap, Piesang. Jan van Wyk: Hello Hennie, Baie dankie vir jou Kersboodskap. Ek hoop jou familie dag is geseënd, en 'n voorspoedige nuwe jaar vir jou. Ek boer met my Wartlemoene in Moorreesburg, en sal so klein artikel vir jou skryf volgende jaar. Groete Jan van Wyk. Linden Coetzee: Baie dankie vir jou groot bydra! Groete, Linden Coetzee Andre (België): A little card sent early for you to enjoy before the hustle and bustle of Christmas sets in. Enjoy!! Wens U en alle vrienden Prettige Feestdagen en een allerbest gezond 2011

141


Toffie Risk: Baie dankie. Geseënde Kersfees en Voorspoedige Nuwejaar, Groete,TR Gabriël en Hester Smit: Met liefde van Gabriël en Hester. Marius Swart: Harrismith: Uitstaande Medaljes: Hoop oom is gesond en dinge gaan voor die wind. Skuus ek's so skaars, maar ek het te veel ysters in die vuur. Daar is 'n ex polisielid wat wonder of hy nog sy bekamping van terrorisme medalje in die hande kan kry wat nooit aan hom uitgereik is nie? Ek reken nie. Maar weet oom dalk van iemand wat sal kan help? Bly Veilig, Marius. Ron Aylward: Hallo Hennie, Tag, ou kollega, daardie nuwe naam en die Grafiese Werk lyk darem goed op die PVK! Hiermee nog so ietsie. Groetnis, Ron Dr Anthony Turton, Dear Friend, I am pleased to announce that my latest book Shaking Hands with Billy - is now available for online ordering. Should you be interested in this topic, please click on the link beneath my signature and browse at leisure. If that fails please cut and paste the link into your browser. I would appreciate it deeply if you would consider circulating this within your network, should the contents of the book be of interest to you. Many thanks for your support and apologies to those uninterested in this topic for cluttering your inbox. Apologies also for cross postings arising from an earlier bulk mail attempt that went wrong. (I was never gifted in the IT department!) Best wishes, Dr Anthony Turton Environmental Advisor | Speaker | Author South African Environmentalist of the Year 2010 +27 11 665 3645 (Work) +27 82 450 7967 (Mobile) www.shakinghandswithbilly.com • Dr Turton het ‘n interessante loopbaan agter die rug – mense wat in nasionale veiligheid belangstel sal die boek waardeer. (Ek het nie die boek gelees nie.) Shaking Hands with Billy by Dr Anthony Richard Turton has just been published by Just Done Productions @ R350. Dr Turton’s work is the record of a personal journey, through one man’s experiences of various branches of the South Africa Security infrastructure. It is a detailed recollection, and almost obsessively footnoted and cross referenced. It provides a surprisingly intimate glimpse into a hidden world, the subterranean part of the ice-berg that was “The State”. The book takes us beyond this personal narrative however, leading us to explore in our memories and experiences the way that the personal relates to the communal; how the miracle of 142


the 1994 elections had many precursors in some of the most secretive aspects of the National Party created apparatus, and how those experiences could, or should, inform our journey onward as both a society and a country. Dr Anthony Turton says in the introduction to this book “I pen the hidden history of South Africa’s transition to democracy as I experienced it, for no reason other than to seek to understand it myself. It is with considerable pride and a deep sense of humbleness that I commit a piece of the as yet unknown history of the Chief Directorate Covert Operations (CDCO) of the National Intelligence Service (NIS) to writing. This is done, not with the intention of engaging in an orgy of kiss-and-tell self-aggrandizement, but rather as a humble record for those interested in such things, in order that they may know about the hidden world that was shrouded by intense secrecy that pervaded the very best years of my entire generation.“ “I dedicate this work to the memory of my comrades-in-arms in the three Security Force formations that I had the privilege to serve in – the Light Horse Regiment (LHR), 81 Armoured Brigade of the South African Defence Force (SADF); the Chief Directorate Covert Operations (CDCO) of the National Intelligence Service (NIS), also known as Chief Directorate “K”; and the South African Secret Service (SASS) of which I was a founding member, specifically serving within the Chief Directorate Covert Collection and Counter Intelligence (CDCCCI) – in a sincere attempt to explain our complex history as accurately as I am capable.” The title, Shaking Hands with Billy, refers to a code-phrase used during a special operation, designed to bring the planner of the Pretoria car bomb to justice. I experienced this event as a turning point in the Armed Struggle, because I saw a major shift in Security Force response as a direct result, in a way that is remarkably similar to the contemporary American-led War on Terror. Using this analogy, the Pretoria car bomb was our mini 9/11 and nothing was the same afterwards, including the angry response by government that was hell-bent on finding a culprit to hold accountable. As an intelligence officer in that special operations team, I was confronted with many contradictions, so over time the notion of Shaking Hands with Billy came to symbolize to me the political transformation that occurred in South Africa, when we faced our darkest hours. I later came to respect the operative who we code-named “Billy”, and was pleased to see him take his rightful place as a democratically elected Member of Parliament. We never brought Billy home to trial as intended, because the peace negotiations aborted all aggressive operations, allowing us to give our full attention to sustaining the momentum towards peace instead. Thus, for me, Shaking Hands with Billy came to eventually represent the transformation in our own society, as we moved from endemic violence to what appears to be a stable peace. I believe that is a noble pursuit and so I share it. “On its surface Shaking Hands with Billy is the story of one man’s odyssey. And odyssey is, I believe, the correct word, neither overstatement nor misrepresentation. To be sure, many chapters in Anthony Turton’s personal narrative describe the recruitment and work of a Cold War soldier – instilling in him a sense of detachment, manifest in that chilling, if necessary, “thousand yards stare”. Yet it is 143


less a tactical, macho, warrior epic like the Odyssey than an alienated veteran’s dragged-out struggle, his repeated attempts to reconcile himself to a political landscape that is both strange and at times uncomfortable, and then to embrace the chaos and complexity as, for better or worse, his only home.” - James G. Workman WJ Meintjes: Brig, baie dankie vir die insiggewende en baie interessante koerant. Ek het die koerant sien groei en deel dit met vriende in die magte. Hulle is ook lief vir ons geskiedenis. Dit is baie belangrik dat ons geskiedenis vir ons kinders bewaar bly. Hulle word gebombardeer met soveel negatiewe "inligting" dat hulle later 'n minderwaardigheidskompleks oor hulle voorsate gaan ontwikkel. Weereens baie dankie vir al die harde werk, Groete, WJ. Beste WJ – Baie dankie! Ek hou van die stertjie aan die einde van jou epos: “History is the version of past events that people have decided to agree upon. In politics stupidity is not a handicap".Napoleon Bonaparte . Billy Cox: Hennie; All the Best to You and Yours this Christmas and a Most Pprosperous 2011. Billy

Dr PA Rousseau: Dagsê Hennie; Ryke seën van bo vir die Christusfees en oorvloedige voorspoed vir die Nuwejaar, heeljaar lank. Baie dankie vir die Koerant - dit is telkens 'n belewenis om te lees en het my lewe vanjaar regtig goed gedoen ('n hele ruk terug het iemand gesing "you light up my life", nouja, so lekker is die ontvangs en die lees van jou [liefdes]werk vir my). Groetnis,Pieter Mara Drury: Goeiemiddag. Wil ook net vir julle ook n geseende Kersfees en n voorspoedige nuwe jaar toewens. ‘n Gesonde jaar vir julle en julle geliefdes. Van Hilton en Mara. Derek Brune: Dear Hennie, Greetings from Northern Namibia. In my new guise, as a businessman, working hard, and enjoying it. Everything of the very finest for Christmas and the New Year!! May God bless you and yours richly. You have done a fantastic job, to keep us all informed, and make us proud to have been members of the SAP. Whenever we old-members, and we as whites, get blamed for everything that goes wrong these days, I always remember your message - be proud, we did the best we could!! That makes me think of the Chinese proverb, actually a curse: "May you live in interesting times". 144


I dearly wish to see you again, and to be able to talk about things on a more personal level. Best regards, Derek Brune. Pieter Scholtz: Beste Hennie, Eerstens, baie dankie vir die baaaie moeite wat jy doen om die geskiedenis van die SAP te bewaar. Ek geniet elke uitgawe. Ek weet nie of jy sou wou hê dat ek die geskiedenis van die BBP eenheid van stigting af vir jou moet skryf nie. Ek wil dit nie doen as dit onnodig is nie. Miskien ook van die Polisie Toneelgroep en so iets van die Mannekoor. Mag jy en jou familie ‘n wonderlike kersfees geniet en mag jy 2011 as jou beste jaar ooit beleef! Vriendelike groete, Pieter Scholtz Maritz Spaarwater: Beste Hennie, Baie dankie vir jou onvermoeide, uiters waardevolle werk ter verryking van ons almal se kennis en begrip van waar ons vandaan kom en hoeveel ons uit ons verlede het om op trots te wees. As oudlid van die SAW en Nasionale Intelligensiediens, waardeer ek dit te meer dat jy jou net 'n bietjie wyer span as die polisie, maar lg. interesseer my ook geweldig. Uit die Polisiekoerant het ek uitgevind van André van Ellinckhuizen van Vryheid, wat my op die spoor geplaas het van my grootoom Hendrik Johannes Spaarwater se storie in die Anglo-Boereoorlog en sy episode met Winston Churchill op die trein na Pretoria nadat dié by Chievely gevange geneem is, soos ook deur jou in die koerant gepubliseer. Dit het my weer gelei na onskatbare bronne van navorsing oor my familiegeskiedenis, soos veral Gert van der Westhuizen en sy verstommende plaasmuseum op Roodedraai naby Perdekop, Martha Bam van daardie omgewing en oom Gert Reyneke (94) van Ermelo (seun van my groottante Lizzie, weduwee van die gesneuwelde grootoom Hendrik, en haar tweede man Johannes Reyneke), wat nog helder eerstehandse herinneringe het van my pa se kleintyd op Amersfoort, en van dié se pa (Pieter- bittereinder)) en oom (Hendrik - gesneuwel). Ek het vele stories van hierdie mense gekry, asook uiters waardevolle foto's. Ek meen dat veral Gert van der Westhuizen alle moontlike steun verdien wat hy kan kry vir sy wonderlike projek, en het dit so oorgedra aan Riette Zaaiman, argivaris van die Voortrekker Monument-museum. Miskien sal genl Gert Opperman dit wil oorweeg. Ek skuld hierdie en ander wonderlike mense my ewige dank dat hulle dit moontlik gemaak het vir my om darem 'n redelik sinvolle familiegeskiedenis van die Spaarwaters kon bymekaar hark, sodat my nageslagte ook sal weet hoeveel hulle uit die verlede het om op trots te wees. Ek het veral een tergende oorblywende vraag:

145


Hoe het oom Hendrik se naam op die gedenkmaal by Bergendal/Dalmanutha beland? Hy was nooit 'n polisieman nie en daar word hy as van Carolina aangeteken, terwyl hy sy lewe lank in die Amersfoort-omgewing gewoon het en tot sy dood in 1901 in die Wakkerstroom-kommando gedien het. Sy naam verskyn dan ook op die ABO-gedenktekens in Amerfoort en Wakkerstroom. As iemand dalk meer hiervan weet, sal ek baie graag daarvan hoor. Nogmaals dankie vir jou wonderlike werk. Doe zo voort! Alles van die heel beste toegewens vir 2011, Maritz Spaarwater. Pierre van Rensburg: Baie dankie Hennie.Dieselfde vir jul almal. Ek sien uit na die uitgawes van die Polisie koerant in 2011.Groete.Pierre van Rensburg HUMOR Calipie Calitz: Dagsê, Sukkel nou al ‘n geruime tyd met my neukenaar. (Dit is wat Jurgens se Kleinseun dit op ‘n stadium genoem het). Kan e-posse ontvang maar wil dit om die dood nie stuur nie. Neem die apparaat toe in sodat die eksperts dit kan herstel. So ‘n jong klong help my toe. Ek verduidelik my problem en hy beduie ek moet so ‘n rukkie wag. Hy neem toe die neukenaar daar in hul agterkamer in. Na so tien minute kom hy uit en sê, “Daar’s hy Oom. Hy’s nou reg!” “Wat was verkeerd?” vra ek. “’n Meganiese problem, Oom!” sê hy. “Hoe kan dit ‘n meganiese problem wees! Dit ding is net van elektronika aan mekaar gesit!” sê ek. “Is Oom ‘n taxi-drywer?” vra hy. Ek skud my kop. “Nou-ja” sê hy “Oom het seker al gehoor hulle sê die ding met die al die taxis se probleme is meganies en dit is die moer wat die stuurwiel vashou? Hierdie rekenaar se problem is ook meganies! Dis die MOER WAT DIE MUIS VASHOU!” So ‘n blêrrie klein snotkop om so met ‘n ouman te praat? Humor in Uniform: The commanding officer at the Russian military academy (the equivalent of a 4-Star general in the U.S.) gave a lecture on potential problems and military strategy. At the end of the lecture, he asked if there were any questions. 146


An officer stood up and asked, "Will there be a third world war? And will Russia take part in it?" The general answered both questions in the affirmative. Another officer asked, "Who will be the enemy?" The general replied, "All indications point to China.” Everyone in the audience was shocked. A third officer remarked, "General, we are a nation of only 150 million, compared to the 1.5 billion Chinese. Can we win at all, or even survive?" The general answered, "Just think about this for a moment: In modern warfare, it is not the quantity of soldiers that matters but the quality of an army's capabilities. For example, in the Middle East we have had a few wars recently where 5 million Jews fought against 150 million Arabs, and Israel was always victorious." After a small pause, yet another officer - from the back of the auditorium asked, "Do we have enough Jews?" JURIE: GRAPPIE VIR DIE DAG: Archaeology: After having dug to a depth of 10 feet last year, British scientists found traces of copper wire dating back 200 years and came to the conclusion that their ancestors already had a telephone network more than 150 years ago. Not to be outdone by the Brit's, in the weeks that followed, an American archaeologist dug to a depth of 20 feet, and shortly after, a story published in the New York Times: "American archaeologists, finding traces of 250-year-old copper wire, have concluded that their ancestors already had an advanced high-tech communications network 50 years earlier than the British". One week later, The Cape Times, in South Africa, reported the following: "After digging as deep as 30 feet in his backyard in Thabazimbi, South Africa, Lucky Simelane, a self-taught archaeologist, reported that he found absolutely sweet-all. Lucky has therefore concluded and stated categorically that 250 years ago, Africa had already gone wireless." Just makes you just bloody proud to be from Africa, what...! ‘n Man moet ‘n sin vir humeur hê! 147


Slot Wat my betref, ek beleef ’n wonderlike tydperk vandat ek ook diep betrokke geraak het by die navorsing van die Koevoet-boek! Ek het al talle oudkollegas opgesoek en met besluitnemers en meningvormers van vervloë se dae gesels. So bv het adv Pik Botha het my ontvang en hy het sy inset gelewer oor wat gebeur het op die vooraand van 1 April 1989 nèt voor en nadat Swapo oor die grens gestroom het! (Oorlog is maar die voortsetting van politiek met ander middele ens.) ‘n Punt wat mnr Pik Botha baie ferm beklemtoon is dat geen onderhandeling in Suid-Afrika ooit kon plaas vind indien (1) die Kubane nie Angola verlaat het nie en (2) die verkiesing moes vry en regverdig in SWA plaasgevind het. Nadat die skandmuur in Berlyn “geval” het, is wêreld-kommunisme nie meer ‘n bedreiging gewees nie en kon die politici onderhandel. Ek het met dapper manne gesels wat aan verskeie operasies deelgeneem het. Daar is selfs dapperes onder die dapperes te vinde! Veral met fiskale beperkings ontbreek dit ook nie aan vindingrykheid onder ons mense nie! Genl-maj Piet Kruger en ander kan onderhoudend gesels oor die ontwikkeling van die Casspir! Nog ‘n ding, die oorgrote meerderheid van die polisiemanne het net hoë lof vir die SAW en wat hulle veras in Angola vermag het. Dit maak mens trots om ‘n Suid-Afrikaner te wees nadat mens met al hierdie mense gepraat het! Baie dankie vir almal se insette en foto’s – dis ons almal se plig om ons geskiedenis aan te teken en dit vir die nageslag te bewaar! Luister ook na “Vleuels” op Maandae-aande – die voormalige SAP kom nou ook een maal per maand onder die soeklig. Die manne in die buiteland kan Radio Pretoria op hul rekenaars opvang. ’n Goeie en ‘n mooi jaar word almal toegebid.

Next issue DV: 3rd week in February 2011 Volgende uitgaweDV: 3de week van Februarie 2011 Greetings / Groete Salute / Saluut Your Van Driver & Section Sergeant - U wabestuurder en wyksersant No 43630(B) Hennie Heymans. © 2011

148

Police Gazette Vol 2 No 1  
Police Gazette Vol 2 No 1  

Mothly Police Gazette

Advertisement