Page 1

THE e-NONGQAI Un-official Un official Police Gazette for VETERANS of the former South African Police Force and for those interested in the history of our Police, Defence and South Africa’s National Security March 2012; Vol 3 no 3 - Transport DIE e-NONGQAI

Nie-amptelike amptelike Polisiekoerant vir VETERANE van die ou Suid-Afrikaanse Suid Afrikaanse Polisiemag en vir diegene wat belangstel in die geskiedenis van ons polisie, polisie, verdediging en nasionale veiligheid Maart 2012; Vol 3 Nr 3 -Vervoer

Patron – Gen Johan vd Merwe - Beskermheer

Editor – Hennie Heymans (HBH) – Redakteur Circulation – Dana Kruger - Sirkulasie

1


Contents / Inhoud 1. WELCOME / WELKOM .................................................................................................................. 3 1.2 Voorblad / Front Page ................................................................................................................... 4 A peep into the future................................................................................................................... 4 ‘n Kykie in die toekoms! ............................................................................................................... 4 A Century of National Policing on 1 April 2013 ................................................................................ 5 ‘n Eeu van nasionale polisie op 1 April 2013 ..................................................................................... 5 2. SAP se Jaarlikse Skaapbraai – 15 September ..................................................................................... 5 3. Transport: Jeeps, Landrovers and Saracens / Vervoer: Jeeps, Landrovers en Sarcens ....................... 5 3.1 1946: The 1st Jeep in the South African Police ............................................................................. 5 1946 - An Ode to the Jeep................................................................................................................... 6 1947 Jeep used for Union-wide recruiting by the SA Police .............................................................. 8 Jeeps - Francois Gunter ....................................................................................................................... 8 3.2 Land Rover.................................................................................................................................. 11 Land Rover Advertensies / Adverts – Jacque Wepener .................................................................... 11 1950 Land Rover SAP Langebaan .................................................................................................... 27 1960 Land Rover SAP Mt Ayliffe (Durban Mobile Eenheid) ......................................................... 27 1962 Land Rover Mobile Eenheid Transkei ..................................................................................... 28 1963 JU Bell - Msinga ...................................................................................................................... 28 1967 Rhodesië ................................................................................................................................... 29 1968 Transkei Mobile Unit – Gawie Botha ...................................................................................... 29 1968 Land Rover sat Keimouth – Tubby Myburgh .......................................................................... 32 1970 SAP Land Rover – Namib ....................................................................................................... 32 1970 onwards: Maj Harry Du Preez – Quartermaster’s Staff, Durban ............................................. 33 1972 SAP in Kanjemba, Rhodesia - Andrè Volgraaff ..................................................................... 39 19xx Rhodesia/ Rhodesië – luit-genl JG le R Stemmet .................................................................... 41

2


1974 SAP Security Branch Rhodesia/ Rhodesië – Hennie Heymans ............................................... 42 RSA Grensdiens / Border Duty Koos Brits ...................................................................................... 44 RSA Border Duty: Dana Kruger BDG 508 B ................................................................................... 45 Unrest Control: Jacques Greef .......................................................................................................... 45 1980’s Tin & Onlusbeheer / Coin & Unrest Control ........................................................................ 46 3.3 Saracens ...................................................................................................................................... 49 4. Bibliografie & erkenning .................................................................................................................. 51 5. INDEMITY / VRYWARING ........................................................................................................... 53 5. CONCLUSION / SLOT .................................................................................................................... 53

1. WELCOME / WELKOM

Welkom Welcome & Editorial Welcome to our “Transport Edition” of the Hartlik welkom by hierdie uitgawe wat eNONGQAI. In this issue we will focus on fokus op die meganiese vervoer in die Suidthe development and usage of the motor Afrikaanse Polisiemag. vehicle in police work. Aanvanklik was die Suid-Afrikaanse Polisie Originally the South African Police was a ‘n beredemag; bestaande uit berede en Mounted Force and followed the British voetmanne - die sg Bosluise en Magalle. traditions. The lanyard and whistle cord is on the right, while the mounted sergeants Die Britse tradisies word in die SA wore their chevrons only on the right sleeve. Polisiemag gevolg: nl berede sersante dra Foot sergeants wore their chevrons on both hul strepe slegs op die regter mou en die arms. fluitjiekoord is ook regs. Sersante in die voetpolisie het strepe op beide arms gedra. 3


After the Second World War the South African Police Force became more mechanised. Camels and horses were disposed of. Horses were only kept in rugged mounted areas and for ceremonial purposes. The Police College continued to train mounted troops.

Na die tweede wêreldoorlog het die SA Polisiemag gemeganiseer en is perde hoofsaaklik saaklik in Transkei en ander onherbergsame plekke gebruik.

Meganiese vervoer, hoofsaaklik voertuie en trapfietse is deur die polisiemag gebruik om Mechanical vehicles and bicycles were the elke punt in Suid-Afrika Afrika te polisieer. main type of transport in the police; the Air Perde het egterr ‘n groot rol in seremoniële Wing only came during the middle 1960’s. geleenthede gespeel. Die polisiekollege het When South Africa became a republic on 31 jaarliks berede troepe opgelei. May 1961 the SA Police Force took to the new blue and grey uniforms. Met die koms van die nuwe blougrys uniforms op 31 Mei 1961 is die Britse berede The Mounted traditions stayed in the force tradisies gevolg. Sersant het toe slegs op een and sergeants only wore one chevron on the arm strepe gedra. right sleeve. The whistle cord and lanyard remained on the right side. In n hierdie uitgawe gaan ons slegs kyk na drie tipe voertuie wat deur die SA Polisie In this issue we will take a look at three aangewend was. types of vehicles used by the South African Police.

1.2 Voorblad / Front Page A peep into the future

‘n Kykie in die toekoms!

Source: The Bandolier, December 1906 190

Bron: The Bandolier, Desember 190 1906

4


A Century of National Policing on 1 April 2013

‘n Eeu van nasionale polisie op 1 April 2013

Transport: Jeeps, Land Rovers and Sarcens.

Vervoer: Jeeps, Land Rovers & Sarcens.

2. SAP se Jaarlikse Skaapbraai – 15 September Dagboek die jaarlikse skaapbraai wat DV op 15 September plaas vind ten bate van die Oud-SAP-Lede Liefdadigheidstrust. Ons soek ‘n paar skape en mooi geskenke om tydens die braai te verkoop .... e-Nongqai se vriende het verlede jaar twee tafels vol gesit. Kan ons daarop verbeter hierdie jaar?

3. Transport: Jeeps, Landrovers and Saracens / Vervoer: Jeeps, Landrovers en Sarcens 3.1 1946: The 1st Jeep in the South African Police

The above picture was taken on 21st of May 1946 in front of Compol Building. The Jeep left Pretoria for the Bushveld. Note the dust jacket worn by the officer. They are travelling with blankets! No expensive Subsistence & Travel Claims in those days after the war. SAP- photo. 5


1946 - An Ode to the Jeep

The “M” and “F” in the last verse refers to the “Mounted” or “Foot” abbreviation behind the force number of “old” policemen, in the days when there were only two branches in the South African Police, Foot and Mounted.

6


7


1947 Jeep used for Union-wide recruiting by the SA Police

The Nongqai April 1947

Bo: Verstrek deur Gawie Botha

Jeeps - Francois Gunter

It is noted that all these vehicles have “TA� i.e. Benoni Registration numbers. After purchase they could have been sent to the Police Mechanical School, Benoni from where they were issued for Coin-duties. 8


9


10


3.2 Land Rover Land Rover Advertensies / Adverts – Jacque Wepener

11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


1950 Land Rover SAP Langebaan

SAP Langebaan eerste Land Rover, het die perde vervang – genl JG le R Stemmet SAP Langebaan’s first Land Rover, it displaced the trusty steed – Gen Stemmet

1960 Land Rover SAP Mt Ayliffe (Durban Mobile Eenheid)

Noodtoestand in Pondoland – kol Ben Mouton State of Emergency in Pondoland – Col Mouton 27


1962 Land Rover Mobile Eenheid Transkei

Justitia Augustus 1962 p 30

1963 JU Bell - Msinga

Lt Bell is 5th from the left. In many cases the uniformed branch performed duty in mufty with 303 and cap in order to save their uniforms – which they paid for! 28


1967 Rhodesië

Foto verskaf deur oud-a/o Johan Visagè (met hemp & hand in die sak).

1968 Transkei Mobile Unit – Gawie Botha

29


30


31


1968 Land Rover sat Keimouth – Tubby Myburgh

1970 SAP Land Rover – Namib

32


I was once informed that the long-distance radio cost more that the Land Rover! - HBH

1970 onwards: Maj Harry Du Preez – Quartermaster’s Staff, Durban

33


34


35


36


37


Convoy from Pretoria to Oshikati

Sgt Harry du Preez: “How will I recover this Land Rover?”

38


Land Rover in Angola

1972 SAP in Kanjemba, Rhodesia - Andrè Volgraaff

39


Built on a Land Rover chassis – Andre Volgraaff 40


19xx Rhodesia/ RhodesiÍ – luit-genl JG le R Stemmet

Makuti Tsetse Fly Control Post

41


Land Rover: Rhodesian Light Infantry

1974 SAP Security Branch Rhodesia/ Rhodesië – Hennie Heymans

Kapt Colin Steyn – van lang gras tot moerasagtige turf grond. Capt WH Steyn – from long grass to sticky turf ground.

42


Ons sit vas naby die Angwa Rivier. Vlnr: kapt Steyn, luit Paul Abrie, kapt Potgieter en HBH Stuck near the Angwa River. Flltr: Capt Steyn, Lt Paul Abrie, Capt Potgieter & HBH

SAP Mugungi met sy twee Land Rovers. SAP SB Base at Magunji with its two Land Rovers.

43


RSA Grensdiens / Border Duty Koos Brits

44


RSA Border Duty: Dana Kruger BDG 508 B

Unrest Control: Jacques Greef

45


1980’s Tin & Onlusbeheer / Coin & Unrest Control

46


1980 Genl HV Verster - Maleoskop

47


SAP: Niesmasjien Sneeze Machine – mounted on SAP Land Rover

48


3.3 Saracens

49


Dril: Roit Squad with Saracen – Dril Onluseenheid en Sarcen Photo: SAPS Museum

Photo: SAPS Museum 50


Saracens in Civil Security Service – Koos Brits

51


4. Bibliograhy & Acknowledgement /Bibliografie & erkenning 52


Bell, JU – photographs; Botha, Gawie – photographs; Brits, Koos – photographs; Du Preez, Harry – photographs; Du Preez, Paul – photographs; Heymans, H – photographs; Kempen, A – Editor, Servamus SAPS Archive – photographs; Stemmet, JG le R – photographs; The Bandolier – December 1906 The Nongqai – July 1946 p 832 The Nongqai – June 1957 The Nongqai – June 1959 p 33 Volgraaff, A – photographs; Wepener, J – Land Rover adverts.

5. INDEMITY / VRYWARING Die e-Nongqai bevat die uiteenlopende en diverse persoonlike menings van verskillende korrespondente en die opsteller van e-Nongqai kan nie vir enige deel van die inhoud daarvan in sy persoonlike hoedanigheid verantwoordelik gehou word nie.

The e-Nongqai contains various and sundry personal opinions of different correspondents and the compiler of eNongqai cannot be held responsible for any of their comments.

5. CONCLUSION / SLOT Contact Details / Kontak besonderhede: “Hennie Heymans” <heymanshb@ gmail.com>

Circulation / Sirkulasie: "Dana Kruger" <danakruger@yahoo.com>

Greetings – Groete Salute! Saluut! Hennie Heymans © 2012

53

eNONGQAI  

A monthly e-magazine fo those interested in the History of the South African Police Forces, Security Forces and ancillary Military Forces

Advertisement