Page 1

Brigadiers Club Of South African Police

Brigadiers Klub Van die Suid Afrikaanse Polisie

19 July 2013

.BESTE BRIGADIERSKLUBLEDE Brigadiersvriende, gelukkig is die winter amper verby en ons hoop en bid dat julle gesond en nog sterk in die beendere is . Almal is nie altyd bevoorreg om ‘n warm bord kos in die aande te nuttig nie en dan ook om nog in ‘n warm bed te slaap nie. Daarom moet ons nog baie dankbaar wees vir al die voorregte en genade wat ons nog ontvang en dit waardeer. Daar is wel ‘n paar van ons lede wat siek is en gebuk moet gaan met pyn en ongerief.Daar is ook van ons lede wat asgevolg van hulle ouderdom, nie meer ons funksies kan bywoon en lekker kan saam kuier nie. Aan al hierdie lede wil ons net sê dat ons aan julle dink en dat julle altyd in ons gebede is. Vir diegene wat nie ons Algemene Jaar Vergadering kon bywoon op 16 Mei 2013 by die Willie Marais Afrikanersentrum nie, wil ons net in kennis stel dat daar nou twee nuwe lede gekies is en nog vier van die vorige Bestuuslede wat weer her-kies is.

PO Box 72812

Theuns Botha Arlow, het asgevolg van Ans se siektetoestand, vir die voorsitter ingelig dat hy nie ‘n nominasie kon aanvaar vir nog twee jaar nie. Die twee nuwe kommiteelede is Lolla van Vuuren en Jaap Badenhorst.

Lynnwood Ridge 0040 South Africa. E-Pos stangillham@telkomsa.net

+27 12 807 55 31 +27 12 807 55 31 + 27 832550453

Inside this issue: BESTE KOLLEGAS

1

Story - ‘N RUIKER GEEL ROSE

2

Siekboek

3

Verjaarsdae

3

Terugvoering

4

Korrespondensie

5

Verhuisings

5

Fondsinsameling

5

Uitnodiging

6

Datums te onthou

6


Page 2 BESTUUR VAN DIE BRIGADIERSKLUB Voorsitter:

Stan Gillham

Onder voorsitter:

Hans Du Plessis

Sekretaresse:

Heléne Gillham

Lid:

Jackie Zinserling

Lid:

Lolla van Vuuren

Lid:

Jaap Badenhorst

Stan het vir Lt Gen. Johan Ferreira gevra om een van sy ware verhale (staaltjie) vir ons te stuur om te publiseer. Een wat ‘n egte en ware polisie gebeurtenis bevat . Wel, hier is dit ‘N RUIKER GEEL ROSE In die winter van 1972 het die eerste polisievrouens uitpasseer en so die manswêreld van die polisie betree. Brigadier Duveen Botha, die eerste hoof van die vrouepolisie het baie duidelik vir die stasiebevelvoerders laat verstaan dat ons nie hierdie dames in watte moes toedraai nie. Hulle was immers opgeleide polisiebeamptes en sy het verwag dat hulle ook vir enige polisietaak wat die mans moes doen, aangewend word. Daar word toe twee polisievrouens op Silverton geplaas. Twee Hetties nogal - Hettie Rademeyer en Hettie de Beer. Onder die burgerlike damespersoneel wat op Silverton gewerk het, was daar allerhande verkeerde persepsies oor hierdie nuwe polisiedames; dat hulle hul manne sou afrokkel, dat hulle vir die “ander span” speel, en nog talle ander ongegronde persepsies. Negentig persent van hierdie persepsies het natuurlik gespruit uit afguns, want die polisievroue het meer geld verdien ... en ook in die polisie ʼn hoër status beklee. Ons was maar onseker hoe om hierdie nuwigheid te hanteer. Hettie Rademeyer is by die vuurwapenregister geplaas en Hettie de Beer het by die Ondersoek en Navrae-eenheid ingeval. Om vir Hettie de Beer te beskerm, moes sy saam met konstabel Gert werk. Gert se vrou Maggie, die ma van sy twee kinders, was die speurders se tikster op die tweede verdieping van die polisiestasie en kon mooi sien wat in Pretoriaweg voor die polisiestasie aangaan. Elke keer as Hettie en Gert in die grys Volkswagen geklim het om dagvaardings te dien of om verklarings te gaan neem, het Maggie hulle gesien ..... en die wrewel het stelselmatig in haar gemoed opgelaai, want sy was baie besitlik en jaloers op hom. Daarby was Hettie nog beeldskoon ook. Maggie het glad nie daarvan gehou dat haar man met hierdie pragtige jong meisie rondry nie. Haar agterdog het (heel onskuldig) die loop geneem en arme Gert moes elke dag onder haar toorn deurloop. Dit was ook nie lank nie of daar het huweliksprobleme tussen Gert en Maggie ontstaan. Soveel so, dat die Welsynsoffisier ingeroep moes word om die gemoedere te kalmeer. Die Welsynsoffier, kaptein Willie Wentzel, (destyds was daar nie maatskaplike werkers en sielkundiges nie) het hulle ontbied. Gert het hoog en laag gesweer dat daar niks tussen hom en Hettie was nie. Nadat kaptein Wentzel mooi vir Maggie verduidelik het dat sy niks hoef te vrees nie en dat dit maar een van die dinge in die polisie is waaraan sy gewoond moes raak. Hy het uiteindelik daarin geslaag om die gemoedere te kalmeer, en die paartjie is weer ewe liefies terug na hul huis. Kaptein Wentzel het na die “berading” vir Gert eenkant toe geroep, en hom aangeraai om ʼn mooi bos blomme vir Maggie te koop. Dit sou haar hart weer sag maak en die huweliksbootjie op kalm waters hou. Gert maak toe so. Hy gaan koop ʼn pragtige bos geel rose en sit ʼn mooi briefie daarby om sy ewige liefde aan haar te verklaar. Toe hy by die voordeur instap en net voor hy die trappe bestyg om die blomme vir Maggie te gee, loop hy toevallig vir Hettie raak. Sy sien toe die bos rose, en sê: “Oe, dis mooi rose. Kan ek een kry?” En voordat Gert kon antwoord, neem sy een van die rose en gaan druk dit in ʼn blompotjie op haar tafel. Intussen gaan gee Gert die res van die ruiker vir Maggie. En het sy nie geblom nie! Haar hart het net daar vermurwe, en sy gee haar man ʼn stywe drukkie en ʼn klapsoen. Sy is so oorstelp dat sy dadelik na die ander dames op die grondvloer gaan om te gaan spog oor die pragtige bos geel rose wat Gert vir haar gegee het. En daar sien sy die enkele geel roos op Hettie se tafel ..... Onmiddellik keer al die woede en jaloesie terug en sy storm terug na haar kantoor, gryp die bos geel rose en kom huil-huil by my kantoor in. “Luitenant, vat hierdie blerrie rose!” Ek probeer haar paai en om haar te kalmeer. “Luitenant, as jy nie hierdie rose vat nie, dan gooi ek hulle in die kakhuis!”

Bygedra deur Luit-genl Johan Ferreira Baie dankie vir jou insette Johan. (Stan)


Page 3

VERJAARSDAE OPENBARING 18 - 21

SIEKBOEK Lief: Daar is ‘n hele klomp van ons Brigadiersvriende wat siek is en ‘n paar wat onder die mes moes deur loop. Jakes Jacobs is na die Kronendal se versorgingseenheid geplaas. Dit gaan nie so goed met hom nie en indien iemand meer wil uitvind aangaande sy toestand kan u Jakes by 0727326577 skakel of sy dogter, Lynette Seegers, skakel by 0726597401. Johan Gijsbers het ‘n rug operasie ondergaan en twee weke in die intensiewe sorgeenheid beland. Hy is tans by die huis om aan te sterk. Ame du Plessis sterk darem nou goed aan . Dit gaan nie so goed met Ans Arlow nie en ondergaan tans addisionele behandeling.. Jaybee Willers was in die intensiewe sorgeenheid opgeneem a.g.v hart probleme. Hy het Vrydag ‘n operasie ondergaan en sterk nou goed aan by die Unitas Hospitaal. Ria du Plessis van Beestekraal, het ‘n heupvervangingsoperasie ondergaan en sterk nog aan. Namens al die Brigadiersvriende wil ons sterkte toewens aan almal wat siek en ongesteld is. Christus se hand van genesing op julle en sterkte in die dae wat voorlê. Leed: Ons wil met leedwese aankondig dat Santi du Preez oorlede is op 15 Julie 2013. Namens die Brigadiersklub wil ons, ons innige simpatie uitspreek aan al Santi se vriende en haar familie. Ons dink aan julle en sterkte vorentoe in die dae wat voorlê.

“Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor. As iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is; en as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem waarvan in hierdie boek geskrywe is. Hy wat dit alles getuig, sê: “ Ja , Ek kom gou!” Amen! Kom, Here Jesus! Die genade van die Here Jesus sal by almal wees. “ AUGUSTUS 2013 07 08 10 10 22 25

Mev. Martie Nel Mev. Zelda Bothma Mev. Ansie Schoeman Mev. Ria Wessels Mev. Baby Liebenberg Mev. Adri Harmse

0827798579 0844368475 0823312935 0722472108 0823256234 0827489989

SEPTEMBER 2013 01 08 09 13 19 27

Mev. Cora Badenhorst Mev. Yvonne Brooderyk Mev. Marie v/d Merwe Mev. Marisan Pelser Mev. Hester Wernich Brig. Frik Kellerman

012-5480348 0733971245 041-7364183 012-5481024 012-3350677 0725282590

OKTOBER 2013 02 03 06 12 17 19 19 22 22 28

Mev. Catrina Steyn Mev. Ame du Plessis Brig. Stan Gillham Brig. Valie Viljoen Mev. Heléne Gillham Brig. Andries Steyn Brig. Lolla van Vuuren Mev. Rowena Beetge Mev. Rianne van Vuuren Brig. Wolf Pelser

0823247433 012-3616630 0832550453 012-3310797 0837445040 0823247433 0737696486 012-3476872 0736796486 012-5481024

Baie geluk met die lede se verjaarsdae en mag daar nog baie geseënde dae en jare vir julle almal wees. Brigadiers goeie wense!


Page 4

TERUGVOERING: ALGEMENE JAAR VERGADERING: 16 MEI 2013 Die A.J.V. het in die vorm van ‘n skaapbraai plaas gevind. Almal het heerlik gekuier en geëet! Die nuwe Bestuurslede is ook gekies soos alreeds hier bo genoem. Ons wil ook namens al die ander lede die nuwe Bestuur gelukwens. Die fondsinsameling aangaande die Polisie se 75 ste herdenkings -jaar in die form van ‘n “Jubilee Rouge” van die Landskroon Landgoedwyn, het ook goed ver-loop.

Rooi Koos en Botes Ons het R700.00 ingesamel. Die gelukkige persoon met die wennommer, was Louis van Rensburg. Hy is die nuwe eienaar van die “Jubilee Rouge” van die Landskroon Landgoedwyn. Dankie aan Theuns Arlow wat die wynbottel geskenk het. Daar is ook gedurende die vergadering besluit om vanaf Maart 2014, die lede se gelde te verhoog na R 75.00 per jaar. Bank: ABSA Club Account. Nr.9263354324. Aan Rooi Koos en Botes wil ons Brigadiersvriende, net baie dankie sê vir hulle harde werk. Die skaap was heerlik!


Page 5

Korrespondensie Hieronder volg n ope brief wat ons van een van ons Brigadiersklublede nl. Dawid en Hanlie Ackerman van Wochester ontvang het: Dagsê Stan, wederhelfte en alle brigadiersgenote Ek groet hier uit die pragtige Worcester op 'n wonderskone dag. Hefssonnetjie en pragtige blou berge trek 'n mens na jou tuin. Die gees wil sommer die graaf en pik gryp, maar die lyf besluit op 'n tuinvurkie en grafie met 'n kussing onder die knieë, net goedgenoeg om die hande in die lekker grond te kry. En dan verbeel ek my ek is op my plaas doenig! Baie dankie vir die brigadiers-nuusbrief wat ek pas deur die pos ontvang het. Dis baie lekker om so van jul samekomste te hoor en nog al die name te herken. Ek lei ook af dat Hennie Heymans heeltemal gesond is na die trauma waardeur hy moes gaan. Ek sien heel dikwels Sarie van Niekerk se naam in eposse en sou haar kon sê hoe lekker so 'n kuier by die brigadiers sal wees. Ons het op Worcester 'n subgroepie van die Bolandtak van die Bond en kry darem gereeld kans vir kuier. Gewoonlik is ons so tussen 30 en 50 persone en ons Takvoorsitter, Wouter Grove, ry van Pringlebaai af om saam te kuier. Sarie en ander moet weet dat mens nie die ou polisiebande sommer so kan laat gaan nie. Die polisiegesin sal bly staan tot die laaste een die lig afskakel. Ons kan darem ook spog dat ons by elke byeenkoms 'n musiekgroep het wat die gees help vang en ophelder. Abe Buchner speel bekfluitjie, Steve Olivier speel kitaar, Hanlie Ackerman speel klawerbord en ek speel saag! Dis nogal 'n aardigheid om die spul oues so te sien jolig wees! So dra ons ook nog die beeld van die Polisie uit as ons by ander instellings optree. Dankie vir die geselsie en sterkte en liefde aan al die manne en vroue van die Brigadiersklub. 'n Spesiale dankie aan Jakes Jacobs wat sorg dat ek nog daar in die boeke opgeskryf is. Groetnis Dawid en Hanlie Ackerman. Tel: 0832629320 VERHUISINGS Jakes Jacobs het verhuis na Kronendal, 3de Vloer, Pretoriusstraat 650, Arcadia. 0083. Jakes se kontaknommer is: 0727326577 of kontak sy dogter,Lynette Seegers by 0726597401. Doep du Plessis (J.W) en Amanda het verhuis na Zambesi Aftree Oord 290, Montana. Tel: 012-5243907 Fasie en Rita Coetzer het verhuis na “The Retreat”, Topflight Straat 19, Hazeldene, 0054. Sel : 083 268 6933. Posbus (voorlopig) 11080, Silver Lakes, 0054.


Page 6

UITNODIGING: 07 AUGUSTUS 2013 :POTJIE BY DIE WILLIE M AFR. SENTRUM. Potjie @ R 65.00 per persoon om 10:30 vir 11:00 U moet asseblief u eie eetgerei,”knertsie”, ys en glase saambring. Die volgende sal beskikbaar wees: Rys, stampielies, potbrood, konfyt, nagereg, vla en natuurlik die vleis (potjie). Ons sal ook nie die sjerrie vergeet nie! ONTHOU die datum is verskuif na 07 Augustus 2013 (Woensdag) TOMBOLA: Bring asseblief items saam vir die tombolatafel. Skakel Heléne by 0837445040 nie later as Maandag, 5 Augustus 2013 nie. Baie dankie en hoop almal kan daar wees!

GRAPPIES: Quick Thinking. The policeman was being cross-examined by a defence attorney during a felony trial. The lawyer was trying to undermine the policeman’s credibility. Q : ‘Officer ... did you see my client fleeing the scene?’ A : ‘No sir. But I subsequently observed a person matching the description of the offender, running several blocks away.’ Q : ‘Officer, who provided this description?’ A : ‘The officer who responded to the scene.’ Q : ‘A fellow officer provided the description of this socalled offender. Do you trust your fellow officers?’ A : ‘Yes, sir. With my life.’ Q : ‘With your life? Let me ask you this then officer. Do you have a room where you change your clothes in preparation for your daily duties?’ A : ‘Yes sir, we do!’ Q : ‘And do you have a locker in the room?’ A : ‘Yes, sir, I do.’ Q : ‘And do you have a lock on your locker?’ A : ‘Yes, sir.’ Q : ‘Now, why is it, officer, if you trust your fellow officers with your life, you find it necessary to lock your locker in a room that you share with these same officers?’ A : ‘You see, sir, we share the building with the court complex, and sometimes lawyers have been known to walk through that room.’

IETS OM OOR NA TE DINK: “ Five things you cannot recover in life:  A stone after it’s thrown.  A word after it’s said.  An occasion after it’s missed.  Time after it’s gone.  Trust after it’s lost. “ DATUMS OM TE ONTHOU: Byeenkoms:

07 Augustus 2013: Potjie.

22 Oktober 2013: B+braai by Afr. Sentr.

04 Desember 2013: J/eindjaarfunksie.

The court room EXPLODED with laughter, and a prompt recess was called. Jaarlikse Skaapbraai : Oud-SAP-Lede Liefdadigheidstrust. Genl Maj J A Steyn het weer ‘n uitnodiging aan ons gestuur aangaande die jaarlikse skaapbraai op 21 September 2013 om 10.00 te Hoffenhein Landgoed. Teken asseblief die datum aan sodat ons hulle kan ondersteun. Kaartjies te kope by Stan @ R 85.00 per persoon.Kontaknommer: 0832550453

Baie dankie aan al die Brigadiersvriende en hoop ons sien julle by die byeenkoms . Die Voorsitter Brig.Stan Gillham 0832250453

July news letter for 2013 amended and final  
July news letter for 2013 amended and final  

Newsletter for the Brigadier's Club of the (former) South African Police Force in Pretoria, RSA

Advertisement