Page 1

THE e-NONGQAI Un-official Police Gazette for VETERANS of the former South African Police Force and for those interested in the history of our Police, Defence and South Africa’s National Security April 2012; Vol 3 no 4 DIE e-NONGQAI Nie-amptelike Polisiekoerant vir VETERANE van die ou Suid-Afrikaanse Polisiemag en vir diegene wat belangstel in die geskiedenis van ons polisie, verdediging en nasionale veiligheid April 2012; Vol 3 Nr 4

Lt “Pottie” Potgieter met polisieboot Hartebeespoortdam 1987

1


Contents / Inhoud 1. WELCOME / WELKOM .................................................................................................................. 8 1.1 Moment of silence: ....................................................................................................................... 8 1.2 Voorblad / Front Page ................................................................................................................... 9 1.3 Redaksioneel met ‘n koppie koffie – Hennie Heymans ................................................................ 9 - ‘n Eeu van nasionale polisie in Suid-Afrika op 1 April 2013 ......................................................... 12 2. PERSONALIA .................................................................................................................................. 12 2.1 Deaths / Afsterwe ........................................................................................................................ 12 2.1.1 Oud-sao Jamtar v Zyl .............................................................................................................. 12 2.1.2 Kolonel Gert Jacobs (75) SAW ............................................................................................ 12 2.2 Siekboek...................................................................................................................................... 13 2.2.1 Jan van Wyk, Kaapstad ............................................................................................................ 13 2.2.2 Patrick Coetzee, Kimberley ..................................................................................................... 14 2.2.3 Sarie van Niekerk, Brakpan ..................................................................................................... 15 2.2.4 Johnny Kidson ......................................................................................................................... 15 2.2.5 Tubby Myburg – Mossie Myburg ............................................................................................ 15 2.3 Birthdays / Verjaarsdagwense ..................................................................................................... 17 2.3.1 Oom John Wagenaar ‘n volle 90 jaar! – Hanlie van Straaten ................................................. 17 Vuller: Die 'hogere' polisie-offisiere in die oë van 'n jong plaaspolisieman -Fanie Bouwer ................ 18 Filler: SAP Linabo (aka Old Virginia) – Mark Newham...................................................................... 19 2.4 Honours & Awards / Eerbewyse & Toekennings: ...................................................................... 19 2.4.1 Koevoet-Bond se beeldjie aan kapt JJ ‘Koos’ Brits ................................................................. 19 2. 5 Friends Missing and Found! / SAP 55 Vermiste persone ......................................................... 21 3. Roll of Honour / Ererol ..................................................................................................................... 21

2


3. 1 Foster Gang fatalities ................................................................................................................. 21 3. 2 SAP Graves: Benoni – Koos Brits ............................................................................................. 27 3.3 Grave attack lamentable - Leon Engelbrecht .............................................................................. 28 4. REUNIONS / REUNIES / EVENTS / GEBEURE .......................................................................... 29 4.1. Brigadiers buite Pretoria ........................................................................................................... 29 4.4 SAP se Jaarlikse Skaapbraai – 15 September 2012 .................................................................... 29 5. PERSOONLIKHEID VAN DIE MAAND: Genl MCW Geldenhuys, doyen van die SA Polisiemag – Hanlie van Straaten ............................................................................................................................ 29 5.1 Gedig: Generaal Mike Geldenhuys ............................................................................................. 29 5.2 Besoek aan genl Geldenhuys - HBH........................................................................................... 30 5.3 Yuri Loginov se Omega horlosie ................................................................................................ 31 5.4 Pastoor DJ “Daan” van Tonder (oud SAP Utrecht) .................................................................. 32 5.5 Gelukwense van Suid-Afrikaanse Polisie – Afgetrede Lede op FB ........................................... 34 6. PERSONALITIES & BIOGRAFICAL DICTIONARY/ PERSOONLIKHEDE / BIOGRAFIESE WOORDEBOEK .................................................................................................................................. 38 6.1 No 46212P JJ ‘Pottie’ Potgieter van Port Edward ...................................................................... 38 6.2 Speurder-adj-off C Bezuidenhout, KOD Isipingo, Distr 75 Durban-Suid. ................................. 39 6.3 No 20974K Lt Richard Peter Barry en konst Dirk Brand – M Lensing...................................... 40 6.5 No 19100 oud-s/a/o Van Zyl – Koot van Schalkwyk ................................................................. 41 6.6 Serendipity in Scotland: Gerhard Dekker & Steve Seargent ...................................................... 44 6.7 Oud-sers Jan van der Spuy – Koot van Schalkwyk .................................................................... 45 6.8 Kapt JJ “Koos” Brits se Hoekie .................................................................................................. 45 6.9 Lt-Col DA Lane .......................................................................................................................... 48 6.10 Rolmodelle in die SA Polisie / Role Models in the SA Police ................................................. 49 6.11 Veteran W Sabatini; Kimberley – Claudette Sabatini Canada .................................................. 55 7. WE REMEMBER / ONS ONTHOU ........................................................................................... 56 7.1 Stilte in die Hof – Lentulus ......................................................................................................... 56 3


7.1.1 Geskrik, M'Lord? .............................................................................................................. 56 7.1.2 Lucky M'Lord.................................................................................................................... 56 7.2 Vrouepolisie: 40 Jaar later – Sarie van Niekerk.......................................................................... 57 7.3 Vrouepolisie - Dossie Bell vertel op haar kenmerkende manier:................................................ 62 7.4 1974: Vrouepolisie - Ronelle Mouton Valentyn (Ierland) .......................................................... 66 7.5 Waar is hulle nou? – Pottie Potgieter .......................................................................................... 67 7.5 Koevoet: A visit to Vingerkraal - Larry Hanton and Anemari Jansen ........................................ 68 8 NATIONAL SECURITY NEWS / NUUS EN NASIONALE VEILIGHEID .................................. 70 8.1 Sharpeville .................................................................................................................................. 70 8.1.1 Presidency responds to Sharpeville residents' complaints ............................................. 70 8.1.2 SA Police Sharpeville – Andre Vollgraaff ............................................................................... 71 8.2 Public Protector must investigate Crime Intelligence - Kohler Barnard ..................................... 71 8.3 Police must improve statement-taking skills - Nathi Mthethwa ................................................. 73 8.4 10TH of Police cannot shoot – DefenceWeb ........................................................................... 75 8.5 From our local Press in Pretoria.................................................................................................. 77 8.5.1 Moot Rekord ............................................................................................................................ 78 8.5.2 Moot se polisie is tops.............................................................................................................. 78 8.6.1 SA's murder rate higher than road fatality rate - SAIRR ......................................................... 78 8.6.2 Moorde hoër as padsterftes ...................................................................................................... 79 Filler: Battle against Wee Willie Winkie. ......................................................................................... 80 8.7 Benoni Times - Johan Jacobs ...................................................................................................... 80 Establishment SA Police c1972 ........................................................................................................ 81 9. NATIONAL SECURITY HISTORY / NASIONALE VEILIGHEIDSGESKIEDENIS ................. 82 9.1 Old Police Stations and Military Bases....................................................................................... 82 9.1.1 Orange River Mouth & Luderitz, SWA ................................................................................... 82 1935 Members at Orange River Mouth .................................................................................. 82 4


1935 Members at Luderitz ........................................................................................................ 82 9.1.2 SAP Depot New Dormitory Block 1935.................................................................................. 82 9.2 The 1922 Revolution on the East Rand – Phil Beck ................................................................... 84 Holding up of Police Stations .................................................................................................. 84 The Red Flag .............................................................................................................................. 84 New Primrose Gold Mine ........................................................................................................ 84 Special Police killed................................................................................................................... 84 Martial Law ................................................................................................................................ 85 First SAAF Casualty in South Africa ...................................................................................... 85 Innocent victims ........................................................................................................................ 85 Mary Fitzgerald ......................................................................................................................... 85 Strike over................................................................................................................................... 85 1922 Cross at the Brakpan Mine ....................................................................................................... 88 9.3 Die 1922 Mynstaking: Benoni - Johan Jacobs ............................................................................ 89 9.4 1942 Durban’s Narrow Escape – Bruce & Jill Jones .................................................................. 93 9.5 1942: Japanese Duikboot offensief by Richardsbaai - dr JC van der Walt .............................. 95 9.5.1 1942: Japanese submarine and flying boat offensive off Zululand - JC van der Walt........... 100 9.6 Belangstelling in Polisie-geskiedenis en heraldiek Deel 5 – François Gunter .......................... 102 9.7 The Spirit of Spitfires: Part 2. Beer Carrying Spitfires in World War II: Johan Jacobs ........... 106 10. HERALDRY, UNIFORMS, COLOURS, FLAGS, MEDALS, MEMORIALS / HERALDIEK, UNIFORMS, VAANDEELS, VLAE, MEDALJES, GEDENKTEKENS ......................................... 110 10.1 Francois Gunter ....................................................................................................................... 110 1914 Appointment as Special Constable Russell Trotman ............................................................. 113 10.2 1935 Ceremonial Dress, Officers South African Police ......................................................... 113 10.3 1935 Uniform of the Commandant of the SWA Police .......................................................... 115 40 Years later – again “white tunics”.............................................................................................. 116 10.4 1935 Uniform Sergeant Foot

10.5 Unofficial misuse of Fire Arm ............................... 117

10.6 Information wanted on Fire Arms used by the SA Police ...................................................... 117 5


10.6.1 Lee-Enfield .......................................................................................................................... 118 10.6.3 Carbine, Machine: Sten ........................................................................................................ 119 10.7 SA Police Camouflage Uniform ............................................................................................. 120 10.8 "Stasi Officers Academy" DDR - Joaquim De Castro Lopo .................................................. 120 11. VESTED INTERESTS OF VETERANS /LEDEAANGELEENTHERDE ................................. 121 11.1 Polmed: Sakkie Kotze ............................................................................................................. 121 11.2 Injuries on duty / Beserings aandiens ..................................................................................... 121 11.3 Grootste post-apartheidskandaal tref SA: E-tol ...................................................................... 121 11.4 Cover-up on E-Tolling - Internet ............................................................................................ 122 11.5 Government Employees Pension Fund - Gideon Serfontein .................................................. 122 12. THE LIBRARY / DIE BOEKRAK ............................................................................................. 124 12.1 Servamus March 2012 ............................................................................................................ 124 12.2 The Nongqai, March 1935 ...................................................................................................... 125 12.3 Books in the Police Museum .................................................................................................. 126 12.3.1 De Villiers, HHW; Rivonia.................................................................................................. 126 12.3.2 Recollections 25 years later: Soweto, 16 June 1976 ........................................................... 127 13.3.3 Moorcraft, P & Cohen, M; Stander Bank Robber ............................................................... 128 13.4 Van der Walt, CJ Dr; Zululand true Stories ............................................................................ 129 13. SPORT .......................................................................................................................................... 131 13.1 Rugby: Assupol Superklubreeks – Pretoria Polisie ................................................................ 131 14. HUMOUR IN UNIFORM ........................................................................................................... 133 14.1 The Good old Days ................................................................................................................. 133 14.2 Picked Proverbs Served to the Services .................................................................................. 134 14.3 US Immigration ...................................................................................................................... 135 14.5 Go Navy! ................................................................................................................................. 135 15. ANECDOTES, A POINT TO PONDER, ETC ............................................................................ 136 6


15.1 Gun Logic 101 – Gen Roy During .......................................................................................... 136 15.2 Verlate Plaasopstal – Hanlie van Straaten ............................................................................. 137 15.3 Ironie – Op Moedverloor se Vlakte deur HBH ....................................................................... 138 16. OOR DIE NONGQAI SE DRUMPEL ......................................................................................... 139 16.1 Hendrik van den Bergh ........................................................................................................... 139 16.2 Koot Swanepoel en Andre de Beer ......................................................................................... 139 16.3 Phil Beck (Boksburg Historic Assn) 16.4 Genl Daantjie Huggett ...................................... 140 16.5 Dewald Louw en Koos Louw ................................................................................................. 140 16.6 Neelsie Borea en Sarie van Niekerk ....................................................................................... 141 17. NEWS FROM ALL OVER - THE POLICE POST BAG / NUUS POS VAN HEINDE EN VERRE - POLISIE-POSSAK............................................................................................................. 141 17.1 Die Pyn van ‘n Vaderhart ....................................................................................................... 141 17.2 Major Ed Freeman – Gen Roy During .................................................................................. 142 Medal of Honor citation ............................................................................................................. 146 17. 3 Lt-kol Cobus van der Merwe ................................................................................................. 148 17.4 WO1 Veteraan Fred Ernest Smith - Karin Serfontein ............................................................ 149 18. NETWORKING & “LET’S SUPPORT ONE ANOTHER”/ NETWERK & “KOM ONS ONDERSTEUN MEKAAR” .......................................................................................................... 150 18.1 Willie du Plessis...................................................................................................................... 150 18.2 Jannie Otto: Toer na Israel ...................................................................................................... 150 19. STOP PRESS / LAAT BERIGTE ................................................................................................ 151 19.1 Afsterwe brig A Coertze – brig Gillham ................................................................................. 151 19.2 SAP Helmet – Dave George via Lt-Col W Marshall .............................................................. 151 19.3 Any Stumke in the Police Force? ............................................................................................ 152 20. INDEMITY / VRYWARING ....................................................................................................... 153 21. NEXT EDITION / VOLGENDE UITGAWE .............................................................................. 153 22. CONCLUSION / SLOT ................................................................................................................ 153 7


Redakteur / Editor Hennie Heymans Tegnies / Technical Bruce Jones Sirkulasie / Circulation Dana Kruger Beskermheer / Patron Genl/Gen Johan van der Merwe

1. WELCOME / WELKOM Ander maal my eer en voorreg om u hier hartlik welkom te heet. Hierdie uitgawe is propvol lekker bydraes van ons lesers en vriende. Hierdie uitgawe word opgedra aan genl Mike Geldenhuys en aan daardie ikoon van die vrouepolisie, wyle brigadier Duveen Botha. Ons dink ook aan al ons kollegas wat siek is en wens hul volkome beterskap toe. Once again our honour and privilege to bid you welcome to this issue made possible by our readers, friends and correspondents. Enjoy and remember vote on ISSUU whether you like the edition or not.

1.1 Moment of silence: Verse: James 1:5 If you want to know what God wants you to do, ask Him, and He will gladly tell you, for He is always ready to give a bountiful supply of wisdom to all who ask Him. - We all need wisdom to make the right decisions. - God offers us wisdom. - All we need to do is ask. - Ask God for wisdom for your situation. PRAYER: Lord Jesus, You are my God and You are my guide. Give me wisdom to know what to do and the courage to do it. Amen. Have a great day!

8


1.2 Voorblad / Front Page Lt “Pottie” Potgieter at the helm of the Police Boat in the Hartebeespoort Dam. “Pottie” was the Station Commander of this picturesque station in the Magalies Mountains near the Crocodile River. See par 6.2 for more details on “Pottie” who now lives at Port Edward, on the Natal South Coast.

1.3 Redaksioneel met ‘n koppie koffie – Hennie Heymans Die mens het 'n selektiewe geheue. Hoe ouer jy word hoe belangriker is jou aandeel in die geskiedenis. Jy vergeet die ander kollegas se aandeel en onthou net jou "groot" aandeel. Jou aandeel word ook groter soos die tyd aanstap. Ek lees die koerant op die rekenaar. Iemand vertel in ‘n artikel van sy dae op die Bluff. Hy vertel die spietkops het hom geken en hy het nooit kaartjies gekry nie! Ek kan egter tot die teendeel getuig. Ek het mos ondersoek en navrae gewerk ... Republikeinse Pers (RP) se personeel het meeste op die Bluff gewoon en deur die loop van my pligte het ek baie van die personeel leer ken. My Moeder het by Laerskool Dirkie Uys skoolgehou. Die grootbaas van RP was 'n ene mnr Heyman en ons het ook in Marinerylaan gewoon. Soms het die pos deurmekaar geraak. Ek het gewens ons kon ook so ryk wees! So kom dit een aand dat ek 'n rusverstoring moet bywoon. Twee bekende skrywers het gedrink en fees gevier. Brandewyn het nie “brieke” nie en die een ou maak na bewering ogies vir die ander se vrou. 'n Worsteling vind plaas en die SAP word ontbied. Ek kom by die huis in Marinerylaan en dis net chaos ... kroeg is omgekeer, chips en vloeistof lê op die vloer ... duidelik dat hier “lekker hard” gedrink is! Klaer versoek my om mnr X en sy gesin te vra om die huis te verlaat. Die “beskuldigde” voldoen aan my versoek. Ons stap af na die “wa”, “M67 King’s Rest”, SAP 10881, ‘n bruin Studebaker Champion met vloerratte, wat in Marinerylaan staan. (Ek het later die wa, tot my spyt, “gebord”!) Die maan het daardie aand opgekom en skyn pragtig oor die see. Idillies. Beskuldigde se seuntjie sê aan sy ouers dat hierdie polisieman se ma, sy onderwyseres is. Ek gesels vriendelik met almal, taak voltooi besig met gemeenskapverhoudinge. Klaer kom uit en staan op die stoep en betrag die wêreld. Beskuldigde langs my skree skielik: “ Z, Z,

9


grootman nè, polisie gebel, jy bly maar ‘n k3k!” Ek krul soos ek lag! Ek is 18 – 19 jr oud en hierdie is vooraanstaande mense! My lekkerste dae was in die uniformtak te SAP King’s Rest (vandag Brighton Beach polisiestasie.) [Die radio speel, dis Saterdag 12:00, ek luister na Radio Pretoria op die rekenaar, hulle het pas vir die “ou troepe” Burning Bridges wat kenwysie van die fliek Kelly’s Heroes was, gespeel. Dit bring herinneringe terug. Gedurende 1971 toe ek as offisier uitpasseer het saam met my broer – op ons Vader se verjaarsdag – was dit die kenwysie toe ons afmarsjeer het! Ek kan die dag op Loftus Versfeld nog goed onthou, 8 Desember 1971. Die sweet het op my rug versamel en kon dit voel afhardloop tot by my belt. Langs my bene het die sweet ook afgeloop. My voetsole het gebrand. Genl Gideon Joubert was die kommissaris – ‘n man wat sy woord besonder goed gestand kon doen, maar die politikus het net gegorrel en ons moes ook daarna staan in luister in Pretoria se fel son! ] Ai, sersant rang was lekker! Nie eens om pitte op te sit is so lekker soos sersant nie! ‘n Uniform-offisier het nie die werkbevrediging van ‘n lynfunksie sersant of a/o nie. Offisier sit en moet muwwe SAP 14’s, SAP 22’s edm nasien, die maaltye edm in die selregister “check”. Dan stapels SAP 352’s nagaan, bevraagteken of afsluit ook die maand se SAP 15’s afsluit. Bevel en beheer op alle vlakke. Speuroffisier doen onder meer inspeksie van dossiere en geregtelike doodsondersoeke. Gelukkig het ek bykans twintig jaar in veiligheid vertoef – hier is die werk geweldig interessant maar die oorsigte en memorandums maak mens klaar – dis erger as rade en verhore! Ons moes elke dag oorsigte en GIS-verslae uitbring. Dis vinnige en akkurate werk. Geen rekenaars! Alles moet oorgetik word as daar fout is. Duisende mense word aangehou en die kommissaris/minister-memorandums word getik, Tannie Duveen Botha, toe ‘n tydelike brigadier wat die taal moes nasien wys my al die onnodige taalfoutjies wat die offisiere van “bo” af terug stuur – intussen brand die land lustig voort. Maar: “No job is finished until the paper work is done!” Dis tog alles deel van inspeksie, bevel en beheer. Lede van stasies ry rond en bewonder die natuurskoon in hul patrollie gebiede en betrag onderlangs die “mooi mense” op die strand! Jy kan in jou wyk ry waar jy wil, jy moet net die lede op jou skof wat rondtediens verrig ten minste drie maal besoek. (Rondtediens is nie so lekker nie – dis lekker om wyksersant wees met ‘n wa bestuurder! ) So raak mens verslaaf aan adrenalien in die uniformtak! Voor die nuus in die koerant kom, dan weet jy al lankal daarvan. Ry een aand, toe ons “wa” stukkend is, saam met ‘n hondeman wat Durban-Suid “werk”. So kon mens vinnig ons klagtes bywoon. As “Beheer” die radiokar se roepsein gee, dan klap

10


die hond se tande ook opmekaar soos hy ‘n adrenalien inspuiting kry! Hy weet hy gaan draf en byt en ‘n inbreker aankeer – of so hoop hy! As jy luitenant word is jy die “konstabel” van al die offisiere. Jy moet al die sleurwerk doen wat niemand wil doen nie. Majoor en hoër kry weer ‘n “presenteer geweer” by parade inspeksie en by hekwagte. Word jy eendag kolonel is dit lekker. Brigadier (op hoofkantoor en streek); dan is jy weer die “konstabel” van die generaals. Daar is nogal ‘n streng “pecking order.” Dan moet jy die “senior” sleurwerk doen; onder meer al die beuselagtighede teen offisiere ondersoek. “Ja, die kaptein se seun skop altyd die bal in my jaart, toe klim die seun oor die heining ..” sulke nonsens. Ek sou sê dat sersant en kolonel my “lekkerste” range was. Wat ‘n wonderlike lewe was ons jong dae nie in die polisie nie! By nadenke was ons redelik goeie polisiemanne met baie eerste bylae arrestasies - maar dis eers na jare as straatpolisieman en stasiehaas dat jy behoorlik toegerus is vir jou taak. Ek dink aan verdrinkings in die see – ons kon die papierwerk doen maar nie die “mensewerk” nie. Voorbeeld: ‘n Jong dogter en haar Boetie gaan swem. Boetie verdrink. Ons is nie toegerus om die slagoffer te vertroos en berading te gee nie – miskien is dit die ambulans of paramedikus se werk? Van dames in die polisie was daar daardie tyd geen sprake nie. Waar begin en eindig polisiewerk? Ek dink dis die opinie of nosie wat die klaer (kliënt) in sy subjektiewe gemoed oor die polisie vorm wanner die polisie die toneel verlaat en hy terugskouend na die voorval kyk.1 Nog iets wat ek baie oor gedink het: Die SA Polisie in my tyd was baie begaan oor die staffunksie en minder bekommerd oor die lynfunksie. So lank die “boeke” reg is en mooi oorgetrek is dan is jy ‘n goeie SB. Hoër gesag is baie keer meer begaan oor die inhoud van die bandestaat, SAP 132a, as oor die plaaslike misdaad! Ek weet net van een voorval waar ‘n generaal my skakel het toe mense gaan hengel het en die twee vroue wat saam is, verkrag is. “Wat gaan jy daaromtrent doen?” Wel na ‘n paar dae kon ons hom meedeel dat die booswigte gevang is. Geen menslike instelling is perfek nie! Maar ons almal het darem beskerm en gedien tot die beste van ons vermoë.

1

Sien Dossie Bell se storietjie oor die Tannie wat selfmoord gepleeg het - HBH

11


- ‘n Eeu van nasionale polisie in Suid-Afrika op 1 April 2013 Twee spesiale uitgawes van die eNongqai het verskyn om sover die geleentheid te gedenk. In die proses dink lede ook aan hul rolmodelle. Ons Mag het mos uit mense bestaan en dis mense wat die mag maak wat hy is. Oor tyd het ek die vrymoedigheid geneem om my lys op te stel, ek sal dit plaas saam met die van ons lede. Miskien is dit waardevol vir die annale van die polisiewese in Suid-Afrika om ons “voorlopers” en “voormanne” se name neer te pen vir komende geslagte. Stuur gerus ook u rolmodelle aan, miskien kan ons ‘n spesiale uitgawe later uitbring om die mense te gedenk. Wonderlik om te sien hoe lede wat oor die land versprei is, dieselfde mense nomineer! Baie polisiemanne en –vroue het hul Vaders genomineer. (Eer jou Vader en jou Moeder sodat dae verleng kan word ...)

2. PERSONALIA 2.1 Deaths / Afsterwe 2.1.1 Oud-sao Jamtar v Zyl Hein Kilian berig: Oud-s.a.o. Jamtar v Zyl is Saterdag, 17 Maart 2012, in ‘n fratsongeluk oorlede , het op mat voor sy deur gegly kop deur venster geval en hoofslagaar afgesny. Hy was al die jare by Springs polisie sou op 7 April 74jaar oud gewees het ... R.i.V.

2.1.2 Kolonel Gert Jacobs (75) SAW Johan Jacobs berig: My oom sluit by die Suid Afrikaanse Leër aan as ‘n kaptein gedurende 1972 en word by die inspekteur-generaal geplaas. Later word hy na Afdeling Militêre Inligting verplaas tot met sy aftrede in 1995 waarna hy verhuis na Hartenbos. Hy was voorheen woonagtig te Hartebeespoortdam. Sy oudste dogter was ook in die SAW, die tweede dogter het as ‘n siviele sekretaresse by die SAW gewerk en sy derde dogter in die SAP. Hy laat sy vrou, vier dogters en 10 agterkleinkinders agter.

12


2.2 Siekboek

•

Bostaande geld nie vir veterane of pensionarisse nie!

2.2.1 Jan van Wyk, Kaapstad Hallo Hennie, Op 26 Januarie 2012 is ek ( Oud. 73 jr. ) vir 'n rugoperasie ''Samesmelting van L4 en L5 rugwerwels.'' opgeneem in Kingsbury, Hospitaal Claremont, Kaapstad. Operasie het 4 ure geduur en was 'n sukses. om my werwels vas te heg.

Hulle moes spesiale plastiese skroewe gebruik

Dit is skroewe wat alleenlik bedoel is vir Osteoporose wat ek 20 jaar al mee sukkel. Binne in die skroewe is gaatjie waarin hulle die spesiale sement in plaas en teen die kante, is daar openinge waar die sement ingaan en teen jou werwel vasdruk. Behalwe dit saag hulle twee stukkies been uit jou heup uit, en wurg dit in tussen die skroewe en die werwel in, sodat die stukkies been vasgroei teen jou werwels. Ek is tans in my 5de week in die herstel vase. Ek stap in die huis rond sonder pyn. Die pyne langs my bene af is weg. Ek voel ek begin 'n nuwe lewe. Een van die dae kan ek weer Rolbal speel, en die lewe geniet. Ek het geleer as jy kwaliteit in jou lewe bring, maak nie saak hoe oud nie. Kry die beste spesialis, laat jou hart dokter jou hart nagaan. (Ek het tans 7 stents in my hart) dan is die saak reg. Hennie dit is hoekom ek stil is. Ek mag nou na 5 weke 10 minute voor die komper sit en staan. Groetnis. Jan van Wyk.

13


2.2.2 Patrick Coetzee, Kimberley

Siek op te not! Patrick spog met sy SAP Hillbrow – Patrick op fiets regs. Waar is jou Maleoskop / Verdrag Veterane-hemp. en konst Lerm se fietsligte? Of ry konstabels net in die dag te Hillbrow? Ons sien die ongewapende Sersant se model is met lig toegerus. Patrick skryf: “Ek is uit die hospitaal uit. Drie dae het 8 dae geword in die hospitaal. Nog steeds afsiek. Gelukkig hoef ek nie 'n SAP 26 in te handig nie...besering agv pensioen. Dankie vir al die beterskap wense. Ek is van voor en agter gesny. Ek gaan dit waag om 'n stelling te maak...geboorte gee is nie so erg soos hierdie operasie nie.” • Van al die Veterane: Sterkte!

Foto – sers Gert Visagè – een van die nuwe blitse wat so langs die hoofweë moet staan ... 14


2.2.3 Sarie van Niekerk, Brakpan Mense baie dankie vir al julle goeie wense en gebede. Met die genade van die Here was al die toetse en ondersoeke skoon en die kanker is nog in remissie. (Haar foto verskyn elders in die uitgawe.)

2.2.4 Johnny Kidson Johnny Kidson: Maandag hospitaal toe vir operasie aan my voet en dan moontlik drie weke by die huis. Gedra julle self en vrede vir almal. Veilig bly.

2.2.5 Tubby Myburg – Mossie Myburg Goeie dag, Tubby is vanoggend, 27/03/2012 om 06:00 in die Fearie Glen Hospitaal opgeneem en is om 07:45 na die teater. Die operasie om vier werwels aan mekaar vas te maak het 4 ure geduur en hy was om 12:00 in die ICU waar hy waarskynlik vir twee dae sal bly. Ek het hom besoek. Hy het duidelik baie pyn en het ook met my gepraat en bevestig dat dit baie seer is. Ek het nog nie met die Dr gepraat nie maar sal hom waarskynlik vanmiddag kan sien. Hy het nog 4 ander operasies vandag.

Die hospitaal is van baie hoe gehalte en die versorging baie goed. Die personeel is baie vriendelik en baie hulpvaardig. Ek sal weer vordering rapporteur sodra daar ‘n verandering is. Tubby het sy dank uitgespreek aan almal wat geskakel, ge-e-pos en andersins belangstelling getoon het. Baie groete, Mossie Myburg

o

Gawie Botha ,,,ons dink aan jou beterskap Tubby!

o

Loraine Terblans Beterskap Tubby!

o

Johan Deyzel Spoedige beterskap

o

Neelsie Borea Beterskap en sterkte met die pyn ou Tubby ... 15


Nico Frylinck Sterkte en vasbyt Tubby !!!! Dankie vir terugvoer Hennie

o

!!!

Koos Brits Sterkte Tubby, hou moed, die ergste is verby en nou vir die

o

herstel.

o

Ronnie Beyl Sterkte ons bid jou 'n spoedige beterskap toe.

o

Pine Pienaar Sterkte ou Tubby

o

Johan Jacobs Vasbyt Tubby...jy gaan weer lekker gesond wees!

o

o

Quintin Papenfus Tubby ons mis jou klaar, jy moet nou n slag weer terugkom. Spoedige herstel toegewens !

Jan Van Wyk Facebook Hello Tubby, Ek wil net vir jou se sterkte. Ek het my operasie gehad op 26 Januarie. Die eerste 3 weke is dit maar swaar. Daarna begin jy al beter word. Ek is nou in my agtste week. Ek ry my kar rond, ek kan sit solank ek wil, die ''Scar tissue'' neem lank om te herstel. Dit vat tyd, maar sedert my 7de week, het geen pynpille meer gebruik nie. So lyk die operasie as hulle jou werwels vasheg. Op die einde van die dag was dit die beste besluit. Ek kon nie meer rolbal speel nie. Nou sien ek daarna uit om weer te speel. Ek is 73 en glo my dit was die moeite werd. Ek heg 'n foto aan sodat jy daarna kan kyk, wanneer jy beter word. Baie groete van Jan van Wyk in Kaapstad.

o

Sarie Van Niekerk Sterkte Tubby, dit gaan elke dag net beter gaan. Dit gaan jou lewe verander, jy moet nou op 'n ander manier buk, kan nie sommer net vorentoe buk en iets optel nie, daar gaan aanpassings in jou lewe kom maar glo my mens leer om daarmee saam ...See More

16


o

o

Andries Greyling Sterkte oom Tubby!

Mariet Ferreira Dankie Hennie en Mossie vir die terugvoer....... Sterkte Tubby met die herstel..... ek en Gawie hou nog alles onder bedwang in die Suide.

Dana Kruger Sterkte en voorspoed en spoedige herstel word hom toegewens. Beterskap aan almal op die krukkelys – HBH. o

2.3 Birthdays / Verjaarsdagwense 2.3.1 Oom John Wagenaar ‘n volle 90 jaar! – Hanlie van Straaten Oom2 John Wagenaar is vandag, 26 Maart 2012, 90 jaaroud. Oom John Wagenaar koop hom uit die Polisie, gedurende die tweede wêreldoorlog as gevolg van sy politieke oortuigings en sluit in 1948 weer by die Mag aan. Hy behou sy rang. Oom John was in later jare onder andere lyfwag van sy kleinneef, Adv. B.J. Vorster, destydse eerste minister en staatspresident, asook pres. Nico Diedericks. Oom John was ook ‘n kleinneef van die tweede wêreldoorlog veteraan, oom Fred Geldenhuis wat verlede jaar oorlede is. Oom John is ‘n innemende persoon met ‘n besondere liefde vir sy medemens. Hy beskik oor ‘n magdom wysheid en is ‘n ywerige leser wat oor ‘n baie interessante boekversameling beskik. Oom John word ‘n baie geseënde lewensjaar toegewens. Mag hy nog lank vir tannie Orpa, die kinders en kleinkinders en vir ons almal wat bevoorreg is om hom te ken, gespaar word. Genl. Mike Geldenhuys, oudkommissaris van Polisie en sy eggenote, Annatjie dra ook hulle gelukwensing aan oom John oor. Van my kant af ,wil ek net vir oom John en tannie Orpa sê ek is baie lief vir hulle en hulle bly in my gebede. Ek is so bly hulle het op my pad gekom en my lewe daardeur verryk! Hanlie van Straaten: Nigel - 26 Maart 2012

2

Luit-kol SAP (afgetree) - HBH

17


Vuller: Die 'hogere' polisie-offisiere in die oë van 'n jong plaaspolisieman -Fanie Bouwer Deur Fanie Bouwer in Suid-Afrikaanse Polisie - Afgetrede Lede Ek dink terug aan my konstabel/sersant dae as jong man in die platteland. Die Distrikskommandant was gewoonlik ‘n luitenant-kolonel – ’n hogere man wat jy redelik min gesien het. 3 As ek so terugdink was dit asof ons onder die indruk was dat hy alle mag gehad het om jou op te foeter of om sommer ook jou loopbaan te beëindig. So, ons was skrikkerig vir hierdie ouens en het dus alles moontlik gedoen om uit hulle pad te bly. Ek was onder die indruk dat hy net ’n ou was wat fout gesoek het en redes gesoek het om jou dalk te pêk. Om pos te gaan afgee by die DK-kantore was ’n taak wat ons nie wou doen nie. Ek het eendag as ’n konstabel ’n uur lank gewag daar naby die ingang van die sy kantoorgebou vertoef en toe die koevert vir iemand anders gegee wat daar moes ingaan. Binne daardie gebou wou ék dit nie waag nie. Ek was wel ’n kansvatter, maar só ’n kans wou ek nie waag nie. Dalk het hy iets negatiefs van my geweet; of dalk vind hy iets fout met my uniform wat op ’n pêk kan uitloop, het ek in my naïwiteit geredeneer. Mensig, ons was om een of ander bang vir ‘n pêk. As die Distrikskommandant dalk by die polisiestasie in gery gekom het, het van ons by die agterdeur uitgevlug, in ’n patrolliewa geklim en gemaak dat ons wegkom. Later in my loopbaan word ekself toe ’n DK. En sit ek toe baie kere so en terugdink aan my jong dae in die polisie. Ek het na die jong polisiemanne gekyk as hulle daar by my kantoor inkom. Ek het hulle ‘body language’ en bewegings dop gehou om te sien of ek ook vermy word. Ek kon nooit met sekerheid sê nie. Later van tyd sit ek toe in ’n kantoor by die polisie se provinsiale kantore in Kaapstad. Eendag gaan hierdie gedagtes wéér deur my kop. Ek was toe ’n brigadier. Ek besluit toe om die eerste plattelandse polisieman wat ek daar in die gange gaan raakloop, in te nooi na my kantoor vir ’n koppie tee .En so gebeur dit toe. Dit was daai jongerige sersant van BeaufortWes.Hy salueer en bedank my vriendelik, maar dui aan dat hy nie eintlik so dors is nie en dat hy in elk geval haastig is om die lang pad terug te vat na daai warm dorp van hom in die Karoo. Ek dring egter aan op my voorgestelde sosiale teedrinkery in my kantoor. Ek bestel tee en vra hom vriendelik uit na sy agtergrond en sommer oor die misdaad op BeaufortWes. Hy is ongemaklik, maar probeer sy bes om dit nie te wys nie. Dit was die vinnigste wat ek nog ’n polisieman ’n warm koppie tee sien afsluk het. Hy staan

Brig Fanie: Ek moet maar meet en pas. Ek het die program publisher nog nie onder die knie gekry nie. So partykeer moet ek artikels op ander plekke plaas anders het ek “oop” gate - HBH

3

18


toe op en maak nederig om verskoning omdat hy nóú moet ry. Toe hy daar uitstap wonder ek of hy ook soos ek destyds geredeneer het? En gewonder wat hy vir sy kollegas by sy stasie van sy teedrinkery by ons kantore vertel het?

Filler: SAP Linabo (aka Old Virginia) – Mark Newham

Mark Newham: I was born and grew up in Virginia OFS. Long before that, this was the first police station at Linabo (aka Old Virginia) in about 1926. In the photo is Oom Frik Snyders but I don't know if he was in the SAP.

2.4 Honours & Awards / Eerbewyse & Toekennings: 2.4.1 Koevoet-Bond se beeldjie aan kapt JJ ‘Koos’ Brits So gebeur dit toe! Die “manne” het gesien Ou Koos se hart trek met ‘n punt na ‘n Koevoetbeeldjie. Sy voormalige kursusgangers en sy portuurgroep het vinnig agter sy rug besluit om vir hom die beeldjie aan te skaf. Dewaldt Louw wat meeste van die organisasie gedoen het, het die beeldjie en gepaste sertifikaat aan hom oorhandig. Dewalt Louw het namens die oudkursusgangers en namens sy portuurgroep het Hennie Heymans die sertifikaat geteken. Baie dankie aan almal wat bygedra het om kaptein Koos se dag te maak! Dis is voorwaar aangenaam gewees om teenwoordig te wees!

19


Bo: Die sertifikaat soos oorhandig aan kapt Brits.

Dewald Louw oorhandig die sertifikaat wat deur die kollegas opgestel is, aan kapt Brits.

20


Kapt Brits en sy beeldjie soos oorhandig deur Dewaldt Louw.

2. 5 Friends Missing and Found! / SAP 55 Vermiste persone -

3. Roll of Honour / Ererol 3. 1 Foster Gang fatalities 00286 1st Class Sergeant R Mansfield on 13 Sept 1914; 00368 2nd Class Sergeant N McLeod on 13 Sept 1914; and 00067 1st Class Detective Sergeant CA Mynot on 15 Sept 1914. Not only police died at the hands of the Forster Gang, but two other people also died while the police trying to apprehend the Gang: Dr Gerald Grace – shot on 15 Sept 1914 at roadblock after failing to stop at a roadblock; Gen Koos de la Rey – also shot at roadblock near Langlaagte on 15 Sept 1914 after failing to stop for the police at a roadblock. And finally: Sub-Insp Ernest C Leech died on 7 October 1914: After Dr Grace's death at the police roadblock, an instruction went out that there was to be no more shooting at vehicles unless it was absolutely clear it was the Foster Gang. Sub-Insp Leech was in charge of the western district of Johannesburg. He had telephoned these instructions to every police station in his district - except Langlaagte. At Langlaagte the telephone was constantly engaged. After trying to get through for half an hour, he jumped on a motorbike. He got the message through, but alas he was too late! General Koos De la 21


Rey was already dead; shot by Const Drury after ignoring the police request to stop. A few days later after having persuaded his senior officers to allow Peggy Foster into the cave, Sub-Insp Leach's conscience was further troubled after her death. The remorse was too much for him - he committed suicide a few days later. Read more: http://www.joburg.org.za/index.php?option=com_content&task=view&id=244&Itemid=51#i xzz1pab4NTnt

General JH ‘Koos’ de la Rey

Sgt Mansfield

Sgt McLeod

22


23


24


25


An early victim of PTS ?

26


Genl Koos de la Rey se graf – Meintjes, 1966; 209

3. 2 SAP Graves: Benoni – Koos Brits

We remember Const Leon Thorne attached to Koevoet who died in action in SWA. Salute!

Inspector Johnson Veli’s grave shows the former police badge. He appears to be a dedicated Policeman, he appears in uniform on his grave – We salute his memory!

27


3.3 Grave attack lamentable - Leon Engelbrecht Tuesday, 06 March 2012 18:51 The desecration of Commonwealth and Italian World War Two graves in Benghazi, Libya, at the weekend, is indeed lamentable. One can only join with the South African Legion of Military Veterans – and many others – to condemn the destruction in the strongest possible terms. The British Foreign Office said in a statement that more than 200 headstones in the Commonwealth War Graves Commission Cemetery in Benghazi were damaged as was the Cross of Remembrance, while Reuters added about a quarter of the headstones in the Benghazi Military Cemetery were also attacked in late last month. The Legion, in their statement, said of the 1214 Commonwealth graves, 82 are the final resting places of South African soldiers. It is not clear if any of these graves were desecrated. http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=24150:grav e-attack-lamentable&catid=61:Editor%20Column •

We have no record of members of the SA Police Brigade being buried at Benghazi – HBH

SAP Grave at Bari – SAWG Project

28


4. REUNIONS / REUNIES / EVENTS / GEBEURE 4.1. Brigadiers buite Pretoria Daar word gesoek na alle brigadiers van die Suid-Afrikaanse Polisie en die voormalige SA Spoorwegpolisie met die oog op ’n nasionale Brigadiersklub vir lede van die Suid-Afrikaanse Polisie. Ons wil kyk of daar voldoende belangstelling is om ’n nasionale tak te stig. Laat asb van u hoor.

4.4 SAP se Jaarlikse Skaapbraai – 15 September 2012 Dagboek die jaarlikse skaapbraai wat DV op 15 September plaas vind ten bate van die Oud-SAP-Lede Liefdadigheidstrust. Om teleurstelling bespreek vroegtydig by eNONGQAI

5. PERSOONLIKHEID VAN DIE MAAND: Genl MCW Geldenhuys, doyen van die SA Polisiemag – Hanlie van Straaten Genl. Mike Geldenhuys was Donderdag 15 Maart 'n hele 87 jaar oud, maar soos 'n kwaai werwingsersant hom daar in 1943 gedreig het mag hy slegs op 7 April hierdie belangrike mylpaal in sy lewe vier, want sien, destyds daar in 1925 toe genl. Mike se vader met die ou perdekarretjie dorp toe is om Michiel Christian Wilhelm te gaan registreer, het iemand iewers sleg droog gemaak en sy geboorte is aangedui as 7 April. Die fout is eers ontdek toe genl. Mike by die polisie wou aansluit. Maar nietemin, onse generaal Mike is nie meer ver van die 90-tal nie en met hom gaan dit nog uitstekend.

Hy loop nog regop en daar is nog 'n vonkel in die blou oe.

Genl. Mike is 'n merkwaardige persoon - nederig en beskeie. Daar is gedurig jongmense by hom en Annatjie aan huis. Ek dink ek praat namens almal wat genl. Mike ken as ek hom 'n wonderlike geseënde lewensjaar toewens en die bede uitspreek dat ons hemelse vader hom sommer nog lank vir Annatjie, die kinders en kleinkinders en ons almal wat bevoorreg genoeg is om hom te kan ken, sal spaar. NS. Genl. Mike is die oudste oorlewende kommissaris van Polisie wat nog in lewe is.

5.1 Gedig: Generaal Mike Geldenhuys In die aangehegte gedig word sy uitnemendheid as Polisieman in 'n neutedop uitgebeeld:

29


GENERAAL MIKE GELDENHUYS Klein mannetjie, groot generaal ‘n Hart vol waagmoed, senuwees van staal Altyd ‘n plan van aksie, altyd reg Om die goeie stryd teen die vyand te kan veg Deursettingsvermoë, ‘n wil om te wen Stuit vir geen duiwel, is die Geldenhuys wat ons ken Tot die dood altyd getrou Aan die hoȅ en edel roeping Van die vredesmag in blou Hoeveel keer het hy nie die dood in die oȅ gestaar In hoeveel gevaarlike situasie kon hy nie sê: “Ek was daar!” Ja, eens het ‘n arm kaalvoetseun gedroom in ‘n bywonersvertrek Dat hy eendag die blou uniform van ‘n polisieman met trots sou aantrek En toe word daardie seun die hoogste gesag Van ons land se blou vredesmag Geroep tot kommissaris in ‘n tyd van stryd en terreur Vyf jaar lank hierdie roeping vervul met wysheid en eer. Knapgedaan, Mike Geldenhuys, jy het gegee wat dit vra Om getrou te wees, aan ons land Suid-Afrika.

5.2 Besoek aan genl Geldenhuys - HBH eNongqai en ‘n paar vriende; Willie du Plessis en Jannie Otto het een Saterdagoggend vinnig oorgery Nigel toe om vir die Generaal en Annatjie te gaan kuier en voorlopig die verjaarsdag te vier. HBH het die vuur aangepak en heerlike Standertonse boerewors en skaaptjops gebraai. Jannie wou nog van sy gebruiklike heerlike Oudtshoornse roosterkoek maak, maar Annatjie het heerlike bykosse voorgesit sodat die stap nie nodig was nie. Die braaier kon dus die biere opdrink! Dit was lekker warm voor die vuur! Willie, die man wat altyd braai, het pas herstel van ‘n ernstige rugoperasie en hy het geniet om die instaan-braaier te hiet en gebied. Willie het voorsorg getref vir die generaal se stoepkamer teen die veldmuise wat inkom en die voëlkos opvreet. Hier verskyn ‘n paar foto’s wat die heuglike dag geneem is;

30


Jannie Otto, Genl Mike en Willie du Plessis

Willie du Plessis en die Generaal

5.3 Yuri Loginov se Omega horlosie Na al die jare het genl Geldenhuys vir ons gewys hoe Yuri Loginov se horlosie gelyk het:

31


Hanlie van Straaten het haar gedig mooi laat druk en raam en sy het die gedig aan Genl Mike geskenk.

5.4 Pastoor DJ “Daan” van Tonder (oud SAP Utrecht) Brig Hennie Goeiedag! Ek neem vrymoedigheid en stuur die briefie via na u epos vir aandag: “Generaal Mike Geldenhuys.” Geagte Generaal, Hiermee net ‘n woord van waardering na baie jare gelede vir u wyse besluit na ‘n sekere aand (1956) op Utrecht,tydens ‘n gebeurtenis wat my van ‘n ernstige aanklag gevrywaar het na ‘n behoorlike opstopper wat aan ‘n ander lid toegedien was wie besope en gewelddadig die AK binne geloop het om te rapporteer vir diens. So in die verbygaan mag u dalk nog onthou wat u eindelik na die onderonsie ontstel het, was toe u die volgende oggend ontdek het dat een van die twee mooi groot kleipotte buite voor die deur van u kantoor in die slag gebly het en dat die ‘blommende’ Afrikanerbedding rondom vertrap is wat die vertoonkamer van u netheid was vir die publiek. Om u geheue te verfris word hierby aangeheg die persoonlike brief wat u aan my gerug het “1979” uit Kaapstad tydens die Parlement sitting met my ontslag. En nou na al die jare,beskou ek dit as ‘n besondere eer om in my vier en twintig jaar diens vanaf 1955, u as my sersant en stasiebevelvoerder op Utrecht, te kon aanskou hoedat u die 32


leer van sukses geklim het en voordat ek die mag verlaat het die hoogste trap as Kommissaris van die S.A. Polisie bereik het. My bede en wens is dat ons hemelse Vader die oorblywende jare wat Hy u nog skenk, geseĂŤnd sal wees met goeie gesondheid en krag. Groete van ‘n ou bekende, Past Daan van Tonder.

33


5.5 Gelukwense van Suid-Afrikaanse Polisie – Afgetrede Lede op FB Hennie Heymans Doyen van die SAP: Ons oud-kommissaris, genl Mike Geldenhuys, verjaar een van die dae. (Hy en genl Vd Merwe is die enigste twee oorlewende SAP-kommissarisse.) Hy is die "Persoonlikheid van die Maand" in die April-uitgawe van die eNONGQAI. Lede wat hom geken het en graag gelukwense wil stuur is welkom - hy word 87 en is vinnig op pad na 90. Ons plaas graag u boodskappies by die artikel. Hy was 'n goeie kommissaris en is ‘n baie goeie mens.

o

Sean Clayton 'n sterk leier en voorbeeld van hoe 'n bevelvoerende offisier moet wees, iets wat ons nie meer vandag sien nie. Gods rykste seëninge aan hom en mag sy dag sommer baie spesiaal wees.

o

Nico Frylinck Baie geluk Generaal. Mag jy net goeie gesondheid,vreugde en liefde ervaar op hierdie spesiale dag. Mag God jou seën met sy liefde en dankie dat ons kon loop in n ware leier se voetspore !!!!

o

Coert Marais Ons het so 'n rukkie terug "oom Mike " aan die Natal Suidkus gekry. Ons het lekker gesels. Ons het dieselfde groot respek wat ons vir hom as Kommissaris gehad het, gekry as " 'n vriendelike, dierbare oom". Mag hy nog jare gespaar bly. Ons is geseënd om hom te ken.

o

Johan Jacobs Veels geluk generaal...mag gesondheid, vreugde en liefde jou omvou vorentoe!

o

34


Eddie Holloway Baie geluk Genl. Van al ons Suidwesters.

o

Gawie Botha ,,,,,,Generale..........SALUUT!

o

Johan Jacobs ...Presenteer geweer!

o

Andries Greyling Baie geluk Generaal! Mag u nog baie gesonde en geseĂŤnde jare gespaar word. Baie dankie dat ons onder u kon dien!

o

Willie du Plessis Generaal, Saluut Sal aan u dink, mag daar nog baie wees.

o

Willie du Plessis Generaal, Saluut Sal aan u dink, mag daar nog baie wees.

o

Tiny Nortje Baie geluk generaal, hulle maak hulle nie meer soos u nie. Ek het die voorreg gehad om in die Mag te dien onder u bevel..Saluut!!

o

Pottie Potgieter My gelukwense aan Genl Geldenhuys met sy verjaarsdag, Gods rykste seĂŤn vir u. Ek kan egter nie nalaat om hierdie ou storietjie van my eerste en enigste persoonlike ontmoeting met die Generaal te vertel nie: 35


Kort na die Genl se huwelik in die 70's het hy ‘n paar dae op Badplaas in die hotel deur gebring. Die een oggend het hy toe by die polisiestasie, waar ek SB was aangekom om ‘n klompie oproepe na Pretoria te maak en sommer ‘n besoekie af te lê. Sy nuwe vroutjie was saam met hom. Die Genl het in die SB kantoor in verdwyn en die deur agter hom toegetrek dat hy sy oproepe in privaatheid kon maak. Mev het daar rondgestaan en was duidelik ongemaklik. Ek het haar toe gevra of sy nie by my vrou wil gaan koffie of tee drink terwyl die Generaal besig is nie. Die SB huis se agterdeur was net so 15/20 tree van die AK se voordeur gewees. Sy stem toe in en ek vra haar om net ‘n oomblik te wag sodat ek my vrou kon vra om die voordeur oop te sluit dan stap ons om die huis voordeur toe. Sy sê toe nee, sy sal sommer by die agterdeur, deur die kombuis, ingaan. Nou hier moet ek net meld dat, alhoewel Badplaas op ‘n plek geleë is waar ons magtiging gehad het om 365 dae somerdrag te dra, die huise nie elektriese stowe of geisers gehad nie, maar koolstowe vanwaar die geiser ook bedryf was, en as jy warm water wou hê vir bad of wasgoed, moes jy maar die ou koolstoof aan die gang sit. Aangesien dit, soos die noodlot dit wou hê, dan juis ook ‘n Maandag en wasgoed dag was, was die koolstoof in volle gang toe Mevrou by die agterdeur in stap. Toe die hitte golf van die koolstoof, wat reg langs die agterdeur gestaan het, haar tref het sy eindelik agteruit gesteier en het ek gedink sy struikel en gereed gestaan om haar te vang. Sy vra toe vir my vrou wat aan die gang is en sy verduidelik dat ons nie elektriese stowe of geisers het nie en dit die enigste manier is om warm water te kry. Mevrou stap toe weer na die agterdeur toe en roep na die polisie stasie se kant toe “Mike -- Maaike” Die Generaal kom toe by die stasie uit om te verneem wat die fout is en sy sê vir hom: “Die arme vrou, kyk net onder watse omstandighede sy moet leef”. Nadat die Genl die situasie ondersoek het kry hy my toe in die SB kantoor onder hande en wou by my weet waarom ek nog nie vir opgradering van die huise aansoek gedoen het nie.Ek verduidelik toe aan hom dat ek al twee maal daarom aansoek gedoen het en telkens afgeskiet is, ook dat ons gereeld 36


aansoek doen vir waaiers vir die kantore maar net verwarmers ontvang ten spyte van die feit dat ons nie vir verwarmers aansoek doen nie, en dat die enkelkwartiere van die stasie ‘n volledige elektriese kombuis en badkamer het.‘n Twee en ‘n half bladsy rooi inskrywing in die VB en nog twee telefoonoproepe later het mee gebring dat Badplaas se getroude kwartiere binne 21 dae volledig met elektriese stowe en geisers toegerus was. Dankie Generaal en, natuurlik, Mevrou.

o o

o o

o o

Dorothy Bell Hennie, wens hom asb geluk namens my Pa, Joe Bell en myself! My Pa en hy saam by Buro vir Staatsveiligheid. Weet jy waar sy kinders is?

Gawie Botha ,,,,So! die "Admin en Log" het al hier in die 1970-tigs begin agter raak,,,so,,,,,hierdie was maar per toeval onder die generaal se aandag...gebring,,,,,,,,en n positiewe reaksie is verkry!!!!!!!!!!

Sarie Van Niekerk Baie geluk generaal, u was nog altyd en is steeds 'n inspirasie vir die polisie. Hoop u gaan 'n wonderlike dag hê. U is mos sommer net om die draai van my, sal probeer daai dag 'n draai daar maak. Hoop u gaan verskriklik baie bederf word en dat die Here se seën oor u gaan wees nie net vir die dag nie, maar vir die jaar wat voorlê. Vrede, vreugde en geluk word u toegewens, generaal. Nog net drie jaartjies dan is dit die groot 90!

o

Mariet Ferreira Generaal baie geluk met u verjaardag. Dit was 'n eer om onder u te dien. Hoop u word heerlik bederf deur dierbares en vriende. Saluut!!

o

Hein Kilian geluk generaal hoop u geniet goeie gesondheid , groete aan u seuns

o

Koot van Schalkwyk Geluk Generaal Mag u nog vele jare vir ons gespaar word. Geniet u dag. Ons Salueer U!!!

37


6. PERSONALITIES & BIOGRAFICAL DICTIONARY/ PERSOONLIKHEDE / BIOGRAFIESE WOORDEBOEK 6.1 No 46212P JJ ‘Pottie’ Potgieter van Port Edward Hennie, 25 Januarie 1965 aangesluit in die Kollege en jaar kollege opleiding in Troep 43, onder Amor van Staden deurloop. In Johannesburg op Wanderers uitpasseer en op Ferndale in Johannesburg geplaas. Met sluiting van stasies in 1966/67 deur die afdelingskommissaris, brig Steyn, is ek na Brixton Blitspatrollie oorgeplaas. Grensdiens vanaf einde 1968 op verskeie plekke en in 1969 verplaas na Blitspatrollie Pretoria. In dieselfde tyd 'n kriptografiekursus deurloop en toe gereeld deur TIN gestuur na verskillende basisse in Rhodesië en SWA. In 1972 getroud en toe permanent op Katima geplaas as kriptograaf, vandaar in 1973 permanent op Plumtree in Rhodesië as kriptograaf geplaas. In 1974 na Nebo, in Oos-Transvaal verplaas as stasiebevelvoerder. Hier moes ek ‘n swart a/o oplei om as stasiebevelvoerder vir Lebowa Polisie aldaar oor te neem. In 1977 na Badplaas in Oos-Transvaal verplaas as stasiebevelvoerder. In 1983 na KwaNdebele verplaas as een van die stigters van die KwaNdebele Polisie onder kol CM (Kleinboet) Van Niekerk. In 1986 op offisierskursus en toe verplaas na Hartebeespoortdam as stasiebevelvoerder. Gedurende 1987 na afdelingshoofkantoor, afdeling Noord-Transvaal verplaas as stigters bevelvoerder van gedesentraliseerde opleiding, Noord-Transvaal, en daar gebly tot ek in 1998 as majoor na opleidingshoofkantoor verplaas is as opleidingsadviseur: prakties en taktiese opleiding. In Mei 2000 die diens, soos dit toe bekend gestaan het, met ‘n skeidingspakket verlaat na 35 jaar diens Dit is in breë trekke die totale diens van die oorspronklike 46212P JJ (Pottie) Potgieter. 38


Ek hoop dit help Groetnis Pottie

6.2 Speurder-adj-off C Bezuidenhout, KOD Isipingo, Distr 75 Durban-Suid. Jonathan Pittaway stuur die volgende foto’s van ‘n bekende speurder in Durban-Suid, destyds speurder-a-o Chris Besuidenhout alias dr Conrad Brand. •

Lesers wonder wat van Chris geword het?

39


6.3 No 20974K Lt Richard Peter Barry en konst Dirk Brand – M Lensing

�Ek het hierdie foto in 'n album van my oorlede Vader, lt. Richard Peter Barry, magnommer 20974k gevind, van Dirk Brandt. Ek en die Brandt dogters is bekend aan mekaar, daar ons 40


ouers vriende was tydens hul verblyf in die Kaap in die jare 50'tigs en ons kinders mekaar weer ontmoet het in die 60'tigers op Barkly-Oos Barkly in die Oos-Kaap, Kaap, waar ons kl klomp weer saam op skool was en vandag nog kontak het. Ek het het reeds die foto aan die Brandt dogters via fb gestuur en eersdaags gaan die oorspronklike in die hande van Marika Brandt van der Westhuizen, woonagtig in Suidwes, wees. Ek glo Hennie Heymans gaan h hierdie foto gebruik in sy skrywes. Daar sal nog ouer garde wees wat die storie oor Dirk Brandt sal onthou. Ek sal ook graag daardie gedenkteken in beter formaat wil sien. Groetnis en Blessings, Malinda Lensing.” •

Malinda – baie dankie vir die foto van Dirk Brandt. Die skrywers Pieter Swanepoel en Paul Els het oor konst Brandt geskryf. Ja, Ja ek soek ook ‘n mooi foto van die gedenkteken wat konst Brandt en lede van die SALM huldig.

6.5 No 19100 oud-s/a/o Van an Zyl – Koot van Schalkwyk Hennie Graag stuur ek 'n paar polisie foto’s van oud-speurder-adj-off Louis Van Zyl en sy oorlede vader Nr.19100 oud-speurder speurder-adj-off Johan Van Zyl. Ek het die voorreg gehad om saam met oud-speurder speurder-adj-off Louis Van Zyl in 1969, 1970 en 1971 te Edenvale-speurtak te werk. In 1971 iss Louis na Eshowe verplaas en in 1975 was hy weer na Richardsbaai Richards verplaas toe daardie stasie tasie geopen was. Louis Van Zyl was ook die eerste Takbevelvoerder van Richardsbaai Richards in 1975. Louis woon nog al die jare in Meerensee Richardsbaai. Ek was ook bevriend met Oom Johan, Louis se vader wat al die jare te Edenvale gewoon het en waar hy oorlede is. Ek sal hiermee kommentaar lewer op die meegaande foto’s wat oud-speurder speurder-adj-off Louis Van Zyl aan my gestuur het.

41


Foto 1: Sersant-kursus No 4 van 1971 klas 2. Oud-speurder-adj-off Louis Van Zyl, toe ‘n speurder-sersant, staan eerste van regs op die foto.

Voorste ry: Sers CW Butler, majoor Engelbrecht, luit-kol Ben Stevens en kapt Bernie Mostert, sers GJ Schoeman en sers PA Schafer. Foto 2: Louis se vader, oud-speurder-adj-off Johan Van Zyl in 1954 staande 2de van links. Hy was 'n kranige tennis speler vir die polisie. Ek wil ook meld dat oud-speurder-adj-off Louis van Zyl en die oudkommissaris, generaal George Fivaz, was saam op speurderskursus was. Ek sal later die foto ook instuur. Groete Koot Van Schalkwyk. Hennie vind aangeheg foto van nr. 19100 oud-speurder-adj-off Johan Van Zyl. Foto ingestuur deur sy seun, oud-speurder-adj-off Louis Van Zyl van Richardsbaai. Ek het alreeds vir jou die storie geskryf en aan jou gestuur. Die foto was klein maar ek stuur nou 'n groter en duidelike foto. Hoop hierdie een is reg. Groete Koot Van Schalkwyk.

42


Hennie, Ek stuur die aangehegte foto van nr. 19100 oud-speur-adj-off Johan Van Zyl geneem op 23 Desember 1946 te S.A. Polisie Springs. Op die foto staan Oom Johan Van Zyl met swart uniform heel agter 2de van links. Die ander lede op die foto is nie bekend aan my nie. Ek is seker dat die ander lede hulle sal kan uitken. Foto was ingestuur deur Oom Johan se seun oud-speur-adj-off Louis Van Zyl van Richard Baai. Louis het so pas by ons S.A. Polisie afgetrede lede aangesluit. Groete Koot Van Schalkwyk.

43


(Die foto is amper 70 jr gelede geneem van voet- en beredemanne. Die polisiestasie se hond verskyn ook in die agterste ry, vyfde van links. Die voetsersante is in blou met chevrons op beide arms en die beredesersante in kakie, hulle dra slegs op die regterarm strepe alhoewel een berede sersant, teen die berede tradisie, strepe op beide arms dra. Hy sit voor derde van links. Die hoofkonstabel is sit sesde van links, donker blou en sy pet het die kenmerkende wit pet-ootreksel. Die hoofkonstabel dra ook sy Sam Browne soos dit destyds die gebruik was. Hoofkonstabels was belangrike en kwaai manne gewees! Hulle was gewoonlik die SB’s van groot stasies gewees. Selfs Durban-Sentraal het gedurende die 1960’s ‘n hoofkonstabel gehad, vgl hoofkonstabel Grobler - HBH.)

6.6 Serendipity in Scotland: Gerhard Dekker & Steve Seargent

Gerhard Dekker contacted the eNONGQAI from Scotland asking for a SAP uniform. Gerhard had been asked by the Hungarian Police for a SAP uniform for their museum. A request was then placed on the FB site “Suid-Afrikaanse Polisie – Afgetrede Lede”. Within a minute, SA Badgeman, alias Steve Seargent (or is it the other way round, Steve?) replied and 44


said he lives is Scotland and has a spare SAP uniform that he could donate to Gerhard. They found that they were living “about five minutes apart” from one another, now that is what we call serendipity!4 A SAP uniform will now be exhibited in Hungary thanks to the FB site “Suid-Afrikaanse Polisie – Afgetrede Lede.” The lesson to be learnt is that the SAP is everywhere! Ubiquitous.

6.7 Oud-sers Jan van der Spuy – Koot van Schalkwyk Hennie: Op die 3de Maart 2012 tydens my kleindogter se verjaardagpartytjie ontmoet ek, tot my verbasing, 'n ou kollega, oud-sers Jan van der Spuy wat in die 1960 en 70tiger jare te Germiston hof gewerk het. Hy was ook een van die ou bekwame polisiesersante wat die wet goed geken het en jy kon hom altyd raadpleeg oor die wet. Dit was nou lekker om Oom Jan na 45 jaar weer te sien. Ons het baie lekker gesels oor die ou dae met die onverwagte re-unie. Groete Koot Van Schalkwyk.

6.8 Kapt JJ “Koos” Brits se Hoekie Nadat Koos sy Koevoet-beeldjie ontvang het, het eNONGQAI hom gevra hoe lyk sy “hoekie”. Hier is Koos se foto’s van sy studeerkamer:

4

Gelukkige toeval - HBH

45


46


eNONGQAI maak die afleiding dat Kaptein Koos ‘n trotse Veteraan van die Mag is, sy hoekie getuig van sy kameraadskap en trou aan die Mag en sy kamerade! Koos eNONGQAI salueer jou!

47


6.9 Lt-Col DA Lane

•

He will be remembered as a prolific writer about police history. He wears a khaki helmet as he was in the mounted division – HBH.

48


6.10 Rolmodelle in die SA Polisie / Role Models in the SA Police Hennie Heymans Wie is jou rolmodel in die polisie gewees? March 19 at 9:26am near Pretoria

o

Neelsie Borea Brigadier Duveen Botha haar beeld as 'n sterk vrou sal my altyd bybly ... sy kon haar man tussen die manne staan, haarself duidelik uitdruk, en het in duidelik verstaanbare Afrikaans 'n ding op sy naam genoem.

o

Tubby Myburg Baie moeilik om te kies tussen Genl Mike Geldenhuis, Genl Johan van der Merwe en Genl Hennie de Witt.

o

Mariet Ferreira My keuse .... Gen Hennie de Witt en Brig Duveen Botha.

o o

Pottie Potgieter Omdat ek op soveel plekke gedien het, het ek in my loopbaan verskei rolmodele gehad, van mense soos Brig CC von Keyserlingk in die ou WWR, Genl Pat Dillon by TIN Hoofkantoor tot Gen CM Van Niekerk Oos-Transvaal en voormalige Kommissaris KwaNdebele Polisie. Maar een ding wat al die manne gehad het was 'n aanvoelbare persoonlikheid. Nooit 'n harde woord uit een van hulle monde gehoor nie, maar as hulle gepraat het, het jy geluister, nie omdat jy moes nie, maar omdat jy wou. Goeie mense, Sterk mense maar nederige mense wat ander ook in ag geneem het.

o

Koos Brits VroeĂŤr jare op Putfontein was my SB ‘n sers. Dirk Petrus Combrink en het baie na hom gekyk vir leiding, en ook sy kennis bv. Staande Orders en ook die manier hoe hy sy ondergeskiktes behandel het. Hy's later deur die range en het medies afgegaan en is oorlede aan longkanker. Maar as werklike leier vir my sal altyd Bert Wandrag wees.

o

Johan Jacobs Alhoewel ek nie in die polisie was nie het ek heelwat polisiemanne geken! Ek dink ek het baie by my oorlede pa geleer oor menslikheid,dissipline en regverdigheid, hy was as geregsdienaar vir my 'n baie groot rolmodel wat baie beteken het vir my eie diens in die SAW. Ek het ook groot respek vir die veggeneraals in die SAP...en ek dink genl Johan vd Merwe kan as 'n rolmodel uitstaan. Koos Brits Hy, DP Combrinck is medies af as n Lt.Kol. Ek eer hom.

49


o

o

o

o

Mariet Ferreira Koos stem met jou saam, kol Combrinck was 'n uitstekende offisier, hy was 'n hele paar jaar my SB op Benoni.

Nico Frylinck Genl Hennie de Witt. What a gentleman !!

Robert Brand Dit gaan baie moeilik wees om net een uit te sonder maar as ek moet dan sal ek Sers Mac Lehlope toe ek student was maar daar is werklik 'n hele paar ander wat ek baie graag sal wil noem. Mense soos A/O Larrry Hanekom, Sers Ronnie Cronje, Sers Michael Munango, spes/kst Turbo Kashotoka, Sers Hiskia Hoeseb, Brig Gilbert om maar net 'n paar te noem......

Patrick Coetzee Genl Hennie de Witt

o

Nick Nel My eie persoonlike oorlede broer..Brig JJ Nel (Afdelings Kommisaris Bloemfontein) Befoeterd maar Christelik.....

o

Anna Moolman Smith Ek dink vir al ons vroumense was dit Brig Duveen Botha!

o

Helen Mc Intyre Die Rooi Rus...Lt Kol. Theuns Swanepoel asook Lt. Kol As Venter.

o

Koot Swanepoel Hennie, Daardie tyd in die Kollege was dit nog Kaptein Lesch, of soos aan ons jonges, met respek, kapt "kraai' Lesch. Hy was netjies, stiptelik, en presies. Hy het my baie geleer.

o

Dana Kruger My held was Chris du Toit5 - die akteur wat in die rolprente Flying Squad, Gold Squad en Dog Squad gespeel het hier in 1971...die aksie prente het bygedra dat ek my in die blou uniform sien agter skelms aan hardloop en met 'n polisiehond werk. Ek het dan ook 31 jaar van my loopbaan in die S.A.P. se honde -eenhede gewerk...

o

Louis Koekemoer Genl. Johann Coetzee.

Alhoewel ‘n akteur het hy baie jong manne vir die SA Polisie gewerf. Aksie flieks werf seuns wat ook soos hul rolmodel wil optree - HBH

5

50


o

Pieter A. Rousseau Ek het twee rolmodelle. Ons DSO te Welkom was (destyds Kapt. en later Maj.) Frank Gerber. Hierdie man se deeglikheid in sy benadering tot ondersoek van misdaad en sy menslikheid in sy verhouding tot die personeel onder sy bevel het veel daartoe bygedra tot hoe ek heelwat later met my studente in 'n totaal ander (teologies-akademiese) opset verkeer het. My tweede rolmodel is 'n omstrede figuur. Polities kan ek sĂŞ het hy gemarginaliseer geraak en in mense se beskouing van hom is hy dalk later aan geskandaliseer, maar hy was iemand met 'n integriteit tot die reg en werketiek en -ywer wat selfs destyds toe polisie nog trots was om 'n polisieman te wees by sommige ontbreek het. Hy was vir 'n rukkie my seksiehoof in die KOD te Virginia. Sy naam is Piet Rudolph.

o

Dalene Steenkamp My pa ~ Groot Dirk Coetzee -- onomwonde kan ek dit verklaar!

o

Peter Boettger A/o Mark Williams (beter bekend as die "sherrif" van die suide JHB) R.I.P

o

o o

Johan Du Toit Boning Sjoe brigadier daar was so baie, my pa verseker, luit-genl Johan Ferreira die destydse werwings offisier Oos-Tranvaal, genl-majoor AP Maritz (Veiligheidstak), kapt Piet Goosen (Oorlede), luit-genl Denn Alberts, lt-kol Chris Rorich (Skitterende plofstof deskundige), kolonel Fanie van Rensburg (briljante speurder en puik bevelvoerder), genl-majoor Abri Burger (Mees nederigste generaal wie ek geken het - altyd bereid om te help) en soveel meer!!. Onlangs my eie sussie lt-kol Renate Barnard vir haar moedige geveg teen onbillike diskriminasie!

Elize Knoetze My pa!6

o 6

Sarie Van Niekerk Wyle genl. Christi Zietsman

S/a/o Grobler, destyds KOD Brits - HBH

51


o

Eddie Holloway Lt. genl F L C Engels

o

Andries Greyling Generaal JA Steyn VT Wes Transvaal

o o

o

Ronelle Mouton Valentyn My rolmodel, definitief my pa, afgetrede brig. Hendrik Mouton aka Karools Mouton. By hom was dit of reg of weg, maar aan die flip kant van die coin, was hy baie sag en menslik. Hy gee baie om vir sy medemens en doen nog geweldig baie vir die gemeenskap in George, alhoewel hy al 85 is. Dan natuurlik oorlede Brig. Duveen Botha, sy was voorwaar vir n groot bron van inspirasie. Sy het ook n wonderlike sin van humor gehad!

Dorothy Bell Genl Johan Coetzee

o

Tom van Rensburg Myne was kolonel “Moordenaar” van Niekerk. Gepraat van genl Engels, ek was lank sy diaken, en alhoewel ek nooit eintlik sterker gegaan het as bier nie, was hy altyd my laaste besoekpunt, want ek moes 'n glas whisky en water saam met hom drink! Ek was altyd byna dood. Ek het gister verneem die tannie leef nog en bly by haar dogter in SomersetWes iewers.

o

Nico Frylinck So gepraat van genl-maj Abri Burger. Onthou hom hoe hy elke Sondag by die Sunnypark Vlooimark sy blou botteltjies gesit en verkoop het. Die rustigste Genl wat ek in my lewe geken het !!!!

o o

Tom van Rensburg Ek kan ook byvoeg genl “Sterk Hans” Dreyer wat destyds by Koevoet was. Hy staan uit bo baie en genl Hennie de Witt was so plat op die aarde as kan kom. As kind het hy in ons kerkkoor gesing en ek was altyd beïndruk. Hy het oorkant ons laerskool gebly en ek onthou van kleins af hoe netjies hy was. Ek het na sy aftrede 'n huisbraak by hom ondersoek en was hy steeds die gentleman wat net 'n klaer was en niks aanstellerig was nie.

o o

Johan Du Toit Boning Ja dis waar Nico en hy (Abrie Burger) maak die mooiste houtwerk verkoop gereeld by vlooimarkte. Hy is inderdaad ‘n rustige generaal maar hy het gestaan vir reg en geregtigheid. Ek en Renate was kort-kort in sy kantoor om lede se klagtes te help oplos en hy het daai ekstra myl geloop om jou te help. Net voor sy aftrede het hy verskeie lede genomineer vir die Emergency Hero of the year award een jaar het twee polisie lede van Mamelodi die eerste prys 52


gewen toe hul 17 mense van gewisse brand dood gered het en n paar ander het finaliste geword. Hy het opgegee vir mense en die polisie was sy lewe en roeping! Genl Abri Burger was soos n polisie pa vir my ek is baie dank aan hom verskuldig!! Nota: Onveranderd geplaas – HBH Hallo Hennie : Rolmodelle – ja daar was seker verskeie oor die jare, maar in my jong dae (sersant) in Durban was dit hoofkonstabel Mickey Doo. Hy was die stasiebevelvoerder op Berea en ek ‘n jong sersant. Hy was nie slegs ‘n rolmodel nie maar ook my mentor: Van skofwerk buite ‘bevorder’ na sy klerk waar ek baie van administrasie onder sy leiding geleer het. Hy het sy laaste jare op ‘Inkumbane’ dit is SAP Cato Manor deurgebring. Hy eet elke oggend vanaf die Bluff met ‘n bus tot by SAP Umbilo, in Deodarlaan, gery en daarvandaan na Cato Manor gedraf! Namiddae weer dieselfde roetine terug. Baie bekwaam, op hoogte met alle aspekte van polisiewerksaamhede, streng en regverdig. En as hy reg was – moenie met hom lol nie – nie eers die DK7 nie. ( Ek was teenwoordig waar hy genl Engels, toe seker ‘n lt-kol, uit sy kantoor verwilder het.) ‘n Kwaai ‘gentleman’. Groete – Roy During. Dave Baker: My Pa, hy het ons land en veral die Mag met trots en toegewydheid gedien. Hy het altyd sy beste gegee ongeag hoe moeilik die omstandighede. Hennie Heymans: Who would you reckon was your role model in the police ?

o

Joaquim De Castro Lopo in your part of the world, I would say «the Fox».8..remember?

o

Willie du Plessis kapt Harmse9, kol meizenhimer, kol M.J Botes, kol AP Coetzee

o

Willie du Plessis Maj. HC Muller

o

Ben Harmse Brigadier Daantjie Vermaak.

Ja generaal, die ou SB’s was kwaai, a/o Marais het eendag maj Gert Kruger – later generaal – ook opdraande gegee toe die SB reg was en die major verkeerd bewys is. Daar het ek ‘n lewensles geleer moet nooit “torring” nie! 8 Eventually Gen Johann Coetzee - HBH 9 Later brigadier - HBH 7

53


o

Andrew Lesch Die Kraai

o

Gert Jac Coetzee "Patrollie" Nel. Laas gesien by KGVO in Paarl in 1994. Lewe hy nog?

o

Fanie Engelbrecht (In Memorium) A/O PD Fourie... Louis Trichardt...!!!

o o

o

Barend Heymans Oom Bert Wandrag

Dana Kruger Gert , ja hy leef ...en bly nog in die Kaap omgewing...op van die groepe en my wall is werwingsfoto’s wat ek geplaas het waar hy in sy kantoor in die kollege sit...iemand het ook 'n foto van hom geplaas soos hy nou daar uitsien.

o

Alan Hume Capt Buitendag at Diepkloof.

o

Riaan Swart Blackie Generaal “Sterk Hans” Dreyer.

54


6.11 Veteran W Sabatini; Kimberley – Claudette Sabatini Canada Hi Hennie Hope all well on your side and the weekend was good. Thanks for all the info you keep us updated with much appreciated. I was going thru my pic and saw these of my late granddad thought I would share with you. Have a good and safe day. Regards Claudedette (ex Durban) Dear Claudette – thanks fors haring!

55


7. WE REMEMBER / ONS ONTHOU 7.1 Stilte in die Hof – Lentulus 7.1.1 Geskrik, M'Lord? Ek sit in die Streekhof voor in 'n poging tot moord saak. Die klaer is 'n gesiene Tswana sakeman wat 'n beesboerdery, slaghuis en supermark bedryf. Hy getuig in vlot Afrikaans. Die twee beskuldigdes het hom na een van sy plase gelok onder die voorwendsel dat hulle wil beeste koop. In die beeskraal pluk hulle pistole uit en deel die klaer mee dat sy vrou en die se minnaar hulle gehuur het om hom van kant te maak. Een huurmoordenaar snou hom toe om te bid as hy wil, maar om dit net gou te doen. Op hierdie spannende noot vra die aanklaer: En wat doen u toe? Lakonies antwoord die klaer: Toe k@k ek in my broek. Naskrif: Die klaer het daarin geslaag om agter beeste te skuil, oor die kraalmuur te spring en te vlug. Altesaam 11 skote is gevuur, maar hy is nie een keer getref nie! 7.1.2 Lucky M'Lord Twee beskuldigdes verskyn voor my in die Streekhof op aanklagtes van poging tot moord en motordiefstal. Die klaer, 'n boer, was met sy bakkie op pad vendusie toe en het vir die twee rylopers gestop. Toe hy sy venster oopdraai, is hy op kort afstand in die gesig geskiet en uit die bakkie gepluk. Die twee is met die bakkie vort maar het dit kort daarna om 'n lamppaal gevou. 56


Die klaer toon 'n merk onder sy linker oog as synde die uitgangs wond en haal met groot vermaak sy glasoog, wat hy na die operasie ontvang het, uit. Ek sit en wonder hoe die man die aanval oorleef het. Die chirurg wat die oog verwyder het, getuig en lewer lig in my tonnel. Die klaer leef as gevolg van twee faktore. Eerstens: die kaliber vuurwapen gebruik, 'n .22 pistool. Was die kaliber enigsins groter, was hy bokveld toe. Tweedens: die invalshoek van die patroon. Was dit 'n millimeter hoer of laer, was hy bokveld toe. Die patroon is aan die bokant van die oogkas in en het perfek teen die holte van die oogkas 'gekrul' om weer net onder die oog uit te kom... Die boer se droë verklaring: Die Man daar Bo het nog nie my akkommodasie reg gehad nie

7.2 Vrouepolisie: 40 Jaar later – Sarie van Niekerk 1 Maart 1972 Polisiekollege Pretoria: Die dag was bykans sestig jaar nadat die destydse Suid-Afrikaanse Polisiemag tot stand gekom het. Dit was waarskynlik ook die dag waarop een van die grootste verandering in die polisie plaasgevind het. Op die dag het die eerste 102 vrouestudente en twee offisiere in die polisiekollege in Pretoria-Wes aangemeld om deel te wees van die eerste groep vroue wat ooit in die polisie opgelei is as volwaardige lede van die polisie. Vir my persoonlik het die nuwe lewe as ‘n polisiebeampte al bykans twee maande vroeër begin toe ek op 10 Januarie dieselfde jaar saam met nog vier ander dames by die destydse John Vorsterplein aangemeld het om ons loopbane as polisiebeamptes te begin. Min het ons geweet wat vir ons wag. Dit is die dag wat my lewe vir ewig verander het. Op die dag het ek, soos ons destyds spottenderwys gesê het “my vingertjies in die lug gesteek en beloof om getrou te wees aan my nuwe loopbaan. Om my land te dien en om die mense van my land te beskerm as lid van die Suid-Afrikaanse Polisiemag.” Hierdie was een van die groot oomblikke in my lewe – daar was slegs enkeles wat 57


groter as die oomblik was toe ons vyf die eed voor die destydse afdelingskommissaris, brig. De Guisti in sy kantoor in die teenwoordigheid van ‘n handvol ander senior offisier en ‘n groep mense wat vir die volgende klompie maande ‘n daaglikse deel van ons lewens sou word, die media, afgelê het. Wat ‘n gewyde oomblik was dit nie gewees nie. Wanneer ek vandag nog na die foto’s van daai dag teen my studeerkamer se muur kyk, dan voel ek steeds daardie koue rilling wat langs my ruggraat afgeloop het op daardie onvergeetlike oomblik. Die onvergeetlike oomblik toe hy en die ander offisiere ons elkeen met ‘n saluut en ‘n stewige handdruk welkom geheet het in die geledere van die polisiefamilie. Die eerste opleidingskursus vir ons dames het eers in Maart begin in die kollege in Pretoria-Wes en tot dan moes ons in kantore by Johan Vorsterplein werk, wat op sigself ‘n wonderlike ervaring was. Alles was nie maanskyn en rose nie, want van die geharde ouergeslag manne kon maar net eenvoudig nie aanvaar dat die skoner geslag nou ook hul terrein betree nie. Van hulle het dit ook baie duidelik gemaak, maar ons het onsself belowe ons gaan hul verkeerd bewys en het alles gegee om ‘n sukses te maak van ons nuwe loopbane. Eindelik het die dag aangebreek toe ons na Pretoria vertrek het vir ons opleiding. Wat ‘n dag. Dit het omtrent gevoel of ons op heilige grond loop toe ons by die kollege aangekom en ons splinternuwe gebou betrek het. Ek glo vir baie van ons was dit aanvanklik ‘n geweldige kultuurskok toe ons agtergekom het hoe belangrik dissipline in die polisie is. Daar was ons eerste bevelvoerder, die onvergeetlike brig. Duveen Botha, of Napoleon, soos sy bekend gestaan het omdat sy baie jare lank geskiedenis onderrig het aan die destydse Helpmekaar Hoër Meisieskool in Johannesburg. ‘n Napoleon was gewis, maar ook ‘n moeder vir ons almal, iemand wat altyd daar was. Vir haar was daar nooit ‘n middeweg gewees nie, net een reguit pad en dit was die regte pad. Daardie eerste dag toe sy ons in die ou sink kerksaaltjie toegespreek het, was ‘n oomblik wat my (en ek glo almal wat daai dag daar teenwoordig was) nog so helder voor die oe staan. Ek hoor haar, met daai duidelike pragtige harde deurdringende stem van haar, toe sy aan ons nuwe rekrute vertel watter groot geskiedenis ons besig is om te maak. Dat ons die baanbrekers in die polisie is wat die pad kom oopmaak vir vroue van die toekoms. Ek sien haar nog daar staan, so trots, fier en regop. 58


Die van ons wat reeds ‘n paar maande vroeër ingesweer is op stasies was maar te deeglik bewus van die baanbrekerswerk wat ons moes doen. Van die eerste oomblik af was dit omtrent ‘n mediasirkus gewees. Die media het elke beweging van ons dopgehou en daar het feitlik nie ‘n dag omgegaan dat daar nie in die koerante oor die nuwe rigting wat die polisie ingeslaan het, berig is nie. Aanvanklik het die manlike instrukteurs, onthou daar was nog geen vroulike opleidingspersoneel of instrukteurs gewees nie, nie regtig geweet hoe om ons te hanteer nie. Hulle kon nie op die paradegronde dit uitbrul “bors uit, maag in” soos wat dit oor die oop vlaktes van die kollege heeldag aan die manne gebulder is nie. Hulle was te bang om ons fisies te hard te druk op die oefenveld, want hulle het nie geweet of die arme bloedjies dit kan hanteer nie. By tye was dit eintlik lagwekkend soos hulle kleigetrap het oor hoe om ons te behandel. Hulle het oor hul woorde gestruikel, het hul bevele vergeet. By tye het hulle ons net aangestaar. Met verloop van tyd het hulle agtergekom dat ons ook maar net lede van die polisie is en het die jammer kry ook begin verdwyn. Het ons ook begin voel ons word aanvaar as volwaardige lede van die Suid-Afrikaanse Polisiemag. Vir brig. Botha was dissipline en netheid die twee hoofaspekte. Ons blou skoene moes elke aand “gebone” word, want jy het nie gewaag om met skoene waarin jy nie letterlik jou hare kon kam, uit jou kamer te stap nie. Wanneer sy inspeksie in die kamers gedoen het, het sy ‘n wit handskoen aangetrek en daarmee oor die meubels en onder die bed gevee om te kyk of sy nie tog net een ou stofkorreltjie kon kry sodat sy jou net weer ‘n slag streng kon aanspreek daaroor. Ons het hard gewerk! Die hele land se oe was op ons gerig en ons wou mos bewys, of liewer ons moes bewys die besluit was die regte een en dat ons net so goed, indien nie beter, as die manne is nie. Ons wou beter punte behaal as hulle, ons wou beter marsjeer as hulle en ons wou net eenvoudig beter wees as die manlike geslag. Ek dink nogal ons het tot ‘n baie groot mate daarin geslaag. Die opleiding was hard, ons het gesweet. Maar mensig het daai vier maande (ja ons opleiding was net vier maande gewees) vinnig omgevlieg. Voor ons behoorlik besef het, het die tyd vir die uitpasseringsparade, die groot hoogtepunt van elke student, nader gekom. Ons was ongelooflik opgewonde gewees. Kort voor die einde van ons opleiding het die lang maer, briljante lt.gen. Christi Zietsman, destyds verbonde aan die veiligheidspolisie in hoofkantoor in Pretoria en later die land se speurhoof, en sy span keurders kollege toe gekom om tien dames te 59


keur wat na afhandeling van ons normale kursus in die kollege sou agterbly om veiligheidsopleiding te kry. Nog ‘n eerste vir die polisie en gelukkig was ek een van die uitverkorenes! Maar eers was daar nog daai ongelooflike dag in Junie toe ons saam met die mans ons uitpasseringsparade by die kollege gehad het. Daai oomblik was ongelooflik groot gewees en toe die res van die studente een vir een vertrek het na hul nuwe lewe op stasies het ons tien agtergebly vir ons veiligheidsopleiding. Wat ‘n ondervinding! Op die kursus het e kook die eerste keer kennis gemaak met die legendariese kolonel (later genl.) Johan Coetzee. “Two-tone” Coetzee soos ek hom sommer dadelik gedoop het. Want soos ons seker almal weet het hy mos een groen en een bruin oog gehad. Hy was een van die offisiere wat vir ons lesings aangebied het. Met my aankoms na die kursus by die veiligheidsdak te John Vorsterplein was die einste generaal toe ook daar en boonop bevelvoerder. Wat ‘n ongelooflike ervaring om saam met hom te werk! Ons was vier dames wat by die veiligheidstak geplaas is. Ek onthou nog hul name. Frieda Muller10, Suzie Britz en Lesley Auret was die ander drie. Ons is deur die meeste mans met oop harte ontvang, maar daar was tog van hulle, soos byvoorbeeld die destydse kapt. Jap Burger, wat geen geheim daarvan gemaak het dat daar geen plek vir vroue in die polisie is nie, wat nog te se in die veiligheidspolisie. In Desember 1972 is al die dames weer vir ‘n paar weke terug kollege toe om aan die einde van die jaar se groot uitpasseringsparade op Loftus Versveld te gaan deelneem, want daai jaar was daar net een inname dames maar die normale twee inname mans so ons het toe ook sommer weer ‘n stukkie polisiegeskiedenis geskryf toe ons aan twee uitpasseringsparades deelgeneem het. Die jare in die veiligheidspolisie was wonderlik. Opwindend, angswekkend maar ook ongelooflik leersaam. Vir die eerste keer het ek werklik agtergekom watter oorlog ons gevoer het teen die destydse kommunisme, die rooi gevaar soos daar van hulle gepraat is. My jare by die veiligheidspolisie was ‘n tydperk in my lewe wat vir

Haar werk, SAP 67’s, het op my lessenaar beland en kol Piet Fabritius was baie in sy skik met die gehalte van haar werk – HBH.

10

60


my ongelooflik verrykend was en hoewel ek al baie jare uit die polisie is, sal dit my altyd bybly. Dit is in my tyd by veiligheidspolisie dat Winnie Mandela gedreig het om ook my keel af te sny die dag as die ANC die land regeer. Die dag is helder in my gedagtes toe ek saam met lt. Natie van Rensburg (oom Natie soos ons hom genoem het) vir Winnie opgetel het nadat sy haar inperkingsbevele oortree het. In die hysbak wou sy weet wie ek is en toe oom Natie vir haar se ek is ‘n polisiebeampte was haar woorde “nog iemand wie se keel ons sal afsny as ons die dag die land regeer.” (Wel soos julle kan sien, ek het nog my keel en is nog springlewendig). Dit is ook in die tyd dat die land die eerste keer regtig te doen gehad het met wat ons toe gemeen het ‘n daad van binnelandse terrorisme was. Die Foxstraatbeleg in die sentrale gebied van Johannesburg. Ek het later in omtrent elke afdeling van die polisie gewerk. Tye wat my altyd sal bybly. Daar was die Soweto onluste in Junie 1976 – ‘n gebeurtenis wat die polisie tot die uiterste beproef het en elke polisiebeampte wat daarmee te doen gekry het uitgemergel het. Ek het wonderlike bande gesluit met wonderlike mense in my tyd in die polisie. Nadat ek die polisie weens persoonlike redes verlaat het, het ek steeds kontak gehou met baie van my oudkollegas. Toe ek later as joernalis by Beeld begin werk, het ek nog meer bande gesluit met nog meer polisiebeamptes. Ek het vandag nog, nou dat ek reeds ook die geledere van die pensioenarisse betree het, baie goeie bande met baie polisielede. Die polisie is mos net eenvoudig ‘n spesie op hul eie, of laat ek eintlik se die polisie voor 1994 is ‘n unieke spesie op hul eie. Polisiegroete aan julle almal, hoop hierdie jaar gaan vir almal ‘n wonderlike jaar wees. In besonder vir die dames wat deel was van daai eerste geskiedkundige opleidingsgroep. Ek wonder baie dae hoeveel van daai groep dames is nog in die polisie. Veertig jaar is ‘n lang tyd so meeste van die groep het seker ook al afgetree of om een of ander rede die polisie verlaat. Teen my muur hang steeds geraamde foto’s van daai jaar. Ek kyk elke dag daarin vas en wonder wat het van almal geword. Sarie van Niekerk (nee Vorster) Enigiemand wat nog kontak het met van die groep dames wat op 1 maart 1972 met hul opleiding in die polisie begin het, of dames wat nog in die polisie is, kontak my asseblief op my e-pos by sniekerk@axxess.co.za. of soek my asseblief op op facebook en stuur vir my julle kontakbesonderhede in my boodskapruimte.

61


7.3 Vrouepolisie - Dossie Bell vertel op haar kenmerkende manier: Hi Hennie Ek het ‘n baie kleurvolle loopbaan gehad tot op ‘n punt hehehe… My eerste opdrag na my uitpassering te Ermelo was om die distriksgeneesheer by te staan met lykskouings… Ek het pas 18 geword en was verskriklik bang… Ons eerste geval was ‘n bejaarde swart man wat met klippe dood gegooi is tydens onluste…. In 1973 was ‘n gewone saag gebruik om die kopbeen oop te saag nie eers

62


gepraat van die kopvel wat af getrek is soos ‘n bokvel! Anyway, met diè dat hulle begin saag val die man se kakebeen oop… En ek dink hy het weer begin lewe!

Imagine that… My heel eerste saak nadat ek my speurders kursus in Benoni voltooi het, my eerste dag in privaat klere … word ek uit geroep na Checkers vir winkel diefstal! Daar aangekom vat die bestuurder my na die verdagte. Daar sit ‘n ou tannie van 76 met ‘n bolla en sy lyk nes my Ouma. Sy het garing en ‘n pakkie Smarties in haar handsak gesteek! Ek verduidelik toe vir die man dat sy oud is en dat die staatsaanklaer die saak uit die hof sal gooi. Sy was die vrou van ‘n skatryk boer en haar seun was die hoof van Xxxxpruit se Hoërskool. Die bestuurder was adamant dat hulle nou genoeg gehad het van al die winkel diefstalle en wou ‘n voorbeeld van haar maak…ek en die tannie het saam gehuil en wag toe byna ‘n uur vir haar man wat in die kar vir haar gewag het en kom soek het waar sy is. By die stasie vertel al my kollegas my ek moet haar toesluit, seker maar tergende maar nietemin na ‘n pynlike proses om haar vingerafdrukke te neem want sy huil en ruk heeltyd, laat ek haar uit in haar man se sorg en belowe hom dat ek die saak met die aanklaer sal bespreek en laat terug trek. Hulle moes my half nege by die hof ontmoet. Nelspruit was toe nog ’n relatief klein dorpie, dit was ons etenstyd en ons is te voet winkels toe. Nie lank na dit stop ‘n polisiewa by ons en sê ons moet saamry hy wil ons iets gaan wys… hy ry toe lykshuis toe! Hy trek ‘n deur oop en met die sê hy, hy wil my wys wat ek gedoen het…. Daar lê my ou tannetjie met ‘n koelwond in die middel van haar oë. Die sersant sê toe vir my: “Sien jy, as jy haar toegesluit het sou dit nooit gebeur het nie!” Ek was verpletter… ‘n Paar dae later het die DK my ingeroep en my vertel dat die tannie se familie gevra het dat hy my moet bedank omdat ek hulle Ma tot die einde met “dignity” behandel het en dat die oom net met lof van my gepraat het.

63


20 jaar later het Rapport ‘n artikel gedoen oor SAP vrouens, oor hoogtepunte en laagtepunte in hulle loopbane… Ek het onder andere vertel hoe die geval nou nog by my spook en hoe dit my lewe beïnvloed het. Twee dae na die berig verskyn bel Rapport my en vra of hulle my nommer vir iemand kan gee wat graag met my wou praat! Haar seun, die skoolhoof, toe afgetree vertel my dat hulle my ewig dankbaar sal wees dat ek hulle Ma so goed behandel het en dat hulle as ‘n gesin my weereens wou bedank! Dit was wonderlik en het my nogal closure gegee… Ek het in Ermelo ‘n ou swart vrou van Carolina, as sy vir haar dogter kom kuier het en gearresteer word omdat sy langer as 72 uur uit ‘n voorgeskrewe gebied was, se boete van R10 betaal… nie net een keer nie, ek nie kans gesien het om so ou mens vir so ‘n oortreding toe te sluit nie. Ek moes seker ‘n welsynswerker geword het… Ek was die eerste vrou wat die Diploma in Polisie Administrasie verwerf het en was ‘n stigterslid van die International Police Association en het vir 7 jaar op die Hoof Uitvoerende Komitee gedien. Ek was vir lank aangestel om na die vroue reserviste om te sien, voorkoms ens. Ek het vir 8 jaar die vrouens in Hammanskraal en die polisiekollege opgelei in houdingsleer en grimering … Het vrouens landwyd, met groot sukses, toegespreek oor verkragting, voorkoming en die rol wat die SAP speel, indien dit sou gebeur.

Dossie is die dogter van ‘n polisieman en kom uit ‘n regte polisiefamilie! Oupa en Ooms was ook in die polisie.

Dossie: Op persoonlike vlak wil ek net byvoeg dat ek as jong sersant ook ‘n ou tannie moes arresteer vir ‘n tolletjie gare wat sy gesteel het. Ek het ook by die bestuurder gepleit dat hy haar moes vergewe ek het selfs aangebied om vir die gare te betaal. Die bestuurder wou van haar ‘n voorbeeld maak. Tannie sit toe voor in die wa. By die stasie gekom en haar aangekla. Haar dogter het haar kom haal en hulle het “bitterlik” gehuil! Ek sal dit nooit vergeet – vandag weet ek beter baie van die ou mense ly aan degenerasie en ek dink sulke mense se sake moet na die SSA vir beslissing verwys word. Empatie en ervaring in polisiewerk en regspleging is noodsaaklik - HBH.

64


Hier is ‘n klomp foto’s uit die album van Dossie Bell:

Opmerklik op meeste foto’s wat Dossie gestuur het verskyn die ikoniese (wyle) brigadier Duveen Botha. Ook op die foto lt-genl Magda Stander.

65


Miskien moet ons oorweeg om ‘n spesiale uitgawe uit te bring om die 40 jaar te gedenk? Ons moet dit aan brig Duveen Botha opdra indien dames dit so wil hê. Hoe voel die dames daaroor?

7.4 1974: Vrouepolisie - Ronelle Mouton Valentyn (Ierland)

Goeie Naand Hennie, Die foto is geneem in die Polisiekollege met die Jan - Junie inname 1974. Hierdie foto is geneem net die voor die uitpasseringsparade Junie 1974. Dit was sommer ‘n baie trotse oomblik gewees. Ongelukkig het ek nie die foto van my en my pa hier in Ierland wat op die uitpassering geneem is nie. Hy was brig Hendrik Mouton, ook bekend as Karools Mouton. Baie groete, 66


Ronelle Mouton Valentyn.

7.5 Waar is hulle nou? – Pottie Potgieter Pottie PotgieterSuid-Afrikaanse Polisie - Afgetrede Lede Maart 13, 2012 Hieronder is ‘n foto van teenwoordiges by ‘n konferensie van Gedesentraliseerde Opleiding wat gehou was by Weesgerus, Nylstroom 1992-03-03 tot 1992-03-06. Ek wonder soms wat van die klomp geword het en waar hulle hul nou bevind. Die name van die teenwoordiges is soos hieronder aangedui. Kan iemand dalk help???

Agterste ry: Lt SPJ Kotze; lt LAE van Lill; maj SJ Nel, kapt JJ Potgieter; kapt N du Rand; kapt P van Vuuren; en lt P J Bester. Derde ry: Kapt AJ Lange; kapt JCP Harmse; maj JH van den Berg; kapt JJ Maree; kapt GJ Goosen; maj LPJ Steenkamp; en maj HB Kruger. Tweede ry: kapt MJ de Villiers; kapt GA Louw; kapt AH Lerm; kapt DJ Van Jaarsveld; kapt MJ van Scalkwyk; maj CJ Robberts, lt JPL Strydom; lt MS Bothma; en lt DJF Matthee. Voor: Lt-Kol DP du P Compaan; kapt(V) L Gertzner; brig M Chetty, genl-maj HP Grobler; brig T Cronjé; lt(V) J Landberg, kapt AC Pelser en lt-kol K van Zyl.

Kapt Lange was jare gelede in die veiligheidstak te Pietermaritzburg. Japie Maree 67


woon hier in Pretoria. Hy woon gereeld ons jaarlikse SAP Skaapbraai by, ek dink hy lees ons koerantjie. Morgan Chetty het afgetree as ‘n adjunk-nasionale kommissaris, genl Grobler word dikwels gesien by polisie-gesellighede en Tienie Cronjé het ‘n genl-majoor geword, hy woon iewers in die Noord-Transvaal – het hom laas by genl Wandrag se begrafnis gesien - HBH.

7.5 Koevoet: A visit to Vingerkraal - Larry Hanton and Anemari Jansen

A group of Vingerkraal residents November 2011

Hot, red and dusty. We looked at each other and laughed. The dirt road to Vingerkraal was not going to give us any respite. Larry and I were to spend a few days with Theresia, Regina, Christina and Faustimus Maronga. The visit taught us valuable lessons, such as that in any community, however under stress, there can still be dignity, educated conversations and hospitality of the highest level. Vingerkraal farm is home to a couple of thousand residents, consisting of ex-Koevoet policemen and their families. They are originally from Namibia. Both Larry and I, during our visits, experienced them as a displaced group or a lost tribe, caught between their violent past and an unforgiving and exiled present. The farm is situated about 30km from Bela Bela on the road to Thabazimbi. Their socio-economic situation is a dire one. They receive small pensions but have been written off by both the Namibian and South African governments, because of their alliance with the S.A. Police Force during the bush war. At present they are 68


living with little water, no electricity and without sanitation. Having said that, we were impressed with the orderly state of living. The Vingerkraal residents have a hierarchy of power, in which the Headman, Lourens, makes the important decisions, such as allocating new stands for houses, etc. Their corrugated iron houses are well tended to and a sense of empathy abounds as widows and orphans are cared for. Leon Bezuidenhout, co-writer of the book Shadows in the Sand, with Sisingi Kamongo (an ex-Koevoet policeman who was injured during the war), has been making a concerted effort to place the spotlight on the plight of these people. Through their efforts, help on various levels has been elicited. Just one example: during July 2010, due to alleged illegal fire breaks by neighbouring game lodges, eleven children burned to death and seven other were severely injured. These burn victims need special care but in debilitating circumstances such these as stated above, such care proves to be particularly burdensome. We met Joseph, a sixteen year old with severe scarring to his face, arms and legs. So many ways in which one can be sixteen, I thought as I remembered my own sixteen year old daughter at home, facing a totally different future from the youngster in front of us. We spent a few hours together, listened to Dolly Parton (his favourite music) and laughed at life. This is a group with varied needs. In the bigger picture, they are in need of jobs and sustainable living conditions, with access to water and electricity. In the interim, their situation is quite desperate, and any clothing, blankets, foodstuff and medicines will be much valued. Any assistance would be highly appreciated. The person to contact is Mr Leon Bezuidenhout at 0823260405, or at leon@mboneni.co.za

69


8 NATIONAL SECURITY NEWS / NUUS EN NASIONALE VEILIGHEID 8.1 Sharpeville 8.1.1 Presidency responds to Sharpeville residents' complaints Mac Maharaj - 22 March 2012 Mac Maharaj says this isn't the first time that Human Rights Day held outside Sharpeville

National Days will be commemorated throughout the country The Presidency has noted the complaint by residents of Sharpeville that the Human Rights Day commemoration was not held in their area, yesterday on the 21st of March. We wish to emphasise that the commemoration and celebration of national days take place throughout the country and not necessarily in areas where certain events have a historical link. On 21 March 1960, 69 people were mercilessly11 killed and scores were injured, as police opened fire on demonstrators who were protesting against the pass laws in Sharpeville. On the same day, police also shot and killed three protesters in Langa in Cape Town and injured many others. Another person was shot at a similar demonstration at the police station in Vanderbijlpark. It was in recognition of this that our Constitution was signed by President Mandela at a public ceremony held in Sharpeville. Government declared 21 March as Human Rights Day as far back as 1996, to celebrate the country's transition to a democratic system that honours and respects human rights, and to promote the country's Constitution which enshrines human rights in a Bill of Rights. The Human Rights Day commemoration is therefore about the remembrance of the tragic past, but more importantly, to highlight the need to ensure that we promote and consolidate our human rights culture and democracy.

Personally I think the use of this word is an unfortunate hyperbole. It was after Witsieshoek, Bergville and Cato Manor where the police were mercilessly slaughtered and hacked to death, the young police were under tremendous strain. I have spoken to policemen who were eyewitnesses HBH 11

70


Most media houses incorrectly reported that it was the first time that Human Rights Day was held outside Sharpeville. For example, last year in 2011, the President addressed the main Human Rights Day commemoration in Cape Town. Youth Day, Women's Day and other national days are also commemorated around the country as they are national days, not owned by any one community. Changing venues does not diminish the role played by the people of that community where it all started. Instead, it means their heroism is now being shared by the rest of the country. We urge the South African public to understand that no single community owns the history of the country. It is a shared history from which all citizens must learn, be inspired and move forward in building a non-racial, non-sexist, democratic and prosperous South Africa.

8.1.2 SA Police Sharpeville – Andre Vollgraaff

8.2 Public Protector must investigate Crime Intelligence - Kohler Barnard Dianne Kohler Barnard - 19 March 2012 “DA MP says unit has become a battleground in ANC's factional skirmishes ahead of Mangaung.”

Public Protector must probe Mdluli and Inspector General of Intelligence I will today be writing to the Public Protector to request that her office investigates the ongoing saga at the Police Crime Intelligence Unit. The unit has become a battleground for the ANC's factional political skirmishes in the run-up to the party's elective conference in Mangaung later this year.

71


Reports in the City Press this weekend indicate that suspended Crime Intelligence boss Richard Mdluli "stands accused of rampant looting" of the unit. Despite this, the Hawks, having exposed the rot in the unit, were recently told to suspend all investigations into Mdluli, and other crime intelligence fraud and corruption. This follows on the back of murder and fraud charges against Mdluli having been withdrawn in what increasingly looks like attempts by senior politicians and securocrats to secure Mdluli's return as National Police Commissioner. Mdluli allegedly has President Zuma's sympathy and support due to his instrumental role in exposing attempts by senior ANC members trying to topple the President. Reports this weekend outlined the extent of Mdluli's "alleged reign of plunder" in the unit since his appointment by President Zuma's Cabinet in 2009. This is contained in a classified police report compiled by senior crime intelligence MajorsGeneral Chris de Kock and Mark Hankel, detailing what the Hawks had found and were investigating. According to the City Press, the document reveals: • • • • • • • •

Mdluli's family members were appointed to the crime intelligence agent programme without performing any undercover operations. Mdluli allegedly abused covert state vehicles to which he was not entitled. A crime intelligence whistle-blower was abducted by other crime intelligence operatives. A "prominent person" from KwaZulu-Natal was allegedly placed in crime intelligence to influence suspended police boss Bheki Cele. Mdluli "abused" a travel agent in Durban, with he and his family travelling more than 50 times on the state's cost. Various safe houses were rented by the police for the sole use of Mdluli and his family. Mdluli had a "constant need for cash". Two journalists were allegedly paid - one R100 000 to write a positive story about the police and the other R50 000 not to publish a story about a senior cop. Evidence was uncovered from which it appears that crime intelligence "sought to influence political processes in KwaZulu-Natal through the deployment of a select few covert intelligence fieldworkers" in the province. This included "buying influence and access".

The report was apparently submitted to the Inspector General of Intelligence (IGI), Advocate Faith Radebe, in November last year and urges that Radebe "act now on this matter rather than later" because there was allegedly a "concerted effort from within crime intelligence ... to derail the probe". 72


The Public Protector should therefore not only investigate the conduct of Richard Mdluli but also the failure of the IGI to fulfil her constitutional and statutory responsibilities in terms of intelligence oversight. Additionally, the potential political interference that lead to the Hawks dropping their investigation must also be investigated by an adequately independent institution. The Public Protector, in terms of section 6(4)(a) of the Public Protector Act, is empowered to investigate maladministration in connection with the affairs of government at any level as well as abuse or unjustifiable exercise of power or unfair, capricious or other improper conduct or undue delay by a person performing a public function. A full investigation must be carried out into both Mdluli's conduct, and the failure of the Inspector General of Intelligence to adequately arrest the ongoing political abuse of state security services for factional purposes. The South African people deserve to know the truth.

Statement issued by Dianne Kohler Barnard MP, DA Shadow Minister of Police, March 19 2012 http://www.politicsweb.co.za/politicsweb/view/politicsweb/en/page72308?oid=28732 0&sn=Marketingweb+detail&pid=90389

8.3 Police must improve statement-taking skills - Nathi Mthethwa Zweli Mnisi - 19 March 2012 Minister says incorrectly captured statements can make or break a case

MINISTER MTHETHWA CALLS FOR IMPROVEMENT IN STATEMENTTAKING BY POLICE: Disciplinary misconduct investigations will be instituted to all police officers who fail to correctly capture statements PARLIAMENT, CAPE TOWN - 19 March 2012. The manner in which a statement is taken at a police station by police officers, can positively or negatively impact on a criminal conviction hence police must improve their statement-taking skills. This is an instruction from the Minister of Police, Nathi Mthethwa in response to a Parliamentary reply today; on what tests has he put in place to check that the standards of the South African Police Service (SAPS) are such that their evidence and statements will withstand the scrutiny of Court procedures. Secondly, whether he intends to take any steps against police personnel whose negligence has resulted in courts rejecting their evidence.

73


"All police officials are trained on statement-taking, collection of evidence and the presentation of evidence in court. Members of the Detective Service also receive practical training by means of role-plays on presenting evidence in court during training on the Resolving of Crime course and the Detective Commanders Learning Programme. Monitoring and Evaluation Statement Taking Intervention is also in place to ensure that statements in dockets are of a high standard." Minister Mthethwa is of a firm view that for police to secure harsher sentences in Court, it is vital to ensure that statements from crime victims are thoroughly and factually-captured. "Disciplinary misconduct investigations will be instituted in terms of the SAPS Disciplinary Regulations to all police officers who fail to correctly capture statements because in the main, such mistakes can make or break a case. We shall therefore not gamble with lives of citizens." During Monitoring and Evaluation, members who are not performing well, will be identified and group leaders will ensure that all the gaps which were identified will be closed. The SAPS disciplinary regulations make provision for disciplinary steps that may be taken against police personnel. "These regulations will be invoked against any police official whose evidence was rejected in court due to negligence. Identified members will be placed under the supervision of a mentor who will ensure that they are acquainted with all elements of crime, full description of witnesses, suspects, crime scene, exhibits as well as full particulars of a complainant and the commissioner of oath," added Minister Mthethwa. Outlining further interventions, the Minister pointed out that when it comes to training, like any other science, it must always be perfected and continuously improved. "There is a Workplace Learning Intervention in existence in the organization wherein the Skills Development Facilitator of each station and unit has the responsibility to coordinate the identification of skills gaps of members and also facilitates the development and training of members with regard to their skills gap. This training and development must then be linked to the individual's development plan." The operational aspect of this training is that officers attend formal courses after their skills gaps have been identified. At the workplace there are commanders, group leaders and supervisors who act as mentors to these members to ensure that the theory learned is operationalized and that there is sustainability and continued learning. The Ministry hopes that with these interventions, police will be capacitated to improve on statement-taking which when presented in Courts, will result in harsher sentences for anyone who breaks the law.

74


Statement issued by Zweli Mnisi, Spokesperson to the Minister and Deputy Minister of Police, March 19 2012 http://www.politicsweb.co.za/politicsweb/view/politicsweb/en/page72308?oid=287381&sn= Marketingweb+detail&pid=90389

Comment by HBH – This is not only a sad reflection upon the SAPS but also on the Education Dept! When I joined the police matriculants (grade 12) were far and wide apart. I not only learnt the intricacies of taking statements in the Police College but also in the Charge Office by my Black Colleagues who willingly taught me! Lo and behold! The CID Section Head gave you hell when you took a bad statement! Discipline is the first essential for the rendering of good service to the public. Bring in more ranks – because you find Colonels who can’t even investigate a simple collision involving intoxicating liquor and injuries. Take Constables and make them 4th Class Constables and they should progress to Constable Class First Class, then he is ripe for promotion to sergeant, second class sergeant and first class sergeant. Salaries should rise progressively with each promotion. Ranks are to be task orientated. With the present system your first promotion is to sergeant and thereafter warrant officer – and sadly the person cannot read or write! (In days of old it took a lifetime for members, white and black, to become a Sergeant or W/O.) We will not even discuss the failure of taking down the first information of crime in the Charge Office. In the old days each member had to qualify for his annual increase certified by the SC and DC before Compol would allow an increment on his salary. No progress no increase in salary.

8.4 10TH of Police cannot shoot – DefenceWeb Written by defenceWeb, from the Sunday Times Monday, 05 March 2012 14:44 More than 27 000 police officers on active duty have failed the firearms proficiency test - making them a danger to their colleagues and the public. This is according to a draft performance audit report by the SAPS internal audit unit dated December 14 2011.

75


The audit was conducted to assess the quality of training provided to police officers. Yet, despite this, many still carry official service weapons, the Sunday Times reported yesterday. According to the report, 27 329 (or 17%) of the 157 704 police officers who underwent training to comply with the regulations of the Firearms Control Act, which took effect in 2004, failed firearms proficiency tests. A further 55 429 members still have to be trained in accordance with the new legislation. There are 213 133 operational members, including 59 955 active reservists, in the SAPS [South African Police Service]. The firearms test which the policemen failed is similar to that which ordinary citizens have to pass in order to obtain a firearm licence. Acting national police chief Lieutenant-General Nhlanhla Mkhwanazi appeared taken aback by the report Saturday, saying it would be unfair to comment on something he had not seen or heard of. He said detailed questions should be submitted to his communications department. But the department has refused to provide detailed comment to questions submitted two weeks ago. "If there's that number not competent, then, in terms of the law, they can't carry weapons," Mkhwanazi said. Mkhwanazi admitted that not all police officers had undergone firearms training in compliance with the new act. Asked what action would be taken against those who were carrying firearms although they were declared not competent, he said: "I would charge the commander. I would want to know from the provincial commissioner why he [the member] was allowed to carry a firearm." Findings in the 40-page report, based on an audit on training in the police force, included: - A total of 7578 of the 16 123 operational members in the Eastern Cape have not yet been trained; and, - 448 of the 1019 police members who failed firearms proficiency tests in the Western Cape were declared "untrainable" because of medical reasons or as a result of being declared unfit to possess a firearm. The definition "untrainable", a policeman told the Sunday Times, is also used for those who cannot even pick up a rifle or continually fail to hit a target during shooting practice. The Safety and Security Sector Education and Training Authority (SASSETA) - the body tasked with issuing "learner achievement" certificates to members of the SAPS 76


who pass proficiency tests - confirmed that only 3570 certificates were awarded since 2010. The revelations come in the wake of the fatal shooting of Soweto teenager Thato Mokoka on February 14, allegedly by student constable Sipho Mbatha. It has since come to light that Mbatha had been declared unstable and unfit to carry a firearm. Mbatha is in police custody and will appear in court again on March 16. He allegedly had his R5 rifle in full automatic mode when shots were discharged, hitting Mokoka three times, the Sunday Times reported. The audit report stated that one of the effects of having members who were "not yet competent" in handling weapons was that "they are placed on operational duties with a firearm they cannot use properly". "This fact is a very high risk for the lives of fellow colleagues, as well as members of the community." It added: "The fact that members cannot utilise their firearms with confidence could lead to an increase in police killings." The majority of those who failed the tests, according to the report, were operational members "who were supposed to carry their official firearms on a daily basis". The audit team said despite "ample legislation" indicating what was expected of the police's top management, "there are still no proper policies and procedures in place regarding the competency issue of Police Act members [those on operational duty]." Police Minister Nathi Mthethwa's spokesman, Zweli Mnisi, would not comment, as he said the issues were of an "operational nature". The opposition Democratic Alliance's Dianne Kohler Barnard says those who have failed the firearms proficiency test, pose “a clear and present danger to the citizens they are mandated to protect.” The DA shadow minister of police adds “SAPS members should not be endangering the lives of others and adding to the problem by carrying guns when they are clearly not fit to do so.” She would like both Minister of Police Nathi Mthethwa and Acting National Police Commissioner Mkhwanazi to account to Parliament and outline the action they will be taking “to ensure that the SAPS does not violate its own constitutional responsibility to protect and secure South Africa citizens.” http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=241 07:10th-of-police-cannot-shoot&catid=3:Civil%20Security&Itemid=113

8.5 From our local Press in Pretoria

77


8.5.1 Moot Rekord

8.5.2 Moot se polisie is tops

8.6.1 SA's murder rate higher than road fatality rate - SAIRR Kerwin Lebone - 06 February 2012 Institute says we're only country in world where this is the case

South Africa's road death to murder ratio a global anomaly

78


South Africa is the only country in the world whose murder rate exceeds its road accident fatality rate, according to the South Africa Survey, released by the South African Institute of Race Relations last month. The murder and road fatality rates for 2010/11 were 32 and 28 per 100 000 people respectively, according to the data sourced from the South African Police Service and the Road Traffic Corporation. ‘International data shows that the rate of road deaths is always much higher than the murder rate throughout the world. Road fatality rates ranged from three times the murder rate in the United States to ten times the murder rate in Poland,' said Mr Kerwin Lebone of the Institute's research department. Only Limpopo and Mpumalanga came close to matching the international norm - they recorded road fatality rates twice their murder rates. ‘That our murder rate exceeds killings on the roads does not mean that road fatalities are low - only that our high murder rate is even higher than our high road fatality rate. South Africa in fact has the worst road accident death and the second worst murder figures when compared to 31 countries for road fatalities and over 190 countries for murder,' said Mr Lebone. South Africa's murder rate has come down by over 50% in the 17 years since 1994, and dropped by almost 7% last year, the Survey shows. ‘Declining murder figures show that the country is making progress in the fight against violent crime. However, international comparisons of murders and road deaths show that nobody in the police force or anywhere else has reason to be complacent,' said Mr Lebone.

Statement issued by Kerwin Lebone, South African Institute of Race Relations, February 6 2012 Ref: http://www.politicsweb.co.za/politicsweb/view/politicsweb/en/page72308?oid=278787&sn= Marketingweb+detail&pid=90389

8.6.2 Moorde hoër as padsterftes Dinsdag, 07 Februarie 2012 07:49 Sapa Suid-Afrika is die enigste land waar 'n mens meer geneig is om vermoor te word as om in 'n padongeluk te sterf, het die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge (SAIRR) in 'n opname bevind. "Dat ons moordsyfer meer as die sterftes op die paaie is beteken nie dat padsterftes laag is nie, net dat ons 'n hoë moordsyfer het, selfs hoër as ons baie hoë padsterftesyfer," het navorser Kerwin Lebone Maandag gesê. 79


Die studie is gebaseer op inligting uit die padverkeerkorporasie en die polisie vir die 2010/11 finansiële jaar wat verlede Maart geëindig het. Daar is bevind dat 32 Suid-Afrikaners per 100,000 dood is as 'n gevolg van moord, terwyl 28 per 100,000 in padongelukke gesterf het. "Internasionale data toon dat die koers van padsterftes altyd baie hoër is as die moordsyfer oor die hele wêreld," het Lebone gesê. In die Verenigde State van Amerika, byvoorbeeld, is padsterftes verantwoordelik vir drie maal meer sterftes as moord. Slegs Limpopo en Mpumalanga is naby aan die internasionale norm, met twee keer soveel mense vermoor in padsterftes as deur moord. Verw: http://praag.co.za/nuus-magazine-402/suider-afrika-magazine-400/10984-moordehoer-aspadsterftes.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ praag+%28Pro-Afrikaanse+Aksiegroep%29

Filler: Battle against Wee Willie Winkie. After lunch, comes the crunch! Life hard! It’s difficult to stay awake in the heat!

8.7 Benoni Times - Johan Jacobs Die Benoni Times se redakteur skryf hierdie brief in ons Benoni koerantjie en ek stem heelhartig saam: 80


It's rather ironic that our law enforcement units have become synonymous with thuggery. You would think that being approached by an officer in uniform, be it the SAPS or EMPD one would feel safe and not terrified. In fact fearing for one's life has become the norm once at the hands of these so called law enforcement thugs. As the City Times we hear of disturbing events regarding rude, abusive officers that have become a law unto themselves. We have even personally experienced their heavy handed tactics and abuse of power first hand. So I would like to challenge all our community safety units to lead by example and become the heroes we so dream them to be. I wish that they'd stop at stop signs and wear their seatbelts when behind a vehicle. I wish them to greet and politely identify themselves before conducting their business. I wish that they do not park in disabled parking areas when shopping at a mall or withdrawing money from an ATM. I wish that they work within the boundaries of the law when conducting their business. I personally wish that they can become professional units who are loyal, faithful and trustworthy.

Establishment SA Police c1972 This note fell out of an old book. During 1971 our group was commissioned. As a young man, then, I wondered whether we had any future in the Force? The future looked bleak indeed. This what the Force looked like in c1973 with its racial devides:

Comment: During 1970 about 212 candidates were commissioned. We were over a 100 new lieutenants in 1971. We as white male line functionaries spent exactly 6 years as a Captains and 4 years as Majors. It was dreadfull to be hemmed in with no hope of promotion. Many a bright officer and NCO left the Force. After 20 years service as commissioned officers we were promoted to Brigadier and by then the Force looked very different and the establishment increased tremendously.

81


9. NATIONAL SECURITY VEILIGHEIDSGESKIEDENIS

HISTORY

/

NASIONALE

9.1 Old Police Stations and Military Bases 9.1.1 Orange River Mouth & Luderitz, SWA

1935 Members at Orange River Mouth: Sgt Honeyborne, Diamond Detective Marais and Insp Woolcott Diamond Detective Dept. 12 1935 Members at Luderitz: Const Erlank, Sgt Schickerling, Head Const Castle (in charge) Consts Visagie and Zietsman13

9.1.2 SAP Depot New Dormitory Block 1935 It is not known whether this is the “Foot Block” or the “Mounted Block” – but it is one of them. (All recruits will agree the beds are still the same!)

12 13

The Nongqai 1935-04 p 224 The Nongqai 1935-04 p 224

82


83


9.2 The 1922 Revolution on the East Rand – Phil Beck Relationships between mine managements and the miners had been strained ever since deep-level gold mining was started in the 1890’s. Distrust and lack of communication was prevalent. On at least four different occasions since 1907 the miners had struck for better pay and working conditions. These demands were often not met to the required extent, which led to a state of simmering discontent among the miners What made the 1922 strike, which rapidly turned into armed conflict with the State, so different and so violent, was that for the first time wages were likely to be cut and white workers put under threat of mass retrenchment. The prime cause of this was the return to the Gold Standard at the price fixed in 1914. This meant a drop of 35% in the gold price and the Chamber of Mines announced that they would not honour the 1918 agreement which ensured job reservation for white miners. Holding up of Police Stations The predictable result was that the miners struck on 10th January. All mining and allied trades’ activity ceased. Various strike commandos roamed the East Rand at night holding up police stations and looting guns and ammunition. They even disconnected the electricity supply to Boksburg North, thus immobilising the tram service and inconveniencing everyone. Lights only came on again 20 days later! The Red Flag 4000 people gathered on Boksburg’s Market square on the 9th February, calling for a national strike. The Red Flag was sung. Late in February, a group of strikers clashed with police at the Angelo Mine. They were arrested and marched off to the old Boksburg Gaol. On the 28th February, a large group of strikers, led by George Carter and singing the Red Flag, clashed with police when they arrived at the gaol. After a rather unequal struggle during which the incensed miners pelted the bayonet-wielding police with stones, the police opened fire and killed three strikers and injured many others. One of those killed was Mr Krause, whose funeral cortege was 2 miles long! New Primrose Gold Mine On 7th March more deaths occurred in a clash between whites and blacks at the New Primrose Gold Mine, when armed black miners fired at strikers and then rushed at them. The clash ended with the police trying to separate the sides, with two policemen and two blacks killed, and 20 blacks wounded Special Police killed On Friday, 9th March the Brakpan Mine was attacked by a commando led by John Garnsworthy. The mine manager, Charles Brodigan, 20 armed mine officials and 12 special constables led by Lt Vincent Brodigan, tried valiantly to defend the mine property. In the melee that followed a total of 8 officials and constables, including Lt Brodigan, were either shot or clubbed to death. A memorial to these brave defenders was subsequently erected. The strikers held a meeting in the Trades Hall in Commissioner Street, Boksburg on the 10th March. A contingent of mounted police surrounded the hall and were bombed by the 84


strikers. Their aim was faulty and three horses were unfortunately killed. Martial Law Martial Law was declared on 11th March and the level of violence escalated. The fledgling South African Air Force tried to bomb the Benoni strikers into submission by attacking the Trades Hall. This resulted in the deaths of three teenagers and three women. People remembered seeing biplanes flying over the Benoni West Primary School in attempts to bomb the Trades Hall. People also recalled seeing unexploded bombs lying on the street. In addition, houses of well-known Benoni residents such as Captain George Rennie of the Imperial Light Horse Regiment were destroyed by the strikers First SAAF Casualty in South Africa While the Trades Hall was being bombed, an airborne observer, Captain Carey Thomas, was shot through the heart by a sniper. He was the first ever S.A. Air Force casualty! Heavy UDF Casualties On the same day, a group of Transvaal Scottish soldiers en route to Benoni from Boksburg were killed by militant strikers when they emerged from their armoured train on Dunswart station. 21 troopers eventually died from their wounds. Most of them are buried at Brixton cemetery in Johannesburg Innocent victims The Hechter Schulz family, well known on the East Rand and beyond, went on holiday at this time to escape the mindless mayhem and carnage. While they were on holiday, they received a telegram advising them that the strikers had burned down their home, even though the family was not involved in mining activities! Such is the lot of innocent people caught up in events totally beyond their control and comprehension The plight of people everywhere on the Rand was pitiable: before the end of January all coal supplies were exhausted. This meant that nearly all basic essential services became unavailable. The fruit and vegetable markets and the abattoirs were all closed. Milk supplies dried up and people had to forage for food. One young mother kept a goat to supply milk for her infant child - the heartless strikers even shot the poor animal! Mary Fitzgerald The strikers wrecked and burnt homes of suspected scabs and in Johannesburg “Pickhandle” Mary Fitzgerald inveigled a number of the gentler sex to join her crusade after she forced her way through to the platform of one of Smuts’ meetings bearing in her arms the infant of a striking miner, himself shot dead by soldiers. These women recruits roughhandled and beat up policemen and scabs whenever the opportunity presented itself Strike over Within a week of Black Friday the strike was over – 15,000 men lost their jobs but a large majority of them were re-employed at the wage rate prevailing in 1914 i.e. at a much-lower wage which reduced many to poverty The long-term effects of this Revolution are mostly negative and continue to impact on 85


relations between the different language and ethnic groups. Whatever goodwill may have been engendered between the various groups at the time of Union and the appeals to patriotism during the First World War, was rapidly undone by the extreme viciousness displayed by all parties as the conflict escalated and by the total intransigence of Jan Smuts’ government. The white miners and many of their class lost all confidence in the Government when strike leaders like Taffy Long were executed, even though it has been proven that he was innocent of the crime ascribed to him Not only did Smuts lose the General Election of 1924, but he lost the confidence and trust of a large portion of the electorate. This would ultimately contribute to the eclipse of the United Party in 1948 and its subsequent decline and demise Racially divisive labour legislation was enacted after 1924 and this also led to bitterness and distrust among the various population groups.

1922 – Armed police march strikers to Boksburg Jail

Dunswart battle ground 86


Capt Rennie’s House in Woburn Ave – even the dog was killed

Benoni: Worker’s Hall

87


1922 Cross at the Brakpan Mine

Dear Phil: Thanks for your article and photographs. It’s all part of our SAP history. If this cross has been erected for the Special Police killed, then it is a “new” Police Memorial. Do the names of the victims appear on the cross or is it a general memorial? - HBH

88


9.3 Die 1922 Mynstaking: Benoni - Johan Jacobs More Hennie, Ek heg ook vir jou die artikel wat in die Benoni City Times oor die staking aan. By Dunswart het die Tranvaal Scottish Regiment met die stakers slaag geraak toe hulle van die ‘n spesiale trein af geklim het. Die myners het vanaf ‘n huis aan die westelike uitbreiding en die bome langs Dunswart Staalwerke op hulle geskiet. Verskeie soldate het gesneuwel. Hier is ‘n foto’s soos die area vandag daarna uitsien:

Foto 1 : Bome langs die Staalwerke

Foto 2: Dunswart Staalwerke

Foto 3: Uitsig na die stasie

Hier vandaan is die regiment via Wattville na Benoni en brand hulle die Trade Hall op die hoek van Tom Jones en Lake laan verder af nadat dít deur die lugmag gebombardeer is. Die gebou bestaan nie meer nie en ‘n tweedehandse motorhandelsaak is nou daar gevestig.

Foto 4: Die plek waar die Trade Hall in Benoni was.

Van die myners wat gevange geneem is, is ook in die Boksburg se tronk aangehou wat in Commisionerstraat was. Die gebou bestaan nog maar is herbou en word gebruik as handelsplekke.

Foto 5: Ou Boksburg tronk

Johan Jacobs

89


90


91


92


9.4 1942 Durban’s Narrow Escape – Bruce & Jill Jones A few weeks ago Bruce and Jill Jones presented eNONGQAI with a couple of books on the history of Durban. In one of the books were the following press cuttings:

93


94


In my soektog na vyandige duikbote langs die Ooskus van Suid-Afrika tydens WO2 het luitgenl Roy During my bekend gestel aan dr JC van der Walt van Richardsbaai, wat vir ons die volgende epiese verhaal gestuur het. Daar is ander, maar skaars, bekende bronne oor hierdie aangrypende drama wat langs ons kus afgespeel het. Genl Smuts het natuurlik in ‘n voorsprong operasie van stapel gestuur en Madagaskar binne laat val met SA troepe. hierdie tydige optrede het die Duitsers en die Japanese van ‘n hawe ontneem. Die hele Oosterse teater is ‘n studie op sy eie en is nie ‘n verbeeldingsvlug nie! Die Japanese het Singapoer ingeneem en Pearl Harbour aangeval om die Stille Oseaan gebied in te neem. Ook dankie aan Deon Fourie mbt sy insigte en agtergrond oor die inval in Madagaskar. - HBH

9.5 1942: Japanese Duikboot offensief by Richardsbaai - dr JC van der Walt In 1942 het vyf reuse Japanese duikbote twintig skepe van die Geallieerde magte in die Mosambiekkanaal, ten noorde van Richardsbaai, gesink. Op 6 Julie 1942 is die Indiese skip, “Mundra” vlak by Richardsbaai gekelder. Meer as een honderd en vyftig drenkelinge het na Richardsbaai geswem waar sommige in die Richardsbaai hotel herberg gegee is. ‘n Groot getal lyke het later by Durbanstrand uitgespoel. Die rol van die Japanese duikbote in Suid-Afrikaanse waters tydens die Tweede Wêreldoorlog was geheim gehou. Hierdie is die eerste onthulling van ‘n dramatiese gebeurtenis. Skeepsverkeer vanaf die Ooste na Engeland het in 1941 skerp vermeerder. Tenkskepe met brandstof uit die golfgebied sowel as voedsel vanuit Indië en Australië het daartoe gelei dat 4 515 skepe in 1941 by Durban aangedoen het. Duitsland wou hierdie skepe vernietig.

95


“Hannibal”, ‘n geheime agent en ‘n professor aan die Universiteit van Pretoria, het spioene in Durban gehad wat die Duitsers op hoogte van die bewegings van skepe gehou het.14 Op 27 Maart 1942 het die Duitse Vloot aan die Japanese opdrag gegee om ‘n grootskaalse offensief in die Mosambiekkanaal te begin. Admiraal Komatsu beveel duikbote nommers I10, I-16, I-18, I-20 en I-30 om te vertrek. Hulle was bygestaan deur twee voorraadskepe, “Aikoku Maru” en “Hokoku Maru”. Kaptein Ishizaki Noboru het persoonlik twee keer sy vliegboot vanaf duikboot 1-10 by Richardsbaai laat opstyg om verkenningswerk van Durban hawe te doen. Op 29 Mei 1942 het Ishizaki sy vliegboot by die Britse vlootbasis, in die hawe Diego Suarez, aan die noorde van Madagaskar, gelanseer. Die vliegboot het verskeie Britse skepe in die hawe gewaar : HMS “Ramillies”, HMS “Duncan”, HMS “Active”, HMS “Glenista”, HMS “Thyme” en die troepeskip, “Karanda”, die hospitaalskip, “Atlantis” , die tenkskip, “British Royalty” sowel as die 10 799 ton handelsskip, “Llandarff Castle” plus ‘n ammunisieskip. Gedurende die nag van 30 Mei 1942 lanseer Ishizaki ‘n mini-duikboot vanaf 1-20. Die duikboot M-20b, onder die bevel van Akieda Saburo en Takemoto Masami, seil ongesiens die hawe binne en sink die tenkskip “British Royalty”. Hulle slaag ook daarin om ‘n reuse gat in die oorlogskip, “Ramillies” te torpedo. Op pad terug na die moederboot, faal die battery. Die twee se poging om hulle duikboot op te blaas, misluk en hulle vlug. Naturelle het hulle na die vasteland vervoer. Uiteindelik bereik hulle die dorpie Anijabe waar hulle voedsel koop.

Hulle word egter verraai en na 48 myl te voet, word hulle naby

Amponkaranda-baai deur Kommando no 5 van die Britse Vloot, doodgeskiet. Hulle dagboek spog met die sink van een oorlogskip en die beskadiging van ‘n tweede skip. Op 9 Junie 1942 het ‘n loods in ‘n Lysander-vliegtuig die gestrande mini-duikboot gewaar. Op 10 November 1976 het die Japanese Ambassade ‘n gedenkplaat waar Akieda en Takemoto gesterf het, opgerig: “Hier op 3 Junie 1942 is twee brawe Japanese matrose dood.” Dit was met groot skok dat Generaal Jan Smuts besef het dat dit die Japanese was wat aktief in die Mosambiekkanaal besig was met die grootskaalse sink van skepe. Die Japanese wou vir Madagaskar verower om as basis te dien om Suid-Afrika aan te val. Ten spyte van die feit dat die Japanese duikbote en hulle vliegbote daarin geslaag het om twintig skepe binne drie maande te vernietig, is hulle nooit ooit in die Suid-Afrikaanse waters gewaar nie. Net so stil as wat hulle gekom het, het hulle weer verdwyn. Die Suid-Afrikaanse regering het nooit erken dat daar Japanese duikbote in die see om SuidAfrika was nie. Die Regering het amptelik bevestig dat daar slegs ses skepe gedurende die 14

Meer inligting oor Hanibal word benodig - HBH

96


oorlog gesink is. Die waarheid is dat die Japanese, Duitse en Italiaanse duikbote, 163 skepe gekelder het. “ZULULAND TRUE STORIES 1780 TO 1978” 15 bevat ‘n kaart en ‘n tabel met die kronologiese datums, naam, tonnemaat, vlag, en ko-ordinate van hierdie 163 skepe. Gedurende 1941 was die Japanese weermag, lugmag en die vloot op die kruin van hulle sukses. Met moderne toerusting en opgeleide soldate, loodse en matrose het hulle sterk genoeg gevoel om die magtige Amerika by Pearl Harbour onverhoeds aan te val, selfs sonder om oorlog te verklaar. Dit was ‘n verfoeilike daad. “Niitakayama nobore 1208”, was die gekodeerde Japanese instruksie op 2 Desember 1941 om aan te dui dat vyandige optrede teen Amerika sou begin. Die instruksie beteken, “Bestyg die berg Niitaka op 8 Desember. (die hoogste berg in Japan). Op 7 Desember 1941 val die Japanese lugmag en vloot die Amerikaanse basis, Pearl Harbour, aan. Vyf maande later val hulle die skepe in Suid-Afrikaanse waters aan in ‘n poging tot wêreldoorheersing saam met Duitsland. Duikboot 1-18, onder aanvoering van kaptein Otani Kionori, het aan die aanval op Pearl Harbour deelgeneem. Die duikboot het haar mini-duikboot, onder die bevel van die loodse, Furono Shigemi en Yokoyama Shigenori, geloods. Hulle moes die Amerikaanse skepe wat wou ontsnap, torpedo. Op 11 Februarie 1943 het die Amerikaners no. 1-18 in die Koraalsee, sowat 200 myl van San Cristobal, gewaar. Die “USS Fletcher” het dieptebomme in die see gewerp en hewige ontploffings het gevolg. Kurk, hout en ‘n baie groot oliekol het aangedui dat die duikboot vernietig is. Op 4 November 1944 het die Geallieerde magte vir Madagaskar beset en die Japanese swaard wat oor Suid-Afrika gehang het, het verdwyn. Daar was egter ‘n interessante nadraai in die geskiedenis van no. 1-18. Haar mini-duikboot is op 13 Junie 1960 in die Keehi-monding gevind. Daar was geen menslike oorblyfsels aan boord nie. Op 6 Julie 1960 is die duikboot suksesvol geberg en by die Japanese Taktiese Skool in Jima, Hiroshima, op permanente uitstalling geplaas. Japanese ingenieursvernuf het gelei tot die bou van ‘n unieke vloot duikbote. Die I-klas van 2 180 ton was drie verdiepings hoog met ‘n oppervlaktespoed van 28 knope en ‘n seilafstand van 22 400 kilometers. Daar was 102 matrose aan boord. Haar 14 cm kanonne sowel as haar reuse masjiengewere het die duikboot in staat gestel om groot skepe helder oordag te kelder.

15

Deur dr JC van der Walt

97


Die geheim van die duikbote was die elektries-aangedrewe mini-duikboot van 46 ton. Hierdie klein duikboot was 45 voet lank, was aan die groot duikboot vasgeklamp. ‘n Opening in die romp het haar twee loodse toegang tot die mini-boot gegee. Hulle was in telefoonverbinding met die moederskip. Die twee torpedo’s aan boord het geweldige plofkrag gehad soos bewys is toe die HMS “Ramillies” in Durban se droogdok herstel is. Elke duikboot het ook een hoogs geheime Yokosuka E14Y “Glen” vliegboot aan boord gehad met ‘n spoed van 90 knope en kon vir drie ure in die lug bly. Dit het ‘n radio gehad, maar geen wapens nie. Die vliegboot, met vlerke opgevou en vlotte verwyder, is in ‘n enorme waterdigte houer op die duikboot geberg. ‘n Reuse pneumatiese katapult het die vliegboot op ‘n 85 voet lange spoorbaan die lug ingeskiet. Die vliegbote het langs die duikboot geland en is met ‘n kraan na die dek gehys en geberg. Na afloop van die Tweede Wêreldoorlog was die Amerikaners bevrees dat die Russe die tegnologie van die reuse Japanese duikbote sou oorneem om dit later selfs teen Amerika te gebruik. Gevolglik het hulle al hierdie duikbote in die diepsee gekelder. Die ingenieurstekeninge is verbrand. Zoeloeland het ‘n groot rol in die oorlog teen vyandelike duikbote gespeel. Op 20 Januarie 1943 was die Catalina vliegboot basis by St Lucia-meer gereed om die duikbote te jag. Hulle sink die Duitse U-197 oos van Richardsbaai op 20 Augustus 1943. Op 27 November 1944 was die Catalinas gereed om vanaf die basis by Mzingazi-meer in Richardsbaai op te styg. Dis egter ‘n heel ander storie – Jaycee van der Walt. FOTOS:

1). Hier is 'n foto van I-14. Hierdie duikboot was by Pearl Harbour sowel as in die Mosambiekkanaal tussen Madagaskar en Richardsbaai. 2). Let op die 85 voet lang spoorbaan waarop die vliegtuig in die lug gehys is.

98


99


5). Die hoogs geheime Yokosuka E14Y “Glen” vliegboot.

9.5.1 1942: Japanese submarine and flying boat offensive off Zululand - JC van der Walt Seventy years ago, Japanese submarines carrying Flying Boats, sank 20 Allied ships north of Richards Bay. This happened only five months after the attack on Pearl Harbour. Nobody spotted the Japanese submarines and their offensive off Zululand remains unknown to this day. Submarine number 1-18 sank an Indian merchant ship, “Mundra”, very close to Richards Bay. Some one hundred and fifty of her survivors reached the Zululand coast safely. Submarine I-series displaced 2 180 tons, they were three stories high, had a surface speed of 28 knots, had a range of 22 400 kilometres and a crew of 102 sailors. Their 14 cm guns were unusually large. Japanese submarines also carried one top secret Type A midget submarine codenamed “Mato”.

100


The 46 ton midget was 45 feet long, had a battery-driven electric engine, a crew of two and carried two torpedoes. The Japanese submarines also carried one Yokosuka E14Y “Glen” flying boat on board with a speed of 90 knots and an endurance of three hours. It carried a wireless but no armaments. The “Glen” flying boat was launched by an 85 feet long pneumatic catapult. A deck crane later retrieved the flying boat from the sea. On 8 April 1942 Vice Admiral Komatsu ordered five submarines, to leave their base in Kwajalein in the Marshall Islands and to embark on their long voyage to East Africa. The five Pearl Harbour veteran submarines were accompanied by their auxiliary supply ships “Aikoku Maru” and “Hokoku Maru.” Before daybreak on 20 May 1942 Captain Ishizaki Nobora (later Rear Admiral) in his Flagship, submarine I-10, was sailing south of Richards Bay. He catapulted his flying boat into the air to reconnoitre the Durban harbour area looking for Allied ships to attack. At 05h15 the unidentified flying boat was reported over Durban. When challenged, the flying boat gave the wrong letter of the day and the plane disappeared out of the Durban area at 05h54. The flying boat was hoisted back and placed into its water tight hanger on board the submarine. During the night of 29 May 1942 submarine no. I-10 launched her flying boat, piloted by Araki Toshio and Ito Yoshiharu, to reconnoitre the British naval base in Diego Suarez harbour in northern Madagascar. During the night of 30 May 1842 Captain Ishizaki ordered a midget submarine attack on Diego Suarez Harbour. Midget M-16b from I-16 piloted by Iwase Katsuske and Takada Kozo, launched about 10 miles from Diego Suarez. I-20 launched Akieda Saburo and Takemoto Masami in midget M-20b. Akieda fired his torpedo at the “Ramillies” whilst under depth charge attack by the British corvettes, heavily damaged the “Ramillies”. The same midget then torpedoed and sank the 6 993 ton “British Royalty” in shallow water. Akieda and Takemoto depart but the midget’s battery is depleted. They try to scuttle the craft but the charge fails to explode. They reached the shore and natives arranged 101


transport for them to the mainland. The mothership I-20 waits in vain for them for two days They reached Anijabe village and bought some food. A local then betrayed them to the British. After walking 48 miles, they are trapped near Amponkaranda Bay and shot by Commando no 5 of the Royal Marines. The body of another Japanese midget pilot was found on the beach of Diego Suarez on the same day. On 4 July 1942 a Japanese submarine launched another flying boat south of Richards Bay. The Allies invaded and occupied Madagascar on 4 November 1944. On 10 November 1976 the Japanese Embassy erected a plaque on the spot where Akieda and Takemoto died: “Here on 3 June 1942 died two brave Japanese sailors”. Source: Van der Walt JC: “ZULULAND TRUE STORIES 1780 TO 1978”, Durban, 2011

9.6 Belangstelling in Polisie-geskiedenis en heraldiek Deel 5 – François Gunter François Gunter (onder regs) sit sy reeks sy reeks foto’s vanuit sy Vader se album voort. Hierdie was aan die begin van die “bosoorlog” gewees nog voor die SA Polisie kamoefleer drag gedra het.

Polisiehelikopter no 54 Police Chopper No 54

Francois Gunter se Versameling

102


Besoek die plaaslike bevolking. Visiting the locals – “ground coverage”.

African sunset

Above: SAP-100, a fixed wing police aircraft.

A San lady in front of her residence.

Below: Const Otto with skeleton of an elephant in the bush.

103


Left: An official “police launch” on the Zambezi. Above: “On patrol” doing ground coverage.

Interpretation of the “Bush War” photographs by HBH: It was General Jannie Geldenhuys16, later CSADF, and then a relatively junior officer, who during 1962 and onwards planned Counter-Insurgency Courses at Oudtshoorn. The SADF invited officers of the SA Police to do these courses. My lieutenant in the Mobile Unit, Lt AJ “Jersey Bull” de Villiers, a WW2 veteran, did his course at Oudtshoorn during 1965. 17 The SADF in Port Natal trained the men of the Mobile unit during 1965 and 1966 in the execution of COIN-duties. We learnt how to exit from a chopper by using 60 foot ropes, to Confirmed by Gen Jannie Geldenhuys on 24 March 2012. Brig-Gen (Dr) Kaas van der Waals also confirms this statement - HBH 17 I fetched him at the Durban railway station after his course - HBH 16

104


do leopard-crawl and COIN-tactics. Our instructor of the SADF was Capt Louis Heap from Natal Command. The Point of Importance: These early “bush war” photographs are of historical importance as they illustrate the difficulties facing the Police who were the real pioneers in this COINoperation. (There were no Maps of the area.18) The SA Police were the first to be deployed on the border from 1966 - 1974. SAAF members and medical doctors were seconded to the Police. (At Ongulumbashe the SADF consisting of SAAF, paratroopers, medics and military intelligence assisted the police on 26 August 1966.) Men from the Port Natal SAP Mobile Unit were under command of major FLC “Frikkie” Engels. The Security Branch elements were under the command of Major TJ “Rooi Rus” Swanepoel and Lt JJ Viktor. Lt-Col Pat Dillon was in charge of the Police Operation.) With the Police first on the border they had to learn the hard way! Theory is very good and lays the foundation for future operations; however the actual job differs from the theoretical one as the rules of the game change as the COIN-operation goes on. The insurgent chooses and dictates when, where and how he will strike. The Insurgent uses his own brand of PsyOps which may be from assisting the locals or the instilling fear in them and intimidating or kidnapping some of them. The poor local in always between the bottle and the label. The Counter-Insurgent has a Herculean task; but the lesson learnt is that it is mainly a task for Intelligence, Special Operation Forces (Koevoet & Recce’s) and that one has to win the war; and one has to win the peace! PsyOps (or Political Warfare) from the Government side is most important. These photos show how small numbers of Police, with a small budget, had to operate cheerfully under the most trying conditions. Innovation was the name of the game!

Comment: A police Jeep – below - with civilian registration number, TA 12575. The SAP Mechanical School is in Benoni and the registration number for Benoni was TA. It is presumed the the SAP QM had the vehicls delivered to Benoni and they were registered there after which they were flown and/or driven “up North” - HBH.

18

Former Sgt Gawie Botha (SAP SB Etosha) assisted the SAAF in fieldwork to compile maps - HBH

105


9.7 The Spirit of Spitfires: Part 2. Beer Carrying Spitfires in World War II: Johan Jacobs During the war, the Henagar and Constable brewery donated free beer to the troops. After D-Day, supplying the invasion troops in Normandy with vital supplies was already a challenge. Obviously, there was no room in the logistics chain for such luxuries as beer or other types of refreshments. Some men, often called sources, were able to get wine or other niceties from the land or rather from the locals. RAF Spitfire pilots came up with an even better idea. The Spitfire Mk IX was an evolved version of the Spitfire, with pylons under the wings for bombs or tanks. It was discovered that the bomb pylons could also be modified to carry beer kegs. According to pictures that can be found, various sizes of kegs were used. Whether the kegs could be jettisoned in case of emergency is unknown. If the Spitfire flew high enough, the cold air at altitude would even refresh the beer, making it ready for consumption upon arrival.

106


Photo 1:The Spitfire was used in an unorthodox role: bringing beer kegs to the men in Normandy .

A variation of this was a long range fuel tank modified to carry beer instead of fuel. The modification even received the official designation Mod. XXX. Propaganda services were quick to pick up on this, which probably explains the official designation. As a result, Spitfires equipped with Mod XXX or keg-carrying pylons were often sent back to Great-Britain for maintenance or liaison duties. They would then return to Normandy with full beer kegs fitted under the wings.

107


Photo 2: A Mod. XXX tank being filled.

108


Photo 3: The Spitfire had very little ground clearance with the larger beer kegs.

Typically, the British Revenue of Ministry and Excise stepped in, notifying the brewery that they were in violation of the law by exporting beer without paying the relevant taxes. (Writer's Note: Damned Revenuers! Leave it to government civilians to figure out a

way to harass the fighting troops!) It seems that Mod. XXX was terminated then, but various squadrons found different ways to refurbish their stocks. Most often, this was done with the unofficial approval of higher echelons.

Photo 4. Spitfire loaded for flight.

In his book Dancing in the Skies, Tony Jonsson, the only Ice Lancer pilot in the RAF, recalled beer runs while he was flying with 65 Squadron. Every week a pilot was sent back to the UK to fill some cleaned-up drop tanks with beer and return to the squadron. Jonsson hated the beer runs as every man on the squadron would be watching you upon arrival. Anyone who made a rough landing and dropped the tanks would be the most hated man on the squadron for an entire week. Anyone for a beer?

Johan Jacobs 18/03/2012

109


10. HERALDRY, UNIFORMS, COLOURS, FLAGS, MEDALS, MEMORIALS / HERALDIEK, UNIFORMS, VAANDEELS, VLAE, MEDALJES, GEDENKTEKENS 10.1 Francois Gunter

110


Above a SAR cap badge. Below gorget patches of SAR Police chaplain. The SAR Police also served on the border, protecting SAR interests - HBH

111


Watter rang in die SA Polisie het hierdie kraagpatte destyds gedra? Brigadier (assistentkommissaris of adjunk-kommissaris)?

112


1914 Appointment as Special Constable Russell Trotman

10.2 1935 Ceremonial Dress, Officers South African Police

113


It is difficult to make out the dress of the commissioned officers dressed in white.

The name of “Eygelaar� was quite common in the Western Cape Police. 114


It is difficult to ascertain how the Const AP Oosthuizen wears four service stripes – officers carry their swords. Any “diensstrepe”. They were issued respectively for comments will be appreciated also on 3, 5, 7 and 11 years of good service. the clothing terms.

10.3 1935 Uniform of the Commandant of the SWA Police

Officers then wore white gloves.

Note no gorget patches.

115


40 Years later – again “white tunics”

116


10.4 1935 Uniform Sergeant Foot

10.5 Unofficial misuse of Fire Arm A Pretoria police captain using his fire arm to mark the road at a collision. He drew wide spread criticism in the media for this innovate use, albeit unofficial use, of his fire arm.

10.6 Information wanted on Fire Arms used by the SA Police Over the past 100 years the police have used various rifles, carbines, machine guns, side arms and hand guns. With the view that national policing in South Africa will be a century old on 1 April 2013 it is necessary to look at the various arms used over the years.

117


10.6.1 Lee-Enfield From Wikipedia, the free encyclopaedia: The Lee-Enfield bolt-action, magazine-fed, repeating rifle was the main firearm used by the military forces of the British Empire and Commonwealth during the first half of the 20th century. It was the British Army's standard rifle from its official adoption in 1895 until 1957. A redesign of the Lee-Metford which had been adopted by the British Army in 1888, the Lee-Enfield superseded the earlier Martini-Henry, Martini-Enfield, and Lee-Metford rifles. It featured a ten-round box magazine which was loaded with the .303 British cartridge manually from the top, either one round at a time or by means of five-round chargers. The Lee-Enfield was the standard issue weapon to rifle companies of the British Army and other Commonwealth nations in both the First and Second World Wars (these Commonwealth nations included Canada, Australia and South Africa, among others). As a standard-issue infantry rifle, it is still found in service in the armed forces of some Commonwealth nations, notably with the Indian Police, which makes it the longest-serving military bolt-action rifle still in official service.[7] The Canadian Forces' Rangers Arctic reserve unit still use Enfield 4 rifles as of 2012, with plans announced to replace the weapons sometime in 2014 or 2015. Total production of all Lee-Enfields is estimated at over 17 million rifles. The Lee-Enfield takes its name from the designer of the rifle's bolt system—James Paris Lee—and the factory in which it was designed—the Royal Small Arms Factory in Enfield. In Australia, New Zealand, Southern Africa and Canada the rifle became known simply as the "303".19 10.6.2 Side arm: A side arm is a weapon, usually a pistol but can be a dagger, as used in premodern times, which is worn on the body in a holster to permit immediate access and use. A side arm is typically required equipment for military personnel and sometimes carried by law enforcement personnel. Usually, uniformed personnel of these services wear their weapons openly, while plainclothes personnel have their side arms concealed under their

19

http://en.wikipedia.org/wiki/Lee-Enfield.

118


clothes. A side arm may be carried alone, or as a back-up to a primary weapon such as a rifle or carbine.20

10.6.3 Carbine, Machine: Sten

The STEN (or Sten gun) was a family of British 9 mm submachine guns used extensively by British and Commonwealth forces throughout World War II and the Korean War. They were notable for having a simple design and very low production cost making it an effective insurgency weapon with resistance groups. STEN is an acronym, cited as derived from the names of the weapon's chief designers, Major Reginald V. Shepherd and Harold Turpin, and EN for Enfield.[1] Over 4 million Stens in various versions were made in the 1940s. The official designation "Carbine, Machine, Sten" should not be confused with the common understanding of carbine; the Sten was a typical, almost stereotypical submachine gun (fullautomatic firearm regardless of size/form that fires pistol rounds) while the term carbine is used to refer to short, light rifles. The "Carbine, Machine" element of the designation resulted from the British term for a submachine gun—"Machine Carbine"—in the early part of the Second World War.21 10.6.4 A handgun is a firearm designed to be held and operated by one hand. This characteristic differentiates handguns as a general class of firearms from long guns such as rifles and shotguns (which are mounted against the shoulder). Major handgun subtypes are the revolver and pistol; other subtypes include derringers, single-shot pistols, semiautomatic pistols, pepperboxes, and machine pistols. Although handgun use often includes bracing with a second hand, the essential distinguishing characteristic of a handgun is its facility for one-handed operation.22

http://en.wikipedia.org/wiki/Side_arm. http://en.wikipedia.org/wiki/Sten 22 http://en.wikipedia.org/wiki/Handgun. 20 21

119


10.7 SA Police Camouflage Uniform Nick Nel skryf: Hennie dagsê. Ek het in 1969 opgevlieg met (gewone) SAP-uniform en is in Katima uitgereik met kakie oorpakke en ja, kamaste... In 1970 was ons op Salisbury uitgereik met die donker kamoefleerpakke. Was ‘n seil tipe en vrek warm. Einde 1971 was ek uitgereik met die nuwe SAP kamoefleer drag.. Jy’t jou grensdiens begin na my 6de trip en toe word ek haas. .... My heel laaste nag in die bos het ons ‘n basisaanval gehad. Konst vd Merwe 23 wat op Rustenburg begrawe is, was die enigste ongeval .... Gawie Botha .... 1960’s privaat klere, kort broek, veldskoene, hemp sonder moue ... of bosbaadjie. .. in my tyd ... die wat gekamoefleerde klere dra was op geskiet Dt het maar later verander na die manne uit die bos van Rhodesië gekom het wat "Camou" begin inslag vind het in SWA.

10.8 "Stasi Officers Academy" DDR - Joaquim De Castro Lopo

Mr JW de Castro Lopo was attached to SNASP the Police in Mozambique was trained in East Germany.

23

No 56058 konst JE van der Merwe is oorlede op 23 Februarie 1971 – HBH.

120


11. VESTED INTERESTS GELEENTHERDE

OF

VETERANS

/LEDEAAN-

11.1 Polmed: Sakkie Kotze “Ek wil net terugvoering gee van ons saak ten opsigte van die mediese fonds wat ek al jare veg: Nadat ek geen; terugvoering / hulp; van die staatspresident, minister van polisie, minister van finansies, S.A. Polisie, publieke beskermer, menseregte, Vereniging van Staatsamptenare, of Polmed, gekry het nie, het ek pro bono-hulp verkry van een van Kaapstad se grootste regsfirmas, adv. Nikki de Havilland by die F.W.de Klerk-stigting, senior adv. Schalk Burger, en my vriend, adv. Lourens Ackerman, wie se vader ‘n afgetrede regter is. Ook my dank aan my vriend, prof. Lubbe, Universiteit van Stellenbosch, wat my baie hulp verleen het. Die nodige dagvaardigings is bestel en die staat het uitstel gevra weens die ernstigheid van die aangeleentheid. Hulle nodige pleitstukke is nou ontvang en my regspan verwerk dit. Ek kan nie nou op die saak self se meriete ingaan nie omdat dit sub judice is, maar ek hou julle op hoogte. Al wat ek nou vra is voorbidding van almal wat die HERE in hulle lewe ken, want daar staan in die heilige Bybel geskrywe; dat alles wat in die duister geskied, sal in die lig openbaar gemaak word. Groete en seënwense. Afgetrede lt.kol. Sakkie Kotze”.

11.2 Injuries on duty / Beserings aandiens Geen verdere inligting ontvang nie – die manne (en vroue) sukkel nog steeds met beserings aan diens opgedoen.

11.3 Grootste post-apartheidskandaal tref SA: E-tol Vrydag, 23 Maart 2012 07:49 praag Die IVP het hulle skok uitgespreek oor die werklike redes agter die regering se besluit om voort te gaan met die omstrede Gautengse e-tolprojek ten spyte van geweldige druk deur die vakbonde en die publiek om die padheffing te skrap. Dit het 'n week gelede bekend geraak dat die Public Investment Corporation - 'n belegger vir staatsinstellings - R17 miljard in SANRAL-effekte gekoop het. 'n Ongelooflike 89% van hierdie belegging is gemaak met fondse van die Government Employees Pension Funds. "Ten slotte is dit duidelik waarom die regering hierdie projek ten alle koste wil red, ten spyte daarvan dat dit nie realiseerbaar is nie en ten spyte daarvan dat daar so baie openbare weerstand hierteen bestaan. Hierdie tipe van verdoeselings was algemeen onder die apartheid-regime, maar 'n mens sou nooit kon glo so 'n groot doofpot moontlik is in ons postdemokratiese bedeling nie," sê Narend Singh LP, en die IVP se woordvoerder oor finansies oor die e-tolprojek. 121


Dit is nou duidelik dat daar groot ekonomiese kwessies op die spel is. As die tolprojek nie slaag nie, sal die regering nie net SANRAL moet red nie, maar ook die staatsamptenare se pensioenfondse. "Dit is duidelik dat die regering hulleself tussen 'n rots en 'n baie harde plek bevind," sê Singh. Hy het bygevoeg: "Hierdie matriks waarin ons onsself nou bevind is heeltemal onhoudbaar, veral omdat die pensioene van gewone burgers op die spel is. Die regering het die publiek mislei. Ons glo dat dit bes moontlik een van die grootste post-demokratiese era skandale tot op hede verteenwoordig. Ek sal hierdie saak by die volgende geleentheid in die Parlement opper, want die belastingbetaler verdien antwoorde op hierdie saak," het Singh afgesluit. http://praag.co.za/nuus-magazine-402/sake-magazine-398/11312-grootste-post-apartheidskandaaltref-sa-etol.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+praag+%28ProAfrikaanse+Aksiegroep%29

11.4 Cover-up on E-Tolling - Internet

11.5 Government Employees Pension Fund - Gideon Serfontein GOVERNMENT EMPLOYEES PENSION FUND - REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 15 March 2012 - For immediate release E-tolling saga – setting the record straight “Government Employees’ Pension Fund (GEPF) wishes to state categorically that it has nothing to hide from the South African citizens with regard to its holding of the South African National Roads Agency Limited (Sanral) bonds or any other bondholding for that matter and are willing to engage any interested party on this matter,” said Arthur Moloto, chairperson of the GEPF Board of Trustees. 122


In fact, GEPF’s bondholding and other investments in which the fund is invested were published in the GEPF’s 2010/2011 Annual Report tabled in parliament in 2011. With specific reference to Sanral, as at the end of February 2012, the GEPF holds roughly 50% of SANRAL bonds, valued at about R15.7 billion. This is in addition to 63.22% of Eskom bonds; 60.84% (Transnet); 12.39% (Telkom); 9.32% (Airports Company of South Africa); 50.93% (TransCaledon Tunneling Authority); 53.30% (Development Bank of Southern Africa), valued at about R114.2 billion in total. “Our investment in conventional and inflation-linked bonds, issued by government and state-owned entities (including Sanral) is informed by our investment policy which takes into account our long term liabilities as a pension fund. Importantly, the crafting of our investment policy is done in consultation with the minister of finance who acts as a guarantor of the fund on behalf of government. “In accordance with our fiduciary duties as trustees, we need to maintain the funding level of the fund at an appropriate level. The fact that the fund was declared 100% funded in the last actuarial valuation in the 2010/2011 financial year, is testament to the correctness of our investment strategy as a board,” added Moloto. It is in this context – continued Moloto – that we take a dim view of any media statements that attempt to insinuate some “cover up” on our part as GEPF regarding our bondholding in SANRAL. “As founding signatories to both the United Nations-backed Principles for Responsible Investment and the Code on Responsible Investing in South Africa, we take our duty to disclose all relevant information to our stakeholders very seriously. “We are steadfast in our view that investment in economic infrastructure, including the country’s road network, is critical to the growth of the South African economy and infrastructural investments remain an attractive asset class with potential for excellent returns in our overall portfolio. We believe these investments are in the best interest of our members (1.2 million public servants and 345 000 pensioners) and the broader South African public in the long term,” Moloto concluded. Issued by GEPF Communications & Stakeholder Relations on behalf of Arthur Moloto, Chairperson of the Board of Trustees For more information, please contact Khaya Buthelezi at 012 424 7329, Cell: 071 364 729, Email: Khaya.buthelezi@gepf.co.za Note to Editors: The Government Employees Pension Fund is the largest pension fund in Africa with R912 billion worth of assets under management (as at 31 March 2011), 1.2 million active members and 345 000 pensioners and beneficiaries. The fund’s financial interests span the South African economic spectrum, including 10% of the Johannesburg Securities Exchange, a significant holder of government inflation-linked bonds and parastatal bonds, and holds significant stakes in flagship commercial properties such as the V&A Waterfront, among others. 123


12. THE LIBRARY / DIE BOEKRAK 12.1 Servamus March 2012

124


12.2 The Nongqai, March 1935

In “Days of Old” The Nongqai was published by “Authority” i.e. by the Police, Prison’s and Defence. Government Buildings was what we now know as Compol Building – today the building which houses the police museum. 125


12.3 Books in the Police Museum 12.3.1 De Villiers, HHW; Rivonia.

126


12.3.2 Recollections 25 years later: Soweto, 16 June 1976

127


13.3.3 Moorcraft, P & Cohen, M; Stander Bank Robber

•

My copy has been stolen - HBH

128


13.4 Van der Walt, CJ Dr; Zululand true Stories

129


Through Lt-Gen Roy During, former Commissioner of KwaZulu Police, contact was made with Dr Jaycee van Der Walt of Richards Bay. eNONGQAI has purchased this book and it is full of interesting history of Zululand! He tells the history as it happens and he proves each point by furnishing proof. Well worth having!

130


13. SPORT

13.1 Rugby: Assupol Superklubreeks – Pretoria Polisie

131


Bron: Moot Rekord, 23 Maart 2012: p 16

132


14. HUMOUR IN UNIFORM 14.1 The Good old Days

The Nongqai, March 1935; page 241

133


14.2 Picked Proverbs Served to the Services

The Nongqai, March 1935; page 242

134


14.3 US Immigration

14.5 Go Navy!24 The frigate U. S. S. Constitution (Old Ironsides), as a combat vessel, carried 48,600 gallons of fresh water for her crew of 475 officers and men. This was sufficient to last six months of sustained operations at sea. She carried no evaporators (i.e. fresh water distillers). 24

Especially in honour of our friend from afar, Captain John - HBH

135


However, according to her ship’s log, “On July 27, 1798, the U.S.S. Constitution sailed from Boston with a full complement of 475 officers and men, 48,600 gallons of fresh water, 7,400 cannon shot, 11,600 pounds of black powder and 79,400 gallons of rum.” Her mission: “To destroy and harass English shipping.” Making Jamaica on 6 October, she took on 826 pounds of flour and 68,300 gallons of rum. Then she headed for the Azores, arriving there 12 November. She provisioned with 550 pounds of beef and 64,300 gallons of Portuguese wine. On 18 November, she set sail for England. In the ensuing days she defeated five British men-of-war and captured and scuttled 12 English merchant ships, salvaging only the rum aboard each. By 26 January, her powder and shot were exhausted. Nevertheless, although unarmed she made a night raid up the Firth of Clyde in Scotland. Her landing party captured a whisky distillery and transferred 40,000 gallons single malt Scotch aboard by dawn. Then she headed home. The U. S. S. Constitution arrived in Boston on 20 February 1799, with no cannon shot, no food, no powder, no rum, no wine, no whisky, and 38,600 gallons of water. Go Navy!

15. ANECDOTES, A POINT TO PONDER, ETC 15.1 Gun Logic 101 – Gen Roy During An interesting letter in the Australian Shooter Magazine this week: “If you consider that there has been an average of 160,000 troops in the Iraq Theatre of operations during the past 22 months, and a total of 2112 deaths, that gives a firearm death rate of 60 per 100,000 soldiers. The firearm death rate in Washington, DC is 80.6 per 100,000 for the same period. That means you are about 25 per cent more likely to be shot and killed in the US capital which has some of the strictest gun control laws in the U.S., than you are in Iraq. 136


Conclusion: The U.S should pull out of Washington.

15.2 Verlate Plaasopstal – Hanlie van Straaten (Gebaseer op ‘n ware verhaal.)

Verlate Plaasopstal Jou leë vensteroë staar dof Na die woesteny om jou – die verval en die stof Die huisvrou se pragtige blomtuin Het lankal voor die aanslag van die tyd verdwyn Deur jou gebarste mure huil die ysige winterwind Huil en kerm soos die krulkopseuntjie – die onskuldige kind Daardie onheilsnag Toe die moordbende op die plaasmense wag En die man sommer buite sonder verweer Doodskiet met sy eie haelgeweer Maar veel erger was die lot van die kind en sy ma Hulle is tot hier in die woonkamer gedra En na ure se wellus, wreedheid en haat Het dit stil hier in die plaasopstal geraak 137


Niemand het hulle gesien behalwe jy Daardie wrede woestaards is almal nog vry Ja, net God en jy ken daardie verskriklike verhaal En net God alleen sal uiteindelik hul straf bepaal.

15.3 Ironie – Op Moedverloor se Vlakte deur HBH Sy staan in Nelson Mandelarylaan, Haar oë is dik gehuil, Haar voete is vuil, Sy het nie skoene aan nie, Sy het ‘n vuil klinknael broek aan, Haar hempie is te klein, Haar wit pensie steek uit ‘n Boepie begin te wys, Sy huil ‘lat die trane loop, Sy lyk benoud, verward ... Is sy ‘n bosslaper? Bedel sy vir die ongeborene? Bedel sy vir haar “man” om miskien nog meer te drink? Is sy self uit radeloosheid nou ook ‘n drinker?

Waar is God? Waar is die Goeie Samaritaan? Waar is die polisie van ouds wat sou omgee? Die polisie wat haar stasie toe sou neem afspuit, kos gee en help Haar na die CMR toe sou neem? Waar is ons Afrikaner adel? Waar is ons trots? Sy staan in Nelson Mandelarylaan .... Die karre swiep verby, vol ryk anderste mense Sy hoop vir ‘n beter lewe op moedverloor se vlakte... Sy staan in Nelson Mandelarylaan want die wiel het gedraai... Wie gaan uitreik en help met haar welsyntoelaag? ...

Welsyngeld werk egter nie, Mense moet vir hul geld werk en met sweet van hul aanskyn brood verdien! Ons het nie meer ‘n Afrikanerwerkersklas nie Ons almal kom eintlik uit die Afrikanerwerkersklas en nou het ons net die Afrikanerbedelklas oor! (Foto – Tubby Myburgh)

138


16. OOR DIE NONGQAI SE DRUMPEL 16.1 Hendrik van den Bergh

Navorsing word nou op genl HJ van den Bergh gedoen. Stuur asb enige info oor genl Vd bergh aan HBH. (Baie dankie aan genl JAP Burger vir ‘n pragtige historiese inset!)

16.2 Koot Swanepoel en Andre de Beer

No 59566N Koot Swanepoel en no 301539H Andre de Beer

139


16.3 Phil Beck (Boksburg Historic Assn) 16.4 Genl Daantjie Huggett

16.5 Dewald Louw en Koos Louw

“Ek is trots om by hierdie lofwaardige poging ten einde ‘n oudkollega te vereer, betrokke te wees. Dankie Dewald en kollegas vir julle ondersteuning. Koos is werklik ‘n waardige ontvanger van die beeldjie!” - HBH

140


16.6 Neelsie Borea en Sarie van Niekerk

17. NEWS FROM ALL OVER - THE POLICE POST BAG / NUUS POS VAN HEINDE EN VERRE - POLISIE-POSSAK 17.1 Die Pyn van ‘n Vaderhart Ek deel met jul die gediggie wat ek begin skryf het vir wat dit werd is. Dit mag simpel lyk of klink. Ek is nie ‘n skrywer nie. Dit was net in my gedagtes;Die Slaap het my ontwyk en die vrae bring my van stryk, Selfs die antwoorde het my ontwyk. Hoe kan ek more in die oë kyk? ... Voor my lê 'n Lyk... ... Die liggaam van my Seun Vreemd as ek na hom kyk, Terwyl my siel oor hom ween. Deel van my liggaam, deel van my vlees. Gister nog, was hy met ons gewees. Die oorblyfsels more net as, Die bewys dat dit eens 'n mens was. O HERE dit voel nie reg... My seun is weg. 141


In my oog 'n traanEk probeer verstaan. Selfmoord is nie ons leuse, Maar dit was sy keuse. Nou moet ek net berus, hy is in sy ewige rus. Koot

17.2 Major Ed Freeman – Gen Roy During Gen Roy During sent the following email about Ed Freeman: Picture this - you're a 19 year old kid. You're critically wounded, and dying in the jungle somewhere in the Central Highlands of Viet Nam. It's November 14th, 1965. Your unit is outnumbered 8-1 and the enemy fire is so intense, from 100 yards away, that your CO (commanding officer) has ordered the MediVac helicopters to stop coming in. You're lying there, listening to the enemy machine guns and you know you're not getting out. Your family is half way around the world, 12,000 miles away, and you'll never see them again. As the world starts to fade in and out, you know this is the day. Then - over the machine gun noise - you faintly hear the sound of a helicopter. You look up to see a Huey coming in. But ... It doesn't seem real because no Medi-Vac markings are on it. Captain Ed Freeman is coming in for you. He's not Medi-Vac so it's not his job, but he heard the radio call, and decided he's flying his Huey down into the machine gun fire anyway. Even after the Medi-Vacs were ordered not to come - he's coming anyway. He drops it in and sits there in the machine gun fire, as they load 3 of you at a time on board. Then he flies you up and out through the gunfire to the doctors and nurses and safety. And, he kept coming back!! 13 more times!! Until all the wounded were out. No one knew until the mission was over that the Captain had been hit himself - 4 times in the legs and left arm. He took 29 of you and your buddies out that day. Some would not have made it without the 142


Captain and his Huey. Medal of Honor Recipient, Captain Ed Freeman, United States Air Force, died in 2008 at the age of 70, in Boise , Idaho . May God Rest His Soul. Captain Freeman died on August 20th, 2008. I bet you didn't hear about this hero's passing, but we've sure seen a whole bunch about Michael Jackson and Tiger Woods. R.I.P., Medal of Honor Winner and compassionate human being, Captain Ed Freeman He didn't receive a Medal of Honor for 36 years, but was finally awarded that honor by George Bush in 2001. Better late than never.

With “Google” at hand we took a look at this remarkable hero. A hero is a hero in any language or culture. We salute a man like this. Here is Ed Freeman’s story from Wikipedia,

the free encyclopedia:

Ed W. Freeman

Ed Freeman (left) is congratulated by President George W. Bush after receiving his award. Nickname

“Too Tall”

Born

November 20, 27 Neely, Mississippi

Died

August 20, 2008 (aged 80) Boise, Idaho

Buried at Allegiance Service/branch

Idaho State Veterans cemetery, Boise, Idaho United States of America United States Navy United States Army 143


Years of service

1944 - 1946 (Navy) 1946 - 1967 (Army)[1]

Rank

Major

Unit

229th Assault Helicopter Battalion, 1st Cavalry Division (Airmobile)

Battles/wars

Awards

World War II Korean War Battle of Pork Chop Hill Vietnam War Battle of Ia Drang Medal of Honor

Ed W. "Too Tall" Freeman (November 20, 1927 - August 20, 2008) was a United States Army helicopter pilot who received the U.S. military's highest decoration, the Medal of Honor, for his actions in the Battle of Ia Drang during the Vietnam War. During the battle, he flew through gunfire numerous times, bringing supplies to a trapped American battalion and flying dozens of wounded soldiers to safety. Freeman was a wing-man for Major Bruce Crandall who also received the Medal of Honor for the same missions. Early life

Freeman was born in Neely, Greene County, Mississippi, the sixth of nine children.[2] When he was 13 years old, he saw thousands of men on maneuvers pass by his home in Mississippi. He knew then that he would become a soldier.[3] He grew up in nearby McLain[4] and graduated from Washington High School.[2] At age 17, before graduating from high school, Ed enlisted in the U.S. Navy and served, during World War II, on the USS Cacapon (AO-52) for two years. Once the war was over, he returned to his hometown and graduated high school. Immediately afterwards, he joined the Army. On April 30, 1954, he married Barbara Morgan. They had two sons, Mike, born in 1956 and Doug, born in 1962. Military service

Beyond his service in the Navy in World War II,[4] he reached the Army rank of first sergeant by the time of the Korean War. Although he was in the Corps of Engineers, he fought as an infantry soldier in Korea. He participated in the Battle of Pork Chop Hill and earned a battlefield commission as one of only 14 survivors out of 257 men who made it through the opening stages of the battle. His second lieutenant bars were pinned on by General James Van Fleet personally. He then assumed command of B Company and led them back up Pork Chop Hill. 144


The commission made him eligible to become a pilot, a childhood dream of his. However, when he applied for pilot training he was told that, at six feet four inches, he was "too tall" for pilot duty. The phrase stuck, and he was known by the nickname of "Too Tall" for the rest of his career.[5] In 1955, the height limit for pilots was raised and Freeman was accepted into flying school. He first flew fixed-wing Army airplanes before switching to helicopters. After the Korean War, he flew the world on mapping missions. By the time he was sent to Vietnam in 1965, he was an experienced helicopter pilot and was placed second-in-command of his sixteen-craft unit.[5] He served as a captain in Company A, 229th Assault Helicopter Battalion, 1st Cavalry Division (Airmobile).[6] Vietnam service

On November 14, 1965, Freeman and his unit transported a battalion of American soldiers to the Ia Drang Valley. Later, after arriving back at base, they learned that the soldiers had come under intense fire and had taken heavy casualties. Enemy fire around the landing zones was so heavy that the medical evacuation helicopters refused to fly in to the landing zone. Freeman and his commander, Major Bruce Crandall, volunteered to fly their unarmed, lightly armored UH-1 Huey in support of the embattled troops. Freeman made a total of fourteen trips to the battlefield, bringing in water and ammunition and taking out wounded soldiers under heavy enemy fire in what was later named the Battle of Ia Drang. By the time they landed their heavily damaged Huey, Captain Freeman had been wounded four times by ground fire.[5] Retirement

Freeman was subsequently promoted to the rank of Major, designated as a Master Army Aviator, and was sent home from Vietnam in 1966. He retired from the military the next year.[5] Freeman and his family settled in the Treasure Valley area of Idaho, his wife Barbara's home state,[4] and continued to work as a pilot. He flew helicopters for another 20 years, fighting wildfires, conducting animal censuses, and herding wild horses for the Department of the Interior[5] until his second retirement in 1991.[2] By then, he had 17,000 flight hours in helicopters and 8,000 in fixed-wing aircraft. Medal of Honor nomination

Main article: Battle of Ia Drang Freeman's commanding officer nominated him for the Medal of Honor for his actions at Ia Drang, but not in time to meet a two-year deadline then in place.[5] He was instead awarded the Distinguished Flying Cross.[2] The Medal of Honor 145


nomination was disregarded until 1995, when the two-year deadline was removed. He was formally presented with the medal on July 16, 2001, in the East Room of the White House by President George W. Bush.[5] Medal of Honor citation

Army version of the Medal of Honor Freeman's official Medal of Honor citation reads: Captain Ed W. Freeman, United States Army, distinguished himself by numerous acts of conspicuous gallantry and extraordinary intrepidity on 14 November 1965 while serving with Company A, 229th Assault Helicopter Battalion, 1st Cavalry Division (Airmobile). As a flight leader and second in command of a 16-helicopter lift unit, he supported a heavily engaged American infantry battalion at Landing Zone X-Ray in the Ia Drang Valley, Republic of Vietnam. The unit was almost out of ammunition after taking some of the heaviest casualties of the war, fighting off a relentless attack from a highly motivated, heavily armed enemy force. When the infantry commander closed the helicopter landing zone due to intense direct enemy fire, Captain Freeman risked his own life by flying his unarmed helicopter through a gauntlet of enemy fire time after time, delivering critically needed ammunition, water and medical supplies to the besieged battalion. His flights had a direct impact on the battle's outcome by providing the engaged units with timely supplies of ammunition critical to their survival, without which they would almost surely have gone down, with much greater loss of life. After medical evacuation helicopters refused to fly into the area due to intense enemy fire, Captain Freeman flew 14 separate rescue missions, providing lifesaving evacuation of an estimated 30 seriously wounded soldiers -- some of whom would not have survived had he not acted. All flights were made into a � 146


small emergency landing zone within 100 to 200 meters of the defensive perimeter where heavily committed units were perilously perilously holding off the attacking elements. Captain Freeman's selfless acts of great valor, extraordinary perseverance and intrepidity were far above and beyond the call of duty or mission and set a superb example of leadership and courage for all of his peers. rs. Captain Freeman's extraordinary heroism and devotion to duty are in keeping with the highest traditions of military service and reflect great credit upon himself, his unit and the United States Army.[6] Military awards His awards include:

Master Army Aviator Badge Medal of Honor Distinguished Flying Cross Cro Bronze Star with Combat "V" Purple Heart Air Medal with three silver oak leaf clusters and one bronze oak leaf cluster Army Commendation Medal Army Good Conduct Medal American Area Campaign Medal Asiatic-Pacific Pacific Area Campaign Medal World War II Victory Medal Army of Occupation Medal National Defense Service Medal with one bronze oak leaf cluster Korean Service Medal with three bronze service stars Vietnam Service Medal with two bronze service stars Armed Forces Reserve Medal 147


Vietnam Campaign Medal Death and legacy Freeman died on August 20, 2008 due to complications from Parkinson's disease disease.[2] He was buried with full military honors at the Idaho State Veterans Veterans Cemetery in Boise.[4] In the 2002 film We Were Soldiers, Soldiers which depicted the Battle of Ia Drang Drang, Freeman was portrayed by Mark McCracken. McCracken [2] The post office in Freeman's hometown of McLain, Mississippi,, was renamed the "Major Ed W. Freeman Post Office" in March 2009.[4] References Statesman". Idaho ^ "Ed Freeman Obituary: Ed Freeman’s Obituary by the Idaho Statesman" Statesman. August 22, 2008. Retrieved 15 April 2010. ^ a b c d e f Bonner, Jessie L. (August 20, 2008). "Medal of Honor veteran dies in Idaho" Idaho". The Seattle Times.. Retrieved 2009-03-19. 2009 ^ "President Presents Medal of Honor to Captain Ed W. Freeman". Freeman". WhiteHouse.gov. July 2001. 001. Retrieved 15 April 2010. ^

a b c d e

"Congress names post office for valley Medal of Honor recipient" recipient". The Idaho

Press-Tribune. March 18, 2009.. Retrieved 2009-03-19. 2009 ^

a b c d e f g

"Medal of Honor: Ed W. Freeman". Freeman" The Daily Nightly.. July 11, 2007.

Retrieved 2009-03-19. ^

a b

"Medal of Honor recipients - Vietnam (A-L)". United States Army Center of

Military History.. January 27, 2009. Retrieved 2009-03-19. 2009 This article incorporates public domain material from websites ites or documents of the United States Army Center of Military History. History External links "Ed W. Freeman". Claim to Fame: Medal of Honor recipients. recipients Find a Grave Grave. Retrieved September 2, 2010.

17. 3 Lt-kol kol Cobus van der Merwe Geagte Brigadier,

148


Dankie vir nog twee professionele en waardevolle navorsing produkte naamlik die Maart 2012 uitgawes van E-NONGQAI en ULOLWE. Dankie aan Jacque Wepener se bydraes tov sy fotografie, waar elke foto sy eie verhaal vertel, dit bring baie herinnering terug in my jong dae toe twee broers verbonde aan my oorlede ma se familie daardie tyd onderskeidelik Stasiemeester en Stasievoorman was te Volksrust en Carltonville. Dit is jammer dat hierdie geskiedenis van die vorige S.A. Spoorweë en Hawens nie deur die huidige generasie ervaar kan word soos ons dit ken nie. Soos voorheen aan u gemeld gaan ek voort om die S.A. Polisie met trots te dien as S.A.P Reserwemag offisier. Die E-NONGQAI dien as ‘n “handboek” om te lees dat vorige SAP lede die taak aan hulle opgedra met dikwels min nodige middele tot beskikking suksesvol uitgevoer het. Met betrekking tot ‘n kort lewensskets die volgende: Na voltooiing van matriek, einde 1966 het ek my diensplig by die destydse S.A. Lugmag Gimnasium te Valhalla deurgaan waarna ek by die SA Lugdiens as ouditering van inkomsteverrekening opgelei en aangestel was. In hierdie tydperk het ek soos voorheen gemeld in u publikasie as S.A. Polisie reservis diens verrig onder bevel van Kolonel Wouter van Wyk, destyds Drank, Dobbel en –Ontugtak te John Vorster plein. Gedurende 1980 het ek ‘n direkte offisiersaanstelling by die voorheen S.A. Weermag aanvaar en het tot einde 1998 as lid van die voorheen Afdeling Militêre Inligting diens verrig met vrywillige vroeër aftrede. In hierdie tydperk het ek vanweë my aanstelling gereelde skakeling met die voorheen SAP(V) gehad, plaaslik sowel as in die vorige Suidwes- Afrika. In die tydperk vanaf 2000 tot hede het ek onder andere diens verrig as Teeninligting offisier by die Pta-Oos Kommando. Met die ontbinding van die Kommando stelsel het ek as S.A.P Reserwemag-lid aangesluit te Wierdabrug en die nodige opleiding deurgaan. Ek doen huidig diens te SAPD. Hoofkantoor in Operasionele aanwending met trots en met die credo SERVAMUS ET SERVIMUS. P.J. (Cobus) vd Merwe R/ Lt Kol Brigadier, Ek het nagelaat om te meld dat ek brig Neels du Plooy 25 destyds verbonde aan AMI persoonlik geken en ervaar het as ‘n merkwaardige persoon en as Senior Offisier tydens my dienstydperk aldaar. Cobus

17.4 WO1 Veteraan Fred Ernest Smith - Karin Serfontein

Hy was hoofsaaklik opleidingsoffisier in die veiligheidstak te hoofkantoor. Hy was hoof van die biblioteek, oorsigte afdeling en voorligting aan die publiek. ‘n Goeie spreker – HBH. 25

149


Geagte Mnr Heymans, My oupa Fred Ernest Smith word in die Nongqai genoem nadat hy gesterf het in die Eerste Wêreldoorlog in Oos Afrika. Ons het weinig inligting oor Fred Ernest Smith voordat hy met my ouma getroud is in 1911. Hy het diens gedoen as 'n Britse soldaat in die ABO, die ABO dokumente vir die Britte bevat weinig inligting en bemoeilik daardeur my soeke. Aangesien Fred in die Nongqai genoem word, het ek gewonder of hy dalk in die polisie diens gedoen het voor of na die ABO. Kan u asb vir my rigting gee waar en hoe om uit te vind of dit die geval was? Baie dankie by voorbaat, Vriendelike groete, Karin Serfontein nee Smith. Beste Karin, Begin by die SANW se argief in Pretoria. Hulle het rekord van alle soldate. Op sy rekordkaart kan u dan sien waar hy gedien het. Besoek die staatsargief. Ek sal ook vir u navrae doen. Groete - HBH

18. NETWORKING & “LET’S SUPPORT ONE ANOTHER”/ NETWERK & “KOM ONS ONDERSTEUN MEKAAR” 18.1 Willie du Plessis

18.2 Jannie Otto: Toer na Israel Onthou indien u Israel wil besoek, kontak Jannie Otto. 150


19. STOP PRESS / LAAT BERIGTE 19.1 Afsterwe brig A Coertze – brig Gillham Brigadiersvriende, Dit is met leedwese om almal mee te deel dat brig. Andries Coertze, Maandag 12 Maart 2012 tot sterwe gekom het. Ons wil u net inlig dat hy more veras word en Saterdag 17 Maart 2012 om 10 uur sal daar 'n diens gehou word by Ons Herberg Ouetehuis, 1 ste Laan, Bronkhorstspruit. Ons vra dat soveel Brigadiersvriende die diens bywoon, indien moontlik. Baie dankie. Stan Gillham

19.2 SAP Helmet – Dave George via Lt-Col W Marshall Brigadier, Can you help this man. Regards William

From: Dave George

Sent: Wednesday, March 07, 2012 3:14 AM To: William Marshall - Pretoria; Mechinf Subject: Please assist - Information on SAP Helmet 005 Hi William,. Re: Can you assist with info on a "German style" SA Police Helmet ? Greetings from "Aussie-land". I have just received your Vol 7....look forward to reading it. Can you assist regarding info. on a SA Police Helmet ? (see photo) 151


I know that this type was used by the SAP - -prior to the modern 'Kevlar' helmets being introduced. I "think" they may have been used ?? in the 1960 - 80 period ? Can you put me in touch with any helmet collectors who could give me some historic details & facts please ? eg: made in Germany or Spain, Dates used, numbers imported, what colours were they painted (mine has police grey-blu underneath, and overpainted green). Also, were they only used by teh SAP...or ever by the SADF ?? Thanks & kind regards, Dave George, NSW, Australia. •

We wore the German-style helmets as well as the British-style helmets in the various Riot Squads during the 1960’s. The German style helmets did not promote a good image; we were immediately linked to the SS and Gestapo. However this particular helmet does not look like a SAP helmet. What does our experts and collectors say?

19.3 Any Stumke in the Police Force? Dear Mr Heymans, I came across a Police Gazette on the Internet in which you make reference to the South African Police Biographical Dictionary. As I am busy with my family tree and trying to make it as interesting as possible, I wonder if there is any information at your fingertips about men in the Police Force with the surname of STUMKE. I know there was a Johan Stumke and a Gerhard Stumke probably in the area of Uitenhage or Port Elizabeth. Please let me know if you have any information about these men or any others not known to me. Many thanks, Mrs N.J. Risi.

152


20. INDEMITY / VRYWARING Die e-Nongqai bevat die uiteenlopende en diverse persoonlike menings van verskillende korrespondente en die opsteller van e-Nongqai kan nie vir enige deel van die inhoud daarvan in sy persoonlike hoedanigheid verantwoordelik gehou word nie. The e-Nongqai contains various and sundry personal opinions of different correspondents and the compiler of e-Nongqai cannot be held responsible for any of their comments. Enige advertensies of enige sake voortspruitend is tussen u en die ander party.

21. NEXT EDITION / VOLGENDE UITGAWE Some time, Deo Volenti, during May 2012.

22. CONCLUSION / SLOT

Kontak besonderhede: “Hennie Heymans” <heymanshb@ gmail.com> Sirkulasie: "Dana Kruger" <danakruger@yahoo.com> Greetings - Groete Salute! Saluut! Hennie Heymans © 2012 153

eNONGQAI April 2012  

A monthly e-magazine for VETERANS of the former SA Police and those interested in the history of our NATIONAL SECURITY

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you