Page 1

Assessment: Wat voor vader ben ik?

Deel Nemer

Toppapa - Level 1 Dit is een 'Bewustzijn in Beeld' assessment.

Inleiding

Iedere vader is anders. Zo zijn er vaders die losjes en nonchalant met hun kind omgaan en vaders die heel precies alles van te voren plannen. Er zijn vaders die alles wat hun kind doet scherp in de gaten houden en vaders die hun kind alle ruimte geven.

email@address.com

Je hebt het assessment 'Wat voor vader ben ik?' gemaakt. Met de gegevens in dit rapport kun je ontdekken wat voor vader jij zelf bent. In dit rapport wordt gesproken over 'kind' in de mannelijke vorm (hem/zijn). Dit is voor de eenduidigheid in de rapportage. Als dit voor jou van toepassing is, lees dan 'kinderen' en/of 'zij/haar'. Wanneer je de uitkomsten van het assessment herkent en koppelt aan gebeurtenissen uit je eigen leven zal dit rapport als een soort spiegel werken. Probeer jezelf open te stellen voor de beschrijvingen en daarbij je eigen beeld en je eigen kleur aan te brengen. In dit rapport zijn ook oefeningen opgenomen die je zullen helpen om de uitkomsten steeds meer te gaan herkennen in je dagelijks leven.

Comfortzone

Je denkt er niet eens over na, maar je weet dat je soms volkomen op je gemak bent. Je weet wat er van je verwacht wordt en je vindt gemakkelijk je weg. Alles lijkt moeiteloos te gaan. Je hoeft er niet bij na te denken, je bent volkomen op je plaats, omdat deze situatie past bij de manier waarop jij jezelf als vader ervaart. We duiden dit in het rapport aan als jouw comfortzone. In de volgende grafiek wordt jouw comfortzone met een stip aangegeven.

Comfortzone

Š 2012 / Bewus tzijn in Beeld

1 | 14


Assessment: Wat voor vader ben ik?

Leeswijzer: Comfortzone

Wat vertelt deze grafiek over jou? De grafiek bestaat uit vier velden. Als jouw stip links van het midden staat is, voel je je thuis bij een klassieke, traditionele opvoeding. Als je stip aan de rechterkant van het midden staat, voel je je thuis bij een moderne manier van opvoeden. Wanneer jouw stip aan de bovenkant van de grafiek staat benader je de opvoeding objectief, waarbij je het liefst van feiten uitgaat. Zit jouw stip aan de onderkant van de grafiek zit dan benader je de opvoeding eerder gevoelsmatig. Zo ontstaan er vier combinaties A is het veld rechtsonder de moderne/subjectieve vader B is het veld recht boven de moderne/objectieve vader C is het veld linksboven de klassieke/objectieve vader D is het veld linksonder de klassieke/subjectieve vader Kijk eerst goed in welke van de vier velden jouw stip zich bevindt. Voor elk van de vier velden kan een aantal kenmerken worden genoemd. Je comfortzone is geen afgebakend gebied. Er zullen ook elementen uit de andere velden zijn die je bij jou vindt passen. Dit assessment is er vooral op gericht op je kennis te laten maken met je comfortzone als basisoriĂŤntatie. Deze basisoriĂŤntatie is het vertrekpunt voor de manier waarop jij met jezelf en met anderen omgaat en communiceert. Kijk eens of je jezelf in de omschrijvingen hieronder herkent. Passen ze bij jouw vaderschap?

Š 2012 / Bewus tzijn in Beeld

2 | 14


Assessment: Wat voor vader ben ik?

Leeswijzer: Comfortzone - vervolg

Veld C de klassieke/objectieve vader Je bent objectief Je neemt dingen uit je eigen opvoeding mee Je bent nauwgezet en precies Je kunt dingen helder uitleggen Je bent op de hoogte van zaken omtrent het vaderschap Je voedt op volgens vaste patronen

Veld D de klassieke/subjectieve vader Je durft eerlijk naar je zelf te kijken Je bent geduldig Je vertrouwt op je innerlijk kompas Je bent een goede scheidsrechter Je voelt als vader aan wat je kind nodig heeft

Oefening: Comfortzone

Veld B de moderne/objectieve vader Je staat open voor nieuwe dingen Je bent in staat om snel te beslissen Je neemt initiatief Je bent toekomstbewust Je bent in staat je eigen kleur te geven aan de opvoeding Je bent in staat in te spelen op wat je kind van je vraagt

Veld A de moderne/subjectieve vader Je motiveert en stimuleert je kind Je stelt je open voor nieuwe opvoedingsinzichten Je bent actief en energiek Je hebt een creatieve denkgeest Je gaat makkelijk relaties aan

Het is prettig om te weten hoe het komt dat jij je als vader in je element voelt. Daar voel je je veilig en daar kun je op ieder moment en in iedere situatie op terug vallen. Nu heb je de beschrijvingen gevonden die passen bij jouw comfortzone. Kies uit de beschrijvingen van het veld waar jouw stip staat drie of vier beschrijvingen die je het meest aanspreken. Bij deze beschrijvingen voel ik me als vader het meest in mijn element: 1. 2. 3. Kijk nu of je in het vaderschap een of twee situaties kunt vinden waarin je dit herkent. Beschrijf elke situatie en ga na wat jouw rol daarin was. Hoe kwam het dat jij je daar in je element voelde? Probeer de begrippen die je hiervoor hebt opgeschreven hierbij te gebruiken.

Š 2012 / Bewus tzijn in Beeld

3 | 14


Assessment: Wat voor vader ben ik?

Gedrag

Deze grafiek vertelt je wat je doet en hoe jij je als vader gedraagt. Bij gedrag gaat het om de zichtbare kant van wat je doet, dus om datgene wat een ander concreet kan zien.

Grafiek: Gedrag

Š 2012 / Bewus tzijn in Beeld

4 | 14


Assessment: Wat voor vader ben ik?

Leeswijzer: Gedrag

1

Een vader die zonder omwegen op zijn doel afgaat Een vader die spontaan en aanwezig is Een vader met pit

2

Een vader die handelt aan de hand van vaste rituelen Een vader die niets aan het toeval overlaat Een vader die dingen zorgvuldig voorbereidt

3

Een vader die interactief met zijn kind omgaat Een vader die vertrouwt op zijn onderbuik gevoel Een vader met gevoel voor timing

4

Een vader die alles scherp in de gaten houdt Een vader die niet bang is om in te grijpen Een vader die de boel aan de gang houdt

5

Een vader die orde en regelmaat hanteert Een vader die afspraken maakt met zijn kind Een vader die zich houdt aan gemaakte afspraken

6

Een vader die de tijd neemt voor zijn kind Een vader die aanvoelt wat het kind nodig heeft Een vader die betrokken is bij wat zijn kind doet

7

Een vader die zichzelf is Een vader die niet vaak twijfelt aan zichzelf Een vader die de broek aan heeft

8

Een vader die handelt vanuit kennis en ervaring Een vader die zelfverzekerd overkomt Een vader die zijn maniertjes heeft om dingen soepel te laten lopen

9

Een vader die geen moeite heeft om zich aan te passen Een vader die sensitief is Een vader met oprechte interesse

Š 2012 / Bewus tzijn in Beeld

5 | 14


Assessment: Wat voor vader ben ik?

Oefening: Gedrag

Je kunt jezelf beter leren kennen door als volgt te werk te gaan: Neem twee of drie punten in jouw persoonlijke gedragsprofiel waarop je hoog hebt gescoord. Kies bij elk van die punten de beschrijving die het best bij je past. 1. 2. 3. Herken je dat in specifieke situaties in je leven? Beschrijf deze situaties en je gedrag daarin. Ga ook eens kijken wat je anderen ziet doen: Lijken ze daarin op jou? Wat is er anders? Je kunt tenslotte eens aan je eventuele partner of naaste vragen: Hoe doe ik de dingen? In dit rapport staat dat ik de dingen zo en zo (een beschrijving die je hiervoor hebt gekozen) doe. Herken jij dat bij mij?

Š 2012 / Bewus tzijn in Beeld

6 | 14


Assessment: Wat voor vader ben ik?

Denken

Deze grafiek vertelt iets meer over je manier van denken: je mindset. Bij denken gaat het meer om de onzichtbare kant van wat je doet: wat denk je er bij, hoe sta je er tegenover?

Grafiek: Denken

Š 2012 / Bewus tzijn in Beeld

7 | 14


Assessment: Wat voor vader ben ik?

Leeswijzer: Denken

1

Een vader die snel schakelt Een vader die creatieve ideeĂŤn heeft Een vader die denkt in oplossingen

2

Een vader die overziet wat er gaat gebeuren Een vader die een helder plaatje van de toekomst heeft Een vader die makkelijk dingen combineert

3

Een vader die de situatie goed weet in te schatten Een vader die zich als de spil in het gezin ziet Een vader die niet zwart wit denkt

4

Een vader die met beide benen op de grond staat Een vader die overal een mouw aan weet te passen Een vader die snel van geest is

5

Een vader die het speelveld overziet De vader die in staat is de puzzelstukjes op de juiste plek te leggen Een vader die de afweging tussen keuzes kan maken en de gevolgen daarvan overziet

6

Een vader die opvoeding als een collectief proces ziet Een vader die beseft dat een kind ook gevormd wordt buiten het gezin Een vader die midden in de maatschappij staat

7

Een vader met een nuchtere kijk op de wereld Een vader die weet waar hij voor staat Een vader met een creatieve denkgeest

8

Een vader die met alles rekening houdt Een vader die afgewogen keuzes maakt Een vader die door inhoud gedreven wordt

9

Een vader die ruimdenkend is Een vader die dingen van meerdere kanten kan bekijken Een vader voor wie geen taboes bestaan

Š 2012 / Bewus tzijn in Beeld

8 | 14


Assessment: Wat voor vader ben ik?

Oefening: Denken

Je kunt meer te weten komen over je manier van denken door als volgt te werk te gaan. Neem twee of drie punten in jouw persoonlijke denkprofiel waarop je hoog hebt gescoord. Kies bij elk van die punten de beschrijving die het best bij je past. 1. 2. 3. Herken je deze manier van denken? In welke situaties in je leven herken je dit? Beschrijf deze situaties. Wat dacht je?

Als je wilt weten hoe anderen denken, zul je er naar moeten vragen. Je kunt immers aan de buitenkant niet zien wat iemand denkt. Je kunt bijvoorbeeld aan je eventuele partner of naaste vragen: Wat dacht jij toen je dat deed? Welke ideeĂŤn heb jij over jouw/mijn rol als vader? Je kunt ook vragen: Dit rapport zegt dat ik zo (een beschrijving die je hierboven hebt gekozen) denk. Herken jij dat bij mij?

Š 2012 / Bewus tzijn in Beeld

9 | 14


Assessment: Wat voor vader ben ik?

Houding

Deze grafiek zegt iets over jouw houding: je houding wordt bepaald door wat je in een bepaalde situatie voelt, hoe je je opstelt en hoe je op anderen overkomt.

Grafiek: Houding

Š 2012 / Bewus tzijn in Beeld

10 | 14


Assessment: Wat voor vader ben ik?

Leeswijzer: Houding

1

Een vader die voor iedere situatie meteen een oplossing biedt Een vader die recht door zee is Een vader die recht voor zijn raap is

2

Een vader die zijn kind opvoedt volgens een uitgestippeld plan Een vader die heldere kaders stelt Een consequente vader

3

Een vader die sterk afgaat en vertrouwt op zijn gevoel Een tactvolle vader Een vader die de juiste snaar weet te raken

4

Een alerte vader die weet wat goed is voor zijn kind Een vader die van aanpakken weet Een vader die 'to the point' is

5

Een vader die vasthoudt aan wat goed is voor zijn kind Een vader die richting geeft Een vader die structuur brengt

6

Een vader die meeleeft Een vader die zich makkelijk kan verplaatsen in situaties Een begripvolle vader

7

Een vader die speels met zijn kind omgaat Een vader met een natuurlijke aanwezigheid Een vader die zijn eigen pad bewandelt

8

Een vader die doet wat hij zegt, en zegt wat hij doet Een vader die geordend is Een vader die een vast opvoedingspatroon hanteert

9

Een vader die vertrouwen heeft in de ontplooiing en ontwikkeling van zijn kind Een vader die alleen bijstuurt waar dat nodig is Een vader met charisma

Š 2012 / Bewus tzijn in Beeld

11 | 14


Assessment: Wat voor vader ben ik?

Oefening: Houding

Wil je meer ontdekken over je houding? Neem een of twee punten in jouw persoonlijke houdingprofiel waarop je hoog hebt gescoord. Kies bij elk van die punten de beschrijving die het best bij je past. 1. 2. 3. Houding herken je het beste bij een ander. Kijk maar eens om je heen en probeer eens van een paar vaders te beschrijven hoe ze op jou overkomen. Als je wilt weten hoe jij zelf overkomt, zou je aan een andere vader of aan je eventuele partner kunnen vragen: Ben ik volgens jou een vader die (gebruik de zin die je hiervoor hebt gemaakt)? Waaraan kun je dat zien of merken?

Š 2012 / Bewus tzijn in Beeld

12 | 14


Assessment: Wat voor vader ben ik?

Aan de slag!

Hoe zou het zijn om samen met andere moeders en vaders te kijken naar de uitkomsten van jullie scans en elkaar te ondersteunen in de rol die jullie als ouder hebben? In het bedrijfsleven noemen ze deze manier van vragen stellen en ondersteuning geven ook wel feedback geven. Bij feedback is het belangrijk dat je er niet op uit bent om kritiek op de ander te geven. Een goede tip: Let er op dat je zo min mogelijk vragen stelt die met 'waarom' begint. Waaromvragen worden vaak door de ander ervaren als kritiek; net alsof je ter verantwoording wordt geroepen. Je kunt jezelf leren de vragen te beginnen met: hoe, waar, wanneer, wat en wie. Je kunt bijvoorbeeld vragen: Hoe komt het dat……….? Waar heb jij geleerd om ………….? Wanneer kwam je er achter dat………..? Wat is voor jou belangrijk? Wie is je grote voorbeeld?

Slotwoord

We hopen dat we je met deze rapportage een spiegel hebben gegeven die je meer inzicht geeft in wat jij voor vader bent. Ga er mee aan de slag. Je zult zien dat je steeds meer bij jezelf en bij anderen gaat herkennen. En wanneer je de smaak te pakken hebt, kunnen we je nog meer bieden. Via email kunnen wij je de komende periode voorzien van extra oefeningen en informatie over dit assessment. Ook zullen we je informeren over eventuele vervolgmogelijkheden. Wil je hiervan gebruik maken, dan kun je dit bevestigen via de link in de email die wij je toegestuurd hebben. Je kunt bijvoorbeeld het assessment 'Hoe word ik een nog betere vader?' maken. Dit assessment is een vervolg op "Wat voor vader ben ik?" In dit assessment gaan we dieper in op je comfortzone. We kijken naar je stijl van leren, je stijl van beïnvloeden en je leiderschapsstijl als vader. We brengen in beeld wat jij belangrijk vindt in de opvoeding van jouw kind; wat jij je kind wilt 'meegeven' en we bekijken jouw weerbaarheid (de balans tussen 'positieve' en 'negatieve' stress).

© 2012 / Bewus tzijn in Beeld

13 | 14


Assessment: Wat voor vader ben ik?

Disclaimer

Het assessment is een middel en geen doel. Het assessment en de rapportage zijn uitsluitend bedoeld als een handreiking voor persoonlijke bewustwording; De rapportage is uitsluitend bedoeld als een vertrouwelijke individuele terugkoppeling; De rapportage is gebaseerd op een uitermate zorgvuldig samengestelde lijst met stellingen die gescoord moeten worden. Aan deze lijst met stellingen ligt een bewustzijnstheorie ten grondslag. De resultaten in deze rapportage vermeld zijn uitsluitend valide binnen de theoretische kaders van dit bewustzijnsmodel; Bij de interpretatie van de grafieken moet steeds rekening gehouden worden met de subjectieve invulling en de condities die golden op het moment van het maken van het assessment; Doordat je binnen de aangeboden stellingen tot keuzes moet komen, wordt de werkelijkheid in zekere zin geweld aangedaan. Hierdoor kan het gebeuren dat je je niet herkent in sommige uitslagen van de scan, of dat sommige aspecten van de persoonlijkheid te veel worden uitvergroot; Wanneer deze rapportage wordt gebruikt om beslissingen op te baseren, zal altijd aanvullende informatie nodig zijn; 'Bewustzijn in Beeld' neemt geen verantwoordelijkheid voor besluiten en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van interpretaties, die op basis van deze rapportage worden genomen respectievelijk gegeven; Alle persoonlijke gegevens worden uiterst vertrouwelijk behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en derhalve nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Š 2012 / Bewus tzijn in Beeld

14 | 14

/rapport_vader1  
/rapport_vader1  

http://www.toppapa.nl/files/2012/04/rapport_vader1.pdf

Advertisement