Page 1

Assessment: Wat voor moeder ben ik?

Deel Nemer

Topmama - Level 1 Dit is een 'Bewustzijn in Beeld' assessment.

Inleiding

Iedere moeder is anders. Zo zijn er moeders die losjes en nonchalant met hun kind omgaan en moeders die heel precies alles van te voren plannen. Er zijn moeders die alles wat hun kind doet scherp in de gaten houden en moeders die hun kind alle ruimte geven.

email@address.com

Je hebt het assessment "Wat voor moeder ben ik?" gemaakt. Met de gegevens in dit rapport kun je ontdekken wat voor moeder jij zelf bent. In dit rapport wordt gesproken over 'kind' in de mannelijke vorm (hem/zijn). Dit is voor de eenduidigheid in de rapportage. Als dit voor jou van toepassing is, lees dan 'kinderen' en/of 'zij/haar'. Wanneer je de uitkomsten van het assessment herkent en koppelt aan gebeurtenissen uit je eigen leven zal dit rapport als een soort spiegel werken. Probeer jezelf open te stellen voor de beschrijvingen en daarbij je eigen beeld en je eigen kleur aan te brengen. In dit rapport zijn ook oefeningen opgenomen die je zullen helpen om de uitkomsten steeds meer te gaan herkennen in je dagelijks leven.

Comfortzone

Je denkt er niet eens over na, maar je weet dat je soms volkomen op je gemak bent. Je weet wat er van je verwacht wordt en je vindt gemakkelijk je weg. Alles lijkt moeiteloos te gaan. Je hoeft er niet bij na te denken, je bent volkomen op je plaats, omdat deze situatie past bij de manier waarop jij jezelf als moeder ervaart. We duiden dit in het rapport aan als jouw comfortzone. In de volgende grafiek wordt jouw comfortzone met een stip aangegeven.

Comfortzone

Š 2012 / Bewus tijn in Beeld

1 | 14


Assessment: Wat voor moeder ben ik?

Leeswijzer: Comfortzone

Wat vertelt deze grafiek over jou? De grafiek bestaat uit vier velden. Als jouw stip links van het midden staat is, voel je je thuis bij een klassieke, traditionele opvoeding. Als je stip aan de rechterkant van het midden staat, voel je je thuis bij een moderne manier van opvoeden. Wanneer jouw stip aan de bovenkant van de grafiek staat benader je de opvoeding objectief, waarbij je het liefst van feiten uitgaat. Zit jouw stip aan de onderkant van de grafiek zit dan benader je de opvoeding eerder gevoelsmatig. Zo ontstaan er vier combinaties A is het veld rechtsonder de moderne/subjectieve moeder B is het veld recht boven de moderne/objectieve moeder C is het veld linksboven de klassieke/objectieve moeder D is het veld linksonder de klassieke/subjectieve moeder Kijk eerst goed in welke van de vier velden jouw stip zich bevindt. Voor elk van de vier velden kan een aantal kenmerken worden genoemd. Je comfortzone is geen afgebakend gebied. Er zullen ook elementen uit de andere velden zijn die je bij jou vindt passen. Dit assessment is er vooral op gericht op je kennis te laten maken met je comfortzone als basisoriĂŤntatie. Deze basisoriĂŤntatie is het vertrekpunt voor de manier waarop jij met jezelf en met anderen omgaat en communiceert. Kijk eens of je jezelf in de omschrijvingen hieronder herkent. Passen ze bij jouw moederschap?

Š 2012 / Bewus tijn in Beeld

2 | 14


Assessment: Wat voor moeder ben ik?

Leeswijzer: Comfortzone - vervolg

Veld C de klassieke/objectieve moeder Je bent objectief Je neemt dingen uit je eigen opvoeding mee Je bent nauwgezet en precies Je kunt dingen helder uitleggen Je bent op de hoogte van zaken omtrent het moederschap Je voedt op volgens vaste patronen

Veld D de klassieke/subjectieve moeder Je durft eerlijk naar je zelf te kijken Je bent geduldig Je vertrouwt op je innerlijk kompas Je bent een goede scheidsrechter Je voelt als moeder aan wat je kind nodig heeft

Oefening: Comfortzone

Veld B de moderne/objectieve moeder Je staat open voor nieuwe dingen Je bent in staat om snel te beslissen Je neemt initiatief Je bent toekomstbewust Je bent in staat je eigen kleur te geven aan de opvoeding Je bent in staat in te spelen op wat je kind van je vraagt

Veld A de moderne/subjectieve moeder Je motiveert en stimuleert je kind Je stelt je open voor nieuwe opvoedingsinzichten Je bent actief en energiek Je hebt een creatieve denkgeest Je gaat makkelijk relaties aan

Het is prettig om te weten hoe het komt dat jij je als moeder in je element voelt. Daar voel je je veilig en daar kun je op ieder moment en in iedere situatie op terug vallen. Nu heb je de beschrijvingen gevonden die passen bij jouw comfortzone. Kies uit de beschrijvingen van het veld waar jouw stip staat drie of vier beschrijvingen die je het meest aanspreken. Bij deze beschrijvingen voel ik me als moeder het meest in mijn element: 1. 2. 3. Kijk nu of je in het moederschap een of twee situaties kunt vinden waarin je dit herkent. Beschrijf elke situatie en ga na wat jouw rol daarin was. Hoe kwam het dat jij je daar in je element voelde? Probeer de begrippen die je hiervoor hebt opgeschreven hierbij te gebruiken.

Š 2012 / Bewus tijn in Beeld

3 | 14


Assessment: Wat voor moeder ben ik?

Gedrag

Deze grafiek vertelt je wat je doet en hoe jij je als moeder gedraagt. Bij gedrag gaat het om de zichtbare kant van wat je doet, dus om datgene wat een ander concreet kan zien.

Grafiek: Gedrag

Š 2012 / Bewus tijn in Beeld

4 | 14


Assessment: Wat voor moeder ben ik?

Leeswijzer: Gedrag

1

Een moeder die zonder omwegen op haar doel afgaat Een moeder die spontaan en aanwezig is Een moeder met pit

2

Een moeder die handelt aan de hand van vaste rituelen Een moeder die dingen niets aan het toeval overlaat Een moeder die dingen zorgvuldig voorbereidt

3

Een moeder die interactief met haar kind omgaat Een moeder die vertrouwt op haar onderbuik gevoel Een moeder met gevoel voor timing

4

Een moeder die alles scherp in de gaten houdt Een moeder die niet bang is om in te grijpen Een moeder die de boel aan de gang houdt

5

Een moeder die orde en regelmaat hanteert Een moeder die afspraken maakt met haar kind Een moeder die zich houdt aan gemaakte afspraken

6

Een moeder die de tijd neemt voor haar kind Een moeder die aanvoelt wat het kind nodig heeft Een moeder die betrokken is bij wat haar kind doet

7

Een moeder die zichzelf is Een moeder die niet vaak twijfelt aan zichzelf Een moeder die de broek aan heeft

8

Een moeder die handelt vanuit kennis en ervaring Een moeder die zelfverzekerd overkomt Een moeder die haar maniertjes heeft om dingen soepel te laten lopen

9

Een moeder die geen moeite heeft om zich aan te passen Een moeder die sensitief is Een moeder met oprechte interesse

Š 2012 / Bewus tijn in Beeld

5 | 14


Assessment: Wat voor moeder ben ik?

Oefening: Gedrag

Je kunt jezelf beter leren kennen door als volgt te werk te gaan: Neem twee of drie punten in jouw persoonlijke gedragsprofiel waarop je hoog hebt gescoord. Kies bij elk van die punten de beschrijving die het best bij je past. 1. 2. 3. Herken je dat in specifieke situaties in je leven? Beschrijf deze situaties en je gedrag daarin. Ga ook eens kijken wat je anderen ziet doen: Lijken ze daarin op jou? Wat is er anders? Je kunt tenslotte eens aan een andere moeder of aan je eventuele partner vragen: Hoe doe ik de dingen? In dit rapport staat dat ik de dingen zo en zo (een beschrijving die je hiervoor hebt gekozen) doe. Herken jij dat bij mij?

Š 2012 / Bewus tijn in Beeld

6 | 14


Assessment: Wat voor moeder ben ik?

Denken

Deze grafiek vertelt iets meer over je manier van denken; je mindset. Bij denken gaat het meer om de onzichtbare kant van wat je doet: wat denk je er bij, hoe sta je er tegenover?

Grafiek: Denken

Š 2012 / Bewus tijn in Beeld

7 | 14


Assessment: Wat voor moeder ben ik?

Leeswijzer: Denken

1

Een moeder die snel schakelt Een moeder die creatieve ideeĂŤn heeft Een moeder die denkt in oplossingen

2

Een moeder die overziet wat er gaat gebeuren Een moeder een helder plaatje van de toekomst heeft Een moeder die makkelijk dingen combineert

3

Een moeder die de situatie goed weet in te schatten Een moeder die zich als de spil in het gezin ziet Een moeder die niet zwart wit denkt

4

Een moeder die met beide benen op de grond staat Een moeder die overal een mouw aan weet te passen Een moeder met een snel van geest is

5

Een moeder die het speelveld overziet De moeder die in staat is de puzzelstukjes op de juiste plek te leggen Een moeder die de afweging tussen keuzes kan maken en de gevolgen daarvan overziet

6

Een moeder die opvoeding als een collectief proces ziet Een moeder die beseft dat een kind ook gevormd wordt buiten het gezin Een moeder die midden in de maatschappij staat

7

Een moeder met een nuchtere kijk op de wereld Een moeder die weet waar ze voor staat Een moeder met een creatieve denkgeest

8

Een moeder die met alles rekening houdt Een moeder die afgewogen keuzes maakt Een moeder die door inhoud gedreven wordt

9

Een moeder die ruimdenkend is Een moeder die dingen van meerdere kanten kan bekijken Een moeder voor wie geen taboes bestaan

Š 2012 / Bewus tijn in Beeld

8 | 14


Assessment: Wat voor moeder ben ik?

Oefening: Denken

Je kunt meer te weten komen over je manier van denken door als volgt te werk te gaan. Neem twee of drie punten in jouw persoonlijke denkprofiel waarop je hoog hebt gescoord. Kies bij elk van die punten de beschrijving die het best bij je past. 1. 2. 3. Herken je deze manier van denken? In welke situaties in je leven herken je dit? Beschrijf deze situaties. Wat dacht je?

Als je wilt weten hoe anderen denken, zul je er naar moeten vragen. Je kunt immers aan de buitenkant niet zien wat iemand denkt. Je kunt bijvoorbeeld aan een andere moeder of aan je eventuele partner vragen: Wat dacht jij toen je dat deed? Welke ideeĂŤn heb jij over jouw/mijn rol als moeder? Je kunt ook vragen: Dit rapport zegt dat ik zo (een beschrijving die je hierboven hebt gekozen) denk. Herken jij dat bij mij?

Š 2012 / Bewus tijn in Beeld

9 | 14


Assessment: Wat voor moeder ben ik?

Houding

Deze grafiek zegt iets over jouw houding: je houding wordt bepaald door wat je in een bepaalde situatie voelt, hoe je je opstelt en hoe je op anderen overkomt.

Grafiek: Houding

Š 2012 / Bewus tijn in Beeld

10 | 14


Assessment: Wat voor moeder ben ik?

Leeswijzer: Houding

1

Een moeder die voor iedere situatie meteen een oplossing biedt Een moeder die recht door zee is Een moeder die recht voor zijn raap is

2

Een moeder die haar kind opvoedt volgens een uitgestippeld plan Een moeder die heldere kaders stelt Een consequente moeder

3

Een moeder die sterk afgaat en vertrouwt op haar gevoel Een tactvolle moeder Een moeder die de juiste snaar weet te raken

4

Een alerte moeder die weet wat goed is voor haar kind Een moeder die van aanpakken weet Een moeder die 'to the point' is

5

Een moeder die vasthoudt aan wat goed is voor haar kind Een moeder die richting geeft Een moeder die structuur brengt

6

Een moeder die meeleeft Een moeder die zich makkelijk kan verplaatsen in situaties Een begripvolle moeder

7

Een moeder die speels met haar kind omgaat Een moeder met een natuurlijke aanwezigheid Een moeder die haar eigen pad bewandelt

8

Een moeder die doet wat ze zegt, en zegt wat ze doet Een moeder die geordend is Een moeder die een vast opvoedingspatroon hanteert

9

Een moeder die vertrouwen heeft in de ontplooiing en ontwikkeling van haar kind Een moeder die alleen bijstuurt waar nodig is Een moeder met natuurlijke charme

Š 2012 / Bewus tijn in Beeld

11 | 14


Assessment: Wat voor moeder ben ik?

Oefening: Houding

Wil je meer ontdekken over je houding? Neem een of twee punten in jouw persoonlijke houdingprofiel waarop je hoog hebt gescoord. Kies bij elk van die punten de beschrijving die het best bij je past. 1. 2. 3. Houding herken je het beste bij een ander. Kijk maar eens om je heen en probeer eens van een paar moeders te beschrijven hoe ze op jou overkomen. Als je wilt weten hoe jij zelf overkomt, zou je aan een andere moeder of aan je eventuele partner kunnen vragen: Ben ik volgens jou een moeder die (gebruik de zin die je hiervoor hebt gemaakt)? Waaraan kun je dat zien of merken?

Š 2012 / Bewus tijn in Beeld

12 | 14


Assessment: Wat voor moeder ben ik?

Aan de slag!

Hoe zou het zijn om samen met andere moeders te kijken naar de uitkomsten van jullie scans en elkaar te ondersteunen in de rol die je als moeder hebt. In het bedrijfsleven noemen ze deze manier van vragen stellen en ondersteuning geven ook wel feed back geven. Bij feed back is het belangrijk dat je er niet op uit bent om kritiek op de ander te geven. Een goede tip: Let er op dat je zo min mogelijk vragen stelt die met "waarom" begint. Waaromvragen worden vaak door de ander ervaren als kritiek; net alsof je ter verantwoording wordt geroepen. Je kunt jezelf leren de vragen te beginnen met : hoe, waar, wanneer, wat en wie. Je kunt bijvoorbeeld vragen: Hoe komt het dat……….? Waar heb jij geleerd om ………….? Wanneer kwam je er achter dat………..? Wat is voor jou belangrijk? Wie is je grote voorbeeld?

Slotwoord

We hopen dat we je met deze rapportage een spiegel hebben gegeven die je meer inzicht geeft in wat jij voor moeder bent. Ga er mee aan de slag. Je zult zien dat je steeds meer bij jezelf en bij anderen gaat herkennen. En wanneer je de smaak te pakken hebt, kunnen we je nog meer bieden. Je kunt bijvoorbeeld het assessment "Hoe word ik een nog betere moeder?" maken. Dit assessment is een vervolg op "Wat voor moeder ben ik?". In dit assessment gaan we dieper in op je comfortzone. We kijken naar je stijl van leren, je stijl van beïnvloeden en je leiderschapsstijl als moeder. We brengen in beeld wat jij belangrijk vindt in de opvoeding van jouw kind; wat jij je kind wilt 'meegeven' en we bekijken jouw weerbaarheid (de balans tussen 'positieve' en 'negatieve' stress). Wil je jouw ervaringen met andere moeders (en vaders) delen, kijk dan op het blog op de website: www.topmama.nl

© 2012 / Bewus tijn in Beeld

13 | 14


Assessment: Wat voor moeder ben ik?

Disclaimer

Het assessment is een middel en geen doel. Het assessment en de rapportage zijn uitsluitend bedoeld als een handreiking voor persoonlijke bewustwording; De rapportage is uitsluitend bedoeld als een vertrouwelijke individuele terugkoppeling; De rapportage is gebaseerd op een uitermate zorgvuldig samengestelde lijst met stellingen die gescoord moeten worden. Aan deze lijst met stellingen ligt een bewustzijnstheorie ten grondslag. De resultaten in deze rapportage vermeld zijn uitsluitend valide binnen de theoretische kaders van dit bewustzijnsmodel; Bij de interpretatie van de grafieken moet steeds rekening gehouden worden met de subjectieve invulling en de condities die golden op het moment van het maken van het assessment; Doordat je binnen de aangeboden stellingen tot keuzes moet komen, wordt de werkelijkheid in zekere zin geweld aangedaan. Hierdoor kan het gebeuren dat je je niet herkent in sommige uitslagen van de scan, of dat sommige aspecten van de persoonlijkheid te veel worden uitvergroot; Wanneer deze rapportage wordt gebruikt om beslissingen op te baseren, zal altijd aanvullende informatie nodig zijn; Bewustzijn in Beeld neemt geen verantwoordelijkheid voor besluiten en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van interpretaties, die op basis van deze rapportage worden genomen respectievelijk gegeven; Alle persoonlijke gegevens worden uiterst vertrouwelijk behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en derhalve nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Š 2012 / Bewus tijn in Beeld

14 | 14

moeder_level1  

Wat voor moeder ben ik?

Advertisement